Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, August 02, 2012

Hvorfor er vi opptatt av å ha det så godt?

Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden …

Matt 5,11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Luk 6,22 Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!

1Pet 4,14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

Jak. 1,2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.

2Tim 3,12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Hvis vi setter disse skriftsteder på spissen så kan man si:

Blir dere ikke spottet er der ikke salige, skyr de ikke deres navn som noe ondt så er dere ikke salige, blir vi ikke forfulgt lever vi ikke et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus.

Hvor står det at vi skal bli likt av all ved troen på Jesus Kristus? Hvor står det at ved troen på Jesus Kristus så vil alle problemer forsvinne? Nei det står stikk motsatt. Hvorfor er vi da så opptatt av å ha det bra? Eller ”hvorfor har vi det ikke godt når vi har det så bra” som det så fint het i en tale her for leden. Hva er det vi gjør feil liksom. Vi gjør ingen feil.

Vi skal bli hånet. Vi skal bli forfulgt. Vi skal bli misslikt. Vi skal bli løyet på. Vi skal bli snakket ondt om. Vi skal være forhatt. Vi skal være utstøtt. Vi skal bli spottet. Vi skal bli prøvet. Vi skal bli kalt; ”Er du helt Barratt” som menes; ”Er du helt idiot” Vi skal bli hengt ut i de verste karakteristikker og bli omtalt på de verste måter slik Barratt ble. Som Hans Nielsen Hauge ble.

Når Den Hellige Ånd får stort spillerom og vi spiller med må vi regne med alt dette. Men det er først når Den Hellige Ånd får fritt spillerom det kan bli vekkelse. Det er først når Den Hellige Ånd kommer og overbeviser verden om synd og vi maner til omvendelse og forkynner at Guds rike er nær at det kan bli vekkelse. Det er klart vi blir forhatt når først Den Hellige Ånd opplyser folket om synd og i tillegg vi maner til omvendelse. Det er da det blir åndskamp. Det er da Satan våkner til liv og det blir forfølgelse. Så lenge det går stille for seg er løgnens far fornøyd. Så lenge løgnene florerer koser han seg.

Hvem skall vekke opp det sovende Norge som er dullet inn i søvnen med statskirkelig vranglære, hierarkiske tenkemåte, som er stikk i strid med Bibelen. Hvor lenge skal vi gå på akkord med alle de lunkende som Jesus vil spy ut av sin munn. Hvor lenge skal vi tåle at de fleste av oss ikke tror på det vi tror på?

”Bagatelliseringens kristendom” er over oss. ”Er det så farlig kristendom” er over oss. Ordet om at det Jesus sier i Lukas 16:10 ikke er så “farlig”:

Luk 16,10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. 11 Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? 12 Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? 13 En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

”Sitt stille i båten” tendensen er over oss. Gjør som VI sier, ellers …Men det er en løgn, fordi:

Matt 7,24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. 26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.

Da vi er født på ny og arvinger til et annet rike, Guds Rike, vi må komme i hu at vi er utlendinger her på jorden og i Kongerike Norge. Vi er ambassadører for Kristus i et fremmed land. Men de innfødte er styrt av løgnens far og vi må passe oss for ikke å bli for mye ”innfødt”. Vi lever jo i en åndelig verden og ikke en kjødelig. Vi har begavet vårt gamle legeme og er oppreist med Ham. Hvis vi har begavet vårt gamle jeg, så er vi altså nye, men i og med at vi lever i denne verden har vi en mulighet til å bli besmittet hvis vi ikke lever i lyset.

Guds endelige mål for livet vårt på jorden er ikke komfort.

No comments: