Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, February 28, 2018

Hva er en tros-kjeltring


En kjeltring er en banditt eller en som lyver og bedrar, underslår sannheten og gjør andre ting for egen vinning. Det er mange synonymer for kjeltring og mange som gjerne vil forklare ordet hvis man googler ordet.


Så for å bli kalt en tros-kjeltring må man først definere seg selv som troende. Altså man forfekter å ha søsken i Kristus Jesus. Det som er viktig for å bli kalt kjeltring i denne sammenhengen er at man som troende fremhever at man ikke er bundet av noen lover når det gjelder hvordan man behandler sine søsken. Men i følge Skriften så er man jo det.

Hvor finner man så disse største kjeltringene innen kristenheten? Jo de finner man som redaktører i såkalte kristne medier. Selvfølgelig finner man de lenger opp som eiere av disse medier. Disse kjeltringer underslår sannheten og kommer med underbygning av løgn daglig. Dette gjør de fordi de elsker penger. Altså er de i tillegg avgudsdyrkere. Fordi de har bare ett mål for øye og det er at deres blekker skal overleve slik at de kan fortsette å trykke mer kjeltring-stoff. Mer falsk lære. Opphøye flere avgudsdyrkere og vri på sannheten til det ugjenkjennelige.

Siden disse «blekkene» kaller seg «kristne aviser» må de forholde seg til Skriften. Det gjør de IKKE. De største og da verste, siden de når flest med sine kjeltringstreker er;

Dagen
Korsets Seier
Norge Idag
Vårt Land

Alle disse «blekkene» (kristne aviser – helt feilaktig beskrevet siden de ikke opphøyer Kristus Jesus) har muligheten for leserbrev og såkalte debattinnlegg hvor da leserne kan si sin mening og poste egne meninger som da skal kunne bli debattert i kommentarfelt. Man har da regler for hva man kan sende inn eller for hva man kan poste under debattinnlegg. Likeledes regler for hvorledes man har lov å kommentere.  Disse reglene er meget diffuse og bestemmes fra innlegg til innlegg av redaktører. Av den grunn vil man ofte oppleve at noe som kan godtas den ene dagen kan være sensurert den andre dagen.

Man bedriver altså en helt vilkårlig sensur av hva som blir sendt inn. Man unnskylder seg som regel med når man blir konfrontert om saken at;

«Jeg har ikke beskyldt deg for løgn. Men det aktuelle innlegget var i stor grad preget av generaliseringer og en form for kritikk som det er vanskelig å ta stilling til, og vanskelig å forsvare seg mot. Jeg driver ikke med trusler, men jeg gjør rede for hva som er vår praksis når det gjelder redigering av debattspalten»

«Jeg viser til svar under ditt åpne brev. Hvis du har tenkt å fortsette i samme tonen, med sterke og generelle beskyldninger og karakteristikker overfor nær sagt alt og alle, kan du bare droppe og sende oss innlegg»

«
Vi pleier ikke å gå inn i detaljene bak slike avgjørelser. Generelt gjelder det at vi legger vekt på saklig og sømmelig debatt. Det innebærer visse krav til respektfull omtale av andre, og krav til at faktiske påstander normalt bør dokumenteres»

«Hvis du kan omforme det etter våre retningslinjer så skal vi se om vi kan bruke det»

OSV OSV.

I tillegg så redigerer man teksten og sier at hvis du skriver sånn og sånn så skal vi se om vi kan bruke det.

På toppen av dette inngår man annonse avtaler over fire ganger (fire utgaver av avisen etter hverandre), men trekker seg etter en annonse med begrunnelsen om at de ble en storm av oppsigelser av abonnementer.

Slik kan man kanskje oppføre seg hvis man ikke betegner seg selv som en «kristen avis». Hvis man betegner seg som trosfeller kan man ikke oppføre seg slik. Da gjelder de regler som finnes i Skriften.

Altså hvis noen sender inn noe som er riktig og sant i følge Skriften så kan man ikke bare sensurer dette fordi man mener at det ikke er bra for avisen/debatten og ikke finner det passende for øyeblikket. Det er rent hat mot en bror. Altså man blir betegnet som en morder i følge Skriften. Så å kalle disse sjarlataner av noen såkalte kristne redaktør for kjeltringer er betimelig og direkte mildt.

Dessuten så har alle disse blekken en felles grunnvoll de gjerne vil ta vare på; nemlig «økumene». De skal på død og liv ikke skrive noe som kan såre et annet kirkesamfunn og kommer dermed på lag med Norges Kristne Råd som nettopp har slike husregler. De fleste trossamfunn er jo nå medlemmer der.  


De må omvende seg disse hovmodige lurendreierne. Likeledes eierne av disse blekkene.