Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, October 10, 2018

Hvilken tid lever vi i?
Jesus svarte og sa til dem: 
Se til at ingen fører dere vill! Matt 24:4

Det er i år 70 år siden jødene fikk igjen sitt land. Betyr ikke det noe spesielt? Jo! Det er av stor betydning at jødene har fått sitt land tilbake slik at gjenstående profetier i Skriften kan gå i oppfyllelse. Syklusen på 70 år er dessuten meget vanlig i Skriften slik at selv om vi ikke vet og skjønner betydningen av det må vi ta høyde for at slik er det.
Videre har vi en liste som vi må konkludere med er spesielle i dag;
1.       Israel 1948
2.       Frafallet – dette er det første og største tegnet på at vi lever i endetiden
3.       Som i Sodoma og Noahs dager – umoralen har nådd slike høyder
4.       Kontantløst samfunn – nødvendighet for Merket
5.       Globalisering – Antikrist regjerer
6.       Migrasjon – oppløsning av landegrenser og tiltagende fiendskap
7.       FN – som pådriver for «Palestina» som ønsker utslettelse av Israel
8.       Havnivå, tsunami og oversvømmelse – Skriften taler om dette
9.       Naturkatastrofer generelt og at vi hører om dem – ikke så mye at vi har enormt med jordskjelv osv., men at vi hører om dem.
De som leser dette vil i første omgang muligens blåse av det og si at dette har vi hørt før og at jordskjelv og vulkanutbrudd har vi hatt i millioner av år. Ja vi har hørt før at Jesus kommer snart. Ja det har vært naturkatastrofer i millioner av år. Men befolkningen over hele verden har ikke hørt om dette som de gjør i dag via nyheter. Dessuten er det bare i år det er 70 år siden Jødene fikk igjen sitt land. Det er bare nå vi ser konturene av et kontantløst samfunn. Det er først i disse dager frafallet har nådd slike høyder og moralen er igjen på bunnivå. De fleste av disse tingen nevnt her var nærmest utenkelig for 100 år siden.
Man må gjerne blåse av dette, men ikke som en etterfølger av Jesus Kristus. Fordi vi har blitt beordret til å teste alt. Vi har blitt opplyst om at vi skal vente på Hans komme. Og her er vi inne på kjernen. Er det noen i dag som venter? Og venter med lengsel og smerte. Slik som en brud som står ved vinduet og kikker ut hele dagen og speider etter brudgommen. Eller som spretter i været av begeistring når telefonen ringer og forventer at det er kjæresten. Lengter vi? Titter vi? Har vi et forhold til vår Frelser og Herre som vi burde ha. Et kjærlighetsforhold som gjør at vi venter i spenning og sjekker nøye alle tegn på hans snarlige komme? Nei et slik forhold har vi ikke!
Jeg kunne henvist til Skriftsteder og gått nøye igjennom hvor langt vi har kommet når det gjelder profetier i Skriften. Men det vil jeg ikke. Det blir for mye vridning på Skriften i kommentarfeltet. For mye andre meninger. Man vil ikke kunne si seg enig i at vi lever i en tid som peker med alle piler i retning av Jesus sitt snarlige komme. Man ønsker rett og slett at Han ikke kommer. Ubevisst. Fordi man trives. Man har det godt. Og man har det ikke godt med Jesus Kristus. Man er ikke klar. Mitt råd til dere alle er dog; Gjør dere klare! Snart kan dere ikke lenger kjøpe og selge og ender opp på gata uten mat. Hvis dere da ikke velger å ta Merket. Måtte Gud forby.

Og til slutt; en Brud som ikke venter på Brudgommen med lengsel er ingen Brud!

Tuesday, October 09, 2018

Klima hysteriet


En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.Hvordan i all verden kan det ha seg kristne er så opptatt av klima? Har du ikke lest skriften? Tror de ikke på det Jesus sier? Skriften er jo full av ting som forklarer hva som vil skje med denne jorden. Her kommer noen steder som man bør legge seg på hjertet. Tar man ikke dette opp til etterretning så er man i fare for å benekte det som står skrevet.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Matt 24:35

Les gjerne hel kapitlet pluss Lukas kapittel 21.

I tillegg til dette kan vi ta dette:

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2. Pet 3:10-18

Vi kan vi legge til alt som står i Åpenbaringen samt resten av Skriften.

SÅ hvis dette ikke er nok for såkalte "kristne" til å holde seg ute fra klima debatten så vet ikke jeg.

En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.

Wednesday, August 29, 2018

RettferdighetslærenEnighet om Rettferdighetslæren og om Eukaristien er alt på trappene i den Økumeniske bevegelse.

Siden 1999 har vit hatt FELLESERKLÆRING OM RETTFERDIGGJØRELSESLÆREN. Inngått mellom Det lutherske verdensforbund og Den romersk-katolske kirke 31. oktober 1999. Tilslutning fra Metodistkirkenes Verdensråd 23. juli 2006.

Der står det klart med noe feil oversatt fra originalteksten på engelsk:
2. «Sammen bekjenner vi: Ene og alene av nåde og ved troen på Kristi frelsesverk og ikke på grunn av noen fortjeneste i oss selv blir vi godtatt av Gud, og mottar Den hellige ånd som fornyer hjertene, kaller og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger.» (FR nr. 15)
Together we confess: By grace alone, in faith in Christ’s saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works.[11]
Dette har lenge vært en diskusjon om dette er godt nok i frikirker, men de fleste frikirker har nå godtatt dette. Uansett så må de godta dette gjennom sitt medlemskap i Norges Kristne Råd. Så er nå dette riktig og er det etter Guds Ord. Hva er læren til Reformasjonen?
JO; VED TRO ALENE.
Det er IKKE det som fremkommer her. I tillegg til denne falske deklarasjonen om at vi er frelst av «nåde alene» (som skulle vært TRO ALENE) så holder man på i disse dager å komme til enighet om en felles nattverd-ordning. Som vi vet så har katolikker og protestanter opp til i dag ikke kunnet feire nattverd sammen. 
Man har jobbet lenge med dette og utgitt en bok om saken:
Declaration on the Way: Church, Ministry, and Eucharist Paperback – April 1, 2016
by United States Conference of Catholic Bishops (Author), Evangelical Lutheran Church in America (Author)
Der kan man lese:
«Erklæring underveis feirer femti år med internasjonale og regionale luthersk-katolske dialoger og høster resultatene av disse anstrengelsene i samtykkeerklæringer om kirke, tjeneste og eukarist. Det inviterer begge fellesskap til å bekrefte den enhet som oppnås gjennom disse avtalene, og etablere kirkepraksis som reflekterer denne veksten. På samme tid er dette en erklæring “på vei.” Ikke alle forskjeller på kirke, tjeneste og eukaristiske er blitt forenet på dette tidspunktet. Arbeidskraftserklæringen gir noen mulige måter fremover og oppfordrer katolikker og luthersker til å fortsette sin reise sammen mot enighet. Les og diskutere erklæring om veien i voksne studiegrupper, bekrefte og feire disse lutherske “katolske avtaler, og ta skritt mot større enhet i ditt nabolag eller samfunn.» - (oversatt med Google.)
Videre står det:
C. Agreement on the Eucharist
Eucharistic presence (30)
Lutherans and catholics agree that in the sacrament of the lord’s supper, Jesus Christ himself is present. He is present truly, substantially, as a person and he is present in his entirely, as Son of God and a human being.
C. Overenskomst om eukaristien
Eukaristisk tilstedeværelse (30)
Lutheranere og katolikker er enige om at Jesus Kristus selv er til stede i nattverden sakramentet. Han er til stede virkelig, vesentlig, som en person, og han er til stede i sin helhet, som Guds Sønn og et menneske. - (oversatt med Google.)
I tillegg til dette går det frem at Lutheranere nå aksepterer apostolisitet. Det vil si at de nå aksepterer at nøklene til Himmelen ble gitt til Peter – den første pave – og har blitt gitt videre til neste pave osv.
LA DERE IKKE LURE;
Alt dette rundt Felleserklæring og Norges Kristne Råd og det Økumeniske er ikke fra Jesus Kristus.
Ta heller ikke feil. «Kanonene» fra Trent står enda og ble bekreftet på det Andre Vatikankonsil så sent som i 1962-65. Den katolske kirke og senest pave Frans slår fast at det ikke er noen frelse utenom den Romersk Katolske «kirke».
Videre slår de fast at protestanter er separerte brødre som må komme hjem til Moder Kirken. Videre at de som sier at man er frelst av tro alene er forbannet og hvis noen sier at Jesus ikke er kjeksen så er han forbannet. Den katolske kirke har ikke forandret seg. Det er kun etiketten på flaska som ar fått en ny nyanse.
Det frikirkene må gjøre er å komme seg ut av Norges Kristen Råd så fort som mulig. Hvis ikke vil de bli dømt med Skjøgen.
Åp. 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra Himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.
Læren til reformatorene har alltid vært at pavedømme er antikristelig og er definert som Skjøgen i Åp. 17. Millioner av protestanter har blitt drept og torturert for å nekte for at en kjeks kan bli tilbedt som Jesus Kristus. Hvis man ikke tar avstand fra dette vil man få problemer på dommens dag. Ta dere i vare. Jesus Kristus kommer snart.

Friday, August 10, 2018

Pinsebevegelsens Agenda 2020


Den fredag 05, februar 2016 kan vi lese i Dagen: «Innen 2020 skal Pinsebevegelsen ha plantet 50 nye menigheter. Målet ble satt i 2012. Siden den gang har 20 nye menigheter blitt etablert.»

Når man legge til grunn siste artikkel i KS angående dette vil man, hvis man kjenner til hva som foregår og har foregått i Pinsebevegelsen, få visse betenkeligheter med hva som foregår når Pinsemenigheter skal plante nye menigheter. Sjekk artikkel her:
Vi vet også videre at Andreas Hegertun har vært og besøkt to store kirker i USA og at Filadelfia Oslo (og sikkert mange andre pinsemenigheter) bruker (har brukt) Rick Warrens «Målrettet menighet» og «Målrettet liv» i forbindelse med kirke planting forberedelser. Disse to bøker er direkte kjetterske.
Vider har Filadelfias Oslo invitert Bill Johnsen til å undervise og legge hendene på lederskapet. De har dermed fått overført Kundalin, og det er ingen hjemlighet at de tar undervisning fra Bill Hybels, Rick Joyner, Tony Campolo som Karl Inge Tangen liker så godt (medlem av den såkalte Refleksjonsgruppa). Til tider kunne ikke Tangen holde en preke uten å henvise til Campolo. Man har også blitt undervist med grunnlag i Peter Wagner og John Wimber og Vineyard. Jeg har til og med blitt tatt med av eldste i Filadelfia på «sooking» i Oslo Vineyard. Jeg nektet selvfølgelig å være med på vanviddet og gikk ut i kafeen.
Fremgangsmåten for menighetsplanting i USA for verstingene er kort og godt at man tar en undersøkelse ved å gå fra dør til dør i det nabolaget man ønsker å plante menighet og spør om man går i kirken. Får man nei spør man hvorfor de ikke gjør det. Får man ja spør man hva de kunne tenke seg annerledes. Så mates alle svarene inn i en datamaskin som er programmert til å spy ut den perfekte kirke for det nabolaget. Resten er plankekjøring. Det som spys ut av dette programmet er fra satan. Man passer bestem på å ikke støte noen med taler og undervisning og alle blir fornøyd. Men ingen blir gjenfødt.
Et skrekkelig eksempel på dette er jo Saddleback Church/Rick Warren og Lakewood Church, Joel Osteens Houston menighet.
Men yilbake til artikkel i KS. Vi kan lese: «Ekteparet Gjerlaug har tidligere erfaring fra lederskap i blant annet i Filadelfiakirken i Oslo, Oase-bevegelsen og KRIK. Lars Christian Gjerlaug har tidligere også jobbet som redaktør i Korsets Seier, og jobber i dag som studentpastor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
For en stund siden i samme blekke kunne vi leser at Fru Gjerlaug hadde vært på en tre måneders tur i Bethel, Redding (menigheten til Bill Johnson) og kunne fortelle at «oppholdet var fantastisk inspirerende.»
Mens Herr Gjerlaug var med redaktør i KS så greide han og uttale seg om flere ting. Han reiset til Sverige og gjordet et femsiders intervju med Ulf Ekman uten å stille et eneste kritisk spørsmål. Dette slapp han unna med så vel som i Filadelfia Oslo som han tilfører/tilhørte (tidligere ungdomspastor der) og i Pinsebevegelsen generelt. Dessuten mente han at Det var et «scoop» når Pinsebevegelsen «kalte inn» Cantalamessa til Hedmarktoppen i 2015. Han uttalte følgende i en av flere artikler som heiste opp denne pave predikanten. «Jesu brud blir både helere og mer attraktiv» skrev Gjerlaug den gangen i KS om at vi skulle høre på denne falske presten. Han glemte å nevne at Cantalamessa mener at hvis du sier at du er frelst av nåde gjennom tro så er du forbannet. Likeledes at hvis du nekter for at det er Jesus sitt fysiske blod og fysiske legeme du drikker og spiser i nattverden så er du forbannet. Cantalamessa påstår jo at han har kraft til å gjøre om vin og kjeks til Jesus sitt fysiske blod og legeme.  
Ekteparet Gjerlaug er rett og slett en trussel mot Evangeliet. Fulle på Kundalini og skap katolikker som de er må man be om at de ALDRI får plantet noen menighet. Men i disse dager har de som vil villede flokken blitt overrumplet av forvirring og falskheter slik at det som de har i hjerte vil bli åpenbart.
2Tess 2:9-12
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
Derfor kan det hende at ved hjelp av satan og ledelsen i Pinsebevegelsen får de startet en «menighet». Dersom Jesus Kristus skulle tillate dette så har vi nå advart mot det de står for.
Andre navn som er livsfarlige i sammenhenger er; Einar Ekerhovd, Alf Magnus, Martin Cave osv. Se utdrag fra denne siden:
Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Christiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.
Åge Åleskjær (Oslo kristne senter OKS) og Ulf Ekmann er også deler av denne brede, men falske åndsstrømmen. Åleskjær har gått på Kenneth Hagins bibelskole, og OKS formidler Hagins bøker og lære.
Andre som må nevnes i forbindelse med denne grusomme forførelsen er Andreas og Terje Hegertun, Egil og Christoffer Svartdahl, Stephan Christiansen, Hans Bratterud, Bjørn Olav Hansen, Terje Dahle (Kristent Nettverk)
Vi vil også nevne disse i følgende artikkel:
«Ryktene om det spennende som skjedde i Bethel Church i Redding, der Johnson er pastor, førte til at den første norske gruppen besøkte Californiamenigheten i 2005.
Delegasjonen kom fra Kristkirken i Bergen. Siden har folk med tilknytning til blant annet Oase, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, IMI Kirken, Den norske kirke, Pinsebevegelsen, Nordisk bønnesenter i Levanger, Jesusfellesskapet/Veien bibelskole i Bergen, Kristent Fellesskap i Bergen og Den Evangelisk-Lutherske Frikirke har gjestet den amerikanske menigheten.»
Agenda 2020
For å kunne fullføre kvoten har Pinsebevegelsen tatt i bruk sataniske metoder. Dette viser seg best i måten de prøver, og til dels lykkes med, å overta små menigheter. Filadelfia Oslo er vel en pådriver her og de har greid, med mer eller mindre suksess, å overta noen menighet i Oslo området. Andre steder har de feilet, som i Asker og på Eidsvoll. Men de har lykkes ved hjelp av sine sataniske metoder i Enebakk og ikke minst er historien om Betania Lillestrøm trist. Fremst i dette arbeidet står hykleren Daniel Egeli som nå også står oppført som forstander både i Filadelfia Oslo og Lillestrøm.
I sin streben etter å overta menigheten Betania drev han lobbyvirksomhet helt inn i stemmeurnene. En tvilsom sådan da vanlige prinsipper for stemmegivning ble overkjørt. I sin tale brukte han sågar ordene «TA OVER», men modererte seg til «hjelpe» med å innføre Filadelfias DNA. Fra tilstedeværende blir dette møte, hvor man da senere skulle stemme i etterkant opplevd som manipulerende, kvalmende og ufint. Det kan jeg gjerne tro da Egeli er en frafallen mann.
Pinsebevegelsen går heller ikke av veien for, men faktisk oppmuntrer til å bruke DNK sine kirkebygg til Gudstjeneste. Dette blir jo da under en rekke ikoner og falske gudebilder som disse Lutheranere benytter. Derfor er det vel også sannsynlig at de nå også tar i bruk DNK sine dåps fasiliteter siden over 17 pinsemenighet har godkjent barnedåp som kriterier for medlemskap.
Pinsebevegelsen går ikke av veien for å feiere den Katolske menighetsplanting. Dette fordi de nå er en del av det katolske gjennom Norges Kristne Råd. Se link.

Saturday, August 04, 2018

FB har mistet all troverdighet
Vi husker vel alle da Mark slettet det historiske bilde fra Vietnam fra vår statsministers FB-konto.
Likeledes har andre også fått føle pisken til Mark og fått slettet bilder og poster og blitt utestengt. Ikke minst går mine tanker til Shurika og hva hun har opplevd. Vel nå kom også dette til meg da jeg ble utestengt i 24 timer på grunn av et bilde (må jeg anta). Jeg postet noe med et kjent historisk bilde fra 2. Verdenskrig (må velge mine ord forsiktig her fordi hvis du bruker N*z* så ligger man i faresonene) hvor kjente medlemmer (kjente ledere som sener ble dømt til døden for krigsforbrytelser) av et visst arbeiderparti (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP, tysk for «Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti» - Wikipedia) gjør en viss hilsen sammen med noen katolikker/jesuitter/kardinaler/prester.

Posten ble altså slettet uten annen begrunnelse enn at FB ikke likte det (uegnet eller støtende eller noe med retningslinjer som det er umulig å finne ut av). Poenget var at disse prester gjorde denne hilsen. Enten så er Mark en overbevist katolikk/jesuitt eller så har Roma kjøpt opp FB. Mest av alt tror jeg han er en sosialist som elsker sin plass i «eliten» (har forlatt folket og den opprinnelige ideen sin) og nå jakter sammen med «eliten» på «høyreekstremister». Uansett så går det med fjesboka som med alt annet sosialistene eller Roma får tak; rett i dass. På tide å komme seg ut? Eller i det minste så får Mark se til å publisere sine såkalte retningslinjer så man vet hva man har å forholde seg til.

Hvis jeg var en smart forretningsmann med masse penger og en gjeng med gode programmere og markedsfører rundt meg kunne det nå være tiden for å gi et skremmeskudd til FB ved å lansere en konkurrent. Det skulle ikke forundre meg mye om det FB nå bedriver ikke vil bli tålt særlig lenge og noen ser sitt snitt til å ta knekken på disse sosialister som lager sine egne regler. Hvor mange år skal vi gi FB å regjere alene? Maks 5 år til? *https://www.cnet.com/how-to/social-media-alternatives-to-facebook/*

Jeg har selv rapportert noen få ganger i løpet av over 10 år på FB. Slik regarte FB på noe jeg mente overhode ikke hadde noe på FB å gjøre: «Rapporten din 2. apr. Du har rapportert AFK Street Art anonymt for trakassering.» (Alle husker vel det makkverket av et bilde av Sylvi Listhaug på et hjørne i Bergen). FB svarte: «Takk for rapporten din – du gjorde rett i å fortelle oss om dette. Vi har sett på siden du rapporterte, og selv om den ikke spesifikt bryter noen av standardene våre, forstår vi at siden eller noe som har blitt delt på den, likevel kan være støtende for deg og andre»

Likeledes er det verdt å nevne at for ca. 5 år siden byttet plutselig FB mitt konto navn fra Kjell Sørsdal til Kjell Sorsdal. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har klaget på dette uten engang å få svar. Det kommer bare noe svada som «Vi har mottatt rapporten din og setter pris på at du er tålmodig mens vi arbeider med å løse tekniske problemer på Facebook.» Saken er at hvis jeg prøver å bytte tilbake så går det ikke fordi som de sier: 1. Du har bytte for mange ganger (jeg har ALDRI bytte en eneste gang) og 2. (som nå) «Du kan ikke oppdatere navnet ditt, fordi du tidligere har bekreftet ditt nåværende navn. Finn ut mer.»

Vel saken er og blir at FB har blitt for stort og selvrettferdig og det som blir for stort og selvrettferdig ender opp som noe råttent og dårlig.

Og
https://resett.no/2018/01/23/shurika-hansen-er-nok-en-gang-utestengt-fra-facebook-fordi-hun-kritiserte-noen-for-a-bruke-uttrykket-*******
  

Friday, August 03, 2018

Noen er rett og slett forherdetSiden Hansen ikke vil moderere seg og insisterer på å fortsette og hamre løs på mennesker annenhver dag eller mer så er det på tide med en oppsummering og en avsløring av hans agenda, falske holdninger og lære samt hans forsøk på å legitimere forskjellige antikristlige “kirkesamfunn” som «hellige kirker». 

Men først er det noe som jeg vil slå klinkende klart fast;
Hansen forholder seg til en «jesus» som ikke finnes. Dette sees best i at han gir meg skylden for noen av sine sykdommer. Han har altså en «herre» som lar meg påføre ham sykdommer. Vel jeg vil ikke synke så dypt som å forsvare meg mot det, men kan bare si at min Herre Jesus Kristus ikke er slik. Likeledes så går han sterkt imot det Jesus Kristus sier i Åp. 18:4. Altså har han en annen Jesus og et annet Evangelium.
Åp 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
Hansen forkynner ikke dette. Han forkynner motsatt som alle i den Økumeniske bevegelse gjør. Samtlige. De gjenkjenner ikke paveveldet som det antikristlige. De er forført.
Når det gjelder Hansens agenda så er den den samme som alle andre innen den Økumeniske bevegelse; de elsker sine posisjoner. De vil videre være med på noe stort og overser det faktum at «den minste gjenfødte troende» er millioner ganger større en den falske Økumeniske bevegelse. Den Økumeniske bevegelse kommer opprinnelig fra den Romersk Katolske Institusjon og den bevegelsen vi kjenner i dag kommer fra Andre Vatikankonsil (1962-65) og det bør de involverte vite. Hansen vet dette. Det er nemlig Roma de ønsker å bli ett med. Hansen prøve (som den eneste) og nærmest besverge at dette ikke er tilfelle for hans vedkommende, men saken er at han er dypt involvert.
Det avsløres også igjennom at så fort noen «sier noe stygt», om da spesielt den Romersk Katolske Institusjon, så får han «alle pigga ut». Dette er gentagende og kan bevises meget lett i kommentarfeltet på hans blogg og i kommentarfelt på FB og andre steder. Likeledes finnes det mange vitner som gjerne vil stå frem og slå dette fast hvis de blir spurt. Spørsmålet blir jo da hvorfor han oppfører seg slik. Vi lar leseren dra sine egne konklusjoner.
Hvorfor han er så farlig er fordi han er så pågående og da har en stor leserskare som han skryter av har blitt enda større siden han begynte å produsere sine løgner om enkelte. Det falske går på at han forherliger det antikristlige. Det finnes for eksempel, ca. 1200 millioner katolikker på denne kloden. Hvor mange som leser hans blogg vet jeg ikke, men bare én er nok. Den som leser vil få beskjed om at han går på veien til Himmelen, men som vi vet så går enhver avgudsdyrker på veien til Helvete og trenger omvendelse. Han trenger IKKE det Hansen tilbyr; en sikkerhet for frelsen.
Hans «hellighet» og «høykirkelig-het» og merkelige oppførsel gjør at mange syntes han er en koselig fyr. Men skinnet bedra. Han er så inderlige falsk at det er vanskelig å se forskjell på ham og en ekte troende. Som du vet, jo mer en seddel er falsk, prøvd å etterlignet den ekte, jo vanskeligere er det å skille den fra den ekte. Ta heller ikke feil. I rottegift er det 99,9 % næringsrik mat. Vi minner om;
2. Kor. 11:14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.
Til slutt vil vi ta frem noen eksempler på hvordan han operer. Som sagt så mister han lett fatningen når noen går imot ham. Han hater blant annet adventister fordi de er så imot Roma. Det som bør nevnes er saken om Alberto Rivera og hans avsløringer om Jesuitter. Jeg vil påstå at absolutt alle bibeltro kristne har for lenge siden slått fast at Alberto Rivera var en kjær broder som ble en martyr, drept av Jesuitter som han avslørte. Vi skal her se bort ifra siste påstand foreløpig, men la oss bare gjenta; ALBERTO VAR EN KJÆR BRODER OG DET VAR IKKE LØGN I HANS MUNN. Millioner av troende vil vitne om dette. Men ikke Hansen. Jeg har lest på hans egen blogg hvordan han prøver å hudstryke (jeg har tatt kopi) en som brukte tid sammen med Alberto og også gjorde et intervju med ham. Det er hårreisende hva Hansen prøver å insinuere.
Likeledes benekter Hansen at det finnes en Jesuitt Ed som ble avslørt av Alberto og også offentliggjort av flere andre avhoppede Jesuitter og prester. Dessuten finnes det kopier som vanskelig kan benektes. Selvfølgelig vil Roma og Jesuitter benekte dette da det er en hemmelig ed, og Hansen tror da mer på dem. Han ser forøvrig på Jesuitter som noen gode misjonærer. Verdenshistorien beviser dog det stikk motsatte. De har fremstått gjennom siden de startet som noen uhyrlige mordere av spesielt protestanter. Les selv eden på nett.
Så når Hansen ikke gjør annet enn å løfte opp, og da skyhøyt, sine mentorer som elsker Jesuitter og beste venner som er avdøde kjettere som står for det antikristlige så bør vi ta avstand og advare. Lang avstand og meget tydelige advarsler. Vi skjønner at han ikke tåler dette. Men han blir ikke syk av dette. Hvis han blir syk av noe så er det sitt enorme hovmod.
For å sette ord på noe ved hjelp av andre så har jeg hentet dette fra Hansen sin blogg der det bl.a. er kommentert angående Alberto. Storstrand er da personen som har intervjuet Alberto;
En person skriver:
«Jeg blir nokså opprørt, Bjørn Olav Hansen, over at du avfeier Storstrand på denne måten. Når han fremsetter sine påstander kaller du det automatisk “udokumenterte påstander”. Jeg har lest intervjuet fra 1991, og jeg har sjekket kildene, og det er ingen tvil om at påstand står mot påstand. Men iallfall bør du lytte til begge sider. Jeg trodde du var opptatt av sannheten, pastor Hansen. Om jeg skulle lemlestet alle dine påstander på din blogg, satt spørsmålstegn ved hvert sitat fra kirkefedre og dine ortodokse forbilder, da ville din blogg blitt et underlig sammensurium. Men jeg viser deg såpass respekt at jeg lytter og vurderer det du skriver.»
For de som er mer interessert så kan man lese svaret til Storstrand her: (Sjekk helt til slutt, men så er resten strøket av Hansen i kjent stil.)
Videre skriver Storstrand:
«Litt meir sanning på kaupet:
Pave Pius XII: Nazist og jødehatar
Pave Paul VI: Kommunist og jødehatar
Pave Johannes Paul II: Pedofil, Pederast, Homofil, Nazist, som var med og produsera Zyklon-B
Pave Benedict XVI: Nazist, medversmann i Hitlerjugend.
Alle dei sistnemnde: Maria-dyrkarar, noko som er i strid med Guds Ord.
Du havde havt godt av å lesa dokumenta kring Riesterer-saken. Marta Steinsvik framførde dei tyngste prov som kan førast - utan å krenkja moralkjendslene hjå folk flest - og jamvel vart ho trakka ned i driten av katolikkar - som provande førde til torgs den eine falske påstanden etter den andre.
Du finn boki på Biblioteket: St. Peters Himmelnøkler av Marta Steinsvik.
Du kunde òg havt godt av å lesa biografien til Charles Chiniquy. Um du vil kann eg senda han til deg.»
Bjørn Olav svarer i kjent stil:
«Jeg gir meg ende over, Storstrand. Jeg har ikke møtt din like. Dine instinuasjoner er så grove, at de grenser til det utilbørlige. De er så grove at de er helt i grenseland for hva som kan aksepteres, uten at man stilles til ansvar for dem. Du slenger ut en masse påstander, selvsagt helt uten dokumentasjon. Du innrømmer også at du ikke har en slik dokumentasjon, likevel fremsetter du grove anklager. Du sier at du “fysisk ikke vet hvem” som drepte Alberto Rivera, men at det bare kunne være den romersk katolske kirken som stod bak. Jeg spør om denne saken har vært oppe i rettsapparatet, nettopp for å stille deg til ansvar, for dine påstander. Så har det altså ikke vært noen rettssak? Men Storstrand fra Frekhaug vet selvsagt hvem drapsmennene er! Hvor er dokumentasjonen din på at pave Johannes Paul II var det du påstår at han har vært? Disse påstandene er alvorlige, svært alvorlige. Hvor har du dette fra?»
Som vi alle vet:
Pave Pius XII – pave mellom 1939–1958 var klart pro Nazi. Selv om Jesuitt agenter har prøvd å oversvømme nettet med falske artikler og kommet opp med bestilte artikler om saken i ett sett og «infiltrert» Wikipedia er det en kjensgjerning at Hitler som var katolikk aldri ble ekskommunisert fra «kirken». Dette taler for seg selv. Tvert imot skrev katolske prester om Hitler etter hans død at han var en helt. Hitler selv gjorde et nummer av at han bygde SS på Jesuitt Ordenen. Hitler skrev «Min Kamp» ved hjelp av en Jesuitt kardinal. Slik kan vi holde på i det uendelig med å bevise at denne paven var klart pro Hitler og vise versa. Å protestere på at Nazister er og var jødehatere er vel noe drøyt Hansen? Hvorfor ikke bare gå inn på nette å google noen bilder av Hitler og paven sammen samt kardinaler som gjør nazihilsen.
Her er rene fakta om pave Pius XII:
https://www.jesus-is-lord.com/ponting.htm
Ca. en million mennesker drept fordi de ikke ville konvertere til Katolisismen. «Takk» til Pave Pius XII. Dette greier ikke Jesuitt skribenter og fordreie å forfalske. Selv på Wikipedia står det om dette enda.
Og slik kan man hvis man har ork til det finne beviser for dette i historien og det er fritt frem for alle å søke på nette. Men hva gjør Hansen. Tar disse paver i forsvar. Han vil alltid ta paver i forsvar. Han sier til og med at jeg deler ut propaganda når jeg deler ut traktater utenfor den katolske «kirke». Men ikke noe av dette kan toppes av at paven kaller seg Vicar of Christ. Jesus sin stedfortreder på jord. Ufeilbar når han sitter i sin sjefsstol. Så bare det burde være nok til å kritisere samtlige paver på det groveste. Men hva gjør Hanssen? Løfter opp paven. En person som kaller seg den Hellige Ånd. Totalt blasfemisk!
Når det gjelder drapet på Alberto så er det hans kone som har rapportert dette som et mord. Det vil ikke Hansen høre på. Han tar katolikkene og jesuittene i forsvar i stedet for konen til en protestant som led martyrdøden. Vi trenger ikke flere bevis. Hansen er avslørt.
Hansen er også en som løfter opp noe av det verste inne kristenheten i dag nemlig Bethel Church, Redding og Bill Johnson. Jeg vil ikke gå mer inn på dette her, men vil bare nevne at det er hevet over tvil at ingen bibeltro gjenfødt vil gjøre annet enn å avsky det Bethel og Johnsen står for. Jeg må avslutte. Men det er mye mye mer. Mitt klare råd til Hansen er omvendelse omgående.


Wednesday, July 25, 2018

En deling av Judas brev.3 Kjære, kjære venner, jeg hadde planlagt å skrive til dere om den frelsen Gud har gitt oss. Nå forstår jeg at jeg må skrive om noe helt annet. Dere trenger en formaning. Hold fast på den sannheten Gud gav dere, en gang for alle, så hans menighet kan bevare den uforandret.

Her har vi med andre ord et påtenkt brev som Judas ser seg nødt til å forandre. Grunnen er nøyaktig det samme som i dag. Så mange i dag sier at: «hvorfor er det nødvendig å advare så mye?» Vel hele Skriften er full av advarsler. Det starter med en advarsel som; «Spis ikke av treet for da vil dere dø!» og slutter med «Ta ikke noe bort fra Skriften for da går du til Helvete!»

Ja det er nemlig det disse vranglærere gjør; DE TAR NOE BORT FRA SKRIFTEN!
Det er tre til fire oversettelser som bil bli brukt her; Norsk Data Bibel 88B, KJV, NLT og Levende Bok som over. Dette for å sette lys på et par viktige ting. Vanligvis bruker jeg kun en oversettelse når jeg skriver for ikke å bli beskyldt for å gjøre som Rick Warren i "Målrettet Liv" - «Purposedriven life». Forvirre og trikse for å få frem det han vil vri det til. Vel det er ikke meningen her.

Vi blir her fortalt å holde ting uforandret. Det betyr i alle tilfeller å forkynne det evangeliet som Jesus forkynte. Men i dag vil de fleste ikke gjøre det. Det har blitt for KJEDELIG! Man sier med dette at vi vet bedre enn den Hellige Ånd. Og man sier dessuten at det er oss og ikke den Hellige Ånd som skal virke. Men «ikke legg til og ikke trekk ifra» er budet.

4 Når jeg skriver dette, er det fordi ugudelige lærere har sneket seg inn blant dere. De påstår at kristne kan leve akkurat som de vil uten å frykte Guds straff. Det går bare en vei med slike mennesker, for de har vendt seg mot vår mester og Herre, Jesus Kristus.

KJV sier; “turning the grace of our God into lasciviousness” – “Vende vår Guds nåde til skamløshet”.
Det er en ganske kraftig påstand. Men det var sant den gangen og det er sant i dag. Disse som forkynner dette og også de som blir lurt til å tro dette får denne advarsel;

5 Det er bare ett svar å gi dem: Herren frelste et helt folk ut av Egypt, men senere utryddet han alle dem som ikke ville tro. 6 Jeg minner dere også om englene som engang var rene og hellige. Med vilje vendte de seg mot et liv i synd, og nå sitter de i mørkets fengsel og venter på dommens dag

NLT sier; “So I want to remind you, though you already know these things, that Jesus[b] first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who did not remain faithful.”b) 5 Other manuscripts read [the] Lord, or God, or God Christ.

Altså det påpekes at det var Jesus som gjorde dette.
Derfor er det på ingen måte noe rom for å misforstå hvordan det vil gå med de som med vitende og vilje og med en egen agenda forkynner disse vranglærene vi har i dag. Denne falske nåden, dette falske felleskapet, denne måten de drar inn penger på, denne nye måten og presenterer Jesus på; en som bærer over med synd.

8 Likevel fortsetter disse vranglærerne å leve et ondt, umoralsk liv. …

De vet at Skriften advarer mot det de gjør, men deres egen agenda er så viktig for dem at de gir blaffen i hva Skriften sier. Hvordan tro du disse vil kunne forsvare seg for Jesus Kristus sin Domstol en dag? 

10 Disse mennene, derimot, spotter og forbanner alt de ikke forstår. De er som dyr, uten fornuft, og oppnår bare å ødelegge seg selv.

Så det er dette vi bør nevne de ved og advare om; «disse som ligner dyr uten fornuft». Men gjør man det vil man bli skjelt ut av omtrent alle som betegner seg som «kristne». Men Skriften gjør det, altså Jesus gjør det. Og dermed må en etterfølge gjøre det.

11 Stakkars dem! De følger Kains eksempel – og gjør hva som helst bare de får penger for det. Akkurat som Korah er de ulydige mot Gud og tror at de skal vinne på det. De kommer til å gå til grunne!12 Disse menneskene spiser kjærlighetsmåltidet sammen med dere, men de er bare til skam.
De ler, fråtser og stapper i seg mat uten å tenke på andre. De oppfører seg akkurat som skyer som blåser over tørt land uten å gi regn. De lover mye, men gir ingenting, – er som frukttrær uten frukt. Ja, de er ikke bare døde, men dobbelt døde, – rykket opp med rot for å brennes.

Det oppfordres her til å ikke ta nattverd med slike mennesker. Men hva er det disse mennesker sier under nattverden, jo; «kom og spis og drikk så kan du regne deg som frelst!»

13 Alt de etterlater seg, er skam og spott, – lik skummet som blir liggende på stranden når bølgene har strukket seg tilbake. De går omkring og ser strålende ut, lyser som stjerner, men foran dem ligger et evig mørke.19 De volder splittelse, de elsker det onde i denne verden, de har ikke den Hellige Ånd boende i seg.

Men når du snakker med dem så er de raske til å fortelle deg at det er du som volder splittelse som ikke vil innordne deg under deres autoritet. Men de har ingen autoritet, de er bare onde fordi de vil ha autoritet så ingen skal kunne motsi dem.

Så la oss avslutte med Judas sin avslutning. La oss legge oss dette på hjerte at om noen skriker så mye han orker når du drar ham ut etter håret fra den bygningen som brenner så bry deg ikke om det.

20 Men dere, kjære venner, må desto sterkere bygge livet på deres hellige tros grunnvoll, idet dere lærer å be i den Hellige Ånds kraft og styrke.21 Hold dere alltid innenfor de grenser, der Guds kjærlighet kan nå dere og velsigne dere. Vent tålmodig på det evige liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin nåde vil gi dere. 22 Forsøk å hjelpe dem som diskuterer med dere. Vær barmhjertige mot dem som tviler. 23 Frels noen ved å rive dem ut av helvetes flammer. Andre skal dere hjelpe til å finne Herren ved å være gode mot dem, men ta dere i vare så dere ikke selv blir trukket med i deres synder. Hat hver trevl av deres synd, mens dere samtidig er barmhjertige mot dem som synder.24 Må så all ære gå til ham som alene er Gud, han som frelser oss ved Jesus Kristus, vår Herre. All makt og myndighet er hans fra begynnelsen. Hans er det og hans skal det bli for evig. Og han er mektig til å bevare dere, så dere ikke snubler og faller. En dag skal han stille dere framfor seg, feilfrie og jublende. Amen.Hilsen Judas.

Monday, July 16, 2018

Svar til Posten PUNKTUM

SOM VI SKJØNNER SÅ MÅ VI IKKE SLUTTE Å BE OM HANSEN SIN SNARLIGE OMVENDELSE.

Jeg skal, så kort som det lar seg gjøre, gå gjennom løgnene til Hansen i sin post PUNKTUM. Kapittel for kapittel. Vær ikke i tvil; trenger du, mot formodning, mer dokumentasjon så skal du få det. Mange er blitt skadelidende av denne posten. Jeg har aldri før i de år Hansen har postet mengdevis av løgner om meg svart slik som dette. Men en gang må nok bli nok. Understrekninger i teksten til Hansen er mine.
Hansen avsnitt 1
«Av og til må det settes punktum. Det skal jeg gjøre nå. Som bloggens lesere kjenner til har jeg ved noen anledninger skrevet om den sjikanen jeg utsettes for gjennom Facebook-sidene til Kjell Sørsdal. Nå fråder han av raseri og bruker STORE BOKSTAVER når han skal omtale meg, i kjent nedrig og sjikanerende stil. Når man bruker store bokstaver i sosiale medier betyr det at man SKRIKER! Det er vel kjent, Så det er på dette nivået det ligger.»
Svar avsnitt 1
Jeg vil på nåværende tidspunkt ikke tro at han ikke vil fortsette med sine løgner og frekke, sleipe, pietistiske holdninger samt adferd. Sine lumske angrep på alle som sier ham imot. La oss vente å se et år eller to. I mellomtiden …
Jeg har ALDRI utsatt Hansen for sjikane. Jeg har påpekt at han går imot Guds Ord. Hvis det er sjikane så ja da er vel ALLE Guds Menn skyldig. Inklusive Jesus Kristus selv. Jeg bruker stort sett store bokstaver på FB fordi der har man ikke fete typer, kursiv og understrekning. Sjekk selv. Dessuten så er den regelen han forfekter «står i lovboka» noe som de «politisk korrekte» har funnet på fordi det er sånn de vil ha det. Debattsiden dagen for eksempel reagere aldri på store bokstaver dersom det ikke florerer. (Konferer redaktøren). Hansen lyver om at jeg fråder av raseri – han vet ikke engang hvem jeg er – Han har aldri snakket med meg i person. Jeg har hørt ham tale to ganger i M40. Begredelige greier. Sjekk selv mine sider og mine blogger. Det er Hansen som møter seg selv i døra her når han snakker om hvilket nivå det ligger. Problemet til Hansen er at han aldri kommer med et sted hvor han kan påvise at jeg går imot Guds Ord. Jeg holder meg til LÆREN – han holder seg til personangrep. Sånn har det alltid vært.
Hansen avsnitt 2
«Sørsdal forteller at han nå er i ferd med å sette opp en verstingliste over ledere i norsk kristenhet som det må advares mot. Med på listen så langt er Egil Svartdahl og Terje Hegertun. Det er mennesker jeg kjenner og som jeg setter høyt. Det tror jeg mange, mange gjør. Få når vel så mange mennesker med evangeliet i Norge, gjennom TV og møter, som Egil Svartdahl. Og Terje Hegertun er kjent som en solid teolog med stor integritet.»
Jeg har ingen verstingliste, men en bønneliste. For å referere kort noe av det som står i ovennevnte post; Svartdahl, Hegertun og Hansen forkynner et annet evangelium og en annen «jesus». Det er jo det som er krisen, at de forfører så mange med dette. De elsker sine posisjoner og har en falsk agenda. Det har mye å gjøre med Økumene og det som dertil hører til. Jeg har ved flere anledninger i mange artikler bevist at disse nevnte forkynner et annet evangelium og har dermed forbannet seg selv. (Ref. Gal. 1:8-9) De forkynner at vi skal tilbake til Hora i Roma fordi det er det som den Økumeniske bevegelse forkynner som de er en del av. Men Jesus sier derimot at hvis vi ikke går ut av skjøgen så blir vi straffet med henne. Altså stikk motsatt. Jeg kan ikke her begynne å gå inn på all vranglæren til disse mennesker. Hansen har en blogg og Hegertun har en blogg. Svartdahl forkynner jo over alt. Sist jeg høre ham på en podcast oppfordret ham folk til å skaffe seg en statue av Jesus. En miniatyr av den i Sao Paulo. Før det var det at han uttalte i et intervju at vi har mye å lære av katolikkene. Hegertun vil jo ta i bruk Eukaristien sammen med katolikkene. De mest blasfemiske som finnes etter å spotte den Hellige Ånd. Hansen underviser i kontemplasjon og elsker å referer de som har falsk lære. Dessuten så sier han jo selv at hans teologiske ståsted er Lausanne. Det kan knapt bli verre enn det da alt denne bevegelsen stå for er fryktelig vranglære. Jeg trenger jo ikke si noe mer. Sjekk selv!
Hansen avsnitt 3
«Kjell Sørsdal har satt opp slike lister hvor han advarer før. Stort sett alt som kan krabbe og gå av ledere i norsk kristenhet havnet på den listen. Så har da også Sørsdal skrevet at mennesker som bekjenner seg til Den apostoliske og Den Nikenske trosbekjenelsen er vranglærere, og Lausanne-bevegelsen er “noe av det mest djevelske som har oppstått” og Billy Grahams forkynnelse omtaler han som “djevelskap”.
Det er jo en løgn at «Stort sett alt som kan krabbe og gå av ledere i norsk kristenhet havnet på den liste» - det er en del ledere fra pinsebevegelsen og et par andre. Det meste av de er der for sitt forhold til Økumene og da spesielt ved sitt samarbeide og positive omtaler av den Katolske Institusjon. Og helt spesielt med tanke på hva som skjede og ble omhandlet i aviser og sosiale medier i juli 2015 hvor de kalte inn «pavens Hoff prest» til å tale på Hedmarktoppen. Det går klart frem av teksten. Vi ber for deres snarlige omvendelse fra slike synder som å slette søsken på Facebook og for å forkynne at vi skal ha samfund med skjøgen.
Ang. Lausanne-bevegelsen (også Billy Graham) – les:
https://www.amazon.com/Ecumenism-Another-Gospel-Lausannes-Road-ebook/dp/B00NJ0PXJG
Fra boka som er meget veldokumentert: (på engelsk. Oversett selv med Google oversetter hvis det er nødvendig.) - From: Ecumenism: Another Gospel: Lausanne’s Road to Rome, Kindle Edition, by ES Williams (Author) – Hvis du ikke vil koste på deg 40 kroner så last ned et gratis eksempel. Det er nok der til å få med deg hva dette dreier seg om. Les også omtalen. Bevise er enorme siden boka er ekstra vel dokumentert.
Lausanne Covenant a springboard for all sorts of strange things – social action, feminist theology, ecumenism, charismatic confusion, compromised fellowships, unbalanced missions programs. All can find their supposed justification by quoting some portion of the Covenant.’3 Before Cape Town 2010, the covert aim of Lausanne’s ecumenical agenda was to slowly move evangelical Christians to the doors of Rome. The co-founders, Billy Graham and John Stott, were working over the years to remove the barriers to this reunion. The Lausanne cry for ‘unity in love’ is, in reality, a cry for the ‘separated evangelical brothers and sisters’ identified by Vatican II to rejoin the Mother Church in Rome. While this aim was not openly stated prior to Cape Town, for not all in the Lausanne Movement were ready to submit to papal authority, this was the direction of travel. Those who continue to go along with Lausanne’s ecumenical agenda ultimately place themselves under the spiritual authority of the Bishop of Rome.
Cape Town 2010 provided a vivid picture of ecumenical confusion. It showed that the ever closer unity of evangelicals with every other brand of ‘Christianity’, no matter how unbiblical, no matter how compromised, is gathering momentum. We saw how the Alpha Course, which openly works with the Roman Catholic Church, was given a platform to promote its ecumenical agenda. Nicky Gumbel made an impassioned plea for Protestants and Catholics to stop fighting each other, for ‘what unites us is infinitely greater than what divides us’.4 There is no doubt that the Lausanne leadership is comfortable with the liberal ideology of the World Council of Churches, the excesses of the charismatic movement, the ecumenical and deficient ‘gospel’ of the Alpha Course, the false teachings of Roman Catholicism, and the new ideas and methods of the emerging church. The evidence in this book demonstrates that Lausanne has turned its back on the doctrines of the Reformation. But the ecumenical passion that drives Lausanne does nothing to protect God’s people from false teaching that seeks to pervert the Gospel of truth, and robs the lost of the opportunity of hearing the authentic soul saving Gospel of the Lord Jesus Christ.
In the light of the evidence presented in this study, we must conclude that Lausanne is a heretical movement that is perverting the Gospel of truth.
So there is no longer any doubt where Lausanne is going. Its long- term aim is to take ‘separated’ evangelicals back to the mother church of Rome. And along the way it will eagerly promote the ideas of the emerging church. In effect, Lausanne has declared war on the Reformation and the reformed faith. For all its spectacular choreography and eloquent presentations, Cape Town 2010 looks like error masquerading as Christian zeal, even if true believers are caught up in the excitement.
The true Gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes in Christ and repents of sin. True believers are born from above by the work of the Holy Spirit. We are adopted into God’s family and become God’s children. We receive the righteousness of Christ and have peace with God. We are justified (made right with God) by faith in Christ alone. It is God’s will that believers, with the help of the Holy Spirit, should strive for holiness, and through obedience to God’s Word, be sanctified and increasingly transformed into the image of Christ. As Christ’s disciples true believers are to seek to obey his commands, to deny themselves and take up their cross daily. Sincere believers, those who would be true to the Gospel of Christ, need to separate themselves from the deception of the Lausanne Movement, for what fellowship has righteousness with unrighteousness? (2 Corinthians 6.14-15).
Moreover, true believers should not only separate from Lausanne, they should be prepared to give the reasons for doing so in order to warn others who are being deceived. It is especially important that Christian believers in the Third World are protected from the savage wolves that lie behind the Lausanne Movement. Our Lord said that his sheep follow him, for they know his voice. The stranger they will not follow, but will flee from him (John 10.4-5). So, true believer, flee the Lausanne compromise.
Ang. Billy Graham. Hør på dette: (hvis dere ikke gidder det så betyr det bare at dere ikke vil ha Sannheten)
https://www.youtube.com/watch?v=FSvp-rS30hg
https://www.youtube.com/watch?v=0EPG8H2yT20&index=4&t=0s&list=FLA4BH__Ve-lPEritlkZ9N2A
Meget gode dokumenterte videoer som basere seg på Grahams selvbiografi. I tillegg til disse to videoer så finnes det menger som går under «Billy Graham exposed» søk selv. Det finnes også to meget triste videoer fra den gange Billy Graham ble intervjuet av CNN og Larry King hvor han benekter at Jesus er den eneste veien til Gud. Det samme gjør han i et intervju med Robert Schuller. En annen falsk profet. Det er Hansen og andre som ikke har gjort hjemmelekser og som løfter opp menn i stedet for Jesus Kristus. Jeg sendt en gang et spørsmål til Grahams om dette da Frank Søgaard skulle møte Franklin Graham angående mulige festivaler i Norge. Jeg fikk til svar at de sa at: «det er veldig gammelt». Ingen benektelse eller beklagelse. Jeg har heller aldri funnet noe slikt på nett. Snarere flere understrekning av deres falske lære.
Jeg har skrevet om mennesker som bekjenner seg til dette: (som Hansen skriver i sin profil på sin blogg)
«Bloggeieren bekjenner seg til Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen. Lausanne deklarasjonen og Cape Town erklæringen gir uttrykk for mitt teologiske ståsted.»
Jeg har sagt klart rett ut at Lausanne-bevegelsen er falsk og fra satan. Og det med rette! Det innebærer at det inkluderer Cape Town erklæringen. Likeledes har jeg sagt at ingen bekjennelse som de nevnte gir gjenfødelse. Siden gjenfødelse er det eneste som gjelder i Guds Ord hjelper det altså ikke å si at man bekjenner seg til den en eller andre bekjennelsen. Det er jo like med å be en såkalt frelses-bønn. Ingen blir frelst/gjenfødt av å be etter en pastor. Dette er ofte det de gjør i møter når de bekjenner ved hjelp av en såkalt bekjennelse. Dessuten så må det da definere om det er den katolske bekjennelsen man bekjenner seg til eller den protestantiske. Både Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen hos katolikker er forskjellig fra protestanter, men har samme navn. Dessuten er det feil og mangler ved alle trosbekjennelsen. (Det blir for mye å gå inn på dette her. Det er alt blitt langt nok)
Så selvfølgelig er de som bekjenner seg til dette vranglærere da man påstår at man kan fremsi dette i en katolsk eller protestantisk kirke og dermed gå til Himmelen når man dør. Å ha et teologisk ståsted utenom Bibelen er selvfølgelig vranglære. Man kan ikke svare som Hansen hvis man blir spurt om Frelsen: «Jeg bekjenner meg til Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen. Lausanne deklarasjonen og Cape Town erklæringen gir uttrykk for mitt teologiske ståsted». Hansen skjønner ikke at dette blir feil. På min blogg står det følgende:

Kjell Sørsdal
Born Again: Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. John 3:5 (NKJV)
Hansen avsnitt 4
«Det som er interessant med denne listen er et navn som dukker opp: Lillebror Finne. Han er bror til Christian Finne, som er Kjell Sørsdals nærmeste våpendrager. Det er ikke lett å forstå at noen er villig til å henge ut sin egen bror i sosiale medier, men Christian Finne har tilsynelatende ingen problemer med det. Lillebror Finne tok i sin tid over det flotte misjonsarbeidet til Hans Myrvold, og leder nå norske pinsevenners satsing i Kina. Men han er altså en av vranglærerene Sørsdal advarer mot
Svar avsnitt 4
Thomas Lillebror Finne står ikke på den bønne-listen lenger. Det er en bønne-liste som Hansen står ganske høyt på nå. Jeg håper at Hansen setter pris på å bli bedt for. Som vi ser så hjelper det fordi Hansen har nå tatt plassen til andre. La oss nå håpe at vi etter hvert også kan ta Hansen vekk fra bønne-lista. Da må han omvende seg og søke gjenfødelse. De som står på den lista blir bedt for til omvendelse.
Hansen har ingen ting med å liste opp hvem som er min «nærmeste våpendragere». Dessuten så tar han fullstendig feil. Hvem som er mine «nærmeste våpendragere», som jeg vil kalle søsken i samme Ånd, vil jeg ikke gå ut med her.
Christian har da aldri «hengt ut sin egen bror». Hansen greier jo ikke en gang å holde tunga rett i munnen. Det er jo meg som han påstår skal ha hengt ham ut på en liste på min blogg. Merkelig. Men sånn er det med denne mystikeren.
Hva Thomas bedriver for tiden vet jeg ikke, men jeg vet hvorfor jeg valgte å sette ham på min bønne-liste. Etter at vi hadde vært venner og tjent sammen i Filadelfia Oslo, kom vi på kant gjennom noe på FB. Det har Hansen ikke noe med og siden Thomas er strøket fra den lista som omfattet hva som brakte ham dit, så vil jeg jeg ikke fiske i glemselens hav. Men jeg kan si en ting og det er sikkert ingen hjemlighet; det hadde noe å gjøre med det katolske og Økumeniske som det er velkjent at Filadelfia Oslo holder på med og er innblandet i.
Jeg har aldri kalt Thomas en vranglærer. Hvor og når skulle jeg gjort det? Spør Thomas. Hvem Hansen kaller misjonærer er jo ymse. Han kaller jo Jesuitter for misjonærer. 
Hansen avsnitt 5
«Christian Finne, som er aktivt medlem av Betania, Grimstad, er den som bidrar mest på nettsidene til Kjell Sørsdal. Han har tidligere uttalt at slike som meg burde noen kappe hodet av, og i en artikkel publisert på en av Sørsdals nettsider tar han til orde for drepe lovsangerne og musikken deres. Jeg har tatt skjermdupp av innlegget hvis noen lurer. Finne skriver dette fordi han mener at så mye vranglære har sneket seg inn i moderne lovsang. Men det er sterkt å lese at noen vil drepe noen. Ordene er sikkert brukt i overført betydning, men det sier noe om den ånd som ligger bak det Sørsdal og Finne holder på med.
Svar avsnitt 5
Det som Hansen referer til her er så inderlig gammelt nytt og så inderlig falskt at jeg grøsser av skam på hans vegne. Hansen vet utmerket godt at dette som det ble skrevet om er i ÅNDELIG betydning! (Christian vil sikkert svare på dette selv hvis han gidder det enda en gang til. Han gjort det utallige ganger, men Hansen gir seg ikke). Det er som når Jesus sier jeg er døren og Hansen vil spørre Jesus, «men du har jo ikke noen dørhåndtak eller hengsler eller nøkkelhull». Eller nå Jesus sier jeg er veien, så vil Hansen si; «men det går jo ikke». Og dette vet han godt at Christian har talt om det åndelige. Men han terper og terper på dette om og om igjen. Sist på sin blogg under denne posten som vi her besvarer. En annen ordentlig kverulant greide å si til Hansen, «men Finne mener jo dette åndelig». Og Hansen svarer at ja jeg vet det, men det kan spore andre til voldelige handlinger.
Her er hans svar: «Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Han vil vel mene at dette er symbolsk, men gitt at noen er ustabil og tar til seg hans ord, er det skremmende.» - «De kan være farlige når noen tar til orde for å drepe lovsangere. Selv om det er ment symbolsk. Det finnes ustabile mennesker der ute som er i stand til å gjøre det i Guds navn. De kan lett la seg lede av et slikt språk».

Dette er selvfølgelig rent svada. Hvis Christian skulle ha sagt noe slikt så er han jo i godt selskap. Hele Skriften er stappfullt av slikt som er utrykk for åndelig krigføring.
Her er noe jeg har brukt:

4M 25:1-9
Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba’al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Og Herren sa til Moses: Ta alle lederne i folket og la dem nagle til pælen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. Og Moses sa til Israels dommere: Hver av dere skal slå i hjel dem av sine folk som har holdt seg til Ba’al-Peor! Da kom en mann av Israels barn med en midianittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels menighet, mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. Da Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, så det, steg han fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden. Så gikk han etter den israelittiske mannen inn i det innerste rommet i teltet. Der stakk han spydet gjennom dem begge, både den israelittiske mannen og kvinnen, så det gikk inn i hennes liv. Da stanset sotten og vek fra Israels barn. De som døde i sotten, var tjuefire tusen.
Hvis jeg da vil si at man skulle støte et spyd gjennom både de frafallene protestanter og skjøgen så vil selv en i første året på bibelskole skjønne at jeg ikke hadde planer om å myrde ca. 2 milliarder mennesker. Men Hansen har den natur at han bruker det han har, og det er absolutt ingen ting, for å sverte. Kanskje han rett og slett er dum? Men for å forfølge den historien som er meg bra. Når man driver åndelige spyd inn i forførere og frafallene så stopper frafallet i menigheten. Dette er til stort behag for Herren.

4M 25:10-13
10 Og Herren talte til Moses og sa: 11 Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har vendt min vrede bort fra Israels barn. For han brant av min nidkjærhet blant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet. 12 Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel. 13 Med ham og hans etterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn.
I tillegg så sier Hansen og tar med meg i samme slengen;
«det sier noe om den ånd som ligger bak det Sørsdal og Finne holder på med.»
Skjønner leseren alvorlig i dette? Jeg skal hjelpe dere:
Mark 3:28-30
28 Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. 29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. 30 For de hadde sagt: Han er besatt av en uren ånd! (uthevelse gjort av meg)
Så heng dere gjerne på Hansen. Men først bør dere bli sikre på hva slags ånd Christian og jeg har. Spør også Hansen grundig om hvilken ånd han mener vi har. For skulle det vise seg at det er den Hellige Ånd så tror jeg nok dere kan regne ut resten. Jeg ber inderlig til Faderen i Jesus Kristus sitt navn at dette ikke blir tilregnet Hansen fordi han taler i uvitenhet eller har en annen godkjent unnskyldning. Triste greier for å si det mildt.
Hansen avsnitt 6
«Det er aldri noen gode ord om Jesus. Bare advarsler, sjikane. Og de alene sitter på svarene, og når noen kommenterer som ikke er enige med dem, svarer de angstbitersk og hardt tilbake. Så mye sinne det finnes hos dem. Og så slettes deres innlegg. Takhøyden er veldig lav hos Sørsdal. Det han ikke liker er vranglære, Selv kan han servere sine ufine personangrep.»
Svar avsnitt 6
Som sagt så kjenner ikke Hansen meg. Jeg har kommet til Norge for 3 år siden etter seks år som misjonær i Filippinene. Man kan sjekke mine sider som omhandler den tjenesten. Jeg husker ikke helt hvor mange som er døpt i fengsler og i fjellene og jungelen hvor vi har besøkt. Jeg gidder heller ikke neven tall eller bli beskyldt for å skryte. Det er Herren Jesus Kristus jeg tjener. Men en ting kan jeg si. Før jeg reiste til Filippinene så tjente jeg som leder og kafévert i Filadelfia Oslo hvor vi tok oss av uteliggere, prostituerte, narkomane, alkoholikere og de som ikke hadde det så bra. I de årene jeg tjente Herren med dette så ble det døpt en del også i selve menigheten. Vi døpte mange, mange ganger så mange i Timeout-menigheten i Filippinene over de samme antall år. I Filadelfia er det ca. 2500 tilhørige og kanskje en stab på 30 pluss flere hundre frivillige. I Filippinene er det min ex-katolikk kone og meg og en menighet på 20-30. Kan noen fortelle meg hvordan alt dette vi gjorde i Mindanao med så små resurser kan gå til hvis ikke Herren Jesus er med og at vi er drevet av den Hellige Ånd med all den hjelpen vi trenger? Jeg er 50 % ufør og min kone jobbet ikke med annet enn i menigheten uten lønn. Altså en minimal inntekt. Vi hadde en «sponsor». Vi hadde alltid det vi trengte. Takk Jesus Kristus.

Dette forteller jeg kun for å arrestere løgnene til Hansen!

De svarene vi sitter på (han må vel da mene Finne og meg) er alltid referanser til Skriften. ALLTID. Når det gjelder min takhøyde kan den som ønsker gå ut i Oslo by og spørre om de har hørt om meg og Timeout. Det samme kan dere gjøre i Mindanao, Filippinene. Eller at en telefon til Håkon Jahr eller Egil Svartdahl. Karl Inge Tangen eller Tore Deila. Stort sett hvem dere vil i Filadelfia. Spør hele eldste under ett. Det er over ti stykker tror jeg. Jeg må snart si som Paulus;
2Kor 11:23: Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det enda mer! Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare.
Jeg har ikke vært i fengsel for troen annet enn ved besøk i Filippinene og jeg har aldri blitt slått for troen, men vi blir forfulgt. Hvis noen tror det å forkynne et rent og helt Evangelium ikke kan være forbundet med dødsfare i Mindanao så må de tro om igjen. Herren er den som beskytter.
Det Hansen gjør er å blande seg inn i den tjenesten jeg har i Norge. Det bør han også være forsiktig med. Jeg er kalt av Herren til det direkte og gjennom flere søsken. Disse søken kan bekrefte hvem Herren ba dem kontakte om saker og ting. Jeg ikke bare misliker vranglære, men jeg hater vranglære og alt ondt. Akkurat som Jesus gjør. Derfor et innlegg om det nå nylig på min blogg. Men jeg kan sikkert oppleves som krass da jeg hele tiden kaller en spade for en spade, akkurat som Jesus gjør, eller kan si og det med rette: KLAPP IGJEN HANSEN!
Å si følgende; «Det er aldri noen gode ord om Jesus. Bare advarsler, sjikane» må jo i seg selv bevise at Hansen mangler ett eller annet. Sjekk mine sider. Jeg har hatt blogg FB i over ti år. En av mine siste poster i gruppa «La oss rydde» samlet vi inn penger til over 100 bibler til ex katolikker i Filippinene til en av de lokale menighetene som vi støtter. Det er en av mange ganger vi har gjort det. Jeg vil ikke begynne å skryte av hvor mange «følgere» jeg har, men en ting vil jeg si og det er at det er meget gledelig at det snart er 200 unike treff på «Hat det onde og elsk det gode» i den korte stunden det har ligget ute og hvor Hansen er sentral.
I de seks årene vi var i Filippinene var vi i fengslene og ga ut bibler og forkynte evangeliet HVER uke i seks år. Enten jeg personlig eller en medarbeider. Vår Organisasjon henger i Fengsle Myndighetenes «Hall of fame» for å være den mest oppofrende og trofaste støtte spiller i Davao del Sur provinsen. Hvorfor gidder jeg å skrive om dette? Fordi dere må jo forstå at Hansen ikke har peiling. Å si noe slikt at jeg aldri har noe gode ord om Jesus når jeg til daglig forkynner evangeliet og i Filippinene, noen ganger med fare for eget liv, er en skam for Hansen. Jeg er et daglig vitne. Hansen er en daglig løgner. Og når det gjelder å advare mot falske søsken; det er i advarselen kjærligheten ligger. Hansen har ikke en gang skjønt det. Hvis dere vil skal jeg sende hver og en av dere et eksempel av de traktatene jeg gir ut. Så kan dere jo sjekke selv. Mine traktater, bøker, poster og annet flyter over av Guds Ord. Synd ikke Hansen eller dere har tilgang til min «messenger». Der har jeg snakket med noen av dere. Jeg forstår at dere er forført. Triste greier. Men Hansen påstår at jeg aldri sier noe godt om Jesus! Er det noe rart jeg blir nødt til å kalle ham gal? Når han kaller Kjærlighet og Guds Ord for sjikane!
«I går skrev Kjell Sørdal en lang artikkel som avisen Dagen publiserte på sine debattsider. Det er skrevet i det store VI og Sørsdal deler kristenheten inn i konservative/fundamentalistiske kristne og liberale. Men det er ingen tradisjonell definisjon av konservativ/fundamentalistisk/liberal teologi. Sørdals har jo allerede skrevet at de som bekjenner seg til Den apostoliske- og Den nikenske trosbekjennelsen som vranglærere, og da har han jo utelukket minst 90 prosent av kristenheten. De aller fleste kristne bekjenner seg til dem. Men det man kan merke seg med Sørsdals definisjon er at alle konservative/fundamentalistene er de gode, snille, de som ber for andre, mens de liberale er de motsatte. Snakk om ikke bare å møte seg selv i døra, men brase inn i den med full kraft. Få, om noen, uttaler seg så stygt om andre kristne, som Sørsdal. Han har vært kjent for det i mange år nå.»
Denne artikkelen ble skrevet på grunn av en masse sjikane fra Hansen over lang tid. Jeg satte ikke inn hans navn da det aldri ville bli trykket. Jeg kunne godt bytte ut LIB med BOH. Altså LIBERALEN i denne artikkel er typisk «en Hansen». Les og døm selv. Jeg kan bevise hvert ord. Noe som dere kanskje har skjønt på dette tidspunkt …
Når det gjelder å snakke stygt om andre kristne så overlater jeg det til Jesus Kristus å dømme i den saken. Han vet. Men jeg kan si så mye at hvis det å snakke stygt om andre er og ha en krass retorikk, på linje med det Jesus bruker i Matt 23. så ja da snakker Jesus og jeg stygt om andre «søsken». Skriften taler helt klart om at fariseere og skriftlærde er de som hører ordet, men ikke gjør etter det. Hyklere med andre ord. Når da disse ca. 90 % som Hansen taler om har et liv og lære som er helt forkastelig så hjelper det selvfølgelig ikke å ramse opp en trosbekjennelse. De hykler. Hvis det er å hate det onde og elske det gode og derfor advare mot vranglære så ja da snakker jeg stygt. Hvis det å si at noen trenger å omvende seg, hvis det å si at å hvis man bevist vrir på Skriften for egen vinning er å gjøre seg lik satan, ja da snakker jeg stygt. OSV. Som sagt hva jeg er kjent for bryr jeg meg meget lite om. Alt som betyr noe er hva jeg er kjent for i Himmelen. Har dere ikke lest:
Matt 7:21-23
21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
Vel alle de som ramser opp en trosbekjennelse, men ikke gjør Faderens vilje har Jesus aldri kjent. Så kan dere jo ramse opp resten da etter å ha sjekket det katolske liv og lære gjennom 1700 år og dagens frafallene protestanter som har et liv og lære som er til å grøsse av.
Hansen avsnitt 8
«Støttegruppen rundt ham er bitteliten. En av dem, som Sørsdal trykker til sitt bryst, er Reinert Vigdal. Vigdal ble i sin tid ekskludert fra Partiet De Kristne, for å ha skrevet at han hadde forståelse for en viss massemorder som sto bak uhyrlighetene på Utøya og Regjeringskvartalet. Saken ble omtalt i en rekke medier, blant annet NRK. Tar man en titt på nettsiden til Reinert Vigdal flommer den over av stygge personkarakteristikker, hat mot innvandrere og Arbeiderpartiet med mye mer. Og drapsvideoer de fleste ville betenke seg med å offentliggjøre.»
Svar avsnitt 8
Hva skal jeg si til dette. «Der hvor to eller tre er samlet er Jesus midt i blant oss». Det blir ikke mange liker klikk når man taler om Sannheten i dag. Men når det er sagt så ligger jeg mest med 3-4 i ti på topp i Dagensdebatt og da nesten alltid med et innlegg helt på topp. Dette kan dere også sjekke selv. Mange av mine innlegg blir delt meget mange ganger. Men hvorfor gidder jeg å skrive dette.
Når det gjelder Reinert har han helt sikkert en forklaring på det som Hansen nevner. Jeg kjenner overhode ikke til saken. Finne kjenner ikke Vigdal overhode. Hansen har blitt tatt på fersken med løgn om Reinert før. Spesielt den gangen Reinert var involvert i en annonse.


Hansen avsnitt 9
«Det er kanskje 10 personer som trykker liker på det Sørsdal/Finne legger ut. Få kommenterer. De er de samme 3-5 personene. En av dem er en for meg ukjent kvinne ved navn Bodil Haukeland, som uttaler at jeg er full av hat. Jeg har aldri møtt henne, hun har nok heller aldri hørt meg forkynne. Sørsdals lange artikkel i Dagen fikk en kommentar. Det må være frustrerende.»
Svar avsnitt 9
Dette er så lavmål at jeg avstår. Det er selvfølgelig renspikket oppspinn og løgn. Bortsett fra om en artikkel i Dagen. Jeg får ikke mange kommentarer på mine artikler. Enkelt og greit fordi ingen kan gå imot Ordet. Jeg poster jo ikke for å få en debatt for å rope det ut høyt! Jeg håper dog Hansen får en «smekk» for den kommentaren om Bodil. Jeg kunne skrive om dette, men jeg vil ikke. Som sagt det er for lavmål. Men det jeg vil si er at dette er typisk Hansen. Bodil bør være sjeleglad hvis hun aldri har hørt Hansen forkynne. Det Hansen gir til kjenne er at han vet når jeg er frustrert. Merkelig. Jeg kunne aldri bli mindre frustrert en om noen kommentere eller ikke. Jeg skriver ikke for "likes" eller kommentarer. Jeg skriver for helt andre grunner. Men Hansen røper seg. På seg selv kjenner man andre. Det er akkurat slik han tenker. Da er det mye frustrasjon tatt i betraktning at han har ni blogger …
Hansen avsnitt 10
«Jeg har sjeldent møtt så mye løgn som det Sørsdal/Finne presenterer om meg, Hadde de brukt bittelitt tid på å sjekke noen av sine påstander som de fremmer, blant annet om mitt forhold til Den romersk-katolske kirken, så ville de se at de tar så feil som det vel er mulig å gjøre. Men Sørsdal/Finne sjekker ikke. De er bare rasende sinte. For dem betyr egentlig ikke sannheten noe som helst, bare de kan skape sine fiendebilder. Det er sørgelig, men sant. Og når man til og med kan henge ut sin egen kjødelige bror, så sier vel det i grunnen det meste».
Svar avsnitt 10
For å begynne med det siste: Christian Finne HAR ALDRI HENGT UT SIN BROR. HAN HAR TVERT IMOT ALLTID TATT SIN BROR, Thomas, I FORSVAR! – FOR Å ROPE DET UT HØYT!
Så dette sier det meste ja, men om Hansen!
Vi har heller ikke løyet om Hansen. Vi har gått i rette med ham om hans liv og lære. Om hans forhold til den katolske kirke så er han her direkte frekk. Vi vet det meste om hans forhold til den katolske kirke og paven og Roma. Det er ikke noen tvil om at han ser på paven som en kristen leder og den katolske «kirke» som et «vanlig» kirkesamfunn. Det er dette jeg har bevist over tid. Han løfter opp katolske mystikere og hele hans blogg flyter over av det. Han anbefaler bøker av folk med total vranglære og siterer de mest katolske som finnes etter paven. Han har til og med en «mentor» som opphøyer stifteren av Jesuitt Ordenen (*se under epilog). Dette skryter han av. Han ser ikke som oss på paveveldet som antikristlige i tråd med læren til reformatorene. Det er jo dette som er roten til det onde som Hansen produserer. Det var jo derfor han gått ut så grassat rått for å stoppe vår annonse Advarsel#1. Jeg gidder ikke si noe mer om saken. Hansen er "super" Økumenisk og ferdig med det.
Resten han sier her er totalt lavmål. «For dem betyr egentlig ikke sannheten noe som helst, bare de kan skape sine fiendebilder. Det er sørgelig, men sant.» Bare å si noe slikt må jo dere alle skjønne grenser til vanvidd når dere nå har fått beviser for at han lyver så det renner.
Slutten til Hansen:
Nå setter jeg punktum. Dette vil jeg ikke bruke mer tid på. Jeg tar til meg rådet til apostelen Paulus:
“Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det.” (Fil 4,8)
Så får Sørsdal/Finne holde på med sitt hat, sjikane og nedrigheter. Jeg setter punktum, og overlater mitt liv i Herrens hender. Så vil jeg heller fortsette å si noe godt om Jesus.
Og så vil jeg spise blåbær, jordbær og alt det gode Skaperen gir oss, og nyte sommeren.
Punktum.
Svar til slutten:
Det alle må ha skjønt nå er jo at det blir rent blasfemisk og komme med et slikt vers fra Hansen. Dere for selv bestemme om jeg og andre er fulle av: «hat, sjikane og nedrigheter»
Mye av det Hansen skriver om her er gjentagelser og som går år tilbake i tid. Jeg har ikke svart ham på dette tidligere. Man kan sjekke selv om jeg har et enste svar eller kommentar på hans ni blogger. Jeg har nevnt ham og gått i rette med hans lære og spesielt nevnt ham da han stod på som værts i sitt forsøk på å stoppe en annonse som kun inneholdt Guds Ord og læren til reformatorene. Jeg vil ikke at hans «siste sverting» skal stå ubesvart da flere av mine venner er nevnt. Dessuten så fortsetter Hansen å nevne Sørsdal/Finne som om det finnes noe slikt. Finne er selvfølgelig en egen person. Mitt navn er Sørsdal.
Hansen er en som vil at alle skal inn i Hora i Roma og skal derfor ha dobbelt igjen. Vi håper Hansen slipper å bli straffet med henne. Vi ber inderlig at han omvender seg snarest.
Åp 18:4-8
Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Hansen prøver seg med en vri i en av sin siste poster på FB, han skriver:
VAR NÅ REFORMASJONEN NØDVENDIG? (obs med store bokstaver – han skriker altså ut spørsmålet)
(Bare å stille dette spørsmålet viser jo uvitenheten hos Hansen)
«Et av kjerneverdiene i baptismen, som jeg selv er en del av, er retten til å tro og mene hva man vil. Den verdien er vi selvsagt ikke alene om, men den er grunnleggende for meg. Derfor vil jeg ikke gå ut imot eller ta avstand fra mennesker som bekjenner Kristus og som holder seg til det kirken alltid har trodd, siden begynnelsen. Ikke har jeg noe behov for det heller, selv om de finnes de som krever det av meg. Jeg har i grunnen nok med mine egne synder, og har et stort behov for at Herren ser til meg i sin nåde.
Veien går ikke om Rom for meg, men jeg tar gjerne turen innom Golgata. Der møtes vi alle. Dit må jeg ofte, og det vet jeg mine trossøsken må også. Så erkjenner jeg at jeg ser stykkevis og delt, og jeg fortsatt har mye å lære av mine protestantiske, koptiske, ortodokse og katolske venner. Det betyr ikke at vi er enige i alt.»
Hansen benekte at han er for å gå tilbake til Roma. Men da må ha slutte å ta del i den Økumeniske Bevegelse som han helt klar er en del av. Han må også slutte å definere sitt teologiske ståsted som han gjør (Lausanne-bevegelsen). Det er Jesus som krever det av ham; å gå ut og bort. Ingen andre. Han vil ikke innrømme at de har en annen «kristus» i den Katolske Kirke. Han går ikke imot den blasfemiske Eukaristien. Han sier sågar på sin blogg at Hegertun på sin blogg «har et interessant nattverd syn». Det er typisk slik Hansen kommuniserer. Han syntes ting er interessante uten å ta stilling. Men han røper seg. Les artikkelen selv. Han har ikke noe å lære av katolikker. Han kommer da også her i bås med Svartdahl og mange andre som mener at vi alle har mye å lære av Hora i Roma. Reformatorene hadde IKKE noe å lære fra den Romersk Katolske Institusjon. Ikke de som ble brent og torturert for ikke å ta del i Eukaristien heller.

Den Økumeniske bevegelse til høyre i bildet
(*)Heller ikke har noen noe å lære fra Jesuitter som Hansens setter så høyt. Her er hva en del mennesker har/hadde å si om det Jesuitter bedriver og har bedrevet. Som man vet er den nåværende pave som Hansen elsker og mener er en stor kristen leder og løfter opp høyt en Jesuitt. Man bør også sjekke den såkalte Jesuitt eden. Da bør man ha spist frokost først å ha en sterk psyke ... :

https://v666.wordpress.com/2007/02/21/quotes-concerning-jesuits-which-all-should-read/


“The war [i.e., the American Civil War of 1861-1865] would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits.”
Abraham Lincoln (1809-1865; 16th President of the United States)
En annen ting som er direkte motbydelig gjort av Hansen er å kalle det at jeg deler ut traktater utenfor kirker for PROPAGANDA. Når jeg gjør det utenfor den katolske kirke sier han at jeg driver med propaganda. Dette er helt i tråd med det han står for som er det sammen som Norges Kristne Råd står for. Jeg kjenner hans holdninger og vet om hans agenda. Det er det nøyaktig den samme som den økumeniske bevegelse "at vi alle må være ett". Vi må alle tilbake til Roma. Vi er separerte brødre som må tilbake til moderkirken. Ingen kan nekte for at dette er mottoet og planen til den Økumeniske bevegelse. Derfor greier Hansen å få seg til å si at når man deler ut traktater spekk fulle av Guds Ord så er det PROPAGANDA. Det kan jo vanskelig bli verre.

Våre traktater og bibler som deles ut i Norge 

At Hansen benekter at han er for å gå tilbake til Roma er beviselig en løgn også med det for øyet at han brukte alt han hadde av krefter for å stoppe denne annonse:
Det finnes også en omtale av dette her: http://www.sokelys.com/?p=15568
Den er en av fire advarsler i forbindelse med Reformasjonens 500 års jubileum. Da vi hadde tilgang til Norges Kristne Rårds styreprotokoll viste vi at det ville bli feiret Økumenisk. Vi gikk derfor ut og advarte mot dette. For å gjøre saken kort; prøv å gjett hvem som stod bak advarselen og som opprettet denne gruppen på Facebook og tok ansvaret og innsamling av penger og administrerte. Nettopp; de samme tre personer som Hansen hater og lyver om i sine poster. Fordi vi gikk ut offentlig og avslørte han for hans streben etter å stoppe annonsen. Alt dette kan lette bevises. Så gjenstår da spørsmålet; hvorfor brukte Hansen all sin kraft, han vil si at han ble syk av å være innblandet i dette, for å stoppe en annonse som advarte mot å gå tilbake til Roma?
For å avslutte historien; Dagen som lovet oss fire annonser trakk seg delvis på grunn av Hansens sverte kampanje og at de mistet abonnementer. Hvilken del som innvirket mest er uinteressant. Hansen gikk ut med gladmeldinger og jublet henrykt over at annonsene nå var stoppet. En annonse kampanje som advarte mot å gå tilbake til Roma. Vi fikk ingen regning på den ene annonsen da Dagen brøt avtalen så all pengen gikk til bibler til ex katolikker i Filippinene. Sånn sett ble jo Hansens «seier» kortvarig. Jeg kunne legge til mye mer om dette, men lar det være.
Så la dette være en advarsel til alle dere som så gjerne vil støtte denne frafallene mannen. Dere 127 i liker feltet, til dels med 29 hjerte, og alle i kommentarfeltet som til dels er medskyldige. Spesielt vil jeg nevne Jan Karsten Grønstøl som også er en falsk lærer. Går man inn på hans sider finner vi også en meget forstyrret mann. Han var også svært aktiv i å stoppe vår annonse, Advarsel#1. Unødvendig å si at ingen av disse med liker eller i kommentarfeltet er venner av meg på Facebook? Heller ikke har vi nevneverdig felles venner slik at vi forstår at her snakker vi om en helt annen type mennesker enn de jeg vanligvis omgås på FB. En helt annen flokk vil jeg si. Til denne flokken vil jeg si; Hansens post er grundig avslørt her og kan du ikke se det er du selv frafallen.


Vi skal stå til rette for alt en dag. Hva tror du er best? Å stå til rette for det du har gjort nå eller foran Jesus Kristus i Dommersete? Hvert "liker" trykk på FB skal man stå til rette for en dag. Hvis du har trykket "liker" eller "elsker" (hjerte) på noe som er helt katastrofalt feil i Herrens øyne vil du helst stå til rette for det i dette livet eller i neste? Så hvis du blir gjort oppmerksom på at du har gjort noe dumt i henhold til Skriften, for eksempel og ikke å teste det du leser (og hører) får du kjøper det og til og med dømmer på det; vil du ha beskjed nå eller senere? Og hvis jeg advarer deg vil du skjelle meg ut eller vil du teste en gang til å takke meg hvis du tok feil? Spesielt til de som har trykket elsker på disse løgner; jeg anbefaler en hurtig omvendelse.

Så til slutt; Hansen kan sett punktum så mye han vil, men jeg vil ALDRI sette punktum så lenge han utgjør en trussel til forførelse av Jesus sine minste. Det ville faktisk være bedre for ham om jeg sendte ham en kvernstein. Sjekk selv. Det er Jesus sine klare ord at det er bedre for folk som forfører de minste som tilhører Ham å bli senket i havet med en kvernstein om halsen. Igjen; vi håper på Hansen snarlige omvendelse. Han står på vår bønlenliste og vi har tro på bønn. Så en advarsel. Ikke prøv å si at jeg har sagt dette. Det er Jesus som sier dette. Er noen misfornøyd med det så ta det opp med Jesus. Ikke med meg og ikke på FB og ingen andre enn Jesus Kristus.
Luk 17:2 Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre én av disse små.
SOM VI SKJØNNER SÅ MÅ VI IKKE SLUTTE Å BE OM HANSEN SIN SNARLIGE OMVENDELSE.

Det jeg kan love Hansen er at hvis han nå gjør som han har lovet å setter PUNKTUM for sine løgner og holder sitt hat i tømme ved ikke å spre falske nyheter om Evangeliet så vil jeg starte å håpe på en snarlig omvendelse som igjen vil gjøre ham til en bror. Dette vil han bevise ved at han omvender seg i forhold til hva han poster på sin blogg. Dette vil jeg fra tid til annen sjekke. Han vil også måtte justere sitt standpunkt vedrørende trosbekjennelse til - BIBELEN ER MIN AUTORITET - og likeledes stryke sitt standpunkt om sitt teologiske ståsted. Når dette er justert vil jeg med glede møte ham som en bror. I tillegg så må ham melde seg ut fra dette:  http://ekumeniskakommuniteten.se/