Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, February 25, 2019

La oss kalle en spade for en spade11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Ef 4:11-14 

Apostler er enten døde eller pensjonert, profeter er meldt ut eller kastet ut, evangelister har flyttet til Østen og bedriver yoga eller har rett og slett avviklet sitt virke, pastor er opptatt av posisjoner og har en agenda (les: lønnslipp) og lærerne lærer enten falsk eller ikke i det hele tatt. 

Bruder venter ikke og vi har fått «Kingdom Now» teologien inn med full tyngde slik at den eneste som er igjen i menigheten, nemlig «pastoren/presten», har blitt politisk i den forstand at han mener «kirken» skal fylle posisjoner innen politikk og forretning for å gjøre riket klart for Jesus sin gjenkomst. Eller om de ikke går så langt så som å bakke opp «Kingdom Now» er det klart at de mener med full tyngde at det er viktig å bedrive både forretning og politikk i menighet sammenheng. Se bare på den Norske «Kirke». Det er jo nesten bare politikk en prest bedriver i dag. 

«Menigheten» har blitt overbevist av pastoren (les: politikeren) at dette er veien å gå og alle har da valgt et politisk parti som er så ugudelig at verden har godtatt det. Foreslår man at man burde i så fall ha et parti med Bergprekenen som partiprogram blir man ledd ut. Menigheten er ikke lenger interessert i å holde seg rede og ventende. Holder seg heller ikke ren og ubestpottet fra denne verden. Hun er dermed ingen brud og de som er igjen og venter har valget mellom felleskap med de urene eller en tilværelse i en perifer undergrunns-menighet. Alt dette er profetert og fortalt av Jesus og beviser selvfølgelig det enorme frafallet.

«Kirken», som da er ytterst politisk, har også lagt seg på den økumeniske agende og alt hva det innebærer. Et medlem av denne frafallende protestantiske kirke har fått seg et eget kanan språk og i tillegg til dette et politisk riktig språk og da også til slutt, men ikke minst, en politikk korrekt oppførsel og væremåte samt uttrykksmåte i alle henseende. De som ikke vil være med på leken blir enten frosset ut eller baktalt ned.

I kjølvannet av dette har vi fått noen såkalte kristne blekker, som hvis man slår opp på nett, hadde i sin tid kommentarfelt. Av artikler og kommentarfelt kan man tydelig se agenda samt frafall. Det hele kunne blitt en bra skrekkfilm. Det var det samme som skjedde da Jesus Kristus vandret her og vi vet at det var de samme mennesker som kom for å utspørre Johannes. Så hvordan ble de besvart og hvordan reagert Jesus på dette og hvilken holdning hadde apostlene i sine brev angående dette? La oss ta en titt:

La oss først ha det i bakhodet at det var de samme menneskene som kom til Johannes og forlangte svar som noen år senere ville ha svar av Jesus Kristus og som da de fikk svar dømte ham til døden for blasfemi. Likeledes; det var Johannes sin konfrontasjon med kongen, som Jesus for øvrig kalte en rev, som var årsaken til Johannes sin død.
  
Matt 3:7: Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?

Hele skriften er full av lignende strenge uttalelser fra Johannes, Jesus og apostlene. Sjekk forøvrig Matt 23.

La oss si at du konfronterte hyklere med dette i dag. Brukte samme språket og oppførte deg som Johannes. Ramaskrik! Man elsker ikke, man er frafallen og man må stoppes. Baktalelser har ingen ende og de som viser litt sympati og forståelse har ikke annet å si enn at; «hadde du bare brukt en annen retorikk Johannes!» «Du trenger da ikke bruke slike ord å gå slikt kledd (les: oppføre deg slik)». OSV, OSV.  

Det politisk korrekte språket har nå blitt så innviklet at redaktører kan slette din kommentar med påskudd om generalisering. Hvis du bruker "alle", "de fleste", "mange", eller til og med "noen" så kan det bli lagt ned påstand om at du generaliserer. Dette er ukorrekt med tanke på dette;

Alle har syndet. Alle trenger til omvendelse. Osv. - videre:
  
12 En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. 13 Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, 14 og ikke gi seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Tit. 1

Men hvis man i dag skulle kalle en folkegruppe eller et kirkesamfunn for ett eller annet eller kristne eller muslimer eller hindu for hva de står for blir det politisk ukorrekt. Dagens påstander om politisk korrekthet er antikristlige. Kristus Jesus selv kalte kongen en rev. Vi er pålagt å ikke lyve. Det betyr at en spade ikke kan omtales som en hammer.

Vi kan videre i disse tider lese på NRK sine sider om løgner og bedrag hos det Baptistiske Samfundet. Skal vi da bare la dette ligge og overlate det til Jesus som de fleste vil si i dag? Eller skal vi stå opp å gå imot dette. Og da i hvilket ordlag? Hvilken retorikk? Hva ville skjedd hvis dette skjedde på den tiden Johannes døperen virket?

Vi har et ansvar og med dette ansvaret følger det med autoritet. De fleste er ikke opptatt av dette, men av innpakninger som; oppførsel, retorikk, språkbruk og andre relaterte ting i den forbindelse, men hva lærer skriften? Hvordan gikk Jesus Kristus og der igjen profetene frem? De fleste har glemt at Kristus ikke bare satte pastorer i menigheten ...

I 2. Tim. nevner Paulus folk ved navn i hvert kapittel. Vi er pålagt å avsløre svindler og falske lærere ved navn. Vi er pålagt å kalle de hva de er. Vi er pålagt å fortelle de at det hadde vært bedre for de å bli druknet enn å ha et slikt virke. Det var det Jesus Kristus gjorde. Men hvis vi nevner folk ved navn og avslører dere falske forkynnelse så er vi av verste sort. Ta ikke feil; ALT skal vi svare for en dag. Også unnfallenhet. En sann tjener med et sant kall kan ikke bry seg om hva folk sier og kaller ham. Han skal kun svare for Kristus en dag.

I dag stener mann ikke eller dreper ikke profeter. Det ville bare bli etterforsket og oppklart av politiet. Men jøye meg så gode man er blitt på å ta seg av profeter og vektere på andre måter. Det finnes ingen profeter igjen i en eneste menighet. De har blitt fjernet effektivt og de som er igjen i den perifere undergrunns-menigheten blir stoppet av frafallene redaktører og debatt ansvarlige. Det finnes ingen grenser for unnskyldninger man bruker for å stoppe advarsler til menigheten. Man begrunner det med alt fra retorikk til usannheter selv om det er referert til Guds Ord.

I spissen for dette grusomme frafallet står selvfølgelig den International Evangeliske Lutherske Institusjon. De har siden 1999 hatt felles erklæring om rettferdighets lære med Roma. I Norge er det Norges Kristne Råd som er Skjøgens datter. De aller fleste kirkesamfunn er medlem der. En av de verste kjeltringer på verdensbasis som bidro sterkt til dette enorme frafallet var Billy Graham. Han var nesten helt fra starten av en agent for Roma. Her i Norge er det folk som Egil Svartdahl og Terje Hegertun som utøver mest forførelse. Stephan Christiansen og Bjørn Olav Hansen kommer ikke langt etter, men de har ikke det samme publikum. Alle blir hyllet av ledelsen ikke bare i Pinsebevegelsen, men i de sekulære media også. Alle de nevnte inklusive paven i Roma fremstår som hellige menn. Derfor vil vi minne om følgende;

13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. 14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. 2Kor 11:13-15

Jeg for min del har alltid kalt disse forførere for noen hovmodige, hyklerske, halvgale økumeniske freak, eller "3HØF" om du vil, og det vil jeg fortsette med. Det er egentlig for mildt hvis man tar i betraktning hva Jesus Kristus kaller slike. 

Wednesday, October 10, 2018

Hvilken tid lever vi i?
Jesus svarte og sa til dem: 
Se til at ingen fører dere vill! Matt 24:4

Det er i år 70 år siden jødene fikk igjen sitt land. Betyr ikke det noe spesielt? Jo! Det er av stor betydning at jødene har fått sitt land tilbake slik at gjenstående profetier i Skriften kan gå i oppfyllelse. Syklusen på 70 år er dessuten meget vanlig i Skriften slik at selv om vi ikke vet og skjønner betydningen av det må vi ta høyde for at slik er det.
Videre har vi en liste som vi må konkludere med er spesielle i dag;
1.       Israel 1948
2.       Frafallet – dette er det første og største tegnet på at vi lever i endetiden
3.       Som i Sodoma og Noahs dager – umoralen har nådd slike høyder
4.       Kontantløst samfunn – nødvendighet for Merket
5.       Globalisering – Antikrist regjerer
6.       Migrasjon – oppløsning av landegrenser og tiltagende fiendskap
7.       FN – som pådriver for «Palestina» som ønsker utslettelse av Israel
8.       Havnivå, tsunami og oversvømmelse – Skriften taler om dette
9.       Naturkatastrofer generelt og at vi hører om dem – ikke så mye at vi har enormt med jordskjelv osv., men at vi hører om dem.
De som leser dette vil i første omgang muligens blåse av det og si at dette har vi hørt før og at jordskjelv og vulkanutbrudd har vi hatt i millioner av år. Ja vi har hørt før at Jesus kommer snart. Ja det har vært naturkatastrofer i millioner av år. Men befolkningen over hele verden har ikke hørt om dette som de gjør i dag via nyheter. Dessuten er det bare i år det er 70 år siden Jødene fikk igjen sitt land. Det er bare nå vi ser konturene av et kontantløst samfunn. Det er først i disse dager frafallet har nådd slike høyder og moralen er igjen på bunnivå. De fleste av disse tingen nevnt her var nærmest utenkelig for 100 år siden.
Man må gjerne blåse av dette, men ikke som en etterfølger av Jesus Kristus. Fordi vi har blitt beordret til å teste alt. Vi har blitt opplyst om at vi skal vente på Hans komme. Og her er vi inne på kjernen. Er det noen i dag som venter? Og venter med lengsel og smerte. Slik som en brud som står ved vinduet og kikker ut hele dagen og speider etter brudgommen. Eller som spretter i været av begeistring når telefonen ringer og forventer at det er kjæresten. Lengter vi? Titter vi? Har vi et forhold til vår Frelser og Herre som vi burde ha. Et kjærlighetsforhold som gjør at vi venter i spenning og sjekker nøye alle tegn på hans snarlige komme? Nei et slik forhold har vi ikke!
Jeg kunne henvist til Skriftsteder og gått nøye igjennom hvor langt vi har kommet når det gjelder profetier i Skriften. Men det vil jeg ikke. Det blir for mye vridning på Skriften i kommentarfeltet. For mye andre meninger. Man vil ikke kunne si seg enig i at vi lever i en tid som peker med alle piler i retning av Jesus sitt snarlige komme. Man ønsker rett og slett at Han ikke kommer. Ubevisst. Fordi man trives. Man har det godt. Og man har det ikke godt med Jesus Kristus. Man er ikke klar. Mitt råd til dere alle er dog; Gjør dere klare! Snart kan dere ikke lenger kjøpe og selge og ender opp på gata uten mat. Hvis dere da ikke velger å ta Merket. Måtte Gud forby.

Og til slutt; en Brud som ikke venter på Brudgommen med lengsel er ingen Brud!

Tuesday, October 09, 2018

Klima hysteriet


En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.Hvordan i all verden kan det ha seg kristne er så opptatt av klima? Har du ikke lest skriften? Tror de ikke på det Jesus sier? Skriften er jo full av ting som forklarer hva som vil skje med denne jorden. Her kommer noen steder som man bør legge seg på hjertet. Tar man ikke dette opp til etterretning så er man i fare for å benekte det som står skrevet.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Matt 24:35

Les gjerne hel kapitlet pluss Lukas kapittel 21.

I tillegg til dette kan vi ta dette:

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2. Pet 3:10-18

Vi kan vi legge til alt som står i Åpenbaringen samt resten av Skriften.

SÅ hvis dette ikke er nok for såkalte "kristne" til å holde seg ute fra klima debatten så vet ikke jeg.

En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.

Wednesday, August 29, 2018

RettferdighetslærenEnighet om Rettferdighetslæren og om Eukaristien er alt på trappene i den Økumeniske bevegelse.

Siden 1999 har vit hatt FELLESERKLÆRING OM RETTFERDIGGJØRELSESLÆREN. Inngått mellom Det lutherske verdensforbund og Den romersk-katolske kirke 31. oktober 1999. Tilslutning fra Metodistkirkenes Verdensråd 23. juli 2006.

Der står det klart med noe feil oversatt fra originalteksten på engelsk:
2. «Sammen bekjenner vi: Ene og alene av nåde og ved troen på Kristi frelsesverk og ikke på grunn av noen fortjeneste i oss selv blir vi godtatt av Gud, og mottar Den hellige ånd som fornyer hjertene, kaller og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger.» (FR nr. 15)
Together we confess: By grace alone, in faith in Christ’s saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works.[11]
Dette har lenge vært en diskusjon om dette er godt nok i frikirker, men de fleste frikirker har nå godtatt dette. Uansett så må de godta dette gjennom sitt medlemskap i Norges Kristne Råd. Så er nå dette riktig og er det etter Guds Ord. Hva er læren til Reformasjonen?
JO; VED TRO ALENE.
Det er IKKE det som fremkommer her. I tillegg til denne falske deklarasjonen om at vi er frelst av «nåde alene» (som skulle vært TRO ALENE) så holder man på i disse dager å komme til enighet om en felles nattverd-ordning. Som vi vet så har katolikker og protestanter opp til i dag ikke kunnet feire nattverd sammen. 
Man har jobbet lenge med dette og utgitt en bok om saken:
Declaration on the Way: Church, Ministry, and Eucharist Paperback – April 1, 2016
by United States Conference of Catholic Bishops (Author), Evangelical Lutheran Church in America (Author)
Der kan man lese:
«Erklæring underveis feirer femti år med internasjonale og regionale luthersk-katolske dialoger og høster resultatene av disse anstrengelsene i samtykkeerklæringer om kirke, tjeneste og eukarist. Det inviterer begge fellesskap til å bekrefte den enhet som oppnås gjennom disse avtalene, og etablere kirkepraksis som reflekterer denne veksten. På samme tid er dette en erklæring “på vei.” Ikke alle forskjeller på kirke, tjeneste og eukaristiske er blitt forenet på dette tidspunktet. Arbeidskraftserklæringen gir noen mulige måter fremover og oppfordrer katolikker og luthersker til å fortsette sin reise sammen mot enighet. Les og diskutere erklæring om veien i voksne studiegrupper, bekrefte og feire disse lutherske “katolske avtaler, og ta skritt mot større enhet i ditt nabolag eller samfunn.» - (oversatt med Google.)
Videre står det:
C. Agreement on the Eucharist
Eucharistic presence (30)
Lutherans and catholics agree that in the sacrament of the lord’s supper, Jesus Christ himself is present. He is present truly, substantially, as a person and he is present in his entirely, as Son of God and a human being.
C. Overenskomst om eukaristien
Eukaristisk tilstedeværelse (30)
Lutheranere og katolikker er enige om at Jesus Kristus selv er til stede i nattverden sakramentet. Han er til stede virkelig, vesentlig, som en person, og han er til stede i sin helhet, som Guds Sønn og et menneske. - (oversatt med Google.)
I tillegg til dette går det frem at Lutheranere nå aksepterer apostolisitet. Det vil si at de nå aksepterer at nøklene til Himmelen ble gitt til Peter – den første pave – og har blitt gitt videre til neste pave osv.
LA DERE IKKE LURE;
Alt dette rundt Felleserklæring og Norges Kristne Råd og det Økumeniske er ikke fra Jesus Kristus.
Ta heller ikke feil. «Kanonene» fra Trent står enda og ble bekreftet på det Andre Vatikankonsil så sent som i 1962-65. Den katolske kirke og senest pave Frans slår fast at det ikke er noen frelse utenom den Romersk Katolske «kirke».
Videre slår de fast at protestanter er separerte brødre som må komme hjem til Moder Kirken. Videre at de som sier at man er frelst av tro alene er forbannet og hvis noen sier at Jesus ikke er kjeksen så er han forbannet. Den katolske kirke har ikke forandret seg. Det er kun etiketten på flaska som ar fått en ny nyanse.
Det frikirkene må gjøre er å komme seg ut av Norges Kristen Råd så fort som mulig. Hvis ikke vil de bli dømt med Skjøgen.
Åp. 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra Himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.
Læren til reformatorene har alltid vært at pavedømme er antikristelig og er definert som Skjøgen i Åp. 17. Millioner av protestanter har blitt drept og torturert for å nekte for at en kjeks kan bli tilbedt som Jesus Kristus. Hvis man ikke tar avstand fra dette vil man få problemer på dommens dag. Ta dere i vare. Jesus Kristus kommer snart.

Friday, August 10, 2018

Pinsebevegelsens Agenda 2020


Den fredag 05, februar 2016 kan vi lese i Dagen: «Innen 2020 skal Pinsebevegelsen ha plantet 50 nye menigheter. Målet ble satt i 2012. Siden den gang har 20 nye menigheter blitt etablert.»

Når man legge til grunn siste artikkel i KS angående dette vil man, hvis man kjenner til hva som foregår og har foregått i Pinsebevegelsen, få visse betenkeligheter med hva som foregår når Pinsemenigheter skal plante nye menigheter. Sjekk artikkel her:
Vi vet også videre at Andreas Hegertun har vært og besøkt to store kirker i USA og at Filadelfia Oslo (og sikkert mange andre pinsemenigheter) bruker (har brukt) Rick Warrens «Målrettet menighet» og «Målrettet liv» i forbindelse med kirke planting forberedelser. Disse to bøker er direkte kjetterske.
Vider har Filadelfias Oslo invitert Bill Johnsen til å undervise og legge hendene på lederskapet. De har dermed fått overført Kundalin, og det er ingen hjemlighet at de tar undervisning fra Bill Hybels, Rick Joyner, Tony Campolo som Karl Inge Tangen liker så godt (medlem av den såkalte Refleksjonsgruppa). Til tider kunne ikke Tangen holde en preke uten å henvise til Campolo. Man har også blitt undervist med grunnlag i Peter Wagner og John Wimber og Vineyard. Jeg har til og med blitt tatt med av eldste i Filadelfia på «sooking» i Oslo Vineyard. Jeg nektet selvfølgelig å være med på vanviddet og gikk ut i kafeen.
Fremgangsmåten for menighetsplanting i USA for verstingene er kort og godt at man tar en undersøkelse ved å gå fra dør til dør i det nabolaget man ønsker å plante menighet og spør om man går i kirken. Får man nei spør man hvorfor de ikke gjør det. Får man ja spør man hva de kunne tenke seg annerledes. Så mates alle svarene inn i en datamaskin som er programmert til å spy ut den perfekte kirke for det nabolaget. Resten er plankekjøring. Det som spys ut av dette programmet er fra satan. Man passer bestem på å ikke støte noen med taler og undervisning og alle blir fornøyd. Men ingen blir gjenfødt.
Et skrekkelig eksempel på dette er jo Saddleback Church/Rick Warren og Lakewood Church, Joel Osteens Houston menighet.
Men yilbake til artikkel i KS. Vi kan lese: «Ekteparet Gjerlaug har tidligere erfaring fra lederskap i blant annet i Filadelfiakirken i Oslo, Oase-bevegelsen og KRIK. Lars Christian Gjerlaug har tidligere også jobbet som redaktør i Korsets Seier, og jobber i dag som studentpastor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
For en stund siden i samme blekke kunne vi leser at Fru Gjerlaug hadde vært på en tre måneders tur i Bethel, Redding (menigheten til Bill Johnson) og kunne fortelle at «oppholdet var fantastisk inspirerende.»
Mens Herr Gjerlaug var med redaktør i KS så greide han og uttale seg om flere ting. Han reiset til Sverige og gjordet et femsiders intervju med Ulf Ekman uten å stille et eneste kritisk spørsmål. Dette slapp han unna med så vel som i Filadelfia Oslo som han tilfører/tilhørte (tidligere ungdomspastor der) og i Pinsebevegelsen generelt. Dessuten mente han at Det var et «scoop» når Pinsebevegelsen «kalte inn» Cantalamessa til Hedmarktoppen i 2015. Han uttalte følgende i en av flere artikler som heiste opp denne pave predikanten. «Jesu brud blir både helere og mer attraktiv» skrev Gjerlaug den gangen i KS om at vi skulle høre på denne falske presten. Han glemte å nevne at Cantalamessa mener at hvis du sier at du er frelst av nåde gjennom tro så er du forbannet. Likeledes at hvis du nekter for at det er Jesus sitt fysiske blod og fysiske legeme du drikker og spiser i nattverden så er du forbannet. Cantalamessa påstår jo at han har kraft til å gjøre om vin og kjeks til Jesus sitt fysiske blod og legeme.  
Ekteparet Gjerlaug er rett og slett en trussel mot Evangeliet. Fulle på Kundalini og skap katolikker som de er må man be om at de ALDRI får plantet noen menighet. Men i disse dager har de som vil villede flokken blitt overrumplet av forvirring og falskheter slik at det som de har i hjerte vil bli åpenbart.
2Tess 2:9-12
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
Derfor kan det hende at ved hjelp av satan og ledelsen i Pinsebevegelsen får de startet en «menighet». Dersom Jesus Kristus skulle tillate dette så har vi nå advart mot det de står for.
Andre navn som er livsfarlige i sammenhenger er; Einar Ekerhovd, Alf Magnus, Martin Cave osv. Se utdrag fra denne siden:
Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Christiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.
Åge Åleskjær (Oslo kristne senter OKS) og Ulf Ekmann er også deler av denne brede, men falske åndsstrømmen. Åleskjær har gått på Kenneth Hagins bibelskole, og OKS formidler Hagins bøker og lære.
Andre som må nevnes i forbindelse med denne grusomme forførelsen er Andreas og Terje Hegertun, Egil og Christoffer Svartdahl, Stephan Christiansen, Hans Bratterud, Bjørn Olav Hansen, Terje Dahle (Kristent Nettverk)
Vi vil også nevne disse i følgende artikkel:
«Ryktene om det spennende som skjedde i Bethel Church i Redding, der Johnson er pastor, førte til at den første norske gruppen besøkte Californiamenigheten i 2005.
Delegasjonen kom fra Kristkirken i Bergen. Siden har folk med tilknytning til blant annet Oase, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, IMI Kirken, Den norske kirke, Pinsebevegelsen, Nordisk bønnesenter i Levanger, Jesusfellesskapet/Veien bibelskole i Bergen, Kristent Fellesskap i Bergen og Den Evangelisk-Lutherske Frikirke har gjestet den amerikanske menigheten.»
Agenda 2020
For å kunne fullføre kvoten har Pinsebevegelsen tatt i bruk sataniske metoder. Dette viser seg best i måten de prøver, og til dels lykkes med, å overta små menigheter. Filadelfia Oslo er vel en pådriver her og de har greid, med mer eller mindre suksess, å overta noen menighet i Oslo området. Andre steder har de feilet, som i Asker og på Eidsvoll. Men de har lykkes ved hjelp av sine sataniske metoder i Enebakk og ikke minst er historien om Betania Lillestrøm trist. Fremst i dette arbeidet står hykleren Daniel Egeli som nå også står oppført som forstander både i Filadelfia Oslo og Lillestrøm.
I sin streben etter å overta menigheten Betania drev han lobbyvirksomhet helt inn i stemmeurnene. En tvilsom sådan da vanlige prinsipper for stemmegivning ble overkjørt. I sin tale brukte han sågar ordene «TA OVER», men modererte seg til «hjelpe» med å innføre Filadelfias DNA. Fra tilstedeværende blir dette møte, hvor man da senere skulle stemme i etterkant opplevd som manipulerende, kvalmende og ufint. Det kan jeg gjerne tro da Egeli er en frafallen mann.
Pinsebevegelsen går heller ikke av veien for, men faktisk oppmuntrer til å bruke DNK sine kirkebygg til Gudstjeneste. Dette blir jo da under en rekke ikoner og falske gudebilder som disse Lutheranere benytter. Derfor er det vel også sannsynlig at de nå også tar i bruk DNK sine dåps fasiliteter siden over 17 pinsemenighet har godkjent barnedåp som kriterier for medlemskap.
Pinsebevegelsen går ikke av veien for å feiere den Katolske menighetsplanting. Dette fordi de nå er en del av det katolske gjennom Norges Kristne Råd. Se link.

Saturday, August 04, 2018

FB har mistet all troverdighet
Vi husker vel alle da Mark slettet det historiske bilde fra Vietnam fra vår statsministers FB-konto.
Likeledes har andre også fått føle pisken til Mark og fått slettet bilder og poster og blitt utestengt. Ikke minst går mine tanker til Shurika og hva hun har opplevd. Vel nå kom også dette til meg da jeg ble utestengt i 24 timer på grunn av et bilde (må jeg anta). Jeg postet noe med et kjent historisk bilde fra 2. Verdenskrig (må velge mine ord forsiktig her fordi hvis du bruker N*z* så ligger man i faresonene) hvor kjente medlemmer (kjente ledere som sener ble dømt til døden for krigsforbrytelser) av et visst arbeiderparti (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP, tysk for «Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti» - Wikipedia) gjør en viss hilsen sammen med noen katolikker/jesuitter/kardinaler/prester.

Posten ble altså slettet uten annen begrunnelse enn at FB ikke likte det (uegnet eller støtende eller noe med retningslinjer som det er umulig å finne ut av). Poenget var at disse prester gjorde denne hilsen. Enten så er Mark en overbevist katolikk/jesuitt eller så har Roma kjøpt opp FB. Mest av alt tror jeg han er en sosialist som elsker sin plass i «eliten» (har forlatt folket og den opprinnelige ideen sin) og nå jakter sammen med «eliten» på «høyreekstremister». Uansett så går det med fjesboka som med alt annet sosialistene eller Roma får tak; rett i dass. På tide å komme seg ut? Eller i det minste så får Mark se til å publisere sine såkalte retningslinjer så man vet hva man har å forholde seg til.

Hvis jeg var en smart forretningsmann med masse penger og en gjeng med gode programmere og markedsfører rundt meg kunne det nå være tiden for å gi et skremmeskudd til FB ved å lansere en konkurrent. Det skulle ikke forundre meg mye om det FB nå bedriver ikke vil bli tålt særlig lenge og noen ser sitt snitt til å ta knekken på disse sosialister som lager sine egne regler. Hvor mange år skal vi gi FB å regjere alene? Maks 5 år til? *https://www.cnet.com/how-to/social-media-alternatives-to-facebook/*

Jeg har selv rapportert noen få ganger i løpet av over 10 år på FB. Slik regarte FB på noe jeg mente overhode ikke hadde noe på FB å gjøre: «Rapporten din 2. apr. Du har rapportert AFK Street Art anonymt for trakassering.» (Alle husker vel det makkverket av et bilde av Sylvi Listhaug på et hjørne i Bergen). FB svarte: «Takk for rapporten din – du gjorde rett i å fortelle oss om dette. Vi har sett på siden du rapporterte, og selv om den ikke spesifikt bryter noen av standardene våre, forstår vi at siden eller noe som har blitt delt på den, likevel kan være støtende for deg og andre»

Likeledes er det verdt å nevne at for ca. 5 år siden byttet plutselig FB mitt konto navn fra Kjell Sørsdal til Kjell Sorsdal. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har klaget på dette uten engang å få svar. Det kommer bare noe svada som «Vi har mottatt rapporten din og setter pris på at du er tålmodig mens vi arbeider med å løse tekniske problemer på Facebook.» Saken er at hvis jeg prøver å bytte tilbake så går det ikke fordi som de sier: 1. Du har bytte for mange ganger (jeg har ALDRI bytte en eneste gang) og 2. (som nå) «Du kan ikke oppdatere navnet ditt, fordi du tidligere har bekreftet ditt nåværende navn. Finn ut mer.»

Vel saken er og blir at FB har blitt for stort og selvrettferdig og det som blir for stort og selvrettferdig ender opp som noe råttent og dårlig.

Og
https://resett.no/2018/01/23/shurika-hansen-er-nok-en-gang-utestengt-fra-facebook-fordi-hun-kritiserte-noen-for-a-bruke-uttrykket-*******
  

Friday, August 03, 2018

Noen er rett og slett forherdetSiden Hansen ikke vil moderere seg og insisterer på å fortsette og hamre løs på mennesker annenhver dag eller mer så er det på tide med en oppsummering og en avsløring av hans agenda, falske holdninger og lære samt hans forsøk på å legitimere forskjellige antikristlige “kirkesamfunn” som «hellige kirker». 

Men først er det noe som jeg vil slå klinkende klart fast;
Hansen forholder seg til en «jesus» som ikke finnes. Dette sees best i at han gir meg skylden for noen av sine sykdommer. Han har altså en «herre» som lar meg påføre ham sykdommer. Vel jeg vil ikke synke så dypt som å forsvare meg mot det, men kan bare si at min Herre Jesus Kristus ikke er slik. Likeledes så går han sterkt imot det Jesus Kristus sier i Åp. 18:4. Altså har han en annen Jesus og et annet Evangelium.
Åp 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
Hansen forkynner ikke dette. Han forkynner motsatt som alle i den Økumeniske bevegelse gjør. Samtlige. De gjenkjenner ikke paveveldet som det antikristlige. De er forført.
Når det gjelder Hansens agenda så er den den samme som alle andre innen den Økumeniske bevegelse; de elsker sine posisjoner. De vil videre være med på noe stort og overser det faktum at «den minste gjenfødte troende» er millioner ganger større en den falske Økumeniske bevegelse. Den Økumeniske bevegelse kommer opprinnelig fra den Romersk Katolske Institusjon og den bevegelsen vi kjenner i dag kommer fra Andre Vatikankonsil (1962-65) og det bør de involverte vite. Hansen vet dette. Det er nemlig Roma de ønsker å bli ett med. Hansen prøve (som den eneste) og nærmest besverge at dette ikke er tilfelle for hans vedkommende, men saken er at han er dypt involvert.
Det avsløres også igjennom at så fort noen «sier noe stygt», om da spesielt den Romersk Katolske Institusjon, så får han «alle pigga ut». Dette er gentagende og kan bevises meget lett i kommentarfeltet på hans blogg og i kommentarfelt på FB og andre steder. Likeledes finnes det mange vitner som gjerne vil stå frem og slå dette fast hvis de blir spurt. Spørsmålet blir jo da hvorfor han oppfører seg slik. Vi lar leseren dra sine egne konklusjoner.
Hvorfor han er så farlig er fordi han er så pågående og da har en stor leserskare som han skryter av har blitt enda større siden han begynte å produsere sine løgner om enkelte. Det falske går på at han forherliger det antikristlige. Det finnes for eksempel, ca. 1200 millioner katolikker på denne kloden. Hvor mange som leser hans blogg vet jeg ikke, men bare én er nok. Den som leser vil få beskjed om at han går på veien til Himmelen, men som vi vet så går enhver avgudsdyrker på veien til Helvete og trenger omvendelse. Han trenger IKKE det Hansen tilbyr; en sikkerhet for frelsen.
Hans «hellighet» og «høykirkelig-het» og merkelige oppførsel gjør at mange syntes han er en koselig fyr. Men skinnet bedra. Han er så inderlige falsk at det er vanskelig å se forskjell på ham og en ekte troende. Som du vet, jo mer en seddel er falsk, prøvd å etterlignet den ekte, jo vanskeligere er det å skille den fra den ekte. Ta heller ikke feil. I rottegift er det 99,9 % næringsrik mat. Vi minner om;
2. Kor. 11:14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.
Til slutt vil vi ta frem noen eksempler på hvordan han operer. Som sagt så mister han lett fatningen når noen går imot ham. Han hater blant annet adventister fordi de er så imot Roma. Det som bør nevnes er saken om Alberto Rivera og hans avsløringer om Jesuitter. Jeg vil påstå at absolutt alle bibeltro kristne har for lenge siden slått fast at Alberto Rivera var en kjær broder som ble en martyr, drept av Jesuitter som han avslørte. Vi skal her se bort ifra siste påstand foreløpig, men la oss bare gjenta; ALBERTO VAR EN KJÆR BRODER OG DET VAR IKKE LØGN I HANS MUNN. Millioner av troende vil vitne om dette. Men ikke Hansen. Jeg har lest på hans egen blogg hvordan han prøver å hudstryke (jeg har tatt kopi) en som brukte tid sammen med Alberto og også gjorde et intervju med ham. Det er hårreisende hva Hansen prøver å insinuere.
Likeledes benekter Hansen at det finnes en Jesuitt Ed som ble avslørt av Alberto og også offentliggjort av flere andre avhoppede Jesuitter og prester. Dessuten finnes det kopier som vanskelig kan benektes. Selvfølgelig vil Roma og Jesuitter benekte dette da det er en hemmelig ed, og Hansen tror da mer på dem. Han ser forøvrig på Jesuitter som noen gode misjonærer. Verdenshistorien beviser dog det stikk motsatte. De har fremstått gjennom siden de startet som noen uhyrlige mordere av spesielt protestanter. Les selv eden på nett.
Så når Hansen ikke gjør annet enn å løfte opp, og da skyhøyt, sine mentorer som elsker Jesuitter og beste venner som er avdøde kjettere som står for det antikristlige så bør vi ta avstand og advare. Lang avstand og meget tydelige advarsler. Vi skjønner at han ikke tåler dette. Men han blir ikke syk av dette. Hvis han blir syk av noe så er det sitt enorme hovmod.
For å sette ord på noe ved hjelp av andre så har jeg hentet dette fra Hansen sin blogg der det bl.a. er kommentert angående Alberto. Storstrand er da personen som har intervjuet Alberto;
En person skriver:
«Jeg blir nokså opprørt, Bjørn Olav Hansen, over at du avfeier Storstrand på denne måten. Når han fremsetter sine påstander kaller du det automatisk “udokumenterte påstander”. Jeg har lest intervjuet fra 1991, og jeg har sjekket kildene, og det er ingen tvil om at påstand står mot påstand. Men iallfall bør du lytte til begge sider. Jeg trodde du var opptatt av sannheten, pastor Hansen. Om jeg skulle lemlestet alle dine påstander på din blogg, satt spørsmålstegn ved hvert sitat fra kirkefedre og dine ortodokse forbilder, da ville din blogg blitt et underlig sammensurium. Men jeg viser deg såpass respekt at jeg lytter og vurderer det du skriver.»
For de som er mer interessert så kan man lese svaret til Storstrand her: (Sjekk helt til slutt, men så er resten strøket av Hansen i kjent stil.)
Videre skriver Storstrand:
«Litt meir sanning på kaupet:
Pave Pius XII: Nazist og jødehatar
Pave Paul VI: Kommunist og jødehatar
Pave Johannes Paul II: Pedofil, Pederast, Homofil, Nazist, som var med og produsera Zyklon-B
Pave Benedict XVI: Nazist, medversmann i Hitlerjugend.
Alle dei sistnemnde: Maria-dyrkarar, noko som er i strid med Guds Ord.
Du havde havt godt av å lesa dokumenta kring Riesterer-saken. Marta Steinsvik framførde dei tyngste prov som kan førast - utan å krenkja moralkjendslene hjå folk flest - og jamvel vart ho trakka ned i driten av katolikkar - som provande førde til torgs den eine falske påstanden etter den andre.
Du finn boki på Biblioteket: St. Peters Himmelnøkler av Marta Steinsvik.
Du kunde òg havt godt av å lesa biografien til Charles Chiniquy. Um du vil kann eg senda han til deg.»
Bjørn Olav svarer i kjent stil:
«Jeg gir meg ende over, Storstrand. Jeg har ikke møtt din like. Dine instinuasjoner er så grove, at de grenser til det utilbørlige. De er så grove at de er helt i grenseland for hva som kan aksepteres, uten at man stilles til ansvar for dem. Du slenger ut en masse påstander, selvsagt helt uten dokumentasjon. Du innrømmer også at du ikke har en slik dokumentasjon, likevel fremsetter du grove anklager. Du sier at du “fysisk ikke vet hvem” som drepte Alberto Rivera, men at det bare kunne være den romersk katolske kirken som stod bak. Jeg spør om denne saken har vært oppe i rettsapparatet, nettopp for å stille deg til ansvar, for dine påstander. Så har det altså ikke vært noen rettssak? Men Storstrand fra Frekhaug vet selvsagt hvem drapsmennene er! Hvor er dokumentasjonen din på at pave Johannes Paul II var det du påstår at han har vært? Disse påstandene er alvorlige, svært alvorlige. Hvor har du dette fra?»
Som vi alle vet:
Pave Pius XII – pave mellom 1939–1958 var klart pro Nazi. Selv om Jesuitt agenter har prøvd å oversvømme nettet med falske artikler og kommet opp med bestilte artikler om saken i ett sett og «infiltrert» Wikipedia er det en kjensgjerning at Hitler som var katolikk aldri ble ekskommunisert fra «kirken». Dette taler for seg selv. Tvert imot skrev katolske prester om Hitler etter hans død at han var en helt. Hitler selv gjorde et nummer av at han bygde SS på Jesuitt Ordenen. Hitler skrev «Min Kamp» ved hjelp av en Jesuitt kardinal. Slik kan vi holde på i det uendelig med å bevise at denne paven var klart pro Hitler og vise versa. Å protestere på at Nazister er og var jødehatere er vel noe drøyt Hansen? Hvorfor ikke bare gå inn på nette å google noen bilder av Hitler og paven sammen samt kardinaler som gjør nazihilsen.
Her er rene fakta om pave Pius XII:
https://www.jesus-is-lord.com/ponting.htm
Ca. en million mennesker drept fordi de ikke ville konvertere til Katolisismen. «Takk» til Pave Pius XII. Dette greier ikke Jesuitt skribenter og fordreie å forfalske. Selv på Wikipedia står det om dette enda.
Og slik kan man hvis man har ork til det finne beviser for dette i historien og det er fritt frem for alle å søke på nette. Men hva gjør Hansen. Tar disse paver i forsvar. Han vil alltid ta paver i forsvar. Han sier til og med at jeg deler ut propaganda når jeg deler ut traktater utenfor den katolske «kirke». Men ikke noe av dette kan toppes av at paven kaller seg Vicar of Christ. Jesus sin stedfortreder på jord. Ufeilbar når han sitter i sin sjefsstol. Så bare det burde være nok til å kritisere samtlige paver på det groveste. Men hva gjør Hanssen? Løfter opp paven. En person som kaller seg den Hellige Ånd. Totalt blasfemisk!
Når det gjelder drapet på Alberto så er det hans kone som har rapportert dette som et mord. Det vil ikke Hansen høre på. Han tar katolikkene og jesuittene i forsvar i stedet for konen til en protestant som led martyrdøden. Vi trenger ikke flere bevis. Hansen er avslørt.
Hansen er også en som løfter opp noe av det verste inne kristenheten i dag nemlig Bethel Church, Redding og Bill Johnson. Jeg vil ikke gå mer inn på dette her, men vil bare nevne at det er hevet over tvil at ingen bibeltro gjenfødt vil gjøre annet enn å avsky det Bethel og Johnsen står for. Jeg må avslutte. Men det er mye mye mer. Mitt klare råd til Hansen er omvendelse omgående.