Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, May 12, 2015

De fører søsken vekk fra Jesus i Jesus navn

MotherChildWorship_small for web prestogbarnet1_web (2)

DET STORE FRAFALLET – DEL 7

Kommetar og svar til posten:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/bunnen-pa-toppen-hos-toppen-er-nadd.html

Liam said...

Gode Kjell. Ettersom du som vanlig skriver mye tekst, og det er vanskelig å forstå sammenhengen, vil jeg stille noen spørsmål for å få klarhet i ting.
Hva mener du med dette:

«Jeg har alltid lurt litt på om det går an å ”sette ord” på det som Jesus sier at vi ikke skal be for:
1Joh 5:16:

Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.»


Og dette:
«La oss derfor gjøre vår utvelgelse fast og stå like fast mot djevelen og hans utsendinger. Det er vært noen før som har kommet med invitasjon fra djevelen og påstått å ha komme i den Hellige Ånd (i Elias’ Ånd som det ble sagt). De er ikke lenger i blant oss. Gud lar seg stadig ikke spotte.»

Og dette:
«Jeg skal komme med en advarsel og en oppfordring til dere som tror dere kan ture frem og villede alle på deres vei tilbake til Roma for å få flest mulig med dere. Advarselen er meget kort: Slutt!»

For en som ikke er så kjent med bibelsteder og kristenspråk, kan det nemlig virke som om du kommer med trusler mot dine meningsmotstandere. Det er i så fall noe som bør tas alvorlig på, og i ytterste konsekvens politianmeldes.

SVAR:

Kjære Liam: Det er bare en som er god og det er Gud. Derfor bør du omvende deg fra og kalle meg god. (hvis du er en troende)
Jeg mener ikke annet med dette enn det som står Skrevet. Du får selv trekke ut meningen ved hjelp av den Hellige Ånd i hva som står Skrevet i Bibelen ang. 1. Joh 5:16

Når det gjelder "la oss gjøre vår utvelgelse fast" så står det i Skriften. Han som ikke lenger er iblant oss er Tony Palmer som sa han kom i Elias' Ånd for å lede alle tilbake Roma. Han sa også andre blasfemiske ting. Konf. video på YouTube. Han døde 6 måneder etter i en ulykke. Det er en klar oppfatning blant mange at det vi leserer i AP.gj. 5 kommer av å spotte den Hellige Ånd som det ikke er tilgivelse for. Mange drar paralleller til at Palmer spottet den Hellige Ånd og dermed at det kan være mulig at denne ulykken ikke bare var helt tilfeldig. Vi overlater det som hente til Jesus, men vi skal ta lærdom at vi skal være forsikte med å spotte den Hellige Ånd.

Min advarsel er da selvfølgelig ganske grei til de som vil gå samme vei om å kalle den protestantiske kirke for død, Luther protest for død, og ønsker å lede oss vekk fra Jesus i Jesus navn og da tilbake til Roma og under Hora – Skjøgen – paveveldet – satan, at de bør slutte med det. Det er mulig det er å komme med spott mot den Hellige Ånd og jeg er meget opptatt av at ingen skal komme inn under den synd som det da ikke er tilgivelse for, men evig dom og Helvete i følge Skriften.

Jeg håper og ber om at aldri må skje med noen og kanskje min advarsel om å forfekte at de er drevet av den Hellige Ånd når de vil at vi skal legge oss under satan vil hindre de i nettopp dette. De vil nok slippe unna med at de gjør det i Jesus navn. Men ikke at de gjør det i den Hellige Ånds navn.

Jeg overlater til Jesus hva det er som er spott mot den Hellige Ånd og overlater til Ham også hvordan Han vil behandle det her og nå, men da jeg er oppriktig bekymret for mine søsken så er det betimelig, meget betimelig, med en advarsel om å slutte å lede mennesker til satan i Jesus navn.

Du ser det kanskje ikke på denne måten. Vel det er kanskje best å se det på den ”verste” måten her slik at ingen går i fella og gjør noe som de ikke skulle og som de vil angre på.

Jeg kommer ikke med trusler. Skriften derimot er klar om hvordan dette vil bli behandlet. Skriften er også klar om politianmeldelse blant søsken. Jeg må jo spørre deg om dette er en trussel og dermed om du er en som forfekter å være et søsken. I så fall må du igjen omvende deg fra å ha slike tanker.

Hvis du ikke er et søsken. Altså en ikke troende, ikke en som er født på ny, så står du helt fritt til å gjennomføre det du truer med i ytterste konsekvens. Du er da ikke bunnet av Skriften. Føl deg i så fall fri til å gjøre det. Jesus rike velsignelse til deg og din familie. Skulle det ellers være noe du lurer på så føl deg fri til å spørre. Jeg føler med fri til å poste din kommentar og mitt svar her på bloggen hvis jeg finner det formålstjenelig. Altså å holde mennesker borte fra satan. Hvis du ønsker dette så vennligst slutt å være anonym og gi meg ditt fulle navn så vi kan ha vennskap på likt nivå. Hvis ikke er det kanskje best du forsetter å være anonym. Vel, en politianmeldelse vil jo gjøre slutt å det.

For å gjenta: Min advarsel er ingen trussel, men en oppfordring til å slutte med å lede mennesker til djevelen i Jesus navn.

No comments: