Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, May 27, 2015

De sier; "vi har rett og alle andre har feil"Hva er det egentlig som skjer når 2. og 3. generasjons pinsevenner fornekter læren fra reformasjonen og fornekter læren til alle de som har gått føre med et godt vitnesbyrd og en god utgang?

Hva er det egentlig som skjer når de sier at vi tror ikke at Hora beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 er den Romersk Katolske Institusjon. (RKI)

Vi skal ikke gå inn på å bevise at Hora er nettopp RKI da vi har gjort det utfyllende i blogger og videoer og andre har gjort det i tusenvis av blogger og videoer og bøker helt fra Luther og opp til i dag. Ja i skrifter helt fra den tidlige menigheten. Paveveldet er antikristelig. Ingen tvil. Roma er bygd på syv fjell. Ingen andre byer i hele verden passer på Holy See, Vatikanet, Roma, paveveldet. Det er umulig å ta feil. Og det er i tråd med at Jesus ikke vil at vi skal være i tvil. Vi er nemlig blitt bedt om å gå ut av henne og gi henne dobbelt igjen. Da bør vi være sikre i vår sak. Det er ingen annen religiøs organisasjon og politisk makt som har alle disse kjennetegn og spesielt kanskje dette;

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. Åp 17:1f
Og alle fra etterfølgere av Jesus fra keiser Konstantin sin tid og oppover har vært sikre. Reformantenne var jo sikre. Alle martyrer har vært sikre. Og alle bibellærere har vært sikre. Ja absolutt alle har vært sikre helt opp til for noen få tiår siden. Så hva har skjedd. Jo alle Guds menn fra 1. generasjons pinsevenner etter vekkelsen i Azusa Street og enda eldre er nå døde. Det er ikke lenger noen som holder igjen. Sjefene i dag har rottet seg sammen og siden 1965 er Økumene fått andre etiketter og vi er blitt lurt. Det er blitt inngått avtaler og trosbekjennelser og råd og annet med RKI som de ikke vil eller kan gå tilbake på uten å tape ansikt. Og tape ansikt er noe disse feige ledere vil unngå for enhver pris.

Det som er katastrofen er at så mange er blitt ledet vill og Evangeliet har blitt forvandlet til noe ukjennelig. Når du spør de om RKI er Hora sier de nei. Når du spør de om hvem det er så kan de ikke svare. Når du ber om et svar med begrunnelse i at vi trenger å gå ut av denne Hora for ikke å komme i fare for å miste frelsen, slik at vi må jo vite og de bør jo vite hvem hun er, så blir det feid bort. De unngår konsekvent å ha samtaler eller møter om dette.

Så hva er det de sier og benekte og forfekter og bekjenner når de nekter for at Hora er RKI og ikke kan komme opp med noe alternativ?

For det første så sier de at alle andre har hatt feil og de har rett. Rett i hva? At RKI ikke er hora. Unnskyld meg men det er bevist at RKI er Hora. Så man kan ikke komme opp med bare at det ikke er Hora og ikke bevise at det ikke er hora og da igjen komme opp med et annet alternativ for hora som passer 100 % til beskrivelsene Åpenbaringen. Dette unngår de. De bare sier; "RKI er ikke hora".

Så det de sier er at alle helt fra mer enn 1500 år siden er noen bedragere og løgnere. De sier at Luther tok helt feil og skulle aldri slått opp sine 95 teser på kirkedøra og de kaller ham og de andre reformantenne løgnere og sønner av satan og at reformasjonen var et feilgrep og skulle vært reversert.

De sier at alle bibeloversettere som Tyndale og andre er noen sataniske skurker som ikke skulle ha gjort det de gjorde. Fordi hvordan kan de si at RKI ikke er Hora når det nettopp var RKI som torturerte, brant og drepte alle disse for nettopp å si at RKI var Hora.

De har forlatt all lære i alle år og sier at vi har rett alle de andre har feil. Det er kun hos satan du finner slikt hovmod. Derfor er de sønner av sin far; djevelen. Det de sier er at alle martyrer som påstod at RKI var Hora, og ble drept for dette, var bare tull og tøys. De kaller martyrene for noen tullinger som ikke viste hva de gjorde. De kaller deres martyrdød for forkastelig og latterlig og gjør seg dermed skyldige en enorm blasfemi. Hvis de ikke omvender seg vil de antagelig aldri få feire Lammet bryllup sammen med alle martyrer. De vil måtte så på fra den andre siden av den store kløften i sin smerte og pine for sin bespottelse.

Du kan ikke bare si at; "nei, RKI er ikke Hora" når alle andre som har gått foran har ofret livet nettopp for dette. Du kan ikke bare gjøre dette uten å bli skyldig i ovennevnte. Dette forstår de ikke. De er forblindet av sin agenda om Økumene. De er blitt lurt trill rundt av satan og er på vei mot stupet.

Å faktisk si at reformasjonen var et feilgrep og må reverseres er helt i tråd med den Økumene som nå er godtatt av Lutheraner og Pinsebevegelsen, samt en menge andre kirkesamfunn om ikke alle. Det er nettopp dette som paven sier i sine henvendelser, at på grunn av erklæringen som er gjort i 1999 med den Internasjonale Evangeliske Lutherske kirke, så er Luthers protest død og den protestantiske kirke dermed død og alle må komme tilbake til Roma. Det er bare uvitende pinsevenner og andre som kaller katolikker brødre. Katolikker kaller oss ikke brødre. Det har de aldri gjort og det kommer de aldri til å gjøre før vi er døpt inn i denne sataniske organisasjon. De har alltid kalt oss kjetter og våre barn for bastarder, men nå kalles vi bare bortkommende søsken (separerte søsken). Som sagt; innholdet er det samme, men etiketten er byttet om.

Dette har nå toppet seg når det gjelder pinsebevegelsen fordi de har invitert pavens hus-prest til å tale fra talerstoler som er forbeholdt protestanter. Talerstoler som er forbeholdt reformatorer og Guds menn som taler Sannheten i kjærlighet. Guds menn som nettopp har påpekt at Hora er Roma. Dette må vi nå ta et oppgjør med. De som sitter på gjerdet er fra djevelen fordi djevelen eier gjerdet. De som ikke tar side i denne saken er og vil bli kraftig forført i kommende tider og de vil antagelig ikke bli stående når forfølgelsen starter nettopp fordi de ikke tar side, men sitter på gjerdet. Dyrets merke blir gitt til de på gjerdet. Herrens befaling til dere som sitter på gjerdet er; "kom dere ned på den riktige siden". Hvis ikke vil dere bli straffet med Hora.
No comments: