Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, May 02, 2016

JEG ER INGEN GOD MANN


Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 2Kor 13:5:


Jeg er ingen god mann og heller ikke er jeg noe i meg selv. Derfor er jeg er avhengig av Jesus sin nåde og det 24/7. Dessuten; bare Gud Far, Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd er god. Men jeg er rettferdiggjort gjennom min frelser Jesus Kristus og det Han gjorde på korset da han viste seg som Seierherre og ga alle som ville tro muligheten til å bli rettferdiggjort. Skriften sier dessuten;

1. Joh 3:7: Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.

Så hva vil det si å gjøre rettferdighet? Først og fremst å tro og dermed være lydig mot Jesus Kristus og Hans Ord. Det finnes ingen rettferdighet uten lydighet. Likeledes som det ikke finnes noen nåde uten Sannhet.

Før vi går videre, for å stoppe munnen på de som vil skjule sin vantro og sitt hovmod under kjærlighetens og nådens banner; ALT ER AV KJÆRLIGHET OG NÅDE. Selv den troen vi har fått til å tro er av kjærlighet og nåde. Så la oss bare slå fast enda en gang; vi er INTET i oss selv.

Men når dette er sagt så vet vi at det er mange som gjør vrak på den troen de har fått og velger å kompromisse. Noen til de grader at det går over i frafall. Hva er så frafall? Frafall er å bevist leve i synd. Altså synd er å ikke tro og tro er lik lydighet slik at frafall er ulydighet som kommer av hovmod da hovmod kommer føre et fall.

Vantro er en synd som man må omvende seg fra. Vantro fører dessuten til ulydighet siden tro er lik lydighet.

Mange fører i dag mange vill ved at de har lagt seg på en linje som åpner opp for den mest snikende, sataniske vranglære av dem alle nemlig; «det er ikke så farlig» og de legger til; «Gud er kjærlighet og han vil deg bare godt» - sluttstreken blir uten at noen våger å si det direkte; Jesus bærer over med synd.

Så under et banner av kjærlighet kaller de advarsler for hat og irettesettelse for hykleri og ønske om å bære god frukt for fariseer. Likeledes skriker de opp når noen prøver å si at det er frafall når noen med vilje og mot bedre vitende velger å leve i synd. Da blir man kalt lovisk. Selv vil de gjerne fremstå som bibellærere og prøver så godt de kan uten å bli avslørt å legge til seg en hellig fortoning av at de ikke kompromisser. Men de er eksperter på å kaste stein i glasshus, men vet selvfølgelig ikke at de bor i et glasshus. De vet heller ikke at de kaster stein for de sier som et favoritt uttrykk for å forsvare sin egen og andres ulydighet; «er du uten synd, så kast den første sten»

ALT DETTE GJØRES UNDER KJÆRLIGHETENS BANNER!

De hater at noen kaller en spade for en spade og en hykler for en hykler. De har aldri fått med seg at
Paulus i kjærlighet overlot noen til satan for å bli tuktet i kjødet slik at de om mulig kunne be frelst. De kaller dette for hat når noen andre nevner noe som helst i retning av at hvis en synder ikke omvender seg så vil han gå fortapt.

Det som disse hyklere forfekter er at det er de som er de som elsker mest, men har aldri fått med seg at du ikke elsker Jesus mer enn den FB venne du elsker minst. Vi har derfor ikke noe å skryte av noen av oss. Man blir rett og slett kalt en løgner hvis man prøver å advare mot vranglære. Disse som skal være så særdeles kjærlig tåler ikke at du pirker borti deres dårlige samvittighet, husk de er frafallene fordi de velger å leve i synd, men kan ikke angripe Guds Ord som de tross alt har kjennskap til og angriper derfor pianisten når de ikke liker sangen. Deres yndlings mål er personen som advarer. Derfor sier Jesus;

27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. 28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. 29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, 30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel. 32 Så fyll da opp deres fedres mål! 33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? 34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. Matt 23:27-34

Dette er et fenomen som nå har kommet mer og mer til syne ettersom tiden kommer nærmere for Jesus Kristus sin gjenkomst. Det er en besmittet generasjon fra New Age og Hinduisme vi ser stå å lovsynge i menigheten i dag. Totalt forført av ulver i fåreklær som har gått på det samme trikset som Eva; «har Gud virkelig sagt». «Du skjønner kjære venn, Gud er kjærlighet så han vil aldri gjøre deg noe vondt» - «Gud vil at du skal være lykkelig» Alt dette som satan vrenger og vrir på gjennom disse ulver i fåreklær av noen ledere har menigheten kjøpt og er på full fart ut i total villfarelse og når forfølgelse kommer vil vi se det store frafallet enda mer synlig.

De som ikke gjør sin utvelgelse fast vil bli slukt av satan og antikrist og Verdenskirken. Det økumeniske tok ny form etter Vatikan II og hundrevis av millioner har blitt lurt. Det er kompromisser av sataniske dimensjoner og nesten alle har gått på lim-pinnen. De henger totalt fast og samles på sine arrangementer og tror de gjør Jesus en tjeneste ved å ha samfunn på tvers av uenighet og da uenighet ved at de er totalt i utakt med Ordet.

De sier; «kom som du er til Jesus», men unnlater å si «du trenger å omvende deg».
De sier; «Jesus elsker deg som du er» og unnlater å tale om omvendelse og dåp.
De sier; «Gud er kjærlighet og Han vil aldri sende noen til Helvete» og de legger gjerne til at Helvete er billedlig.

Slik vrir de på ordet og gjør seg lik satan, sin far. Alt dette under et banner av kjærlighet. For en straff som venter de som er ulydige mot Jesus Kristus.

Kjære venn; et barn kan ta forskjell på godt og ondt. Det du må lære deg å ta forskjell på nesten sant og Sant. Tror du virkelig satan vil si til deg; «gå å ran en bank». Tror du satan er totalt idiot? Nå må du slutte med å undervurdere fienden som har ført så mange til fall. Det er med frykt og beven vi arbeider på vår frelse fordi vi vet at satan gjør seg om til en skinnende engel.

Her skal du få høre noe som stemmer på de fleste av de du syntes er gode og som du har gjort til dine helter;

Først har de talt sannhet og slik har de vunnet dit hjerte. Så når det kommer noe som skurrer så sier du; «nei han kan jeg stole på, han er en Guds mann». Har du ikke lært noe av Ekman saken? Har du ikke lært noe i det hele tatt? Jeg frykter det. Derfor legger vi her ved en link til en profeti som du bør lese. Test alt og hold fast ved det gode. Test det som står her, det som kommer ut av andres munn, og det som kommer opp i ditt sinn og dine tanker. Hvis det ikke stemmer med Ordet så kast det!

Bli som de i Berøa. De testet alt Paulus sa og fikk skryt av den Hellige Ånd for det.

Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:11

http://libertyboy.blogspot.no/2014/05/profetisk-advarsel-om-endetiden-av.htmlJesus rike velsignelse.

Sunday, May 01, 2016

Å elske – å hate

I det siste, eller skal jeg si; i lengre tid, har jeg blitt beskyldt for å hate katolikker. Jeg trenger ikke forsvare meg mot dette fordi jeg overlater til Jesus å dømme i alt som blir produsert av løgn imot meg. Men det hender, som nå, at jeg skriver og deler for å fremme saken som vi står i; Å ADVARE MOT DET SOM KOMMER, slik at færrest mulig vil bli slukt av Verdenskirken.


Men la meg forklare. Vi driver, og har drevet i lengre tid, en misjonsstasjon på Filippinene på Samal Island der hvor denne nordmannen ble kidnappet for en stud tilbake sammen med to kanadiere. Den en kanadieren er nå halshugget og vi ber for hans familie samt for de og deres familier som stadig er fanget. Vi ber også for alle, også kidnapperne, at de får høre budskapet om Jesus Kristus.

Pastor Arnel, vår pastor som nå har ansvaret mens vi er i Norge, har selv følt på kroppen hva det vil si å elske sine landsmenn og reise ut å forkynne. Vi traff ham første gang i fjellene i Mindanao for flere år siden helt syd i Filippinene hvor vi forkynte evangeliet i en landsby. «Hele» landsbyen lot seg døpe, men på grunn av forfølgelse har vi ikke fått fulgt opp som vi skulle. Pastor Arnel ble kastet ut, hans eiendom ble beslaglagt og hans hus ble brent ned. Vi ble truet til å ikke komme igjen og to av våre pastorer ble truet på livet.

Jeg sier dette fordi leseren skal forstå at det er kjærlighet til katolikker som driver oss ut til å evangelisere. MEN i denne sammenheng sier jeg det også fordi jeg vil bevise at det er noen som virkelig hater katolikker. Enten du tror det eller ikke så er det de som virker mest "hellig". De som ønsker å fremstå som «hellige» i blant oss, men som er glupske ulver som gjerne vil føre hele flokken vill til Roma og videre inn i Verdenskirken.

Jeg kunne ha nevnt mange navn og har gjort det og vil fortsette med det i fremtiden, men akkurat nå er jeg sliten og tar en pause slik at stormen stilner og jeg får puste litt bedre. Det jeg vil poengtere kommer her:

For en tid tilbake ble jeg engasjert av søsken som hadde blitt kastet ut fra Bredtvet Kirke som ble overtatt av katolikker (og disse katolikker hadde da kort etter lovsangfest sammen med pinsevenner for å feire begivenheten), samt at Filadelfia Oslo, som jeg da var medlem i (er utmeldt nå), hadde brukt en katolsk prest til å lede tidebønn på bønnemøte. Han spurte om jeg hadde mulighet til å gjøre noe med dette. Dermed ble jeg engasjert i noe som jeg likevel stod mitt oppe i Filippinene; forklare forskjellen på den katolske jesus og Jesus beskrevet i Skriften.

Jeg skrev brev og tok møter med menigheten uten at dette hjalp. Jeg begynte også å skrive en del innlegg på min blogg:

http://libertyboy.blogspot.no/ - dere får selv søke på titler så finner dere delingen og brevene.

Det første brevet var et «Åpent brev til Pinse» som da selvfølgelig ble sendt til Pinsebevegelsen, men også til ca 10 aviser. Aldri fått noe svar fra verken aviser eller Pinse. Det neste var «Oppfølger til åpent brev ...» Det ble lovet trykket i KS, men de brøt løfte.

Men det er innholdet i disse brev som vi skal konsentrere oss om og kanskje du ikke gidder å slå opp, så her kommer helt kort;

Norges Kristen Råd (NKR) har medlemmer fra de fleste kirkesamfunn også er den Romersk Katolske Institusjon (ikke noe kirkesamfunn, men en institusjon -RKI) medlem der. NKR har såkalte basis dokumenter som medlemmene må forholde seg til. Et av de forklarer at man ikke skal evangelisere hverandre. Altså kort fortalt så kan ikke pinsevenner evangelisere til katolikker. Jeg spurte da Pinse og min menighet om jeg var i opposisjon til bevegelsen samt menigheten når jeg evangelisert til katolikker gjennom vår misjonsstasjon i Filippinene. Selvfølgelig overalt hvor vi treffer katolikker da de alle trenger å høre det Sanne Evangelium om den Sanne Jesus.

Vel for å gjøre historien kort; dette har ført til at vi i dag har rykket inn en annonse i Dagen som advarer mot flørtingen med katolikker gjennom NKR. Stod i Dagen på side 18 den 8. april eller senere tror jeg. En fredag. Finnes også på FB. Vi har også godt sterkt imot at Sommerfestivalen kalte inn denne "hoff presten" til paven sommeren 2015.

Dette har det blitt bråk om og sist nå har jeg da blitt beskyldt for å hate katolikker.

Jeg bryr meg som sagt ikke noe om det, men vil gjerne stille et spørsmål gjennom å referer Leonard Ravenhill:

Could a mariner sit idle if he heard the drowning cry? Could a doctor sit in comfort and just let his patients die? could a fireman sit idle, let men burn and give no hand? Can you sit at ease in Zion with the world around you DAMNED?

Fritt oversatt:

Kan en sjømann sitte inaktiv hvis han hørte en som drukner gråte? Kan en lege sitte komfortabelt og bare la sine pasienter dø? Kan en brannmann sitte inaktiv, la menn brenne og gir ingen hånd? Kan du sitte rolig i Sion med verden rundt deg er forbannet?

Altså som jeg pleier å si. Det er ikke den som advarer som hater, det er de som lar være. Som det står i Esekiel 3:

18 Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. 20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:18-21

Det er jo de som bare står å ser på at huset brenner ned selv om de vet at noen ligger å sover som hater. Ikke de som tar en øks å slår inn døra og drar vedkommende som sover ut av huset etter håret om nødvendig og om nødvendig med fare for eget liv.

Man kan ikke være en etterfølger av Jesus uten å hate det Han hater og elske det Han elsker! Jesus hater urettferdighet og elsker rettferdighet. Han hater løgn og elsker sannhet.

Han hater blant annet mye av all den forferdelige lære og forførelse som foregår i RKI. Og han elsker at noen går imot det. De som ikke forstår at vi elsker katolikker, men hater det de blir utsatt for må jo rett og slett omvende seg!

Jesus har lært meg å elske alle mennesker. Også de som sprer løgn. Vi ber for de til omvendelse.

PS. Om noen skulle ønske å støtte vår virksomhet i Filippinene så ta kontakt :)