Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, January 19, 2015

En oppfølger til tidligere åpent brev til Pinse

bible-02

I dag med den Økumeniske bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; ”Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?”

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf Ekman og var læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen (fra en ukjent nettside fritt oversatt): Hadde alle disse men feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld, men med ref. 1) sist i artikkel: ”RKI er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Det sier seg selv at det er ingen mening i å fortsette med referanser. Men det vi sier er at den Økumeniske bevegelse og RKI (inklusive dens såkalte ”karismatiske bevegelse”) ikke er fra Jesus. ”Ja” det er mulig vil du kanskje si; ”men vi har mange søsken i den katolske kirke”, som en bestemt pastor lærere så ”frimodig”, som en av de fremste til å fremme den Økumene bevegelse. Dette er jo da merkelig for Jesus sier:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

Jesus er ikke som oss at vi noen ganger taler i gåter. Slik at det etter en streng kommando fra vår Herre og Mester skal være nesten umulig for oss å forstå hva vi skal omgående komme oss ut av for ikke å bli dømt sammen med henne. Hele Skriften er soleklar på hva vi må unngå for ikke å komme inn under synd. Så hvorfor skal dette som er så viktig være så vanskelig? Saken er at det er ikke vanskelig. Åpenbaringsboken gir en helt soleklar informasjon om hvem Skjøgen (Babylon) er. Alt ettersom du velger så er det mellom 8-10 klare beskrivelser av Roma/Vatikanet/Holy See. I tillegg har vi Peter som i en av sine brev kaller Roma for Babylon.

RKI referer nettopp til dette verset når de sier at Peter var den første Pave. Derimot er de ikke enig i at de har søsken i den protestantiske kirke. De lærer bestemt at det ikke er frelse utenfor RKI. Dette er hva du finner med et lite søk: “1,140 Comments on "Pope Francis Says Christians Do Not Exist Outside The Roman Catholic Church" – jeg finner ingen grunn til å oversette …

Den nåværende pave sendte en Biskop fra den Engelske Anglikanske kirke til en pastor med en stor menighet (”Faith movement”) i USA med et budskap som var så forferdelig at jeg kan ikke gjenta det. (Søk selv på YouTube.) Men jeg kan si så mye at han forfektet at Luther’ protest er død fordi den Lutherske Kirke nå har en troserklæring med RKI. Det ble da underforstått at den protestantiske kirke var død slik at alle nå må komme tilbake til Roma. Jeg vil nevne at denne falske læreres tjeneste fikk en brå slutt. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Inntil noen i RKI eller i enhver kirke eller organisasjon finner en bedre beskrivelse av Skjøgen (Roma/Vatikanet/Holy See) som tilpasses bedre enn på RKI så vil det være lurt av de og holde munn. Fordi saken er at hadde det ikke vært for Vatikanets/Jesuittenes røyktepper og falskheter så ville de fleste ha gått ut av henne for lenge siden. Hvis det kommer for en dag de ting som virkelig ligger til grunn for Romas virksomhet så ville alle få et sjokk. Vel en dag vil alt komme for en dag!

Ta for eksempel dagens Pave. Han er Jesuitt. Kan jeg få lov å anbefale alle som leser dette å ta et søk på nette om ”the Oath of the Jesuit”. Dette som der står beskrevet har altså vedkommende pave skrevet under på. Etter å ha lest det vil du som en etterfølger av Jesus aldri mer ta denne pavens navn i din munn. Det er så ille at jeg kan ikke her skrive om disse ting fordi det einer seg ikke på trykk. Jeg advarer alle som vil sjekke om at du kommer til å bli fysisk syk. Åndelig særdeles rystet.

Dette er kjensgjerninger. Det er flere ting som man må ta stilling til. Stemmer det som Alberto Rivera fortalte? Stemmer det som så mange andre ”avhoppere”, konverterte til Jesus etterfølgere, påstår? Er det slik at flere av de har blitt beæret med martyrdøden som så mange andre opp igjennom årene. Helt siden Apostlene og til nå har det vært forfølgelse fra Roma av etterfølgere av Jesus. Kanskje 100 millioner mennesker. Ingen vet. Ja vi kjenner til den Spanske inkvisisjonen. Ja vi kjenner til noe av det som har foregått med drap og uhorvelige mengder av umenneskelige tortur. Men, sier noen; RKI har forandret seg. Nei hun kan ikke forandre seg fordi hun sier om seg selv at hun er ufeilbar. RKI sier helt klart i sine doktriner at de kan ikke forandres. Det er en av de tingen RKI skryter mest av. Paven er som de sier også ufeilbar i såkalt ” Ex cathedra”, når han sitter i sjefstolen.

Det er en mengde informasjon tilgjengelig for de som vil sette seg inn i dette. Og Jesus ber oss innstendig sette oss inn i dette. Så hvorfor fortsetter vi å si; ja men man kan da være kristen og gå i den katolske kirke. Nei man kan ikke det ifølge Skriften. Skriften sier klart ifra mange steder at vi ikke skal ta del i slike gjerninger og lære. Når noen blir født på ny, det er stadig ikke mulig å komme inn i Guds Rike uten å bli født på ny, vil man gå ut av henne fordi sannheten vil bli åpenbart. De finnes hundre tusenvis av vitnesbyrd om dette fra konvertitter. Og hvorfor sier Jesus at vi trenger å komme ut av henne? Hvis man er ”OK” trenger man jo ikke det!

Nå skal det selvfølgelig sies, for at ikke hele ”kristen-norge” skal gå berserk, at det er Jesus som bestemmer hvem så er på den smale vei mot Himmelen eller på den brede motorveien som leder til Helvete. Vi sier ikke her at det overhode ikke finnes troende i RKI. De som får høre sannheten bruker selvfølgelig den tiden som den Hellige Ånd tilmåler for å komme seg ut av henne. Dette tar normalt ikke årevis. Alle vitnesbyrd peker meget klart i den retning at det tar svært kort tid. Så som sagt, vi overlater slike ting til Jesus, men unnlater ikke å minne om at Skriften sier at ingen avgudsdyrker vil arve Guds Rike. Bekjenner man seg som kristen er man forpliktet til å kjenne Skriften. Kjører du bil bør du ha førekort og kjenne til trafikkreglene. Hvis ikke går det ofte svært galt.

Her er altså situasjon til Pinsebevegelsen. (Vi lar innlegget gå i den retning siden vi skrivet til KS): I 2006 ble Pinse medlem av Norges Kristen Råd (NKR) hvor også blant annet RKI er medlem. NKR’s medlemmer har en avtale seg imellom om å ikke proselytten. For de som er ukjent med det ordet så er det en fin måte å si at vi skal ikke ta medlemmer fra hverandres kirker. Ved da å evangelisere eller fremme ting som er i denne artikkel. (Så ifølge denne avtalen så synder jeg altså på dette ved å skrive dette.)

Ja, vil ledere og andre innbarkede pinsehøvding si, men enhver menighet står fritt til å ta dette opp som en regel eller ikke. Er nå dette sant? Jeg har selv blitt angrepet kraftig fra flere kanter innen Pinse for å påstå dette som her er skrevet. Jeg har flere søsken som har blitt behandlet likedan. Fra en eller flere mennesker og menigheter. De fleste som lærer sannheten å kjenne sier rett ut at dette kan de ikke snakke om fordi da vil de miste menighet og venner. Er det slik at Pinse og menigheten har lagt en munnkurv på dette, som i så mange andre saker? Eller enda verre, man straffer de som måtte tørre å stille spørsmålstegn. Ja ”sitt stille i båten” er jo en velkjent kontroll håndtering i sekter …

Jeg har blitt beskyldt fra eldste at jeg ikke kan stå for min bekjennelse hvis jeg sier dette. Altså at jeg ikke er en etterfølger av Jesus hvis jeg åpner opp for spørsmål om at den læren de hadde før var den rette. Det er kanskje ikke mer enn 10 år siden flere av de hadde den forståelsen, men på grunn av trykket fra denne pågående Økumene bevegelse så har de gitt etter. De sier, vi kan ikke stå utenfor fordi vi vil bli sett på som en sekt. Ja det koster å følge Jesus.

Det vil dermed koste å gå ut i en av verdens største misjonsmarker, nemlig blant 1,2 milliarder katolikker å fortelle de sannhetene og forklare og forkynne et klart og rent evangelium om hvem Jesus virkelig er. Ikke et lite barn avbildet eller gjort til statue og kysset konstant av disse ulver i fåreklær som påstår og være både det ene og det andre. Paven selv påstår og være Jesus på jord, men vi vet et det er den Hellige Ånd. RKI sette statuer og bilder av Maria fra Nasaret foran Guds Sønn (ikke litterært, men som frelsende) og tilber henne der hun ligger i graven sammen med andre dødelige. De har selvfølgelig sine statuer de tilber. Det vil koste å konfrontere om dette. Da vil man oppleve forfølgelse som protestanter alltid har hatt fra RKI hvor de råder grunnen. Hvis du vil sjekke hva som skjer med dine søsken i Mexico i skrivende stund så føl deg fri til å Google om drap og tortur.

Katekismen, som kommer foran Bibelen hos katolikker, har over 2700 regler om hvordan man skal være som katolikk. Jeg kunne her nevne 50+ grove overtredelser og synder som man, i følge Skriften, en dag vil bli dømt til Helvete for å tro og utføre. For de som er interessert; gå til min Facebook profil eller mine blogger. Det er grundig dokumentert. Jeg kan videre vise til andre søsken som har grundig dokumentert det jeg her skriver. Det finnes også bøker som helt nøytralt sammenligner katekismens lære med Skriften slik at man selv kan bedømme.

Jeg vil spørre KS og Pinse og den enkelte troende; hva tror dere vil skje når vi en dag står foran Jesus i Dommersete og skal svare for hvorfor vi ikke advarte disse som tror de er på vei til Himmelen, men etter Skriftens tilrettevisning trenger å omvende seg. Jeg vil ikke komme i den situasjonen. Vil du? Vil du da prøve å benekte et samarbeid på toppen av det hele som RKI i dag skryter av på alle sine nettsider?

Hva skal jeg så si; at jeg håper jeg tar feil og at jeg ber innstendig om at jeg tar feil og at alle de som har gått foran har tatt feil, at jeg roper ut dag og natt at: ”Jesus om jeg bare har tatt feil så vil jeg omvende meg”. Ja i noen tilfeller så kan det være en bra holdning. Men, nei i dette tilfele er det egentlig trist at vi ikke kan ta den holdning selv om man så gjerne ville. Saken er for åpenbar. Den Hellige Ånd bekrefter.

Jeg elsker alle mennesker. Det har Jesus lært meg. Jeg elsker derfor medlemmer av den katolske kirke og vil som Jesus at alle skal bli frelst. Hvis min kjærlighet skal bevises som ekte både til Jesus og til min neste, må jeg fortelle sannheten. Det kan bare være en sannhet. Sannheten er ikke relativ som noen forfekter. Enten så er Skjøgen som beskrevet i Åpenbaringen RKI eller ikke. Bedøm selv om deres lære er direkte i strid med Skriften og dermed at RKI da ikke er en kirke, men en institusjon og statsmakt i forlengelsen av Roma, operert og stiftet av Satan. I så fall må Pinse ut av ethvert samarbeid!

1) “Evangelists today are wide-eyed to the might of Communism, but tight lipped at the menace of Romanism. America would shake from coast to coast in twenty-four hours if some preacher, anointed with the Holy Ghost, gave the Roman Catholic Church a broadside! We stir national interest against the cruel, half-civilized Mau Mau (wicked enough), but powwow with, and pander to, the Roman Catholic Church! These priests who dope mens souls, these idolatrous “masses,” these Calvary eclipsing prayers to Mary, these miserable millions cheated in life and in death by the greatest forgery Lucifer ever made.” (Why Revival Tarries by Leonard Ravenhill, Bethany House Publishers, 1988, Copyright 1959)

Kjell Sørsdal

Timeout Café & Ministry Ass., Inc. – Filippinene 070115

No comments: