Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, March 30, 2015

”Taler du ikke i tunger går du til Helvete”

transustanitation  prestogbarnet1_web  djevelesn hule  ran4

#1:Den “jesus” de tilber i RKI, #2: Presten med Himmeldronningen, #3: Taler i djevelens hule, #4: Prøver å gjøre Jesus om til fysisk blod og legeme

”Taler du ikke i tunger går du til Helvete”

Hele innlegget til Anne Gustavsen (AG) (og muligens den kommende kronikken) stinker av å være en bestilling fra disse ulver i fåreklær, disse hovmodige, halvgale, økumene freak (HØF), for å rettferdiggjøre valget av denne presten fra djevelen til å tale på Toppen. OG DET STINKER AV KONTROLL. Men de har valgt feil referanser fordi nå må Pinsebevegelsen (PB) endelig svare offentlig for om de mener og lærer at de som ikke taler i tunger går til Hevete.

Stakkars Frank Erlandsen (FE) som er blitt referert her. Jeg håper for han sin skyld at han er blitt referert feil, men dette setter ikke AG fri som bruker det for alt det er verdt. Som alle skjønner så er det er satanisk løgn og de som forkynner og lærer dette er forbannet.

Som vi alle vet så er det mange slags tunger også hindu taler i tunger. Også mange som krabber rundt på gulvet og bjeffer som en hund taler i tunger, også de som vrir seg som en slange og ler som en hyene. Jeg glemmer ikke et vitnesbyrd fra en kjent ungdomspastor som sa at han fikk tungene på denne måten; ”Jeg fikk ETT ord og så bygde JEG på det!”

Hvor i sannhetens navn har det blitt av de som har fått gaven til å sjelden på ånder. Eller for å si det slik; hvor i all verden er det blitt av de karismatiske. PB har jo nå vært i denne felle om at alt dreier seg om tungetale i snart 100 år. Det er jo ikke den største av gavene for å rope det ut. Hvorfor putte den øverst?

Det er som kjent Jesus som døper i den Hellige  Ånd og med Ild og det er kun den Hellige Ånd som gir frelsesvisshet inn i et hjerte. Ikke en doktrine om at; taler du tunger så går du til Himmelen når du dør og hvis ikke går du til Helvete. Det er jo en meget kraftig blasfemi når vi forteller Jesus hvem, når, hvor og hvordan Han døper noen i den Hellige Ånd. Jeg har hørt nok ratatata rattata dubudi duuuu til å skjønne at ikke alt som kommer ut av et menneskes munn er fra Herren.

AG refererer;

Guds barn.

- I våre dager er det rundt 120 millioner katolikker som har opplevd dåpen i Den hellige ånd. De må da, i følge pinsevenners teologi, ha vært Guds barn før åndsdåpen og på grunn av den nye fødsel allerede hatt Guds Ånd i seg, som tempel for han. Gud har nå gjennom dåpen i Den hellige ånd vist oss at han har godtatt dem som sine barn. De er selvfølgelig da også våre søsken i Guds familie – Gud er vår felles Far. Siden vi kalles pinsevenner og det handler om Den hellige ånd utøst over alt kjød, skulle vi tro at dette var et tema for stor glede og takknemlighet blant oss.

Men det virker dessverre ikke slik noen ganger, skriver Erlandsen

Hvor har de fått det tallet fra? Og hvem har bestemt at de er døpt i den Hellige Ånd? FE roter så litt med rekkefølgen, men det får så være. Vi overlater det til Jesus. Vi kunne gjerne kommentert på det også, men vi kan ta det senere. Så kommer da;

”Gud har nå gjennom dåpen i Den hellige ånd vist oss at han har godtatt dem som sine barn”

JA det er helt riktig at man er Guds barn hvis Jesus har døpt noen i den Hellige Ånd, men det betyr jo ikke at man automatisk går til Himmelen når man dør. Dette har også dessverre blitt læren til PB etter hvert; - en gang ”frelst” alltid ”frelst” -. Noe som er fra den Romersk Katolske ”Kirke” - Institusjon (RKI).

Men tilbake til saken og det er nemlig det at; HVOR ER BEVISET FOR AT DE ER ÅNDSDØPT?

Jo de sier; DE TALER I TUNGER!

Det er jo nettopp denne falske doktrinen om Åndsdåp og tungetale som har forført millioner av mennesker og som da disse Jesuitt generaler og RKI prester bruker for å innynde seg hos de karismatiske. PB har falt på grunn av hovmod og gått inn med begge beina i det de selv har lagt opp til og står nå med vann opp under halsen. Tar de ikke de nødvendige skritt vil det vi kjenner i dag som Pinsebevegelse opphøre og eksistere.

Vi kan se på dette som positivt at vi endelig får rystet og kastet ut det som er falskt, men det vil ikke bli uten en smertelig prosess. Ikke mange er klar for dette derfor kompromisser de heller. Ikke mange er klare for å innrømme at de fleste fra Smith Wigglesworth via Reinhard Bonnke og andre og opp til i dag har tatt feil. Nå skal det sier at PB er i ferd med å få til en dialog om nettopp dette, men den ser ut til å vente på seg. Som alt annet …

Videre sier FE;

”Gjør oss ikke til katolikker.

- Nå er det slik at mange pinsevenner er mektig irritert over at én av de sentrale åndsdøpte katolske prestene skal komme å tale til oss i sommer. Men kjære pinsevenner, Raniero Cantalamessa kommer ikke for å gjøre oss til katolikker. Dette er og skal heller ikke være lett å få til. I så fall burde vi i anstendighetens navn kunne spørre om hvor lite grunnfestet vi er i vår egen tro og overbevisning.”

I avsnittet over sier FE; ”De er selvfølgelig da også våre søsken i Guds familie – Gud er vår felles Far”

Det gjør jo da nettopp oss alle til katolikker og alle til pinsevenner. Vi blir altså ett som disse frekke HØF forfekter. Også RKI forfekter dette og har det som slagord, men bare hvis vi går tilbake til Roma, underordner oss paven som overhode og blir døpt og opptatt i den katolske kirke. For RKI er det stadig ikke frelse å få utenom RKI.

Det jeg kan fortelle om denne såkalte presten er at han i forbinnelese med nattverden, i den såkalte ”eukaristien”, erklærer at han har makt til å gjøre en kjeks om til Jesus FYSISKE legeme og vinen om til Jesus FYSISKE blod. Dette er det Luther kalte den største blasfemi av alle dogmer i RKI. Det sier ikke lite når det er hundrevis av avskylige falske doktriner.

raniero-450x450 Presten utfører en såkalt “Transubstantiation

Så som alle skjønner så har da selv ikke nå etter så mye turmulter AG giddet å gjøre hjemmelekser eller enda verre; hun vet om dette, men lyver bevist om det. Hvordan er det Anne Gustavsen? Og hva med deg Frank Erlandsen?

Denne presten kommer nettopp for å dra alle tilbake til Roma. De kaller oss kjetter og våre barn bastarder, men i det siste, for å ha en mulighet til å få oss i tale, bare ”bortkommende brødre”. Dette er hva jeg har skrevet til PB i en oppfølger til et åpent brev til de angående basis regler de har underordnet seg om ikke å evangelisere eller omtale RKI som Hora - Skjøgen i og med sitt medlemskap i Norges Kristne Råd (NKR):

“Den nåværende pave sendte en Biskop fra den Engelske Anglikanske kirke til en pastor med en stor menighet (”Faith movement”) i USA med et budskap som var så forferdelig at jeg kan ikke gjenta det. (Søk selv på YouTube.) Men jeg kan si så mye at han forfektet at Luther’ protest er død fordi den Lutherske Kirke nå har en troserklæring med RKI. Det ble da underforstått at den protestantiske kirke var død slik at alle nå må komme tilbake til Roma. Jeg vil nevne at denne falske læreres tjeneste fikk en brå slutt. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Inntil noen i RKI eller i enhver kirke eller organisasjon finner en bedre beskrivelse av Skjøgen (Roma/Vatikanet/Holy See) som tilpasses bedre enn på RKI så vil det være lurt av de og holde munn. Fordi saken er at hadde det ikke vært for Vatikanets/Jesuittenes røyktepper og falskheter så ville de fleste ha gått ut av henne for lenge siden. Hvis det kommer for en dag de ting som virkelig ligger til grunn for Romas virksomhet så ville alle få et sjokk. Vel en dag vil alt komme for en dag!

Ta for eksempel dagens Pave. Han er Jesuitt. Kan jeg få lov å anbefale alle som leser dette å ta et søk på nette om ”the Oath of the Jesuit”. Dette som der står beskrevet har altså vedkommende pave skrevet under på. Etter å ha lest det vil du som en etterfølger av Jesus aldri mer ta denne pavens navn i din munn. Det er så ille at jeg kan ikke her skrive om disse ting fordi det einer seg ikke på trykk. Jeg advarer alle som vil sjekke om at du kommer til å bli fysisk syk. Åndelig særdeles rystet.”

Dette bør de involverte ta til etterretning og hele kronikken som er oversendt til KS for lenge siden og som de har lovet å trykke kan du lese her:
http://libertyboy.blogspot.com/2015/01/en-oppflger-til-tidligere-apent-brev.html

Inntil de trykker dette er de å regne som løftebryterer og må omvende seg. De må omvende seg fra en rekke andre saker også, men det ser ikke ut til at de skjønner.

Som sagt så vil denne kronikken til FE bli ettertrykkelig kommentert senere.

Så hvem, når, hvordan og hvorledes Jesus døper noen i den Hellige Ånd må vi da overlate til Ham. Derfor om det er noen som har en lære fra djevelen og som er tilknyttet en djevelsk institusjon som blir Åndsdøpt så skal vi ikke sette spørsmålstegn ved dette. Selv om vi finner det merkelig. MEN det finnes nok ex katolske prester, konvertert og gjenfødt, som har sterke vitnesbyrd og tusener på tusener av ex medlemmer av RKI som kan bevitne det samme;

NÅR DU AV DEN HELLIGE ÅND BLIR FORTALT SANNHETEN OM RKI SÅ GÅR DU TVERT UT AV DENNE HORA!

Og det kan kanskje ta noen dager eller i verste fall noen uker, men ikke måneder og definitivt IKKE år! Den såkalte karismatiske RKI bevegelse har nå eksister siden 1965 altså i 50 år så det er intet nytt. At den stadig eksisterer er IKKE fordi alle der er Åndsdåps. Dette er hva Jesus sier om saken:

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1 (NB88/07BM)

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det begeret hun selv har fylt!

7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –

8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.

Åp 18:4-8

SÅ hvis da PB eller RKI har gode beviser for at RKI ikke er hora nevnt i Åpenbaringen så skal jeg trekke meg og mine påstander tilbake og aldri oppløfte min munn igjen angående denne saken. Omvende meg og be om tilgivelse. Kom igjen alle sammen, gi meg bevis for at RKI ikke er hora. Fortell meg så hvem hun er siden dere er så påstålige om at RKI ikke er hora. Jeg har bedt dere om det utallige ganger, men aldri få noe svar. Kom igjen vær så snill; fortell meg hva jeg må komme meg ut av for ikke å gå fortapt!

Det kan derimot bevises at RKI karismatiske bevegelse nettopp ble opprettet for å stoppe flukten fra RKI til det karismatiske spesielt PB.

Så dermed skal man altså gå ut av RKI for ikke å bli straffet og da dømt med henne. Dessuten skal vi som skjønner hvem hun er, etter å ha fått det åpenbart, gi henne dobbelt igjen.

At FE da har holdt på med sitt virke så lenge og ikke har skjønt dette er mer en utrolig. Det vitner om vantro som han da må omvende seg fra sammen med AG.

Det kunne ha vært kommentert ytterligger her på mange feil og løgner, men som alle forstår så holder dette for denne gang. Om det kommer en prest fra djevelen til Toppen er det Jesus som bestemmer. Jeg kan tenke meg at PB får det de ber om. Herrens øyne vill se hvem som velger hva derimot så jeg anbefaler alle og ikke kompromisse Guds Ord, men holde seg borte i Jesus Navn.

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig. Krøn 16:9

Friday, March 27, 2015

Rå blasfemi fra “Toppen-presten”

Raniero Cantalamessa1  toppenprsttransubstantination

Bilde #1. ”Toppen presten” taler i djevelens hule. #2 ”Toppen presten” utfører såkalt ”Transubstantiation”.

- Kort fortalt i forbinnelese med nattverden så er det at han i den såkalte ”eukaristien”, erklærer at han har makt til å gjøre en kjeks om til Jesus FYSISKE legeme og vinen om til Jesus FYSISKE blod. Dette er det Luther kalte den største blasfemi av alle dogmer i RKI. Det sier ikke lite når det er hundrevis av avskylige falske doktriner.

Som Ulf Ekman utalte (løy og sa han ikke ville …) kan han ikke ta nattverd med ”heretic” og bastarder, (nå for orden skyld, og for den forbannede Økumene skyld, kalt ”de bortkommende søsken”), altså da protestanter. Enkelt og greit fordi da kan de risikere å bli ”excommunicated”. (Bortvist fra nattverd i en kortere eller lenger periode)

Hele invitasjonen av denne ”presten” er jo en gedigen ”komedie” (på ”toppen” av at det er hovmod og vantro og mer i den retning). Like mye som invitasjonen av Ulf ”Judas” Ekman til Jesus Church. RKI har da altså ikke forandret seg. Det er bare å sjekke deres ”bibel”; katekismen. Der står alt klinkende klart. I tillegg så er jo da denne paven han betjener en Jesuitt. Da har han skrevet under på Jesuitt Eden. Dette gjør at de begge er som ledere av ”ISIS”. De har en agenda som er lik denne type Islam og det er å få alle tilbake til Roma eller å få de utslettet.

Pinsebevegelsen og da disse HØF venner har overhode ikke gangsyn. De kan umulig være i nærheten av å høre hva Ånden sier til menigheten og er dermed ikke brødre og kan dermed ikke lede. Omvendelse er det som må til for disse vantro venner. Vi må be for deres frelse.

Wednesday, March 25, 2015

Sitt stille i båten!

katolikkbråk22

Lars Christian Gjerlaug var den første til å bruke utrykket ”ser rødt” når han skrev om valget av taler og greide å si at et samarbeide med RKI (det økumeniske) vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv. Senere kom en forlengelse av den artikkelen skrevet av Anne Gustavsen.

"Ser vi desperat etter måter å få tak i nye mennesker på for å gi dem evangeliet?

Hvis det blir vårt viktigste fokus, hvor mye tid og engasjement har vi da igjen til å bade i kristne debatter? Lidenskapelige etterfølgere av Jesus lever for noe større enn å få høyt blodtrykk av uviselige tv-predikanter. De eksisterer for å lede nye mennesker til Jesus." sier Anne Gustavsen

Ja man er desperate etter måter. Så desperate etter å få nye mennesker inn i våre lokaler at vi prøver å etterligne verden. Vi har sluppet verden (les satan) inn i våre menigheter. Og jeg mener da ikke mennesker men tradisjoner.

De som da kommer blir fortalt at de har god tid til å ta en beslutning om å vende om og når de ønsker å vende om er det bare å ta nattverd eller be etter en pastor så går du til Himmelen når du dør.

Hele denne artikkelen stinker av "sitt stille i båten". Jeg ber dere lese den med briller som har innfatning av kontroll og farge av "La oss nå få slutt på denne diskusjonen om denne presten"

Å si at man IKKE skal bli opprørt over (å få høyt blodtrykk) urettferdighet  av ulver i fåreklær som spiser opp flokken er rent djevelsk.

"Når Facebook-sider koker og mailboksen renner over av indignasjon og sterke ord, skjønner vi at engasjementet er på topp. Det meldes frimodig, tydelig, radikalt, noen ganger ufint."

Det er selvfølgelig bare en spesiell sak som folk har "sett rødt" (opprørt over urettferdighet) om i dag og det er saken om presten invitert til Toppen. (Samt Ekman til Oslo - samme sak)

"Når vi iakttar den rødglødende debatten om interne kirkelige anliggender, vokser det samtidig fram en intens lengsel etter å se pinsefolket i Norge kanalisere den samme intensiteten og lidenskapen som preger disse debattene, mot de som ennå ikke har blitt nådd med evangeliet i vårt land."

Alle med god hørsel vi se hva det står her: "hold kjeft!" Å kalle det "interne kirkelige anliggende" er et større hovmod enn folk flest kan se, men det er så mye "kontroll freak" som det går an å bli. Lengselen er der hos de som “ser rødt” for å se mennesker bli født på ny og det er den SAMME lengselen om IKKE å se mennesker bli FORFØRT. Dette er en Ånd.

Pinsebevegelsen er nå livredde for splittelse. Med god grunn. Jesus renser i dag sin menighet. Det vil bli rystet enda en gang før Hans snarlige komme. Kom ut av hora og ut av alle hore-døtrene er beskjeden.

Saken er jo den at vi gjør Herrens vilje når vi forkynner Evangeliet og når vi advarer mot løgn og fanteri. Min påstand står: dette er rett og slett en oppfordring til å ikke kritisere valget av talere på Toppen. Vi har hørt og sett dette så mange ganger før. Dette er strategien i sammen med å" tie ting i hjel". Vel de vil ikke lykkes. I Jesus navn.

Sitater fra artikkel:

Debatter er viktige for å bevare sunnhet og helse, men skal vi være helt ærlige, kan de også lett bli ren «kristen

underholdning», der vi kaster oss over den siste meningsutvekslingen når vi møtes til kaffeselskapet eller lunsj på hjørnet. Hvilke gode frukter gir slike samtaler? Hvilke nye mennesker nås med evangeliet mens de kristne er opptatt med å diskutere den siste RØDGLØDENDE kristen-debatten?

VIDERE:

Når vi iakttar den RØDGLØDENDE debatten om interne kirkelige anliggender, vokser det samtidig fram en intens lengsel etter å se pinsefolket i Norge kanalisere den samme intensiteten og lidenskapen som preger disse debattene, mot de som ennå ikke har blitt nådd med evangeliet i vårt land.

OG

Etter snart 36 år i Korsets Seier burde jeg ikke lenger være overrasket over med hvilken styrke og lidenskap, ja, sågar rent sinne og frustrasjon, pinsevenner i Norge kaster seg inn i debatter. Når Facebook-sider koker og mailboksen renner over av indignasjon og sterke ord, skjønner vi at engasjementet er på topp. Det meldes frimodig, tydelig, radikalt, noen ganger ufint.

HELT KLART AT TROENDE ER OPPRØRT. KALL DET HVA DERE VIL KS. Men å si at Jesus Brud blir helere og mer attraktiv av et samarbeide med RKI er hovmod og spott.

Tuesday, March 24, 2015

Kommentar til David Østby sitt leserbrev i KS den 20. mars 2015

vatican-2

Jeg må si at det var et sakelig leserbrev og i kjent stil, mildt og forstandig. Dessverre mangler det tyngde og kraft til å vekke noen som helst. Disse hovmodige halvgale økumene freak har for lengst mistet respekt for en Guds mann som David Østby og Guds Frykt finnes heller ikke. Dermed må det sterkere lut til for både å vekke de lunkne og de med denne forferdelige ”alle veier fører til Rom” agendaen.

Som kjent så fører ikke den smale sti til Roma, men til Himmelen. Derfor må vi konsentrer oss om hva Jesus sier. Det er trist å ikke finne det i dette leserbrevet. Men la oss lese:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!

7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –

8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.

Åp 18:4-8

I dag med den Økumeniske bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; ”Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?”

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf Ekman og var læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen (fra en ukjent nettside fritt oversatt): Hadde alle disse men feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld, men med ref. 1) sist i artikkel: ”RKI er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Så det er dette vi må ta standpunkt til. Det nytter ikke lenger å si at vi står langt fra hverandre læremessig. Det er som å bokse i luften. Vi må i dag angripe, ja angripe fordi Jesus har sagt at vi skal nettopp det i denne sammenheng, med helt andre Ord. Fordi vårt angrep må foregå med Sverdet og det eneste som hjelper her er å ”tvinge” frem et svar på hva Jesus sier vi skal gå ut av eller gi avkall på frelsen.

Jeg elsker alle mennesker. Det har Jesus lært meg. Jeg elsker derfor medlemmer av den katolske kirke og vil som Jesus at alle skal bli frelst. Hvis min kjærlighet skal bevises som ekte både til Jesus og til min neste, må jeg fortelle sannheten. Det kan bare være en sannhet. Sannheten er ikke relativ som noen forfekter. Enten så er Skjøgen som beskrevet i Åpenbaringen RKI eller ikke. Bedøm selv om deres lære er direkte i strid med Skriften og dermed at RKI da ikke er en kirke, men en institusjon og statsmakt i forlengelsen av Roma, operert og stiftet av Satan. I så fall må Pinse ut av ethvert samarbeid!

Det betyr igjen at den bommerten som ble gjort på Predikantkonferansen i 2006 må rettes opp. Vi kan ikke gå rundt å frykte for å bli kalt en sekt. Vi kan ikke være redde for å stå alene. Og igjen; alene? Jesus har lovet å være med oss til verdens ende. Vil vi stå for dette eller vi gå mot Roma. Vil vi stå for hva Jesus sier så må Pinsebevegelsen ut av Norge Kristne Råd.

”Dette kunne vi ha vært foruten. Jeg føler at Pinsebevegelsen er ført bak lyset, når stevnekomiteen reklamerer med Pave Frans’ hoffpredikant Raniero Contalemessa som taler på Hamar til sommeren. Jeg tror ikke de har dårlige hensikter. Men her har en ikke tenkt konsekvenser, som kan få alvorlige følger”. Skriver David Øsby

Dette er hva jeg tror om dette; Lederrådet har en representant i komiteen og det skulle vært interessant å vite hvordan samtalen gikk da dette ble bestemt. Eller ble Pinse-representanten sent på gangen for å vaske seg på hendene. Saken er nemlig den at Pinse har en agenda oppildnet av sterke krefter i bevegelsen om å gå veien til Rom. Jeg er sikker på at dette er et stunt med overlegg,  mye kan tyde på det, men mulig uten nok intellekt til å forstå at det kan bli splittelse.

Og splittelse må det bli hvis vi ikke snur oss fra Roma. Jeg kan forsikre dere at ledelsen ikke vil snu. De har en agenda som er for bombastisk innrettet mot nettopp dette å bli en del av det store fellesskapet, (les: Verdenskirken) og da styrt av antikrist. Å godta paven som kirkens overhode er så fatalt at jeg finner ikke ord. Det minner meg igjen om Ravenhill sin uttalelse. Å si at pavekirken er det største falskneriet til djevelen noen sinne er å si at det er verre enn syndefallet. Og jeg er enig. For den synden det var å gå i ulydighet til treet og spise av frukten kan bli tilgitt, men med vitende og vilje erklære at paven er kirkens overhode, som er meget blasfemisk da han bruker to spesielle navn på seg selv, er noe helt annet.

Den nåværende pave sendte en Biskop fra den Engelske Anglikanske kirke til en pastor med en stor menighet (”Faith movement”) i USA med et budskap som var så forferdelig at jeg kan ikke gjenta det. (Søk selv på YouTube.) Men jeg kan si så mye at han forfektet at Luther’ protest er død fordi den Lutherske Kirke nå har en troserklæring med RKI. Det ble da underforstått at den protestantiske kirke var død slik at alle nå må komme tilbake til Roma. Jeg vil nevne at denne falske læreres tjeneste fikk en brå slutt. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Jeg håper og ber om at jeg tar feil i at det ikke kan bli noen retur.

Kjell Sørsdal, Mindanao, Filippinene 24-03-2015

Ref1:

1) “Evangelists today are wide-eyed to the might of Communism, but tight lipped at the menace of Romanism. America would shake from coast to coast in twenty-four hours if some preacher, anointed with the Holy Ghost, gave the Roman Catholic Church a broadside! We stir national interest against the cruel, half-civilized Mau Mau (wicked enough), but powwow with, and pander to, the Roman Catholic Church! These priests who dope mens souls, these idolatrous “masses,” these Calvary eclipsing prayers to Mary, these miserable millions cheated in life and in death by the greatest forgery Lucifer ever made.” (Why Revival Tarries by Leonard Ravenhill, Bethany House Publishers, 1988, Copyright 1959)

Wednesday, March 18, 2015

Lederrådet lyver!

Lederrådet: Katolikkbesøk endrer ingenting
KOMMENTAR: Pinsebevegelsen står støtt, skriver Hegertun og Kristoffersen.
Vi ser at det har blitt reist spørsmål ved Lederrådets rolle i forbindelse med at Raniero Cantalamessa er invitert som en av flere talere til Pinsevennenes Sommerstevne på Hedmarktoppen i 2015.
Vi vil derfor avklare følgende:
Sommerstevnet på Hedmarktoppen har sin egen stevnekomité som bestemmer innholdet i stevnet. Lederrådet har en representant i stevnekomiteen, men Lederrådet behandler for eksempel ikke talerliste.
BAKGRUNN: Katolsk prest taler på Hedmarktoppens sommerstevne
Avstand
Vi erkjenner at det har vært og til dels fortsatt er stor avstand mellom Den katolske kirke og Pinsebevegelsen. Særlig gjennom noen av våre misjonærer i land der Den katolske kirke er majoritetskirke har vi opplevd den som en maktkirke som har skapt store problemer for andre kirkers arbeid.
Vi er takknemlige for deres faste bibelsyn i etiske spørsmål. Her har det vært naturlig for oss, sammen med andre trossamfunn, å samarbeide med Den katolske kirke. Det har nok gitt oss større forståelse for hverandres ståsted.
Men i flere sentrale lærespørsmål er det stor teologisk distanse mellom oss. Dette gjelder blant annet paveembetet, forholdet til Maria Jesu mor, helgener og læren om sakramenter for å nevne noe.
LES MER: – Cantalamessa er mer pentekostal enn mange pinsevenner
Gleder oss over vekkelse
Samtidig gleder vi oss over den karismatiske vekkelsen innenfor Den katolske kirke. Det er et naturlig fellesskap som oppstår mellom mennesker som bekjenner troen på Jesus Kristus som sin frelser. Det er gjennom dette fellesskapet vi bygger vår økumenikk.
Stevnekomiteen kalte Raniero Cantalamessa for nesten to år siden. Det ingen kunne vite noe om på det tidspunktet, var konverteringene og prosessen knyttet til Livets Ord i Uppsala og Den katolske kirke. Vi har derfor stor forståelse for at timingen på dette oppleves utfordrende for en del av oss.  
Samtidig vil vi oppfordre alle til å ikke legge mer i dette enn hva det faktisk er.
LES MER: Katolske Ulf Ekman forkynner i norsk pinsemenighet
Tydelig retning
Pinsepredikanter og lovsangere bidrar på så å si alle kristne sommerstevner i ulike kirkesamfunn. Vi har alle godt av å lære av hverandre.
Det er heller ikke første gangen en katolsk taler kommer til vår sammenheng. Under 100-årsjubileet «Pinse for alle» var det en katolsk biskop fra Sverige som talte i Oslo Spektrum.
Pinsebevegelsen i Norge går i en tydelig retning. Vi har nylig lagt bak oss den største kristne lederkonferansen i Norge, Led15, og vi har ambisiøse konkrete mål om å plante nye menigheter og få levende barne- og ungdomsarbeid i alle menigheter. Dette har vi fokus på hver dag. Dette ber vi for, og dette arbeider vi strategisk og målrettet mot.
En gjestepredikant på et sommerstevne vil ikke rokke ved det. Vi vet hvem vi er og vi står trygt der vi står.
NÆRBILDET: – Komiteen burde trekke invitasjon og seg selv

Dette er lederådets medlemmer:
Medlemmer:
· Sigmund Kristoffersen, leder
· Andreas Hegertun, pressekontakt
· Fred Håberg
· Trond Eriksen
· Daniel Mathiesen
· Carina Grelland Harsem

Meklingsrådet Medlemmer
· Thomas Dorg (leder)
· Lotta Svartdahl
· Liv Kaland Fjellstad
· Gerhard Zaar
· Redvald Hjulstad

Etisk Råd Medlemmer:
· Øyvind Watne
· Harald Nybakk
· Nils Petter Skinnerlien
· Elin Selseng
· Sven-Martin Ege
· Daniel Lund
· Lillian Lund Vestvik

Så hvem av de som er medlem av Hedmarktoppen sin egen stevnekomité er altså ikke nevnt. – Linn Byberg leder arrangørkomiteen til Sommerstevnet på Hedmarktoppen sammen med ektemannen Geir. For tiden vanskelig å finne på nettet resten av denne gjengen og å prøve henvendelser til Pinse har jeg gitt opp for lenge siden. Vi får tidsnok vite.

SISTE: Pinsebevegelsens pressetalsmann; ANDREAS HEGERTUN, er pinsebevegelsens representant i komiteen.

Det er altså denne stevnekomiteen (SK) som bestemmer innholdet i stevnet og talerlisten, men når det kommer til talerlisten så er Lederådets (LR) mann ut på gangen? Er det dette Kristoffersen og Hegertun prøver å si. At de ekskluderer deres mann i komiteen fra å ha ansvar for komiteens avgjørelser når det kommer til talerlisten? Hva er dette for noe tøv!

Dette er et grovt forsøk på å tåkelegge og faller på sin egen urimelighet. Her prøver LR et Pilatus stunt, men selvfølgelig uten å lykkes. La oss få denne representanten i tale slik at vi kan spør om dette er tilfelle. Vi er ganske lei av LR løgner. Så selvfølgelig har LR i to år vist at denne presten antagelig vil komme. Vi kjenner ikke hele saksgangen her og vet ikke hvilke e-poster og sms og samtaler som har foregått når og hvor og hvordan og når dette da ble en virkelighet. Men en ting er sikkert. Både LR og SK holder noe tilbake. Det som er sikkert er at de antagelig var klar over at presten kom, men gjorde ikke noe med saken da Ekman gjorde sitt stunt.

Så kommer da erkjennelsen av at det er som de sier ”har vært og til dels og fortsatt er stor avstand mellom Den katolske kirke og Pinsebevegelsen”. Dette er da en renspikket løgn idet det ikke er verken stor eller liten avstand, men et svelg som ingen kan bevege seg i mellom.

2Kor 6:14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?

Gjelder ikke dette lenger? Og her kommer hele problemet til Pinse: DE BENEKTER AT DEN ROMERSKE KATOLSKE INSTITUSJON (RKI) ER SKJØGEN. De har gjort sin tidligere og alle martyrers stadfestelse til skrap og står nå og pisser på martyrenes graver i det de regner de som uverdige løgnere som døde for en tapt sak. (Se egne artikler om Skjøgen) La meg spørre Pinse; Hvem er Skjøgen? Fortell oss nå det fordi det har med folks frelse å gjøre. Dere vet ikke? Men der er skråsikre på at det ikke er RKI. Jeg regner med at dere da er klare til å dø for den doktrinen på lik linje med de som har dødd for doktrinen om at RKI er nettopp det, Skjøgen.

Det er fristen å si at; ”la oss nå si at RKI ikke er Skjøgen”, men liste opp hundrevis av CCC artikler som bestrider Skriften og som strider mot den sunne lære. Men nei vi vil ikke det. Vi vil stå og falle på en avgjørelse som Jesus har bestemt. Hvem er Skjøgen? For Jesus har gjort det meget enkelt for oss å gjenkjenne henne. Selvfølgelig, vi må jo gå ut av henne for ikke å gå fortapt. Så her står saken. Pinse må komme opp med et svar.
Det er jo nettopp derfor at RKI er Skjøgen de må innrømme at: ”Særlig gjennom noen av våre misjonærer i land der Den katolske kirke er majoritetskirke har vi opplevd den som en maktkirke som har skapt store problemer for andre kirkers arbeid.” Hvorfor i all verden skulle brødre sloss mot brødre?

Så går de altså over til å prise RKI med å innrømme at de samarbeider med henne. De takker henne for hennes faste bibelsyn som de nettopp kritiserte for noe de opplever som en ”maktkirke”. Kanskje de ikke ser sine motsigelser siden de er blitt en maktkirke selv? I sine forsøk på å tie ting i hjel og å forlange at troende skal sitte stille i båten mens de på en forræderisk måte vrir ting til sine agendaer i stil med satan. Selv Skriften vrir de på i likhet med satan og blir dermed lik han.

Når skal Pinse forstå at RKI nekter å bli kalt et kirkesamfunn (denominasjon). De sier det helt åpent, vi er ikke et annet kirkesamfunn, VI ER ”KIRKEN”. Bare vi er ”kirken”. Når skal de få det med seg. Roma har alltid vært ute etter verdensherredømme, før som nå. Det er deres agenda; Å FÅ ALLE INN UNDER ”KIRKEN” – Les: Roma. Så takker de da Roma for dette og kaller det ”deres faste bibelsyn i etiske spørsmål”. La oss nå høre hva dette etiske rådet i Pinse har å si til dette. Hva er det som menes?

I neste avsnitt prøver de å liste opp hva de ser på som problematisk (”stor teologisk distanse”), men glemmer at det er fordi RKI er Skjøgen det hele er ”problematisk”. De lister opp ting som selvfølgelig er ultra falsk lære, men glemmer det vesentligste. Dette fordi de har ikke peiling rett og slett. De har ikke gjort hjemmelekser.

At de kun nevner fire ”problemer” her er katastrofalt da den vanlige leser vil få forståelsen av at ja det er dette og et par ting til. Hvorfor kan de ikke si rett ut at RKI lærer at det kun er frelse i medlemskap i RKI? Hvorfor kan de ikke nevne det som Luther kalte noe slikt som ”den nest største blasfemi av alt”. Nemlig at en prest har fått kraft til å gjøre om en kjeks til Jesus fysiske legeme og ofrer dette daglig og at presten har fått makt til å gjøre om vinen (juicen) til fysisk Jesus blod.

Dette foregår ca 200.000 ganger daglig verden over i alle messer og blir tatt imot av absolutt enhver katolikk, norsk, spansk, filippinsk – karismatisk eller ikke. Det er en grusom blasfemi på linje med å kalle Paven ”Hellig Far” og ”Vicar of Christ”. Også i alle disse messene verden over ber de for døde paver og andre til å komme ut av skjærsilden. Alle katolikker ber til døde og det gjør dem alle til ”necromancer”.

10 Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann.
11 Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. 5Mos 18:10f

Dette er daglig stoff blant disse som de omfavner i den såkalte karismatiske bevegelsen.
Vi kan fortsette i det uendelige, men hvor skal vi det? Allerede nå vil jo leseren forstå at RKI er Skjøgen. Kun basert på at hun er:

Åp 17:5: På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGHETENE PÅ JORDEN. (uthevet av meg)

Men vi vil nevne at de forkynner et annet evangelium da de ikke forkynner frelse gjennom tro alene. Dette gjør dem forbannet. Vi vil ikke gå in på dette, noe bør leseren finne ut selv.

Så dette gleder de seg altså over som de sier: ”Samtidig gleder vi oss over den karismatiske vekkelsen innenfor Den katolske kirke. Det er et naturlig fellesskap som oppstår mellom mennesker som bekjenner troen på Jesus Kristus som sin frelser. Det er gjennom dette fellesskapet vi bygger vår økumenikk.” Hvilken Jesus er det de bekjenner? Det er det som er problemet. Statuen i stua og bilde på veggen. Barnet i armene på ”Himmeldronningen” eller en død avbildet man på et kors?

Igjen er det full av selvmotsigelser. Hvordan kan de glede seg over at noen blir lurt inn på veien til Helvete? Disse stakkars ”karismatikere” som ikke blir fortalt at de må gå ut av RKI, men blir fortalt av Pinse at vi kommer inn til dere for å delta i deres avgudsdyrking og blasfemi. Disse som daglig gjør seg selv til syndere ved å virkelig tro at de drikker blod:

Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor og fra det som er kvalt og fra blod. Apg 15:20

Dette betyr jo igjen at Pinse bygger sin økumenikk på drikking av blod og bønn til døde osv. Det er jo greit å vite slik at vi desto mer kan ta avstand.

På slutten av denne kvalmende uttredelsen kommer så dette som Pinse har blitt gode på og som vi nevner innledningsvis:

”Stevnekomiteen kalte Raniero Cantalamessa for nesten to år siden. Det ingen kunne vite noe om på det tidspunktet, var konverteringene og prosessen knyttet til Livets Ord i Uppsala og Den katolske kirke. Vi har derfor stor forståelse for at timingen på dette oppleves utfordrende for en del av oss”.
De opphøyer seg til Gud ved å ”kalle” mennesker inn. Det er Jesus som kaller mennesker. Dette er et uttrykk de snarest må kvitte seg med i likhet med at de opphøyer seg til Gud når de legger så frimodig ut om hvem som er Åndsdøpt. De bestemmer; når, hvor, hvordan og hvem Jesus døper i den Hellige Ånd. Men det er ikke dette, som faktisk er det verste, vi vil nevne her, men at de nekter for at de har muligheten til å se dette før de går ut med det. Det er løgn nummer ørten. Og hvorfor kaller de det å konverter til noe som er en enhet i følge de? Man trenger ikke konvertere når man er i enhet. Kan de ikke snart skjønne det. Vær så snill!

Til slutt kommer da en oppfordring til å sitte stille i båten. I typisk stil og i typisk ovenfra og ned holdning. De er etter hver blitt eksperter på å ha en nedlatende holdning, men de er så opptatt av sin egen agenda og sitt ego i sin selvrettferdighet og i sitt hovmod at de kan ikke se det. For noen hovmodige HØF. (For de som ikke har fått det med seg så er det ”halvgale eller hovmodige økumene freak”.) Jeg vil spørre, hva er det de mener med: ”å ikke legge mer i dette enn hva det faktisk er”. Det er jo en vanvittig uttalelse når man utmerket godt vet og som KS har skrevet at troende flest ser rødt. Dette er for å skule sin egen agenda som er:
    1. Bli likt av alle
    2. Få være med på noe stort som innebærer en styrket posisjon
    3. Ikke bli stemplet som en sekt av verden
    4. Slippe forfølgelse
Dette er grunnlaget for deres enhetsplaner som de kaller Økumene. Det er ytterst blasfemisk og bruke, på linje med RKI, Jesus bønn fortalt av Johannes i kapitel 17. Jesus sier:
jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:23

Fullkomment til ett i Ånd. De kan ikke engang være fullkomne i ett i kjød. Hvor mye mindre da i Ånd. Jesus ber oss jo ikke om å være ett i religion, men i Ånd. Som vi leser over og ut fra CCC så er dette helt usannsynlig umulig.

At de ikke skjønner at når sier, og når de gjør et nummer av, at det ikke er første gang en katolsk prest er ”kalt” (de forfekter altså at det er Herren vilje) til å forkynne i Pinse sammenheng er jo helt utrolig. Dette gjør det jo ikke bedre, men særdeles verre.
De påstår videre at Pinse har tydelig retning og ja dessverre har de det. Men hvilken retning! Så kommer den siste løgnene:

”Vi vet hvem vi er og vi står trygt der vi står”
Dere vet ikke hvem dere er og dere står ikke trykt som ovennevnte analyse bekrefter og beviser.
Så det er bare en ting å gjøre siden de ikke vil rokkes og ikke vil omvende seg:
18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det.

19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere.
1Kor 11:18f

Her er min sterke oppfordring til alle som ikke vil bli dømt med denne datter av hora i Roma.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Åp 18:4-8

Filippinene, onsdag, 18. mars 2015 – Kjell Sørsdal

Saturday, March 14, 2015

Bunnen på ”Toppen” hos ”Toppen” er nådd.

vatican2
Vi må be om at de som bedriver dette ubibelske økumene kjøret vil benytte Jesus sin nådefulle returbillett fra grisebingen fortere en svint. Det som er skrevet av Lars Kristian Gjerlaug (sjekk: http://www.sokelys.com/?p=8618 )  – i KS – beviser at han sammen med KS-redaksjonen er medlem av klubben ”halvgale økumene freak” (HØF) og det beviser også at uttrykket er mer enn passende. I mildeste laget spør du meg for dette er toppen av hovmod og helt klart blasfemi og klare trusler. I god stil med det som har foregått i Pinse en stund.

Dette kommer på toppen av at jeg har skrevet ett 10 siders langt brev hvor jeg advarer han (og da KS) mot forskjellsbehandling og om å ikke ta protester mot RKI tilnærmingen på alvor. KS har også flere ganger fått mitt åpne brev til Pinse og nå sist en oppfølger til dette brevet som de har lovet å trykke som en kronikk. Men som de sier nå for snart to måneder siden; ”jeg må arbeide med formen” og ”den ligger på vent” (etter at jeg sendte utgave #2)– pluss mange andre kjente trenerings replikker. Minner om at løftebrytere ikke kommer inn i Guds Rike. Jeg håper dog at de omvender seg.

Journalister som Ivar Fjeld og (sikker mange andre) har også mange ganger og prøvet å få inn opplysninger om sannheten om RKI, men har måttet gi opp. Det er helt klart at KS med vilje nekter å slippe til de som har noe negativt å si mot dette økumene kjøret.
skull-illusion-john-the-baptist-head-amiens
Les Gjerlaugs ”artikkel” og døm selv om det ikke er blasfemisk når han sier at enhet med djevelen er i ferd med ”å gjøre Jesus brud både helere og mer attraktiv?” Og er det ikke trusler han kommer med når han sier at de som er imot å samarbeide med djevelen ”har mange tunge motbakker i vente?” Selvfølgelig er dette både blasfemi og trusler og dette kommer selvfølgelig av hovmod og som vi vet så kommer hovmod før ett fall.

Jeg har alltid lurt litt på om det går an å ”sette ord” på det som Jesus sier at vi ikke skal be for:

1Joh 5:16: Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

Hvis det er noe som er tett oppunder slike handlinger som her nevnt så må det jo nettopp være slike hovmodige utsagn som i denne vemmelige KS artikkelen. Det sier seg selv at vi håper og ber om at det ikke er det og ber derfor til Jesus om nåde og at ingen vil dø i sin synd, men omgående omvende seg. Han skryter altså en utsending fra djevelen opp i skyene og kritisere troende for å se rødt når slike blir invitert.

Det lyser kritikk av troende for at de ikke ønsker og ha en slik utsending til å tale på deres møter og en nedsettende holdning om at de ikke forstår hvor verdifullt dette er. Vel er satan den første teolog med PhD, men det er jo ikke dermed sagt at han kan formidle Guds Ord.

Dette er for øvrig en svært vanlig nedsettende holdning som ledere i Pinse har. De er ikke i stand til en gang å skjønne at troende blir opprørt over slik. De ser nedsettende på dem og rister på hode og trekker på skuldrene og prøver å tie det hele i hjel. De sier frekt at; ”vi skal be for deg”. De kommer langt med sin oppførsel fordi de i lang tid med dyktighet har bedrevet en systematisk ”sitt stille i båten” policy. Når noen protester sier de: ”jeg kjenner på en annen ånd her”, ”jeg kjenner på en fiendtlig ånd her”. Og mange ydmyke (dette blir da falsk ydmykhet) trekker seg tilbake og ransaker sin sjel for feil og mangler.

Det som er godt å vite oppe i alt dette er:
4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.
5 Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.
6 Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.
7 Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn.
8 Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:4-8

Og

11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. Åp 22:11-15

La oss derfor gjøre vår utvelgelse fast og stå like fast mot djevelen og hans utsendinger. Det er vært noen før som har kommet med invitasjon fra djevelen og påstått å ha komme i den Hellige Ånd (i Elias’ Ånd som det ble sagt). De er ikke lenger i blant oss. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Jeg skal komme med en advarsel og en oppfordring til dere som tror dere kan ture frem og villede alle på deres vei tilbake til Roma for å få flest mulig med dere. Advarselen er meget kort: Slutt! Oppfordringen likeså: Siden dere benekter at Skjøgen er RKI så vil jeg gjerne vite hvem det er. Fortell oss nå hva og hvem Jesus har bedt oss gå ut av for ikke å gå fortapt.
eglifårekumenikk2011_small
Friday, March 13, 2015

Vi trenger nye kompromissløse menigheter

bibel

Den siste tiden har vist at det er mange, mange - meget, meget fortvilede troende rundt om kring som er møkk lei alt dette Økumen kjøret til disse selvrettferdige haier som er bare ute etter å mele sin egen kake. Det har jeg vist lenge, men det er et stort skritt for mange å rive seg løs fra sin menighet og det skal det være. Det skal taes meget alvorlig. Spesielt for de i mindre tett-bebygd strøk. Mange av disse har alle sine venner der og dessverre deler ikke alle dette syn at så nær som alle menigheter nå er blitt døtre av Skjøgen.

Jeg har en søster i en mindre by i Midt-Norge som må være forsiktig med hva hun liker, kommentere og poster på FB for ikke å miste venner og bli frosset ut av menigheten. Sitt stille i båten konseptet har tatt helt over og det meste av feil og mangle blir tiet i hjel. Veldig mange ønsker forandring, men velger heller å bli enn å bli en ”ensom” svale eller skal vi si due. Ja Jesus vil komme nærmer med alle disse økumene freak på avstand, men det blir liksom ikke til at man tar det store skrittet.

Etter at KS postet en artikkel om at en katolsk prest var invitert til å tale på Sommerfestivalen så tippet det over for mange. Mange erklærte at dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over og ville boikotte hvis vedkommende ikke ble stoppet. Flere mindre kjente ledere sa at de vurderte å aldri reise til Toppen mer dersom han talte. Kritikken var stor og tung. Den var så tung at KS valgte å blokkere enkeltpersoner og deres forsøk på å opplyse om hva som virkelig foregår. I etterkant også å slette de som venner.

I etterkant av dette greide Jesus Church å opplyse at de har invitert en annen katolikk, Ulf Ekman, til å tale i menigheten. Reaksjonene her var de samme. Pressetalsmann for Pinse og ”med-forstander” i Filadelfia, Oslo – Andreas Hegertun – prøvde å vifte det vekk med at dette var jo ikke første gang det skjedde at en katolikk talte på et pinsemøte og refererte til 100 års jubileet. Han greier ikke en gang å se at det ikke gjør saken bedre men verre.

Slik er det over hele fjela. Ledelsen har mistet gangsynet i forsøket på og forenes med Roma. Egil Svartdahl har spådd at i 2020 er det ingen kirker igjen som ikke er tilknyttet verdens-kirken. Da er vi alle ett, som han sier så flott og tar dermed Jesus bønn helt ut av kontekst og begår etter min mening blasfemi eller i hvert fall tett oppunder. Jeg vil ikke fortsette å gi eksempler på hva jeg kaller ”halvgale økumene freak” som egentlig er et mildt utrykk hvis man lesere hva Jesus kaller slike hykler. Det er grusomt det de holder på med. De leder mennesker bort fra Jesus i Jesus navn.

Derfor da så mange har et ønske om å komme seg ut av det åket det er å stadig måtte høre på disse forkynner av et annet evangelium, som har en så sukkerkulørt lære at apostlene ville aldri kjent den igjen, vil det være på sin plass å teste viljen her på FB for en menighet som er kompromissløs og som vil utruste troende til å tåle forfølgelsen som nå kommer fra Skjøgen og hennes døtre. Det er et faktum at Chrislam alt har sine egen kirker og at mennesker som Rick Warren med flere i samme kategori er tungt involvert i å få alle inn under Roma. Ta et søk på pavens utsending Tony Plamers besøk til Kenneth Copeland på YouTube og se det så vil du kjenne på ånds-maktene.

Dersom noen har synspunkter vil det være bra og enten bare ”like” dette eller komme men en kommentar. Spre da gjerne dette til kjente. Blir det nok respons vil vi opprette en gruppe her på FB som vil være starten på en slik menighet på Østlandet. Håpet er at det vil bli mange små menigheter rundt om i landet som kan ha kontakt. Jesus rike velsignelse.

Thursday, March 12, 2015

Gå ut av Skjøgen og hennes døtre

inqui

Du skal lete med lykt og lupe i Norge for å fine en menighet som gjenkjenner Skjøgen som den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Verken Daniel Egeli, Stephan Christiansen eller noen andre har stått frem og bekreftet, snarere tvert imot.

Filadelfia Menigheten – filadelfiakirkenoslo - inviterer RKI prester for å be tidebønn på bønnemøte og Jesus Chuch inviterer Ulf Ekman til å tale. Pinsemenigheter feirer kirkebygg overtatt fra protestanter til katolikker med felles lovsangsfest og Pinse inviterer huspresten i Vatikanet til å tale på Sommerfestivalen. TV-Pastoren, Egil Svartdahl viser stolt frem sitt trofé for å være best i klassen og holder en falsk tale om enhet på innvielsen av Pinse i Norges Kristen Råd sammen med Paveveldet.

Andreas Hegertun har begynt å sitere på Latin og syntes det er gledelig at så mange feirer gudstjeneste i RKI. Mens Kjell Haltorp står fremst og applauderer når Egil spår om Verdenskirken og Anne Gustavsen regjerer på toppen med å sile ut protester så best hun kan.

Hvis ikke dette beviser at disse menigheter (og avis) er en datter av Skjøgen så vil intet bevise det. Derfor er vi da nå befalt av Jesus og ikke bare gå ut av hore mamma - RKI, men også ut av de som menger seg med henne slik som Pinse som da blir en del av denne mor til alt ondt. De er noen halvgale økumene freak disse som forkynner at vi skal ha samleie med RKI.

KS hadde en artikkel hvor de våget seg med et spørsmål til leseren. Det endte opp med ca 135 svar/kommentarer pluss diverse kommentarer under svar. Dette før noen ble blokkert og kastet ut for sine synspunkter som var på linje med nesten alle de andre. Forskjellsbehandlingen i Pinse har alltid vært enorm. Jeg vil si at over 90 % av alle kommentarer gikk kraftig imot at denne avgudsdyrkeren skulle tale på Festivalen.

Dermed kan vi slått fast et det er ekstremt stor splittelse mellom LED og troende folk flest. Dette igjen betyr at hvis det er noen menigheter der ute som har gjenkjent Skjøgen som RKI så bør de nå står frem og bryte med Pinse. Slik kan alle de som nå ønsker å bryte med sin menighet og som sier seg uenig i hva disse halvgale økumene freak forkynner, kan ha et sted å gå. Nok må jo en gang bli nok.

Det som er best er selvfølgelig at de som nå ikke lenger orker å høre på disse ulver av noen falske forkynnere i fåreklær starter en ny menighet som høylydt proklamerer sannheten om Vatikanet. Slik at folk kan bli opplyst og komme seg ut av denne villfarelsen. Er det noen der ute som tørr og stå frem? Eller er vi like feige å pinglete som resten av gjengen?

Det som nå blir interessant å se er om disse pastorene har fått den samme kraft til å gjøre en kjeks om til Jesus fysiske legeme og en flaske grape juice om til Jesus fysiske blod slik som denne inviterte Vatikanpresten forfekter å ha sammen med alle andre som er uteksaminert hos djevelen. Dette vil i så fall bli bevist i Markus Kirken ganske snart. Vi venter i spenning på om Himmeldronningen vil åpenbare seg og om Ulf Ekman har fått låne med seg noen skuls & bones fra paven. Regner med at de vil be for de tidligere paver som døde for over 900 år siden og som stadig er i Skjærsliden. De må jo følge tradisjonen må vite.


Wednesday, March 11, 2015

Menighetens klan

2john10

Bør det taes et oppgjør med klanvirksomhet innen Pinsebevegelsen? JA!

Jeg har reist en del og ikke minst i Østen og er nå bosatt i Filippinene. Her som i f. eks. Thailand er landet drevet av klaner, små og store. I Italia ville de kalle dette Mafia. I USA organisert kriminalitet. I Pinsebevegelsen er det kalt ved flere navn og det er ikke nødvendig og liste opp.

”Alle” innen ”bevegelsen” vet hva jeg her snakker om. Jeg har dog ikke nok greie på Pinsebevegelen til å gjøre de riktige historiske begrep og skrive en kronikk ut ifra en helhetlig historisk utvikling, men jeg har nok erfaring med Pinsemenighet til å kunne skrive om klan virksomhet.

For å si det med en gang; dette er ikke spesielt for Pinse. I alle organisasjoner er det slik, mer eller mindre. MEN vi skal ikke ha det slik i menigheten. Derfor må vi nå ta dette alvorlig siden jeg selvfølgelig skriver dette i ledelse av den Hellige Ånd. Vær oppmerksom på at Han ikke er noe pinglete frøken som bare ytrer seg i henhold til Pinsebevegelsen forskrifter. Så ikke tro at dette ikke kan være fra Jesus selv om jeg ytrer meg i en hva noen innen disse fisefine klaner vil kalle vulgært. En EX lasaron har ikke samme språket som en MF pastor som aldri har vært lenger enn til Hamar.

Det som først og fremst kjent kjennertegner denne ”klanvirksomheten” er at det er stor utbredelse av inngifte. Det er med andre ord enorme ”familier”. Dette er det som gjør det enda verre fordi vi får en elite og vi får en spesiell type forskjellsbehandling. Hvorfor jeg har blitt ledet til å skrive dette er for det første at de som er involvert trenger å bli konfrontert. De vet om dette, men er ikke villige til å gjøre noe med det. I andre omgang for å opplyse de som ikke er så godt kjent med dette og sist men ikke minst for å gi de som har sette dette lenge og ikke gjort noe med det en bekreftelse, og nå en sjanse til å gjøre noe med det. Hvis da ikke mot formodning de på toppen i klanen skulle ydmyke seg og gjøre noe med det. Det er selvfølgelig mitt håp selv om troen ikke er stor.

Vi har en avis, Korsets Seier (KS) (som snarest må ydmyke seg til å skifte nevn) som burde ha tatt dette opp gjentatte ganger, men siden de er en del av klanen så vil dette aldri skje. En journalist i den avisen er ikke mer fri enn en journalist i en annen avis. Han må gjøre som ledelsen og redaktøren sier. Og ledelsen er da ikke internest for øyeblikket til å bli konfrontert med noe som helst.

Denne klanen utøver kontroll. De har en har to meget viktige våpen og det er ”sitt stille i båten” og ”la oss tie det i hjel”. Dette vil de aldri innrømme, men jeg kan forsikre deg om at de er meget reelle. Noe de vil derimot innrømme er følgende vers i Skriften, men da tatt helt ut av kontekst og brukt på en forferdelig feil måte;

”Hold øye med dem som volder splittelse”

Tatt ut av Rom 16:17

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Her er hva Lundes Bibel leksikon har og si om splid:
- vil si ulike meninger som fører til vonde ord og særflokker. Jesus sier at han med sin forkynnelse var kommet for å skape splid, til og med i nære familieforhold, Matt 10:35. Samtidig advarer Jesus mot splittelse mellom dem som fulgte ham, Matt 12:25. Allerede i den første kristne tiden viste det seg tendenser til splittelse. Ved apostelmøtet i Jerusalem, Apg 15, kom spenningen mellom jødekristne og hedningekristne tydelig fram. Den truet med å sprenge kristenflokken. Paulus advarer mot vranglærere som skal stå fram i mengiheten og forårsake splittelse, Apg 20:30. Han behandler svært grundig splittelsen i menigheten i Korint, 1Kor 1:10-13 (partier); 1Kor 8:1ff (eting av offerkjøtt); 1Kor 14:34ff (kvinners plass i menigheten); 1Kor 11:18ff (nattverdfeiringen). En skal holde seg unna dem som skaper splittelse, Rom 16:17.

Her er andre vers om splittelse:

Joh 7:43:

Det ble da splittelse i folket på grunn av ham.

Joh 10:19:

Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord.

1Kor 1:10:

Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det.

19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere.

1Kor 11:18f

Gal 5:20:

avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,

17 Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt!

18 For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster.

19 Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden.

Jud 17-19

Så når da sjefen i disse klanene spyr ut anklager til enhver som ikke sitter stille i båten om oppvigleri til splittelse så er det bunnfalskt. Det er nemlig disse klanledere som er opphave til splittelse fordi de kommer under beskrivelsen som de nevnte over. Det er de som har falsk lære, det er de som kommer med truser (skjulte sådanne), det er de som ikke tåler det sanne Ordet forkynt. Det er de som er opphavet til hierarkiet. Det er de som driver lobby virksomhet føre hvert eneste menighetsmøte. Det er de som truer igjennom det de vil. Det er de som skritter over tiggeren ut og inn av menigheten og det er de som har kjærlighet til penger og det er de som så gjerne vil ha igjennom dette forferdelige med enhet på bekostning av mennesker frelse.

De har blitt noen ”halvgale økumene freak” som ikke går av veien for noe som helst. De har blitt klaner som turer frem akkurat som de vil og menigheten har for lenge siden blitt truet til å holde kjeft. Hvor bruker jeg slike velvalgte ord? Jo fordi jeg kaller en spade for en spade og jeg er ikke redd for å stikke disse hyklere der hvor det gjør mest vondt. De er så religiøse at de aldri har vært utenfor menighetens vegger og kan ikke håndtere slikt og dermed er sprekkeferdig av raseri som igjen vil avsløre de og lede til deres frelse. Håper jeg.

Denne topp eliten av noen klanledere og deres undersåtter kjører ut fra egen garasje og inn i menighetens garasje og setter aldri sine ben ute i verden og blant folk som trenger å høre evangeliet. Det nærmeste de har vært til å forkynne evangeliet ute i verden er til felles bekjente på en uterestaurant i Hamar under Sommerfestivalen. Jeg skal her forklare deres tankegang;

Jeg har ute i verden fått en forkjærlighet for hester og da den typen som løper i ca. 60 km timen rundt en bane. Det er noen vakre dyr og noen tøffe akrobater på deres rygg som utgjør det vi kaller Galoppsport. De har i Norge en enste bane og den ligger på Øvrevoll i Bærum. I min tid ute i verden var jeg involvert i dette i alt fra database utvikler, administrasjon, hesteeier, og gambler. Jeg er da nå selvfølgelig ikke lenger gambler eller hesteeier. Heller ikke med i administrasjonen. Men jeg går der og nyter disse vakre dyr skapt av Jesus og forkynner gamblere og administrasjonen og hesteeiere om Han som er den neste veien til frelse for deres sjeler. Jeg er jo et vitnesbyrd bare jeg viser meg edru på de kanter.

En av disse klanfolkene i en pinsemenighet kom da med følgende uttalelse i et møte med andre klanfolk. Jeg var der for å serve dem;

”Hvordan er det da og ikke gå på travbanen lenger Kjell?”. De har altså den tankegangen at når man blir en kristen så slutter man med å gå på galoppbanen (det vet ikke forskjell så de sier travbane). Man slutter selvfølgelig ikke å gå på noe som helst når man blir en etterfølger av Jesus. Har de ikke fått med seg hvor Jesus vanket? Hos landsforrædere, prostituerte og til og hos teologer og advokater. Man er stadig på disse trakter og forkynner evangeliet. SÅ når man vet deres hyklerske innstilling og har sett deres kontrollerende oppførsel og vet om hvordan de har bygget sine imperier så bør man synge ut og da med et språk som ikke klør de øret, men får de til å eksplodere.

Nok er nok. Jesus renser i disse dager sin brud og gjør de som har gjort sin utvelgelse fast enda fastere. Er det noe som gjelder i disse dager så er det følgende:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

Det er mitt håp med denne ”utblåsningen” at noen ydmyker seg og enten omvender seg eller i det minste stopper å beskylde noen for å forårsake splittelse så lenge man selv sitter i glasshus. At menighetene river seg ut av sine falske ydmykhet og reiser seg opp og sier nok er nok. At vi snart kan få en slutt på denne klan virksomheten. Ellers så bør man da gå ut av dette.