Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, May 28, 2015

Anne Gustavsen på ville veier!


Pinsebevegelsens ansikt utad, KS med Anne Gustavsen, er på ville veier og Anne Gustavsen må omvende seg eller gå av som redaktør. Her er bakgrunnen;

Anne Gustavsen:


Det må ikke 
være tidsånd og trender som styrer vår bibeltolkning, men Guds vilje.


Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?


I en tid som vår er det avgjørende at ledere og pastorer kan gi bibelsk og pastoral veiledning.


Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det ikke for å legalisere samfunnstrender, men tvert imot for å styrke vår tro og utfordre våre lesere til å søke å leve sine liv slik at Den Hellige Ånds salvelse og kraft kan flyte gjennom våre liv.


Vi tror nemlig at når vi som kristne lever på kompromiss med Guds vilje forklart i Hans ord, suger vi kraften ut av både vårt personlige liv og tjeneste og menighetslivet.


Hvordan har vi som kristenfolk kommet dit at våre egne argumenter og samfunnstrender veier tyngre og har større autoritet inn i våre liv enn Guds ord?


Hvor langt har vår arroganse og vårt ego kommet hvis vi mener at det er greit å kompromisse med og manipulere bibelens budskap slik at det passer inn i vår bekvemmelige livsstil?


Hvem avgjør, tidsånden eller Bibelens tydelige undervisning?


For til slutt er det et spørsmål om bibelsyn: Tror vi at Bibelen er Guds ord som står evig fast?


Hvor ble det av den dype ærefrykten for Guds klare vilje og forordninger og den ydmyke innstillingen som gjør at vi er lydige mot Guds talte ord selv når vi ikke får alt til å stemme med våre egne begrensede mennesketanker, lyster og bekvemmelighet?


Hva tenker vi om å ofre lydighet til Gud selv om det koster for kjøttet og følelseslivet?


I vårt møte med disse vanskelige spørsmålene er det ikke tidsånden og trender som skal styre vår bibeltolkning, men Guds vilje, som aldri forandrer seg.


Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.


Jesus selv levde sitt liv blant mennesker som datidens religiøse ledere foraktet og behandlet dem som sine gode venner.


Å følge Guds ord betyr også å inkludere og elske betingelsesløst, samtidig som vi ikke kompromisser med den rette vei.


Vi veileder til det gode, men fordømmer ikke. Samtidig er også Bibelen tydelig på at vi har rett til å sette krav for livsførsel blant dem som skal lede andre.


Sex og Guds vilje er denne ”I FOKUS” kalt og kommer fra søndag 24, mai 2015, kl. 22:12 Oppdatert: søndag 24, mai 2015, kl. 22:12
Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Artikkel var om:

Om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Det som har med det seksuelle er tatt ut og her er en oversikt over dette og det generelle som vi vil belyse:

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler.
Da Korsets Seier tok opp temaet samboerskap for noen uker siden, avdekket vi det ubehagelige faktum at det er mer vanlig enn vi ønsker å ta inn over oss at kristne bor sammen og har sex før ekteskapet.
Vi lever i en tid der mange mennesker lider i det nye landskapet av seksualiteter og kjønnsidentiteter.
Ut fra Bibelens helhetssyn er det ingen tvil om at ekteskapet mellom to mennesker av ulike kjønn som har lovt hverandre troskap livet ut, er selve grunnstenen både i skapelsen og menigheten. Derfor kan vi ikke uten videre flytte spørsmålene rundt seksualitet til menneskelige vurderinger utenfor Skriften.
Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.
Når vi holder fast ved det idealet om familie og ekteskap som Bibelen forfekter, må det aldri innebære at mennesker som lever i andre livssituasjoner fordømmes eller foraktes.

Antall ord: Ord 184 totalt 562 ord på hele artikkel. Det betyr at mesteparten 67 % altså to tredjedeler kan brukes generelt.

Altså er 378 ord det vi bruker som generelt og uthevet med gult.


Det uthevede sier altså Anne Gustavsen at vi må forholde oss til, men selv løfter hun det ikke med en finger eller forholder seg til det i det hele tatt overhode! Etter min mening.


Det som er uthevet i det generelle må altså leses i lyset av følgende;

For et par år siden sendt jeg et brev til Pinsebevegelsen, et åpent brev, med kopi til KS. Jeg hørte ingen ting: For ca et år siden sendte jeg en oppfølger. Dette ble tatt imot av Gustavsens medredaktør Gjerlaug. Der ble det lovet at det skulle trykkes hvis det ble gjort noe mer ”leselig”. Jeg ba da om hjelp to ganger for å få de til å rettlede meg i hva de ville ha rettet på uten at ”meningsinnholdet”, som de sa, ble forandret eller noe av det viktige i innhold ble borte. Jeg hørte ingen ting på lenge og purret da opp med å sende en rettet utgave hvor en del var strøket og hele brevet var da helt ned til ”beinet” og mer kunne ikke tas bort uten at innhold ble borte eller forandret.

Jeg fikk da et svar om at de fikk mange kronikker til sendt og jeg måtte bare stille meg i kø. Siden den gang har det vært mange kronikker og de fleste har vært av ”sitt stille i båten” typen og Gustavsen selv har selvfølgelig skrevet innlegg sammen med Gjerlaug som går på tvers av det jeg prøver å si i min kronikk og mange andre har sluppet til med det stikk motsatte av hva jeg vil ha frem i min kronikk.

Dette med oppfølger av åpent brevet til Pinsebevegelsen startet egentlig med at i forbindelse med at Gjerlaug ble medredaktør så skrev KS at de ville ha mer kontakt med ”grasrota” og trykke mer synspunkter derifra. Jeg tok da dette som en oppfordring og sendte inn oppfølger til det åpne brevet.

Etter som tiden gikk kommenterte jeg en del på KS sine Facebook sider. Det gikk ikke lenge før jeg ble blokkert. Så slette Gustavsen meg som venn. Jeg vil legge ut linker til brev og også en YouTube snutt hvor jeg sier hva jeg mener Skriften sier om søsken som gjør seg til uvenner med andre søsken. Kort fortalt så kan man ikke gjøre det uten å kalle vedkommende vantro, eller da som det står i Skriften som er betegnelsen for vantro ”DÅRER”. Vi er og skal være ett med våre søsken som Jesus er ett med Faderen. Det åpner ikke for å gjøre noen uvenner uten at de først blir vantro. Heller ikke å blokkere de.

Matt 5:22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Hvorfor jeg ble slette og blokkert var antagelig for at kritiserte deres, da KS og redaktørene der, sin særdeles sterke utøvde press på alle de som går imot deres Økumeniske stil og anbefalinger samt stiller spørsmålstegn ved deres generelle holdninger om en del ting innen det Økumeniske og i særdeles helt etter at Lederrådet i samarbeid med Hedmark komiteen inviterte pavens hus-prest til å tale på 2015 festivalen.

Jeg brukte uttrykk som ”halvgale, økumen freak” (som jeg i etterkant har ekspandert til ”hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak – 3HØF) på deres oppførsel og skriverier. Dette ble jeg kritisert for med begrunnelse i ovennevnte Skriftsted og har da bedt de begrunne det bedre, noe som de ikke har gjort. Jeg har ettertrykkelig bedt de å bevise for meg min synd, men intet har skjedd. Jeg har også på min blogg en utleggelse om hvorfor disse 3HØF venner blir kalt det de blir kalt.

Grunne til at dette ble tatt i bruk var at i en artikkel i KS skrevet av Gjerlaug når de skal forsvare sine egne synspunkter og kritisere de som er imot og ”ser rødt” som de sier, angående dette med invitasjonen til denne presten, så sier de at ”det er et scoop at vi får denne presten til å tale og dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv”. Dette er blasfemi da man ikke gjør Jesus brud noe i den retning av å samarbeide med paveveldet altså satan. Men stikk motsatt! Det skjønner selv et barn. Så dette er ren provokasjon!

Dette vil de nekte på da de nekter for at Hora som er utførlig beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 er den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Det finnes beviser for at Hora er den RKI over hele internert for de som ønsker å sjekke. Når man spør de om hvem Hora er siden de nekter for at det er RKI så kan de ikke svare. Se artikler om dette på blogg og YouTube.

SÅ her er altså saken og man må lese ovennevnte uthevede uttalelser i lys av at vi kan fastslå:
  • Anne Gustavsen (AG) er en løftebryter og løftebrytere kommer ikke inn i Guds Rike.
  • AG kaller søsken for dårer og er skyldig til helvetes ild.
  • AG forskjellsbehandler
  • AG er ekstremt Økumenisk innstilt og pusher dette ut i KS
  • AG tar ikke kritikk og står hardnakket på sitt
  • AG bruker sin posisjon for å tilfredsstille egen meninger samt eierne av KS
  • AG er en kvinne i en stilling på legeme som tar kontroll og autoritet over menn og gjerne vil lære menn.
  • AG driver partipolitikk og nekter for at KS vil bli preget av dette
AG uttaler seg i denne siste artikkel før hun har ryddet opp i eget liv og har dermed ingen anledning til å skrive det hun skriver for å lære andre om disse ting.

Anne Gustavsen lever derfor i synd og må omvende seg omgående før hun i det hele tatt kan være Pinsebevegelsen ansikt utad. Hun må også ta styr på sine medarbeidere og eierne og venner bør slutte å legge press på henne for å få igjennom en Økumene som er forkastelig der de står og pisser på gravene til alle martyrene fra reformasjonen.

De sier Luthers protest er død, den protestantiske kirke er død, reformasjonen var et feilgrep og må reverseres og alle martyrene døde forgjeves og var noen tullinger sammen med alle de som oversatte Bibelen som ikke viste hva de gjorde. De sier vi har rett og alle andre har feil. Men de kan IKKE forklare hvorfor!

De sier: ”LA OSS GÅ TILBAKE TIL ROMA”


AG er altså sterkt preget av selvmotsigelser fordi det kan leses slikt:

Det er NETTOPP tidsånd og trender (les: Økumene) som styrer vår bibeltolkning i KS

Snakker sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene


Skjønner ikke at ledere og pastorer ikke kan gi bibelsk og pastoral veiledning


Glemmer helt at vi må snakke om gjengifte i denne sammenhengen:

Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det for å legalisere samfunnstrender


OSV OSV OSV – les selv at man kan rett og slett ikke skrive slikt uten å først rydde opp i eget liv. Det er fenomenalt selvmotsigende.


Linker:
http://libertyboy.blogspot.com/2015/01/en-oppflger-til-tidligere-apent-brev.html

http://libertyboy.blogspot.com/2015/04/pinsevenner-og-andsdpte-katolikker.html

https://youtu.be/iU3tdMSV3qs

https://youtu.be/kVVl3nckS6w

Link til artikkel:
http://www.dagen.no/Meninger/i-fokus/Sex-og-Guds-vilje-203076No comments: