Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, December 05, 2017

Lyver våre ledere?


Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17 


Det var med en viss forbauselse da man for noen år siden kunne lese følgende tekst på NRK: «Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Halvparten tror historien om Noahs ark er historisk. Det viser en undersøkelse Vårt Land har laget blant 58 prester og pastorer i Norge. 200 ble spurt, men bare 58 svarte på undersøkelsen Halvparten svarte at de trodde på evolusjonslæren, mens en tredjedel ikke trodde på den».
Teologisk refleksjonsgruppe ved Høyskolen for teologi og ledelse uttaler ganske nylig følgende: «Vi må kunne se på bibelens beskrivelser av fortapelsen, som ildsjøen for eksempel, som i noen grad billedlige framstillinger …»
Lovsangsledere og redaktører gjør det samme. Altså forholder seg til denne ovennevnte gruppen.
En biskop mener et bokstavelig syn på skapelsesberetningen og syndefloden er problematisk: «Jeg synes en del mennesker gjør det utrolig vanskelig både for seg selv og andre hvis de skal lage en motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning og hva moderne forskning kommer fram til. Det er helt unødvendig, og det gjør troen vanskelig, sier han»
De fleste ledere (og kristne legmenn) sier faktisk at de ikke kan tro på 1 Mosebok. Og spesielt da kapittel 1 til og med 11.
Og sånn kan vi holde på, men jeg regner med at de fleste som leser nå har skjønt tegningen og at overskriften ikke skulle stilt et spørsmål med heller slått fast at våre ledere, redaktører, bibelforskere, pastorer og biskoper lyver og på toppen av det kaller Jesus en løgner.
De forsøker altså å gjøre Jesus Kristus til en løgner, men Han sier:
37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:37-39
28 På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Luk 17:28f
Likeledes referer evangeliene og brevene i ett sett til Jesaja og andre profeter i GT.
Paulus sa drevet av den Hellige Ånd: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus». 2Kor 11:3
Og hva med brevet til Hebreerne kapittel 11. - bare oppspinn? Og likeledes Stefanus sin oppsummering i Ap.gj. - bare rent sludder?
Og slik kan vi også holde på å gi utallige referanser til Jesus og forfatterne av alle brevene samt resten av NT som henviser til hendelser fra første vers en i 1. Mosebok til siste vers i Åpenbaringen.
Det er dermed slått fast at alle disse vantro ledere lyver og prøver å fortelle oss at Jesus er en løgner. Ubevist vil mange si. Helt bevist vil jeg si fordi disse ledere er avslørt med en agenda og det er å fore seg selv og sine posisjoner. De elsker ikke flokken. De er ulver i saueskinn som jager flokken ut på fortapelsens vei.
Jeg vil til slutt nevne:
Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. 1Joh 3:12
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17