Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, October 10, 2018

Hvilken tid lever vi i?
Jesus svarte og sa til dem: 
Se til at ingen fører dere vill! Matt 24:4

Det er i år 70 år siden jødene fikk igjen sitt land. Betyr ikke det noe spesielt? Jo! Det er av stor betydning at jødene har fått sitt land tilbake slik at gjenstående profetier i Skriften kan gå i oppfyllelse. Syklusen på 70 år er dessuten meget vanlig i Skriften slik at selv om vi ikke vet og skjønner betydningen av det må vi ta høyde for at slik er det.
Videre har vi en liste som vi må konkludere med er spesielle i dag;
1.       Israel 1948
2.       Frafallet – dette er det første og største tegnet på at vi lever i endetiden
3.       Som i Sodoma og Noahs dager – umoralen har nådd slike høyder
4.       Kontantløst samfunn – nødvendighet for Merket
5.       Globalisering – Antikrist regjerer
6.       Migrasjon – oppløsning av landegrenser og tiltagende fiendskap
7.       FN – som pådriver for «Palestina» som ønsker utslettelse av Israel
8.       Havnivå, tsunami og oversvømmelse – Skriften taler om dette
9.       Naturkatastrofer generelt og at vi hører om dem – ikke så mye at vi har enormt med jordskjelv osv., men at vi hører om dem.
De som leser dette vil i første omgang muligens blåse av det og si at dette har vi hørt før og at jordskjelv og vulkanutbrudd har vi hatt i millioner av år. Ja vi har hørt før at Jesus kommer snart. Ja det har vært naturkatastrofer i millioner av år. Men befolkningen over hele verden har ikke hørt om dette som de gjør i dag via nyheter. Dessuten er det bare i år det er 70 år siden Jødene fikk igjen sitt land. Det er bare nå vi ser konturene av et kontantløst samfunn. Det er først i disse dager frafallet har nådd slike høyder og moralen er igjen på bunnivå. De fleste av disse tingen nevnt her var nærmest utenkelig for 100 år siden.
Man må gjerne blåse av dette, men ikke som en etterfølger av Jesus Kristus. Fordi vi har blitt beordret til å teste alt. Vi har blitt opplyst om at vi skal vente på Hans komme. Og her er vi inne på kjernen. Er det noen i dag som venter? Og venter med lengsel og smerte. Slik som en brud som står ved vinduet og kikker ut hele dagen og speider etter brudgommen. Eller som spretter i været av begeistring når telefonen ringer og forventer at det er kjæresten. Lengter vi? Titter vi? Har vi et forhold til vår Frelser og Herre som vi burde ha. Et kjærlighetsforhold som gjør at vi venter i spenning og sjekker nøye alle tegn på hans snarlige komme? Nei et slik forhold har vi ikke!
Jeg kunne henvist til Skriftsteder og gått nøye igjennom hvor langt vi har kommet når det gjelder profetier i Skriften. Men det vil jeg ikke. Det blir for mye vridning på Skriften i kommentarfeltet. For mye andre meninger. Man vil ikke kunne si seg enig i at vi lever i en tid som peker med alle piler i retning av Jesus sitt snarlige komme. Man ønsker rett og slett at Han ikke kommer. Ubevisst. Fordi man trives. Man har det godt. Og man har det ikke godt med Jesus Kristus. Man er ikke klar. Mitt råd til dere alle er dog; Gjør dere klare! Snart kan dere ikke lenger kjøpe og selge og ender opp på gata uten mat. Hvis dere da ikke velger å ta Merket. Måtte Gud forby.

Og til slutt; en Brud som ikke venter på Brudgommen med lengsel er ingen Brud!

Tuesday, October 09, 2018

Klima hysteriet


En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.Hvordan i all verden kan det ha seg kristne er så opptatt av klima? Har du ikke lest skriften? Tror de ikke på det Jesus sier? Skriften er jo full av ting som forklarer hva som vil skje med denne jorden. Her kommer noen steder som man bør legge seg på hjertet. Tar man ikke dette opp til etterretning så er man i fare for å benekte det som står skrevet.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Matt 24:35

Les gjerne hel kapitlet pluss Lukas kapittel 21.

I tillegg til dette kan vi ta dette:

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2. Pet 3:10-18

Vi kan vi legge til alt som står i Åpenbaringen samt resten av Skriften.

SÅ hvis dette ikke er nok for såkalte "kristne" til å holde seg ute fra klima debatten så vet ikke jeg.

En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.