Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, February 26, 2016

Økumenikk, Cantalamessa og Ekman

KS tar inn nok et leserbrev med falsk doktrine for å markedsføre denne sataniske økumeniske forvirringen.

Nok en gang trykker KS et forsvar for denne motbydelige handlingen å invitere satan til Hedmarks-bunnen. Denne gange ved Øystein Johnson, Ås (ØJ). Konklusjonene til ØJ er så bedervet av økumene og vridning av Skriften at han gjør seg lik satan. Som pinsevenner flest dømmer han lett folk inn eller ut av Himmelen ved å dømme i om Jesus Kristus har døpt dem i den Hellige Ånd. Denne gangen gjelder det pavens predikant Cantalamessa og overskriften på brevet er; «Sannheten er en person og kristendommen en relasjon» (se KS 12/2 side 41).

Her er da begrunnelsen for at ØJ dømmer Cantalamessa som Ånds-døpt:
«Sannheten er en person, og kristendommen,
selv om den er en verdensomspennende
religion, er først
og fremst en relasjon. Og denne
personen bor helt tydelig inni vår
katolske bror, for Johannes sier: «Vi
vet jo at vi er gått over fra døden
til livet, vi som elsker brødrene. …
Ingen har noen gang sett Gud; men
dersom vi elsker hverandre, blir
Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt
i oss» 1 Joh 3,14; 4,12.»

Fordi Cantalamessa sier:
(i forbindelse med at han ble døpt
i Ånden): «Mest overraskende av alt
fikk jeg en sterk kjærlighet for alt
Guds folk, også de utenfor min egen
tradisjon» (Korsets Seier 5.7.2015)»

Bildet: Cantalamessa kysser et krusefiks og gjør seg skyldig i avgudsdyrkelse.

«Også de utenfor!» Vi skal gå litt nærmere inn på hvorfor Cantalamessa sier det han sier i slutten av artikkelen. Også disse ekstremt sataniske dogmer og doktriner til RKI senere i dette svaret på dette leserbrevet, men først vil vi se nærmer på ØJ's konklusjoner.

Vi refererer:
Jeg tror ikke på de katolske
dogmene, på «mellommannen»
paven eller på Marias evige jomfrudom,
men hvem er jeg som skulle
begrense Den Hellige Ånds nedslagsfelt
i det enkelte Guds barn
uansett konfesjon? Det som betyr
noe er ikke om man er katolikk eller
metodist, pinsevenn eller lutheraner,
men at man er en ny skapning
i Kristus Jesus. Paulus sier i 2 Kor
13,8: «For vi makter ikke noe mot
sannheten, bare for sannheten.»

Bildet: Cantalamessa utfører "Eukaristien" og etter eget sigende gjør om vin til Jesus fysiske blod.

Nok en gang vrir han på skriften og dette sammen med at ØJ ikke kan godkjenne deler av læren til RKI til en hykler av rang som for eksempel andre i samme kategori som sier, «ja vi er ikke enig i læren, men vi kan stå sammen om det vi kan enes om og så er vi bare enige om å være uenige om resten». Altså et voldsomt kompromiss i kjent økumene stil.

ØJ fortsetter da med noe som er nesten uforståelig som han har kalt « Legge noe til» og spør:
«Hvor mange pinsevenner har
tatt seg bryet med å undersøke tradisjonen
de selv står i?»

Resten av dette kapitlet vil jeg ikke kommentere da det er umulig å følge hans retorikk. Men ja noen «pinsevenner» har sjekket hvilke tradisjoner vi står i. De er helt fra 500 år tilbake i første omgang å så kan vi gjøre et hopp bakover til for ca 2000 år siden, pinsedag vet du Johnson, og så selvfølgelig har vi for 100 år siden Azusa Street som Johnson også sikkert kjenner til. ALLE med det klare utgangspunkt at de som forkynner et annet evangelium er forbannet. Som da den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Dessuten har vi jo nå om ca et år 500 års jubileet som blir en påminnelse om at alle reformanter fra Luther til Ravenhill, alle Guds menn gjennom alle disse 500 år, ikke har hatt noen problemer med å gjenkjenne RKI og paven som antikristelig. Altså i dette tilfelle vil Cantalamessa selvfølgelig bli kalt antikrist ut i fra tradisjoner hos pinsebevegelsen. Jo ØJ, noen har gjort hjemmelekser.

Vi kan jo nevne svikeren Ulf Ekman siden ØJ nevner det i en forvirrende sammenheng. Ekman forkynte i sin tid på lik linje med alle tidligere pinsepredikanter at pavedømme var antikristelig og at RKI var hora beskrevet i Åpenbaringen.

Så kommer da noe som er kalt «trekke noe fra» som er mer forståelig, men som dog ikke har noen sammenheng med resten. Hvis det da ikke skulle mynte på at noen har uttalt at slipper vi til pavens mann så kan vi jo like godt åpne opp for Jehovas Vitner (JV). Vi vet jo at også JV som RKI er sekter så ja, slipper vi til en sekt så hvorfor ikke resten. ØJ er faktisk mer omfattende i beskrivelsen av JV sektens falske dogmer og doktriner enn han gidder å være med RKI. Selvfølgelig, når man så gjerne vil underbygge et falskneri. Som faktisk er en av agendaene til disse hovmodige, halvgale, hyklerske økumene freak (3HØF).

I hans neste avsnitt som han kaller «slavekår» så kommer han med en påstand som underbygger nettopp vår påstand om 3HØF. Han sier om JV (da korrekt):
«SLAVEKÅR. Her er det ikke snakk om
en personlig relasjon til Jesus, men
om slavekår under Det styrende råd
i Brooklyn, New York.»

Ja da så! Har han helt glemt hvordan enhver katolikk er slave under paven? Har han ikke lest hvordan katolske statledere til alle tider har vært under å lyde paven mer enn sitt embede? Er ØJ helt blind når det gjelder RKI sin doktrine om pavens ufeilbarhet? Her kunne vi holdt på , men vi vil oppsummer til slutt.

Før vi avslutter og avslører disse 3HØF og deres agenda vil vi nevne billedteksten:
«ØKUMENISK MØTE: En katolsk prest og en pinsevenn-redaktør møtes.»
Her vises altså Cantalamessa og KS redaktør Lars Christian Gjerlaug som i sine artikler angående saken, som ikke ser ut til å ende da KS er mer enn villig til å selge seg til djevelen, sier at Kristi brud blir helere og mer attraktiv når vi lar oss undervise av djevelen.

Så la oss konkluderer for ikke å bli for lange. Vi vil heller lege ved noe linker som belyser saken;
«Og denne
personen bor helt tydelig inni vår
katolske bror, for Johannes sier: «Vi
vet jo at vi er gått over fra døden
til livet, vi som elsker brødrene. …
Ingen har noen gang sett Gud; men
dersom vi elsker hverandre, blir
Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt
i oss» 1 Joh 3,14; 4,12.»

Altså at Cantalamessa har Jesus boende i hjerte fordi han elsker brødrene ifølge ØJ. Her kommer hvordan denne satans utsending «elsker brødrene»:

«Han sier
i forbindelse med at han ble døpt
i Ånden: «Mest overraskende av alt
fikk jeg en sterk kjærlighet for alt
Guds folk, også de utenfor min egen
tradisjon» (Korsets Seier 5.7.2015).»

Først må vi forstå at når man for eksempel er ansatt hos Telenor så kan man ikke i neste øyeblikk benekte at man har noe som helt å gjøre med mobiltelefoni. Dessuten når man har førekort for bil å kjører på rødt lys og da blir stoppet og bøtelagt så kan man ikke forfekte at man ikke viste.

SÅ denne kjærligheten til brødrene, som da ikke er brødre, men kjettere (og våre barn bastarder) i følge RKI, er å få de tilbake til Roma. Siden for kort tid tilbake byttet RKI ut merkelappen på gift-flaska og begynte å kalle oss «adskilte brødre» eller da «bortkommende brødre». Dette er det han har kjærlighet til; å få oss tilbake til Roma. Dette har alltid vært Romas agenda. Enkelt og greit fordi de sier; det er ikke frelse utenfor RKI. Så han ser på oss som gjenfødte ser på vantro; de må bli frelst. Vi må frelses. Og dette tro han på. Dette er den kjærligheten han har. Totalt forblindet av satan og Romas agenda.

Dessuten er det ikke mulig å være ånds-dåpt og fortsette i RKI. Millioner av vitnesbyrd over 500 år bekrefter dette. De som forfekter at man kan være ånds-døpt og stadig fortsette i RKI benekter jo Jesus ord om å gå ut av hora. Blir man ånds-døpt og fortsetter i RKI så blir man rett og slett frafallen. Den Hellige Ånd vil jo nøde en til å gå ut. Hvorfor ellers tror dere vi har 100 millioner martyrer nettopp drept av hora for å gå ut av henne?

Denne «presten» fra RKI «elsker» Kristus Jesus og brødrene så høyt at han; Kaller paven for Hellig Far. Kaller paven for den Hellige Ånd (fordi han kaller paven for «Jesus representant på jord» - «Vicar of Christ). Han ledere da de «brødrene» han påstår å elske ved å forkynne at alle som sier at vi er frelst ved tro alene er forbannet og alle som sier at Ordet alene er vår rettesnor forkynner falskt og dessuten lærer han «brødrene» at man må være god for å bli frelst. Eller retter sagt for å få kortere tid i skjærsilden. Hvis du spør paven eller denne «presten» om hvor de går når de dør så sier de «vet ikke» fordi dette er læren til RKI at det er nesten umulig å gå rett til Himmelen uten om å gå veien om skjærsilden. Men la oss avslutte og heller legge ut en liste over de 50 verste doktrinen som han representerer.

Denne falske typen forfekter at han kan tilgi synder og forfekter at han har kraft til å kalle Jesus ned fra Himmelen når han vill og gjøre Ham om til en kjeks og så ofre Ham på RKI alteret gang på gang over hele verden. Dessuten så påstår han at han har kraft til å gjøre om vin til Jesus fysiske blod. Dette er en blasfemi nesten uten sidestykke. Dette vil han at «brødrene» skal være med på . Så høyt elsker han brødrene! Man må jo være totalt forført for å skrive et slik brev som ØJ har gjort og likendes totalt inn under djevelen for å trykke det.


Se forøvrig:

og mye mye mer for de som er interessertWednesday, February 17, 2016

«Toleranse»


Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! Jes 5:20

I dag er det mer viktig å være politisk korrekt enn å forholde seg til Guds Ord. Ja og dette blant såkalte kristne og i menigheten. Vi skal ha respekt for alt og alle og vi skal tolerere absolutt alt. Disse tre «konsepter» finner man ikke i skriften, men man finner noe om intoleranse. Jesus ble kalt den mest intolerante mann på jord da han vandret her, da av fariseere og skriftlærde og Han forkynte at uten Guds Frykt skal ingen se Guds Rike og likedeles hvis du ønsket å være hva vi i dag kaller politisk korrekt vil du heller ikke se Guds Rike! Jesus var den minst politiske korrekte man kunne tenke seg når han vandret her. I dag sitter han ved Faderens Høyre Hånd og er like intolerant, «ukorrekt» og uten respekt for menn.

Å nei Jesus er nådefull og så vider vil du sikkert si, ja mot syndere er han det, men ikke mot hyklere. Hvis du ikke er sikker på om dette er sant så les Matt 23. Guds vrede er stadig over de som er ulydig.

I disse dager har det kommet et godt eksempel på hva som noen prøver å skule under kjærlighetens banner idet man etterlyser kjærlighet og beskylder søsken for hat og drapstrusler. Og dette fra menn som kaller seg Gudsmenn, Guds blogger og Guds Forfatter og prøver å dra på seg en hellig drakt, men som nå er avslørt. Avslørt fordi jeg snakker om Bjørn Olav Hansen (BOH).

Han kaller meg følgende fordi jeg har lagt ut en link til hans blogg på Facebook; Jeg bryter norsk lov, stjeler, bryter opphavsrett, bryter regler på FB, og jeg har ikke et kristent vitnesbyrd fordi jeg er en tyv. Her er det ordrett:

"Du etterlyser 'normal etikk', Kjell Sørsdal. Kanskje du burde kikke litt nærmere på ditt etiske ansvar når du bryter norsk lov. Du har til og med stjålet et privat bilde av meg og gjengitt det på din Facebook-side. Det er et bilde tatt på en familietur. Hvilket er brudd på lov om opphavsrett. Du legger du tekster av meg, som også er brudd på lov om opphavsrett. Som forfatter eier jeg mine tekster. Facebook reagerer strengt ved brudd på disse reglene. Du har og med gjengitt en melding fra min datter til meg personlig. Så når du etterlyser etikk, bør du nok tenke litt på hva du holder på med. Jeg ber deg slette private bilder, private meldinger og tekster jeg har opphavsretten til. Det er ganske normalt i Norge å be om tillatelse til å gjengi private bilder og tekster, og det hører vel heller ikke med til et kristent vitnesbyrd å stjele andres eiendom."

- Jeg vil understreke at jeg ikke vil forsvare meg mot dette og har heller ikke svart. Dette er kun for å belyse vantro og hykleri som kommer av hovmod hos en rekke kjente ledere og personer i kristen Norge. BOH er bare første man ut.

Alle som er i hva vi kaller sosiale media vet jo at dette med at man ikke kan linke opp artikler til nettsteder er ren svada. Når man linker opp en adresse på for eksempel FB så er det jo FB som kommer opp med bildet. Jeg har selv to blogger (en norsk og en engelsk) og jeg ville bli overbegeistret hvis alle over hele verden la ut en link til de sidene samt min FB side og gjerne også mine hjemmesider om misjon, husbygging osv. Jeg har en side som reklamere min Markedsfører utdannelse og jeg trenger jobb så kom igjen å link kjære venner!

Det er en knapp for å dele i sosialt media i nesten enhver avis og på nesten enhver hjemmeside og selvfølgelig så har vi dele knappen på FB. Hva i all verden tror man den er for, for å rope det ut høyt! Så man kan forfekte åndsverkslov til man blir blå i tryne, men saken er den at er man med på leken så får man smake steken. Jeg anbefaler feiginger og tynnhudede og ligge langt unna FB og andre sosiale medier. De lovene vi har er avleggs som vi alle vet og praktiseres ikke i virkeligheten. I verftall ikke når det ikke er snakk om å gjøre seg rik, men å spre Guds Ord. 

Jeg og andre har dessuten i flere år linket opp BOH sin blogg på FB med påfølgende biler som da kommer opp uten at han eller noen andre har funnet det feil. Jeg har i årevis linket opp nettsider og blogger uten en eneste klage fra noen som helst. Selv har jeg skrevet to bøker og flere hefter og traktater. Hvis noen ville legge ut dette og en link til dette så ville jeg jo si at de Ærer Jesus fordi jeg som en troende prøver jo og gjøre nettopp dette i mine skrifter. Dessuten er alt mitt stoff gratis. For intet har jeg fått det og for intet skal jeg gi det videre. (Bøker på Amazon koster noe, men det kommer man ikke utenom. Det er en minimumspris som Amazon forlanger for å trykke. Men alle skrifter og bøker ligger på mine sider i PDF som gratis.)

Så når man går ut slik som BOH så har man etter min mening en annen ånd.

Som en venn skriver:
«De skjult seg bake en fasade av ydmykhet, som ikke er noe annet en stolthet og et skinn av Gudsfrykt! Det er derfor det blir så sleipt når de bruker sine titler, "Kamerader" og posisjoner, til å herse med de som nå er uenig i denne avgudsdyrkelsen og dette falske evangeliet disse nå promoterer!»
Videre:
«Det er de samme menneskene som ville kalt det hat og kjærlighetsløst når Jesus driver ut pengevekslerne fra tempelet og alle disse tingene han kaller de hykleriske fariseerne, fordi de er inntatt av denne verdens ånd, og lar verden definere hva kjærlighet er! De har en holdning av "hvem tror du at du er?"

Og til slutt:
«På grunn av deres perverterte begreper, at de selv vil definere godt og ond, og på den måten slafser i vei fra kunnskapens tre, så har de også pervertert grunnlaget for å kunne ta en sunn og god avgjørelse, og ville sagt at det Jesus gjorde når han drev ut pengevekslerne fra tempelet ville blitt definert som en hat-handling uten kjærlighet i det hel tatt!»


Vi lar det bli med det.

Jeg har hørt tale som er ren svada av BOH. Jeg har i lengre tid latt være å konfrontere ham særlig mye med hans opphøyelse av Roma, hans tilnærming til yoga gjennom å fremme såkalt «Kontemplativ bønn» og hvis noen gidder så kan man jo sjekke hans blogg for nærmere opplysninger. Det er ikke få falske dogmer og lærer som vil dukke opp der.

Men det er ikke alt dette som egentlig belyser det som er blitt så vanlig i menigheten i dag. Det er det at man hvis man blir konfrontert med noe i liv og lære så går man til frontalangrep. Man greier ikke å legge seg under dette:

Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige? Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv! Når dere så har saker som angår dette liv, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten! Til skam for dere sier jeg dette! Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre? Men bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere! Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap, endog mot brødre. Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, 10 eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd. 1Kor 6:1-11

Altså vi skal tåle urett og vi skal ikke være som de ute i verden som fyker løs på hverandre for nesten ingen ting og da under at de forfekter å være tolerante, respektere og polisk korrekte.!

Så da blir det jo en skandale når man forfekter å være en Guds mann som forfekter å forkynne Guds Ord og som forfekter å kjenne Skriften og deretter ikke enda har forstått at vi som kristne bruker noen ganger et så kalt «kanan-spåk» for å få frem hva vi mener. For eksempel vi skulle kunne bruke fraser som «kapp hode av disse baal profetene» uten at noen reagerer på det. At man til og med for sikkerhetskyld belyser at dette er åndelig ment som om når man snakker om at sverdet vi bruker er Guds Ord blir oversett og man reagere med å føle seg truffet og sender brev, sms og til og med brev til personers venner og truer med å politianmelde brødre for drapstrusler!

Ja og legger ut på egen blogg om hvor forferdelig det er når man blir truet på livet og gir inntrykk av at det er en bror eller to som hvert øyeblikk vil ringe på døra og kappe hodet av en! Detter er jo så latterlig som det går an å bli. Se utskrift fra blogg. Jeg blir vel igjen beskyldt for å bryte opphavsretten her, men det får stå til.

«Uken som nå snart er historie har jo også vært spesiell etter at to personer har fremsatt direkte dødstrusler mot meg.»

Dette er direkte løgn og dette er så bort i hampen ille som det går an å bli. Hadde disse to personer ikke vært kristen så ville man selvfølgelig fått en mot-anmeldelse dersom en politianmeldelse skulle bli resultatet. Jeg har selv blitt truet med politianmeldelse for en post på egen blogg hvor jeg referer til Skriften i forbindelse med hva som skjedde i Apg. 5. «Brødre» velger altså å true med politianmeldelse hvis de føler seg tråkket på tærne av søsken. Det er å bruke verdens urettferdighet mot søsken. Det er hovmodig, hyklersk, og hyper-fariseersk. Det er særdeles syndig og man må omvende seg eller gå fortapt med en slik oppførsel. Nå kan det jo hende at jeg blir politianmeldt for å si at noen kan gå fortapt, men det får også stå sin prøve.

Denne holdningen florere blant så kalte kristen ledere i våre menigheter. Det er en ukultur, for å si det mildt, som må konfronteres og ved å bruke navn. Å gjøre dette er gjør det rette i følge Paulus sine brev til Timoteus.

Så har jeg skrevet dette i kjærlighet? Vel det for den enkelte avgjøre, men en ting er sikkert er at jeg ber inderlig for at BOH skal fatte et annet sin og omvende seg fra sine synder. Når du får leste dette Bjørn kan jeg forsikre deg om at jeg elsker deg om enn ikke så mye som Jesus. Vi ber deg dog begge om at du omvender deg fra disse holdninger som har fått innpass hos deg over tid.

Likeledes vil vi fremheve at kjærligheten ligger i advarselen og referer til:

20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:20f

Derfor mine kjære venner innen menigheten; ikke vent med å ta tak i slik oppførsel etter at du har testet deg selv og funnet ut at du også forfekter at vi skal gjemme alt under kjærlighetens banner og forfekte at vi skal være politiske korrekte, bære over med avgudsdyrkelse, være så inderlig tolerante at vi slipper til satan gjennom økumene, og ha respekt for de som spotter den Levende Gud.

Guds Frykt er det vi skal ha og det betyr at i Guds Frykt bør du vite at Paulus navngir åtte personer som var full av vantro og minst to til satan for å bli tuktet i kjødet så de kunne bli frelst en dag. La det ikke bli slik at dette blir en post som må gjentas med andre navn involvert.

Så til slutt til alle dere pastorer, ledere og eldste i alle våre menigheter, dere som forfekter å være så full av kjærlighet og nåde, overbærenhet og godhet. Er det så sikkert at dere viser så stor respekt som dere så gjerne vil ha det til? Er det slik at dere er mega tolerante for alle og enhver eller er dere bare ute for å mele deres egen kake. Og for å oppnå det så har dere i prosessen blitt full av frykt og prøver å gjemme dere bak andres feil og mangler? Til og må tillegg andre feil de ikke har!

17 Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! 18 For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. Rom 16:17fSaturday, February 13, 2016

Dette er pinsebevegelsens leder

På bilde sees katolikkenes "kristus"

PAVEN ...

Han kaller seg den Hellig Ånd fordi han sier at; «jeg er «Vicar of Christ»» altså Jesus Kristus stedfortreder på jord som en gjenfødt vet er den Hellige Ånd

Han kaller seg Hellig Far

Han er da sjefen for denne Eukaristien, den katolske «nattverd» og som han da selv ufører. Også sammen med denne narren av en «hoff-predikant» Cantalamessa

Han oppfordrer til tilbedelse av Maria

Han oppfordrer til å be til og for de døde

Han sier seg selv ufeilbar

Han sier det er ingen frelsen utenom RKI

Han sier at de som forfekter frelse ved tro alene er forbannet

Han tar penger for kortere opphold i skjærsilden (penger for å bli frelst)

Han sier at vi skal gå til en av hans prester for å få tilgivelse

Listen er utrolig lang ...

Han sier seg enig i andres paver uttalelser

Andre pavers uttalelser:

Jeg er lik Gud

Drep alle som ikke vil konvertere til RKI

Samarbeid med Franco, Mussolini og Hitler

De har:
Har slaktet hundretalls millioner bibel-troende

Har forbudt ved brenning på bålet og lese Bibelen

OSV OSV

Ingen kristen ledere er i nærheten av å gjøre noen av disse ting. Ingen kristen ledere er i nærheten av å samarbeide med RKI.


Ingen gjenfødt kan bli værende i RKI å fortsette med Maria tilbedelse og ta del i nattverden; Eukaristien med denne forferdelige transsubstansiasjonen som er en motbydelig blasfemi. Det er rett og slett umulig å ha den Hellige Ånd som pant i sitt hjerte og som Veiledere og stadig ta del i dette. Samt da alle de andre motbydeligheter.  

Tuesday, February 09, 2016

Det store frafallet del #7Det jeg mener å få brann for det skrive jeg. I disse dager er det med fortvilelse vi ser at det store frafallet er meget sterkt fremtredende. Dog noe ambivalent da dette er profetisk og bringer Jesus gjenkomst nærmere. Så vi skal altså ikke slåss mot dette, men advare kraftig de det gjelder, både forførere og forførte i håp om å redde noen. Dette er en vekkelse i seg selv. Hvis Jesus har planlagt en større vekkelse som for eksempel det som skjedde i Wales og Los Angeles for over 100 år siden så er dette mer enn velkomment det er bare det at det ikke går i hop rent Bibelsk med det store frafallet. Den «tredje bølgen» som folk kaller det; «Toronto "Blessing" and Pensacola "Outpouring"» gjorde jo ting verre og ikke bedre.

Så hvor går da denne grensen for frafall. Det er veldig enkelt å svare på det; Bare Jesus vet. Men vi er pålagt å teste oss selv om vi er i troen og også pålagt å advare både rettferdige og urettferdige når de vender seg bort fra sin rettferdighet og når de synder. Hvis vi da ikke ønsker å komme i den situasjon en dag at vi blir stilt til rette for hvorfor vi lot være å advare når vi ser urettferdighet og synd. Vi advarer den urettferdige med evangeliet omvendelse og den troende med omvendelse. Da ha bør ha skjønt evangeliet i det han kaller seg troende.

Bare Jesus kan dømme hjerter så det må vi ligge langt unna. Det er her feilen i dag ligger hos de fleste. Enten dømmer vi hjerter eller vi blir beskyldt for å dømme hjerter når vi dømmer liv. Vi skal og må dømme liv. Vi må dømme mellom rett og nesten rett. Et barn kan dømme mellom rett og galt, men å dømme mellom rett og nesten rett kan bare den Hellige Ånd. Så har vi da også blitt lovet hjelp i dette. I alle ting faktisk. Og selv det vi mener er fra den Hellige Ånd skal vi dømme opp mot Skriften.

På treet skal frukten kjennes. Men før vi går videre vil vi gjerne få minne om at dette er med mot bedre vitende å velge og leve i synd som er dårlig frukt. Ikke at man snubler eller faller, men at man velger å praktisere synd. Altså når vi ser dette må det reageres. Men det er en enkelt ting jeg ønsker å fokusere på her; når er man blitt en frafallen? Hvor grov må feilen i doktrinen man forkynner være for å bli kalt en falsk forkynner? Hvor ulydig må man bli for å bli kalt en frafallen.

For å ta noen enkle eksempler. Hvis man forkynner at Jesus måtte dø og vi må faste for at noe skal skje (falsk faste forkynnelse) så vil nok dette gå kun under lettere forvirring. Som man må komme seg ut av og som må konfronteres med, men som ikke vil bli en så stor vranglære at man kan kalles en falsk forkynner. Det samme tror jeg vi kan si om kjente falske doktriner som «predestinasjon» og «evig sikkerhet». Man gjør en stor feil ved å forkynne disse løgner, men man kommer ikke så langt som til frafall. Heller ikke de som forfekter ekstrem cessationisme, altså at den Hellige Ånd ikke virker i dag, vil komme inn under frafall tror jeg. Dette er meget farlige doktriner, men vi har en kjærlig nådefull Herre Jesus Kristus som ikke ønsker å slukke en rykende veke.

Jeg tror vi kan si at alt som kommer foran Jesus blir å se på som avgudsdyrkelse. Det er avgudsdyrkelse som først og fremst bryter vårt forhold til vår Frelser og at vi dermed kommer i frafall.

4 Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Åp 2:4f

3 Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5 Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. 6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. 1Joh 2:3-6

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

Vi kunne gitt mange flere referanser som går på dette med at vårt liv vil tilkjenne gi om vi kjenner Jesus eller ikke. Likedeles gir vi et par eksempler på advarsel om avgudsdyrkelse.

12 Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! 13 Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. 14 Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen! 1Kor 10:12-14

Mine barn, ta dere i vare for avgudene! 1Joh 5:21

De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn, 2Pet 2:15
Det betyr i det store å det hele at vi trenger å ta rede på hva er avgudsdyrkelse. Likeldes hva er et falk evangelium fordi det står skrevet:

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

Dette kan være enkelt og det kan være vanskelig alt ettersom hvor ydmyke vi er i å høre den Hellige Ånd og sjekke dette opp mot skriften. Altså at vi forsikrer oss om at det er den Hellige Ånd vi hører og ikke vårt kjød, satan. Man kan også trene seg opp i dette ved å ha et hjerte som er vendt bort fra kompromisser. Altså at man ønsker å følge Jesus i Hans kompromissløshet. Vi kan feile i dette, man da omvender vi oss.

Saken er da meget enkle når det kommer til dagens store frafall som vi mener vi er midt oppe i . Og da mener vi dette frafallet:

1 Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: 2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. 2Tess 2:1-3

Det er helt klart det økumeniske som ligger til grunn for dette store frafallet. Det økumeniske baner vei for verdens-kirken som antikrist vil styre. Altså de som fremmer økumene fremfor å teste alt opp mot Skriften, de benekter Skriften ved å handle på tvers av denne og heller holde seg til disse verdslige former for enhet som de så sterkt agerer for. Det er helt klart at den Romersk Katolske Institusjon (RKI) er den som har satt dette i gang som har et ønske om verdens-kriken. Altså at alle skal komme inn under Roma. Selv muslimer og andre religioner ønskes nå velkommen i dette sammensurium. Som vi alle vet så er RKI en av de største som fremmer avgudsdyrkelse sammen med Islam og Hindu. Tilsammen på verdens-basis utgjør disse ca halvparten av jordens befolkning. Mennesker som er født inn i avgudsdyrkelse. De fremmer også et annet «evangelium» for å si det sånn.

Når da de som brøt med Roma for fem hundre år siden nå ønsker å samarbeide med denne avgudsdyrkeren så vil de komme inn under det Jesus sier:

Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Luk 11:23

Det er helt klart at når man fokuserer på økumene så samler man ikke, som da disse forførere vil ha det til, men man sprer. Man sprer overbærenhet med avgudsdyrkelse og et annet evangelium. Jesus har ingen overbærenhet med verken avgudsdyrkelse alle annen synd og spesielt ikke med de som forkynner et annet evangelium. Ergo er alle som forfekter samarbeid med de som er avgudsdyrkere og forkynnere av et annet evangelium frafallene. Sånn er det bare. Alle som ikke forkynner dette forkynner et annet evangelium:

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6
De som er involvert i økumene forkynner ikke dette!


Thursday, February 04, 2016

«Herredømme frelse» vs «lettvinthet tro»?


På engelsk altså; «lordship salvation vs easy believism»Dette er faktisk viktig at dette blir tatt opp i ett økumenisk perspektiv idet det tar for seg ikke bare begrepene, dømme og bedømme, men også om disse to typer av tro kan la seg kombinere i en enhet som da disse hyper-økumene forståsegpåere vil ha det til. Jeg vet ikke om problemstillingen har vært tatt opp i økumenisk sammenheng, men i så fall er det på tide. Det har nok vært debattert på engelsk i forbindelse med at noen mener at «Herredømme frelse» (HF) er en økumenisk bro til katolisisme idet man legger i dette det såkalte «gjernings evangelium» - altså som RKI lærer at man må være god for å oppnå frelse eller da en kortere tid i skjærsilden som det så fint heter. Vanvittig!

Men la oss først prøve å definer det norske ordet bedømme i sammenheng med at vi på engelsk bruker mye av ordet dømme og da kommer i den kinkige situasjon at de fleste som tilhører gruppen som defineres under «lettvinthet tro» (LT) føler seg støtt og ikke lenger vil kunne greie å konsentrere seg om selve saken. Nærmest håpløst. Uten å tenke seg om slenger ut; «er du uten synd så kast den første sten». Ja hva skal man si? ...

La oss sitere:

1 Corinthians 2:15 New Living Translation (NLT)

15 Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others.

1 Corinthians 2:15New King James Version (NKJV)

15 But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one.

Norsk Data Bibel 88:
Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme. 1Kor 2:15

Andre engelske oversettelser bruker ord som;

New International Version: makes judgments
New American Standard Bible: appraises
NET Bible: discerns (som jeg personlig liker)

La oss se hva Strong's sier:
1Co 2:15 ButG1161 he that is spiritualG4152(G3303) judgethG350 all things,G3956 yetG1161 heG846 himself is judgedG350 ofG5259 no man.G3762

G350

ἀνακρίνω
anakrinō
an-ak-ree'-no
From G303 and G2919; properly to scrutinize, that is, (by implication) investigate, interrogate, determine: - ask, question, discern, examine, judge, search.
Så da så :)

(Vennligst for deres om ikke får dette med dere på engelsk; gå til Google translatør og få det oversatt)

Altså etter å ha slått fast en Åndelig person kan dømme i alle ting så får vi jo da benytte oss av det.

Så når vi da skal bedømme disse to lærer som ovenfor nevnt må vi gå frem med forsiktighet idet vi er ydmyke for hva Ånden sier til menigheten.

Er det slik at vi kan samarbeide med enhver som sier Herre Herre eller som pinsevenner og andre venner forfekter har den såkalte treenighet læren? La oss også også få fremhevet i denne sammenheng at når man på Gresk, eller Hebraisk for den sak skyld, i denne setting som da dette ble skrevet eller først og fremst muntlig lært bruker Herre Herre, så blir det det samme som vi i dag skulle skrive: Herre eller HERRE eller begge deler; HERRE, eller alle fire uthevelse-former: HERRE – store bokstaver, uthevet, kursiv og understreket. Altså de kaller faktisk Jesus for Herre og det betyr at de forfekter å tro og de forfekter å være lydig mot ham.

1Joh 2:4 Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Så kan nå disse totalt forskjellige lærer forenes under økumene banneret eller er noen av de falske eller trenger vi å kombinere de for å finne sannheten. Vel det finnes bøker om disse lærer og mest kjent er kanskje MacArthur's; Evangeliet ifølge Jesus (eller det evangeliet Jesus underviste om).

Amazon: The Gospel According to Jesus: What Is Authentic Faith? Kindle Edition

La oss ta hva disse to doktriner er og hva de lærer veldig kort, røft og satt noe på spissen.
HF lærer at hvis du ikke underkaster deg Jesus totalt og dermed er lydig uten å kompromisse så kan du ikke kalle deg frelst og du går dermed fortapt. Du skal dessuten vise ved det livet du lever at du er en fruktbærer av god frukt som vedvarer. (Der av forvekslingen med gjernings evangelium).

LT derimot lærer at det er nok å ha bedt en frelses-bønn en gang og bare man bekjenner at man tror så går man til Himmelen når man dør.

Begge deler er faktisk helt vannvittig. Fordi:

Den en lærer at hvis du ikke gjør sånn og sånn så går du til Helvete og den andre lærer at hvis du gjør sånn og sånn så går du til Himmelen. Når er det vi skal slutte å dømme å begynne å bedømme eller evaluere om du vil?

Det er jo dette som er den dømmingen vi må ligge unna; at vi erklærer noen inn eller ut av Helvete eller Himmelen. Når er det søsken skal forstå at vi må være ytterst forsiktig med den slags. Vi må forstå følgende:

Det er en ting å si at en bror er på avveie fordi han med sitt liv og lære viser tydelig at han er totalt i utakt med Skriften og etter å ha blitt format flere ganger ikke er i nærheten av å omvende seg. Vi bruker altså følgende: Han går ikke for tiden på den samle vei i retning av den smale port. Det er noe helt annet enn å opphøye seg til Gud å si at: «mannen går til Helvete».

Eller som det det andre tros versjonen lærer. «Han ba jeg en frelses bønn med så han er frelst og går til Himmelen når han dør.» Igjen opphøyer vi oss til Gud. Man bør heller si noe sånt som; «etter det jeg kan bedømme så er i han i takt med Guds Ord og mer enn villig til å omvende seg om han skulle bli konfrontert med en synd/dårlig vane. Hans liv har god frukt og det ser faktisk ut til å vare. Jeg går for øyeblikket på den smale vei i retning av den smale port sammen med min bror»

Dette er mile-vis fra å si at jo ::: HAN ER FRELST eller da HAN ER IKKE FRELST.

Man har nemlig «kommet til tro» og er frelst ut av denne verden, men det er ikke dermed sagt at om man bekjenner at man tror på Jesus så er det automatikk i å gå til Himmelen når man dør.

Så hva har så dette med hyper-økumene å gjøre. Jo disse 3HØF forfekter nemlig at disse lærer kan sammenslås. For det først vil de ikke benekte den ene eller andre, og for det andre vil heller ikke bekrefte noen av de. Ikke en gang med modifikasjoner (som jo trengs). De sier: «VI TRENGER IKKE Å VÆRE ENIG!» Vi kan ha enhet uten å ha enighet. La oss være enige om at vi er uenige og ha enhet på tvers av dette. Det er her lurendreieriet fra satan har spilt dem et puss. Fordi Jesus sier:

22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:22f

FULKOMMET TIL ETT!

Eller er det slik at du tror at det er uenighet mellom Far, Sønn og den Hellige Ånd?

Vær klar over en ting; DET ER FORDI VI HAR FÅTT ØKUMENE AT VERDEN IKKE VIL TRO!

DERMED EN NY ADVARSEL TIL DERE HYPER-ØKUMENE FREAK:

Det er på grunn av dere at verden ikke vil tro! Dere og deres åndelige leder paven med alle hans lakeier og venner fra muslimer til New Age og Rick Warren og Chrislam og Kennet Copeland og til Svartdahl og Hegertun. Et lite tips til de ansatte og eiere i KS; slutt å fremme denne hyper-økumene mens «leken er god». Altså før dommen kommer i det dere faller så dypt som å spotte den Hellige Ånd.
Tuesday, February 02, 2016

Guds-fiendtlig kameraderi


Er det slik at vi i dag har et kameraderi i menigheten som er lik det ute i verden? Eller overgår det både verden, frimurere og mafia? Enkelt og greit fordi det blir så infamt ille fordi det er inne i Guds menighet. Jeg tror det. Og noen med meg. Mange med meg vil jeg tro. Derfor har jeg fått inspirasjon til å skrive en kort artikkel om fenomenet.

La oss ta fakta. Menigheten i dag er overtatt av verden. De har sluppet til verden så lenge at den er blitt verdslig. Vi har lenge trodd at vi kan vinne verden ved å bli lik verden. Mens de Bibelske sannheter er at vi kan kun vinne verden ved å distansere oss fra verden.

Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Jak 4:4

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. 1Joh 2:15

Og mange flere referanser kan gis.

Av denne grunn har vi sluppen inn alt som har med verden å gjøre; Kardemomme by – snill og grei,
Ole Brum; ja takk begge deler, Janteloven, rett og galt fra kompiser og ikke Guds Ord, knebler og prøver å knuse profeter og vektere, og på sin egen tro og bekjennelse skal disse kjennes.

Det er «ledere» som Bjørn Olav Hansen, Egil Svartdahl, Håkon Jahr, Kristoffersen, Gjerlaug, Anne Gustavsen, 2 x Hegertun, Karl Inge Tangen, Stephan Christiansen og mange mange flere. Selvfølgelig en god del eldste og lekfolk. Ingen av disse kan nekte for at de har vært med på å slippe verden inn i menigheten. Mange andre kunne vært nevnt, men noe er blitt lurt og vi lar dem få tid til å få «komme seg unna».

I tillegg til dette kommer det fakta at man er inngiftet i store familier (mafia) som utgjør store eller små klikker som styre alt og alle. De aller fleste store menighet (mer enn 100 medlemmer) opererer på denne måten. Det beste eksempel er kanskje sammen med «Jesus Church»; Filadelfia Oslo. Dette er ikke noe Oslo eller Bergen fenomen, men også et bedehus fenomen. De er altså organisasjoner med et hierarkisk system.

De anerkjenner enten selv eller andre som mener paven er en kristen leder. Samarbeider med hvem det skulle være og går ikke av veien for å leie inn vantro musikere som lever som samboende, «hetro» eller homo. Planlegger å godkjenne barnedåp som form for medlemskap og bruker KS til å fremme sine skulte agendaer. Tviholder på posisjoner og er herskesyke. Elsker penger og det som hører til.

Vi kunne gått langt i å beskrive disse ledere som har solgt sjelen sin til djevelen. Ikke en av de er voksne nok til å stå frem å si hva de egentlig mener. Vi må be for alle disse og flere enn det som det er gitt en oversikt over her i denne bloggen:


Dette er IKKE å gå for langt. Vi kunne godt langt, langt ut over dette og remset opp i det «uendelige» navn og tilhørende kompromisser. De eneste som kanskje ikke er enig i dette er de som tilhører en klan eller som er forelsket i et klanmedlem. De fleste vet hva vi snakker om. Det har vært holdt kjeft om dette alt for lenge. På tide å rulle det opp og få det frem i lyset.

Ja kom igjen dere som her er navngitt så skal vi gå en runde med deres tro (vantro) og kompromisser. Deres snikende agenda og kameraderi.