Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, May 21, 2014

Profetisk advarsel om endetiden av Stanley Frodsham

Stanley Frodsham.(1882-1969) Skribent redaktør og forkynner som tjenestegjorde i pinsebevegelsen i over 60 år. I 30 år var han redaktør for Pentecostal Evangel. Han er mest husket for de 15 bøkene han skrev, den mest kjente er en historie om pinsebevegelsen, "Med Skilt Etter" (1926, revidert 1946) en samling av Smith Wigglesworth sine prekener 'Ever increasing Faith " (1924) og hans biografi om Smith Wigglesworth, 'apostel of Faith " (1948).

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham. Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Broder Frodsham var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England.
/ /

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk.

Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham.

Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt. Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære.

Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet.

Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi Skriften.”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager. Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem. Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet.

Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

/ / Stanley Frodsham

Saturday, May 17, 2014

“Den smale veien” av Frank Mangs (1897-1994)

Det skjedde ganske tidlig på morgenen for noen år siden.
Uten å tenne lampen trakk jeg opp persiennene og slo meg ned ved skrivepulten. Utenfor var det grålysning. Egentlig jeg tenkte jeg ikke på noe. Men det var bare å lytte til den milde stemmen fra mitt innerste.

Da skjedde det. Plutselig så mitt indre øye en vei, ikke en veibane eller en sti. Det var det nærmeste noe som en bedre gangvei noen meter bred. Nei, det var ikke et syn i Ånden. Jeg var ikke i en transe eller bortrykket, men lys våken. Og likevel så jeg veien så tydelig at jeg når jeg vil kan jeg se hele bildet foran meg. Jeg ser det akkurat nå.

Jeg så at veien begynte på en smal gate og visste at det endte i herlighet verden. Men av dette målet, så jeg ingenting. Jeg så porten og begynnelsen av veien. Og langs veiens senter var et stråle av lys, som syntes å komme fra en uendelig kilde av en type jeg aldri sett. På veien begge sider, det var stummende mørke.

Veien hadde ingen grøfter og ingen gjerder. Men linjen var merket av den formløse området, som var der lyset og mørket møttes. Grensen var uskarp. Jeg så folk som gikk på veien. Både menn og kvinner, unge og gamle. De gikk ikke i grupper.

De fikk ikke engang gå i par og i bredden. Uten alle en etter en. Og det var da at Herren, som lokket dem ut i veien, hadde sagt: ” … Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. (Åp 3:20 …)

Noen! Jeg med ham og han med meg. Det betyr at i Kristi sanne etterfølgeres innerste er et rom, som reservert kun for ham. Og der ingen andre kan komme. Disse menneskene var kledd i hvite kjortler. Blendende hvite kjortler, som gang på gang fikk sin renhet fornyet. Ikke fordi de ba om og hungret etter renhet på en verdslig måte eller for å få gode følelser, men fordi de vandret i midten av veien. Rett under strålen av det overnaturlige lyset, rensing i Jesu blod var en pågående prosess.

Og jeg så ansiktene deres. De var skinnende de også. Selv om mange av dem var preget av både alder, sorg og sykdom. Og gløden var både en refleksjon av indre lys og en utstråling av lys som produseres innenfor dem. Gjerne hadde jeg med mine øyne ønsket å følge disse menneskene gå hele veien hjem. Selv gjorde jeg ikke det. Jeg måtte vende oppmerksomheten mot veiens begynnelse og den trange port.

Og der så jeg en stor mengde som stoppet. De hadde stanset, før de føres gjennom porten og kom inn i veien. Og det rare var at mange av dem så ut til å være fornøyd. De var lykkelige fordi de trodde de var på veien.

Selv om de aldri hadde gått gjennom den sanne omvendelses smal gate. Og kanskje det verste var at midt iblant dem bevegelige figurer i prestekjole og pastor kostyme og evangelist ”utstyr”. Nei, det verste var at jeg så skyggen av mitt eget bilde i den klyngen. For vi har blitt lurt, vi som er kalt til å være levende organismer for Livet fra Gud. Vi har blitt religiøse oppleser i stedet for å være fungerende organer for Livet.

Vi har garantert folk sin frelse, fordi de en gang ble døpt til Kristus. Vi har garantert for at søkende sjeler er født av Ånden, selv om de bare blir født av menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de er Guds barn bare fordi de er ”gode”. Vi har blitt religiøs kvakksalvere, som tidlig talte til åndelige søkere at de er født av Gud. Selv om de bare vekket ut av søvnen. Og vi har noen ganger gjennom nettopp dette kuttet den ånde fødselsprosessen. Resultatet er at det i dag er mange mennesker, som mener seg å være på veien til himmelen, selv om de ikke er. Men Jesus sa at det ville komme til å være slik i dette tidsladers siste epoke:

Så var det himlenes rike er som ti jomfruer gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var dårlige, de tok ikke olje med seg.

Ingen olje! Ingen Ånd! Og ingen arbeider Åndelig. Bare med former og opptredener. Navnet og trosbekjennelse. Og de trodde dette var nok.

Men jeg så mer. Jeg så folk som har gått gjennom porten, opplevde den nye fødsel i livet og kom inn i veien, men som deretter gjorde veien til noe annet enn det det var ment å være.

De stoppet og gjort veien til en rasteplass i stedet for å la det var en retning og rute. De hadde stoppet, ikke i form av alder og tid. Men de hadde stoppet når det kommer til Åndelig utvikling og vekst. De hadde stoppet og begynte å leve på minnene. Og noen mennesker hadde bare stoppet. Og sovnet.

Men de hadde allerede glemt Paulus ord: ” Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. (Fil 3:16). Men jeg så mer. Jeg så folk som trakk seg ut av det overnaturlige lyset som var midt i veien. De hadde trukket inn i skumringen som var på veiens begge sider.

Skumring, hvor utsikten over både synd og frelse ble innhyllet i mystikk. Alt var tåkete og grått og uvirkelig. Og den grå uvirkelighet gjort ting som var en total umuligheten i veiens sentrum til å bli en lek for både sinn og tale og handlinger.

Og merkelig som det høres ut, det var ting som var i mørket på siden av veien som ble gjenstand for deres interesse. Som Guds gamle Israel i ørkenen, ble lysten til kjøttgrytene i Egypt så stor, at de ville tilbake til det de en gang hadde forlatt. De viste ikke bare interesse, men lysten vokste til begjær. En begjær som la beslag på deres tanker og følelser. La beslag på deres drømmer og fantasier. Og gjorde at de i virkeligheten var på siden av veien, til tross for at de tilsynelatende var på den. Så skjedde det skumle. Sakte drev skyggene bort fra veien, som mangler både gjerder og grøfter. Vekk fra veien, som de en gang med tårer og bønner søkte seg inn på.

Bort fra den levende håp og inn i håpløsheten. En håpløshet som de selv ikke var klar over. For de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve en åndelig krise. Siden jeg har sett alt dette jeg sank sakte nedpå kne og brast i gråt. Jeg ønsket at jeg var minst et halvt århundre yngre enn jeg er. Og hadde brukt muligheten på en bedre måte enn hva jeg har gjort, gjort mitt ytterste for å gi Guds Hellige Ånd frihet til å bruke meg bedre enn hva han kunne.
/ / Frank Mangs


Tuesday, May 06, 2014

«Må de alle være ett»

De har en annen "jesus" og et annet "evangelium", det stopper der ...

For ca 10-12 år siden satt jeg i menigheten Filadelfia, Oslo og hørte en preken av Egil Svartdahl. En del av prekenen gikk på en historie om at han hadde gått en bønnevandring i Oslo for å be for de forkjellige menigheter. Da han kom til den katolske kirke ville han gå forbi, men en stemme sa ham at ”du har mange søsken i den katolske kirke”.
Jeg husker at jeg reagerte og tok dette opp med en kjær broder som også hadde reagert. Jeg har alltid vært av den oppfatning av at den Romersk Katolske Kirke (RKK) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen så dette ble for meg litt rart. Men jeg ydmykt innordnet meg, men fikk aldri fred. I den senere tid kan jeg ikke lenger sitte stille i båten av forskjellige årsaker.
Det er mulig det er mange søsken innen for dørene til RKK og det må vi overlate til Jesus. Også hvilken stemme det var som ga denne beskjeden til Egil Svartdahl. Men det som er sikkert er at hvis de som da det ble henvist til for 10-12 år siden stadig befinner seg til messe hver søndag så er det noe galt.
Alle gjenfødte ex katolikker vil gå ut av den ”kirken” fordi de er ”gjendøpt”. Det med ”gjendåp” er selvfølgelig noe tull fordi de aldri har vært døpt, men RKK kaller det altså det. Man blir jo døpt både i vann og Ånd i “prosessen” med å bli født på ny. Man blir ikke kastet ut av RKK, men man blir straffet med å ikke få gå til nattverd osv. Man tillater ikke medlemmer å slutte i RKK. Som djevelen, han vil aldri tillate at du går …
Så når ”Judas” Tony Parker sier at det finnes fra 120 millioner åndsdøpte katolikker eller flere som da ikke er døpt i vann så blir dette jo ganske komisk. Like komisk som at Svartdahl skulle påstå det og det vil ikke forundre meg at han gjerne vil mene. Han påstår i hvert fall følgende:
”Hør bare hva pastor Egil Svartdahl sa i Sarons Dal i 2010 om samling av menighetene”:
.” – (Evangeliekirken Arendal)
”Om 20 år er det ikke lenger noe som heter pinsevenner, baptister eller den norske kirke. Da er vi alle «menigheten» sa Egil Svartdahl under panelsamtalen om mulighetene for norske menigheter, i Sarons Dal torsdag kveld. Som den observante leser da vil skjønne styres alt sammen inn mot den Katolske Kirken”
Svartdahl mottar også ros for sin økumeniske rolle:
«Norge har vært tydelig med i endringene når det gjelder de økumeniske strukturene, ikke minst gjennom etableringen av ett felleskirkelig råd der alle kirkelige tradisjoner er representert. Da fusjonen mellom Norges Frikirkeråd og det gamle Norges kristne råd ble markert under en gudstjeneste i Akershus Slottskirke i oktober 2006 talte Egil Svartdahl. Tema for gudstjenesten var «Må de alle være ett». I den sammenhengen understreket han at treenigheten er modell for vår enhet». – (Felleskirkelig råd)
Som vi legger merke til er hans ord de samme som er brukt av ”Judas” Tony Parker og paven når det gjelder saken. ”De bruker Johannes 17 og da en liten tekst vers fra 20-23. Men de glemmer slutten nemlig:
… jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:23 (NB88BM) (utheving av meg)
Det blir ikke like lett å være fullkommen ett med Skjøgen.
Disse kommentarer og utsagn som ikke kommer ofte, men det kan det heler ikke fordi da vil nemlig ikke alle sitte stille i båten lenger.
Økumenikkprisen deles ut av Norges Kristne Råd annen hvert år til personer eller aktører som arbeider for styrket enhet mellom kirker.
I sin begrunnelse for å gi prisen til Egil Svartdahl, skriver Norges Kristne Råds styre:
Egil Svartdahl har gjennom sin tjeneste og sitt engasjement vist at bønn er en kilde for arbeid på tvers av kirkelige tradisjoner. Både som ungdomspastor og siden i tjeneste som hovedpastor, har han vært opptatt av å bygge nettverk mellom menighetsledere. Nettverk der man tar ansvar for hverandre gjennom bønn. "Vi må be for de andre pastorene i byen. Vi er partnere med dem", sa Egil som menighetsforstander.
I Filadelfia Oslo inviterte han lederskapet i menigheten til bønnevandringer der man ba både for politiske institusjoner, media, finansvirksomhet og dessuten etablerte en egen "Kirkegate" der man ba for St Olav Domkirkemenighet, Trefoldighetskirken, Frelsesarmeen, Centralkirken, Misjonssalen, og Storsalen.
Egil Svartdahl har også vært aktiv i pastornettverket som var et viktig grunnlag for etableringen av den felleskirkelige Bønn for Oslo.
Engasjementet i bønn har bidratt til å forme Egil Svartdahl med en raus holdning i forhold til ulike kirkelige tradisjoner.
Da Filadelfia Oslo inviterte Egil Svartdahl til å lede deres satsing på tv-arbeid var hans ja ledsaget av en klar forutsetning: "Jeg kan gjøre det, på betingelse av at det er TV på hele kristenfolkets vegne". Det skulle ikke skje kun på Filadelfias vegne, men på vegne av det store fellesskapet. I det fellesskapet er vi med og bygger Guds Rike. Han utfordret både seg selv og lederskapet. Og så har vi sett en TV-pastor som har speilet ulike kirkelige tradisjoner med respekt i sitt programarbeid. Han har vært del av allmenkringkasteren, ikke opptatt av merkelapper og skiller, men med ønske om å vise til vår felles grunn som kristne.
Globalt sett er kirkelandskapet i endring. Kirkelige tradisjoner som før har betraktet hverandre på avstand kommer nærmere hverandre. Pentekostale, evangelikale, protestanter av ulike tradisjoner, anglikanere, katolske og ortodokse møtes. Norge har vært tydelig med i endringene når det gjelder de økumeniske strukturene, ikke minst gjennom etableringen av ett felleskirkelig råd der alle kirkelige tradisjoner er representert. Da fusjonen mellom Norges Frikirkeråd og det gamle Norges kristne råd ble markert under en gudstjeneste i Akershus Slottskirke i oktober 2006 talte Egil Svartdahl. Tema for gudstjenesten var "- må de alle være ett". I den sammenhengen understreket han at treenigheten er modell for vår enhet. Han pekte på De helliges samfunn i Åndens enhet og talte om hvordan Åndens enhet peker innover til søskenfellesskapet, utover i det samme oppdrag og fremover til vår felles fremtid. I dag kan vi som søsken glede oss over å tildele Økumenikkprisen 2011 til Egil Svartdahl.
Varme gratulasjoner fra fellesskapet i Norges Kristne Råd!
Sm vi ser så g å vi minner om innledningen. Bare for å gjøre det kart for St Olav Domkirkemenighet er RKK.
Så når vi da oppsummer saken over de siste 10-12 år så blir det mer og mer klart at Egil Svartdahl er en av de absolutte toppfigurer inne Økumeni og det å få til et fellskap og samarbeid med RKK.
Det er da ikke veldig merkelig at Filadelfia har begynt dette samarbeide på sine bønnmøter. At ledelsen nekter for noe som RKK skryter av er en annen sak, men som kjent så vil alt komme for en dag. I dette tilfelle har vi mer tiltro til RKK.Saturday, May 03, 2014

Åpent brev til Pinsebevegelsen

Guds Fred

lørdag, 3. mai 2014

Angående Medlemssamfunn i Norges Kristne Råd (NKR)

Mitt navn er Kjell Sørsdal og jeg har vært medlemm av Menigheten Filadelfia, Oslo – som kjent en pinsemenighet – siden 2002. Jeg tjenestegjorde der inntil jeg mer eller mindre ”flyttet” til Filippinene i 2008. Jeg er gift filippinsk.

Siden da har det gått opp for meg hva min menighet i Norge er underlagt gjennom Pinsebevegelsen som den er en del av. Jeg ønsker her å få en klarhet i min posisjon da jeg finner såkalte ”Takt og tone for samarbeidet i Norges Kristne Råd” noe uklart i forhold til den tjeneste jeg har for Herren i Filippinene.

Se linken ”Basisdokumenter” på NKR’s nettside: http://www.norkr.no/index.cfm?id=354719

Det er selvfølgelig mange pinsevenner og menigheter som ikke er klar over dette og andre merkelige ”regler” for samarbeide, så jeg tror det vil være av ytterst interessant lesning for alle og enhver:

Punkt ni lyder:

I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon

LEKSIKOGRAFI

polemikk

bekjempelse, gjendrivning av andres påstander eller meninger; litterær strid, skriftlig feide, argumentasjon. Videre lesning polemiker, polemisere, polemisk

KRISTENDOM

Antikrist

polemikk, især fra høymiddelalderen og frem til 1700-tallet. Mest ble bildet tatt i bruk av kirkelige protestbevegelser i polemikken mot kirkens sentralmakt. Middelalderens pavekritikk toppet seg i Luthers uforbeholdne diagnose av paven som Antikrist.

LEKSIKOGRAFI

polemisk

som inneholder el. har form av polemikk.

Ovennevnte er fra Store norske leksikon.

Eksempler på hvordan du bruker Polemikk betyr omtrent det samme som disputt. Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer feide , avispolemikk , strid , gjendrivelse , debatt , argumentasjon , disputt , argumentering , oppgjer ,meningsutveksling , oppgjør , ordkrig , eristikk , klammeri , konflikt , ordstrid , diskusjon , ordskifte , pennefeide , gjendriving, pressefeide ,

Dett er fra: http://www.ordetbetyr.com/synonym/polemikk

Så vi må altså ta for oss ordet polemikk og dernest ”polemisk evangelisering”

Det som egentlig står her selv om det er brukt fine ord er at vi skal ikke evangelisere, eller forkynne eller informere andre kikersamfunn tilknyttet medlemssamfunnet.

Jeg gjør nettopp dette. Ikke i regi av Filadelfia, men som en som forkynner evangeliet hvor hen i verden jeg måtte befinne meg. Vi driver også en misjonsstasjon her i Davao, Mindanao og har pastor og medarbeidere både i menighet og i fengslearbeidet.

Som kjent så sokner Filippinene til det vi vil kalle et katolsk land og alle her er ganske så katolske.

Så det som blir spørsmålet er: går jeg imot min egen menighet når jeg da driver misjon i et katolsk land som alle er tilknyttet den katolske kirke. (Bortsett fra de da som er gått ut av henne og tilhører andre kirkesamfunn).

De som er i fengslene vi besøker er enten konvertert fra muslim eller katolikk. De som er i vår menighet er all som en ex katolikker. Det er som kjent tusenvis av samme type misjon som oss her i Filippinene også mange, sikker ca 100, fra Norge. Alle disse (mer eller mindre) planter nye ”ikke katolske” menigheter, forkynner, opplærer, advarer, evangeliserer og informere om de falske læresetninger i den katolske kirke. Og ikke minst døper!

De må jo da alle, nasjonale som internasjonale, gå imot slike avtaler som finnes i NKR.

Det finnes også internasjonale avtaler som går på det samme, men jeg ønsker ikke å gå inn på dette her. Men jeg ønsker å gå inn på at Pavens utsending, Tony Palmer, i en tale i menigheten i USA hvor Kenneth Copeland er pastor (som finnes i 100 tals i video på Internet) skrøt av og understreket at den protestantiske protest er død. Altså den protestantiske bevegelse eller kirke er død.

Så spørsmålet blir: Er jeg i opposisjon til min egen menighet?

Jesus rike velsignelse

Kjell Sørsdal

Thursday, May 01, 2014

Den typiske holdning til menigheter for å samarbeide med RKK

De har etter forvirrede uttalelser fra kjente forkjempere for Økumene som;

”Vi har mange søsken i RKK”

fått seg en nok en doktrine om at det er ca 120 millioner Åndsdøpte, tungetalende, gjenfødte katolikker på denne kloden. På grunn av sin egen falske doktrine om Åndsdåp og tungetale har de gått i fella og betegner da alle med ”tunger” som Åndsdøpt. Snart vil det bety at de gjenkjenner hinduer og andre typer avgudsdyrkere også. For som de sier: ”de taler i tunger”

Som vi vet så er det mange slags tunger og selv djevelen tror på Gud. Fakta er at Helvete vil en dag være fult av mennesker som forfekter å tro på Gud.

Dersom det finnes noen Åndsdøpte gjenfødte søsken i den katolske kirke så er de på vei ut. Hvis ikke betviler jeg at det har funnet sted en konvertering. De som konverterer gjør dette ved dåp på Jesus befaling og på tro og bekjennelse. Dette er å regne som utkastelse (selv om det er umulig å melde seg ut av den katolske kirke etter småbarnsdåp), men det bli å regne for ekskludering og du har ikke lenger anledning til å delta i nattverd. Helt greit for den er avskylig slik den som fremstår i den katolske kirke.

En typisk pastor i dag vil ikke benekte at de har hatt ”noen møter” sammen med katolikker, men vil foreløpig benekte og ha et samarbeid selv om de har det helt klart igjennom ”Medlemssamfunn i Norges Kristne Råd”.

De er hyklerske i sin vinkling da de sier at de ”anerkjenner ikke” RKK’s lære og instruerer da katolikkene som kommer til disse møtene (og som vil lede samværet) at det må dreie seg og bønn og om Jesus og ikke noe fra sakramentene, ingen ting om paven, og definitivt ikke noe om at paven er Jesus representant på jord. Videre gjør de da avtaler om og ikke nevne eller utføre noen form for liturgi eller småbarnsdåp.

Legg merke til at de er invitert for å utføre tidebønn.

De erkjenner å være imot det meste av den katolske lære, men inviterer til felles møter. Underkjenner avtaler de har de har gjennom NKR og turen frem med en hyklersk fariseer holdning som du skal lete gjennom hele Skriften for om mulig finne.

Hvordan kan man holde djevelen i hånden og samtidig nekte for å ha et samarbeide. I det hele tatt nekte for at det er djevelen de holder i lanken selv om det står BABYLON med store bokstaver i pannen hennes. Ja for de har selv skrevet det der i og med at de fornekter mesteparten av den katolske lære.

De går altså i tospann med det de selv kaller vantro og har gravd sin egen grav. De bør snarest omvende seg å slutte å dra andre med seg ned i graven.

Tit 1:16:
De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning.