Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, May 31, 2015

Vil du ha Jesus og dine søsken eller vil du ha djevelen og hans lakeier?I en videouttalelse offentliggjort nylig sier paven at evangeliske kristne og katolikker er ett og at det er djevelen som forårsaker splittelsen mellom evangeliske kristne og katolikkene.


Så her er altså saken; Dere 3HØF og dere som sitter på gjerdet må nå bestemme dere. Holder dere med djevelen eller holder dere med Jesus. RKI forkynner et annet evangelium og en annen Jesus. De har nå atter en gang bevist hvor de står. De skal ha alle tilbake til Roma.

Det paven sier her er at reformasjonen var fra djevelen. At alle martyrer døde for djevelen. At alt RKI har gjort opp igjennom alle år er fra Gud og de som protesterer er fra djevelen. Han sier som før gjennom avdøde Tony Palmer; ”Luthers protest er død, den protestantiske kirke er død”. Og de spør; ”hvorfor protestere du enda”. Vel denne Tony Palmer har ingen tjeneste lenger. Han sa han kom i Elias sin Ånd for å føre alle tilbake til Roma ...

Nå er det på tide å bestemme seg. Jesus kommer snart og dette som vi ser her er forutsagt av Jesus. Det er slik at de som ikke er imot djevelen er for ham og vil bli straffet med ham og denne Hora fra Roma. Så hva skal denne komiteen si i sin velkomsttale til denne pave huspresten når han kommer til Hedmarks Bunnen. ”Ja vi er enige. Alle pinsevenner som ikke vil ha paven som ledere er fra djevelen og vi ønsker deg og dette budskapet velkommen”

Oppslaget i KS blir vel: ”Scoopet var en suksess. Endelig kan alle se til Roma og våre nye leder. Jesus brud er endelig blitt hel og attraktiv igjen”. Svartdahl vil forfekte at han hadde rett og Hegertun vil si ”Hva sa jeg”. Ulf Ekman vil triumfere og djevelen vil feire noe han tror er en seier. Jeg taler i vanvidd, ja fordi det er det dette er!

Som vi har sagt tidligere. De som sitter på gjerdet må ned. Gjerdet tilhører djevelen og hans feige tilhengere i Roma. Dette blir en av de siste advarsler fra Jesus: ”Kom dere ned på riktig side før det er for sent. Jeg elsker dere. Kom til Meg. Ikke til Hora”.

Ja det vil bli en splittelse og den skal vi ønske velkommen. Det er de som ikke vil holde fast på læren fra reformasjonen som forårsaker denne splittelsen så la ingen beskylde deg for å være årsaken til den. Det er disse 3HØF venner som har planlagt dette lenge for de vet at ikke alle vil være enig. Se blogg om bønnelister for å få greie på hvem du må ta avstand fra.
Dette er bare noen av lederne som er nevnt der, men de er mange, mange flere.


Så hva blir det til med deg? Vil du ha Jesus og dine søsken eller vil du ha djevelen og hans lakeier?Thursday, May 28, 2015

Anne Gustavsen på ville veier!


Pinsebevegelsens ansikt utad, KS med Anne Gustavsen, er på ville veier og Anne Gustavsen må omvende seg eller gå av som redaktør. Her er bakgrunnen;

Anne Gustavsen:


Det må ikke 
være tidsånd og trender som styrer vår bibeltolkning, men Guds vilje.


Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?


I en tid som vår er det avgjørende at ledere og pastorer kan gi bibelsk og pastoral veiledning.


Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det ikke for å legalisere samfunnstrender, men tvert imot for å styrke vår tro og utfordre våre lesere til å søke å leve sine liv slik at Den Hellige Ånds salvelse og kraft kan flyte gjennom våre liv.


Vi tror nemlig at når vi som kristne lever på kompromiss med Guds vilje forklart i Hans ord, suger vi kraften ut av både vårt personlige liv og tjeneste og menighetslivet.


Hvordan har vi som kristenfolk kommet dit at våre egne argumenter og samfunnstrender veier tyngre og har større autoritet inn i våre liv enn Guds ord?


Hvor langt har vår arroganse og vårt ego kommet hvis vi mener at det er greit å kompromisse med og manipulere bibelens budskap slik at det passer inn i vår bekvemmelige livsstil?


Hvem avgjør, tidsånden eller Bibelens tydelige undervisning?


For til slutt er det et spørsmål om bibelsyn: Tror vi at Bibelen er Guds ord som står evig fast?


Hvor ble det av den dype ærefrykten for Guds klare vilje og forordninger og den ydmyke innstillingen som gjør at vi er lydige mot Guds talte ord selv når vi ikke får alt til å stemme med våre egne begrensede mennesketanker, lyster og bekvemmelighet?


Hva tenker vi om å ofre lydighet til Gud selv om det koster for kjøttet og følelseslivet?


I vårt møte med disse vanskelige spørsmålene er det ikke tidsånden og trender som skal styre vår bibeltolkning, men Guds vilje, som aldri forandrer seg.


Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.


Jesus selv levde sitt liv blant mennesker som datidens religiøse ledere foraktet og behandlet dem som sine gode venner.


Å følge Guds ord betyr også å inkludere og elske betingelsesløst, samtidig som vi ikke kompromisser med den rette vei.


Vi veileder til det gode, men fordømmer ikke. Samtidig er også Bibelen tydelig på at vi har rett til å sette krav for livsførsel blant dem som skal lede andre.


Sex og Guds vilje er denne ”I FOKUS” kalt og kommer fra søndag 24, mai 2015, kl. 22:12 Oppdatert: søndag 24, mai 2015, kl. 22:12
Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Artikkel var om:

Om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Det som har med det seksuelle er tatt ut og her er en oversikt over dette og det generelle som vi vil belyse:

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler.
Da Korsets Seier tok opp temaet samboerskap for noen uker siden, avdekket vi det ubehagelige faktum at det er mer vanlig enn vi ønsker å ta inn over oss at kristne bor sammen og har sex før ekteskapet.
Vi lever i en tid der mange mennesker lider i det nye landskapet av seksualiteter og kjønnsidentiteter.
Ut fra Bibelens helhetssyn er det ingen tvil om at ekteskapet mellom to mennesker av ulike kjønn som har lovt hverandre troskap livet ut, er selve grunnstenen både i skapelsen og menigheten. Derfor kan vi ikke uten videre flytte spørsmålene rundt seksualitet til menneskelige vurderinger utenfor Skriften.
Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.
Når vi holder fast ved det idealet om familie og ekteskap som Bibelen forfekter, må det aldri innebære at mennesker som lever i andre livssituasjoner fordømmes eller foraktes.

Antall ord: Ord 184 totalt 562 ord på hele artikkel. Det betyr at mesteparten 67 % altså to tredjedeler kan brukes generelt.

Altså er 378 ord det vi bruker som generelt og uthevet med gult.


Det uthevede sier altså Anne Gustavsen at vi må forholde oss til, men selv løfter hun det ikke med en finger eller forholder seg til det i det hele tatt overhode! Etter min mening.


Det som er uthevet i det generelle må altså leses i lyset av følgende;

For et par år siden sendt jeg et brev til Pinsebevegelsen, et åpent brev, med kopi til KS. Jeg hørte ingen ting: For ca et år siden sendte jeg en oppfølger. Dette ble tatt imot av Gustavsens medredaktør Gjerlaug. Der ble det lovet at det skulle trykkes hvis det ble gjort noe mer ”leselig”. Jeg ba da om hjelp to ganger for å få de til å rettlede meg i hva de ville ha rettet på uten at ”meningsinnholdet”, som de sa, ble forandret eller noe av det viktige i innhold ble borte. Jeg hørte ingen ting på lenge og purret da opp med å sende en rettet utgave hvor en del var strøket og hele brevet var da helt ned til ”beinet” og mer kunne ikke tas bort uten at innhold ble borte eller forandret.

Jeg fikk da et svar om at de fikk mange kronikker til sendt og jeg måtte bare stille meg i kø. Siden den gang har det vært mange kronikker og de fleste har vært av ”sitt stille i båten” typen og Gustavsen selv har selvfølgelig skrevet innlegg sammen med Gjerlaug som går på tvers av det jeg prøver å si i min kronikk og mange andre har sluppet til med det stikk motsatte av hva jeg vil ha frem i min kronikk.

Dette med oppfølger av åpent brevet til Pinsebevegelsen startet egentlig med at i forbindelse med at Gjerlaug ble medredaktør så skrev KS at de ville ha mer kontakt med ”grasrota” og trykke mer synspunkter derifra. Jeg tok da dette som en oppfordring og sendte inn oppfølger til det åpne brevet.

Etter som tiden gikk kommenterte jeg en del på KS sine Facebook sider. Det gikk ikke lenge før jeg ble blokkert. Så slette Gustavsen meg som venn. Jeg vil legge ut linker til brev og også en YouTube snutt hvor jeg sier hva jeg mener Skriften sier om søsken som gjør seg til uvenner med andre søsken. Kort fortalt så kan man ikke gjøre det uten å kalle vedkommende vantro, eller da som det står i Skriften som er betegnelsen for vantro ”DÅRER”. Vi er og skal være ett med våre søsken som Jesus er ett med Faderen. Det åpner ikke for å gjøre noen uvenner uten at de først blir vantro. Heller ikke å blokkere de.

Matt 5:22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Hvorfor jeg ble slette og blokkert var antagelig for at kritiserte deres, da KS og redaktørene der, sin særdeles sterke utøvde press på alle de som går imot deres Økumeniske stil og anbefalinger samt stiller spørsmålstegn ved deres generelle holdninger om en del ting innen det Økumeniske og i særdeles helt etter at Lederrådet i samarbeid med Hedmark komiteen inviterte pavens hus-prest til å tale på 2015 festivalen.

Jeg brukte uttrykk som ”halvgale, økumen freak” (som jeg i etterkant har ekspandert til ”hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak – 3HØF) på deres oppførsel og skriverier. Dette ble jeg kritisert for med begrunnelse i ovennevnte Skriftsted og har da bedt de begrunne det bedre, noe som de ikke har gjort. Jeg har ettertrykkelig bedt de å bevise for meg min synd, men intet har skjedd. Jeg har også på min blogg en utleggelse om hvorfor disse 3HØF venner blir kalt det de blir kalt.

Grunne til at dette ble tatt i bruk var at i en artikkel i KS skrevet av Gjerlaug når de skal forsvare sine egne synspunkter og kritisere de som er imot og ”ser rødt” som de sier, angående dette med invitasjonen til denne presten, så sier de at ”det er et scoop at vi får denne presten til å tale og dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv”. Dette er blasfemi da man ikke gjør Jesus brud noe i den retning av å samarbeide med paveveldet altså satan. Men stikk motsatt! Det skjønner selv et barn. Så dette er ren provokasjon!

Dette vil de nekte på da de nekter for at Hora som er utførlig beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 er den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Det finnes beviser for at Hora er den RKI over hele internert for de som ønsker å sjekke. Når man spør de om hvem Hora er siden de nekter for at det er RKI så kan de ikke svare. Se artikler om dette på blogg og YouTube.

SÅ her er altså saken og man må lese ovennevnte uthevede uttalelser i lys av at vi kan fastslå:
 • Anne Gustavsen (AG) er en løftebryter og løftebrytere kommer ikke inn i Guds Rike.
 • AG kaller søsken for dårer og er skyldig til helvetes ild.
 • AG forskjellsbehandler
 • AG er ekstremt Økumenisk innstilt og pusher dette ut i KS
 • AG tar ikke kritikk og står hardnakket på sitt
 • AG bruker sin posisjon for å tilfredsstille egen meninger samt eierne av KS
 • AG er en kvinne i en stilling på legeme som tar kontroll og autoritet over menn og gjerne vil lære menn.
 • AG driver partipolitikk og nekter for at KS vil bli preget av dette
AG uttaler seg i denne siste artikkel før hun har ryddet opp i eget liv og har dermed ingen anledning til å skrive det hun skriver for å lære andre om disse ting.

Anne Gustavsen lever derfor i synd og må omvende seg omgående før hun i det hele tatt kan være Pinsebevegelsen ansikt utad. Hun må også ta styr på sine medarbeidere og eierne og venner bør slutte å legge press på henne for å få igjennom en Økumene som er forkastelig der de står og pisser på gravene til alle martyrene fra reformasjonen.

De sier Luthers protest er død, den protestantiske kirke er død, reformasjonen var et feilgrep og må reverseres og alle martyrene døde forgjeves og var noen tullinger sammen med alle de som oversatte Bibelen som ikke viste hva de gjorde. De sier vi har rett og alle andre har feil. Men de kan IKKE forklare hvorfor!

De sier: ”LA OSS GÅ TILBAKE TIL ROMA”


AG er altså sterkt preget av selvmotsigelser fordi det kan leses slikt:

Det er NETTOPP tidsånd og trender (les: Økumene) som styrer vår bibeltolkning i KS

Snakker sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene


Skjønner ikke at ledere og pastorer ikke kan gi bibelsk og pastoral veiledning


Glemmer helt at vi må snakke om gjengifte i denne sammenhengen:

Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det for å legalisere samfunnstrender


OSV OSV OSV – les selv at man kan rett og slett ikke skrive slikt uten å først rydde opp i eget liv. Det er fenomenalt selvmotsigende.


Linker:
http://libertyboy.blogspot.com/2015/01/en-oppflger-til-tidligere-apent-brev.html

http://libertyboy.blogspot.com/2015/04/pinsevenner-og-andsdpte-katolikker.html

https://youtu.be/iU3tdMSV3qs

https://youtu.be/kVVl3nckS6w

Link til artikkel:
http://www.dagen.no/Meninger/i-fokus/Sex-og-Guds-vilje-203076Wednesday, May 27, 2015

De sier; "vi har rett og alle andre har feil"Hva er det egentlig som skjer når 2. og 3. generasjons pinsevenner fornekter læren fra reformasjonen og fornekter læren til alle de som har gått føre med et godt vitnesbyrd og en god utgang?

Hva er det egentlig som skjer når de sier at vi tror ikke at Hora beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 er den Romersk Katolske Institusjon. (RKI)

Vi skal ikke gå inn på å bevise at Hora er nettopp RKI da vi har gjort det utfyllende i blogger og videoer og andre har gjort det i tusenvis av blogger og videoer og bøker helt fra Luther og opp til i dag. Ja i skrifter helt fra den tidlige menigheten. Paveveldet er antikristelig. Ingen tvil. Roma er bygd på syv fjell. Ingen andre byer i hele verden passer på Holy See, Vatikanet, Roma, paveveldet. Det er umulig å ta feil. Og det er i tråd med at Jesus ikke vil at vi skal være i tvil. Vi er nemlig blitt bedt om å gå ut av henne og gi henne dobbelt igjen. Da bør vi være sikre i vår sak. Det er ingen annen religiøs organisasjon og politisk makt som har alle disse kjennetegn og spesielt kanskje dette;

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. Åp 17:1f
Og alle fra etterfølgere av Jesus fra keiser Konstantin sin tid og oppover har vært sikre. Reformantenne var jo sikre. Alle martyrer har vært sikre. Og alle bibellærere har vært sikre. Ja absolutt alle har vært sikre helt opp til for noen få tiår siden. Så hva har skjedd. Jo alle Guds menn fra 1. generasjons pinsevenner etter vekkelsen i Azusa Street og enda eldre er nå døde. Det er ikke lenger noen som holder igjen. Sjefene i dag har rottet seg sammen og siden 1965 er Økumene fått andre etiketter og vi er blitt lurt. Det er blitt inngått avtaler og trosbekjennelser og råd og annet med RKI som de ikke vil eller kan gå tilbake på uten å tape ansikt. Og tape ansikt er noe disse feige ledere vil unngå for enhver pris.

Det som er katastrofen er at så mange er blitt ledet vill og Evangeliet har blitt forvandlet til noe ukjennelig. Når du spør de om RKI er Hora sier de nei. Når du spør de om hvem det er så kan de ikke svare. Når du ber om et svar med begrunnelse i at vi trenger å gå ut av denne Hora for ikke å komme i fare for å miste frelsen, slik at vi må jo vite og de bør jo vite hvem hun er, så blir det feid bort. De unngår konsekvent å ha samtaler eller møter om dette.

Så hva er det de sier og benekte og forfekter og bekjenner når de nekter for at Hora er RKI og ikke kan komme opp med noe alternativ?

For det første så sier de at alle andre har hatt feil og de har rett. Rett i hva? At RKI ikke er hora. Unnskyld meg men det er bevist at RKI er Hora. Så man kan ikke komme opp med bare at det ikke er Hora og ikke bevise at det ikke er hora og da igjen komme opp med et annet alternativ for hora som passer 100 % til beskrivelsene Åpenbaringen. Dette unngår de. De bare sier; "RKI er ikke hora".

Så det de sier er at alle helt fra mer enn 1500 år siden er noen bedragere og løgnere. De sier at Luther tok helt feil og skulle aldri slått opp sine 95 teser på kirkedøra og de kaller ham og de andre reformantenne løgnere og sønner av satan og at reformasjonen var et feilgrep og skulle vært reversert.

De sier at alle bibeloversettere som Tyndale og andre er noen sataniske skurker som ikke skulle ha gjort det de gjorde. Fordi hvordan kan de si at RKI ikke er Hora når det nettopp var RKI som torturerte, brant og drepte alle disse for nettopp å si at RKI var Hora.

De har forlatt all lære i alle år og sier at vi har rett alle de andre har feil. Det er kun hos satan du finner slikt hovmod. Derfor er de sønner av sin far; djevelen. Det de sier er at alle martyrer som påstod at RKI var Hora, og ble drept for dette, var bare tull og tøys. De kaller martyrene for noen tullinger som ikke viste hva de gjorde. De kaller deres martyrdød for forkastelig og latterlig og gjør seg dermed skyldige en enorm blasfemi. Hvis de ikke omvender seg vil de antagelig aldri få feire Lammet bryllup sammen med alle martyrer. De vil måtte så på fra den andre siden av den store kløften i sin smerte og pine for sin bespottelse.

Du kan ikke bare si at; "nei, RKI er ikke Hora" når alle andre som har gått foran har ofret livet nettopp for dette. Du kan ikke bare gjøre dette uten å bli skyldig i ovennevnte. Dette forstår de ikke. De er forblindet av sin agenda om Økumene. De er blitt lurt trill rundt av satan og er på vei mot stupet.

Å faktisk si at reformasjonen var et feilgrep og må reverseres er helt i tråd med den Økumene som nå er godtatt av Lutheraner og Pinsebevegelsen, samt en menge andre kirkesamfunn om ikke alle. Det er nettopp dette som paven sier i sine henvendelser, at på grunn av erklæringen som er gjort i 1999 med den Internasjonale Evangeliske Lutherske kirke, så er Luthers protest død og den protestantiske kirke dermed død og alle må komme tilbake til Roma. Det er bare uvitende pinsevenner og andre som kaller katolikker brødre. Katolikker kaller oss ikke brødre. Det har de aldri gjort og det kommer de aldri til å gjøre før vi er døpt inn i denne sataniske organisasjon. De har alltid kalt oss kjetter og våre barn for bastarder, men nå kalles vi bare bortkommende søsken (separerte søsken). Som sagt; innholdet er det samme, men etiketten er byttet om.

Dette har nå toppet seg når det gjelder pinsebevegelsen fordi de har invitert pavens hus-prest til å tale fra talerstoler som er forbeholdt protestanter. Talerstoler som er forbeholdt reformatorer og Guds menn som taler Sannheten i kjærlighet. Guds menn som nettopp har påpekt at Hora er Roma. Dette må vi nå ta et oppgjør med. De som sitter på gjerdet er fra djevelen fordi djevelen eier gjerdet. De som ikke tar side i denne saken er og vil bli kraftig forført i kommende tider og de vil antagelig ikke bli stående når forfølgelsen starter nettopp fordi de ikke tar side, men sitter på gjerdet. Dyrets merke blir gitt til de på gjerdet. Herrens befaling til dere som sitter på gjerdet er; "kom dere ned på den riktige siden". Hvis ikke vil dere bli straffet med Hora.
Wednesday, May 20, 2015

Våre ledere er feige og kaller Jesus en løgner

Flame-symbol222 Ja helt riktig. Det er renspika sannhet. Og mange er enig, men sitter på gjerdet. Vil helst ikke såre favorittpastoren sin. Vil helst ikke tale imot de som en gang kanskje var brennende for Jesus, men som nå har kastet seg på Babel-vogna, den Økumeniske bevegelse. De som en gang forkynte om omvendelse og helliggjørelse.

Det var en gang for lenge, lenge, lenge siden en menighet langt bort hvor noen forkynte et rent og helt evangelium …

Vær klar over at hvis du ikke tar dette alvorlig vil du komme til å bli dømt for unnfallenhet en dag!

Du er i klartekst kommandert av Jesus til å advare dine søsken når du ser dette! Advarer du ikke når du ser dette er du uten kjærlighet for fine søsken. Ingen som ikke har kjærlighet for søsken vil noen gang se Guds Rike. Det motsatte av kjærlighet er hat. Du hater din bror og er en morder hvis du ikke advarer om dette når du ser det!

Vi må ta dette alvorlig:

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Fordi de forkynner nå et annerledes evangelium. De har flask lære. De har kastet det de først lærte til fordel for Babel. De er noen feige hunder.

Vi har snakket i tidligere delinger om å elske våre fiender og om kjærlighet og om det å advare og vi har snakket litt om vantro. Se linkene som du finner under:

Våre ledere kaller Jesus en løgner: https://youtu.be/kVVl3nckS6w

Kjærligheten faller aldri bort: https://youtu.be/KVeY2NIzs6E

Elsk dine fiender: https://youtu.be/iU3tdMSV3qs

Likeledes finner du flere av de vi snakker om i linken her:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/05/bnnelister-det-store-frafallet-del-3.html

Vi ber for de til omvendelse i Jesus navn.

Våre ledere tror ikke på Jesus.

Skapelsen er billedlig sies de i en undersøkelse hvor 58 svarte ut av 200.

Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Se artikkel sist som en referanse (1) (+ en lite utklipp)

Samt at de sier at Helvete er også billedlig. Dette har blitt utalt av ledere på Høyskolen.

De fleste ledere og troende i dag sier faktisk at de ikke kan tro på 1 Mosebok. Og spesielt da kapittel 1 til og med 11. De forsøker altså å gjøre Jesus til en løgner for Han sier:

37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:37-39

Likeledes sa Paulus drevet av den Hellige Ånd:

Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. 2Kor 11:3

Når det gjelder satans eksistens og hans endelikt samt de som ikke tror (som da disse 3HØF - hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak) sier Jesus en del om dette:

Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31

Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Joh 14:30

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:11

7 Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. 8 Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. 9 Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. 11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. 12 Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Åp 12:7-12

Åp 19:20:Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Åp 19:20:Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Åp 20:15:Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Alt dette tror de ikke på. Samt dette:


1
En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store skjøgen, hun som sitter over de mange vann. 2 Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. 3 Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn. 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. 5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Åp 17:1-6

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. 6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

Som vi vet så sier Skriften dette:

1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 3 Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 1Tim 4:1-3

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Rom 1:21-23

Til slutt:

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:8

Så dette er altså saken; vi har i dag en gjeng med ledere, pastorer og eldste som nekter å tro elementære ting og i sin vantro er ulydighet mot Ordet, og som sier en mengde annet enn nevnt innledningsvis. Som at Allah er den samme guden som vi leser om i skriften. Som at vi må tilbake til Roma, til Babylon. Som at vi alle må bli ”ett” (på sataniske prinsipper), osv, osv. Det er endeløst med falske doktriner.

Verst av alt er kanskje deres djevelske ”frelsesbønn”. Som Leonard Ravenhill sa i sin bok ”Hvorfor vekkelse drøyer”; Den Romersk Katolske Institusjon (RKI) er satans verste triks noen sinne”. Det sier jo litt når vi vet hva som skjedde i Edens Hage. Og videre sa han; ”Frelsesbønnen har ledet flere mennesker til Helvete enn alle barene i Amerika til sammen”.

Ja dette er saken. Derfor skal vi være klar over at disse 3HØF venner ikke bare vil ha oss tilbake til Roma, men også vil at vi skal slutte å tro på skapelses beretning, vannflommen og flere av de ting som Jesus underviser om, som Hevete. Hvis Helvete er billedlig så er også Himmelen billedlig. De forkynner et annet evangelium og de er forbannet.

Hvis du vil ha dem til å avsløre seg så gå til dine ledere, pastorer og eldste og spør: ”Hvem er hora beskrevet i Åpenbaringen?” De kan ikke og vil ikke svare. Hvis du går nærmere inn på dem og spør; ”er det RKI?”, vil de bli rasende (de vil skjule det med et fårete smil) og si at nei det tror de ikke. De er våre ledere for å rope de ut høyt! De skal vite og lære hvem og hva vi må gå ut av for ikke å miste frelsen.

Det er nå på tide at vi skjønner at disse ulver i fåreklær er ute for å splitte. De sier de er ute for å forene i ”enhet” og vil at alle skal velsigne det, men Jesus som døper med Ild har andre planer. Han har reist opp noen få med nok Ild til å avsløre disse 3HØF. Takk kjære Jesus.

Så resultatet er kort og godt dette. De truer menigheten i dag til å sitte stille i båten fordi de er noen forbannede feiginger som ikke vil stå oppreist når forfølgelsen tar til for alvor. De har lagt opp til splittelse, men beskylder de som avslører de for å gjøre det. Ja vi vil ha splittelse for Jesus sier:

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Enkelt og greit fordi de har en lære som vi må vende oss bort ifra. Videre:

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det. 19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere. 1Kor 11:18f

Våre ledere er noen feiginger som kaller Jesus en løgner og vil heller være politiske korrekte og slippe å bli kalt en sekt enn å følge Jesus. Det vil bli en grusom straff for de en dag hvis de ikke omvender seg.

(1) Kall eller status? – (Norge i dag)

(Debatt): Det var med en viss forbauselse man 13.mars 2012 kunne lese følgende tekst på NRK: "Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Halvparten tror historien om Noah's ark er historisk. Det viser en undersøkelse "Vårt Land" har laget blant 58 prester og pastorer i Norge. 200 ble spurt, men bare 58 svarte på undersøkelsen Halvparten svarte at de trodde på evolusjonslæren, mens en tredjedel ikke trodde på den".

Ja vi har jo sett de siste årtiene hvordan i første rekke kirken er blitt en "tidsmessig" kirke som skal gjøre folk flest til lags. Man velger en selektiv tro eller lære, og plukker følgelig ut det som høres mest "logisk" ut,- det som man mener at folk flest idag kan tro er sant. Altså en halvsann Bibel!
Jeg lurer virkelig på om slike prester og andre kristne (?) ledere velger sine stillinger ut fra status? Jeg tror faktisk det, for et "kall" kan det jo ikke være når de ikke kan gå god for en hel Bibel! Og da er også mitt spørsmål om hvor kristne de egentlig er?

Det har med rette vært uttalt flere ganger at kirken er i ferd med å råtne innenfra. Det finnes der vel også flere bevis på,- ikke minst når man også ser hva kirkene idag ofte brukes til av ren underholdning. Dette gjelder også endel frimenigheter. Det er en bekreftelse på hva kunstneren Håkon Bleken karrakteriserer som "Sosionomkirken" - med den "sosialdemokratiske" kristentro.

En annen side ved den tidsmessige/folkelige kirke er kvinnelige biskoper. Det er en annen debatt, men som også viser en side av kirkens forfall og svik mot Bibelens lære! Mye annet kunne nevnes.

Jeg kan tenke meg et kommende opprop fra kirken - eller Staten: "Bli prest! Da kan du selv velge hva du vil stå for. Da kan du fritt følge tidsånden. Da kan du bortforklare Bibelens sannheter slik at det med velbehag klør dine tilhørere i øret! Da er du herre over din forsamling, og den hygger seg som dine tilhørere. Glem at du en dag blir stillt til ansvar for din falske forkynnelse! Den tid den sorg!

Wilfred W. Høsteland
13.03.2012 11:12

Tror skapelsesberetningen er billedlig (Dagen tirsdag 13, mars 2012)

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener et bokstavelig syn på skapelsesberetningen og syndefloden er problematisk.

- Jeg synes en del mennesker gjør det utrolig vanskelig både for seg selv og andre hvis de skal lage en motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning og hva moderne forskning kommer fram til. Det er helt unødvendig, og det gjør troen vanskelig, sier han.

Tekst i dagen

Tuesday, May 12, 2015

De fører søsken vekk fra Jesus i Jesus navn

MotherChildWorship_small for web prestogbarnet1_web (2)

DET STORE FRAFALLET – DEL 7

Kommetar og svar til posten:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/bunnen-pa-toppen-hos-toppen-er-nadd.html

Liam said...

Gode Kjell. Ettersom du som vanlig skriver mye tekst, og det er vanskelig å forstå sammenhengen, vil jeg stille noen spørsmål for å få klarhet i ting.
Hva mener du med dette:

«Jeg har alltid lurt litt på om det går an å ”sette ord” på det som Jesus sier at vi ikke skal be for:
1Joh 5:16:

Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.»


Og dette:
«La oss derfor gjøre vår utvelgelse fast og stå like fast mot djevelen og hans utsendinger. Det er vært noen før som har kommet med invitasjon fra djevelen og påstått å ha komme i den Hellige Ånd (i Elias’ Ånd som det ble sagt). De er ikke lenger i blant oss. Gud lar seg stadig ikke spotte.»

Og dette:
«Jeg skal komme med en advarsel og en oppfordring til dere som tror dere kan ture frem og villede alle på deres vei tilbake til Roma for å få flest mulig med dere. Advarselen er meget kort: Slutt!»

For en som ikke er så kjent med bibelsteder og kristenspråk, kan det nemlig virke som om du kommer med trusler mot dine meningsmotstandere. Det er i så fall noe som bør tas alvorlig på, og i ytterste konsekvens politianmeldes.

SVAR:

Kjære Liam: Det er bare en som er god og det er Gud. Derfor bør du omvende deg fra og kalle meg god. (hvis du er en troende)
Jeg mener ikke annet med dette enn det som står Skrevet. Du får selv trekke ut meningen ved hjelp av den Hellige Ånd i hva som står Skrevet i Bibelen ang. 1. Joh 5:16

Når det gjelder "la oss gjøre vår utvelgelse fast" så står det i Skriften. Han som ikke lenger er iblant oss er Tony Palmer som sa han kom i Elias' Ånd for å lede alle tilbake Roma. Han sa også andre blasfemiske ting. Konf. video på YouTube. Han døde 6 måneder etter i en ulykke. Det er en klar oppfatning blant mange at det vi leserer i AP.gj. 5 kommer av å spotte den Hellige Ånd som det ikke er tilgivelse for. Mange drar paralleller til at Palmer spottet den Hellige Ånd og dermed at det kan være mulig at denne ulykken ikke bare var helt tilfeldig. Vi overlater det som hente til Jesus, men vi skal ta lærdom at vi skal være forsikte med å spotte den Hellige Ånd.

Min advarsel er da selvfølgelig ganske grei til de som vil gå samme vei om å kalle den protestantiske kirke for død, Luther protest for død, og ønsker å lede oss vekk fra Jesus i Jesus navn og da tilbake til Roma og under Hora – Skjøgen – paveveldet – satan, at de bør slutte med det. Det er mulig det er å komme med spott mot den Hellige Ånd og jeg er meget opptatt av at ingen skal komme inn under den synd som det da ikke er tilgivelse for, men evig dom og Helvete i følge Skriften.

Jeg håper og ber om at aldri må skje med noen og kanskje min advarsel om å forfekte at de er drevet av den Hellige Ånd når de vil at vi skal legge oss under satan vil hindre de i nettopp dette. De vil nok slippe unna med at de gjør det i Jesus navn. Men ikke at de gjør det i den Hellige Ånds navn.

Jeg overlater til Jesus hva det er som er spott mot den Hellige Ånd og overlater til Ham også hvordan Han vil behandle det her og nå, men da jeg er oppriktig bekymret for mine søsken så er det betimelig, meget betimelig, med en advarsel om å slutte å lede mennesker til satan i Jesus navn.

Du ser det kanskje ikke på denne måten. Vel det er kanskje best å se det på den ”verste” måten her slik at ingen går i fella og gjør noe som de ikke skulle og som de vil angre på.

Jeg kommer ikke med trusler. Skriften derimot er klar om hvordan dette vil bli behandlet. Skriften er også klar om politianmeldelse blant søsken. Jeg må jo spørre deg om dette er en trussel og dermed om du er en som forfekter å være et søsken. I så fall må du igjen omvende deg fra å ha slike tanker.

Hvis du ikke er et søsken. Altså en ikke troende, ikke en som er født på ny, så står du helt fritt til å gjennomføre det du truer med i ytterste konsekvens. Du er da ikke bunnet av Skriften. Føl deg i så fall fri til å gjøre det. Jesus rike velsignelse til deg og din familie. Skulle det ellers være noe du lurer på så føl deg fri til å spørre. Jeg føler med fri til å poste din kommentar og mitt svar her på bloggen hvis jeg finner det formålstjenelig. Altså å holde mennesker borte fra satan. Hvis du ønsker dette så vennligst slutt å være anonym og gi meg ditt fulle navn så vi kan ha vennskap på likt nivå. Hvis ikke er det kanskje best du forsetter å være anonym. Vel, en politianmeldelse vil jo gjøre slutt å det.

For å gjenta: Min advarsel er ingen trussel, men en oppfordring til å slutte med å lede mennesker til djevelen i Jesus navn.

Monday, May 11, 2015

Et blekrosa evangelium

sugar2

     DET STORE FRAFALLET – DEL 6

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 1Tim 4:1

Jeg har lenge båret på noe som jeg ikke helt ut har funnet å sette ord på. Etter bønn, samtaler med den Hellige Ånd og meditasjon av Ordet fant jeg å bruke overskriften av flere grunner. Vi snakker altså her om et annet evangelium enn det vi finne i Skriften.

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

Vi snakker altså her om et totalt forførende evangelium som jeg har valgt å kalle blekrosa fordi det har en verdslig sanselighet over seg som klør i øre på den frafallende menigheten. Den lunkne menigheten trenger å bli kald så den kan omvende seg. For å få den kald må den nedlegges. Det vil si at de som er ledere i dag må forlate sine selvoppnevnte poster og la troende som er gjenfødt i vann og Ånd og ild og som ikke har kompromiss på sin agenda ta over for de som går på akkord med Ordet, de som er vantro og Økumeniske.

Det ”evangeliet” de forkynner er et evangelium med en sanselig kjærlighet som ikke inneholder å hate det Jesus hater. Det finnes ikke kjærlighet uten hat og det finnes intet Evig Liv i Herlighet uten en fortapelse. Men disse selvoppnevnte klovner har forført menigheten ved å forkynne en Himmel uten en eksistens av Helvete. En annen Jesus som vil at vi skal ha det beste livet nå. De forkynner evig liv uten renselse i Jesus blod som kan oppnåes ved nåde uten sannhet og tro, og en tro uten lydighet.

De forkynner et evangelium med tilgivelse uten omvendelse, og omvendelse uten syndenød. De er en gruppe med ”la oss kose vårs” kristne og ”er det så farlig da” kristne. De er klaner som rotter seg sammen i en hyklersk tilværelse som de utenforstående finner rett og slett motbydelig. De har som regel en hytte ved sjøen og en på fjellet og en seilebåt til fire millioner som brukes to uker i året. I mindre menigheter er de ikke fult så vellykkede, men like fult er de i klaner og har et blekrosa evangelium som de presenterer.

De har alle en agenda om å få være med på noe stort og for å oppnå dette har de kastet seg på den økumeniske bevegelse. Der forkynnes det en verdslig karismatisk med en sanselig tungetale og en helliggjørelse av legeme til pietisme som kan imponere naboer og kjente og som tar sg godt ut i media. De forkynner et evangelium hvor Guds Frykt er byttet ut med respekt og at det er kun nødvendig med omvendelse den dagen du ba en frelses bønn. Skulle noen hevde at de lever et liv i omvendelse så blir de kalt en synder fordi de ikke har forstått hvorfor Jesus døde. De derimot forfekter at Jesus døde så vi skulle kunne fortsette å leve ut våre lyster, men allikevel gå til Himmelen. En frelses bønn som leder folk inn på veien til Helvete i stedet for den smale vei til Himmelen. De forkynner at den smale vei er nå så bred og raus at det er ikke mulig å gå seg vil. De snakker om søkervennlighet og om høyde under taket og lav terskel. I den forstand at ”ta det med ro kjære venn; det går nok bra skal du se”.

De bekjenner sin vantro med tårer og menigheten behandler det som en sykdom i stedet for den synd det er og har medlidenhet med en som må omvende seg, men som ikke vil. Rett og slett fordi de har det samme ståsted. Jesus har ingen medlidenhet med synd. Han måtte dø for vår synd. Det kalles kjærlighet på aller høyeste plan og skal behandles der etter. Det betyr at vi må følge Ham uten å kompromisse. Derfor må de som har vantro og tvil omvende seg. Men disse forkynner et evangelium hvor tvil er en del av troen.

De forkynner et evangelium hvor man sier at ”det er mange forskjellige måter å søke Gud på, men vi mener å ha en vei som er garantert og det er gjennom Jesus”. En annen Jesus som altså ikke blir presentert som den enste løsningen til frelse, men en vei som de kan gå gode for. Dette åpner selvfølgelig opp for andre veien for de som søker Gud og de har beveget seg inn på New Age. De er besmittet med Kundalini ånd og rister mer på bønnemøte enn en utforkjører ned Hafjell. Tror at de kan få kraft gjennom å gå i en såkalt ”kraft tunnel” eller å ligge på gulvet å ”suge”.

Deres blekrosa evangelium er så sukkerkulørt at det hadde godt rett hjem hos selv Gandhi. Som de gjerne referer for å være smarte på Facebook hvor de sletter og blokkere søsken som er uenig med deres forkynnelse. De inviterer en representant fra Hora i Roma, da djevelen selv, til å tale på deres festivaler og forkynner at ISIS har samme gud som oss. Inviterer Hamas agenter til andre festivaler mens de forbanner de som ikke velsigner Israel. De heier dermed ikke på det Israel som står beskrevet i Skriften, men en sekulær stat som vil være med på å løfte opp antikrist. De sier; ”be for fred i Jerusalem!”, men glemmer at Jesus har sagt at det ikke blir fred der får Han kommer med ett nytt Jerusalem. Glemmer at Jesus kaller det Jerusalem som er nå for Egypt og Sodoma og fordømmer til undergang de som ikke vil be imot det profetiske.

De samarbeider gjennom Norges Kristen Råd med den Romersk Katolske Institusjon og med MF og den Norske Kirke. De forfekter å være imot abort men diskuterer gjerne om vi skal kunne ha homofile prester, mens de hater sine brødre. Som da i Skriften er beskrevet som mord. Likeledes forkynner de et evangelium som sier at å ta nattverd gir billett til himmelen og å tenne et lys vil gi helbredelse. De samarbeider med djevelen og forfekter at dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv.

Det er ingen ende på deres hykleri, deres løgner og deres uvilje til å omvende seg. Og disse skal vi ha som ledere? Hvis du ikke går ut av dette vil du bli dømt med dem. De vil bli dømt dersom de ikke omvender seg fra å forkynne et sukkerkulørt blekrosa evangelium som ikke koster noe og som heller ikke er verdt noe. Hvor lenge skal det gå før noen reiser seg og sier nok er nok? Eller vil Jesus komme igjen og kun ta meg seg søndagskolen?

Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 1Kor 5:7

12 Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere! 1Kor 5:12f

2 De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Joh 16:2f

Saturday, May 09, 2015

En Sjekkliste for den Smale Vei

Det store frafallet – del 5

mary_worship1

Er det dette vi skal se på Toppen?

Bare for å slå det klinkende klart fra begynnelsen: Å komme til tro skjer av nåde gjennom tro. Bare i troen på Jesus og bare det. Ingen gjerninger overhode annet enn å tro. Og selv den troen er gitt av Jesus. Og det er av bare nåde.

Men vi skal her snakke om den arv som venter de som fortsetter på denne veien. Og ikke snur igjen og vandrer på en annen vei.

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matt 7:13f

”Den Smale Vei er forsøkt gjort så bred i dag at det er umulig å gå seg vill”

- Kjell Sørsdal i ”Hovmod”

Vi kommer ikke utenom dette faktum:

23 En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: 24 Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Luk 13:23f

19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:19-23

Så hvem er alle disse som her nevnes. Det er mennesker som påstår å være troende! Ja helt riktig de roper ut til Jesus; Vi tror Jesus, slipp oss inn. Men han sier ikke bare nei, Han sier; ”vik bort dere som har gjort URETT”

Så da er det jo viktig å finne ut hva er det å gjøre urett? Vi må altså definer hva det vil si å tro.

6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 7 Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. 8 Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt. 9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, 10 dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. 1Pet 2:6-10

KJV sier:

Unto you therefore which believe [he is] precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, 1 Pet.2:7 (min utheving)

Likeledes gjør Jesus det helt klart:

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. (min utheving)

Mange vil her si dette; ”Ja men Jesus sier at dette”:

For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Joh 6:40

Og mange andre vers som dette. Og takk Jesus for dine Ord og takk Jesus for denne sannhet!

Men Jesus sier også dette;

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

At vi må kjenne Ham og at vi må lyde Ham:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Joh 3:36

“Tyndale” NLT sier:

John 3:36 New Living Translation (NLT)

36 And anyone who believes in God’s Son has eternal life. Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under God’s angry judgment.” (min utheving)

Så som vi ser mange, mange steder sier Jesus rett ut at å tro er å lyde. ”Ingen” som har studert Ordet vil benekte dette å si at nei ”vi kan bare være ulydige så my vi vil det spiller ingen rolle. Bare vi tror så kommer vi til Himmelen”

Vel det som er trist er at mange, mange IKKE har studert Ordet. De har IKKE fått åpenbaringer fra Jesus, men fra en lysende engel, kalt satan.

Hyper-nåde bevegelsen er en av disse, Den Økumene bevegelse er en av disse, den Katolske karismatiske bevegelse er en av disse og mange, mange andre bevegelser og sekter og nå sist også Pinsebevegelen.

Så når du sjekker din vandring på den smale vei så er det noen ganger farlig og sjekket sitt eget liv for frukt som også er en metode for å sjekke, men skal da helst bli gjort av andre siden vi selv er ganske så inhabile i den saken. Det er også dette Skriften sier:

På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Matt 7:16 (min utheving)

Vi må sjekke oss selv for lydighet. Det er kun lydighet som er et bevis for gjenfødelse. Ikke å tale i tunger, ikke å forkynne evangeliet (noen ganger et annet evangelium), ikke alle mulige aktiviteter, ikke vårt oppmøte på bønnemøte, ikke vår opprakte hender, ikke vår frelsesbønn (noe av det verste du kan gjøre dersom det er å be etter en pastor eller en nettide info).

Ingen ting av dette. Fordi ingen ting kan erstatte tro; handling i lydighet. Derfor sier Skriften:

Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig. Jak 2:20

Så når vi da har slått fast at uten tro og da lydighet er det umulig å behage Gud:

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6

Lønn kommer av lydighet.

8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. 9 Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, 10 og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. 11 Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. 12 For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. 14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Heb 5:8-14

alstå:

Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, (min utheving)

Det er noen ting vi absolutt trenger å være lydige mot og det er fundamentet:

1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. 3 Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det. 4 For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, 5 og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Heb 6:1-6

Basis lærdommen er disse seks punkter:

 1. omvendelse,
 2. tro (lydighet),
 3. læren om dåp (åndsdåp og vanndåp),
 4. håndspåleggelse (for mottagelse av åndsdåp og helbredelse ved sykdom),
 5. oppstandelse fra de døde og
 6. evig dom.

Her kan vi IKKE kompromisse. Vi kan ikke samarbeide med noen som vi ikke kan enes om i disse punkter.

Vi kan godt ta en diskusjon på om hvor mye vann som bør brukes ved en dåp og om det skal helles over hode som neddykkelse eller om det må skje ved en total neddykkelse i et basseng eller et vann. Eller om vi kan bruke dusjen. Men vi kan ikke diskutere om det må skje på tro og bekjennelse eller ikke.

Vi kan godt diskutere gradene på Ilden i Helvete men ikke om det er Ild der.

Det er ting som ikke kan diskuteres. Det kalles å ikke kompromisse. For hvis vi først er villige til å diskutere så er vi også villige til å kompromisse. Hvis ikke hvorfor skulle vi kaste bort tid på å diskutere?

Så her er noen befalinger fra Jesus som vi ikke kan diskutere:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. 6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. 10 Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. 12 Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere! 1Kor 5:9-13

7 Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? 8 Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. 9 En liten surdeig syrer hele deigen. Gal 5:7-9

Og en drøss med andre lignende vers. Vi ser ingen grunn til å gi flere.

Kun disse siden det da hvis vi er ulydige dreier seg om å omvende seg.

Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Åp 2:5

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død. Åp 2:11

Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Åp 2:16

Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Åp 2:21

Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Åp 3:3

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Åp 3:13

Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg! Åp 3:19

Så den som forkynner at vi ikke må omvende oss dersom vi er ulydige han forkynner et annet evangelium.

Derfor er et viktig at vi vet hvem dette er:

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

Det finnes kok undervisning her på bloggen og på nettet til å undervise sannheten om dette i de neste 100 år. 100 millioner (+/-) martyrer har død for denne overbevisning og alle Guds menn fra Luther til Ravenhill har forkynt rett om dette og noen få i dag forkynner rett om dette.

Ingen økumenisk bevegelse, ingen karismatisk katolsk bevegelse, intet samarbeid med Norges Kristen Råd, ingen TV-pastor, ingen leder fra MF, ingen skal komme og forblinde oss med dette. Ikke en gang en lysende engel. Ikke en gang en komité på Hedmarktoppen skal kunne forføre oss i dette. Ikke LED og ikke menigheten Filadelfia eller Jesus Church. Ikke Trosbevegelsen ikke Pinsebevegelsen ikke Ulf Ekman og ikke noen av hans venner.

Ingen har overhode muligheten til å rokke på at hora er fra Roma. Altså at Skjøgen er pavedømme, Vatikanet, Holy See og det som det derunder hører. Som RKI karismatiske bevegelse som denne presten som kommer kun med en agenda og det er å føre oss på ordre fra denne Jesuitt paven tilbake til Roma. Aldri tro noe annet uansett hvem som skulle fortell deg et. De som sier noe annet er forført.

De menigheter og person som vil samarbeide med hora er hennes døtre. De er en vedrestyggelighet for Jesus alle sammen. Hvis du vil oppsøke det Jesus hater og som er vederstyggelig for Ham så bare forsøk. DU kan jo si; ”jeg vil gå. Jeg er nysgjerrig. Jeg kan jo alltids be om tilgivelse etterpå”. Dette er ytterst hovmodig og hovmodighet kommer før et fall.

Så da kan vi forsikre deg om at du etter å ha lest dette, men stadig vil kompromisse og gå og høre på disse falske forkynnere som denne presten og de som vil dele talerstol med ham så kommer du under de som vil bli straffet med dem. Hvis du med vitende og vilje går inn i henne i stedet for å gå ut av henne vil du få del i hennes plager. Hvis du i det hele tatt unngår å dele denne viten med dine brødre kommer du under unnfallenhet. En av de største synder i menigheten i dag.

Så er du lydig? Og hvem er du lydig mot? Dine ”venner”? Din pastor? Den Økumene bevegelse? Satan? Eller er du lydig mot Ordet, Jesus din Herre og frelser? Ikke vær i tvil om det. Det kan koste deg frelsen en dag.

Thursday, May 07, 2015

DET STORE FRAFALLET – DEL 4

apostacy

Ledelsen i Filadelfia Oslo vet ikke hvem hora i Åpenbaring 17 er!

Det har nå over en god stund blitt lagt ett press på ledelsen i Filadelfia Oslo (og andre menigheter og ledere) for å få de til å ta et standpunkt i et særdeles viktig spørsmål: ”Hvem er Hora i Åpenbaringen 17?”

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

Så langt har de ikke vært villige til å svare. Det vil si vi fikk et svar da Håkon Jahr (eldste og 1/3 forstander) samt Stein (eldste) og Anne Strandskogen (administrasjonen) ble konfrontert etter et menighetsmøte for litt over et år siden. Jeg forfektet da at paveveldet var antikristlig og fikk høre av Stein Standskogen at det var noe sludder som var avleggs å tro og hvis jeg forfektet dette nå i dag så kunne jeg ikke lenger stå for min bekjennelse.

Hva han mente med det er ikke sikkert, men på meg som virket det som jeg ikke lenger viste hva jeg trodde på slik at min frelse derfor var i faresonen. Vidar Hebæk var til stede så her er vi mange nok vitner til å stå ved dette dersom noen skulle komme ut med at dette er beskyldninger mot eldste og ikke mot meg.

Så da det også har vært flere bevis for hva ledelsen står for gjennom Andreas Hegertun (1/3 forstander) og spesielt gjennom tidligere forstander Egil Svartdahl så må vi ta høyde for at vi er i en krise i forståelsen av Skriften. Likedes har det vært umulig etter et stort press å få verken Daniel Egeli (1/3 forstander) eller Karl Inge Tangen (eldste) til å komme med noe som helst. De håper å kunne tie det i hjel. En kjent taktikk innen pinsebevegelsen og andre steder. Helt i uttakt med Skriften. Dessuten er det å utøve kontroll. Dette gjør de til en sekterisk bevegelse. Noe som er en av grunnene til at de ikke vil komme i konflikt med NKR fordi det var den egentlig grunnen til at de gikk inn; DE MÅ PÅ DØD OG LIV IKKE BLI KALT SEKT. Vel de har bitt seg selv i halen.

La oss minne alle om dette:

En oppfølger til tidligere åpent brev til Pinse (utdrag – se egen post):

I dag med den Økumene bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; ”Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?”

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf ”Apostacy” Ekman og var også læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen: Hadde alle disse men feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld: ”RKI er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Videre har vi hundrevis av bøker inklusive Dave Hunt og hans videoer på YouTube som vil kunne overbevise selv de mest forvirrede, samt Norsk Studiebibel hvor Thoralf Gilbrant slår det klinkende fast.

Vi har altså følgende konklusjon angående de som står for hardkjøret i menighetene angående dette:

1. Det vet det, men vil og kan ikke innrømme det på grunn av konsekvensene det vil få for samarbeidet i NKR (Norges Kristen Råd) og med det økumeniske generelt.

2. De er totalt forført og fraveket sin gamle lære som Ulf "Apostacy" Ekman. Detter kommer av hovmod fordi hovmod kommer før ett fall.

3. De har blitt usikre, men vil ikke innrømme det og lener seg derfor til hva som de syntes er best. De går altså i kjød og ikke i Ånd.

Uansett så lyver de hvis de da ikke kan si med et rent hjerte at de ikke vet. I alle disse tilfeller er de ikke skikket til den stilling de har. Derfor er konklusjonen deres at; enten må de stå frem og lyve eller så må de holde kjeft å håpe på det beste. De har valgt det siste. Hyklere. Ikke bedre enn løgnere.

Dette begynn nå å dra seg til en løsning da det er over 1000 besøkende som leser dette i mnd. Snart vil vi bevege oss mot 300 i uka. Det betyr igjen at en slik utvikling her på FB vil resultere i, som vanlig, at en større kristen avis endelig blir nødt til å ta tak i det. Spesielt med henblikk på bråket og skriverier rundt presten på toppen (les: bunnen) og at datoen for festival nærmer seg. Mye av dette er selvfølgelig sent ut til en rekke aviser allerede og spesielt KS. Men de kan ikke trykke dette selv om de har lovet det. Hvorfor? Fordi det er sterke krefter i eierskapet og de vil ikke ha dette. Dette gjør KS til løftebrytere og det må de omvende seg fra.

Vi håper mange mennesker vil få opp øyene og blitt satt fri fra å gå med i samarbeidet med RKI. Dette vil også komme RKI for øret og mange der vil også gå ut av Hora som så mange andre vil gå ut av døtrene til Hora altså de som samarbeider med henne. Dette kan lede til splittelse i menigheter da startet av de som ikke vil kalle en spade for en spade, men har en agenda om egen vinning. En slik splittelse er av det gode hvis man da ikke kan bli enige og få den enheten som Jesus vil ha. Ikke den enhet som satan vil ha, nemlig dagens økumeniske bevegelse satt i scene av Jesuitter i RKI.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det begeret hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

Hele menighetens fremtid i dag står og faller på forståelsen av dette. Fordi det er RKI som er drivkraften bak verdenskirken som til sist vil gjøre det mulig for antikrist å sette seg som gud i templet. De som ikke er villige til å gå ut av henne vil bli straffet med henne og de som er villige til å gå ut av henne vil oppleve forfølgelse. På dette vil menigheten fra nå av kjennes i langt større grad enn før. Dette er forusagt av Jesus og profetert av profetene. Sist for ikke lenge siden av David Wilkerson og Stanley Frodsham.

Derfor er det vår plikt som etterfølgere av Jesus å gjøre absolutt det vi kan for å advare om dette. Da vil vi oppleve forfølgelsen allerede. Skjellsordene vil hagle og vi ikke lenger ha så mange venner. Men de som står sammen vil stå støtt. La oss gjøre vår utvelgelse fast da de som ikke er av den vil bli forført. Kan vi ikke ta dette nå vil vi ikke kunne ta dette når antikrist begynner å herje med sitt:

Matt 24:24: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

Jeg spurte Jesus her om dagen; ”Kan jeg slutte med disse advarslene nå?” Den Hellige Ånd minnet meg på at Moses advarte Farao inntil han lot folket gå. Derfor er det min sterke overbevisning at vi skal advare og advare og advare helt til Jesus kommer igjen mot denne forførelsen som er i dag. Og vi skal ta i bruk Shofar av største og kraftigste sort. Vi vil bli kalt alt mulig i denne prosessen fordi vi vil bli beskyldt for å gå i kjød.

La oss nå ta den sjekken som er nødvendig for å slå fast om hva som er best selv om vi skulle gå i kjød:

La oss si at Hora IKKE er RKI og at alle katolikker er frelst, at da PAVEN er kirkens overhode og at disse ting overhode ikke har noe med hva som er nevnt i Skriften. Vi har altså advart i kjød. MEN HVIS DET SKULLE VISE SEG AT SKRIFTEN SIER AT RKI ER HORA OG VI IKKE ADVARER VIL DET VÆRE KATASTROFE.

Så hva er best; å advare én gang for lite eller én gang for mye. Å bare hviske en liten advarsel eller å brøle det ut. Å kalle en spade for en spade eller kompromisse og si: ”det går nok bra skal du se”? Kom igjen; gi meg et svar dere 3HØF; hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak.

Jesus rike velsignelse. La oss fortette og be for menighetene og lederne.

Wednesday, May 06, 2015

BØNNELISTER – (DET STORE FRAFALLET – DEL 3)

apostacy

Her er mitt synspunkt som vi håper er riktig:
Disse 3HØF* venner og da blokerere og uvenner på Facebook må nødvendigvis, siden de kaller seg troende og søsken (kanskje ikke alle), være overbevist om at det de gjør er riktige og da igjen tro at de er rettferdige i å gjøre Guds vilje i sitt fremme av sin Økumene og der igjen samarbeid med RKI* samt blokkeringer og det å gjøre seg uvenner med andre søsken som ikke er enig. Vi skriver det slik fordi det er noe som går igjen og det er at de som er 3HØF også er UB*.

Derfor er det etter min mening viktig at vi lager bønnelistelister. En liste med de som mener at vi skal samarbeide med RKI og en liste med de som mener det er galskap og samarbeide med RKI fordi de er overbevist om at RKI er Hora i Åpenbaringen og at RKI forkynner ett annet Evangelium.
Likeledes to lister og da en med de som mener det er riktig å gjøre seg til uvenner med de som mener noe annet enn de samt og blokkere andre som ikke er enig med det de skriver. Og da en liste over de som mener det er feil å gjøre seg uvenner overhode og at blokkering bare kan foregå i nødstilfelle* og over en kort tid.

Så kan vi be for hverandre at vi får åpenbaring fra Herren gjennom den Hellige Ånd i Jesus navn. Noen mener kanskje at dette er sarkastisk og spydig, men det er ikke det. Vi mener virkelig at det er riktig med enhet og siden det er splittelse i Pinsebevegelen for øyeblikket så er det jo bare etter Guds Ord at vi ber for hverandre.

Jeg er sikker på at alle oppgitte navn bare må sette pris på at de mottar forbønn. Jeg gjør i hvert fall det. Hvis noen mener seg å være på feil liste så er det jo bare å si ifra så kan de bytte plass.
Enten må vi jo komme til enhet og enighet eller så må vi jo splittes. Vi kan ikke ha det slik som det er blitt nå. Det er ikke Herrens vilje at kroppen skal slite slik den gjør nå. Som den første på lista over de som mener at RKI er Hora og at vi IKKE kan samarbeid med RKI og at vi IKKE skal være uvenner og IKKE blokkere er Kjell Sørsdal
.
*Blokkering; så sjeldent at det skal mer eller mindre ikke forkomme.
*3HØF; ”hovmodige, hyklerske, halvgale økumen freak” enkelt og greit fordi det er hovmod og galskap å påstå at RKI ikke er Skjøgen uten å komme opp med et meget overbevisende alternativ som passer 100 % på beskrivelsen gitt Åpenbaringen. Hyklersk fordi de gir et skinn av å være rettferdig i det de gjør, men kan ikke komme opp med et alternativ for Hora i Roma. Likeledes er det er helt utsvevende (ut-freaket) å påstå at RKI ikke forkynner et annet evangelium etter å ha lest CCC (Catholic Church Catechism). Og det kjøret som blir fremmet i å åpne enhet på tvers av uenighet, som kalles økumene; like dans.

*UB; de som blokkerer (på Facebook) og gjør seg uvenner (un-friend på Facebook) med de som har ett annet syn på det økumeniske, RKI og Skjøgen (også kalt hore*) og ”et annet evangelium”.
*RKI; Romersk Katolske Institusjon (også feilaktig kalt kirke, som også mange av døtrene til Skjøgen …)
*Hore/Hora; "Skjøge" er blitt til "hore" i den nyeste oversettelsen
En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys. Ef 5:11-13

Forbønns liste:
Egil Svartdahl
Bjørn Olav Hansen
Daniel Egeli
Håkon Jahr
Andreas Hegertun
Terje Hegertun
Kjell Haltorp
Sigmund Kristoffersen
Stephan Christiansen
Anne Gustavsen
Lars Christian Gjerlaug
Frank Erlandsen
Lederrådet i Pinsebevegelsen
Ledelse og eldste i Filadelfia, Oslo
Ledelsen i Jesus Church, Oslo
Korsets Seier (ledelse)
Komiteen på Hedmarktoppen
Ledelsen som inviterte prest i forbindelse med Pinsebevegelsens 100 års jubileum
Lobbyistene fra predikantkonferansen i 2006

Liste over kjente enten blokerere og/eller uvenner på FB knyttet til Pinsebevegelen
Anne Gustavsen for antakelig å ha lest noe hun finner støtende som for eksempel ”hovmodige, halvgale, økumene freak”.
Stephan Christiansen for å ha blitt kritisert for hans invitasjon av Ulf Ekman
Jan-Aage Torp for ikke å tåle sannheten
Øystein Gjerme for å ikke tåle å høre sannheten om den pave pastoren han deler plattform med.
Leiv Holstad for å ha fått et spørsmålstegn ved hans lære
Adreas Hegertun for å ikke tåle sannheten
Daniel Egeli for ikke å tåle sannheten
Korsetes Seier samme som Anne Gustavsen
Filadelfia Oslo for alt over …

Begrunnelse for å bli kalt 3HØF, altså å fremme at vi skal samarbeide med RKI, Hora, djevelen:

Egil Svartdahl:t form med
For å ha mottatt prisen for Økumenikk i 2011. For å ha talt om en falsk ”enhet” på festen over ”sammenslåingen” av Frikirkerådet og NKR. For å lære at vi har mange søsken i RKI og samtidig unngå å lære at de i så fall må gå ut av Hora. For å ha fremmet en spådom om at vi alle er en kirke i ca 2028, da nærmest under RKI. For å fremme økumene generelt og for å ha falsk lære om økumeni.

Terje Hegertun:
For å fremme Økumene generelt. For å ha falsk lære om nattverd, dåp og Økumeni.
Ref.: Egen blogg samt doktoravhandling om falsk økumene og avhandling om falsk dåp.

Bjørn Olav Hansen  – Se hans blogg. Det burde egentlig være nok, men vi vil gjerne legge til at han fremstår som en «lysende engel». Han har lagt seg til en pietistisk holdning som lurer mange. Han er derfor nesten like farlig som nr. 1 og 2. Derfor er det han som er brukt som modell i denne artikkel: http://libertyboy.blogspot.com/2018/07/hat-det-onde-og-elsk-det-gode.html

Kjell Haltorp:
For: - Det er kirkehistorie det som nå skjer i Arendal, sier pastor Kjell Haltorp i Sørlandet Bibel og Misjonssenter, etter at han talte i byens katolske kirke søndag. Den katolske pater, Arne Fjeld, talte tidligere i vinter i Haltorps menighet, og deltagelsen i søndagens messe var derfor en naturlig gjenvisitt, forteller Haltorp til Magazinet. (Magazinet, 15/2 2002)

Andreas Hegertun:
For å ha kommentert i Menighetsbladet #4/2014 at det er gledelig at så mange feier gudstjeneste i RKI. For å kommentere falskt i KS angående ”presten på toppen”.

Sigmund Kristoffersen:
For å ha ansvar som leder i Pinsebevegelen og dermed ikke ta ansvar i saken om ”Toppen prest”. For å ha uttalt seg falskt om det samme i samme artikkel i KS som AH.

Stephan Christiansen:
For å invitere Ulf Ekman til å tale og for å ha kommet med en falsk erklæring om økumene i forsvar av dette.

Anne Gustavsen:
For å fremme falsk artikler om økumene og for å hindre artikler mot økumene og for å komme med falsk artikkel om økumen samt å forskjellsbehandle.

Lars Christian Gjerlaug:
For å påstå at Jesus brud blir helere og mer attraktiv ved samarbeid med RKI og ved økumeniske fremstøt.

Frank Erlandsen:
For en kronikk trykket i KS den 10. april 2015.

Forstander trio Egeli, Jahr og Hegertun i Filadelfia, Oslo:
For å la en katolsk prest få komme og be tidebønn på bønnemøte. Hegertun i tillegg for å si at det er meget gledelig at så mange feirer Gudstjeneste i RKI.

Eldste i Filadelfia, Oslo:
For å ha godtatt RKI prest til å lede på bønnemøte. For å trakassere medlemmer og si at de som kaller pavedømme antikristlig ikke kan stå for sin bekjennelse. Altså at de ikke er frelst.

Geir og Linn Byberg:
For å invitere katolsk prest til å tale. (Leder arrangørkomiteen til Sommerstevnet på Hedmarktoppen. For tiden vanskelig å finne på nettet resten av denne gjengen og å prøve henvendelser til Pinse har jeg gitt opp for lenge siden. Vi får tidsnok vite. – og resten av komiteen.)

Liste over talere som godtar å tale sammen med RKI prester og representanter:

Egil Svartdahl
Niklas Piensoho
Øystein Gjerme
Siri Iversen
Andreas Hasseløy
Karl Inge Tangen
Viggo Klausen
Jarle Waldemar
Gunnleik Hofstad
Stephan Christiansen

I tillegg kommer talere og ledelse på Sarons Dal festivalen som trenger forbønn. Dette vil vi komme tilbake til ved et senere tidspunkt.

Tuesday, May 05, 2015

Vranglære i Filadelfia Oslo (og i de fleste andre karismatiske)

apostacy  DET STORE FRAFALLET – DEL 2

Se for øvrig mitt brev til menigheten om diverse spørsmål som de nekter å svare på.

http://libertyboy.blogspot.com/2015/05/en-sjekkliste-for-din-menighet.html

Man kommer ikke utenom å neven tidligere forstander i menigheten når man skal ta et oppgjør med det som har ført denne menigheten ut i hengemyra. Det skal videre nevnes at han er blitt godt hjulpet av sin barndomsvenn Håkon Jahr:

”Vi har mange søsken i den Romersk Katolske Kirke” (RKI – institusjon ingen kirke) – vel det er mulig vi har noen som er i ferd med å gå ut av Hora fra Roma, men det tar ikke årevis. Ikke engang månedsvis. Dette at vi har så mange søsken i RKI ble forkynt for ca 10 år siden og det er ikke mulig å spore noen som har gått ut av henne i Norge (meg bekjent). La oss ikke diskutere hvor mange søsken vi har i RKI i Norge, men la oss bare konstaterer følgende:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

I Sverige derimot så har noen gått inn i henne isteden. Dette kaller alle disse 3HØF* å konvertere. Hvis vi alle er søsken er det ikke behov for å konvertere. Ulf ”apostasy” Ekman har slått det fast at han ikke kan ta nattverd med tidligere søsken. Dette sier alt. Det er offentlig fra RKI at vi er adskilt, da bortkommende søsken. RKI slår også fast at det ikke er frelse uten i RKI. Dette kalles da ofte i Skriften for hor og uttukt.

Dette forførende økumeniske kjetteriet forkynnes av tidligere forstander og nå TV-PASTOREN, Egil Svartdahl og menigheten deler dette syn. Inklusive Tangen (eldste) og Hegertun (1/3 forstander). Dessuten deler de og menigheten (les: eldste, forstandere, pastorer og lederteam), hans syn på det Økumeniske, som i hovedsak er at vi skal ha enhet på tvers av enorme uenigheter.

Det som er trist i denne sammenhengen er at når vi nevner yndlingen til ”kristen-norge” så er det slik at piggene kommer ut fordi flesteparten ser opp til menn i stedet for Jesus. Dessuten så har Svartdahl en agenda om å bli godt likt av alle og det har han jo lyktes ganske godt med.

Luk 6:26:

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!

Når det gjelder Karl Inge Tangen så har  han forkynt at vi ikke trenger å tilgi med èn gagn. Vi må gjerne vente litt. Dette er han konfrontert med og vi håper at også han har omvendt seg fra denne type forkynnelse. Andreas Hegertun er også konfrontert tidligere med falsk lære. Dessuten så sier Tangen at Ildsjøen er å regne som billedlig og fellesskapet kommer føre Jesus. Så har vi uttalelsen om homofili og ”samme kjønn ekteskap” i KS og VL sammen med Hegertun. Ungdomspastor Kristian Bugge Halvorsen uttaler seg også i KS. I tillegg kommer jo Hegertun sin uttalelse på NRK om at Jesus ikke er den eneste veien til Gud.

Tangen utaler også:

”Ordet og handlingen er ikke uviktig, men fellesskap har blitt en mer grunnleggende dimensjon enn ordene, for det handler om Guds natur. Gud er fellesskap — fader, sønn og hellig ånd. Denne innsikten virker også inn på hvordan jeg preker”.

Andreas Hegertun er full av tvil og mener at dette er en del av troen. Samtidig sier han at han skulle ønske at Bibelen ikke sa det den sa om homofili (og andre saker) da han har venner som er homofile og synes det er vanskelig og kommuniser med dem når alt dette negative om homofile står i Skriften. Likeledes finner han Jesus som krass og sen til å svare på bønner. Ordet ”nåde” får han til å tenke på U2-låten ”Grace”. Han referer gjerne ateister i stedet for Guds Ord. Hegertun arrangerer gjerne tog mot forfølgelse i stedet for å be om å få en sterkere rygg til å bære forfølgelse for å kunne juble for å bli funnet verdi til å bli forfulgt. Tangen derimot er vel mest opptatt av fotball som så mange andre pastorer.

Likeledes står de for invitasjoner av folk som Bill Johnsen (Kundalini ånd JDS lære), og opphøyer andre kjettere i sine taler i stedet for å referere til Guds Ord. Videre løfter Tangen opp Toronto og Pensacola som ”vekkelse”, mens ”alle” vet i dag at disse steder bare var og er yngleplass for urene ånder.

Jeg har med egen øyne sett hva disse ånder har gjort og stadig gjør i samlinger, bønnemøter og med de som er (har vært) spesielt involvert i Kapellet med sjelesorg. Dette går da Tangen og Hegertun gode for. Nærmest fordi de ikke har visdom nok til å se noe av dette. De går heller i ”herlighets tunnel” eller ”power tunnel” eller hva de nå velger å kalle det og prøver seg med litt ”sooking”. Fremhever herlighets teologi, støtter opp om ”kingdom now teologi” og en del annet.

Det verste er antagelig dere såkalte ”invitasjon til å bli frelst ved en frelsesbønn” på Filadelfia sin nettside. Det er en invitasjon til Helvete og ikke til Himmelen. Likeledes lysetenning og doktrinen om ”kom å ta nattverd så er du frelst”

De har liten eller ingen forkynnelse angående:

Gjenfødelse slik Skriften beordrer ved tro, omvendelse, renselse fra synd i Jesus Blod, tilgivelse, lydighet, helliggjørelse, utholdenhet til Enden, dåp i vann, dåp i Hellig Ånd, oppstandelse fra døde og evig dom. Og alt det andre som Jesus sier om at Veien er trang og vi må ta opp korset hver dag.

De tror de er viderekommende, men trenger til melk fordi de tar ikke sjanse på å formidle et rent evangelium i tilfelle de skulle støte noen. De er dermed kommet under dette:

Mark 8:38:

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler.

6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, 7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:6-9

Så jeg ber dere alle:

11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys. Ef 5:11-13

På toppen av dette er bunnen nådd idet de godkjenner, Tangen gjennom å stå på samme talerstol og Hegertun gjennom medlem av Lederrådet, at en katolsk prest skal komme og tale på Toppen (nå da å lese; bunnen). De omfavner tidligere kollega Lars Christian Gjerlaug (ungdomspastor) i hans entusiasme når han skriver om dette scoooopet som Lederrådet og Toppen komiteen har fått til. Videre skriver KS ved Gjerlaug at når en representanten fra paven; altså da en representant fra Hora i Roma, selve djevelen, skal tale på våre møter så vil det gjøre Jesus brud både helere og mer attraktiv. Dette trenger vi ikke å kommentere annet enn ved å kalle de ved sitt rette navn; 3HØFStjerne.

Se artikkel:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/04/hun-tok-da-grundig-feil.html

og

http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/lederradet-lyver.html

Dette er også bare tippen på toppen av isberget. Jeg kan sitte i timevis å skrive ned vranglæren og hovmodet, men hvorfor heller ikke lese boka ”Hovmod”? Den er gratis:

http://hovmod.norway.com.ph/

Stjerne3HØF – Hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak