Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, December 11, 2016

Åndelig Lojalitet


Bibelsk oversikt for gjenfødte i forhold og samfunn, tilbedelse, lojalitet, enhet, felleskap og diverse.

Han sa da til dem: Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Luk 11:2 (uthevet av meg)
 1. Gud Far, Gud Sønn, Gud Hellige Ånd
 2. Ekteskap
 3. Småbarn
 4. Søsken i Jesus Kristus
 5. Menigheten og tjenesten
 6. De unådde folkeslag
 7. Falske brødre
 8. Det okkulte
 9. Den falske Profet
 10. Antikrist
 11. Satan


Dette er sånn omtrentlig inndeling og rekkefølge for lojalitet som selvfølgelig slutter ved punk 7 et eller annet sted. Men vi har satt opp en totaloversikt som viser «alt» fra Himmel til Helvete.  La oss gå gjennom dette og peke på viktigheter og fallgruver. Det er ingen velsignelse i å for eksempel å være mer lojal mot ufrelste venner enn søsken i Jesus Kristus. Heller ikke at man setter menigheten og tjenesten foran familien.

1. Kun Guddommen skal tilbedes. Disse er Ett og vi er ett med Disse og vi har den Hellige Ånd som pant på dette i våre hjerter.

2. Ektepakten er mellom Jesus Kristus og mann og kvinne. Kan kun brytes ved død av en av ektefellene. Ektefeller er ett i Kristus og ett med hverandre. Ekteskapet er vår første lojalitet etter Guddommen og dette gjelder også hvis man blir skilt, Gud forby. Er man skilt skal man alltid søke gjenforening. Gifter man seg på ny lever man i hor. Vi vil ikke komme inn på de unntaksregler som gjelder når en ektefelle blir frafallen eller en av ektefellen blir gjenfødt. Les selv 1 kor. 7.

3. La de små barn komme til Meg sier Jesus og legger til at de underforstått er innskrevet i Livet Bok opp til en viss alder. Hvor dette skille går i alder er individuelt og vi må overlate dette til foreldre og barnet/ungdommen selv. Men vår lojalitet til våre barn/ungdom vil vare langt opp i tenårene uansett. Når et barn tar klar avstand fra Jesus er det selvfølgelig vanskelig for en forelder og innrømme lojalitet første til søsken i Kristus. Dette på grunn av kjød. Men skal vi legge det Åndelige til grunn, som vi alltid må, så blir det da slik at en vantro er og blir en vantro uansett om det er kjødelige barn. Gjenfødte voksne barn er man ett med på LIK linje med andre gjenfødte. Dette er det lett å glemme. Så når det blir en konflikt om for eksempel lære så er man ikke villig til å behandle dette uten å kompromisse og da ta parti for egent barn. Man setter altså voksne barn foran lojalitet til Skriften. Det er ikke bra …

4. Det er slik at vi er ett med vår søsken slik som Jesus er ett med Faderen. Ref. Joh. 17. Derfor kommer samfunn med søsken og vår lojalitet alltid foran ALLE vantro. En av de største feil som gjøres er at voksne barn har større lojalitet til vantro foreldre enn søsken i Kristus. Mange gjenfødte har også i mange tilfeller større lojalitet til vantro venner enn søsken i Kristus. Vi tror og håper på at dette er av uvitenhet, som dog er synd, men forhåpentligvis ikke bevist.

5. En av de største grove blundere er jo at så mange setter tjenesten og menigheten foran familie. Altså ektefelle og småbarn. Jo «større» tjeneste man har jo lettere er dette og dessverre er dette med tanke på utslaget i eget ego og egen agenda. En annen grov feil er å sette menigheten, altså da denominasjonen eller kirkesamfunn, foran søsken som da ikke tilhører ens eget kirkesamfunn eller lokal menighet. Man er også ofte for lojal mot sin pastor selv om vedkommende har lære eller handlinger som strider imot Guds Ord.  Som vi vet så kommer vår lojalitet til Herren først.

6. Vi er alle kalt til å gå ut til de unådde folkeslag. Det betyr ikke at vi skal skifte lojalitet i prosessen med evangelisering dersom vi blir gode venner som for eksempel kan skje med naboer og jobb kollegaer.  Den største feilen som mange gjør er at når man blir gjenfødt, og da begynner å evangelisere gode gamle venner, så forblir man litt for gode venner litt for lenge etter at det er klart at vår jobb er gjort, men ingen omvendelse finner sted. Man kommer også ofte i fare for å beholde gammelt vennskap føre nytt vennskap med søsken. Altså man greier ikke å skifte til riktig lojalitet. Her er det også et vanskelig individuelt skille og vi blir ofte lurt av vår «godhet» i det vi så gjerne vil se våre venner, naboer og kolleger komme til tro. Men en da er jobben gjort og vis ikke omvendelse finner sted så må vi riste litt støv og passe på og ikke kaste perler for svin.

7. Falske brødre må inndeles i to grupper. A) De som ikke forholder seg til læren og som må bli formant, til rettesagt og irettesatt og som er i en prosess med dette. B) De som har blitt irettesatt gjentatte ganger, men ikke vil omvende seg. De siste skal vi se på som vantro og behandle der etter. På toppen av dette kommer de som praktiser særdeles grov synd nevnt i Skriften som vi ikke en gang skal spise med (ha omgang med). Det er dessverre slik at vi pleier omgang med disse nevnte med større lojaliteter enn med andre søsken hvis de er venner eller familie. Dette må vi omvende oss fra.

8. Noen tror at vi skal omgås det okkulte og betjen de som tilknyttet dette. Det er feil. Demoner og onde ånder skal ikke betjenes, men kastes ut. Å evangelisere i dette miljøet blir å balansere på en knivegg og man kan ofte ramle ned på kniveggen hvis man ikke er totalt ført frem av den Hellige Ånd. Alt for mange troende pleier vennskap med de som har gått i fella og bedriver for eksempel krisen-yoga eller har rotet seg in i New Age.

Det er ikke til å skyve under en stol at den Romersk Katolske Institusjon, nevnt som Babylon hora i Åpenbaringen, kommer inn under dette okkulte og vi skulle gjerne brukt et helt kapittel på å advare mot denne lære og praksis som er totalt demonisk. Men det vil vi ikke. Vi vil bare nevne at vi må ta avstand fra lære og praktisk og lederskap (hvit pave, sort pave, Jesuitter og alle deres soldater og kardinaler), men evangelisere «menigmann». Altså den forførte katolikk som går til messe.

9. (samt 10 og 11) De tre siste punkter er satt opp for å «slutte ringen» i dette oppsette eller for å la det gå fra Himmel til Helvete. Det vi vil nevne i sammenhengen er at disse skal altså ikke bli tilbudt forbønn, selvfølgelig. Hvorfor vi sier det er fordi denne sannhet også går herifra og langt inn i enkelte nevnte tilstander i punkt 8.

Jeg er meget ydmyke i dette oppsettet med tanke på at her kan det forekomme uteglemmelser og til og med småfeil. Jeg er mottagelig for en tilrettelegning i så fall. Hensikten med hele oppsettet er jo å minne den enkelte gjenfødte hvor vår lojalitet ligger. Hvordan vi skal behandle diverse situasjoner sett i lys av hva vi kan kalle «å ha samfunn med». Jeg selv må ofte ta meg selv i nakken for å ikke gli ut og kompromisse disse sannheter. Artikkel er skrevet med henblikk på at jeg mener å kunne se at jeg har mange søsken som sliter med det samme. Så ta dette som en oppmuntring til å leve i et liv i Ånden, med de konsekvenser dette vil få. De som vil følge tett på det Åndelige vil bli forfulgt. Slik er det også med mye av dette nevnte. Lever man ut dette vil man, om ikke forfulgt, bli sett ned på av troende. De bør man heve seg over. Jesus rike velsignelse til deg og dine.

Friday, December 09, 2016

Løgnere og bedragere
KS fredag 9/12-16
Det er ikke lenger ende på hvor dypt KS er villig til å grave seg ned i dritten! Fredagens utgave er så fult av smuss at det nærmest renner over. La oss ta en liten oppsummering. Men først så må jeg få lov å formidle at jeg er redd det har tippet over for redaksjonen og «støttene» og lederne i Pinsebevegelsen. De trenger masse forbønn.

La oss gå igjennom denne blekka i dag; Det starter med at David Østby takker Anne Gustavsen (AG) for å kalle Jesus en løgner. Ja for når AG skriver at Ildsjøen er billedlig så kaller hun Jesus en løgner og når Østby takker for en artikkel som prøver slår fast dette så gjør han faktisk det. Artikkelen var i forrige KS og var omtalt her i forbindelse med saken som ble bragt i dagen av den halvgale hykleren og økumene freak Terje Hegertun; nemlig om Helvete og utgangen på livet..

Det er verdt å merke seg at andre i samme båsen også kaller Jesus en løgner og jeg tenker da på disse oppe på MF og Høyskolen. Spesielt da Karl Inge Tangen og Øivind Gaarder Andersen. De har den samme oppfatning av at det som omtales som Ildsjøen i Skriften er billedlig. Kristoffersen slår også dette fast idet han nå som han sier; (og som han får ros for) "legger debatten om Helvete død".

Pinsebevegelsens lære er altså nå at alt som omhandler Ildsjøen, altså Helvete er billedlig.
Vi minner om følgende;

Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Åp 19:20
Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Åp 20:10
14 Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åp 20:14f
En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, 10 da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. Åp 14:9f
43 Om din hånd frister deg, da hogg den av! Det er bedre for deg at du går vanfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild, 44 hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner. Mark 9:43f
Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Matt 3:12
Vi gir oss her, men som vi ser så er Skriften full av beskrivelser om Ild og Svovel i Hvelvete, Ildsjøen.

Hvor disse hyklere har fått med seg at Jesus her bare har gitt et bilde på noen annet som ikke er beskrevet er totalt ufattelig.

Videre så følger man opp med et sitat fra Bill Gates (sist gang var det fra Oprah):
Så setter de da fokus på Advent og melder følgende:Før da noe svada om følgende:

Åtte tips til kristne på sosiale medier

Hvor man blir oppfordret til å lese mer på :

Les mer på nett

Så kommer da denne bedritne Gule artikkelen. Se bilde innledningsvis. Jeg orker ikke å kommentere en gang. Men er her noen klipp:

– Betyr viktig «riktig», da?
– For de minste, ja. I religionsfaget bør det ellers
være likebehandling. Jeg mener dessuten at man
kan argumentere for at islam er viktigere å undervisere
i dagens verden.

– Er det viktigere å lære om islam i et land med tusen
år gammel kristen kultur?
– Det vil jeg mene. Er det ikke viktigere å lære mer
om andres religioner i en stadig mer globalisert
verden, enn den vi har vokst opp i? Det er viktigere
å lære om det vi ikke kjenner godt.

Denne artikkel blir etterfulgt av:

«Gården som reddet verden» av hyper-hykkler Lars Christian Gjerlaug. Dette omhandler Abilsø Gård og på deres sider kan vi finne følgende (http://www.abildso.org/index.html)

Er det grunn til å gi opp Midtøsten?
Vi på Abildsø gård med venner gir oss ikke så lett. Vår målsetting er ikke å ta parti, men å støtte enkeltidivider/team på begge sider av konflikten som sammen vil kjempe for fred, med fredelige midler.
Situasjonen i Midtøsten virker fastlåst, men vi ønsker allikevel å være med å bidra konkret på en måte som er ønsket av våre vennner i Midtøsten. Den 27. august kl. 19.00 blir det en samling på Abildsø gård hvor du kan få innblikk i noe som kan tenne et lite håp for fremtiden. Samlingen gir deg også en mulighet til å være med videre. Påmelding til af@abildso.org. Begrenset med plasser. Les gjerne vedlagte dokument "invitasjon" for mer detaljert informasjon om samlingen.

Dette kan ikke tolkes annerledes enn at de ikke venter på at Jesus skal gjøre freden i Israel, men at en eller flere sekulære stater skal få til dette. Dette er for øvrig gjengs tro i kristenheten. Likeledes må dette tolkes som at de godkjenner en palestinsk stat.  

Og slik kan man da holde på fredag etter fredag og side etter side, men nå får det bli for denne gang. Vi ber inderlig i Jesus navn for nedleggelsen av denne forferdelige blekka som villeder så mange mennesker. At Terje Hegertun i det hele tatt slapp til med disse to artikler om Helvete og at man har brukt så mye tid på Ulf Ekman og forsøket på å snik-katolisere leserne er en skam for Katolsk Seier.