Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, February 28, 2017

Graham hykleriet


Helt siden starten i 1950 har Billy Graham Evangelistic Association (BGEA -Billy og Franklin) fortalt katolikker som ønsker å omvende seg at de skal gå tilbake til den Romersk Katolske Institusjon. Franklin Graham bruker katolske prester til å be på sine møter. Han har Knight of Columbus (The Knights of Columbus is the world's largest Catholic fraternal service organization) som møter-verter og han var tilstede ved innsettelsen av Frankiboy. Han har dessuten talt i Katolsk kirke i Polen. Listen er lang som beviser hans forkjærlighet for Roma, antikrist.

Det var den katolske kirke som sponset de to første årene av Billys korstog og dette skryter Franklin av. Den kjente overgitte katolikken og mediemagnat Randolf Hearst ga ordre om å "puff Graham» så tidlig som i 1949. Dette var starten på en lang rekke med pavebesøk, fem i alt for Billy.

BGEA elsker Vatikanet, det antikristelige. Dette er hva Jesus sier:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Når da de samme menneskene som ikke vil ha Graham på Norges besøk kan ga til ytterligheter for å få pavens hoff predikant, Cantalamessa, på besøk til Hedmarktoppen i 2015 så blir jo hykleriet enormt da de nå sier at de ikke vil ha Graham som nettopp støtter opp om dette med Paven med alt han har. For de sier; «vi vil ikke ha Graham for han støtter Trump». De kan ta inn antikrist, men en som støtter Trump, nei der går grensen.  

«Kristennorge» må jo være noe av det mest hyklerske som finnes. Og spør du meg så topper faktisk Pinsevenner den statistikken. Andreas Hegertun sier at Filadelfia ikke kan være med på dette. Altså å støtte Graham besøket. Han sier rett ut at de vil gjerne ha en som forkynner Jesus, men ikke hvis han støtter Trump. Hans far Terje går same veien og sier at kirken taler gjennom Frans når paven går imot folk som Trump. (Populistiske statsledere) Det var jo nettopp disse som sto så kraftig på barrikadene både i 2006 (Terje) når de skrotet Frikirkerådet til fordel for et samarbeid med katolikker gjennom Norges Kristen Råd og i 2015 da Andreas som Pinsebevegelsens pressetalsmann og medlem av komiteen på Hedmarktoppen trumpet igjennom Cantalamessa.  

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter. De legger seg jo på linje med antikristlige Hollywood. De kan ikke lese verken Skriften eller skriften på veggen eller egne skrifter.

Jeg er ingen Trump tilhenger da jeg ikke involverer meg i politikk som er på linje med Jesus og hans vilje. Jeg involverer meg dog i det som har med endetiden å gjøre og denne hyklerske villfarelsen er nettopp et tegn på at Jesus kommer snart. Hvem som går hvor skal ikke vi bry oss med, men det skulle ikke forundre meg om både Trump og Pence går foran en rekke kjente pinsevenner.