Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, March 17, 2014

La os rydde opp i når det gjelder hvilket evangelium som forkynnes hvor

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23

Det er nå gått noen dager siden det "Scandinavian chock" ble kunngjort og enda har ikke de som kaller seg etterfølgere av Jesus stått opp og proklamert sannheten om det som det dreier seg om. Det virker som om det ikke er mer alvorlig enn om Svartdahl skulle skifte fra TV2 til NRK. Enn at en pastor skulle flytte fra Nord Norge til Syd Norge.

Saken er jo klar; når man konverterer så går man over fra en tro til en annen. Referer muslimer som blir kristne. Eller katolikker i Filippinene og Syd Amerikanske land som blir kristne. De lar seg døpe og Jesus døper dem i den Hellige Ånd. Detter er konvertering. Er vi vitne til det motsatte?

Så her er saken: Går nå Ulf Ekman og ektefelle lenger på den smale vei mot himmelen eller går de nå på den brede vei til Helvete? Han har blitt dyrket som en "gud" hos tros - og pinsebevegelse så her må det gies klare signaler fra ledelse og folket så ingen blir ledet inn på den brede vei hvis det er tilfelle. Kan vi for en gang skyld kalle en spade for en spade.

Hva tror dere Jesus ville gjort hvis dette skjedde for 2000 år siden. Prøve å feie dette under teppet? Nei han ville stått frem og sagt sannheten. Han sier i dag sannheten gjennom den Hellige Ånd. Er vi klare for å ikke kompromisse lenger?

Alt fra pressefolk til kjente pastorer, teologer og evangelister har uttalt seg, men min konklusjon er; de skjønner ikke engang alvoret.

Ønsker vi å finne sannheten en gang for alle når det gleder den Romersk Katolske Kirke (RKK)? Ikke la oss diskutere åpenbaringen om skjøgen, det vil snart bli åpenbart for alle når de ser røyken stige opp fra henne. Vi trenger ikke gå så langt at vi blir hengt opp i dette.

Men la oss kartlegge bare en av de hundrevis av læresetninger som er proklamert fra pave og gjennom katekismen. Er bare en ting av dette fra djevelen så blir jo saken klar. Vi kan ikke gå i tospann. Vi kan ikke bli gift med henne. Vi vil ikke bare få djevelen som svigerfar, men som far.

Etter vår mening er det 100 % klare (man kan ikke motsi uten å komme under rebelsk vanntro og harde hjerter ved sitt hovmod) Skriftsteder som omhandler det å be til døde og ha samtaler med døde. Så alt vi har å ta stilling til er dette. Da faller alt. Ber alle katolikker til Maria. Lærer Vatikanet at dette må gjøres? JA.

Hva tror du ville skje hvis du stod foran paven og gjerne ville bli medlem, men kom med din egen kjøreregel? Man vil bli nekte adgang. Prøv å kjør bil uten sertifikat og hvis du har sertifikat og blir stoppet for å kjøre på rødt lys og si ”jeg viste ikke at det var feil”.

Så etter min mening så kan vi ikke se på denne konverteringen annet enn det motsatte som skjer når så mange kommer til tro. Og da blir det jo en katastrofe å la dette gå upåaktet hen. Vi må kjøpe den lagelige tid og vi må nå benytte anledningen til og konfronter alle de som er unnvikende, unnfallende og feige i sin håndtering av dette. Samt vi må advare alle våre søsken om ikke å ta etter Ekman i en slik konvertering. Ber og håper han omvender seg.

Enten så er det syndig å forlate det han har forkynt og gå over til noe som er i strid med Skriften eller så er det ikke. Hvorfor denne oppstandelsen i alle aviser og hos de fleste oppegående troende. Hvis denne konverteringen ikke er noe problem så kan man jo bare ha et 5 linjers notis på nest siste side. Men det er hovedoppslag over alt. Hvorfor det? I følge noen er jo dette til og med forventet. Hvorfor har man da ikke prøvet å advare?

Leg har lest alt fra åpne brev fra hans tidligere kollegaer til spørre undersøkelse blant norske pastorer og andre og ikke et sted finner jeg noen som sier klart ifra hva dette betyr i følge Skriften. Skriften er overhode ikke nevnt noe sted i alle disse skriverier. Hvis det ikke er ok så må man da forklare at de som så gjerne vil begynne å forkynne et annet evangelium er forbannet.

Så vil nå Ekman begynne å forkynne et annet evangelium når han nå formodentlig blir innrullert i de katolske rekker, mest sannsynlig med en lederrolle. Er det evangelium den katolske kirke forkynner et annet evangelium? Det er jo ingen hensikt å liste opp titals grove falske regler og læresetninger som de har for å bevise det. ”Alle” vet jo at det er det.

Bare for at ta brodden av det jeg møter når jeg konfronterer eldste og pastorer i mine kretser.

De sier følgende:

1. De bekjenner Jesus som Guds Sønn så da er alt i orden.

2. Vi har ingen problemer med å be sammen med katolikker. (ledere, prester)

La oss se på dette.

For å ta det siste førs. Katolikker ber til de døde. Hele tiden. De ber til Maria. Det skulle ikke være nødvendig å si noe mer.

Hvem bekjenner Jesus som Guds Sønn?

I sin tid skapte Jesus en vakker overengel ved navn Lucifer. Denne overengelen ble kastet ut av Himmelen av Jesus og da dro han med seg en tredjedel av englene.

Disse, nå demoner, finnes her på Jorden og de bekjenner alle at Jesus er Guds Sønn. De har ikke noe problem med dette fordi dette er noe de vet og har sett.

De skjelver ved bare å høre navnet Jesus. De må vike når vi bruker navnet Jesus. Fordi de vet med sikkerhet at Jesus er Gud Sønn. Denne visheten bringer dem ikke tilbake til Himmelen, men en dag i Ildsjøen.

Så det er altså ingen sikkerhet å vite at Jesus er Guds Sønn. Jesus sier klart ifra om dette. Ikke alle som kaller meg Herre skal komme inn i Himmelen. Kun de som gjør min Himmelske Fars vilje.

Disse lederne av denne religionen Romersk Katolsk Kirke gjør de Guds vilje. Det er det vi må spørre oss om. Eller retter sagt; forkynner de et annet evangelium?

Mark 9:42:

Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f

Saturday, March 15, 2014

En note i serien om praksis i den Romersk Katolske Kirke.

27 Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, 28 så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:27f

” Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø ”

La oss legge tilside alt annet ekstraordinært negativt ved den Romersk Katolske Kirke (RKK) sine meget ugudelige lærer om Maria fra Nasaret og kun konsentrere oss om en ting. Deres bønner til Maria. Likeledes legge tilside alt det som er så vederstyggelig med dette, men bare konsentrere oss om en ting. Maria en gang gift med Josef i Nasaret er død.

Vi ønsker å gjøre dette her fordi hvis vi ikke tar avstand fra denne tilbedelse og bønn til Maria så er vi medskyldig i dette å be til døde. Ethvert menneske som ikke tar avstand fra dette gjør seg medskyldig. Spesielt når de forfekter at de ikke har noe problem med å be sammen med katolske ledere og prester som nettopp forkynner denne vederstyggelig lære.

Her er noe av hva skriften sier om kontakt med de døde:

9 Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. 10 Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. 11 Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. 12 For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. 5M 18:9-12

Når noen vender seg til dødningemanere og spåmenn og driver utroskap med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk. 3M 20:6

Når det i en mann eller en kvinne er en dødningemanerånd eller en spådomsånd, da skal de dø. De skal steines. Deres blod være over dem. 3M 20:27

En trollkvinne skal du ikke la leve. 2M 22:18

Når det gjelder praksis med å be til døde har jo katolikker også en spesiell dag for dette i året hvor de til og med besøker gravene. Men mer om dette i en annen note.

Det nytestamentlige omtalen vedrørende disse ting er jo også klare. Det kommer inn under dette:

11 Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.* 12 Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. 13 De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid. 14 Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige 15 for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere. 16 De er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. 17 Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! 18 For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. 19 Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden. Jud 11-19

Det er disse som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden.

I disse dager skaper disse mennesker splittelse i blant annet tros - og pinse bevegelsen. I disse forskjellige menigheter og blant søsken imellom. De skaper splittelse idet de går foran som et eksempel, forfekter og lobbyer, og rett og slett inngår avtaler med å samarbeide med mennesker som har ovennevnte avgudsdyrkelse.

Vi advarer på det sterkeste å ta avstand fra alle som har ovennevnte praksis og som maner til samarbeid, da splittelse av brødre, ved å godta ovennevnte praksis. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke en gang spise med disse mennesker som vet bedre, men ikke vil omvende seg.

Vi snakker ikke om de katolikker som ikke vet bedre og som vil skal forkynne evangeliet til (noe som også disse mennesker nå har inngått avtale om ikke å gjøre) og som vi gjerne går ut og spiser med når vi forteller sannheten. Dog ikke ta nadverd/nattverd med dem i deres forsamling. Mer om dette også i annen note.

Vi snakker om disse som kaller seg brødre og ledere, pastorer og eldste, teologer og lærer som kjenner Skriften, men nekter å bøye seg fordi de har en annen agenda som de setter høyere.

1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Rom 12:1f

Saturday, March 08, 2014

The Catastrophe

Today more than a third of the inhabitants of the earth call themselves “Christians”. If this were the case, we would all be “born again” within a few weeks. But this will not happen because most of those who call themselves “Christians”, followers of Christ Jesus, are not. The catastrophe is that more or less everybody of the approx 2.4 billion who make the claim to “be saved” is not even born again. But they think they are OK. They think they are on their way to Heaven, because they have been told a lie.

So who and how many are on their way to Heaven? How many are born again? Well, only Jesus knows that. Let’s make a calculation. Let’s say 5% of this 2.4 billion are born again. According to Paul Washer, Billy Graham would be pleased if 5 % “got saved” of those who came forward at the alter call in his campaigns. Let’s use that number and make some interesting figures. So 5 % of 2.4 billion gives 120 million born again Christians. That should be 120 million burning-hot missionaries on this planet, and if that were the case, this planet would be totally born again in a few years.

Peter made his speech on Pentecostal day and 3,000 came to believe and were baptised, and later about 5,000.

Act 4:4 However, many of those who heard the word believed; and the number of the men came to be about five thousand. (NKJV)

Or it can be, when it says; “came to be about five thousand”, that it was all together 5,000 so it was meaning to say they added 2,000 to the 3,000. This is of course of no importance in this context, but I’d like to mention that is the this kind of thing we are occupied by studying. We might need to learn Greek just to understand whether the total amount was meant to be described as 8,000 or “only” 5,000. Ridiculous!

Acts 4:4 (NLT)
4 But many of the people who heard their message believed it, so the number of believers now totalled about 5,000 men, not counting women and children.

It can even be that they counted only the men so we have to add a few thousand women also, and maybe even a few teenagers. Those people were normally not counted in those days. Only Jesus knows, and He is the one who knows who endured to the end.

1 Timothy 1:3-11
New Living Translation (NLT)
Warnings against False Teachings

3 When I left for Macedonia, I urged you to stay there in Ephesus and stop those whose teaching is contrary to the truth. 4 Don’t let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees. These things only lead to meaningless speculations,[a] which don’t help people live a life of faith in God.[b]

5 The purpose of my instruction is that all believers would be filled with love that comes from a pure heart, a clear conscience, and genuine faith. 6 But some people have missed this whole point. They have turned away from these things and spend their time in meaningless discussions. 7 They want to be known as teachers of the law of Moses, but they don’t know what they are talking about, even though they speak so confidently.

8 We know that the law is good when used correctly. 9 For the law was not intended for people who do what is right. It is for people who are lawless and rebellious, who are ungodly and sinful, who consider nothing sacred and defile what is holy, who kill their father or mother or commit other murders. 10 The law is for people who are sexually immoral, or who practice homosexuality, or are slave traders,[c] liars, promise breakers, or who do anything else that contradicts the wholesome teaching 11 that comes from the glorious Good News entrusted to me by our blessed God.

Footnotes:

1:4a Greek in myths and endless genealogies, which cause speculation.
1:4b Greek a stewardship of God in faith.
1:10 Or kidnappers.

There is no time for anything else than to preach the pure Gospel.

When we preach a simple, full and pure Gospel, many will believe, and many will like to call it a revival. (Let’s remember that the congregation who want to have a revival first need to have their own revival…)

In one of the meetings with Reinhard Bonnke there were once registered one million names for making a decision to devote their lives to Christ Jesus. We don’t claim that all this fruit will endure to the end, or were even converted there and then. But we claim it is a start for somebody, if the local congregation will follow up with baptism and sound teaching. And that we pray in the name of Jesus.

What one man who believes in Jesus can do, another man can do. Jesus is not a respecter of persons. It just depends if you are totally surrendered to the Truth. For the eyes of the Lord look for those who are totally with Him to powerfully strengthen them.

We need to use this example to make it clear that with 120 million fully surrendered believers, this planet will be turned upside down in a pretty short time. But of course some will claim that we need to go out in teams, and that we need a team to make big revivals. Let’s say that we need some to go together and make up around one million teams with 120 people in each. In that case with only some thousands added to the churches (teams) every week, it would be pretty much the same case. The newspapers and TV news will be full of stories of changed communities.

Likewise, we would have the same effect if every believer would preach to someone he met every week or every month. But this is not the case, because the changes are not there, the changes that will come out of this accelerating, accumulating super-effect.

We can see some of this of course in places like China, South America and Africa and even in India and Pakistan, but that is not the point. The point is that worldwide there are very few totally surrendered followers of Christ, or “born again” if you like; as few as maybe 5 % of those who call themselves “born again”! The backsliding is enormous in all these mass meetings we have, may be as much as 80-90 %, or may be even more. We will come back to this, but let’s just agree; it is all because of unbelief and haughtiness.

A survey in USA once asked the following question to the congregation. It was done in 1000 churches; “What is the reason for attending church?” 90 % claimed it was to cover their spiritual needs and 10 % mentioned they were able and equipped to preach the Gospel. This was about 20 years ago. Today I think the number of those who have “got it” is more like 5 %. Or fewer! So it’s like there are 5 % who have “got it” and even fewer who go out!

Therefore, we make this claim that the condition of the church is extremely negative, both when it comes to teaching and to fulfilling the commission. Also, let’s consider how many are walking the narrow way to the narrow gate. Let me remind the reader that it is those who do righteousness who are righteous, and that your faith is dead without actions. Let’s hope we are wrong in these figures, but sadly it seems that this is indeed the case. The catastrophe is therefore a fact.

We can’t just say, “No it is not like this”. There is too many, and to much that point to it being like this. May be over one billion (1,000 million) that think they are on the way to Heaven, but are roaming around on the highway to Hell, and all of this is because of haughtiness and unbelief. How many will be eternally lost because of this inaction from the church? This is the worst catastrophe!

When will the church be aware of this catastrophe? I hope it’s before they stand in front of the Judgement Seat of Christ.

For so many years now, we have been focused on un-reached nations (people), the “10/40 window”, and there is much prayer for countries like China, and so on and so forth. But nobody really talks about those who are led astray by false doctrines. We are responsible for those who have been led astray by “brothers” under a false flag.  We need to leave the one or two sheep and go after the other 98, so to speak.

This mega-catastrophic problem doesn’t seem to worry most people. But the most blessed thing to be heard that there is a kind of revival going on, a revival which is focused and pinpointed at the existing congregations. More and more people with Fire take responsibility and shout out about this problem. Ever heard that type of shouting before? It was Jesus who shouted out this, and before that it was John the Baptised.

There are already books on the market which are sharp enough to shake the most lukewarm out of his sleep. Congregations, large congregations take responsibility and throw themselves to the ground and cry out, mercy Lord, mercy! Hopefully soon more congregations will come out of their cowardly inaction and join, before it is too late.

Because we are in the very last end time, the Ecumenical will be more and more rampant, if not to say “Chrislam”. This is the start of the World Church. This is of course prophetic and we shall not fight this, but we shall warn, and warn loudly! The Shofar must sound! We have to blow, so the night is turned into day!

If we don’t do this we are haughty, and of course without any faith at all. We are in for a fall, a big fall. If we don’t warn people, the snowball will continue its progress and build up as it runs down hill and end in a giant crash for the church. The crash will be so great that most will read in the morning newspaper next day; “all small children disappeared and also many adults around the world. Many accidents are happening in every country and some are saying that Jesus has come back!”

Therefore we have to stop being lukewarm and lazy, and pick up our Bible and start to read about the warnings. Especially:

1 Corinthians 5:1-13
New Living Translation (NLT)
Paul Condemns Spiritual Pride

5 I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you—something that even pagans don’t do. I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother.[a] 2 You are so proud of yourselves, but you should be mourning in sorrow and shame. And you should remove this man from your fellowship.

3 Even though I am not with you in person, I am with you in the Spirit.[b] And as though I were there, I have already passed judgment on this man 4 in the name of the Lord Jesus. You must call a meeting of the church.[c] I will be present with you in spirit, and so will the power of our Lord Jesus. 5 Then you must throw this man out and hand him over to Satan so that his sinful nature will be destroyed[d] and he himself[e] will be saved on the day the Lord[f] returns.

6 Your boasting about this is terrible. Don’t you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough? 7 Get rid of the old “yeast” by removing this wicked person from among you. Then you will be like a fresh batch of dough made without yeast, which is what you really are. Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed for us.[g] 8 So let us celebrate the festival, not with the old bread[h] of wickedness and evil, but with the new bread[i] of sincerity and truth.

9 When I wrote to you before, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin, or are greedy, or cheat people, or worship idols. You would have to leave this world to avoid people like that. 11 I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer[j] yet indulges in sexual sin, or is greedy, or worships idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheats people. Don’t even eat with such people.

12 It isn’t my responsibility to judge outsiders, but it certainly is your responsibility to judge those inside the church who are sinning. 13 God will judge those on the outside; but as the Scriptures say, “You must remove the evil person from among you.”[k]

Footnotes:

5:1 Greek his father’s wife.
5:3 Or in spirit.
5:4 Or In the name of the Lord Jesus, you must call a meeting of the church.
5:5a Or so that his body will be destroyed; Greek reads for the destruction of the flesh.
5:5b Greek and the spirit.
5:5c Other manuscripts read the Lord Jesus; still others read our Lord Jesus Christ.
5:7 Greek has been sacrificed.
5:8a Greek not with old leaven.
5:8b Greek but with unleavened [bread].
5:11 Greek a brother.
5:13 Deut 17:7.

“Your boasting about this is terrible. Don’t you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough? “

and

“When I wrote to you before, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin, or are greedy, or cheat people, or worship idols. You would have to leave this world to avoid people like that. 11 I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer[j] yet indulges in sexual sin, or is greedy, or worships idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheats people. Don’t even eat with such people.”

It is unbelief and haughtiness if we don’t take the above seriously and on top of that claiming to have clean hands. But in reality, we are not willing to lift a finger to make the church clean. Don’t’ we know that Jesus will come for a clean, white Bride?

We will not here start to list up the enormous list of sect and false teaching in what is called denomination. The Catholic Church tops this list of course, but these days everything seems to be put up side down. We just have to realize it is enormous amount of false teaching out there. It is of course according to what Jesus says it will be in the last days. ‘

It is time to look up into the sky and expect the return of the Bridegroom at any moment. It will be only, and we mean only, those who are ready and white who will be lifted up to meet Him. A lot of “believers” are interpreting the Scripture in that way that it is going to take time and that His return is not imminent at all.

Well the Scripture is clear. If you don’t await the Bridegroom and expect His early coming every day you have lost your first love and need to repent. If not, you will see the catastrophe first hand in the newspaper one day. As it is today it looks as if it will be mostly small children who will meet their Lord in the sky …   All because of rebellious unbelief and hardening of hearts.