Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, October 16, 2014

Svar til artikkel i KS

La meg først få si at jeg ikke har blitt varslet om at det ble lagt inn forespørsel om å utdype dette. Jeg får se om jeg kan få FB til og varslet meg om dette på lik linje med andre varsler i dette mediet. Den Hellige Ånd derimot varslet meg og ba meg sjekke. Så her er vi og jeg skal svare så kort og konsist jeg kan. Dette kan bli vanskelig med henblikk på kort, men jeg skal prøve.

Det er jo slik at vi er ALLE blitt bedt om å teste ALT. Vi får være ydmyke for at det kan være missforståelser, men er det slik er jo en beklagelse en grei måte å ordene opp i det på. Skulle jeg ha missforstått beklager jeg allerede nå.

På grunn av dårlige linjer her på misjon stasjonen i fjellene i Mindanao, Filippinene så får jeg ikke opp i skrivende stund mine kommentarer og slik at jeg får ta på husk og ved hjelp av den Hellige Ånd. Så får jeg kopiere til mobilen å sende når jeg er i landsbyen.

SÅ til min kommentar av artikkel. Jeg ber om referanser på at ”vi har solid dekning i Skriften for at Åndens kraft og salvelse skal øke frem mot Jesus gjenkomst”. Det er her det kan ligge misforståelser, men jeg mener at Skriften sier det stikk motsatte. Jeg vi gi tre referanser fortalt av Jesus:

Luk 18:8:

Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Matt 24:24:

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

Matt 24:10:

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

Og jeg vil også referere til de mange andre stedene broder Paulus nevnte dette i sine brev til menigheten som:

1Tim 4:1:

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

----------

Alt i alt så leser jeg Skriften slik at jeg ikke kan finne solid dekning for at Åndens kraft og salvelse skal øke. Dessuten er det feil bruk av norsk eller så har man en misforstått holdning til den Hellige Ånd. Fordi Ånden er alltid den samme, men vi er og blir døve. Stort sett …

De kan sies mye, mye mer om dette men det får holde.

Det neste punktet var vel angående: ”Det er viktig å fornye gudstjenesteformen og utrykk for og kommunisere med dagens mennesker”. Det er her jeg finner selvmotsigelser. Som sagt at Ånden er alltid den samme. Derfor er det ikke vi som virker med den Hellige Ånd. Uansett hvordan vi forandrer oss så er det den Hellige Ånd som kommer og overbeviser om synd og nøder til omvendelse. Det sies jo her at ”velg å tro at den Hellige Ånd er med når du møter mennesker”. Vel da er det altså opp til Han. Derfor er det selvmotsigende å si at vi må legge det opp slik at vi kan nå mennesker på bekostning av at vi skal gi rom for den Hellige Ånd. Gi rom for den Hellige Ånd ja; i dag har vi møter og på toppen av det bønnemøter, som er så tidsspikret av det ikke er mye rom for noe som helst innvirking av den Hellige Ånd.

Uten å fortelle direkte hvilken menighet jeg er ”medlem” av så kan jeg forsikre dere alle sammen at jeg vet hva jeg snakker om. Big time.
Det er nettopp dette som har gjort av vi ikke når frem; vi tror at vi kan vinne verden ved å bli lik verden. Det sies jo her at det er viktig å søke Åndens gave og at Ånden leder. Vel den Hellige Ånd er ikke avhengig av farget lys og røyk og siste ”Hillsong” låt.

Så kommer vi til det noe av det viktigste og forfatteren åpner med å beskrive som ”Pinsearven”. Tror vi virkelig at Åndsdåp er en ”pinsearv?” Slik at vi pinsevenner har en fordel? Ja til tider er jeg sikker på at noen mener det! Hovmod. Det som er trist i dag er selvfølgelig at ”Kundalini” ånder har tatt over hos de fleste såkalt ”karismatikere”. Men det verste er at vi ikke greier å komme oss ut av (selv om det nå blir diskutert) den gamle fordreide doktrinen om Åndsdåp.
”Tunger” har aldri vert og kommer aldri til å bli ”tegnet” på Åndsdåp. Hvis det er noe tegn for Åndsdåp, som det ikke er siden det er Jesus som bestemmer, så ville det vært at vi går ut og forkynner evangeliet. Det er jo som det står i artikkelen; vent i Jerusalem til dere får kraft.

Det som skjer i Pinsekretser er at vi opphøyer oss til Gud og forteller Han Sønn når Han døper, hvem, hvor og hvordan. Det er Jesus som døper i den Hellige Ånd med Ild og vi bør være ydmyke nok til å skjønne at vi må overlate til Ham når Han gjør dette, med eller uten tunger. JA i den første menigheten var nådegaven å tale i tunger å finne samtidig med Åndsdåp, men det er ikke dermed sagt at vi er gitt rettigheter til å fortelle Jesus når, hvor og hvem og hvordan han døper i den Hellige Ånd og med Ild.

Det er en annen fare ved dette som Pinse ikke vil vedkjenne seg og derfor noe av grunne til at forkynnelsen om at man trenger å bli født på ny for å komme inn i Guds Rike er kommet totalt i bakgrunnen (sammen med omvendelse, helliggjørelse, lydighet osv). Det er ikke slik at vi har ”født av vann og født av Ånd” og så i tillegg ”døpt i vann og døpt i Ånd”. Gjenfødelse er nettopp dette å bli døpt i vann og døpt i Ånd. Derfor sier Peter på Pinsedag når de spør hva må vi gjøre:
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Eller er det slik at vi tror at Peter og de andre apostlene ikke hadde fått med seg Jesus undervisning til Nikodemus? Vel da må dere tro om igjen. Peter og de andre viste utmerket godt at man trengte å bli født på ny for å komme inn i Guds Rike. Derfor sier han dette.

Det betyr igjen at Pinse ikke tør å forkynne at man trenger å tale i tunger for å komme inn i Guds Rike. Noe de burde selvfølgelig for det er det de sier i denne forvrengte falske Åndsdåp doktrine.

Det er jo bra at de ikke forkynner dette nå selv om de har gjort det før. Please, overlate til Jesus det som skal overlates til Jesus.

Jeg viser for øvrig til; Kapittel 4 - Noen fremstående fallgruver i boka Hovmod.

Vel dette ble noe lenger enn jeg hadde tenkt selv om jeg har utelatt en del som burde vært med. Jeg vil dog legge til en ting som er meget viktig helt avslutningsvis. På grunn av denne falske Åndsdåp doktrinen er nå Pinse blitt lurt til å tro at vi har mellom 120 til 200 millioner Åndsdøpte tungetalende karismatiske katolikker. Vi sier: ”de taler jo i tunger, så da må alt være ok”. Sludder å pølseveve. Det er mange slags tunger. Så derfor når den Karismatikse Katolske bevegelse startet i 1967 så har vi nå nærmett oss kraftig i stedet for å forkynne av at vi skal gå ut av henne, Skjøgen. Ja nettopp, dette som tross alt har vært læren helt siden Luther.

Men i dag er vi gått i kompaniskap med henne isteden og lar katolske pastorer overta våre bønnemøter. Ja RKI har overtatt menigheter som vi støtter med felles lovsangsfest! Bare fordi en pastor sa en gang ”vi har mange søsken blant katolikkene”. Det må så være, men hundretusener av konvertitter derifra vil bevitne at det er kun i noen få dager eller timer til de går ut av henne. Ingen gjenfødt blir værende i den Romersk Katolske Institusjon. Der nemlig gått over fra mørket til lyset.

Det har gått så langt av vi har en avtale gjennom Norges Kristen Råd om å ikke evangeliser til katolikker. Vi skal altså ikke fortelle de at de skal gå ut av henne. Hvordan i alle dager skal vi kunne forsvare dette på Dommedag foran Jesus? Eller er det slik at alle de 8-10 beskrivelser i Skriften angående hvem hun er ikke teller lenger. Inntil noen kommer opp med et meget godt og bedre forsalg, bedre underbygget enn vi i dag har av at det er nettopp RKI, så bør de hode kjeft fordi vi har ikke en Frelser som driver gjette leker som en broder over prøvde å være så morsom med.

Når Jesus sier ”gå på ut av henne så dere ikke skal få del i henne plager!” så vil dette være en god nok beskrivelse i Skriften for å gjenkjenne henne. Kom igjen alle dere bedrevitere og fortell meg; hvem er det Guds folk skal gå ut av? Kom igjen; fortell meg dere som har forlatt den sunne lære og blitt så altvitende.

Jeg sendte en gang for lenge siden et åpent brev til Pinse med kopi til alle store norske aviser inklusive KS (Korsets Seier, nå må dere snart bli så ydmyke at dere bytter ut det navnet siden det ikke er hold i Skriften for et slik navn) og spurte om jeg går på tvers av min menighet når jeg forkynner evangeliet i Filippinene (ca 100 millioner katolikker). Men intet svar og ingen vilje til å trykke noe sted. Vel en dag skal vi alle svar for hver eneste bokstav her på FB i navn og doktriner og annet. Guds Fred og Jesus rike velsignelse.