Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, September 01, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 1

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud
Det er ikke å elske hverandre å være kommet inn under unnfallenhet ...
  1. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Joh 14:15
  2. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Joh 14:21
  3. Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23
  4. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Joh 14:24
  5. Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. Joh 14:28
  6. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Joh 15:10
  7. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. Joh 15:12
  8. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 15:14

Det er ganske klart at det er viktig å gjenta Ordet, meditere over Ordet, tale Ordet, gjenta Ordet, meditere over Ordet, osv i all evighet. Det kalles også å innprente Ordet, la det bli en del av deg.
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

I to kapitler her som utgjør ca 2/3 av avskjedstalen innprenter Han disiplene på en måte som er så kjærlig og lidenskapelig at det er umulig å ikke ta det inn over seg at dette er det som er viktig. Vi skal når vi tar opp kapitel 16 se på noe annet som er viktig i det å kunne gjøre dette. Bli fylt med Kraft. Hvorfor innprenter Jesus dette så inderlig?

Matt 24:12: Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Jesus vet hva som er like rundt hjørne også;
Joh 15:20: Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.
Likeledes; (til folket) Matt 23:34: Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

Så avslutter Jesus med hva er det å holde Hans bud;
Joh 15:12: Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.

Og igjen;

Joh 15:17: Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.
Vi må forstå at djevel og fienden, vårt ego, er ute for å stjele nettopp dette. Derfor som nevnt i forordet;

«Noen har ikke skjønt at det å være en etterfølger av Kristus ikke bare kan koste deg livet som vitne (martyr) for Jesus navn skyld, men også at det kan koste deg livet for en bror eller søster.»

Så vil skylder altså i det minste å ikke krangle og henge hverandre ut, men få Kraft fra det Høye i det vi søker Hjelp hos Hjelperen. Likeledes må vi huske at det er den som GJØR rettferdighet som er rettferdig. Også forstå at den største fallgruven i dag er å falle i unnfallenhet i det vi lar være å formane, samt unnlater å irettesette, om nødvendig, at det er ikke fritt frem og ikke holde de andre bud; lærer at nåden dekker alt, og at vi er under nåden så; «så farlig er det vel ikke»; - Det er ikke å elske hverandre. Det er å være uvitende i den grad at man er på vei i feil retning.

Husk; Luk 16:17: Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Husk også;

Gal 6:7: Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Så la oss da i all ydmykhet vandre på Helliggjørelsens vei fordi;

Heb 12:14: Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

No comments: