Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, December 10, 2012

Foretaks-kirkens organisasjon

En eldre kom til meg en gang og stilte følgende spørsmål; «Er det mulig å drive denne kirken uten hierarki?» Jeg trodde først han spøkte, men forstod at det var alvor. Svaret gir seg jo i Skriften. Det skal IKKE være hierarki i en menighet.

Videre; en annen gang ble jeg nok en gang satt helt ut idet jeg forslo at vi skulle vente og spørre den Hellige Ånd; «Ikke nødvendig» var svaret - «dette har vi gjort så mange ganger og så dette kan vi». Snakk om hovmod. Jeg var sorgfull i flere dager. Jeg er sorgfull når jeg skriver dette.

Saken er den at i de fleste foretaks-kirker ønsker å være som de er. Det er sekter som absolutt ikke har tenkt å slippe kontrollen. Hvertfall ikke til den Hellige Ånd. Muligens til et pastor team. Ja det er blitt sånn i dag at det er pastor team (eller leder team) i stedet for en pastor med ansvar. Det er som om vi ikke har mulighet til å stå frem å si: «så sier Herren». Vi har heller ikke muligheten til å prøve det hvis noen står frem. Vi begynner å snakke med andre å si; «hva syntes du om det»? Ja jeg er skyldig i det og alle andre. Vi gjør ikke det vi skal. Sjekker om det er oppbyggende, formanende, trøstende og etter Guds Ord.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14:3

Vi faller hele tiden tilbake på det hierarkiske og gidder ikke en gang gå hjem å gå i samtale med Herren. Og hvis vi gjør det så er det mens vi ser en fotballkamp på TV. Det er menigheter som er mer opptatt av fotball en Jesus. Dette er foretaks-kirker hvor pastoren er mer opptatt av helten i helte laget en Helten.

Ja her kommer en kort historie; Jeg hadde parkert bilen og var på vei til menighetslokalet, da jeg stopper opp for å vente på grønn mann. Det er en av mine store uvaner at jeg går på rødt i Oslo litt for mye. Men jeg stopper opp fordi det står en pastor å venter på grønt også. Muligens fordi det er så mye biler at det er umulig å gå på rødt uten fare for livet. Det er oftest derfor jeg stopper opp. Jeg har blitt noe bedre nå, men må stadig jobbe med sake. Samme som med å holde fartsgrensen. Stort problem. Jesus hjelp meg.

Så vi står der å venter på «den røde plass» (noen ganger tar det jo «evigheter» før det skifter, særlig hvis du har det travelt) og jeg syntes han ser trist ut så jeg spør: «Hva er det med deg? Du virker så trist». Han sier: «Ja Vålerenga tapte i går». Jeg detter nesten ut på rødt. «Unnskyld?» - og han begynner å legge ut om hvorfor og hvordan og at det skulle aldri ha skjedd og det var den og den feilen i forsvaret og kanskje de burde skifte keeper osv, osv.

Dette var en pastor. Neste gang jeg treffer han på «rødt» tror jeg nesten at jeg kommer til å gå på «rødt». Parabelt og litterært. Hvor ute å sykler kan du bli. Eller ute på vingen på etterskudd om du vil. Et leder kollega som spør om dette (om han er trist for noe) er jo der for å dele livet og bære byrder. Hvis noen tror jeg kommer til å bære en byrde om et tap i Vålerenga bør de bytte klubb. Jeg kunne gjort det for et krasj i 300 km/timen i F1. Men for en rund ball. Nei.

Dette er foretaks-kirken. Vi er en organisasjon som ikke er noe bedre en hvilken som helst avdeling av røde kors. Vi oppfører oss som verden, vi har systemer som verden, de samme avguder som verden og vi er totalt besmittet av verden.

Vi tror at Jesus innførte demokratiet og holder på med lobbyvirksomhet i beste FrP stil for å fremme våre meninger uten å måtte ta ansvar. Innkaller til ekstraordinære menighetsmøter og diskuterer om det er lov for ungdommen å ha hull i olabuksa på formiddagsmøte. Blir enige om at ett hull på formiddagsmøte hvis det er nedenfor knærne og to hull på kveldsmøte så lenge det ikke er på samme ben. På ungdoms-møte derimot kan tre hull forekomme, men ikke to fredager på rad.

Ungdoms-pastorene er derimot ikke enig i dette så de (etter et par ukers vurderinger) appellerer i samlingsmøte på onsdag hvor de ber om et møte med ungdommen så de kan få sagt sin mening. Det blir så demokratisk hemmelig valg på neste møte og de får inn et ganske delt valg resultat som de ikke kan ta med tilbake til neste samling så de ber om omvalg hvor de poengterer at bare de som føler at dette er en viktig sak skal stemme. Vi får da tre for og en imot, resten blanke.

Vi ruster opp og drar til Kina og Afrika med en delegasjon som koster ca 100.000 NOK og har et to dagers møte med ledelsen i den største menigheten i hovedstaden og blir enige om at vi skal gi hundre bibler som en prøveordning til neste år. Resten av uka er vi på sightseeing og restauranter å planlegger neste tur. Vi reiser så hjem og diskutere på flyet om noen husker om det var i budsjett for neste år. Vi kommer hjem og skriver om det på andre side i menighetblad med bilder og det hele og passer på å skjule hvor mange bibler som var avtalen.

Det hele er surrealistisk for en som er brennende het og ønsker å tjenestegjøre, men som har prøvet så mange ganger og fått avslag at hun/han må bare gi tapt for byråkratiet å dra ut på egenhånd. Da man gjør dette får man høre at man er utenfor det som er kutyme i misjonsarbeidet og at man ikke har myndighet eller forståelse for saken. Man blir baktalt fordi man er en såkalt «løs kanon på dekk» når det heller er stikk motsatt at eldsterådet har en helt batteri med «løse kanoner» av ulike «kaliber».

Eldsterådet tviholder på en hierarkisk oppbygging og lar enhver anledning som byr seg gå til lobby og underminerer all motstand med bibelvers tatt ut av sammenhengen i beste Warren stil. Kjører på med 40 dager med «En målrettet fiasko», med lærband rundt håndleddet som et bevis at man er med i klikken på 1200 og bytter ut Bibelen med «Et målrettet liv» og påtvinger alle ledere å studer en «Målrettet menighet». Da ingen vekkelse skjer kommer man med bedre unnskyldninger enn en gjenvalgt Ap statsminister.

Kjører på med Bill Hybel og bruker Willow Creek Community Church som forbilde på alle lederskole og seminarer. Listen er lang. Og hver gang de trår feil så bruker de samme stil som en politikker når det kommer til å gi unnskyldninger. En tirade om hvorfor og hvordan og på grunn av og fordi så hele beklagelsen kommer i bakgrunnen og det er overhode ikke snakk om å gi eller få tilgivelse for noen som helst. Den Hellige Ånd er i sorg Jesus spyr og og katastrofen er et faktum. Hovmod. Ultra hovmod.

Det er nesten ingen ende på hvordan vi er kommet inn under verden.

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Rom 12:2

En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. Jak 1:27

Jeg husker en gagn når en ny pastor tok over og på innsettelse møte talte Herren til meg om å komme med et personlig budskap. En advarsel. Da skal ikke mer til at jeg reiser meg å går frem mot scenen i stedet for mot døren for å gjøre en eldste engstelig, men det får de stå for. Ansiktsuttrykkene avslører dem. De har enda ikke lært at kroppspråket ofte taler mer enn munnen. Beskjeden var grei. «Slipp ikke verden inn i menigheten og aldri gå på akkord». Jeg er sikker på at den nye pastoren trodde jeg mente ufrelste og ikke skikker og budsjetter aller sangtekster i stedet for å kompromisse ordet.

Når du etter å ha forstått at du har vist flere søkende inn i bønne-rommet etter et møte (ja det hender sånn annet hvert år) og ser deg etter en eldste som kan bistå med ledelse i bønn så er plutselig alle forsvunnet. Og hvis du finner en så bli kona irritert fordi det tar så lang tid.

Jeg tror jeg stopper her. Jeg kunne forsatt i det uendelige, men hvorfor skal jeg det. Selv et barn har jo nå skjønt poenget. Vi snakker om en foretaks-kirken hvor budskapet og vekkelsen ikke er viktig med driften og doktrinen.

Wednesday, September 26, 2012

Farene for å ta for lett på viktigheten av Åndsdåp.

Jeg vil nå, forhåpentlig til manges glede, prøve å forklare viktigheten av dåp i den Hellige Ånd. Jeg vet jeg beveger meg inn på et område som mange teologer har utlagt før meg, med mer eller mindre sannhet, men så lenge jeg føler at Sannhetens Ånd nøder meg er jeg frimodig.

Joh 20:22: Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!

Vi er nødt for å holde denne hendelsen opp og i forbindelse med dette utsagnet, begge fra Jesus fortalt gjennom Johnannes som var til stede:

Joh 16:7: Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Altså etter at at Jesus har reist. Altså etter at han åndet på dem. Dette bekreftes også fortalt av Lukas:

Apg 1:4: Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.

Apg 1:8: Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Hva er så forskjellen mellom disse to hendelser? Svaret finner vi her:

Joh 14:17: sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Vi trenger KJV for å komme nærmere dette: [Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. John 14:17
«for han bor hos dere, og skal være i dere.»

Nå, for å skjønne dette bedre må vi også ta følgende til etterretning:

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Joh 20:24 (Joh 20:22: Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!)

Mens da de ble døpt i den Hellige Ånd:

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Apg 2:1

Enda mer må vi legge merke til i kapittel 21 at de hadde i særlig mer i tanken enn å dra ut å fiske fisk, mens etter å bli døpt i den Hellige Ånd hadde de ikke annet i tanken enn å fiske mennesker.

Jesus hadde vist seg for dem en gang uten Thomas, og så en gang med Thomas og så står det:

Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Joh 21:14

Så ut i fra dette må vi kunne gjøre den slutning at det å «ta imot den Hellige Ånd» og det å «bli døpt i den Hellige Ånd» er ikke samme sak.

Siden Jesus bruker ordene bo hos dere (bli hos dere) ved første tilfelle av tilstedeværelse av Ånden og bli døpt (kraften kommer over dere) nå Han snakker om det andre tilfelle av Åndens utgytelse, så må vi tolke dette slik at det ikke er samme sak.

Så hvordan skal vi kunne forklare dette på best mulig måte? Vi må ta utgangspunkt i at mange som tar imot Jesus ikke alltid (jeg kun kanskje brukt sjeldent, men i Afrika skjer dette ofte samtidig) bli døpt i den Hellige Ånd med tunger som tegn. Dette, spesielt i Europa, USA og Asia, skjer på et senere tidspunkt. Jeg har selv vært igjennom mye (eller masse) om dette og likeledes mange jeg har hatt samtaler med. Vi leser også at så tidlig som i Apostlenes Gjerning var ikke dette alltid til stedet; at tro og Åndsdåp kom samtidig.

Men det vi vet er at den Hellige Ånd er tilgjengelig som Hjelper i det sekundet vi tar et standpunkt for Jesus. Altså må det kunne om mulig forklares.

Jeg tror at vi kan si det slik. Når du tar et standpunkt for Jesus og begynner å gå på veien til Himmelen og Evig Liv med Ham så tar Åndene deg ved hånden eller rundt skulderen. Det er ikke helt det samme som å få Ham iboende i hjertet, men dog. Han er sterkt tilstedte.

Jeg håper med dette ydmykt å kunne gi et lys om noe kanskje mange lurer på.

Vi MÅ ALLE bestrebe oss på å bli døpt I den Hellige Ånd. Det er her Salvesen og Kraften ligger. Disiplene ble åndet på at Jesus med beskjed «ta imot den Hellige Ånd», men allikevel ble de trengt formant om ikke å gjøre noen ting før de ble iført Kraft, altså Døpt i den Hellige Ånd. Jeg sier ikke at vi ikke kan begynne å vitne så snart vi er kommet til tro, det skal vi absolutt gjøre, men jeg sier at vi ikke har anledning til å ta en tjeneste. Det er Jesus som utnevner i følge referanse til Paulus undervisning i Efeserbrevet kapitel 4 og videre i første brevet til Korint i kapitel 12. Altså er det den Hellige Ånd som utnevner. Han er den som er her. Jesus sitter nå ved Faderens høyre hånd i Himmelen.

Alt for mange blir tildelt en tjeneste av et eldsteråd, en pastor eller et menighets råd. Eller til og med tar seg en egen tjeneste ut i fra egen behov. Alt for mange har en egen agenda og alt for mange har ikke blitt døpt i den Hellige Ånd.

Det er tjenester som kan utføres uten dåp i Den Hellige Ånd, men lederen for disse tjenester må ha blitt utvalgt av Ånden. Jeg tenker her på hjelpemidler som Alpha og andre roller i menigheten. De tjenester som kommer inn under omtalte skriftsteder må ha blitt utvalgt og innsatt av Ånden. Altså også være døpt i den Hellige Ånd.

Det må bli slutt på den utingen at gode venner utnevner hverandre etter forgått befinnende. At det blir stemt over innsettelse av pastor på menighetsmøter og holdt andre svært tvilsomme oppnevnelser i tråd med den sekulære handlemåte som er det blir gjort i mange tilfeller.

Dette har store konsekvenser for menigheten dersom det finner sted. Man kan ikke regne med fremgang og suksess for en menighet som praktisere disse ting. Så når vi ser rundt oss og ser nesten ingen frukt må vi stille oss en mengde kritiske spørsmål samtidig som vi går ned på kne og omvender oss fra alle disse verdslige praksiser.

(NB88BM brukt til referanse samt KJV)

Saturday, September 01, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 2

Frukt

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. John 15:16

Vi kan ikke forlate Evangeliet om Jesus ifølge Johannes uten å gå nærmer igjennom det med å gå ut å bære frukt. Konklusjonene blir jo; for at Faderen skal gi oss alt det vi ber om i Jesus navn så må vi har frukt som varer og som vi gikk igjennom i del 1, i lydighet og utholdenhet. Også kalt fullmoden frukt.

Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Luk 8:14f

Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Joh 15:2

Det er kanskje på sin plass å definere hva det vil si å bære frukt siden så mange har missforstått, med eller uten vilje, høstens frukt, med åndens frukt. Stikkordene blir gave og bære.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22- Detter gaver gitt av den Hellige Ånd.

Mange tror (med eller uten sikkerhet) at det menes åndens frukt når Jesus holder avskjedstale og påberoper seg herved dette og mener med det at de har frukt å vise til i livet. Det er forsåvidt riktig. Forfekter vi å være født på ny MÅ dette vise seg i alle former i vårt. På ALLE måter og på ALLE områder. Uten gjerninger er troen død og den kommende frelse kan «henge i løse luften». MEN, det er IKKE det Jesus mener her.

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Luk 10:2

Så det Jesus mener her er helt klart en frukt som høstes av arbeidere (Matt 13:30, Joh. 4:35) eller å bære frukt frem som på et vintre som bærer frukt.

Så når Jesus sier: «Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort» skal vi ikke ta at for lett på dette. Det han sier er rett og slett at vi blir tatt bort fra samfunnet med Ham. Intet samfunn med Jesus og en kommende frelse «henger igjen i en tynntråd».

Det bevitnes også her: Joh 15:4: Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. - Altså intet samfunn med Jesus ingen frukt.

Joh 15:5: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. - Så er det altså igjen snakk om å gjøre. - Dette Ordet som er så Hellig, men som mange nærmest hater og hyler lovisk om når det blir brukt. Ja vi må faktisk gjøre noe, vi skal til og med arbeide på frelsen, uten knurr og tvil, uklanderlige og rene, i det vi holder frem livets Ord. I tillegg hvis vi ikke hadde så mye imot å gjøre, fordi vi har slukt billig nåde, så hadde vi vært i stand til å gjøre større gjerninger en det Jesus gjorde!

Joh 15:8: I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.

Hele avskjedstalen til Jesus er en forlenget misjonsbefaling om å gå ut, gjøre disipler, døpe og undervise om ALT Jesus sa. Uten å bære mye frukt kan vi ikke kalle oss disipler og heller ikke regne med å Herliggjøre Jesus Navn. Det er på tide å ta dette alvorlig. Jesus kommer snart og han kommer ikke for å hente en uren brud, heller ikke kommer det møkkete barn inn til Faderen. Som vi startet med Jesus har utvalgt oss til å bære mye frukt. Har du skuffet Ham i dette? Kan du vise til mye frukt i ditt liv?

Dette er meget hard å svelge for mange troende. Særlig for de som mener seg å være gjenfødt på aller beste måte, med tungetale og det hele. OK, det skal sier følgende: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 1Kor 3:6f –

MEN, hvis man fører et liv som hverken har åndens frukt, høstens frukt eller har noen synlig «vanning» eller overgivelse i sitt liv, men lever så tett opp til verden som mulig, og kanskje med ett ben i verden, så vil jeg bedømme det slik at en påstand om gjenfødelse kan virke noe tvilende.

Å følge Jesus må, etter slik jeg forstår Skriften, føre til en del forandringer fra det gamle livet. Det som mange ganger er tilfelle er at de vi snakker om ofte er andre og tredje generasjons barn av troende som aldri egentlig har vært ute i verden. Den lunkende gruppe som aldri egentlig har fått en reel omvendelse og er dermed ikke gjenfødt.

Det er selvfølgelig flere grupper her og en stor gruppe er de som har kommet under den forvirrede falske nåde forkynnelsen om at uansett hvordan du lever så er du frelst bare du har bedt frelses bønnen din (eller er døpt som spedbarn). Dette er selvfølgelig en løgn og vi ser gjentatte ganger i Skriften faktisk det syder over av advarsler om å ikke komme i den situasjonen at Jesus sier på dommedag; Vik fra meg, Jeg kjenner dere ikke. De som får dette svaret fra Kongen trodde faktisk at de var frelst allerede!

På toppen av et hele sier faktisk Paulus: Rom 6:22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Hvem har vel helliggjørelse som frukt i dag? Dette er noe for en senere deling.

(Hvis intet annet angitt så er NB88 brukt som henvisninger og fete typer og understrekninger i skiftsteder er mine fremhevelser av en bestemt viktighet)

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 1

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud
Det er ikke å elske hverandre å være kommet inn under unnfallenhet ...
  1. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Joh 14:15
  2. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Joh 14:21
  3. Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23
  4. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Joh 14:24
  5. Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. Joh 14:28
  6. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Joh 15:10
  7. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. Joh 15:12
  8. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 15:14

Det er ganske klart at det er viktig å gjenta Ordet, meditere over Ordet, tale Ordet, gjenta Ordet, meditere over Ordet, osv i all evighet. Det kalles også å innprente Ordet, la det bli en del av deg.
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

I to kapitler her som utgjør ca 2/3 av avskjedstalen innprenter Han disiplene på en måte som er så kjærlig og lidenskapelig at det er umulig å ikke ta det inn over seg at dette er det som er viktig. Vi skal når vi tar opp kapitel 16 se på noe annet som er viktig i det å kunne gjøre dette. Bli fylt med Kraft. Hvorfor innprenter Jesus dette så inderlig?

Matt 24:12: Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Jesus vet hva som er like rundt hjørne også;
Joh 15:20: Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.
Likeledes; (til folket) Matt 23:34: Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

Så avslutter Jesus med hva er det å holde Hans bud;
Joh 15:12: Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.

Og igjen;

Joh 15:17: Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.
Vi må forstå at djevel og fienden, vårt ego, er ute for å stjele nettopp dette. Derfor som nevnt i forordet;

«Noen har ikke skjønt at det å være en etterfølger av Kristus ikke bare kan koste deg livet som vitne (martyr) for Jesus navn skyld, men også at det kan koste deg livet for en bror eller søster.»

Så vil skylder altså i det minste å ikke krangle og henge hverandre ut, men få Kraft fra det Høye i det vi søker Hjelp hos Hjelperen. Likeledes må vi huske at det er den som GJØR rettferdighet som er rettferdig. Også forstå at den største fallgruven i dag er å falle i unnfallenhet i det vi lar være å formane, samt unnlater å irettesette, om nødvendig, at det er ikke fritt frem og ikke holde de andre bud; lærer at nåden dekker alt, og at vi er under nåden så; «så farlig er det vel ikke»; - Det er ikke å elske hverandre. Det er å være uvitende i den grad at man er på vei i feil retning.

Husk; Luk 16:17: Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Husk også;

Gal 6:7: Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Så la oss da i all ydmykhet vandre på Helliggjørelsens vei fordi;

Heb 12:14: Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Friday, August 31, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 4 av 4 - Bønnen

Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Joh 17:1-4

Her kaller Jesus seg selv ved sitt navn og gir klar beskjed om at det evige liv er er å kjenne Ham og Han som sent Ham, den eneste Gud. Han tilkjennegir også sin Allmakt. I foregående deling sier Jesus at den Hellige Ånd vil ta Hans plass når Han drar Hjem. Da skjønner vi mer betydningen av den Hellige Ånd.

Likeledes skal vi trekke ut det som etter min menig er viktig i den sammenhengen at det er ofte oversett. Jesus slår fast:

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Joh 17:16

Så når vi er gjenfødt er vi altså ikke av denne verden lenger. Det ligger jo i selve utrykket gjenfødt, men det er mange som ikke riktig får det med seg. Det er også derfor vi trenger gjenfødelse fordi ingen ting fra denne syndige verden har inngang.

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.  Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,  jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:20-23

Dette er det vi skal konsentrere oss på fordi det gir en nøkkel til en suksess full innhøstning.

Jesus snakker her om deg og meg. Han gir oss en nøkkel til suksess med vår evangelisering; ett med oss og ett med hverandre sies to ganger. For å få oss til å forstå at hvis det syns så vil verden tro at Gud sendte Jesus. Jesus understreker; «være fullkomment til ett»

Her er det tragiske; i dag er dette stikk motsatt. Vi er fullkommene i krangling og for å bedre på dette søker vi ikke Han som har Allmakt, men vi søker hverandre uten den Hellige Ånd og oppfinner noe så fint som Økumeni og tror dermed at vi vill oppfylle Jesus avskjeds-bønn. Hvor selvsentrert går det an å bli?

Det vi trenger er å gå først i kjelleren når det gjelder å hente frem lit ydmykhet og for kanskje første gang innrømme at vi ikke forstår noe som helst. For hadde vi gjort det så hadde hele denne planeten vært kommet til tro allerede og vi hadde all vært Hjemme for lenge siden. Det nemlig at vi ikke har forstått begrepet Allmakt at vi har så mye krangling og missforståelser.

Enkelte tror at de har allmakt. At de er de som Jesus har betrodd diverse hjemligheter og at de kan og har myndighet til å tolke evangeliet til dit det passer dem og dere forsamling. De utøver kontroll og det kan se ut som man er ett, men på innsiden er menighetene full av baktalelse og krangel.

Overalt hvor evangeliet har fremgang er det enighet og enhet. Man trenger ikke være 100 % enig i doktrine, men i bestemte prinsipper og hovedpunkter i disippel-gjøring. Menigheten i Vesten har meget mye å lære fra f.eks. Kina selv om det nå etter en tid er tendenser til voksende uenighet der også. Det ser ut til at vi ikke skjønner at djevel ha skjønt at uten enhet vil ingen forstå at Gud sendte Jesus.

Så at vi nå går in for den Økumeniske løsningen er han meget fornøyd med. Denne «løsningen» er rett og slett ikke noe annet en en innrømmelse at vi ikke kan bli ett. Det er starten på en «falsk» enhet som igjen blir starten på antikrist verdens-kirken. Det er ingen vits i å gå imot dette da det er profetisk, men vi må allikevel advare slik at den enkelte troende kan bli reddet ut hvis mulig.

Vi vil se i den kommende tid at dette tiltar og ethvert vil de som nekter å kompromisse og ikke bli på lag og ikke vil holde munn vil bli forfulgt slik at de ikke lenger orker å være en del av menigheten. Min bønn til alle er at hold ut så lenge som mulig. Ikke stopp med å advare å gå imot. Dette er ikke annet enn det Jesus opplevde på sin tid. «Ringen» er snart sluttet og vår Herre vil komme for å hente sine.

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

Thursday, August 30, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 3

Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:  Om synd, fordi de ikke tror på meg.  Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.  Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.  Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.  Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 16:7-15

Enormt, bare helt enormt, som alle andre lovnader fra Gud den Allmektige.

Den Hellige Ånd (representer i Skriften med ca 30 navn) har i alle tider vært misforstått, oversett, forsøkt tilsidesatt, gjort ekstremt sorgfull og ikke minst prøvet hindret. Men det er ikke det vi skal dele. Vi skal dele at Han, den tredje Personen i Guddommen, er den som vi kan gå hånd i hånd med hver sekund så lenge vi er her på jord. Han har faktisk tatt bolig i alle de som er gjenfødt og vi bør legge oss på hjerte at Han fortjener 1 klasses bolig.

Mange prøver å overta jobbe til den Hellige Ånd. Enten fordi de er for ivrig eller av andre verre agendaer. Vi snakker her hele tiden om samarbeide, med Han med fortrinnsrett, alltid. Hans stemme er lett å høre. Den er en rolig, mild og en stille røst. Kast bort alle bråkete, påtrykkende og urolige stemmer fra satan og kjød og du sitter igjen med ekte vare som vil vare.

La oss først ta Hans jobb:

Han skal overbevise verden om synd, synd fordi de ikke tro på Jesus. Så vi kan altså fastslå at all synd bunner i at vi ikke tror på Jesus. Det kan vi oppsummere som om at det faktisk bare er en hovedsynd etter verket på Golgata og resten er mer eller mindre feil og uforstand, men ille nok til å gå fortapt fordi; hvis vi ikke omvender oss vil konsekvensen og dommen på dommens dag være at vi ikke trodde.

Denne oppgaven til den Hellige Ånd har i vår tid og til alle tider blitt misforstått i den grad at vi går ut i verden å konfronterer verden om feil og mangler, mens vi innad i menigheten snakker om Sannheten og ikke minst Nåden. Der ikke rart at høsten er slunken og frafallet stort for å si det mildt.

Oppskriften er jo å forkynne Evangeliet, de Gode Nyheter, til verden og så vil den Hellige Ånd komme å overbevise de som hører om synd. Det neste som skjer kan vi lese om i lignelsen om Såmannen. På Pinsedag tok 3000 til seg å ble døpt. Like etterpå 5000. Så vi skjønner at oppskriften virker. Hvorfor skal dette være så vanskelig?

Den neste feilen som er fremtredende er at vi istedet for å konfrontere en mer eller mindre døv menighet, ja den Hellige Ånd har alt vært der og gitt beskjed i lang tid og blitt ignorert (mer eller mindre med vilje), så forkynner vi evangeliet, nåden og sannheten til en forsamling som trenger noe helt annet, nemlig konfrontering av vanntro.

Dette må altså snus på slik at vi ute i verden forkynner Evangeliet og innad i menigheten konfronterer om omvendelse. Hvorfor er det slik? Menigheten skulle jo være et verksted for disippel-gjøring. Som sagt tidligere; når vi over lang tid den Hellige Ånd har vært misforstått, oversett, forsøkt tilsidesatt, gjort ekstremt sorgfull og ikke minst prøvet hindret er dette blitt resultatet, en lunken menighet som Jesus vil spy ut av sin munn.

Så for tiden går vi altså glipp av hele sannheten og også herliggjørelsen av Jesus som er en av Åndens andre arbeidsområder som blir hindret. Når dette skjer faller velsignelsen bort. I disse tider så er dette i ferd med å skje i akkumulerende og akselererende fart. Fallet vil på mage komme som et sjokk da de fleste ikke vil merke forfølgelsen av brennende brødre og søsken som advarer.

Vi er snart i denne tilstanden;

Menigheten er blitt lik verden og forfølgelsen vil komme fra den kanten. Dette er nå i ferd med å skje. De fleste har gått over til å snakke om økumeniske forhold og forkynnelsen om å bli født på ny er falt helt bort. Falske lærer florerer og i de kommende tider vil mange, mange bli stengt fordi de fleste har da kommet så langt bort fra sannheten at menigheten blir for kjedelig. Den siste harde kjerne blir 3. og 4. generasjons troende som nå er blitt så religiøse og hyklerske at ingen formaning eller veiledning virker. De vil fortvilet lese i morgenutgaven en dag; Alle barn er forsvunnet, og mange voksene. Noen sier at Jesus har kommet tilbake.

Thursday, August 16, 2012

Bønnemøte er over. Gå ut!

Det var tidlig på sommeren i år 33 i Eseer kvartalet i Jerusalem. Bønnemøte hadde vart i 10 dager og allerede tidlig på morgenen var 120 kvinner og menn samlet i annen etasje. En gruppe på 11 var ledende i bønnen. De hadde vandret med Jesus i over tre år, mer eller mindre hver dag.

Opprinnelig var de 12, men en var falt fra og hadde gått og hengt seg etter at han hadde forrådt dem alle, spesielt Jesus. Det som var merkelig med dette var at han var døpt i vann og hadde vært med og drive ut demoner og helbrede syke. Men likevel tok han valget og solgte ut Jesus for 30 sølvpenger. Det Jesus hadde sagt stemte på det verste, kjærligheten for penger er roten til alt ondt.

Alle 120 var døpt av Johannes i vann og de 11 var blitt åndet på av Jesus en gang han viste seg for dem etter sin oppstandelse i det han sa: Ta imot Den Hellige Ånd! Senere hadde Peter fått autoritet som leder. De vente på noe som Jesus hadde lovet å sende dem Hjemmefra. Kraft og Ild.

Rett føre kl. 09:00 kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

De spratt alle opp og bønnemøte var med ett over. De kunne ikke sitte stille lenger. De løp ut og fortsatte go tale i mange forskjellige språk. Utenfor hadde det samlet seg en folkemengde fra mange nasjoner som lurte på hvor den kraftige lyden kom fra. Da Peter så dem begynte han å tale til dem om omvendelse. 3000 tok imot Ordet og ble døpt og Jesus la dem til sin menighet.

Fra den dagen av var det ingen lenger som gjemte seg i annen etasje på et bønnemøte. De kunne ikke sitte stille lenger og all frykt var forsvunnet. De samlet seg i templet og brøt brødet hjemme hos hverandre. De lovet Gud og var velsett av hele folket og hver dag la Herren nye til menigheten.

Men etter en stud kom forfølgelsen, men den ble tatt imot med jubel for å bli funnet verdig til å bli spottet og slått for Jesus navn skyld. Ingen av de 11 falt noen gang fra. De var ikke perfekte og rotet det til flere ganger. De hadde sterke meninger om Ordet og de var ikke alltid enstemmig. Men de ga til slutt alle livet fro Jesus.

De var blitt fylt med det som var lovet. De var født på ny. De var blitt døpt med den Hellige Ånd og Ild. Det var ingen vei tilbake. Bare et løp fremad med forkynnelse av Ordet.

-

Det som gjør HELE forskjellen er å bli døpt med den Hellige Ånd og Ild med Kraft til å gå ut. Før det skjer er det alltid en fare for å kunne falle ifra. Man MÅ bli født på NY. Hele løsningen ligger her i dette med å bli FØDT PÅ NY.

Det som ofte skjer er at mange ikke kommer dit. Det er grunnen til at vi har så få som går ut. Det er noe som er merkelig. Det er flere på bønnemøte enn det er som går ut. Det flere som samles på misjonsmøte og snakker om å gå ut. Det er bare noen skarve prosent i menigheten som går ut. Er man FØDT PÅ NY har mann ikke noe valg. Man MÅ gå ut. Man kan rett og slett ikke sitte stille. Bønnemøte er over. Gå ut.

Det er forskjellige måter å gå ut på. La meg ta et eksempel. Jeg er her i Filippinene, med kone og barn. I Norge er det en broder med kone og barn. Broderen i Norge går ut på brygga og fisker makrell når han ikke jobber inn penger til misjonen. Han gir alt overskudd til bygging av Guds Rike i Filippinene. Jeg er den som bruker de pengen til å reise rundt å forkynne. Han forkynner til de han møter når han er på fisketur og eller går en tur i parken. Vi går begge ut. Det er ingen forskjell. Vi begge refser hyklere og andre frafallene så mye vi orker. Det er den harde og triste jobben. Men vi viker ikke. Det er en del av jobben.

Tuesday, August 14, 2012

Men Herren spurte de ikke til råds.

En sang ved festreisene. Av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem! Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler! For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg! Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Sal 122:1-9

Ut i fra denne salme kommer læren om at vi skal be for fred i Jerusalem. For å si det sånn, vi skal be for fred og at kjærligheten skal råde og velsigne våre fiender og be for de som forfølger oss, men vi skal ikke be imot det profetiske og spesielt ikke hva Jesus forteller vil skje.

Denne salme ble skrevet ca 1070 år eller noe mindre før Jerusalem ble jevnet med jorden i år 70. Etter det bli det jo vanskelig å be for fred i Jerusalem fordi i tillegg til at Jesus forutsa denne hendelsen:

Mark 13:2:

Jesus svarte og sa til ham: Ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned.

Og

Luk 21:20:

Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.

Så forteller Jesus hva som vil være Jerusalems tilstand i all fremtid inntil Han kommer igjen:

Luk 21:24:

De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende.

Likeledes vet vi at det er på grunn av ulydighet at tilstanden er som den er og det er også bestemt fra Herren at de tidligere innbyggere skal bo i landet i all fremtid:

Jos 9:14:

Da tok mennene og smakte på nistematen deres. Men Herren spurte de ikke til råds.

Dette gjorde han så med dem: han reddet dem av Israels barns hånd, så de ikke slo dem i hjel, men Josva gjorde dem samme dag til vedhoggere og vannbærere for menigheten og for Herrens alter, på det sted han ville utvelge seg, og det har de vært til denne dag. Jos 9:26f

Når vi leser om hvordan Israel var ulydige ved overtakelse av landet i Josvas Bok skjønner vi hvorfor det er ekstremt bråk i landet i dag.

Hele Midtøsten problemet kommer far Israels ulydighet. Dette viste Jesus og fortalte derfor at det ikke ville bli fred i Jerusalem før Han kom å gjorde fred.

Å be for fred i Jerusalem er det samme som å be om at Jesus må komme snart. Fordi det er bare Han som skal gjenvinne freden der. I tillegg kommer et nytt Jerusalem ned fra Himmelen. I tillegg til dette kan vi lese at den enste freden som kommer før dette er når antikrist får til en midlertidig fred på 3,5 år.

Dan 9:27:

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.

MEN når vi ber om fred i Jerusalem i menigheten i verden over i dag så ber vi ikke om Jesus komme, men om utkastelse av vedbærerne. Dette er ikke i tråd med det profetiske og det Jesus fortalte om.

På toppen av dette sier Jesus:

Luk 13:34:

Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.

De vil stadig ikke. De vil stadig ikke ha noe med Jesus å gjøre. Som så mange andre som ikke har fred. Det er ikke fred å få før Jesus kommer inn i liv og land.

Så stopp denne falske, motstridende, opprørske bønnetjeneste og heller konsentrere dere om :

Åp 21:10:

Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud.

Åp 21:2:

Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 3:12:

Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.

Heb 12:22:

Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader,

Likeledes:

Matt 5:44:

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

(når intet annet nevnt er NB88NB brukt)

Spørsmål: Kan jeg «miste» frelsen?

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

Etter å ha lest dette hvilke tanker gjør du deg?

Eller når du leser brevene til englene for de syv menigheten i Tyrkia:

Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Åp 2:4
Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Åp 2:5

Ja jeg vil gjerne vite det du som sier om (dersom det er tilfelle) at man ikke kan falle fra. Du som skjuler deg bak at de ikke har vært gjenfødt så derfor går de nå i djevelens ærend. Hvordan i all verden kan man si at å falle fra noe ikke er å ha hatt noe til å begynne med?

Og hvordan i all verden (ja jeg bruker dette utrykket fordi dette dreier seg om en doktrine som er fra verden) kan det ha seg at vi trenger å omvende oss fra noe vi ikke vandrer i?

Saken gjelder den falske doktrine om «en gang frelst alltid frelst» (OSAS «once saved always saved) «eller evig sikkerhet», eller «nåden dekker alt» og ALT i den retning.

La oss si at skulle være slik at vi har evige sikkerhet (kan ikke miste frelsen uansett hva vi foretar oss eller hvordan vi velger å leve) etter barne dåp (som selvfølgelig er noe sludder) eller at vi rett og slett etter å ha bedt en «frelses bønn» ikke kan gå fortapt. Altså med andre ord vi fratar Herren Guds begrepet All Makt og gjør dermed hans navn til spott fordi Han har All Makt og Han har selvfølgelig makt til å ta ut fra Livets Bok akkurat som bare Han har makt til å skrive inn i Livets Bok.

Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. Åp 22:19

And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book. Rev.22:19 (KJV)

Så la oss si det slik at vi velger å spotte og ikke tar Jesus på alvor. Det vil i så fall gjøre at vi aldri får vite hvem vi er i Ham. Vi svever rundt på en falsk nåde sky og vil ikke oppleve sannheten før det er for sent.

Som nevnte artikkel skriver så er frelsen en pågående sak. Derfor er som regel skriftsteder i forbindelse med dette formulert; «skal bli» eller «vil bli frelst». Det kan også være formulert annerledes, men da som regel i den forstand at vi er frelst ut fra våre verdslige levesett, synd eller sykdommer.

Vi må prøve å forstå to viktige passasjer i Skriften: (hele kapittel 8 i Romerbrevet vil belyse grundig saken)

For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Rom 8:24f

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1
Det fremgår klart her at frelsen er et håp som ligger der fremme og venter for de som holder ut til enden. Vi understreker videre med Jesus ord:

Mark 13:13:

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Matt 24:13:

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

også:

Jak 1:12:

Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.


Derfor er det nå på tide når vi definerer tro å kunne lege seg på hjerte at håpet er knyttet opp til tro i full visshet, men det er stadig et håp.

Derfor har vi som gjenfødte selvfølgelig en SIKKERHET for at hvis vi får et fly i hodet i ettermiddag så går vi rett til Paradis. Vi går selvfølgelig rundt med FULL VISSHET om at vi er under frelsen og i frelses prosessen og har ingen fordømmelse fordi vi er i Kristus, vi vet hvem vi er i Kristus, MEN

vi kan IKKE ha en doktrine som sier at det finnes noe som heter «evig sikkerhet» for å komme til himmelen etter å ha bedt en frelses bønn eller er barne døpt. Og vi kan heller ikke ha en doktrine som sier at vi kan leve akkurat slik vi vil for «nåden dekker alt». Vi lurer mennesker inn i en falsk sikkerhet og de vil aldre oppleve hvem de kunne vært i Kristus Jesus. Aldri fullføre et enset oppdrag og aldri komme inntil Hans hvile eller aldri kunne vandre etter Ånden.

Frelsen er en pågående prosess for alle. Om du er gjenfødt eller ikke. Alle er under nåden og alle er enten på vei til å bli frelst så de kan begynne å arbeide på frelsen eller de er allerede i ferd med å arbeide på den.

Derfor sier Paulus ved Ånden så inderlig:

Fil 2:12:

Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.

Rom 13:11:

Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.

2Tim 2:10:

Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Og for oss som er opptatt med jødefolket og dets frelse:

Rom 11:11:

Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.

Og til oss ALLE:

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21

Så for de som ikke vil eller ikke kan på grunn av stolthet slippe taket i denne forferdelige forførende falske doktrinen om «en gang frelst alltid frelst» så vær forsiktig slik at dere ikke blir stående med disse som også vil være bombesikre på at de var frelst:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:21-23

Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Matt 25:41-46
Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Luk 22:31f

Trenge virkelig Peter å omvende seg. JA han var falt fra. Han viste det bare ikke enda, men ble smertelig klar over dette senere da han fornektet.

Åp 22:9:

Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe!

Hva skulle Johannes vokte seg for. For ikke å miste frelsen ved å tilbe en engel.

Som ALLE skjønner som leser dette med et åpent hjerte og i ydmykhet for sannheten så kan vi ikke lenger sitte stille å nikke med hode på hvert eneste møte som forkynner disse grusomme løgner. Be en frelses bønn og du har sikret deg billett til Evig Liv. For det første er det å dømme for det andre er det en løgn og for det tredje så er den en oppfordring til å fortsette med et verdslig liv.

Så enten vi er i verden enda og ikke er gjenfødt eller vi er gjenfødt med går rundt med et falskt håp fordi vi har valgt å leve et liv i synd muligens på grunn av feilinformasjon så er følgende tilfelle for ALLE:

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt, i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Tit 1:1f

Jesus kaller oss alle i dag til å bli radikale for Ham. Han kommer snart og er i ferd med å rense sin menighet. Ikke forsett i samme sløve sporet og følg etter massene. Våkne opp og bli radikal for han som er den Radikale.

(Hvis intet annet nevnt så er NB88BB brukt)

Monday, August 13, 2012

Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.


Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. 4M 6:24-27

Slik har vi velsignet menigheten i alle tider. Hvorfor i all verden har vi gjort det? Når Herren sier: «Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

Enkelt og greit fordi vi har forstått skriften om at Israel er menigheten.

Så hvor kommer den gamle tradisjonen fra at vi skal velsigne Israel som folkeslag, jødefolket, 12 stammer, sekulær stat, geografisk landområde eller hva vi måtte ønske å definere det som. De fleste tenker vel på landet Israel og mener dermed det Hellige land eller det lovede land eller: 4M 35:10: Tal til Israels barn og si til dem: Når dere er gått over Jordan inn i Kana'ans land,

Jo tradisjonen som ikke stemmer med Guds Ord er fra: Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1M 12:3

Herren snakker om Abraham: Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Gal 3:8

Men det hadde vært velsignelse før dette: 1M 1:22: Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden!
1M 9:1: Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.

Og etter dette:

1M 17:20: Og Ismael – også om ham har jeg hørt deg: Se, jeg vil velsigne ham, jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte tallrik ætt. Han skal bli far til tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.

Det var omskjærelsens pakt Gud gjorde med Abraham som videre ble stadfestet ved Loven gitt ved Moses. Hvis vi er så hengt opp i dette med velsignelsen og Abraham og trekker dette til at vi skal velsigne Israel som et land og som et påbud for dermed å oppnå velsignelse og hvis vi ikke gjør det så vil hele landet Norge og alle andre land som USA bli forbannet, så må vi jo absolutt holde fast ved omskjærelsen også.

8 Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. 9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. 10 For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. 11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. 12 Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det. 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 3:8-14

Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Gal 3:29


11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12 Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:11fDette med at vi skal velsigne Israel er en gammel tradisjon som ikke har hold i Skriften. Det er de troende menigheten som skal velsignes.

Likeledes:

1Pet 3:9:
så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse.

25 Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. 26 Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Apg 3:25f

Matt 25:34:
Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel. Rom 9:6

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Dette er vers som vi roser oss av, men når det kommer til den gamle tradisjonen holder vi den opp og godkjenner hver minste ting som den sekulære staten Israel måtte finne på. Dett er ren spott mot det Herren sier når han påpeker at Han hater all urettferdighet.

Alt dette blir selvfølgelig til intet når vi vet at i den Nye Pakt gjelder følgende:
Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

Så det er ikke noe problem og velsigne Israel eller jødene i det hele tatt, men kom ikke her å fortell at det er et påbud at vi skal holde på å velsigne Israel som en sekulær stat som vi gjør i neste alle menigheter verden over.

Likeledes:

Rom 11:25:
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.

Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri – Kristus er alt og i alle. Kol 3:11

11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12 Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:11f


For å avslutte;

Det er kun en ting som teller i hele denne sammenhengen og det er hvor vi skal tilbringe evigheten. Absolutt ingen ting annet. Hør hva jeg sier; absolutt ingen ting annet. Og når det gjelder frelsen står vi alle likt, ved tro på Jesus Kristus, gjenfødelse i vann og ånd og utholdenhet til Enden. Absolutt ALLE står like stilt i dette, det finnes INGEN forskjell. Det er ingen som er mer eller mindre velsignet før dette eller etter dette.

Joh 3:18:
Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Sunday, August 05, 2012

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere.

...for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. 2Kor 2:11 - Det er med den åndelige som med det kjødelige når det kommer til å bli trist. Det heter at vi ikke skal gjøre den Hellige Ånd sorg. Det er ikke noe annet som gjør meg tristere enn at jeg ser at gjenfødte ikke helt vet hva de er i Kristus Jesus. Jeg er også sikker på at dette gjør også den Hellige Ånd trist. For det første er det fordømmelse, fordømmelse for mye mer enn vi vil innrømme, MEN det verste er at noen har kommet under forvirring. Vi vil ta opp fordømmelse i en sener deling. Den har to sider.

Dette starter med at vi som nyfrelste ikke hadde nok støtte fra «støttene» og ikke hadde det samfunnet med søsken som vi burde. Og da rotfestede søsken som viste hva det er å vite hva man er i Jesus Kristus. Det som skjer er at satan ALLTID vil komme å prøve frarøve oss troen på at vi er på vei til Himmelen. Vår menneskelige natur (kjødet) tar da lett overhånd og vi søker sikkerhet, ikke gjennom Ordet, men gjennom forkynnelse som klør i øret som en sikkerhet.

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere. Dette er satans mål; å få oss forvirret. Han skjønner ofte at han ikke kan ta fra oss troen fordi den er falt i god jord, men han vil da gå for det nest best. Han vil gi oss usikkerhet og frykt. Derfor kjøper vi det falske evangeliet om slikt som, «evig sikkerhet» (en gang frelst alltid frelst), «nåden dekker alt» (billig nåde eller falsk nåde), «forhåndsbestemt læren» (predestination fra Calvin) eller andre under samme kategori som alt går ut på det samme; når vi har bedt en frelses bønn (eller døpt som barn) så kommer vi til Himmelen uansett hvordan vi lever. Dette kommer også under det som alltid har vært en «halv konverts» drøm, å leve et liv så nærme verden som mulig uten å gå fortapt. Det er en annen side av saken som vi vil kommenter senere.

Man trenger altså sikkerhet for at man er frelst og blir lurt inn i denne forvirringen som gjør man at man aldri riktig får sikkerhet fordi man aldri kommer inn under å riktig vite hvem man er i Jesus Kristus. Dette fører igjen til mer søken og konfirmasjon i gal retning og i stedet for å søke skriften søker man menigheter eller trosfeller som kan bekrefte det man ønsker å høre. Man har kommet inn i den onde sirkel og i verste fall på sikt kommet inn under lunkenhet, som har det forferdelig i seg at det har ingen rom for omvendelse.

Når man vet hvem man er i Jesus så trenger man ingen annen sikkerhet for hva som vil skje på dommens dag. Man kommer IKKE under dom. Man trenger ikke å høre forkynnelse og diskutere med trostfrender om forskjellige muligheter. Man trenger heller IKKE protestere vilt når når noen referer til at man ikke er frelst før man er Hjemme. Man er på Veien. INGEN kan dømme om evigheten uten Jesus som er gitt retten fra Faderen.

Det som er trist i tillegg til dette som gjør det dobbelt trist er at dette som nå florerer, og som Jesus advarer sterkt mot, fører mange ut i den forferdige villfarelse det er å tro at man kan leve akkurat som man vil uten at det får konsekvenser. Så å forkynne noe som helst i denne retning kan føre til problemer på dommedag. Man legger en snublesten for mennesker som aldri får vite hva de kunne vært i Kristus og som aldri når frem til disippel gjøring og bærer aldri fullmoden frukt. Kjøttet overtar og man blir dullet inn i den forståelse som florere; «det er da ikke så farlig». - Grusomt! Grusomt trist!

For de som har lest dette og savner henvendelser vil jeg gi det omgående ved henvendelse. Selvfølgelig.

Saturday, August 04, 2012

Dømme, bedømme, synd og konsekvenser av synd.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Joh 3:18:

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:8-11

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1

Som vi ser så er det ingen problemer med dømming. Man er rett og slett dømt hvis man ikke tror.

Likeledes er det ingen problemer med å definer synd, man synder fordi man ikke tror.

Så saken bli til slutt at vi må definere ordet tro. Det norske ordet tro er så utvannet at kan ikke brukes derfor må vi holde oss til det som er referert til i Skriften.

Så å tro blir altså mer enn å stå på bussholdeplassen å tro at bussen kommer snart fordi du kan rutetabellen, har klokke på armen, har gjort dette 1000 ganger før og venter sammen med en bråte andre «troende». Dessuten er det bare å innrømme at det meste vi sier vi har tro for (reel tro) ikke er mer enn et lite pinglete håp når vi bruker Skriftens tros mening og definisjon.

La oss slå fast at lydighet er tro og ulydighet er vanntro.

1 Peters 2:7-8 En Levende Bok (LB)

Ja, han er meget dyrebar for dere som tror. For dem som forkaster ham, vel – «Den samme stein som ble forkastet av bygningsmennene, er blitt hjørnesteinen, den mest ærede og den viktigste del av hele bygningen.» Skriftene sier også: «Han er den stein som enkelte kommer til å snuble over og den klippen som får dem til å falle.» De kommer til å snuble fordi de ikke lyttet til Guds ord, og derfor må straffen komme. De kommer til å falle. (Jeg anbefaler også å lese KJV)

Når vi så bruker lydighet (da helst av kjærlighet til Jesus) som utgangspunkt for tro og ulydighet for vanntro så stiller saken seg om tro annerledes.

Da vi har definert tro la os gå over til hva som er å dømme, bedømme, konfrontere, formane, irettesette og av og til overlate de ulydige til satan. ... for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 1Kor 5:5.

Hvordan i allverden kunne Paulus overlate noen til satan hvis han ikke var i posisjon til å bedømme. Kom ikke med slike unnvikende oppblåste teorier om at vi ikke skal bedømme. Det er for de vantro som selvfølgelig ikke vil at dere syndige handlinger skal bli åpenbart. Det er ikke dermed sagt at vi dømmer. Det er En som Dømmer. Og når det er sagt så er det like mye å dømme seg selv til Himmelen som å dømme andre til Helvete.

Da kan vi anslutte med å ta opp synd, som er det vi bedømmer. Alt det vi snakker om synd er ikke «synd», men syndige handlinger som kommer av det å ikke tro eller som slått fast; være ulydig, altså ikke å tro. Fordi selve synden er å ikke tro. Vi skal være klar over det at mange «troende», vil skrike om urettferdighet når de får beskjed av Jesus om at han ikke kjenner dem når de en dag skal bli dømt foran Kristi Domstol.

Et hvert hjerte flyter over av det som det inneholder og enhver handling får konsekvenser. Unnfallenhet florerer og skriket fra de få som konfronteres høres mer og mer tydelig.

Vær klar over følgende:

Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Esek 3:18f

Det kommer en dommedag og da vil vi alle være stilt likt. Men for oss som har valgt lydighetens vei som inneholder å advare den ulydige:

Joh 5:24:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

(Når intet annet bemerket er NB88 brukt)

Thursday, August 02, 2012

Hvorfor er vi opptatt av å ha det så godt?

Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden …

Matt 5,11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Luk 6,22 Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!

1Pet 4,14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

Jak. 1,2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.

2Tim 3,12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Hvis vi setter disse skriftsteder på spissen så kan man si:

Blir dere ikke spottet er der ikke salige, skyr de ikke deres navn som noe ondt så er dere ikke salige, blir vi ikke forfulgt lever vi ikke et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus.

Hvor står det at vi skal bli likt av all ved troen på Jesus Kristus? Hvor står det at ved troen på Jesus Kristus så vil alle problemer forsvinne? Nei det står stikk motsatt. Hvorfor er vi da så opptatt av å ha det bra? Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden. Hva er det vi gjør feil liksom. Vi gjør ingen feil.

Vi skal bli hånet. Vi skal bli forfulgt. Vi skal bli misslikt. Vi skal bli løyet på. Vi skal bli snakket ondt om. Vi skal være forhatt. Vi skal være utstøtt. Vi skal bli spottet. Vi skal bli prøvet. Vi skal bli kalt; ”Er du helt Barratt” som menes; ”Er du helt idiot” Vi skal bli hengt ut i de verste karakteristikker og bli omtalt på de verste måter slik Barratt ble. Som Hans Nielsen Hauge ble.

Når Den Hellige Ånd får stort spillerom og vi spiller med må vi regne med alt dette. Men det er først når Den Hellige Ånd får fritt spillerom det kan bli vekkelse. Det er først når Den Hellige Ånd kommer og overbeviser verden om synd og vi maner til omvendelse og forkynner at Guds rike er nær at det kan bli vekkelse. Det er klart vi blir forhatt når først Den Hellige Ånd opplyser folket om synd og i tillegg vi maner til omvendelse. Det er da det blir åndskamp. Det er da Satan våkner til liv og det blir forfølgelse. Så lenge det går stille for seg er løgnens far fornøyd. Så lenge løgnene florerer koser han seg.

Hvem skall vekke opp det sovende Norge som er dullet inn i søvnen med statskirkelig vranglære, hierarkiske tenkemåte, som er stikk i strid med Bibelen. Hvor lenge skal vi gå på akkord med alle de lunkende som Jesus vil spy ut av sin munn. Hvor lenge skal vi tåle at de fleste av oss ikke tror på det vi tror på?

”Bagatelliseringens kristendom” er over oss. ”Er det så farlig kristendom” er over oss. Ordet om at det Jesus sier i Lukas 16:10 ikke er så “farlig”:

Luk 16,10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. 11 Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? 12 Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? 13 En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

”Sitt stille i båten” tendensen er over oss. Gjør som VI sier, ellers …Men det er en løgn, fordi:

Matt 7,24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. 26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.

Da vi er født på ny og arvinger til et annet rike, Guds Rike, vi må komme i hu at vi er utlendinger her på jorden og i Kongerike Norge. Vi er ambassadører for Kristus i et fremmed land. Men de innfødte er styrt av løgnens far og vi må passe oss for ikke å bli for mye ”innfødt”. Vi lever jo i en åndelig verden og ikke en kjødelig. Vi har begavet vårt gamle legeme og er oppreist med Ham. Hvis vi har begavet vårt gamle jeg, så er vi altså nye, men i og med at vi lever i denne verden har vi en mulighet til å bli besmittet hvis vi ikke lever i lyset.

Guds endelige mål for livet vårt på jorden er ikke komfort.

Tuesday, July 31, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden.

Forord med kapittel 13 i Evangeliet om Jesus i følge Johannes.

Johannes, disippelen, var til stede og begynner sin fortelling slik: Det var påskehøytid, de holdt da måltid, Jesus viste, Han reiser seg, binder om seg, slår vann i et fat, kommer til Peter, Peter nekter og her kommer det første som vi MÅ legge oss STERKT på hjerte:

Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg! Joh 13:8

Nøkkelen til å forstå dette med hjerte ligger her, fordi «alle» har mer eller mindre skjønt hva å holde nattverd er:

Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. Luk 22:19-20

Det er viktig å legge seg på hjerte at Johannes ikke nevner nattverden, men i stedet fot-vaskingen som ingen av de tre andre evangeliene nevner. IKKE at vi skal fysisk ha dette som et rituale, seremoni eller liturgi som enkelte denominasjoner, MEN vi må forstå Jesus når han sier;

Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Joh 13:12

Og her kommer det saliggjørende som oppfordrer alle til å studere disse Jesus Ord og gjøre etter dem;

Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Joh 13:17

«Fot-vaskingen» har lenge, veldig lenge vært ute av menighetsammenheng (som veldig mye annet). Jeg trodde dette var et fenomen i den rike vestlige verden hvor alle er mer opptatt av meg og mitt og hvor grådigheten og fråtseriet øker i takt med velstanden, men etter å ha reist rundt i verden en god del og bodd i Filippinene noen år så vet jeg at dette er verdensomspennende i og utenfor menigheten for fattig og rik. Meg, meg, meg og atter meg.

Gal 6:2: Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Noen har ikke skjønt at det å være en etterfølger av Kristus ikke bare kan koste deg livet som vitne (martyr) for Jesus navn skyld, men også at det kan koste deg livet for en bror eller søster.

1Pet 1:22: Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet!

Joh 15:13: Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.

Joh 13:34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Når så dette er et faktum må vi skjønne at det minste vi kan gjøre er å tjene hverandre og bære hverandres byrder. I dag har vi bibelskoler, profetskoler, lederskoler og lederkurs i fleng. Mange av disse, spesielt lederskoler, lærer ikke annet enn det du ville på et kurs i markedsføring. Det vi trenger i menigheten i dag er en forandring på at 5 % står for 90 % av arbeidet og at nesten alle er opptatt av å lede istedet for å tjene. Som vi vil se av avskjedstalen til Jesus så har disiplene vært tjenere innstill det siste, men så:

Joh 15:15: Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.

Jesus avslutter sin avskjedstale slik (før han ber sin ypperste prestelige bønn):

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden. Joh 16:33


Ønsker du å bli en som har overvunnet verden, en som har total fred i sitt daglige liv, en som er brennende opptatt av å vinne sjeler, en som er på helliggjørelsens vei, en som ikke driver med resten av den lunkende menigheten, en som Jesus er venn med, en som betyr noe i evighet sammenheng. Vel da er det bare å gjøre som jeg har foreslått tidlige; studer Jesus Ord, spesielt Johannes 13-17. - Stikkord vil bli: LYDIGHET I KJÆRLIGHET.

(Dersom intet annet merket er NB88 brukt)

Monday, July 30, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden.

Etter slik som jeg har forstått med hjerte så kan det vanskelig gjøres å holde en bedre talen en den Jesus holder som avskjedstale til disiplene, som avsluttes med en "Yppersteprestelige" Bønn. En bønn som inneholder så stor kunnskap, lidenskap, barmhjertighet, omsorg og ikke minst løfter at den bør læres utenat.

Ja hele talen bør læres utenat. Jeg vil Hjulpet av Hjelperen formidle utdypende tanker om noe av alt dette i Johannes 14-17 samt 13 i de kommende uker. Jeg vet med sikkerhet at det er viktig uansett, men i disse dager hvor frafallet og lunkenheten er på topp i Norge siden det startet for et par generasjoner siden kan vi kalle det øyeblikkelig hjelp i en krisesituasjon.

Vi vet at denne verdens fyrste har samlet sine barn til å danne en “verdens orden” og en “verdens kirke” med all mulig forvirring og løgn. Jesus kommer snart og er i ferd med å rense sin brud. Dette kan vi se på følgende:

Åpenbaring 22:11
En Levende Bok (LB)
11 Og når den tiden kommer, vil alle dem som gjør urett, fortsette i enda større grad med det. De urene vil bli enda mer urene, gode mennesker vil bli bedre, og de som er hellige, vil bli enda mer hellige.»

Sunday, July 29, 2012

Nåden dekker ikke noe som helst

Noe av det som Herren har lagt i midt hjerte er å konfrontere løgn. Spesielt løgn som djevelen har sneket inn gjennom små forvrengninger av Ordet. Så som at vann døp frelser, nåde frelser, gjerninger frelser og alt i den retning som prøver på å gjøre frelsesverket av nåde til noe annet enn at det er Jesus dyrebare blod som renser og frelser. Hvis for eksempel nåde frelser så hadde ikke Jesu trengt å dø. - For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:17 – Likeledes hvis dåp frelser hadde ikke en gang Jesus trengt å komme - Mark 1:4: Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.

I tillegg så har vi alle en daglig gudstjeneste som gjør at vi må være ytterst varsomme med våre ord. - Jakob 1: 26 Hver den som sier han er kristen, men ikke har kontroll over tungen, bedrar seg selv. Hans gudstjeneste er ikke mye verd.27 Den kristne som er ren og uten feil, i Guds øyne, er den som tar seg av foreldreløse og enker og som forblir tro mot Herren – ikke lar seg skitne til av denne verden. (En Levende Bok (LB) )
La oss derfor ta det på alvor når søsken kommer med innlegg, kommentarer, formaning og selv irettesettelse når det gjelder disse ting. Så som: «Nåden dekker alt».
nøkkel
Nåden dekker ikke noe som helst. Nåden utsetter dommen. Uoppgjort bevist synd blir ikke «dekket» av nåden. Utilgivelse blir ikke «dekket» av nåden. Nåden er heller ikke et slør som Gud ser igjenom. Når Far ser på sine barn så ser han på dem renset i Jesus blod, hvite som snø. Kjødet derimot har sine feil og mangler og selvfølgelig hadde det ikke vært fordi vi er under troen på Jesus Kristus og blitt rettferdiggjort og helliggjort av det valget, fått retten til å arve Riket, så hadde vi måttet dø i henhold til Loven.

Paulus skriver - Rom 6:14: For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. - Dette er noe som har vært misforstått i lenger tid. «Alt» Paulus underviser om nåde er på basis av at han skriver til Jødene og de som er blitt forvirret av jødene om at man også er forpliktet til også å holde loven, i tillegg til at man er erklært rettferdig ved å akseptere det Jesus gjorde på korset gjennom tro . (Se Apg. 15) Så «alle» troende i lengre tid har brukt dette utrykket at vi «er under nåden».

Hele verden er under nåden. «For så har gud Elsket verden ...» Når du er blitt rettferdiggjort gjennom tro er du i tillegg under troen. Med den troendes løfte og rettigheter. - Gal 3:11: Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. Og likeledes: Heb 10:38: Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Den vantro derimot: Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt. 1Pet 2:7-8

Så når noen sier at nåden dekker alt er det som regel at de har uoppgjort synd i livet eller rett og slett har blitt villedet av menneskelig tradisjoner (son vi dessverre er så gode på, fordi vi sier, «er det så farlig da?». Som oftest når jeg hører dette derimot, er det når noen ikke ønsker eller har vilje (les: lar Jesus slippe til) til å kvitte seg med uvaner, laster, eller direkte syndige liv. Så etter min mening er det på tide å ta et oppgjør med alle slike etterslep fra tidlige tider som ikke er korrekt i følge Ordet. De er mage og det som syntes er bare toppen av isfjellet idet det meste ikke ligger åpent, men skult i hjerte:


For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23


Vi får se på dommens dag hvor mye av dette som dekkes av nåden hvis det ikke er vasket bort i Jesus blod.

(Når intet annet er oppgitt er det NB88 som er brukt som referanser.)

Saturday, July 28, 2012

Arvesynd eller «opprinnelig synd» - en kort forklaring.

Læren om arvesynden mener de fleste er kommet igjennom Augustin (354-430), men jeg er enig med de som ser det som en doktrine med opphav i den Gnostiske sekt allerede så tidlig som ca år 30-120. Paulus nevner noe om dette også, som ofte er missforstått (som mye annet som han skriver), i Rom 5 (ca år 56) og vi har også andre kilder som de tidlige historieforteller som Josephus og andre.

Læren er som følger: Ifølge den kristne tradisjon er arvesynd «opprinnelig synd» den allmenne tilstand av syndighet i mennesket (mangel på hellighet) som mennesker fødes i. Dette er ført videre som et sterkt begrep i den katolske læren og Luther tok dessverre ikke avstand fra det og det hjalp heller ikke at Calvin støttet Augustin i sine tanker og falske doktrine.

Derfor har jo også den protestantiske lære dette begrepet i seg. Det er derfor vært vanlig når et nyfødt barn er i ferd med å dø og ikke ringe etter legen, men etter presten for å få det døpt så det ikke skal gå fortapt. Ja dette er den norske kirke og det er selvfølgelig skammelig. Detter går i dag alle med på og samarbeider med helt ned til de superhellige pinsevenner. Forkastelig.

Falske doktriner

Den første og største løgnen er selvfølgelig læren om arvesynden. Etter det kommer det en rekke forskjellige vranglærer og doktriner. Allerede tidlig advarte Jesus mot dette i de brevene han ba Johannes skrive til menighetene i Tyrkia. Før dette advarer Peter ved den Hellige Ånd avslutter sitt andre (og siste?) brev slik:

14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.

16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløse villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:14-18

nøkkel

Så her ligger det en nøkkel for de som er ydmyke nok til å ta dette inn over seg.

Det er ingen som har 100 % doktrine uten Ordet selv Jesus. Ingen ikke Paulus, ikke Peter INGEN. Derfor er det så viktig å holde seg til Ordet, Jesus.

Jeg sier ikke at vi finner motsettinger i Skriften, jeg sier bare det som Peter sier.

For å så gå over til de falske doktriner. Som sagt det startet dagen Jesus forlot oss. Det har nå akkumulert i millioner av feiltolkninger og den siste store som vi lider under er den falske doktrinen om nåde.

Jeg kunne skrive og preke i dagevis om dette, men må allerede nå slutte fordi det ikke passer seg med utrolig lange kommentarer her.

Det som er viktig å få med seg er følgende: Så lenge vi ikke har fått med oss at vi er likestilt med Kristus som gjenfødt, at vi skal arve Riket sammen med ham og at dette er ved rettigheter og ikke ved nåde, så vil vi aldri vite og kjenne Guds Storhet og Nåde.

Vi vil aldri før vi er Hjemme forstå hvem vi kunne vært i Kristus. Dette er ultra trist. Det er tyveri fra satan og jeg hater det. Når dette er sagt så vil jeg for sikkerhet skyld, så ingen skal begynne å tekste de ulidelige vers som omhandler «av nåde», si at alt starter med nåde, alt er av nåde og vi har enda ikke forstått storheten i nåden. Men nåden er utgangspunktet, ikke avslutningen. Avslutningen er troen.

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter?

sword

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, uten å si at jeg er oppriktig trist og sint fordi det er så vanskelig å nå igjennom med sannheter etter at forkynnere i en hel generasjon verden over har spyd ut over alt, spesielt gjennom TV, en falsk forkynnelse om frelsen og om sannheten om den Allmektige Gud.

Dette er på en annen side i tråd med det Jesus har advart mot og flere har profetert om ved den Hellige Ånd. Så jeg lar sinne og fortvilelse fare, og står da igjen med en nøktern sannhet om saken. For å være kort; ut i fra Skriften kan vi lese at vi har blitt gitt Rike som en belønning for å velge å tro på Jesus. Jeg vil ikke komme med referanser her, men vil heller drive de vantro tilbake med Guds Ord om dette skulle bli nødvendig.

I og med at vi er skapt i Guds bilde og i Hans likhet så er denne gaven som troen er, innebygget i ethvert menneske fra fødselen. Allerede som veldig små tar vi tro i bruk. Ingen er dermed unnskyldt for ikke å tro. Når vi blir eldre får vi derimot et kjød, et sinn, en hjerne å slite med som i utgangspunktet ikke kan leve ved tro med ved sanselighet. Vi tror altså ikke på annet enn det vi kan forstå og sanse og se. (Dette er imidlertid feil, fordi alle hører på radio og kan se tidevannet, men ser ikke bølgene og kraften bak det, men tror allikevel at de finnes, det vil si er SIKRE på at de finnes; radiobølger og magnetfelt.) Så som vi skjønner så er tro sikkerhet for ting vi ikke kan se.

Når det gjelder det Åndelige derimot har vi et problem fordi det er en som er ute for å stjele dette. Spesielt hvem vi kan bli i Kristus Jesus fordi i det navnet ligger Kraften ved den Hellige Ånd. Guds Rike består som kjent ikke i prat, men i Kraft. Siden djevelen eller satan som han kalles er ganske «fornøyd» så lenge ingen forkynner evangeliet, blir dette en av hans fremste triks i å med at falske evangelium er forbannet og det er det som blir forkynt, et annet evangelium.

Derfor må vi gå sterkt i mot dette og også mest fordi Jesus har bedt oss spesielt om å advare mot dette. Mange har altså kommet i den store synd å prøve å frata den Allmektige retten til å lønne de som tror på Jesus. Det finnes kun en Gud og Far og han er en belønnende Far. De som ikke tror det har djevelen til far. Du kan jo selv tenke deg at du står der på lønningsdag og du får høre at du mottar lønn av bare nåde. Det finnes ingen lønn av nåde. Lønn er noe som er fortjent. Nåde er noe du får som er ufortjent.

For å ta det med en gang. Frelsen er en nådegave som er helt ufortjent. Kan ikke bli gitt annet enn ved tro på Jesus. Men ved å ta imot denne gaven blir vi faktisk belønnet. Det er i dette Guds Storhet ligger. Han lønner de som som aksepterer det Han gjorde da Han ga sin Sønn. Han gir deg retten til å likestilles med Jesus. Gud er ikke nådig mot Jesus, Han har gitt Ham all Makt i Himmel og på jord. Dette som en rettighet og lønn for lydighet. Når du en gang står der sammen med Jesus å skal dømme engler og folkeslag så står du ikke der som en som er annet en en arving til de samme ting. Ingen arver ved nåde. Det er en rettighet som barn har.

Jeg håper ved dette at du skjønner hvor enormt mye mer det ligger i ha blitt gitt retten til å bli Guds Barn i stedet for å bli gitt nåde til å bli et barn. Det som du må forstå er at et gjenfødt barn av Gud har rettigheter. Vi har retten til å ta bruk Jesus navn. Vi har retten til å arve Riket. Vi har retten til å dømme sammen med Kristus på Dommedag og mest av alt vi har retten til et Evig Liv. Dette er millioner ganger større og kan ikke sammenlignes med å ha blitt gitt barnekår av nåde, som altså ikke går an.

Når nåden er så enorm, hvor mye mer da rettigheter? Kan vi forstå Guds Godhet, Nådefull het og Storhet?

Det er også andre konsekvenser ved dette. Vi har et gammelt utsagn som sier at vi er ikke under loven, men under nåden. I den forbindelse menes det at det er de troende som er under nåden. Dette er feil, vi som har tatt imot Jesus som Herre gjennom å bli født på ny er under troen. Med den troendes rettighet og arverett. Det er de som ikke har tatt imot som er under nåden, siden nåden er det som utsetter straffen for de ugudelige til en dag bestemt av Gud. Det var Jesus som kom med denne nåden da Han ble født inn i verden av en jomfru. Alle har tilgang til denne nådegaven som er frelsen.

Og den tredje delen er mer kjent og vi vil komme tilbake til det. Den kalles ofte «en gang frelst alltid frelst», som selvfølgelig er noe sludder. Akkurat som Han som Makt til å Skrive deg inn i Boka ikke har makt til å slette hvem han vil. I tillegg går den også ut på den gnostiske løgn at vi ikke kan gå på helliggjørelsens vei fordi kjødet er for sterkt. Ingen vits i å stå imot fordi vi er på vei til himmelen uansett. Altså ingen nødvendighet med omvendelse og heller ikke tilgivelse. De fleste i en hel generasjon har kjøpt denne løgnene i mer eller mindre grad og kan i verste fall være på vei i motsatt retning enn det som anbefales i Skriften. At vi i tillegg som evangeliske sterkt bibel tro skal dra i samme spann som disse som helt klart bekjenner seg til denne lære er jo selvfølgelig forkastelig.