Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, October 26, 2017

Hyper-nåde, falsk nåde, nåde


Det finnes tre forskjellig falske og misvisende nåde-forkynnelser.

Som det fremgår av overskriften vil vi prøve å sette ord på det som har foregått i hva man kan kalle den vestlige verden eller industrielle verden siden rett etter krigen. Dette har ikke bare forårsaket stor skade i Australia (samt Singapore, Sør-Korea og New Zealand), Europa, Nord- Amerika, men også i de sener år fått innpass i Afrika, Sør-Amerika og til og med China, India og Pakistan.  Altså som vi alltid har vist, djevelen sparer ingen.

Vanlig falsk nåde som snek seg inn i menigheten i Norge rundt 1960 går på at man forkynner mer eller mindre tilslørt at Jesus Kristus bærer over med synd. Forkynnelse om påbud og viktigheten av dåp i vann og da igjen omvendelse har forsvunnet mer og mer og falsk nåde forkynnelse har til slutt gått over i en enda mer frimodig forkynnelse som blir kalt «hyper grace» på engelsk. Det går meget kort ut på to ting og det er at Jesus har død for dine fremtidige synder slik at du ikke trenger å omvende deg. Likeledes så overbeviser ikke den Hellige Ånd en troende om synd og med dette å forfekte at hvis man føler at noe ikke er riktig så er det fordømmelse fra satan og ikke noe å bry seg om. I tillegg til dette blir alle som ønsker å leve Hellig for Jesus kalt «loviske».

Men dette er åpenbare vranglærer som ikke skal bruk mer tid på. Den siste typen av nåde som ikke er så godt belyst er læren om hva vi vil kalle «av nåde er vi frelst». Eller fantastisk nåde.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8

Dette er muligens det mest misbrukte verset i hele NT. Det blir nesten alltid kun brukt i to versjoner ved referanser:

«For av nåde er dere frelst» eller «For av nåde er dere frelst, ved tro» - meget sjeldent fult ut i sin helhet.
Og nesten aldri vil man også inkludere vers 9: Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

For en mer utdypende forklaring på nåde se:

For å komme til saken; det er med sorg i hjerte jeg er nødt til å innse at på grunn av en stor feil i videreformidlingen av brevene til Paulus så har de fleste troende i dag ikke greid å ta inn over seg hvem man er i Jesus Kristus. Dette er til stort hinder for en ekte forkynnelse av evangeliet. Det er som at ringvirkningene av denne forkynte type nåde aldri slutter å spre seg og igjen spre sin forvirring om hvem vi er i Kristus. Den Hellige Ånd er i sorg.

For å slå det fast; det er Guddommens KJÆRLIGHET som skal forkynnes. Nåde er beskrevet som en ufortjent gave mens AGAPE (gresk for Gudommelig kjærlighet) er beskrevet som «ikke fordi og ikke på tross, men ubetinget».
Hadde det ikke vært for 1. kor. 13 så ville jeg begynt å lure på om det var noe ved Paulus som han hadde fått skjøvet i bakgrunnen. At nåde overgår kjærlighet. Men takk Jesus for 1. kor. 13. Paulus sier i et av sine brev at han ser på seg selv som den største synderen av alle. Da forstår vi hans kjærlighet idet den som er tilgitt mye elsker mye. Men i dette ligger det også at han mente seg å trenge til nåde. Mye nåde. Når vi vet hva han bedrev før han ble gjenfødt så skjønner vi dette.

Men la det være tindrende klart; Paulus sin forkynnelse om nåde har kun med at vi (og spesielt jødene) må forstå at man ikke kan bli gjenfødt av gjerninger. Altså ved å holde Loven.

Derfor finner man ikke denne forkynnelsen i evangeliene. Man finner kun forkynnelsen om Guds Kjærlighet (AGAPE). Johannes sitt brev blir av noen kalt kjærlighets-evangeliet. Og det med rette. Man finner lite om nåde der. Man finner masse om AGAPE.

Hvis vi ikke snart slutter å forkynne om nåde og begynner å forkynne om AGAPE vil til slutt «ingen» forstå hvem de er i Jesus Kristus. Jeg vil her gå langt i å beskrive hva vi er i Jesus Kristus. For langt vil sikkert noen si …
Her er hvordan jeg ser det som jeg mener er etter Skriften; mens nåde er noe ufortjent er AGAPE fortjent. I den forstand at vi har ikke fortjent AGAPE som lønn, men som sønn.

La meg forklare. Ingen blir frelst av nåde. Nåde er heller ikke en person i Guddommen som skal tilbes som man skulle tro mange bedrev i dag. Noa fant nåde i Guds Øyne, men det var tro og lydighet som frelse de åtte.
Hvis nåde kunne frelse trengte ikke Jesus å dø på korset. Fordi Jesus kom med nåden og sannheten beskrevet i Joh. 1. Kun Jesus blod frelser og det er utøst i AGAPE kjærlighet.

Når en gjenfødt en dag står til brud vil ikke Jesus si; «du skal bare vite at der er av nåde jeg tar deg til ekte». Heller ikke vil Faderen si at når vi arver Riket; «din eks-synder. Der er bare på grunn av nåde du arver» Nei, nei og atter nei. Jesus tar oss til ekte av AGAPE og vi arver rike gjennom AGAPE og at vi er ekte sønner og døtre. Altså vi arver av de rettigheter vi har som barn!

Det er på tide at vi forstår at som gjenfødte så er vi barn av den Allmektig Gud. Som barn så fortjener man foreldres kjærlighet i den forstand at man kan gjøre krav på kjærlighet fra en far og mor. Hvis ikke far og mor elsker en så er de ikke far og mor. Selv jordiske foreldre vil gladelig gi sitt liv for sine barn. Forskjellen på oss og det som skjedde på korset er at Jesus ga sitt liv mens vi ikke var barn, men vantro syndere. Barn av satan.

Rom 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.   

Så når vi som jordiske barn av syndige foreldre kan gjøre krav på deres kjærlighet nettopp fordi de kaller seg foreldre hvor mye mer skal vi ikke kunne gjøre krav på vår Himmelske Fars og vår Frelser, Bror og Brudgom sin Guddommelige kjærlighet. Før vi forstår dette mirakel som skjer når vi blir gjenfødt vil vi aldri forstå hvem vi er i Jesus Kristus. Før vi slutter å formidle denne ufortjente nåde i stedet for fortjent AGAPE så vil vi aldri kunne ta inn over oss hvem vi er Kristus. Vi vil aldri kunne få den kraft og ILD som trengs for å gå ut med et evangelium som omhandler ikke bare nåde, men først og fremst AGAPE.

Vi har i dag en frikirke som går mer og mer over i grøfta og ut i det grå intet. De som tror seg å ha skjønt Guds gave viser seg å ha misforstått. De tror Guds gave til menneskene er noe som heter «nåde» og ikke en altoverskyggende grenseløs Guddommelig Kjærlighet som vi faktisk kan gjøre krav på som barn.

Det står Skrevet; Gud er Kjærlighet - AGAPE
det står ikke; Gud er nåde.


Monday, October 23, 2017

Om kristent «medlemskap»


Roten til alt ondt (2) – Statsstøtte til menigheter må bort. Først da kan menigheten stå på egne ben festet på den riktige grunnvollen, Jesus Kristus, ikke staten.

Vi leser i disse dager at «Kristne ber om å slettes fra medlemslister». Jeg håper og ber om at dette er sant. For det første så er dette med medlemslister i sekulær form i utakt med Skriften. Når man blir gjenfødt blir man automatisk innskrevet i Livets Bok. Dette er det eneste medlemsregister for troende (kristne – etterfølgere av Jesus Kristus).

For det andre så har disse registre i nyere tid blitt misbrukt så mye og vært roten til så mye ondt – les: kjærlighet til penger – at det er en skam at man stadig i kretser som frikirker legger seg helt under disse medlemslister for å kunne «overleve» som menighet. Den lutherske kirke – den norske «kirke» - tidligere statskirken trenger vi ikke omhandle her. Det taler for seg selv. Heller ikke den katolske institusjon.
For det tredje så kommer man i konflikt med Skriften igjen når man hele tiden skal gjøre det offentlig hvor, når og hvor mye man gir. Dessuten så lyver man når man prøver å forsvare dette og sier at det vi får igjen på skatten kan vi gi en gang til. Vis meg gjerne en selvangivelse som gjenspeiler dette så skal jeg gladelig la meg arrestere for løgn.
I visse kretser har dette med pengestøtte gått så langt at man har blitt ekte kjeltringer. Og det verste av alt; det involverer bibelskoler. De unge blir altså lært opp til svindel i våre såkalte frikirker. Hvordan kan dette ha seg? Jo slik;
  • Utdrag:

    Krav til studenten

    Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 106.340 kroner i året. Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.
Det som skjer i enkelte "internasjonale menigheter" som har god forbindelse med en norsk frikirkemenighet er at de som er her som «au pair» og som ønsker et lenger opphold (som regel ut over to år) og som ikke får forlenget oppholdet som «au pair» begynner på bibelskole. De trenger da å oppfylle visse krav. Som de ca. hundretusen nevnt ovenfor. Dette blir lånt de og satt inn på konto før man søker for så å bli tatt ut igjen når man har fått innvilget studieplass. Dette er ren svindel.
Og for ikke å forlate de forskjellige tvilsomme forhold til frimenigheter tatt i betraktning selve posten; enkelte steder leier menigheten ut lokaler gratis mot at de som går i de internasjonale menighetene blir oppført som medlemmer i «moder» menigheten slik at denne får statsstøtten.
Mye kan nevnes rundt det med kjærlighet til penger – roten til alt ondt:

1Tim 6:10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.
La folk melde seg ut i hopetall. Kanskje vi snart kommer tilbake til grunnvollen.

Wednesday, October 11, 2017

Statsstøtte


«I framtiden må vi forberede oss på å drive menighet uten statsstøtte.»
SIGMUND KRISTOFFERSEN, LEDER I PINSEBEVEGELSEN


Vi kan videre lese i disse dager;
«Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service».
Og
«Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge».
Samt et noe eldre oppslag i KS;
«Denne uken ble det klart at Korsets Seier har fått avslag på søknad om produksjonsstøtte for 2016. Pressestøtten som i 2015 var på 1,5 millioner kroner utgjør en vesentlig del av avisens inntektsgrunnlag».
Stortinget bør ha det helt klart for seg at de ikke kan forskjellsbehandle. Derfor er det etter min mening soleklart og hevet over enhver tvil at «alle» kristne menigheter inklusive Den Norske Kirke, Islamske moskeer og humanetiske samfunn også må miste statsstøtten.

Siste utspill fra for eksempel Humanetisk Forbund
«Nokså forfjamset kontaktet jeg venner og bekjente for å høre om vårt møte med Human-Etisk Forbund var enestående. Det var ikke tilfellet. En hadde fått avvist Elvis Presleys tolkning av Amazing Grace i bryllupet».
Samt
«Human-Etisk Forbund sa nei til Pie Jesu».
Vi kunne i stor utstrekning sitere både Koranen og Bibelen og med enkelhet sette på trykk vers som helt klart ville gjøre, om bare Stortinget gadd å sjekke, at ALL støtte til kirker og moskeer ville bli trukket tilbake. Det ville også veldig enkelt sette politikere som Hareide og Listhaug arbeidsledige over natten. Og alle andre som mener å bekjenne seg til koranen, Bibelen eller humanetiske regler og praksis. MEN DET GJØR STORTINGET IKKE. Og vi bør stille os selv spørsmålet; hvorfor ikke?

Enkelt og greit fordi Stortinget forskjellsbehandler. Og også at de store menigheter/moskeer som nå muligens vil beholde støtten, mens små vil miste den, (NOK EN FORSKJELLBEHANDLING), kompromisser SIN LÆREBOK/RETNINGSLINJER, så mye i sine prekener at de slipper unna med det.
La oss bare ta ett eksempel slik at ikke kommentarfeltet blir fult av spørsmål om dette. La oss ta for eksempel homofili. Islam lærer at homofile skal steines. Det kan umulig være i tråd med retningslinjer for statsstøtte. Bibelen lære krystallklart at ingen som praktiserer homofili kan delta i verken nattverd eller være ansatt i kirken, praktisere som eldste eller pastor eller være medlem. Mens da humanetisk forbund har regler som nevnt over angående sanger og praksis i begravelser og bryllup. Dette kan umulig kvalifisere til statsstøtte? Hvis jeg da ikke har lest og/eller skjønt retningslinjer for støtte helt totalt feil. Arrester meg gjerne hvis det er tilfelle!
Så la oss gå over til for eksempel pinsebevegelsen som er relativt stor i Norge. For en gang skyld har Kristoffersen rett. Det vil bare bli et tidsspørsmål, hvis da ikke alle innen ledelsen i Pinsebevegelsen feigere totalt ut, som så mange har gjort til nå, før støtten er borte. La oss for eksempel ta en stor menighet som Filadelfia Oslo som har ca. 2000 medlemmer. I 2017 vil de motta de to millioner kroner årlig. Deres regnskap er offentlig og kan bestilles via nettet for ca. 30 kroner. Sjekk der om de har noen som helst mulighet til å overleve med den staben de har i dag hvis denne støtten forsvinner. Overhode ikke! Folk gir ikke nok og ikke vil man få de til å gi mer for de gir i kjød så konkurs ville være neste store mulighet.
Og mens vi er inne på ansatte. Tenk deg hva som vil skje hvis de nå lyser ut en vaktmesterjobb og en praktiserende homofil søker jobben. De vil komme i det vanskelig dilemma om to millioner eller å kompromisse. Kompromisser de vil de miste en god del medlemmer og det vil få store ringvirkninger i hele bevegelsen. Så ja; Kristoffersen er inne på sannheten.
Men for å prøve å avslutte før det blir for langt. Saken er den at disse nevnte her vil miste støtten hvis ikke Stortinget forskjellsbehandler og begynner å sjekke Koranen, bibelen og praksis hos den enkelte institusjon. De kompromisser! Og forskjellsbehandler! Så når det nå er flertall i Stortinget for å droppe støtten til Human Rights Service så bør noe skrive teksten på veggen for dem. Det vil ikke jeg fordi jeg er opptatt av dette på et annet plan enn politikk, men håper jo noen sparker denne ballen videre. Men det vil heller ikke skje fordi det enkelt medlem, hvor det nå skulle være, er ikke interessert i rettferdighet, men penger, som er beskrevet i Skriften slik; «kjærlighet til penger er roten til alt ondt». Og elsker penger gjør disse institusjoner, forbund og organisasjoner. Det er dessuten hovmodig. Og som vi vet så kommer det føre et fall …
Så til slutt; for å ta pinsebevegelsen. De har altså en lærebok som de innrømmer må følges til punkt og prikke. Den heter Bibelen og uansett hvilken utgave man måtte velge så kan ikke det som står der muliggjøre statsstøtte hvis ikke enten Stortinget eller andre ønsker å totalt overse læreboken som pinsebevegelsen ikke kan benekte uten å miste troen. Og mister de troen er de jo heller ikke kvalifisert til annet enn det de lærer om praktisering av homofili; HELVETE NESTE! Det er da hvis man ikke omvender seg.
At deres «menighetsblad»; KS, allerede mister støtte er jo bare forsmaken på hva som MULIGENS vil skje med EN GOD DEL AV menighetene. Først de små, så de store. Det blir et bønne-svar for mitt vedkommende. Endelig kan disse «judas penger» forsvinne og menigheter som ikke kan «holdes oppe» av en giverglede basert på en kjærlighet til Jesus Kristus forsvinne seks fot under. Profetiene sier dog dette; en undergrunns-kirke vil vokse opp i disse siste dager hvor kjærlighet til Jesus er kompromissløs. De nåværende menigheter vil kompromisse og ende opp med å ta dyrets merke. De er for glade i penger til å slutte å kjøpe og selge.

Jesus sier; GÅ UT AV DISSE! HVIS IKKE VIL DERE BLI STRAFFET MED DEM!