Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, January 29, 2018

Den verdslige kristendommen (Emerging church)Kristenheten er i dag nærmet gjennomsyret av det; en verdslig kristendom som ikke koster noe og som ikke er verdt noe.


Eller som en kjent Guds mann en gang sa; “Det finnes en felles, verdslig slags kristendom i dag, som mange har, og de tror de da har det de trenger - en billig kristendom som ikke fornærmer noen og ikke krever noe offer - som koster ingenting og er verdt ingenting.” - J.C. Ryle (fritt oversatt)
Jeg skal prøve å sette mer ord på dette ved hjelp av Hjelperen. Og i Jesus Kristus sitt navn.
I hovedsak er det dette som florerer; billig falsk nåde, eller hyper-nåde som det kalles, når det er på sitt verste. De tror på den store løgnen om at Jesus Kristus bærer over med synd. Altså at nåden dekker alt det begjær, lyst og syndige lære og liv som man måtte ha. Alt er blitt utvasket og det er ingen ting som er feil fordi Sannheten er relativ (sier de). Altså man kan fritt tolke Skriften som man selv finner for godt og som da selvfølgelig passer en best og som er mest hensiktsmessig i det livet man ønsker å leve, men likevel ønsker å kalle seg kristen når det er hensiktsmessig og politisk korrekt.
Man har i tillegg basert sitt «kristenliv» på følelser og skjønner ikke at følelser en dag vil svikte. Det er kun lydighet og sannhet som en dag vil stå som pilarer. Det har det alltid vært når det kommer til Skriften. Ulydighet og løgn blir alltid straffet selv om vi må vente på rettferdighet til foran Jesus Kristus sin Domstol. Mange skjønner ikke at en dag vil Jesus opptre som Dommer. De sier i dag at Jesus er en snill mann som ikke vil oss noe ondt og som en dag vil ta alle til Himmelen da Han, fordi Han er snill og full av kjærlighet, ikke vil sende noen til Helvete. De gjør altså Jesus om til en falsk mann som er urettferdig. De legger også til at Jesus elsker meg som jeg er og vil at jeg skal ha det godt. Dette er også falskt idet det underslår det faktum at Jesus Kristus ber oss omvende oss så fort Han får oss i tale.
Dette og andre ting slipper de unna med (inntil dommen) fordi de og alle de som de omgir seg med er religiøse i den forstand at de tilhører en sekt. Den største sekten er den Romersk Katolske Institusjon som sier at uten å være medlem der kommer man ikke inn i Himmelen. Likeledes den Luthersk kirke, som den Norske «kirke» er en del av, som sier at når du døper spedbarnet ditt vil det gå til Himmelen når den voksne mann eller kvinne en dag vil dø. Slik kan vi fortsette og la oss ta tid til noen til; Pinsevenner som tror de har svaret på alt, og som i dag er gått inn i et totalt frafall, har hele tiden forkynt at man ikke kommer til Himmelen hvis man ikke taler i tunger. Baptistene som forfekter at hvis man først har bedt en frelsesbønn (dette er nå et kjennetegn på alle de fleste sekter) så kan man ikke miste frelsen og er dermed sikret for evig. Metodistene som har frafalt sin hellighets teologi, og godt er det, som nå i stedet forkynner rene «kardemomme» evangelium. Alt er ok bare du er snill og god og ikke skader noen. I tillegg til dette har vi typiske ting som Adventisters fornektelse av evig Helvete, Mormonerens påstand om at Jesus er bror til satan og Jehovas Vitners påstander som har fratatt (de prøver da på dette) Jesus sin Guddommelighet. Til slutt har vi kanskje det farligst av alle; Trosbevegelsen. Den har så mye falske lærer at dere må nesten bare sjekke selv.
Det nyeste på forførelse-fronten er nå NAR – den nye apostoliske reformasjonen og Hillsong konseptet. Flere og flere har nå kommet seg inn under hva som går under «The Emerging church». Dette kan vanskelig oversettes til norsk, men det blir noe sånt som den nye fremadstormende kirken. Og fremadstormende er den. Dessverre. Så tilbake til denne «følelses» kristendom. Denne; «vi har det så godt» kristendommen. Denne; «nå skal vi kose oss» kristendommen. «Ikke fornærm meg» kristendommen. Og «Gud vil at vi skal være rike» kristendommen. «Jesus elsker oss og vil at vi skal ha det godt» kristendommen. «Det føøøøøles bra!» kristendommen.
Videre vil vi ofte høre (sakset fra Facebook); «hvem er du som dømmer meg?», «jeg er glad for at det ikke er du som skal dømme meg», «er du uten synd så kast den første sten», Vi får ofte høre noe sånt som; «Det å vise respekt overfor andre, sammen med å utøve godhet og medmenneskelighet, er det viktigste et menneske kan gjøre», «Kristne bør huske at Jesus var en av de mest inkluderende og gode menneskene som har levd.”, «noen påberoper seg fasiten på hvordan andre mennesker skal tenke og tro...og ikke minst lese bibelen.....og møter andres synspunkter med arroganse og fordømmelse», «Når du ikke får frem budskapet ditt må du ikke angripe mottakeren.», «det ene bibelverset kan ikke slå det andre i hjel», «bilder gir absolutt rom for tolkninger. Og de må tolkes med forstand”, - og mange flere typiske sitater kunne vært gitt. Alt dette vil for disse frafallende verdslige kristne høre vel og bra ut, men det strider totalt mot Skriften.
Jeg vil altså påstå at ca. 98 % av alle de som i dag kaller seg kristne er fanget opp i dette. Hvis noen ønsker så kan vi forklare dette tallet. Kom med ønsket i kommentarfeltet så skal jeg svare når jeg har tid til dette. Husk å legge ved epost adresse. Så altså nærmest hele kristenheten på verdensbasis er fanget opp i dette. Og på dette skjønner vi at vi er inne i de absolutt siste tider. Fordi Jesus har klart sagt ifra at forførelse er det sikreste tegnet på at Han kommer meget snart.
La oss utdype litt mer. Hvis du for eksempel i dag skulle påstå følgende;
Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre. Men den som vandrer i visdom, han blir frelst. Ord 28:26
Dette er så støtende og fornærmende at ingen som er under denne forførelsen til «The Emerging church» vil greie å holde seg i ro og ikke komme med sterke motangrep. Som vi vil oppleve nå i kommentarfeltet. Eller vi vil ikke oppleve det av den grunn at ingen vil røpe seg, kanskje meste det siste.
Man vil få tirader om at; «jo vi skal bruke fornuften» og alle skyter da over skiva selv om de påstår at de treffer en innertier. Fordi at Herren sier ikke at vi ikke skal bruke fornuften eller forstanden (selv om det egentlig er to litt forskjellig ting); Han sier derimot at vi skal bruke den til å elske Ham. Det Han sier er at vi IKKE SKAL STOLE PÅ forstanden. Men selv dette blir for mye for hyklere. Kristenheten er nemlig ytterst hovmodig, selvrettferdig og har et ego som er større enn elefanten i rommet som er deres uvilje mot lydighet. Ikke glem at ulydighet var starten på elendigheten i den for stand at kvinnen tolket «har Gud virkelig sagt?»
Det har godt så langt at veldig mange tror at de er kristne fordi de går i kirken på julaften. Eller da er døpt som barn som nevnt over. De sier at de har sin barnetro og vil med en stor glorie over hode opplyse deg om hvor mange stjerner de fikk i x antall år på søndagskolen. De har gått i en menighet sier de, men gikk ut fordi de følte at de ikke ble forstått. At de ikke greide/ville stå opp om morgenen er heller sannheten. Ja fordi lørdagsfylla hindrer de i å være «hellige» nok til å stille i kirken.
For å avslutte selv om vi kunne ha skrevet mye, mye mer om dette uvesenet og satan forsøk på forvirring og forførelse. Dessverre så tror de fleste at satan er en stygg fyr med horn og høygaffel. De greier ikke å få med seg at han gjør som om til en lysende engel. Altså at når vi mener at noe virker godt så er det egentlig satan som er på ferde. Når vi tror at vi har fått noe på hjerte som for oss virker godt så sier vi at det er den Hellige Ånd som taler. Men i virkeligheten er det oftest satan. Fordi vi glemmer å sjekke om det vi mener er godt har dekning i Skriften. Vi vil ikke sjekke dette i fare for å få svaret om at det i virkeligheten er ondt. For vi vil ha det som vi selv finner godt uansett om det strider mot Skriften. Så fortreffelige har vi blitt og alle religiøse sekter bakker oss opp. De sier at det er greit å stole på sin fornuft. Selv om Jesus sier at det er ikke er greit å stole på sin fornuft. Jesus sier at du vil gå fortapt hvis du stoler på din fornuft.
Dette kan vi ikke ta fordi vi elsker vår fornuft. Så dermed har ondt blitt godt og godt blitt ondt. Vi er blitt ufornuftig, uforstandig og blir dermed forført. Ta ikke feil; uforstand er en synd på lik linje med mye annet.
21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23
Og helt til slutt; hvorfor gidder jeg å skrive dette og det andre jeg skriver? Hvis du ikke har skjønt det; for om mulig redde én ut fra satans klør. Ha en velsignet uke i Jesus Kristus sitt underbare Navn.

Wednesday, January 10, 2018

Bønn for Oslo?

Dette ble for sterkt for DagensDebatt ...Hvert år eller mer arrangeres en økumenisk happening som kalles «Bønn for Oslo». På hjemmesiden https://bonnforoslo.no/ kan vi lese om følgende deltagere: (sjekk selv, innlegget blir bare stoppet (det ble det altså like vel ...) hvis jeg nevner navn vet du … - BTW sjekk selv hvor mange ganger Paulus nevner folk ved navn i 2. Tim.)

Men vi kan vel nevne organisasjoner? For det første så er den Romersk Katolske Institusjon med i dette sammensurium av organisasjoner. Den Romersk Katolske Institusjon er det antikristlige ifølge Reformasjonen og definert av alle reformanter fra Luther til Ravenhill som hora i Åpenbaringer 17:

«En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann.

På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden.»

Så når den International Lutherske Institusjon som da den Norske «Kirke» sokner inn under er med så er også en av døtrene med. De har felles tros-erklæring med den Romersk Katolske Institusjon helt tilbake til 1999. Dessuten så er i dag så nær som alle frikirker med i Norges Kristne Råd sammen med de katolske og lutherske. Der er det «basis husregler» om at vi ikke skal forkynne evangeliet til 1200 millioner katolikker. Og dessuten gjennom den Romersk Katolske Institusjon så er muslimer våre brødre ifølge Katekismens artikkel 841 som lyder:

«Kirkens forhold til muslimene. "Frelsesplanen inneholder også de som anerkjenner Skaperen, først og fremst blant muslimene, disse bekrefter å holde Abrahams tro, og sammen med oss elsker de den ene, barmhjertige Gud, menneskehetens dommer på den siste dagen.»

Dermed skal vi heller ikke, ifølge da dette økumeniske våset, forkynne evangeliet til 1600 millioner muslimer. Dette bekreftes også av paven selv om han også sier at det ikke er frelse utenom i den Romerske Katolske Institusjon. Snakk om sammensurium og falskheter. Så hva er det da disse ber for. For det må jo være om frelse for Oslo bys innbyggere, eller?

Vi kan gå ut på gata og leke Røde Halvmåne aldri så mye, men hvis vi ikke forkynner evangeliet er vi ikke annet enn en haug med hyklere. For hva gagner det vel om vi gir bort en kvikklunsj hvis vedkommende allikevel går fortapt?

Så denne tilstelningen er ikke annet en et sammensurium av god samvittighet og vranglære. Her blir man fortalt at Tidebønn og Kontemplativ bønn er veien å gå i bønnelivet. Dette er ikke annet en katolsk praksis og vranglære. Men så vil jo disse hykler også si at det er gledelig at det er så mange som ferierer gudstjeneste i den katolske kirke.

Det er ikke ende på vranglære og hykleri til disse medvirkende og de som arrangerer. Alt fra underslag til oppfordring til å leve i synd. Har dere ikke lest;

1Pet 3:12: For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.

Så disse kan samles i bønn så mye de vil, men så lenge de ikke omvender seg vil ikke deres bønner nå lenger enn til taket der de sitter. Hvorfor kan dere ikke avsløre hykleriet? Er det fordet dere også er levende døde?


For å sette bedre ord på det; Jeg foreslo en gang til en av arrangørene etter en såkalt «uke med bønn for Oslo» at vi burde gå ut med noen traktater til nærområdet. Det ble nedstemt … Nå ble det da noen få som ble med på den runden, men hvor villig det var eller om det var for å ikke miste ansikt vites ikke.