Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, August 10, 2018

Pinsebevegelsens Agenda 2020


Den fredag 05, februar 2016 kan vi lese i Dagen: «Innen 2020 skal Pinsebevegelsen ha plantet 50 nye menigheter. Målet ble satt i 2012. Siden den gang har 20 nye menigheter blitt etablert.»

Når man legge til grunn siste artikkel i KS angående dette vil man, hvis man kjenner til hva som foregår og har foregått i Pinsebevegelsen, få visse betenkeligheter med hva som foregår når Pinsemenigheter skal plante nye menigheter. Sjekk artikkel her:
Vi vet også videre at Andreas Hegertun har vært og besøkt to store kirker i USA og at Filadelfia Oslo (og sikkert mange andre pinsemenigheter) bruker (har brukt) Rick Warrens «Målrettet menighet» og «Målrettet liv» i forbindelse med kirke planting forberedelser. Disse to bøker er direkte kjetterske.
Vider har Filadelfias Oslo invitert Bill Johnsen til å undervise og legge hendene på lederskapet. De har dermed fått overført Kundalin, og det er ingen hjemlighet at de tar undervisning fra Bill Hybels, Rick Joyner, Tony Campolo som Karl Inge Tangen liker så godt (medlem av den såkalte Refleksjonsgruppa). Til tider kunne ikke Tangen holde en preke uten å henvise til Campolo. Man har også blitt undervist med grunnlag i Peter Wagner og John Wimber og Vineyard. Jeg har til og med blitt tatt med av eldste i Filadelfia på «sooking» i Oslo Vineyard. Jeg nektet selvfølgelig å være med på vanviddet og gikk ut i kafeen.
Fremgangsmåten for menighetsplanting i USA for verstingene er kort og godt at man tar en undersøkelse ved å gå fra dør til dør i det nabolaget man ønsker å plante menighet og spør om man går i kirken. Får man nei spør man hvorfor de ikke gjør det. Får man ja spør man hva de kunne tenke seg annerledes. Så mates alle svarene inn i en datamaskin som er programmert til å spy ut den perfekte kirke for det nabolaget. Resten er plankekjøring. Det som spys ut av dette programmet er fra satan. Man passer bestem på å ikke støte noen med taler og undervisning og alle blir fornøyd. Men ingen blir gjenfødt.
Et skrekkelig eksempel på dette er jo Saddleback Church/Rick Warren og Lakewood Church, Joel Osteens Houston menighet.
Men yilbake til artikkel i KS. Vi kan lese: «Ekteparet Gjerlaug har tidligere erfaring fra lederskap i blant annet i Filadelfiakirken i Oslo, Oase-bevegelsen og KRIK. Lars Christian Gjerlaug har tidligere også jobbet som redaktør i Korsets Seier, og jobber i dag som studentpastor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
For en stund siden i samme blekke kunne vi leser at Fru Gjerlaug hadde vært på en tre måneders tur i Bethel, Redding (menigheten til Bill Johnson) og kunne fortelle at «oppholdet var fantastisk inspirerende.»
Mens Herr Gjerlaug var med redaktør i KS så greide han og uttale seg om flere ting. Han reiset til Sverige og gjordet et femsiders intervju med Ulf Ekman uten å stille et eneste kritisk spørsmål. Dette slapp han unna med så vel som i Filadelfia Oslo som han tilfører/tilhørte (tidligere ungdomspastor der) og i Pinsebevegelsen generelt. Dessuten mente han at Det var et «scoop» når Pinsebevegelsen «kalte inn» Cantalamessa til Hedmarktoppen i 2015. Han uttalte følgende i en av flere artikler som heiste opp denne pave predikanten. «Jesu brud blir både helere og mer attraktiv» skrev Gjerlaug den gangen i KS om at vi skulle høre på denne falske presten. Han glemte å nevne at Cantalamessa mener at hvis du sier at du er frelst av nåde gjennom tro så er du forbannet. Likeledes at hvis du nekter for at det er Jesus sitt fysiske blod og fysiske legeme du drikker og spiser i nattverden så er du forbannet. Cantalamessa påstår jo at han har kraft til å gjøre om vin og kjeks til Jesus sitt fysiske blod og legeme.  
Ekteparet Gjerlaug er rett og slett en trussel mot Evangeliet. Fulle på Kundalini og skap katolikker som de er må man be om at de ALDRI får plantet noen menighet. Men i disse dager har de som vil villede flokken blitt overrumplet av forvirring og falskheter slik at det som de har i hjerte vil bli åpenbart.
2Tess 2:9-12
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
Derfor kan det hende at ved hjelp av satan og ledelsen i Pinsebevegelsen får de startet en «menighet». Dersom Jesus Kristus skulle tillate dette så har vi nå advart mot det de står for.
Andre navn som er livsfarlige i sammenhenger er; Einar Ekerhovd, Alf Magnus, Martin Cave osv. Se utdrag fra denne siden:
Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Christiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.
Åge Åleskjær (Oslo kristne senter OKS) og Ulf Ekmann er også deler av denne brede, men falske åndsstrømmen. Åleskjær har gått på Kenneth Hagins bibelskole, og OKS formidler Hagins bøker og lære.
Andre som må nevnes i forbindelse med denne grusomme forførelsen er Andreas og Terje Hegertun, Egil og Christoffer Svartdahl, Stephan Christiansen, Hans Bratterud, Bjørn Olav Hansen, Terje Dahle (Kristent Nettverk)
Vi vil også nevne disse i følgende artikkel:
«Ryktene om det spennende som skjedde i Bethel Church i Redding, der Johnson er pastor, førte til at den første norske gruppen besøkte Californiamenigheten i 2005.
Delegasjonen kom fra Kristkirken i Bergen. Siden har folk med tilknytning til blant annet Oase, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, IMI Kirken, Den norske kirke, Pinsebevegelsen, Nordisk bønnesenter i Levanger, Jesusfellesskapet/Veien bibelskole i Bergen, Kristent Fellesskap i Bergen og Den Evangelisk-Lutherske Frikirke har gjestet den amerikanske menigheten.»
Agenda 2020
For å kunne fullføre kvoten har Pinsebevegelsen tatt i bruk sataniske metoder. Dette viser seg best i måten de prøver, og til dels lykkes med, å overta små menigheter. Filadelfia Oslo er vel en pådriver her og de har greid, med mer eller mindre suksess, å overta noen menighet i Oslo området. Andre steder har de feilet, som i Asker og på Eidsvoll. Men de har lykkes ved hjelp av sine sataniske metoder i Enebakk og ikke minst er historien om Betania Lillestrøm trist. Fremst i dette arbeidet står hykleren Daniel Egeli som nå også står oppført som forstander både i Filadelfia Oslo og Lillestrøm.
I sin streben etter å overta menigheten Betania drev han lobbyvirksomhet helt inn i stemmeurnene. En tvilsom sådan da vanlige prinsipper for stemmegivning ble overkjørt. I sin tale brukte han sågar ordene «TA OVER», men modererte seg til «hjelpe» med å innføre Filadelfias DNA. Fra tilstedeværende blir dette møte, hvor man da senere skulle stemme i etterkant opplevd som manipulerende, kvalmende og ufint. Det kan jeg gjerne tro da Egeli er en frafallen mann.
Pinsebevegelsen går heller ikke av veien for, men faktisk oppmuntrer til å bruke DNK sine kirkebygg til Gudstjeneste. Dette blir jo da under en rekke ikoner og falske gudebilder som disse Lutheranere benytter. Derfor er det vel også sannsynlig at de nå også tar i bruk DNK sine dåps fasiliteter siden over 17 pinsemenighet har godkjent barnedåp som kriterier for medlemskap.
Pinsebevegelsen går ikke av veien for å feiere den Katolske menighetsplanting. Dette fordi de nå er en del av det katolske gjennom Norges Kristne Råd. Se link.

No comments: