Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, December 26, 2015

Hva er det mennesker trenger?


eller
Hva er meningen med livet?

Skal vi tro filosof Poul Lübcke, er meningen med livet det hver og en finner fram til. Komikerne i Monty Python, i filmen «The Meaning of Life», kom fram til følgende svar: «Prøv å være snill mot andre og ikke å spise for mye fett. Les en god bok innimellom, gå en tur og prøv og lev i fred og harmoni med mennesker fra alle sosiale lag og nasjoner.»

Vel det kan sikkert være noen gode råd i det. Men det har seg slik at det er en som har forklart det bedre. Ingen kommer utenom å ta stilling til følgende:

Hvem er Jesus?
Noen sier; En historisk person. Som i en viss forstand er riktig. Men er han mer enn det? Hva sier han om seg selv? Han hevder å være Guds Sønn. Så er han en løgner eller snakker han sant? Noen sier han var en god lærer og ved den påstanden, ved hjelp av fortid, erklære at han ikke er i live (Hindu). Jesus hevder han stod opp fra de døde. Og hvis han er en god lærer hvordan kan han i så fall lyve? Ingen god lærer lyver! Noen sier han var en profet og til og med sier han ER en profet, men fornekter Hans Guddom, påstanden om at han er Guds Sønn (Muslim).

Hvem tror du han er?
En god løgner? En falsk lærer? En gal person? Du kan ha rett. Bare en gal person komme med en uttalelse som helt sikkert vil dømme ham til å dø på et kors hvis han da ikke nektet å lyve og dermed fortalte sannheten. Han sier i dag som den gangen; «JEG ER GUDS SØNN». Så du må gjøre deg opp en mening. Enten var han gal eller han er Guds Sønn. Og er han Guds Sønn så vet han meningen med livet og hva vi trenger.

Hvorfor måtte Jesus dø?
Rett og slett fordi han var den eneste hellige offer for synd. Selv i denne sekulære verden vil vi bli dømt for våre synder og dømt, i noen land, til døden for noen synder. Hvor mye mer vil vi bli dømt for synd foran vår hellige Skaper. Jesus måtte dø så vi kan ha mulighet til å arve evig liv ved å tro på det han gjorde på korset da han sa; «Det er fullbragt».

Hva er hensikten med livet ditt?
Å tjene Ham som er verdig all tilbedelse. Å elske Gud vår Far fremfor alt, hans Sønn Jesus Kristus og Den Hellige Ånd vår sikkerhet for evig liv og å elske vår neste som oss selv.


Hvordan kan vi være sikker på dette?
Bare ved å teste om det er sant. Hvordan kan vi gjøre det? Å gi Jesus en sjanse til å bevise sine påstander. Skriften sier;

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1:12

Hva har du å tape? Hvorfor ikke teste disse påstander? Er han sannheten? Han hevder dette:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3
Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17

Vi utfordrer deg i dag til å spørre ham ved å be til ham. Men din bønn må være oppriktig. Jesus er den eneste som kan se til hjertet ditt. Han vil se om du virkelig, virkelig er interessert i sannheten, eller du ønsker dine egne lyster og løgner. Her er fakta;

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

Dessuten:
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Hva venter du på? Snakk med Jesus og så få deg en bibel (den gode bok, «en god bok») og begynne å lese de gode nyhetene. Start med Johannes evangeliet i det nye testamente.

Du sier kanskje: «det finnes ingen Gud». Vel det kan ikke bevises. Ingen kan bevise en negativ. Så dermed vil det alltid være en mulighet for at det finnes en Gud og at påstanden til Jesus er korrekt.

Jesus velsigner deg og din familie.


Kontakt oss gjerne på kjell@norway.com.ph