Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, August 31, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 4 av 4 - Bønnen

Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Joh 17:1-4

Her kaller Jesus seg selv ved sitt navn og gir klar beskjed om at det evige liv er er å kjenne Ham og Han som sent Ham, den eneste Gud. Han tilkjennegir også sin Allmakt. I foregående deling sier Jesus at den Hellige Ånd vil ta Hans plass når Han drar Hjem. Da skjønner vi mer betydningen av den Hellige Ånd.

Likeledes skal vi trekke ut det som etter min menig er viktig i den sammenhengen at det er ofte oversett. Jesus slår fast:

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Joh 17:16

Så når vi er gjenfødt er vi altså ikke av denne verden lenger. Det ligger jo i selve utrykket gjenfødt, men det er mange som ikke riktig får det med seg. Det er også derfor vi trenger gjenfødelse fordi ingen ting fra denne syndige verden har inngang.

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.  Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,  jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Joh 17:20-23

Dette er det vi skal konsentrere oss på fordi det gir en nøkkel til en suksess full innhøstning.

Jesus snakker her om deg og meg. Han gir oss en nøkkel til suksess med vår evangelisering; ett med oss og ett med hverandre sies to ganger. For å få oss til å forstå at hvis det syns så vil verden tro at Gud sendte Jesus. Jesus understreker; «være fullkomment til ett»

Her er det tragiske; i dag er dette stikk motsatt. Vi er fullkommene i krangling og for å bedre på dette søker vi ikke Han som har Allmakt, men vi søker hverandre uten den Hellige Ånd og oppfinner noe så fint som Økumeni og tror dermed at vi vill oppfylle Jesus avskjeds-bønn. Hvor selvsentrert går det an å bli?

Det vi trenger er å gå først i kjelleren når det gjelder å hente frem lit ydmykhet og for kanskje første gang innrømme at vi ikke forstår noe som helst. For hadde vi gjort det så hadde hele denne planeten vært kommet til tro allerede og vi hadde all vært Hjemme for lenge siden. Det nemlig at vi ikke har forstått begrepet Allmakt at vi har så mye krangling og missforståelser.

Enkelte tror at de har allmakt. At de er de som Jesus har betrodd diverse hjemligheter og at de kan og har myndighet til å tolke evangeliet til dit det passer dem og dere forsamling. De utøver kontroll og det kan se ut som man er ett, men på innsiden er menighetene full av baktalelse og krangel.

Overalt hvor evangeliet har fremgang er det enighet og enhet. Man trenger ikke være 100 % enig i doktrine, men i bestemte prinsipper og hovedpunkter i disippel-gjøring. Menigheten i Vesten har meget mye å lære fra f.eks. Kina selv om det nå etter en tid er tendenser til voksende uenighet der også. Det ser ut til at vi ikke skjønner at djevel ha skjønt at uten enhet vil ingen forstå at Gud sendte Jesus.

Så at vi nå går in for den Økumeniske løsningen er han meget fornøyd med. Denne «løsningen» er rett og slett ikke noe annet en en innrømmelse at vi ikke kan bli ett. Det er starten på en «falsk» enhet som igjen blir starten på antikrist verdens-kirken. Det er ingen vits i å gå imot dette da det er profetisk, men vi må allikevel advare slik at den enkelte troende kan bli reddet ut hvis mulig.

Vi vil se i den kommende tid at dette tiltar og ethvert vil de som nekter å kompromisse og ikke bli på lag og ikke vil holde munn vil bli forfulgt slik at de ikke lenger orker å være en del av menigheten. Min bønn til alle er at hold ut så lenge som mulig. Ikke stopp med å advare å gå imot. Dette er ikke annet enn det Jesus opplevde på sin tid. «Ringen» er snart sluttet og vår Herre vil komme for å hente sine.

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

No comments: