Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, August 31, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 4 av 4 - Bønnen

Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Joh 17:1-4

Her kaller Jesus seg selv ved sitt navn og gir klar beskjed om at det evige liv er er å kjenne Ham og Han som sent Ham, den eneste Gud. Han tilkjennegir også sin Allmakt. I foregående deling sier Jesus at den Hellige Ånd vil ta Hans plass når Han drar Hjem. Da skjønner vi mer betydningen av den Hellige Ånd.

Likeledes skal vi trekke ut det som etter min menig er viktig i den sammenhengen at det er ofte oversett. Jesus slår fast:

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Joh 17:16

Så når vi er gjenfødt er vi altså ikke av denne verden lenger. Det ligger jo i selve utrykket gjenfødt, men det er mange som ikke riktig får det med seg. Det er også derfor vi trenger gjenfødelse fordi ingen ting fra denne syndige verden har inngang.

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.  Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,  jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:20-23

Dette er det vi skal konsentrere oss på fordi det gir en nøkkel til en suksess full innhøstning.

Jesus snakker her om deg og meg. Han gir oss en nøkkel til suksess med vår evangelisering; ett med oss og ett med hverandre sies to ganger. For å få oss til å forstå at hvis det syns så vil verden tro at Gud sendte Jesus. Jesus understreker; «være fullkomment til ett»

Her er det tragiske; i dag er dette stikk motsatt. Vi er fullkommene i krangling og for å bedre på dette søker vi ikke Han som har Allmakt, men vi søker hverandre uten den Hellige Ånd og oppfinner noe så fint som Økumeni og tror dermed at vi vill oppfylle Jesus avskjeds-bønn. Hvor selvsentrert går det an å bli?

Det vi trenger er å gå først i kjelleren når det gjelder å hente frem lit ydmykhet og for kanskje første gang innrømme at vi ikke forstår noe som helst. For hadde vi gjort det så hadde hele denne planeten vært kommet til tro allerede og vi hadde all vært Hjemme for lenge siden. Det nemlig at vi ikke har forstått begrepet Allmakt at vi har så mye krangling og missforståelser.

Enkelte tror at de har allmakt. At de er de som Jesus har betrodd diverse hjemligheter og at de kan og har myndighet til å tolke evangeliet til dit det passer dem og dere forsamling. De utøver kontroll og det kan se ut som man er ett, men på innsiden er menighetene full av baktalelse og krangel.

Overalt hvor evangeliet har fremgang er det enighet og enhet. Man trenger ikke være 100 % enig i doktrine, men i bestemte prinsipper og hovedpunkter i disippel-gjøring. Menigheten i Vesten har meget mye å lære fra f.eks. Kina selv om det nå etter en tid er tendenser til voksende uenighet der også. Det ser ut til at vi ikke skjønner at djevel ha skjønt at uten enhet vil ingen forstå at Gud sendte Jesus.

Så at vi nå går in for den Økumeniske løsningen er han meget fornøyd med. Denne «løsningen» er rett og slett ikke noe annet en en innrømmelse at vi ikke kan bli ett. Det er starten på en «falsk» enhet som igjen blir starten på antikrist verdens-kirken. Det er ingen vits i å gå imot dette da det er profetisk, men vi må allikevel advare slik at den enkelte troende kan bli reddet ut hvis mulig.

Vi vil se i den kommende tid at dette tiltar og ethvert vil de som nekter å kompromisse og ikke bli på lag og ikke vil holde munn vil bli forfulgt slik at de ikke lenger orker å være en del av menigheten. Min bønn til alle er at hold ut så lenge som mulig. Ikke stopp med å advare å gå imot. Dette er ikke annet enn det Jesus opplevde på sin tid. «Ringen» er snart sluttet og vår Herre vil komme for å hente sine.

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

Thursday, August 30, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 3

Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:  Om synd, fordi de ikke tror på meg.  Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.  Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.  Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.  Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 16:7-15

Enormt, bare helt enormt, som alle andre lovnader fra Gud den Allmektige.

Den Hellige Ånd (representer i Skriften med ca 30 navn) har i alle tider vært misforstått, oversett, forsøkt tilsidesatt, gjort ekstremt sorgfull og ikke minst prøvet hindret. Men det er ikke det vi skal dele. Vi skal dele at Han, den tredje Personen i Guddommen, er den som vi kan gå hånd i hånd med hver sekund så lenge vi er her på jord. Han har faktisk tatt bolig i alle de som er gjenfødt og vi bør legge oss på hjerte at Han fortjener 1 klasses bolig.

Mange prøver å overta jobbe til den Hellige Ånd. Enten fordi de er for ivrig eller av andre verre agendaer. Vi snakker her hele tiden om samarbeide, med Han med fortrinnsrett, alltid. Hans stemme er lett å høre. Den er en rolig, mild og en stille røst. Kast bort alle bråkete, påtrykkende og urolige stemmer fra satan og kjød og du sitter igjen med ekte vare som vil vare.

La oss først ta Hans jobb:

Han skal overbevise verden om synd, synd fordi de ikke tro på Jesus. Så vi kan altså fastslå at all synd bunner i at vi ikke tror på Jesus. Det kan vi oppsummere som om at det faktisk bare er en hovedsynd etter verket på Golgata og resten er mer eller mindre feil og uforstand, men ille nok til å gå fortapt fordi; hvis vi ikke omvender oss vil konsekvensen og dommen på dommens dag være at vi ikke trodde.

Denne oppgaven til den Hellige Ånd har i vår tid og til alle tider blitt misforstått i den grad at vi går ut i verden å konfronterer verden om feil og mangler, mens vi innad i menigheten snakker om Sannheten og ikke minst Nåden. Der ikke rart at høsten er slunken og frafallet stort for å si det mildt.

Oppskriften er jo å forkynne Evangeliet, de Gode Nyheter, til verden og så vil den Hellige Ånd komme å overbevise de som hører om synd. Det neste som skjer kan vi lese om i lignelsen om Såmannen. På Pinsedag tok 3000 til seg å ble døpt. Like etterpå 5000. Så vi skjønner at oppskriften virker. Hvorfor skal dette være så vanskelig?

Den neste feilen som er fremtredende er at vi istedet for å konfrontere en mer eller mindre døv menighet, ja den Hellige Ånd har alt vært der og gitt beskjed i lang tid og blitt ignorert (mer eller mindre med vilje), så forkynner vi evangeliet, nåden og sannheten til en forsamling som trenger noe helt annet, nemlig konfrontering av vanntro.

Dette må altså snus på slik at vi ute i verden forkynner Evangeliet og innad i menigheten konfronterer om omvendelse. Hvorfor er det slik? Menigheten skulle jo være et verksted for disippel-gjøring. Som sagt tidligere; når vi over lang tid den Hellige Ånd har vært misforstått, oversett, forsøkt tilsidesatt, gjort ekstremt sorgfull og ikke minst prøvet hindret er dette blitt resultatet, en lunken menighet som Jesus vil spy ut av sin munn.

Så for tiden går vi altså glipp av hele sannheten og også herliggjørelsen av Jesus som er en av Åndens andre arbeidsområder som blir hindret. Når dette skjer faller velsignelsen bort. I disse tider så er dette i ferd med å skje i akkumulerende og akselererende fart. Fallet vil på mage komme som et sjokk da de fleste ikke vil merke forfølgelsen av brennende brødre og søsken som advarer.

Vi er snart i denne tilstanden;

Menigheten er blitt lik verden og forfølgelsen vil komme fra den kanten. Dette er nå i ferd med å skje. De fleste har gått over til å snakke om økumeniske forhold og forkynnelsen om å bli født på ny er falt helt bort. Falske lærer florerer og i de kommende tider vil mange, mange bli stengt fordi de fleste har da kommet så langt bort fra sannheten at menigheten blir for kjedelig. Den siste harde kjerne blir 3. og 4. generasjons troende som nå er blitt så religiøse og hyklerske at ingen formaning eller veiledning virker. De vil fortvilet lese i morgenutgaven en dag; Alle barn er forsvunnet, og mange voksene. Noen sier at Jesus har kommet tilbake.

Thursday, August 16, 2012

Bønnemøte er over. Gå ut!

Det var tidlig på sommeren i år 33 i Eseer kvartalet i Jerusalem. Bønnemøte hadde vart i 10 dager og allerede tidlig på morgenen var 120 kvinner og menn samlet i annen etasje. En gruppe på 11 var ledende i bønnen. De hadde vandret med Jesus i over tre år, mer eller mindre hver dag.

Opprinnelig var de 12, men en var falt fra og hadde gått og hengt seg etter at han hadde forrådt dem alle, spesielt Jesus. Det som var merkelig med dette var at han var døpt i vann og hadde vært med og drive ut demoner og helbrede syke. Men likevel tok han valget og solgte ut Jesus for 30 sølvpenger. Det Jesus hadde sagt stemte på det verste, kjærligheten for penger er roten til alt ondt.

Alle 120 var døpt av Johannes i vann og de 11 var blitt åndet på av Jesus en gang han viste seg for dem etter sin oppstandelse i det han sa: Ta imot Den Hellige Ånd! Senere hadde Peter fått autoritet som leder. De vente på noe som Jesus hadde lovet å sende dem Hjemmefra. Kraft og Ild.

Rett føre kl. 09:00 kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

De spratt alle opp og bønnemøte var med ett over. De kunne ikke sitte stille lenger. De løp ut og fortsatte go tale i mange forskjellige språk. Utenfor hadde det samlet seg en folkemengde fra mange nasjoner som lurte på hvor den kraftige lyden kom fra. Da Peter så dem begynte han å tale til dem om omvendelse. 3000 tok imot Ordet og ble døpt og Jesus la dem til sin menighet.

Fra den dagen av var det ingen lenger som gjemte seg i annen etasje på et bønnemøte. De kunne ikke sitte stille lenger og all frykt var forsvunnet. De samlet seg i templet og brøt brødet hjemme hos hverandre. De lovet Gud og var velsett av hele folket og hver dag la Herren nye til menigheten.

Men etter en stud kom forfølgelsen, men den ble tatt imot med jubel for å bli funnet verdig til å bli spottet og slått for Jesus navn skyld. Ingen av de 11 falt noen gang fra. De var ikke perfekte og rotet det til flere ganger. De hadde sterke meninger om Ordet og de var ikke alltid enstemmig. Men de ga til slutt alle livet fro Jesus.

De var blitt fylt med det som var lovet. De var født på ny. De var blitt døpt med den Hellige Ånd og Ild. Det var ingen vei tilbake. Bare et løp fremad med forkynnelse av Ordet.

-

Det som gjør HELE forskjellen er å bli døpt med den Hellige Ånd og Ild med Kraft til å gå ut. Før det skjer er det alltid en fare for å kunne falle ifra. Man MÅ bli født på NY. Hele løsningen ligger her i dette med å bli FØDT PÅ NY.

Det som ofte skjer er at mange ikke kommer dit. Det er grunnen til at vi har så få som går ut. Det er noe som er merkelig. Det er flere på bønnemøte enn det er som går ut. Det flere som samles på misjonsmøte og snakker om å gå ut. Det er bare noen skarve prosent i menigheten som går ut. Er man FØDT PÅ NY har mann ikke noe valg. Man MÅ gå ut. Man kan rett og slett ikke sitte stille. Bønnemøte er over. Gå ut.

Det er forskjellige måter å gå ut på. La meg ta et eksempel. Jeg er her i Filippinene, med kone og barn. I Norge er det en broder med kone og barn. Broderen i Norge går ut på brygga og fisker makrell når han ikke jobber inn penger til misjonen. Han gir alt overskudd til bygging av Guds Rike i Filippinene. Jeg er den som bruker de pengen til å reise rundt å forkynne. Han forkynner til de han møter når han er på fisketur og eller går en tur i parken. Vi går begge ut. Det er ingen forskjell. Vi begge refser hyklere og andre frafallene så mye vi orker. Det er den harde og triste jobben. Men vi viker ikke. Det er en del av jobben.

Tuesday, August 14, 2012

Men Herren spurte de ikke til råds.

En sang ved festreisene. Av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem! Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler! For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg! Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Sal 122:1-9

Ut i fra denne salme kommer læren om at vi skal be for fred i Jerusalem. For å si det sånn, vi skal be for fred og at kjærligheten skal råde og velsigne våre fiender og be for de som forfølger oss, men vi skal ikke be imot det profetiske og spesielt ikke hva Jesus forteller vil skje.

Denne salme ble skrevet ca 1070 år eller noe mindre før Jerusalem ble jevnet med jorden i år 70. Etter det bli det jo vanskelig å be for fred i Jerusalem fordi i tillegg til at Jesus forutsa denne hendelsen:

Mark 13:2:

Jesus svarte og sa til ham: Ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned.

Og

Luk 21:20:

Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.

Så forteller Jesus hva som vil være Jerusalems tilstand i all fremtid inntil Han kommer igjen:

Luk 21:24:

De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende.

Likeledes vet vi at det er på grunn av ulydighet at tilstanden er som den er og det er også bestemt fra Herren at de tidligere innbyggere skal bo i landet i all fremtid:

Jos 9:14:

Da tok mennene og smakte på nistematen deres. Men Herren spurte de ikke til råds.

Dette gjorde han så med dem: han reddet dem av Israels barns hånd, så de ikke slo dem i hjel, men Josva gjorde dem samme dag til vedhoggere og vannbærere for menigheten og for Herrens alter, på det sted han ville utvelge seg, og det har de vært til denne dag. Jos 9:26f

Når vi leser om hvordan Israel var ulydige ved overtakelse av landet i Josvas Bok skjønner vi hvorfor det er ekstremt bråk i landet i dag.

Hele Midtøsten problemet kommer far Israels ulydighet. Dette viste Jesus og fortalte derfor at det ikke ville bli fred i Jerusalem før Han kom å gjorde fred.

Å be for fred i Jerusalem er det samme som å be om at Jesus må komme snart. Fordi det er bare Han som skal gjenvinne freden der. I tillegg kommer et nytt Jerusalem ned fra Himmelen. I tillegg til dette kan vi lese at den enste freden som kommer før dette er når antikrist får til en midlertidig fred på 3,5 år.

Dan 9:27:

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.

MEN når vi ber om fred i Jerusalem i menigheten i verden over i dag så ber vi ikke om Jesus komme, men om utkastelse av vedbærerne. Dette er ikke i tråd med det profetiske og det Jesus fortalte om.

På toppen av dette sier Jesus:

Luk 13:34:

Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.

De vil stadig ikke. De vil stadig ikke ha noe med Jesus å gjøre. Som så mange andre som ikke har fred. Det er ikke fred å få før Jesus kommer inn i liv og land.

Så stopp denne falske, motstridende, opprørske bønnetjeneste og heller konsentrere dere om :

Åp 21:10:

Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud.

Åp 21:2:

Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 3:12:

Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.

Heb 12:22:

Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader,

Likeledes:

Matt 5:44:

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

(når intet annet nevnt er NB88NB brukt)

Spørsmål: Kan jeg «miste» frelsen?

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

Etter å ha lest dette hvilke tanker gjør du deg?

Eller når du leser brevene til englene for de syv menigheten i Tyrkia:

Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Åp 2:4
Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Åp 2:5

Ja jeg vil gjerne vite det du som sier om (dersom det er tilfelle) at man ikke kan falle fra. Du som skjuler deg bak at de ikke har vært gjenfødt så derfor går de nå i djevelens ærend. Hvordan i all verden kan man si at å falle fra noe ikke er å ha hatt noe til å begynne med?

Og hvordan i all verden (ja jeg bruker dette utrykket fordi dette dreier seg om en doktrine som er fra verden) kan det ha seg at vi trenger å omvende oss fra noe vi ikke vandrer i?

Saken gjelder den falske doktrine om «en gang frelst alltid frelst» (OSAS «once saved always saved) «eller evig sikkerhet», eller «nåden dekker alt» og ALT i den retning.

La oss si at skulle være slik at vi har evige sikkerhet (kan ikke miste frelsen uansett hva vi foretar oss eller hvordan vi velger å leve) etter barne dåp (som selvfølgelig er noe sludder) eller at vi rett og slett etter å ha bedt en «frelses bønn» ikke kan gå fortapt. Altså med andre ord vi fratar Herren Guds begrepet All Makt og gjør dermed hans navn til spott fordi Han har All Makt og Han har selvfølgelig makt til å ta ut fra Livets Bok akkurat som bare Han har makt til å skrive inn i Livets Bok.

Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. Åp 22:19

And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book. Rev.22:19 (KJV)

Så la oss si det slik at vi velger å spotte og ikke tar Jesus på alvor. Det vil i så fall gjøre at vi aldri får vite hvem vi er i Ham. Vi svever rundt på en falsk nåde sky og vil ikke oppleve sannheten før det er for sent.

Som nevnte artikkel skriver så er frelsen en pågående sak. Derfor er som regel skriftsteder i forbindelse med dette formulert; «skal bli» eller «vil bli frelst». Det kan også være formulert annerledes, men da som regel i den forstand at vi er frelst ut fra våre verdslige levesett, synd eller sykdommer.

Vi må prøve å forstå to viktige passasjer i Skriften: (hele kapittel 8 i Romerbrevet vil belyse grundig saken)

For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Rom 8:24f

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1
Det fremgår klart her at frelsen er et håp som ligger der fremme og venter for de som holder ut til enden. Vi understreker videre med Jesus ord:

Mark 13:13:

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Matt 24:13:

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

også:

Jak 1:12:

Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.


Derfor er det nå på tide når vi definerer tro å kunne lege seg på hjerte at håpet er knyttet opp til tro i full visshet, men det er stadig et håp.

Derfor har vi som gjenfødte selvfølgelig en SIKKERHET for at hvis vi får et fly i hodet i ettermiddag så går vi rett til Paradis. Vi går selvfølgelig rundt med FULL VISSHET om at vi er under frelsen og i frelses prosessen og har ingen fordømmelse fordi vi er i Kristus, vi vet hvem vi er i Kristus, MEN

vi kan IKKE ha en doktrine som sier at det finnes noe som heter «evig sikkerhet» for å komme til himmelen etter å ha bedt en frelses bønn eller er barne døpt. Og vi kan heller ikke ha en doktrine som sier at vi kan leve akkurat slik vi vil for «nåden dekker alt». Vi lurer mennesker inn i en falsk sikkerhet og de vil aldre oppleve hvem de kunne vært i Kristus Jesus. Aldri fullføre et enset oppdrag og aldri komme inntil Hans hvile eller aldri kunne vandre etter Ånden.

Frelsen er en pågående prosess for alle. Om du er gjenfødt eller ikke. Alle er under nåden og alle er enten på vei til å bli frelst så de kan begynne å arbeide på frelsen eller de er allerede i ferd med å arbeide på den.

Derfor sier Paulus ved Ånden så inderlig:

Fil 2:12:

Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.

Rom 13:11:

Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.

2Tim 2:10:

Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Og for oss som er opptatt med jødefolket og dets frelse:

Rom 11:11:

Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.

Og til oss ALLE:

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21

Så for de som ikke vil eller ikke kan på grunn av stolthet slippe taket i denne forferdelige forførende falske doktrinen om «en gang frelst alltid frelst» så vær forsiktig slik at dere ikke blir stående med disse som også vil være bombesikre på at de var frelst:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:21-23

Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Matt 25:41-46
Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Luk 22:31f

Trenge virkelig Peter å omvende seg. JA han var falt fra. Han viste det bare ikke enda, men ble smertelig klar over dette senere da han fornektet.

Åp 22:9:

Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe!

Hva skulle Johannes vokte seg for. For ikke å miste frelsen ved å tilbe en engel.

Som ALLE skjønner som leser dette med et åpent hjerte og i ydmykhet for sannheten så kan vi ikke lenger sitte stille å nikke med hode på hvert eneste møte som forkynner disse grusomme løgner. Be en frelses bønn og du har sikret deg billett til Evig Liv. For det første er det å dømme for det andre er det en løgn og for det tredje så er den en oppfordring til å fortsette med et verdslig liv.

Så enten vi er i verden enda og ikke er gjenfødt eller vi er gjenfødt med går rundt med et falskt håp fordi vi har valgt å leve et liv i synd muligens på grunn av feilinformasjon så er følgende tilfelle for ALLE:

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt, i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Tit 1:1f

Jesus kaller oss alle i dag til å bli radikale for Ham. Han kommer snart og er i ferd med å rense sin menighet. Ikke forsett i samme sløve sporet og følg etter massene. Våkne opp og bli radikal for han som er den Radikale.

(Hvis intet annet nevnt så er NB88BB brukt)

Monday, August 13, 2012

Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.


Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. 4M 6:24-27

Slik har vi velsignet menigheten i alle tider. Hvorfor i all verden har vi gjort det? Når Herren sier: «Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

Enkelt og greit fordi vi har forstått skriften om at Israel er menigheten.

Så hvor kommer den gamle tradisjonen fra at vi skal velsigne Israel som folkeslag, jødefolket, 12 stammer, sekulær stat, geografisk landområde eller hva vi måtte ønske å definere det som. De fleste tenker vel på landet Israel og mener dermed det Hellige land eller det lovede land eller: 4M 35:10: Tal til Israels barn og si til dem: Når dere er gått over Jordan inn i Kana'ans land,

Jo tradisjonen som ikke stemmer med Guds Ord er fra: Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1M 12:3

Herren snakker om Abraham: Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Gal 3:8

Men det hadde vært velsignelse før dette: 1M 1:22: Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden!
1M 9:1: Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.

Og etter dette:

1M 17:20: Og Ismael – også om ham har jeg hørt deg: Se, jeg vil velsigne ham, jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte tallrik ætt. Han skal bli far til tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.

Det var omskjærelsens pakt Gud gjorde med Abraham som videre ble stadfestet ved Loven gitt ved Moses. Hvis vi er så hengt opp i dette med velsignelsen og Abraham og trekker dette til at vi skal velsigne Israel som et land og som et påbud for dermed å oppnå velsignelse og hvis vi ikke gjør det så vil hele landet Norge og alle andre land som USA bli forbannet, så må vi jo absolutt holde fast ved omskjærelsen også.

8 Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. 9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. 10 For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. 11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. 12 Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det. 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 3:8-14

Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Gal 3:29


11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12 Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:11fDette med at vi skal velsigne Israel er en gammel tradisjon som ikke har hold i Skriften. Det er de troende menigheten som skal velsignes.

Likeledes:

1Pet 3:9:
så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse.

25 Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. 26 Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Apg 3:25f

Matt 25:34:
Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel. Rom 9:6

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Dette er vers som vi roser oss av, men når det kommer til den gamle tradisjonen holder vi den opp og godkjenner hver minste ting som den sekulære staten Israel måtte finne på. Dett er ren spott mot det Herren sier når han påpeker at Han hater all urettferdighet.

Alt dette blir selvfølgelig til intet når vi vet at i den Nye Pakt gjelder følgende:
Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

Så det er ikke noe problem og velsigne Israel eller jødene i det hele tatt, men kom ikke her å fortell at det er et påbud at vi skal holde på å velsigne Israel som en sekulær stat som vi gjør i neste alle menigheter verden over.

Likeledes:

Rom 11:25:
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.

Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri – Kristus er alt og i alle. Kol 3:11

11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12 Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Rom 10:11f


For å avslutte;

Det er kun en ting som teller i hele denne sammenhengen og det er hvor vi skal tilbringe evigheten. Absolutt ingen ting annet. Hør hva jeg sier; absolutt ingen ting annet. Og når det gjelder frelsen står vi alle likt, ved tro på Jesus Kristus, gjenfødelse i vann og ånd og utholdenhet til Enden. Absolutt ALLE står like stilt i dette, det finnes INGEN forskjell. Det er ingen som er mer eller mindre velsignet før dette eller etter dette.

Joh 3:18:
Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Sunday, August 05, 2012

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere.

...for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. 2Kor 2:11 - Det er med den åndelige som med det kjødelige når det kommer til å bli trist. Det heter at vi ikke skal gjøre den Hellige Ånd sorg. Det er ikke noe annet som gjør meg tristere enn at jeg ser at gjenfødte ikke helt vet hva de er i Kristus Jesus. Jeg er også sikker på at dette gjør også den Hellige Ånd trist. For det første er det fordømmelse, fordømmelse for mye mer enn vi vil innrømme, MEN det verste er at noen har kommet under forvirring. Vi vil ta opp fordømmelse i en sener deling. Den har to sider.

Dette starter med at vi som nyfrelste ikke hadde nok støtte fra «støttene» og ikke hadde det samfunnet med søsken som vi burde. Og da rotfestede søsken som viste hva det er å vite hva man er i Jesus Kristus. Det som skjer er at satan ALLTID vil komme å prøve frarøve oss troen på at vi er på vei til Himmelen. Vår menneskelige natur (kjødet) tar da lett overhånd og vi søker sikkerhet, ikke gjennom Ordet, men gjennom forkynnelse som klør i øret som en sikkerhet.

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere. Dette er satans mål; å få oss forvirret. Han skjønner ofte at han ikke kan ta fra oss troen fordi den er falt i god jord, men han vil da gå for det nest best. Han vil gi oss usikkerhet og frykt. Derfor kjøper vi det falske evangeliet om slikt som, «evig sikkerhet» (en gang frelst alltid frelst), «nåden dekker alt» (billig nåde eller falsk nåde), «forhåndsbestemt læren» (predestination fra Calvin) eller andre under samme kategori som alt går ut på det samme; når vi har bedt en frelses bønn (eller døpt som barn) så kommer vi til Himmelen uansett hvordan vi lever. Dette kommer også under det som alltid har vært en «halv konverts» drøm, å leve et liv så nærme verden som mulig uten å gå fortapt. Det er en annen side av saken som vi vil kommenter senere.

Man trenger altså sikkerhet for at man er frelst og blir lurt inn i denne forvirringen som gjør man at man aldri riktig får sikkerhet fordi man aldri kommer inn under å riktig vite hvem man er i Jesus Kristus. Dette fører igjen til mer søken og konfirmasjon i gal retning og i stedet for å søke skriften søker man menigheter eller trosfeller som kan bekrefte det man ønsker å høre. Man har kommet inn i den onde sirkel og i verste fall på sikt kommet inn under lunkenhet, som har det forferdelig i seg at det har ingen rom for omvendelse.

Når man vet hvem man er i Jesus så trenger man ingen annen sikkerhet for hva som vil skje på dommens dag. Man kommer IKKE under dom. Man trenger ikke å høre forkynnelse og diskutere med trostfrender om forskjellige muligheter. Man trenger heller IKKE protestere vilt når når noen referer til at man ikke er frelst før man er Hjemme. Man er på Veien. INGEN kan dømme om evigheten uten Jesus som er gitt retten fra Faderen.

Det som er trist i tillegg til dette som gjør det dobbelt trist er at dette som nå florerer, og som Jesus advarer sterkt mot, fører mange ut i den forferdige villfarelse det er å tro at man kan leve akkurat som man vil uten at det får konsekvenser. Så å forkynne noe som helst i denne retning kan føre til problemer på dommedag. Man legger en snublesten for mennesker som aldri får vite hva de kunne vært i Kristus og som aldri når frem til disippel gjøring og bærer aldri fullmoden frukt. Kjøttet overtar og man blir dullet inn i den forståelse som florere; «det er da ikke så farlig». - Grusomt! Grusomt trist!

For de som har lest dette og savner henvendelser vil jeg gi det omgående ved henvendelse. Selvfølgelig.

Saturday, August 04, 2012

Dømme, bedømme, synd og konsekvenser av synd.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Joh 3:18:

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:8-11

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1

Som vi ser så er det ingen problemer med dømming. Man er rett og slett dømt hvis man ikke tror.

Likeledes er det ingen problemer med å definer synd, man synder fordi man ikke tror.

Så saken bli til slutt at vi må definere ordet tro. Det norske ordet tro er så utvannet at kan ikke brukes derfor må vi holde oss til det som er referert til i Skriften.

Så å tro blir altså mer enn å stå på bussholdeplassen å tro at bussen kommer snart fordi du kan rutetabellen, har klokke på armen, har gjort dette 1000 ganger før og venter sammen med en bråte andre «troende». Dessuten er det bare å innrømme at det meste vi sier vi har tro for (reel tro) ikke er mer enn et lite pinglete håp når vi bruker Skriftens tros mening og definisjon.

La oss slå fast at lydighet er tro og ulydighet er vanntro.

1 Peters 2:7-8 En Levende Bok (LB)

Ja, han er meget dyrebar for dere som tror. For dem som forkaster ham, vel – «Den samme stein som ble forkastet av bygningsmennene, er blitt hjørnesteinen, den mest ærede og den viktigste del av hele bygningen.» Skriftene sier også: «Han er den stein som enkelte kommer til å snuble over og den klippen som får dem til å falle.» De kommer til å snuble fordi de ikke lyttet til Guds ord, og derfor må straffen komme. De kommer til å falle. (Jeg anbefaler også å lese KJV)

Når vi så bruker lydighet (da helst av kjærlighet til Jesus) som utgangspunkt for tro og ulydighet for vanntro så stiller saken seg om tro annerledes.

Da vi har definert tro la os gå over til hva som er å dømme, bedømme, konfrontere, formane, irettesette og av og til overlate de ulydige til satan. ... for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 1Kor 5:5.

Hvordan i allverden kunne Paulus overlate noen til satan hvis han ikke var i posisjon til å bedømme. Kom ikke med slike unnvikende oppblåste teorier om at vi ikke skal bedømme. Det er for de vantro som selvfølgelig ikke vil at dere syndige handlinger skal bli åpenbart. Det er ikke dermed sagt at vi dømmer. Det er En som Dømmer. Og når det er sagt så er det like mye å dømme seg selv til Himmelen som å dømme andre til Helvete.

Da kan vi anslutte med å ta opp synd, som er det vi bedømmer. Alt det vi snakker om synd er ikke «synd», men syndige handlinger som kommer av det å ikke tro eller som slått fast; være ulydig, altså ikke å tro. Fordi selve synden er å ikke tro. Vi skal være klar over det at mange «troende», vil skrike om urettferdighet når de får beskjed av Jesus om at han ikke kjenner dem når de en dag skal bli dømt foran Kristi Domstol.

Et hvert hjerte flyter over av det som det inneholder og enhver handling får konsekvenser. Unnfallenhet florerer og skriket fra de få som konfronteres høres mer og mer tydelig.

Vær klar over følgende:

Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Esek 3:18f

Det kommer en dommedag og da vil vi alle være stilt likt. Men for oss som har valgt lydighetens vei som inneholder å advare den ulydige:

Joh 5:24:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

(Når intet annet bemerket er NB88 brukt)

Thursday, August 02, 2012

Hvorfor er vi opptatt av å ha det så godt?

Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden …

Matt 5,11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Luk 6,22 Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!

1Pet 4,14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

Jak. 1,2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.

2Tim 3,12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Hvis vi setter disse skriftsteder på spissen så kan man si:

Blir dere ikke spottet er der ikke salige, skyr de ikke deres navn som noe ondt så er dere ikke salige, blir vi ikke forfulgt lever vi ikke et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus.

Hvor står det at vi skal bli likt av all ved troen på Jesus Kristus? Hvor står det at ved troen på Jesus Kristus så vil alle problemer forsvinne? Nei det står stikk motsatt. Hvorfor er vi da så opptatt av å ha det bra? Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden. Hva er det vi gjør feil liksom. Vi gjør ingen feil.

Vi skal bli hånet. Vi skal bli forfulgt. Vi skal bli misslikt. Vi skal bli løyet på. Vi skal bli snakket ondt om. Vi skal være forhatt. Vi skal være utstøtt. Vi skal bli spottet. Vi skal bli prøvet. Vi skal bli kalt; ”Er du helt Barratt” som menes; ”Er du helt idiot” Vi skal bli hengt ut i de verste karakteristikker og bli omtalt på de verste måter slik Barratt ble. Som Hans Nielsen Hauge ble.

Når Den Hellige Ånd får stort spillerom og vi spiller med må vi regne med alt dette. Men det er først når Den Hellige Ånd får fritt spillerom det kan bli vekkelse. Det er først når Den Hellige Ånd kommer og overbeviser verden om synd og vi maner til omvendelse og forkynner at Guds rike er nær at det kan bli vekkelse. Det er klart vi blir forhatt når først Den Hellige Ånd opplyser folket om synd og i tillegg vi maner til omvendelse. Det er da det blir åndskamp. Det er da Satan våkner til liv og det blir forfølgelse. Så lenge det går stille for seg er løgnens far fornøyd. Så lenge løgnene florerer koser han seg.

Hvem skall vekke opp det sovende Norge som er dullet inn i søvnen med statskirkelig vranglære, hierarkiske tenkemåte, som er stikk i strid med Bibelen. Hvor lenge skal vi gå på akkord med alle de lunkende som Jesus vil spy ut av sin munn. Hvor lenge skal vi tåle at de fleste av oss ikke tror på det vi tror på?

”Bagatelliseringens kristendom” er over oss. ”Er det så farlig kristendom” er over oss. Ordet om at det Jesus sier i Lukas 16:10 ikke er så “farlig”:

Luk 16,10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. 11 Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? 12 Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? 13 En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

”Sitt stille i båten” tendensen er over oss. Gjør som VI sier, ellers …Men det er en løgn, fordi:

Matt 7,24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. 26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.

Da vi er født på ny og arvinger til et annet rike, Guds Rike, vi må komme i hu at vi er utlendinger her på jorden og i Kongerike Norge. Vi er ambassadører for Kristus i et fremmed land. Men de innfødte er styrt av løgnens far og vi må passe oss for ikke å bli for mye ”innfødt”. Vi lever jo i en åndelig verden og ikke en kjødelig. Vi har begavet vårt gamle legeme og er oppreist med Ham. Hvis vi har begavet vårt gamle jeg, så er vi altså nye, men i og med at vi lever i denne verden har vi en mulighet til å bli besmittet hvis vi ikke lever i lyset.

Guds endelige mål for livet vårt på jorden er ikke komfort.