Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, May 03, 2014

Åpent brev til Pinsebevegelsen

Guds Fred

lørdag, 3. mai 2014

Angående Medlemssamfunn i Norges Kristne Råd (NKR)

Mitt navn er Kjell Sørsdal og jeg har vært medlemm av Menigheten Filadelfia, Oslo – som kjent en pinsemenighet – siden 2002. Jeg tjenestegjorde der inntil jeg mer eller mindre ”flyttet” til Filippinene i 2008. Jeg er gift filippinsk.

Siden da har det gått opp for meg hva min menighet i Norge er underlagt gjennom Pinsebevegelsen som den er en del av. Jeg ønsker her å få en klarhet i min posisjon da jeg finner såkalte ”Takt og tone for samarbeidet i Norges Kristne Råd” noe uklart i forhold til den tjeneste jeg har for Herren i Filippinene.

Se linken ”Basisdokumenter” på NKR’s nettside: http://www.norkr.no/index.cfm?id=354719

Det er selvfølgelig mange pinsevenner og menigheter som ikke er klar over dette og andre merkelige ”regler” for samarbeide, så jeg tror det vil være av ytterst interessant lesning for alle og enhver:

Punkt ni lyder:

I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon

LEKSIKOGRAFI

polemikk

bekjempelse, gjendrivning av andres påstander eller meninger; litterær strid, skriftlig feide, argumentasjon. Videre lesning polemiker, polemisere, polemisk

KRISTENDOM

Antikrist

polemikk, især fra høymiddelalderen og frem til 1700-tallet. Mest ble bildet tatt i bruk av kirkelige protestbevegelser i polemikken mot kirkens sentralmakt. Middelalderens pavekritikk toppet seg i Luthers uforbeholdne diagnose av paven som Antikrist.

LEKSIKOGRAFI

polemisk

som inneholder el. har form av polemikk.

Ovennevnte er fra Store norske leksikon.

Eksempler på hvordan du bruker Polemikk betyr omtrent det samme som disputt. Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer feide , avispolemikk , strid , gjendrivelse , debatt , argumentasjon , disputt , argumentering , oppgjer ,meningsutveksling , oppgjør , ordkrig , eristikk , klammeri , konflikt , ordstrid , diskusjon , ordskifte , pennefeide , gjendriving, pressefeide ,

Dett er fra: http://www.ordetbetyr.com/synonym/polemikk

Så vi må altså ta for oss ordet polemikk og dernest ”polemisk evangelisering”

Det som egentlig står her selv om det er brukt fine ord er at vi skal ikke evangelisere, eller forkynne eller informere andre kikersamfunn tilknyttet medlemssamfunnet.

Jeg gjør nettopp dette. Ikke i regi av Filadelfia, men som en som forkynner evangeliet hvor hen i verden jeg måtte befinne meg. Vi driver også en misjonsstasjon her i Davao, Mindanao og har pastor og medarbeidere både i menighet og i fengslearbeidet.

Som kjent så sokner Filippinene til det vi vil kalle et katolsk land og alle her er ganske så katolske.

Så det som blir spørsmålet er: går jeg imot min egen menighet når jeg da driver misjon i et katolsk land som alle er tilknyttet den katolske kirke. (Bortsett fra de da som er gått ut av henne og tilhører andre kirkesamfunn).

De som er i fengslene vi besøker er enten konvertert fra muslim eller katolikk. De som er i vår menighet er all som en ex katolikker. Det er som kjent tusenvis av samme type misjon som oss her i Filippinene også mange, sikker ca 100, fra Norge. Alle disse (mer eller mindre) planter nye ”ikke katolske” menigheter, forkynner, opplærer, advarer, evangeliserer og informere om de falske læresetninger i den katolske kirke. Og ikke minst døper!

De må jo da alle, nasjonale som internasjonale, gå imot slike avtaler som finnes i NKR.

Det finnes også internasjonale avtaler som går på det samme, men jeg ønsker ikke å gå inn på dette her. Men jeg ønsker å gå inn på at Pavens utsending, Tony Palmer, i en tale i menigheten i USA hvor Kenneth Copeland er pastor (som finnes i 100 tals i video på Internet) skrøt av og understreket at den protestantiske protest er død. Altså den protestantiske bevegelse eller kirke er død.

Så spørsmålet blir: Er jeg i opposisjon til min egen menighet?

Jesus rike velsignelse

Kjell Sørsdal

2 comments:

Anonymous said...

Fått noe svar?

Hilsen Merete Ytterdal

Kjell Sørsdal said...

Hei kjære søster
Nei jeg har ikke fått noe svar. Det var ventet.

MVH Kjell