Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, August 19, 2016

CALMEYERGATE-LINJEN VS HOMOEKTESKAP


NOK EN BEGREDELIG FALSK ARTIKKEL AV GJERLAUG I KS. Denne gangen angående Den norske kirke etter at Kirkemøtet åpnet for kirkelig velsignelse av homofile ekteskap.


(faksimile KS)

«CALMEYERGATE-LINJEN. Andersen peker på en vei videre for Pinsebevegelsens relasjon til Den norske kirke som er i pakt med den såkalte Calmeyergate-linjen. Det vil si at man kun samarbeider med og engasjerer prester og forkynnere fra Den norske kirke som man opplever at taler og lærer i pakt med Bibelens autoritet.»

SÅ HVA ER DET ANDERSEN MENER HER?
Skal man samarbeide med de prester som i protest gikk ut av DNK eller med de som ble værende i DNK og kompromisser? Han mener enkelt og greit med dette at siden vi skal samarbeide med DNK prester så blir det de som ble værende. Dette er et hån mot de som gikk ut av henne.

Videre har man totalt fraveket denne såkalte Calmeyergate-linjen for lenge siden. Av flere årsaker. Det siste var jo når man vraket Frikirkerådet og fusjonerte med det nye Norge Kristen Råd. Før det hadde man selvfølgelig brutt med det da man ikke tok avstand om homofile prester mer enn at samarbeidet fortsatte. Likeledes så har man brutt med dette fordi det ikke rom for to forskjellige lærer i Skriften. Enten er den en eller den andre gal. Eller har Jesus blitt delt? Noe holder seg til DNK, noen Pinsebevegelsen og noen sånn midt i mellom?

Det finnes bare en vann dåp og den kommer ETTER at man tror. Og det finnes ikke rom for å gifte seg igjen før ektefellen er død. Dette er fundamentale lærer som man overhode ikke kan kompromisse på, men dette har man ingen problemer med å glemme. Derfor vil denne såkalte den teologiske refleksjons-gruppen (som tror de har enerett på å bestemme doktrinene i Pinsebevegelsen) ikke komme til noen slutning når det gjelder Den Norske Kirke etter at Kirkemøtet åpnet for kirkelig velsignelse av homofile ekteskap. Det betyr nemlig at man må gå ut av Norges Kristne Råd og det vil ikke bli aktuelt. Det vil bli nedstemt på en Predikantkonferanse fordi kreftene som bestemmer i Pinsebevegelsen har fått kjærlighet til verden og har fått stor makt. 

«I tiden framover vil vi oppleve et enormt press for å akseptere denne forståelsen.» sier ØYVIND GAARDER ANDERSEN – Ja hva så?