Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, January 26, 2016

Kan KS få et nytt liv?

Det ser ut til (i alle fall må vi håpe det) at presset etter dette nye «stuntet» til penne-slikker Gjerlaug har vært merkbart i denne «Katolske Seier» blekka. Anne Gustavsen prøver seg med en «forklaring» og nærmest unnskyldning i sitt innlegg kalt: «Trygt ståsted» hvor hun sier freidig:

«Når KS fra tid til annen tør (ja du så modig ...) å bruke spalteplass på virksomheter og personer som går en annen vei enn vi som pinsebevegelse og kristenfolk liker, er det ikke for å markedsføre eller lovprise. Det finnes ingen skult agenda».

Dette er selvfølgelig løgn på løgn da deres agenda er 100 % klar; nemlig ØKUMENE. Hun fortsetter: «Redaksjonen har ikke blitt fylt av en falsk ånd, som en av våre lesere hevder i uken som gikk». Vel hvis man ikke har en falsk ånd når man påstår at Bruden til Jesus blir helere og mer attraktiv når Hun blir undervist av antikrist så lyver man jo enda mer. I tillegg at man godkjenner paven og da det han står for som en kristen ledere og en autoritet.

Men det er ikke det som denne artikkel skal omhandle. Heller ikke at KS slipper til en av verstingene når det gjelder å få frem en felles plattform for pinsevenner og katolikker gjennom et økumene-kjør av dimensjoner. Dette makkverket til Terje Hegertun må jo være en nytt bestillingsverk i kjent KS stil. Dette skal omhandle et lite notat i samme avis. Se faksimile:


At KS i det hele tatt bryr seg om å ta inn dette kan bety at de nå har fått et press og kanskje endel protester på sitt økumene-kjør. Innsender er inne på noe selv om det store bildet ikke er der. Men det er nok der til å la enhver leser forstå at RKI, og da samarbeidet med RKI, «ikke kan forenes med evangelisk tro». Like så har innsender også gjort seg bryet med å gjøre litt hjemmelekser, men kanskje på noe feil kilde materiell. Det er jo noe jeg etterlyser hos de fleste; at de kunne gidde å sette seg inn i hva RKI bedriver og står for. Hvis enhver pinsevenn av et rent hjerte hadde gjort det så ville vi jo fått en slutt på denne forferdelige forførelsen til disse ulver i fåreklær for lenge siden.

Men tilbake til dette lille innlegget som KS trykker. Innsender kommer nemlig med en meget viktig forespørsel og foreslår (som meg med flere): «Jeg tror det hadde vært fint om KS satte lupen på disse emnene (falsk lære i RKI) når katolisisme behandles som tema, samtidig som man forklarer hva Bibelen sier om de samme emner» - Jesus rike velsignelse til deg kjære søster.

SÅ får vi jo da se om dette vil bli fulgt opp. Jeg har et lite håp eller rettere sagt, jeg må jo ha det.

Hvorfor jeg er såpass negativ er fordi at gjennom snart to år har jeg prøvet å få til det både hos KS og hos Ledere-rådet i Pinsebevegelsen. I min gamle menighet og på Facebook og blogger. Faktisk over alt hvor jeg kan få kontakt. Fordi så mange trenger til frelse i RKI og så mange i Pinsebevegelsen er fart på avveie. Også for om mulig at disse falske forkynnere kan blir frelst en dag.

Saken er den at jeg allerede lørdag, 3. mai 2014 sendt følgende brev til Pinsebevegelse:


Dette ble fulgt opp med et nytt brev den 7. januar 2015:


Begge med kopi til KS og andre aviser (det første), men intet svar fra Pinsebevegelsen.

Da jeg sendt kopi av det andre direkte til Gjerlaug fikk jeg kontakt og de lovet å trykke hvis jeg gjordet om på en del ting. Noe jeg gjordet etter deres ønske uten å miste «meningsinnholdet» som de sa. Men de brøt løftet og trykket ikke. De kunne ikke! Hvorfor? Fordi Pinsebevegelsen har en avtale med RKI om å ikke trykke slike sannheter om RKI. Gjennom NKR har de såkalte basis dokumenter:


hvor det fremgår gjennom noe kalt; TAKT OG TONE FOR SAMARBEIDET at de ikke kan trykke noe negativt om RKI.

Her er det klare kjøreregler for hva medlemmer kan tillate seg ovenfor andre medlemmer. Det går faktisk så langt at pinsebevegelsen har godtatt og ikke evangeliser for katolikker. Pluss mye annen svada og falskneri. Ja det er ille og derfor, siden jeg da nå har drevet en misjonsstasjon i Filippinene hvor vi da har «stjålet» medlemmer fra RKI, så måtte jeg jo spørre om jeg gikk imot min egen menighet (er nå utmeldt).

De er noen feiginger disse hovmodige økumene freak som ikke kan stå frem å ta et oppgjør på dette. Feiginger kommer ikke inn i Guds Rike:

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:8

Omvend dere!

Dette startet allerede i 2006 da noen kuppet (eter min mening) predikantkonferansen (etter en del lobby virksomhet fra ovennevnte) og fikk til konferansen store overraskelse flertall for å legge ned (eller fusjonere som de kalte det) Frikirkerådet og gå inn i NKR hvor da RKI allerede var medlem. Dette med en feigt utgangspunkt i at man var redde for å bli kalt en sekt hvis man ble stående utenfor.

Apg 4:19:
Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud!

Luk 6:26:
Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!

Matt 15:9:
Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

2Tim 3:5:
De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.

Når man har større frykt for mennesker enn det man har for Jesus Kristus så kjenner men ikke Jesus. Og kjenner man ikke Jesus så har man ikke Evig Liv værende i seg.

Så la oss nå se om det stemmer at KS ikke har en agenda. Dette kan de bare bevise ved å slippe til de som har en annen mening enn de selv og deres eiere. (Les: vil kalle antikrist for antikrist). Men det vil ikke skje. Derfor; du lyver igjen Anne! Vel har de latt noen, blant annet David Østby, fått lov å komme med et leserbrev i forbindelse med at de slapp til antikrist på talerstolen på Hedmarks-bunnen, men det var jo bare å gå rundt grøten herr Østby. Jeg hadde faktisk forventet noe annet fra deg.


Dette igjen beviser hvor langt de har kommet i å sette munnkurv på nesten alle med sin «sitt stille i båten» forbannelse. De går ikke av veien for noen ting disse hovmodige halvgale økumene freak med Svartdahl og Hegertun i spissen godt hjulpet av KS. Svartdahl har jo til og med uttalt av vi har masse å lære av RKI. Altså at vi har masse å lære av antikrist.

For å avslutte: vi skriver nå 2016 og det betyr at til neste år skal det feires 500 år siden reformasjonen. Pinsebevegelsen driver nå sammen med RKI i NKR å planlegger dette. Man prøver i disse dager å forklare at reformasjonen var et feilsteg. At den må reverseres. Ja det er så langt som dette økumene fjaset har nådd. Dette er så langt som disse falske lærere har greid å dra det. Dette er så langt denne falske blekka har kommet.

Se:
Monday, January 25, 2016

Hegertuns konvertering


Terje Hegertun slutter ikke å overraske. Denne gangen er det så ille så jeg må spørre; er han syk? Har han drukken eller kommet i avhengighet av piller? Eller er han Jesuitt agent? Noe galt er det i alle fall fordi nå har han ikke engang lenger forståelsen av ordet «KONVERTERE» eller prøver da i kjent stil å snike inn en ny lære. Det er garantert det siste siden han jo må forstå hva det vil si å konvertere.

Tilbake til det som er hovedinnholdet i denne artikkel, men først må vi bare slå fast at han og Anne Gustavsen helt klart, og ved mange anledninger, har vist at de anerkjenner paven som en kristen leder. Her står de side om side på samme side i KS og legger synd på synd i sin fortsettelse av å bruke KS som en brekkstang i den hensikt å få troende til å akseptere antikrist.

Derfor passer denne uttalelsen til vår Frelser og Herre Jesus Kristus på de og mange, mange andre innen det som nå er blitt en latterlig pinsebevegelse hvor splittelse vil bli resultatet. Hvis da ikke alle velger å gå til Helvete.

Matt 18:6 Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.

Nok en gang må de omtale denne «judas» som virkelig har konvertert. Og det på en slik måte at jeg blir kvalm. Dette er hva han i realiteten sier i denne artikkel:

Det er ikke nødvendig å melde seg inn i RKI for å begynne å tilbe avguder. Det er ikke nødvendig å bytte «kirke» for å ta del i Eucharist (noe det selvfølgelig er i følge RKI). Man sier ikke nei til troen ved å starte å forkynne et gjernings evangelium. Altså et annet evangelium som i følge Gal. 1:8-9 vil gjøre deg forbannet bort fra Jesus Kristus. Det Hegertun sier er at fortsett gjerne i pinsebevegelsen selv om du gjerne vil at RKI og pinsebevegelsen skal forenes. Du trenger ikke gjøre som denne «judas»; å fysisk konvertere. ...

Store norske leksikon: Konvertere, forandre, omvende; legge om produksjon el.l. til andre metoder; gå over til en annen religion ...

Han sier altså at denne enhet som pinsebevegelsen ønsker ikke nødvendigvis må skje gjennom at man konverterer til RKI. Det er det samme som å si at «der er ikke nødvendig å omvende seg for å omvende seg!» Tåkeprat med andre ord!

Anne Gustavsen sier: «Vi (hun og KS) tror at gjennom å stille spørsmål ved saker vi ikke forstår, at man befester sitt eget ståsted eller sin egen oppfatning.» og videre: «Når vi er trygt grunnfestet i tro og lære, tåler vi å lytte til andres ytringer». Så det hun egentlig sier her er at hun ikke forstår forskjellen på antikrist og Kristus Jesus, men når hun stiller spørsmål, som da til «judas» så får hun befestet sitt eget ståsted og oppfatning. Vel det er jo bra! Har hun aldri hørt at man ikke skal ha samfunn med avgudsdyrkere? Videre sier hun altså at hun er trygt grunnfestet i at paven er en kristen leder.

Det er jo dette som kjennertegner den økumene bevegelse som nå Anne og Terje sammen med alle disse andre ulver i fåreklær at de ANERKJENNER PAVEN SOM EN KRISTEN LEDER.

At Hegertun går enda lengre og sier at man ikke nødvendigvis må konvertere fordi man mener det. Med det å si at det er ikke nødvendig å konvertere for å fremme økumene, men det er ikke feil å gjøre det. Altså man synder ikke ved å konvertere til RKI. Han har heller ikke oppfattet at å konverterer er å vende om fra et til noe helt annet. Heller ikke har denne såkalte professor gjort hjemmelekser i hva han kaller «katolisitet». Hvorfor kan han ikke bruke det som RKI står for «universell» eller «almen kirke».

Han bør vite utmerket godt at RKI er ute etter verdens herredømme og da ikke bare religiøst. At de har løyet og myrdet, torturert og hånet bibel-troende til alle tider. Det er fordi han har denne snikende nedverdigende tonen at jeg begynner å lure på om han er Jesuitt spion. (Ref. avsløringer av konverterte Jesuitt prest Alberto Rivera og andre – og ikke tro noen annet; det er spioner i de fleste kirkesamfunn i dag fra denne grufulle sekten som er Vatikanet hær).

Han avslutter da med en forferdelig løgn og sier: «Uten å gå veien om konvertering, er Åndens enhet (altså med stor Å og derfor mener han den Hellige Ånds Enhet) allerede et faktum, som en del av kirkens dype «katolisitet», noe som ikke betyr annet enn at jeg VEDKJENNER meg den alminnelige kristne troen som gjelder alle, over alt til alle tider.

HAN HAR MED DETTE UTSPILLET ERKJENT AT HAN HAR SOLGT SIN SJEL TIL DJEVELEN OG ALLEREDE KONVERTERT.

Hva som forgår i hans hjerte vet bare Jesus, men når dette som han skriver her er tilfelle så vet vi jo hvor råtten frukten er. Da blir det i tillegg blasfemisk når han referer til Ef. 3:18.

Thursday, January 21, 2016

Korsets Seier/Katolsk Seier

    Denne artikkel dreier seg overhode ikke om en overløper. Han kan nevnes med mange navn, men det er ikke poenget her. Jeg har selv sluttet å lese om denne typen djevelsk villfarelse og har derfor ikke lest nedfor stående artikler over fem sider i KS. Jeg har derimot lest hva som står i denne faksimile av «tilbakemelding». 


  

  


  Denne artikkel dreier seg om KS eller som noen foreslår "Katolsk Seier". Jeg vil heller ikke nevne denne motbydelige blekka ved riktig navn fordi etter flere år med advarsler er de ikke villige til verken å ta til etterretning at de må bytte navn, fordi navnet er til de grader i totalt utakt med Skriften, eller at de, nok en gang, bruker tid og krefter på antikrist i den forstand at de liksom skal prøve "å forstå". 

  Lars Christian Gjerlaug (ansvarlig for dette pølsevevet) og ansvarlig redaktør Anne Gustavsen må det også advares mot. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen; de er falske forførere. KS ved Gjerlaug har gått så langt at han/de forkynner at bruden til Jesus Kristus vil bli helere og mer attraktiv når antikrist får lov å forme henne. Det er så kloss opp til å spotte den Hellige Ånd som det går an. Håper og ber om at de ikke har gått over streken for ingen retur.

  Altså denne artikkel handler om KS og deres redaktører og eiere og til dels alle andre medarbeidere og jeg vil legge til; nesten hele resten av «Kristen-media» som da inkluderer alle aviser og TV kanaler. Men over til KS og dette bildet som omhandler «tilbakemelding» på KS #1. Bra start på året forresten ... Se nedenfor faksimiler:


  Hvor mye plass må man egentlig          bruke på et bilde?
      Penne-slikkere


  SÅ kommer da den såkalte "signatur" av lurendreier Gjerlaug. Han prøver å fremstå som en hellig overbringer av sannheten og da med en "nådegave" som ordkløveri med et tilsnitt av verdens "forståsegpå" retorikk.

 At det ikke er flere med Nådegaven til å skille på ånder er fordi forførelsen alt er enorm blant såkalte troende. Man er så bundet opp i tradisjoner at man ser ikke Skriften for bare bokstaver. Hadde man enda ført "tradisjonen" fra  Azusa Street videre så hadde vi jo ikke vært i denne situasjonen i dag. I stedet er man redd for å bli kalt "sekt" og melder dermed hele pinsebevegelsen inn i Norges Kristne Råd og begynner da å samarbeide med Katolikker. 

  Kan ingen skjønne hva Gjerlaug egentlig sier (det er alt jeg har lest) når det står svart på hvit:

"Om vi mister frimodigheten og troen på vårt eget bidrag til 

Guds Rike har alle tapt"?

Vel jeg lar det stå åpent for kommentar ...

Så får da altså KS tilbakemeldinger og rett skal være rett, det må ha kostet å trykke de fire første. Men takk skal dere ha den for den åpenheten ...

Her har vi da alt fra en som sier opp sitt abonnement (det håper vi da blir mange flere) til da forslag om nytt navn; nemlig:

Katolsk Seier

Helheten i tilbakemeldinger er kort og godt at nå må KS slutte å sponse RKI og vedkommende hykler. Man kan jo regne med hva man betaler for en 5 siders annonse i denne blekka. St. Olavs gate må jo juble. Både på toppen og nede i dumpa. Ja fordi Hegertun junior skriver jo frimodig i menighetsbladet til denne nå snart "nedre avdeling" av "St. Olavs Kirken"  at; "det er gledelig at så mange feirer gudstjeneste i den Katolske Kirke". Vi kan videre ta frem utsagn til TV-"pastor" Egil Svartdahl; "Vi har mye å lære av den Katolske Kirke". Terje Hegerun er jo ikke bedre da han påstår i sin blogg at:

 Og hvor stor er egentlig forskjellen mellom en pinsevenn som søker åndelige opplevelser og manifestasjoner under håndspåleggelse og til en katolikk som går til nattverdsbordet og som tror på Jesu reelle nærvær i elementene når begge erfarer at Kristus lever i dem ved Ånden og velsigner dem i deres hverdag?

Som da Bjørn Olav Hansen (en annen ulv i hvite fåreklær - han har lært å gjøre seg skinnede av sin far, djevelen) - ::

Artikkelen er fra en undervisning om nattverden som Terje Hegertun holdt for lederskapet i Filadelfia, Oslo, 21.oktober 2008. - BOH syntes videre at dette er "svært interessant" - Nå syntes jo BOH at mye annet er svært interessant og har derfor tatt i bruk yoga ( kontemplativ bønn) og da tidebønn osv. 

Jeg sier: er det noe rart at lederskapet og "forstander- trioen" i Filadelfia er totalt forvirret? For de som ikke vet alt om vederstyggelighetene til RKI så bør det jo da nevnes at deres såkalte messe, ecuarist i den katolske kirke samt transsubstansiasjon, er at man da "nedkaller" Jesus fra Himmelen og gjør Ham om til en kjeks og ofrer Ham om igjen og om igjen på deres sataniske alter samt at de da også påstår at presten dessuten har kraft til å gjøre om vinen til Jesus fysiske blod. 

Det er ingen ende på vederstyggelighetene til hora fra Roma - Babylon den store og hennes døtre. Som det nå har begynt å bli mange av. KS er jo da en av disse døtrene. 

Tuesday, January 19, 2016

«Gubbe» - kristendomKanskje det finnes et bedre ord som eksisterer, men jeg skal her forklare hva jeg mener; (noen vil kalle det «gått i arv kristen» og mener med det at de har overtatt etter foreldre eller onkler. (Kommer tilbake til det).

Det er i dag i bedehus og forsamlinger et meget sort antall av aldrende menn fra 55 og oppover som ikke lenger vandrer på veien, men allikevel kontrollerer menigheter gjennom pastor-roller eller eldste-roller. Hvorfor jeg påstår at de ikke vandrer på veien er fordi de er mer interessert i tradisjoner og posisjoner enn å fremme Guds Ord, Jesus.

En typisk «gubbekristen» er ca 65-70 år, har vokst opp i menigheten og kjenner ikke til livet utenfor menigheten (kirkebygget). Han har da i lengre tid hatt menigheten (kirkebygget) mer som en hobby enn et sted hvor man skal herliggjøre Jesus navn. Han er full av kompromisser og er sterkt kontrollerende. Har enten en ledende eldste-rolle eller er pastor. Er ekspert på skulte hersketeknikker.

Han kan ikke tenke seg et liv uten det han holder på med fordi dette er hans hobby mer enn noe annet. Han er overhode ikke klar for å høre på andres mening selv om han noen ganger kan gi inntrykk av det. Han kan gå så langt at han kan si at vi ikke trenger den Hellige Ånd i enkelte tilfeller fordi vi har gjort det så mange ganger og er så drevene på dette.

Han gir ofte inntrykk av å være mer hellig enn andre på en snikende måte og liker forøvrig å snike ting inn i menighetsammenheng som han mener er til kirkebyggets fordel og hans posisjon. Han er god på lobby virksomhet og går ikke av veien for å snakke om andre uten at personen selv er tilstede. Han gir inntrykk av at han er lyttende og gir også inntrykk av at andres forståelse for Skriften skal høres, men i virkeligheten er det ikke rom for dette. Han sier det ikke høyt veldig ofte, men har den klar oppfatning at hans tolkning er den rette.

Når det gjelder det læremessing så går de som regel inn i kalvenistenes rekker uten en gang å vite det. De forfekter at man må holde ut til enden, men i sine taler skinner «en gang frelst alltid frelst» igjennom. Dette «er ikke så farlig» (et utrykk som de ynder å bruke) sier de fordi det viktigste er å forkynne Kristus, og da en «stor Kristus» og med dette mener de at læren ikke er viktig og at Jesus bærer over med synd. Ofte overser de følgende:

Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Luk 16:10

De er videre eksperter på å vri på Guds Ord og blir med dette lik satan. De bruker ofte dette for å få folk til å danse etter sin agenda og for å få de «vanskelige» til å sitte stille i båten. De går ikke av veien for trusler når det kommer til at noen avslører de med falsk lære. Da skulte sådanne.

Videre er de alle politisk engasjert og da også for det meste partipolitisk. De har nesten bestandig en arv og den kan vi kalle «overdrevent Israel dyrkelse». De har et misforstått falskt budskap om nesten alt omkring «Israel» og jødene.

Da jeg ga en smakebit av artikkelen på FB var det et par kommentarer som vi bør knytte til artikkelen. En broder minnet oss på at ofte har de koner som er sterkt dominerende (i det skulte) og som virker «super hellig» utadvent. Disse har fått stor innflydelse over «gubben» og har også i mange tilfeller en «Jesabels ånd». Videre at disse «gubbene» er «små-paver» som mener de er eneste rette bibeltolkere. De er uten guds ånd.

En søster kom med følgende forklaring (her kortet ned mye og med et par forandringer);

«Ville heller kalt det «arvingene», men ikke i Bibelsk forstand. Arvingene har gjerne vokst opp i menigheten. Alle fritidsaktiviteter er koblet til menigheten og de kjenner få eller ingen uten om menigheten. Hvordan normale mennesker lever sine liv vet de lite om. Bibelhistoriene kan de på rams.

Som voksne blir de gjerne valgt inn i Styre eller eldsteråd. De fremstår som meget bibelkyndige. Forsamlingen er en del av IDENTITETEN til denne generasjonen. De bruker all sin tid på happenings, aktiviteter, møter og vedlikehold av bygg. De kan sin Bibel. Får sterke posisjoner i forsamlingen. Styrer menigheten eller den lederposisjon de har med hersketeknikker og har ingen skrupler med det.

De skaper sine egne klikker og ønsker kun med ord andre velkommen, men i gjerninger viser de noe annet. De ekskluderer andre enn den innerste krets med 2 til 3 generasjons "kristne". Arvingene som har arvet menigheten etter sine foreldre. Utilstrekkelighet er det man sitter igjen med etter noen år i en slik menighet der man har slitt seg ut og gjort alt som menigheten krevde.

Har man gitt utrykk for at dette blir for mye, så tar de ikke nei som svar. Man må forklare og gi ut alt av detaljer. Allikevel blir ikke nei godtatt. Man ender opp med å tenke menighet (bygning - aktiviteter) fra man våkner til man legger seg og Jesus kommer langt bak i periferien.

Det viktigste blir å være godtatt i den innerste krets med arvinger. Så begynner man å innse at kjærligheten mangler. For når man ikke lenger klarer å stille opp slik arvingene vil, kappes all kontakt og man innser at man har hele tiden bare vært en «arbeidshest». Man har ikke de vennene som var alltid i bursdagsselskap og som man selv blei invitert til. Invitasjonene kommer ikke lenger.

Høflige nikk erstatter den hjertelige samtalen man før hadde når man støtte på de. Ingen vil gå tur lenger, ingen vil ha besøk. Man sitter hjemme og føler seg helt knust. Dette er kontroll på høyt plan som overgår nærmest Jehovas vitner! Dette er da også en beskrivelse av en sekt. Denne 2-3 generasjons "kristne" som har arvet sin tro fra foreldrene har aldri kommet til tro og blitt omvendt. De vil ikke snakke om endring av tradisjoner og ritualer. Tar man opp slike ting blir man raskt stemplet som en som skaper strid og splid. Så føler man på en forkastelse som er farlig. Farlig for fysisk og psykisk helse og livsfarlig for det åndelige liv.

Man har levd i en atmosfære uten ekte kjærlighet så lenge at man blir syk og trenger legedom. Bare på grunn av en kjærlighetsløs, manipulerende, uomvendt menighet full av 2-3 generasjons "kristne" som har arvet menigheten (bygningen) etter foreldre generasjonen. Noe som har blitt presisert opp gjennom årene er "så flott at det er mange barn her, da er det mange som kan ta over arbeidet etter oss".

Enden på visa? Så sitter man hjemme med mann og barn som har fått menighet i vranghalsen og som nekter å prøve en ny forsamling, en hel familie som trenger legedom bare p.g.a. at man involverte seg i en arvet menighet som såg ut som noe ekte. Bibelen er støvet ned og troslivet er lagt på hylla. Venneløs, full av traumer og forkastelse går kampen ut på ikke å la kjærligheten bli kald og la bitterheten få slå ro i hjertet.

Man kommer i kontakt med andre som er blitt brent av menigheten "sin" og innser at dette er straks mer vanlig enn man trodde og at det er ikke bare vi som er «gale». Men dessverre er fellesbenevnelsen på alle de som er blitt brent at de styrer unna forsamlingen og finner seg ikke nye forsamlinger og går tilbake til gamle venner. Leser ikke sin Bibel og går ofte med bitterhet i hjertet resten av livet. Triste saker dette her.
Dessverre sant mange steder, fra bedehus, pinsemenigheter og tros-menigheter som kaller seg karismatiske. Menigheten har blitt et velregulert teater hvor alle må spille sine roller som marionetter.»

Vel her var det mye god beskrivelse og også en advarsel til dere som kjenner dere igjen. Dere med en agenda og posisjoner. Dere med en hersketeknikk som er mislykket fordreid til en falsk hellighet, men som dessverre lurer mange. Dere som alltid vil preke og undervise, men som nekter å høre på andres syn. Dere som liker alle, men taler stikk imot så fort dere kommer hjem. Dere som ønsker å og bli likt av alle og ofte blir det fordi dere er eksperter på hykleri.

Nå skal dere holde opp å forvrenge Herrenes vei? Når skal dere ta en artikkel som denne til etterretning? Når vil det gå opp for dere at dere trenger å omvende dere? Foran Jesus Domstol? Vel da er det for sent.