Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, September 23, 2014

Menigheten er blitt lik verden

SØMMELIG2

Det er ikke lenger noen som helst nedre grense i dag for verken utringning i blusen eller øvre grense på skjørte eller noen som helst regler for ”tights” (kondomdrakt) i menigheten. Det er ikke loviskhet som driver frem denne posten, men en vekker til blinde som enten har blitt blinde fordi deres standard er blitt verdslig eller de er blitt lurt til å tro at Herren Jesus samtykker i at kvinner og menn kler seg bevist seksuelt utfordrene.
Jeg har gjennom de siste årene sett med forferdelse på at det har tatt helt av ikke i bare i medlemsmassen og lovsangsteamet men også hos eldste, pastorer og ledere.

Jeg kan forsikre dere om at Paulus i sine brev ville ha skrevet noe slik hvis han var vitne til dette i menigheten i dag; ”Far ikke vill, ingen som praktiserer og kler seg bevist seksuelt utfordrende, verken med blotting av lår, rumper eller pupper skal arve Guds Rike.”.
Dette er narsisme på toppen av Gudsbespottelse og vil ikke bli godkjent av Jesus hvis Han kom i dag. Hvis man bare ymter frempå om dette som foregår i menigheten i dag blir man omgående kalt for lovisk og satt i bås som en som kommer med fordømmelse. Dette er et grovt overtramp fra ledere å påstå at noen fordømmer noen for å ta opp dette.

Vi er beordret til å dømme i saker og det er kun satan og hans etterfølgere som vrir på Skriften for å slippe unna en klar forkynnelse om dette. De leder som tillater dette og som kaller andre fordømmende fordi de vil så gjerne at menigheten skal fatte ett annet sinn og begynne å bli menneskefisker igjen må omgående ydmyke seg for Herren og omvende seg med ansiktet flatt mot gulvet.

Likeledes de som tror at noen som helst er fritatt fra å omgående ta affære hvis man ser ”uregelmessigheter” til stadighet i menighetens ledelse. Unnfallenhet er en av de største og oftest synder i menigheten i dag og det kommer av hovmod. Det er ikke å være ydmyk å ikke si ifra. Det er hovmodig å tro at man skal slippe unna med unnfallenhet på Dommens Dag.

Tuesday, September 02, 2014

Det blir ropt halleluja i himmelen!

Jeg ber deg innstendig om å studere ikke bare kapitel 13, 17 og 18, men også dette kapittel når det gjelder den tiden vi nå går inn i.

Det blir ropt halleluja i himmelen fordi Babylon er falt og fordi Gud har tatt riket og Lammets bryllup er kommet, 1-10. Kristus går til strid og seirer over dyret og kongene på jorden, 11-21. Åp 19

Dette er et kapittelsammendrag og jeg vil ikke gjengi mer her annet en disse vers under, men studer hele kapittelet;

1 Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!

2 For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd.

3 Og de sa annen gang: Halleluja! Røken av henne stiger opp i all evighet.

4 De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!

5 Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!

6 Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!

7 La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.

Åp 19:1-7

Som vi leser så kommer Lammets bryllup straks etter at dommen over Skjøgen,

20 Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

21 De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

Åp 19:20f

Alle som har bedrevet hor med Skjøgen vil bli drept.

Til alt dette blir det ropt Halleluja x3 og videre:

4 De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!


Det er sjeldent å lese i Skriften om slike totale begeistringer en akkurat her. Og hvorfor denne totale begeistring? Først og fremst fordi Skjøgen har fått sin straff. Ved en slik begeistring må vi også forstå hva det speiler: De som har samarbeidet med henne vil bli straffet med henne.

Som vi alle vet så er mange av oss her på denne gruppa ganske så sikre på at Skjøgen er den Romersk Katolske Institusjon. Men la oss nå si at vi tar feil. Vi har tolket Skriften etter beste evnen, men altså i kjød. Hva vil resultatet bli?

Resultatet vil ikke bli annet enn at 1,2 billioner katolikker får en mye bedre skjebne enn beskrevet siden vi sannsynlig vis har mange flere søsken i RKI enn antatt. Evangeliet har blitt forkynt til de på lik linje med alle andre og deres ledere har altså ingen problemer foran Kristus Domstol.

Heller ikke de som har samarbeiet med henne. Heller ikke vi da vi har forkynte evangeliet og ikke advarte mot annet enn en forferdiglig vranglære som RKI har. At vi tok feil om at hun er Skjøgen får så være, men ingen blir dømt for å advare mot dette i god tro.

MEN, MEN, men; hva vil skje dersom vi skulle ha rett i våre antagelser at RKI med den aller største sansynlighet er Skjøgen som beskrevet i disse kapitler? Jo vi vil få stor lønn for vårt arbeide med å advare og rope ut: ”kom ut av henne”. For å angripe henne og gi henne dobbelt igjen for det hun har gjort. For å stå frem og ikke kompromisse.

Hva vil så skje med de som ikke lot seg advare, de som på tross av alle advarsler samarbeidet med henne. Etter bedre vitende kompromisset fordi det var mer behagelig. Ja det vil Jesus avgjøre. Men jeg vil ikke være der. Jeg vil heller være der at jeg tar feil i mine advarsler.

Ta dette alvorlig da det er kun kort tid igjen for de som trenger å omvende seg fra dette behagelige ståstedet mot bedre vitende.