Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, August 03, 2018

Noen er rett og slett forherdetSiden Hansen ikke vil moderere seg og insisterer på å fortsette og hamre løs på mennesker annenhver dag eller mer så er det på tide med en oppsummering og en avsløring av hans agenda, falske holdninger og lære samt hans forsøk på å legitimere forskjellige antikristlige “kirkesamfunn” som «hellige kirker». 

Men først er det noe som jeg vil slå klinkende klart fast;
Hansen forholder seg til en «jesus» som ikke finnes. Dette sees best i at han gir meg skylden for noen av sine sykdommer. Han har altså en «herre» som lar meg påføre ham sykdommer. Vel jeg vil ikke synke så dypt som å forsvare meg mot det, men kan bare si at min Herre Jesus Kristus ikke er slik. Likeledes så går han sterkt imot det Jesus Kristus sier i Åp. 18:4. Altså har han en annen Jesus og et annet Evangelium.
Åp 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
Hansen forkynner ikke dette. Han forkynner motsatt som alle i den Økumeniske bevegelse gjør. Samtlige. De gjenkjenner ikke paveveldet som det antikristlige. De er forført.
Når det gjelder Hansens agenda så er den den samme som alle andre innen den Økumeniske bevegelse; de elsker sine posisjoner. De vil videre være med på noe stort og overser det faktum at «den minste gjenfødte troende» er millioner ganger større en den falske Økumeniske bevegelse. Den Økumeniske bevegelse kommer opprinnelig fra den Romersk Katolske Institusjon og den bevegelsen vi kjenner i dag kommer fra Andre Vatikankonsil (1962-65) og det bør de involverte vite. Hansen vet dette. Det er nemlig Roma de ønsker å bli ett med. Hansen prøve (som den eneste) og nærmest besverge at dette ikke er tilfelle for hans vedkommende, men saken er at han er dypt involvert.
Det avsløres også igjennom at så fort noen «sier noe stygt», om da spesielt den Romersk Katolske Institusjon, så får han «alle pigga ut». Dette er gentagende og kan bevises meget lett i kommentarfeltet på hans blogg og i kommentarfelt på FB og andre steder. Likeledes finnes det mange vitner som gjerne vil stå frem og slå dette fast hvis de blir spurt. Spørsmålet blir jo da hvorfor han oppfører seg slik. Vi lar leseren dra sine egne konklusjoner.
Hvorfor han er så farlig er fordi han er så pågående og da har en stor leserskare som han skryter av har blitt enda større siden han begynte å produsere sine løgner om enkelte. Det falske går på at han forherliger det antikristlige. Det finnes for eksempel, ca. 1200 millioner katolikker på denne kloden. Hvor mange som leser hans blogg vet jeg ikke, men bare én er nok. Den som leser vil få beskjed om at han går på veien til Himmelen, men som vi vet så går enhver avgudsdyrker på veien til Helvete og trenger omvendelse. Han trenger IKKE det Hansen tilbyr; en sikkerhet for frelsen.
Hans «hellighet» og «høykirkelig-het» og merkelige oppførsel gjør at mange syntes han er en koselig fyr. Men skinnet bedra. Han er så inderlige falsk at det er vanskelig å se forskjell på ham og en ekte troende. Som du vet, jo mer en seddel er falsk, prøvd å etterlignet den ekte, jo vanskeligere er det å skille den fra den ekte. Ta heller ikke feil. I rottegift er det 99,9 % næringsrik mat. Vi minner om;
2. Kor. 11:14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.
Til slutt vil vi ta frem noen eksempler på hvordan han operer. Som sagt så mister han lett fatningen når noen går imot ham. Han hater blant annet adventister fordi de er så imot Roma. Det som bør nevnes er saken om Alberto Rivera og hans avsløringer om Jesuitter. Jeg vil påstå at absolutt alle bibeltro kristne har for lenge siden slått fast at Alberto Rivera var en kjær broder som ble en martyr, drept av Jesuitter som han avslørte. Vi skal her se bort ifra siste påstand foreløpig, men la oss bare gjenta; ALBERTO VAR EN KJÆR BRODER OG DET VAR IKKE LØGN I HANS MUNN. Millioner av troende vil vitne om dette. Men ikke Hansen. Jeg har lest på hans egen blogg hvordan han prøver å hudstryke (jeg har tatt kopi) en som brukte tid sammen med Alberto og også gjorde et intervju med ham. Det er hårreisende hva Hansen prøver å insinuere.
Likeledes benekter Hansen at det finnes en Jesuitt Ed som ble avslørt av Alberto og også offentliggjort av flere andre avhoppede Jesuitter og prester. Dessuten finnes det kopier som vanskelig kan benektes. Selvfølgelig vil Roma og Jesuitter benekte dette da det er en hemmelig ed, og Hansen tror da mer på dem. Han ser forøvrig på Jesuitter som noen gode misjonærer. Verdenshistorien beviser dog det stikk motsatte. De har fremstått gjennom siden de startet som noen uhyrlige mordere av spesielt protestanter. Les selv eden på nett.
Så når Hansen ikke gjør annet enn å løfte opp, og da skyhøyt, sine mentorer som elsker Jesuitter og beste venner som er avdøde kjettere som står for det antikristlige så bør vi ta avstand og advare. Lang avstand og meget tydelige advarsler. Vi skjønner at han ikke tåler dette. Men han blir ikke syk av dette. Hvis han blir syk av noe så er det sitt enorme hovmod.
For å sette ord på noe ved hjelp av andre så har jeg hentet dette fra Hansen sin blogg der det bl.a. er kommentert angående Alberto. Storstrand er da personen som har intervjuet Alberto;
En person skriver:
«Jeg blir nokså opprørt, Bjørn Olav Hansen, over at du avfeier Storstrand på denne måten. Når han fremsetter sine påstander kaller du det automatisk “udokumenterte påstander”. Jeg har lest intervjuet fra 1991, og jeg har sjekket kildene, og det er ingen tvil om at påstand står mot påstand. Men iallfall bør du lytte til begge sider. Jeg trodde du var opptatt av sannheten, pastor Hansen. Om jeg skulle lemlestet alle dine påstander på din blogg, satt spørsmålstegn ved hvert sitat fra kirkefedre og dine ortodokse forbilder, da ville din blogg blitt et underlig sammensurium. Men jeg viser deg såpass respekt at jeg lytter og vurderer det du skriver.»
For de som er mer interessert så kan man lese svaret til Storstrand her: (Sjekk helt til slutt, men så er resten strøket av Hansen i kjent stil.)
Videre skriver Storstrand:
«Litt meir sanning på kaupet:
Pave Pius XII: Nazist og jødehatar
Pave Paul VI: Kommunist og jødehatar
Pave Johannes Paul II: Pedofil, Pederast, Homofil, Nazist, som var med og produsera Zyklon-B
Pave Benedict XVI: Nazist, medversmann i Hitlerjugend.
Alle dei sistnemnde: Maria-dyrkarar, noko som er i strid med Guds Ord.
Du havde havt godt av å lesa dokumenta kring Riesterer-saken. Marta Steinsvik framførde dei tyngste prov som kan førast - utan å krenkja moralkjendslene hjå folk flest - og jamvel vart ho trakka ned i driten av katolikkar - som provande førde til torgs den eine falske påstanden etter den andre.
Du finn boki på Biblioteket: St. Peters Himmelnøkler av Marta Steinsvik.
Du kunde òg havt godt av å lesa biografien til Charles Chiniquy. Um du vil kann eg senda han til deg.»
Bjørn Olav svarer i kjent stil:
«Jeg gir meg ende over, Storstrand. Jeg har ikke møtt din like. Dine instinuasjoner er så grove, at de grenser til det utilbørlige. De er så grove at de er helt i grenseland for hva som kan aksepteres, uten at man stilles til ansvar for dem. Du slenger ut en masse påstander, selvsagt helt uten dokumentasjon. Du innrømmer også at du ikke har en slik dokumentasjon, likevel fremsetter du grove anklager. Du sier at du “fysisk ikke vet hvem” som drepte Alberto Rivera, men at det bare kunne være den romersk katolske kirken som stod bak. Jeg spør om denne saken har vært oppe i rettsapparatet, nettopp for å stille deg til ansvar, for dine påstander. Så har det altså ikke vært noen rettssak? Men Storstrand fra Frekhaug vet selvsagt hvem drapsmennene er! Hvor er dokumentasjonen din på at pave Johannes Paul II var det du påstår at han har vært? Disse påstandene er alvorlige, svært alvorlige. Hvor har du dette fra?»
Som vi alle vet:
Pave Pius XII – pave mellom 1939–1958 var klart pro Nazi. Selv om Jesuitt agenter har prøvd å oversvømme nettet med falske artikler og kommet opp med bestilte artikler om saken i ett sett og «infiltrert» Wikipedia er det en kjensgjerning at Hitler som var katolikk aldri ble ekskommunisert fra «kirken». Dette taler for seg selv. Tvert imot skrev katolske prester om Hitler etter hans død at han var en helt. Hitler selv gjorde et nummer av at han bygde SS på Jesuitt Ordenen. Hitler skrev «Min Kamp» ved hjelp av en Jesuitt kardinal. Slik kan vi holde på i det uendelig med å bevise at denne paven var klart pro Hitler og vise versa. Å protestere på at Nazister er og var jødehatere er vel noe drøyt Hansen? Hvorfor ikke bare gå inn på nette å google noen bilder av Hitler og paven sammen samt kardinaler som gjør nazihilsen.
Her er rene fakta om pave Pius XII:
https://www.jesus-is-lord.com/ponting.htm
Ca. en million mennesker drept fordi de ikke ville konvertere til Katolisismen. «Takk» til Pave Pius XII. Dette greier ikke Jesuitt skribenter og fordreie å forfalske. Selv på Wikipedia står det om dette enda.
Og slik kan man hvis man har ork til det finne beviser for dette i historien og det er fritt frem for alle å søke på nette. Men hva gjør Hansen. Tar disse paver i forsvar. Han vil alltid ta paver i forsvar. Han sier til og med at jeg deler ut propaganda når jeg deler ut traktater utenfor den katolske «kirke». Men ikke noe av dette kan toppes av at paven kaller seg Vicar of Christ. Jesus sin stedfortreder på jord. Ufeilbar når han sitter i sin sjefsstol. Så bare det burde være nok til å kritisere samtlige paver på det groveste. Men hva gjør Hanssen? Løfter opp paven. En person som kaller seg den Hellige Ånd. Totalt blasfemisk!
Når det gjelder drapet på Alberto så er det hans kone som har rapportert dette som et mord. Det vil ikke Hansen høre på. Han tar katolikkene og jesuittene i forsvar i stedet for konen til en protestant som led martyrdøden. Vi trenger ikke flere bevis. Hansen er avslørt.
Hansen er også en som løfter opp noe av det verste inne kristenheten i dag nemlig Bethel Church, Redding og Bill Johnson. Jeg vil ikke gå mer inn på dette her, men vil bare nevne at det er hevet over tvil at ingen bibeltro gjenfødt vil gjøre annet enn å avsky det Bethel og Johnsen står for. Jeg må avslutte. Men det er mye mye mer. Mitt klare råd til Hansen er omvendelse omgående.


No comments: