Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, February 25, 2019

La oss kalle en spade for en spade11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Ef 4:11-14 

Apostler er enten døde eller pensjonert, profeter er meldt ut eller kastet ut, evangelister har flyttet til Østen og bedriver yoga eller har rett og slett avviklet sitt virke, pastor er opptatt av posisjoner og har en agenda (les: lønnslipp) og lærerne lærer enten falsk eller ikke i det hele tatt. 

Bruder venter ikke og vi har fått «Kingdom Now» teologien inn med full tyngde slik at den eneste som er igjen i menigheten, nemlig «pastoren/presten», har blitt politisk i den forstand at han mener «kirken» skal fylle posisjoner innen politikk og forretning for å gjøre riket klart for Jesus sin gjenkomst. Eller om de ikke går så langt så som å bakke opp «Kingdom Now» er det klart at de mener med full tyngde at det er viktig å bedrive både forretning og politikk i menighet sammenheng. Se bare på den Norske «Kirke». Det er jo nesten bare politikk en prest bedriver i dag. 

«Menigheten» har blitt overbevist av pastoren (les: politikeren) at dette er veien å gå og alle har da valgt et politisk parti som er så ugudelig at verden har godtatt det. Foreslår man at man burde i så fall ha et parti med Bergprekenen som partiprogram blir man ledd ut. Menigheten er ikke lenger interessert i å holde seg rede og ventende. Holder seg heller ikke ren og ubestpottet fra denne verden. Hun er dermed ingen brud og de som er igjen og venter har valget mellom felleskap med de urene eller en tilværelse i en perifer undergrunns-menighet. Alt dette er profetert og fortalt av Jesus og beviser selvfølgelig det enorme frafallet.

«Kirken», som da er ytterst politisk, har også lagt seg på den økumeniske agende og alt hva det innebærer. Et medlem av denne frafallende protestantiske kirke har fått seg et eget kanan språk og i tillegg til dette et politisk riktig språk og da også til slutt, men ikke minst, en politikk korrekt oppførsel og væremåte samt uttrykksmåte i alle henseende. De som ikke vil være med på leken blir enten frosset ut eller baktalt ned.

I kjølvannet av dette har vi fått noen såkalte kristne blekker, som hvis man slår opp på nett, hadde i sin tid kommentarfelt. Av artikler og kommentarfelt kan man tydelig se agenda samt frafall. Det hele kunne blitt en bra skrekkfilm. Det var det samme som skjedde da Jesus Kristus vandret her og vi vet at det var de samme mennesker som kom for å utspørre Johannes. Så hvordan ble de besvart og hvordan reagert Jesus på dette og hvilken holdning hadde apostlene i sine brev angående dette? La oss ta en titt:

La oss først ha det i bakhodet at det var de samme menneskene som kom til Johannes og forlangte svar som noen år senere ville ha svar av Jesus Kristus og som da de fikk svar dømte ham til døden for blasfemi. Likeledes; det var Johannes sin konfrontasjon med kongen, som Jesus for øvrig kalte en rev, som var årsaken til Johannes sin død.
  
Matt 3:7: Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?

Hele skriften er full av lignende strenge uttalelser fra Johannes, Jesus og apostlene. Sjekk forøvrig Matt 23.

La oss si at du konfronterte hyklere med dette i dag. Brukte samme språket og oppførte deg som Johannes. Ramaskrik! Man elsker ikke, man er frafallen og man må stoppes. Baktalelser har ingen ende og de som viser litt sympati og forståelse har ikke annet å si enn at; «hadde du bare brukt en annen retorikk Johannes!» «Du trenger da ikke bruke slike ord å gå slikt kledd (les: oppføre deg slik)». OSV, OSV.  

Det politisk korrekte språket har nå blitt så innviklet at redaktører kan slette din kommentar med påskudd om generalisering. Hvis du bruker "alle", "de fleste", "mange", eller til og med "noen" så kan det bli lagt ned påstand om at du generaliserer. Dette er ukorrekt med tanke på dette;

Alle har syndet. Alle trenger til omvendelse. Osv. - videre:
  
12 En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. 13 Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, 14 og ikke gi seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Tit. 1

Men hvis man i dag skulle kalle en folkegruppe eller et kirkesamfunn for ett eller annet eller kristne eller muslimer eller hindu for hva de står for blir det politisk ukorrekt. Dagens påstander om politisk korrekthet er antikristlige. Kristus Jesus selv kalte kongen en rev. Vi er pålagt å ikke lyve. Det betyr at en spade ikke kan omtales som en hammer.

Vi kan videre i disse tider lese på NRK sine sider om løgner og bedrag hos det Baptistiske Samfundet. Skal vi da bare la dette ligge og overlate det til Jesus som de fleste vil si i dag? Eller skal vi stå opp å gå imot dette. Og da i hvilket ordlag? Hvilken retorikk? Hva ville skjedd hvis dette skjedde på den tiden Johannes døperen virket?

Vi har et ansvar og med dette ansvaret følger det med autoritet. De fleste er ikke opptatt av dette, men av innpakninger som; oppførsel, retorikk, språkbruk og andre relaterte ting i den forbindelse, men hva lærer skriften? Hvordan gikk Jesus Kristus og der igjen profetene frem? De fleste har glemt at Kristus ikke bare satte pastorer i menigheten ...

I 2. Tim. nevner Paulus folk ved navn i hvert kapittel. Vi er pålagt å avsløre svindler og falske lærere ved navn. Vi er pålagt å kalle de hva de er. Vi er pålagt å fortelle de at det hadde vært bedre for de å bli druknet enn å ha et slikt virke. Det var det Jesus Kristus gjorde. Men hvis vi nevner folk ved navn og avslører dere falske forkynnelse så er vi av verste sort. Ta ikke feil; ALT skal vi svare for en dag. Også unnfallenhet. En sann tjener med et sant kall kan ikke bry seg om hva folk sier og kaller ham. Han skal kun svare for Kristus en dag.

I dag stener mann ikke eller dreper ikke profeter. Det ville bare bli etterforsket og oppklart av politiet. Men jøye meg så gode man er blitt på å ta seg av profeter og vektere på andre måter. Det finnes ingen profeter igjen i en eneste menighet. De har blitt fjernet effektivt og de som er igjen i den perifere undergrunns-menigheten blir stoppet av frafallene redaktører og debatt ansvarlige. Det finnes ingen grenser for unnskyldninger man bruker for å stoppe advarsler til menigheten. Man begrunner det med alt fra retorikk til usannheter selv om det er referert til Guds Ord.

I spissen for dette grusomme frafallet står selvfølgelig den International Evangeliske Lutherske Institusjon. De har siden 1999 hatt felles erklæring om rettferdighets lære med Roma. I Norge er det Norges Kristne Råd som er Skjøgens datter. De aller fleste kirkesamfunn er medlem der. En av de verste kjeltringer på verdensbasis som bidro sterkt til dette enorme frafallet var Billy Graham. Han var nesten helt fra starten av en agent for Roma. Her i Norge er det folk som Egil Svartdahl og Terje Hegertun som utøver mest forførelse. Stephan Christiansen og Bjørn Olav Hansen kommer ikke langt etter, men de har ikke det samme publikum. Alle blir hyllet av ledelsen ikke bare i Pinsebevegelsen, men i de sekulære media også. Alle de nevnte inklusive paven i Roma fremstår som hellige menn. Derfor vil vi minne om følgende;

13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. 14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. 2Kor 11:13-15

Jeg for min del har alltid kalt disse forførere for noen hovmodige, hyklerske, halvgale økumeniske freak, eller "3HØF" om du vil, og det vil jeg fortsette med. Det er egentlig for mildt hvis man tar i betraktning hva Jesus Kristus kaller slike. 

No comments: