Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, August 29, 2018

RettferdighetslærenEnighet om Rettferdighetslæren og om Eukaristien er alt på trappene i den Økumeniske bevegelse.

Siden 1999 har vit hatt FELLESERKLÆRING OM RETTFERDIGGJØRELSESLÆREN. Inngått mellom Det lutherske verdensforbund og Den romersk-katolske kirke 31. oktober 1999. Tilslutning fra Metodistkirkenes Verdensråd 23. juli 2006.

Der står det klart med noe feil oversatt fra originalteksten på engelsk:
2. «Sammen bekjenner vi: Ene og alene av nåde og ved troen på Kristi frelsesverk og ikke på grunn av noen fortjeneste i oss selv blir vi godtatt av Gud, og mottar Den hellige ånd som fornyer hjertene, kaller og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger.» (FR nr. 15)
Together we confess: By grace alone, in faith in Christ’s saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works.[11]
Dette har lenge vært en diskusjon om dette er godt nok i frikirker, men de fleste frikirker har nå godtatt dette. Uansett så må de godta dette gjennom sitt medlemskap i Norges Kristne Råd. Så er nå dette riktig og er det etter Guds Ord. Hva er læren til Reformasjonen?
JO; VED TRO ALENE.
Det er IKKE det som fremkommer her. I tillegg til denne falske deklarasjonen om at vi er frelst av «nåde alene» (som skulle vært TRO ALENE) så holder man på i disse dager å komme til enighet om en felles nattverd-ordning. Som vi vet så har katolikker og protestanter opp til i dag ikke kunnet feire nattverd sammen. 
Man har jobbet lenge med dette og utgitt en bok om saken:
Declaration on the Way: Church, Ministry, and Eucharist Paperback – April 1, 2016
by United States Conference of Catholic Bishops (Author), Evangelical Lutheran Church in America (Author)
Der kan man lese:
«Erklæring underveis feirer femti år med internasjonale og regionale luthersk-katolske dialoger og høster resultatene av disse anstrengelsene i samtykkeerklæringer om kirke, tjeneste og eukarist. Det inviterer begge fellesskap til å bekrefte den enhet som oppnås gjennom disse avtalene, og etablere kirkepraksis som reflekterer denne veksten. På samme tid er dette en erklæring “på vei.” Ikke alle forskjeller på kirke, tjeneste og eukaristiske er blitt forenet på dette tidspunktet. Arbeidskraftserklæringen gir noen mulige måter fremover og oppfordrer katolikker og luthersker til å fortsette sin reise sammen mot enighet. Les og diskutere erklæring om veien i voksne studiegrupper, bekrefte og feire disse lutherske “katolske avtaler, og ta skritt mot større enhet i ditt nabolag eller samfunn.» - (oversatt med Google.)
Videre står det:
C. Agreement on the Eucharist
Eucharistic presence (30)
Lutherans and catholics agree that in the sacrament of the lord’s supper, Jesus Christ himself is present. He is present truly, substantially, as a person and he is present in his entirely, as Son of God and a human being.
C. Overenskomst om eukaristien
Eukaristisk tilstedeværelse (30)
Lutheranere og katolikker er enige om at Jesus Kristus selv er til stede i nattverden sakramentet. Han er til stede virkelig, vesentlig, som en person, og han er til stede i sin helhet, som Guds Sønn og et menneske. - (oversatt med Google.)
I tillegg til dette går det frem at Lutheranere nå aksepterer apostolisitet. Det vil si at de nå aksepterer at nøklene til Himmelen ble gitt til Peter – den første pave – og har blitt gitt videre til neste pave osv.
LA DERE IKKE LURE;
Alt dette rundt Felleserklæring og Norges Kristne Råd og det Økumeniske er ikke fra Jesus Kristus.
Ta heller ikke feil. «Kanonene» fra Trent står enda og ble bekreftet på det Andre Vatikankonsil så sent som i 1962-65. Den katolske kirke og senest pave Frans slår fast at det ikke er noen frelse utenom den Romersk Katolske «kirke».
Videre slår de fast at protestanter er separerte brødre som må komme hjem til Moder Kirken. Videre at de som sier at man er frelst av tro alene er forbannet og hvis noen sier at Jesus ikke er kjeksen så er han forbannet. Den katolske kirke har ikke forandret seg. Det er kun etiketten på flaska som ar fått en ny nyanse.
Det frikirkene må gjøre er å komme seg ut av Norges Kristen Råd så fort som mulig. Hvis ikke vil de bli dømt med Skjøgen.
Åp. 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra Himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.
Læren til reformatorene har alltid vært at pavedømme er antikristelig og er definert som Skjøgen i Åp. 17. Millioner av protestanter har blitt drept og torturert for å nekte for at en kjeks kan bli tilbedt som Jesus Kristus. Hvis man ikke tar avstand fra dette vil man få problemer på dommens dag. Ta dere i vare. Jesus Kristus kommer snart.

No comments: