Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, April 11, 2016

ADVARSEL

Noen få ord om vår «kampanje» som vi har kalt «ADVARSEL»Vi ønsker altså å advare mot de som mener at hora (omtalt som horen i 2007 NB oversettelsen) BABYLON DEN STORE, skjøgen, den prostituerte kvinnen, er en del av menigheten. Altså å advare den delen av menigheten som har prostituert seg. Skriften taler gjennomgående om dette så vel som i GT som NT.

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

Hvorfor gjør vi dette? Enkelt og greit fordi Skriften sier at hvis vi ser dette foregå og ikke gjør noe med det så vil vi gå fortapt på grunn av unnfallenhet. Hovmod, vantro og unnfallenhet er de største syndene i menigheten i dag. Derfor godtar de fleste paven som en kristen ledere. De har prostituert seg.

Jesus Kristus renser i dag menigheten, BRUDEN. Hele Skriften omtaler bruden som motsatt av den prostituerte. Ren og hellig. Vi skal ikke her begynne å dele når Jesus kommer igjen for å rykke den ventende, rene og hellige bruden opp for å møte Ham. Enkelt og greit fordi vi er bare blitt befalt å våke og ikke komme med spekulasjoner som innebærer standpunkt om dagen og timen. Ja vi skal kjenne årstiden, men det er noe helt annet.

Men en ting som er sikkert når man studerer Skriften er at bruden vil bli renset. OG NÅ RETT FØRE JESUS GJENKOMST RENSES DEN MED ØKENDE INTENSITET. Derfor vil det bli splittelse. En verdens-kirke vil stå frem drevet av antikrist og en «undergrunn»-«ekklesia» som er overnaturlig vil også komme med og mer til syne for de som er lydige og går ut av hora fra Roma og disse horedøtrene som finnes overalt.

Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Åp 22:14

Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:14

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan 12:10

Det er også en trå gjennom hele Skriften om at renselse foregår med vann og ild. Nesten bestandig må det også forfølgelse til. Slik at en trengsel vil rense og det er nettopp derfor vi skal velvillig ønske en trengsel og forfølgelse velkommen, men be om at vi skal få en sterk rygg til å bære det slik at vi ikke faller fra. Vi skal også:

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

og

Matt 5:11:
Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.

Så å forkynne at bruden IKKE vil bli renset gjennom trengsel er å gå imot Ordet. Dette er fordi nesten alle er ødelagt av dette «lettvint-evangeliet» hvor svært få ting er «farlig». Altså man har snik forkynt falsk nåde nå så lenge at de fleste tror ubevist at Jesus Kristus bærer over med synd.

Jeg mener bestemt at hvis Jesus kom i neste uke så ville kun søndagskolen samt ca 2 % av forsamlingen bli rykket opp. 2 % er ikke et tall tatt ut av luften, men basert på flere Guds menn sine studier samt undersøkelse med statistikker som for eksempel fra Barna - https://www.barna.org

Her kan man få nyhets-brev om de siste undersøkelse ved å melde seg på med epost adresse.

Så vi kan jo ikke akkurat be om at Jesus ikke kommer neste uke og vi skal heller ikke be om forfølgelse, men vi skal be om at BRUDEN vil bli RENSET slik at dette ikke skjer, altså at så mange «troende» vil bli latt tilbake. Vi pleier å si ved slike «dystre» delinger at vi håper at vi tar inderlig feil. Intet ville være bedre enn at vi tar fullstendig feil. Vi kan be om at vi tar feil. Men la oss nå håpe det beste, men arbeide ut ifra det verste. Det er bedre med en advarsel for mye enn en for lite. For tiden så holder jeg også håpet oppe for at en mengde mennesker vil nekte å ta dyrets merke slik at de kan bli frelst ved martyrdøden selv etter bortrykkelsen.

Derfor er det nå, selv om vi er svært få foreløpig, en nød for å advare bruden at hun må renses seg. Gå ut og bort fra den delen av menigheten som stadig ønsker å prostituere seg. Som har en agenda og ett behov av å være med på noe stort og å stige i og styrke sine posisjoner som de elsker sammen med sine penger.

Det er også flere profetier som underbygger dette:

Frodsham profetien, Visjonen til David Wilkerson, «Den smale veien» av Frank Mangs og mange flere. Også forkynnelse om dette finnes det mye av hvis man søker på YouTube.

Så la det nå stå fast at det er til det beste for bruden at det blir forfølgelse. At hun blir advart. At det kommer ild som renser og at noen står opp sier at nok er nok. Vi takker vår Far i Himmelen i Jesus Kristus navn og ved hjelp av den Hellige Ånd for at det nå finnes brennende troende som tør å stå opp å GJØRE noe. Som ikke lenger greier å sitte stille å se på at deler bruden forsvinner inn i skjøgen og går fortapt.

En advarsel til dere som bevist forkynner at paven er en kristen ledere;

6 For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, 7 men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. 8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet 10 – den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. 2Tess 1:6-10

Jesus er klar i mange, mange steder i sitt Ord:


For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor. Matt 12:50

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Matt 7:21

Det er IKKE vår Fars vilje å lede noen inn i prostitusjon og unnfallenhet! 

Monday, April 04, 2016

Demoners lærdommer

Det store frafallet - del 11


Hvis du vil sjeldne på de falske og ekte bør du huske på dette:

1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 1.Tim 4:1f

Det bringer oss igjen til Frodsham profetien:
Store farer lurer
"Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker."

Demoners lærdommer er 99 % sannhet. Det er slik de er i stand til å forføre. Det er ofte demoners lære når man lar være å si sannheten. Man kommer altså ikke med direkte løgn, men man unngår å si sannheten. Ofte også setter man spørsmålstegn ved Guds Ord. Man sier altså ikke at det er feil, men setter spørsmålstegn ved det. Dette gjøres på mange måter. I dag er en kjent måte å stille spørsmålstegn ved hvorfor vi ikke kan godta "de som ikke tenker som oss".

Det vil være umulig å sjeldne 99 % sant fra 100 % sant uten ved den Hellige Ånd. Som det er lovet;

Joh 16:13:
Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Denne "enheten" som forkynnes med feil vederlag i Joh. 17, man vrir på Skriften og blir lik satan, er typisk fordi man sier; "har Gud virkelig sagt". Ja Jesus Kristus har virkelig sagt; "ta ikke del i det" og "gå ut fra dette" og mange, mange andre Ord om saken.

Det evangelium som forkynnes i dag er så utvannet at det vil ikke koste noen ting og er derfor ikke verdt noen ting.

Åp 3:18:
så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.

Kom dere nå ut av denne villfarelsen. Dere står i dag, men når forfølgelsen starter og Jesus renser sin Brud vil dere begynne å sjangle og mange, mange vil falle.

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.
Matt 7:15

22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?
23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
Matt 7:22f

26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.
27 Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Matt 7:26f


Friday, April 01, 2016

RKI og den karismatiske bevegelse


Historien bak hvordan den Romersk Katolske Institusjon (RKI) da ved sin demoniske jesuitt hær planla og gjenoppførte opprettelsen og fortsettelsen angående den karismatiske bevegelse (KB) er meget interessant, men i sin helhet noe lang. Den ligger på nett kanskje ikke i sin helhet, men i bruddstykker og da på engelsk. Bøker finnes, men da også på engelsk. Jeg kan forklare kort her dette med Wilkerson. Det har to sider;

Noen katolikker kom en gang (ca 1965, altså etter Vatikanet II - Second Vatican Council (1962-65)) til noen pinse brødre og fortalte at de hadde lest «The Cross and the Switchblade» og nevnte en prest der som hadde operert under ledelse av den Hellige Ånd. De sa at de var nysgjerrige og interessert i dette og ville gjerne ha informasjon om saken. Det påstås at disse katolikker ble ånds-døpt, noe bare Jesus kan avkrefte/bekrefte, men siden det ble påstått at de talte i tunger kjøpte jo disse pinse brødre dette. Saken var dessverre slik at isteden for å gå ut av hora, men som planlagt, ble disse katolikker værende i RKI. De ble altså ikke beordret ned i vann dåp (ref. apgj. 10), som de skulle ha blitt, og dermed også fullført et brudd med RKI.

Siden disse ikke brøt med RKI ryker jo egentlig muligheten for at de ble "værende" ånds-døpt, i beste fall ble de frafallene. Dette vokste seg stort til å bli RKI KB med eller ikke godkjennelse fra den daværende pave. Han kunne ikke fordømme det fordi det var jo en del av planen, men kunne heller ikke godkjenne det fordi noe av det som kom frem stred imot RKI læreren.

Pinsebevegelsen derimot tok imot dette med begeistring fordi de sier; de taler i tunger så de er dermed ånds-døpt og gjenfødt og våre brødre.

Wilkerson derimot som da ble sterkt berørt siden han hadde skrevet boka om Nicky Cruse var nok mer skeptisk ....

Hans skepsis kommer frem i hans bok "Vision" som er en profetisk bok om de siste tider. I denne boka skriver han blant annet at det snart (han fikk den visjonen for flere tiår siden) ville det vise seg ektheten i RKI KB. Fordi Vatikanet vil til slutt forlange at de på nytt legger seg totalt under Roma og dens dogmer. En del av KB praktiserer ikke Maria tilbedelse som RKI forlanger. Bl.a. ved daglig bønn med så kalt "Rosary"). Wilkerson profeterer da at denne bevegelsen (KB) kommer til å bli satt under ett press i den siste tiden før Jesus gjenkomst. Som jo er i tråd med skriften. Jesus vil rense bruden før Han kommer.

Jeg syntes Wilkerson er noe vag i sin bok angående RKI men andre steder har han vært mer klar. Han ønsket nok at dette skulle være fra Herren (den nye bevegelsen), men hadde sine tvil. Og her er da den fella som bl.a. Pinsebevegelsens redelige sjeler har gått i. De ønsker så inderlig at slike «vekkelser» skal være fra Jesus. Dessverre overgår deres ønsker hva Skriften sier om saken og det har også vært saken i andre lignende «vekkelser» og heltedyrking. Billy Graham og hans Billy Graham Evangelical Association er et godt og «skremmende» eksempel på dette.

Når det gjelder Jesuitt kardinal Augustin Bea så var dette hjernen og initiativtakeren til dette. I Vatikanet II forandret jo RKI taktikk når det gjelder deres utryddelse av protestanter og verdensherredømme gjennom NWO og NWC, altså "moder kirken». Innholdet på gift-flaske ble sterkere, men etiketten ble forandret etter Vatikan II. Dette gir seg uttrykk i for eksempel at de sluttet å kalle protestanter for kjettere, men heller «separerte brødre».


(En oppklaring til en post på FB)

Polarisering

I dag også brukt innen religion
Polarisering er egentlig et uttrykk innen politikken.

Fra leksikon:
«Polarisering, betegnelse på en prosess hvor avstanden mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel partiene, øker, eller hvor aktører (partier) som står langt fra hverandre, styrkes.»

I dag har vi også fått radikal polarisering, som da menes at motsetningene er i ferd med å komme så langt fra hverandre at det særdeles vanskelig å komme nærmere hverandre og krig er nærmest uunngåelig.

Hvor kommer uttrykket fra og hva gjør polarisering?
Den optiske polarisasjon endring av lys-bølger, slik at eventuelle svingninger oppstår i et enkelt plan gjennom bjelken. - Altså når det gjelder lys så blir lys-bølger forandret. Ordet polarisering brukes også ved lys og bruk av filter. Polarisering gjennom filter kan gjøre at intet lys slipper igjennom.

Så denne bruken av dette ordet innen kristenheten i dag er nærmest å kalle «ute på viddene». Med blant de liberale, bedre-vitende, politisk korrekte hyklerske, halvgale, hovmodige økumene freak er dette blitt ett yndet utrykk.

I det og forstå at man skal ikke polarisere for dermed å bringe enhets prosessen i fare. Man må for all del ikke komme lengre fra hverandre, men komme i enhet.

Her er noen klipp fra sosialt media:

«Hvis du ønsker et svar som gir deg anledning å polarisere ber du meg om å gi et ja eller nei-svar. Så enkelt er det ikke. Uansett hva du eller jeg må mene om den romersk katolske kirken og paven, kommer vi ikke ifra det faktum at denne kirken defineres som kristen ut ifra både et religiøst og kirkehistorisk ståsted. Like it or not.»

Dette da til svar når man enkelt og greit spør noen om de ser på paven som en kristen leder og ber om et ja eller nei.

Når man da svarer at Jesus selv polariserte så får man dette svar:
« Stackars dig. Det kan inte vara enkelt att alla andra har fel och du sitter med den enda sanningen. Lycka till med sektbygget.»

Så ut ifra Skriften og bruken av dette ordet polarisering innen kristenheten i dag kan vi si at Jesus polariserte?

La deres tale være ja, ja – nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde. Matt 5:37

Johannes' dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg! Mark 11:30

Så la os da spørre; pavens døp er den fra himmelen eller fra mennesker? Altså med andre ord; er paven en kristen ledere eller ikke?

Bør vi kunne be om et ja/nei svar på dette? I følge Skriften så absolutt!

34 Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. 35 Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, 36 og en manns husfolk skal bli hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Matt 10:34-38

Hvis ikke dette er polarisering, altså å bringe partene fra hverandre så vet ikke jeg.

Og hva med når Jesus sier:

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

Hva sier vi da; Jesus du kan da ikke si noe slikt. Skjønner du ikke at du polariserer. Gud Allmektige forby at vi i hele tatt tenker i disse baner.

Men nærmest hele kristenheten har gått i fella fordi de har et ønske om å være politisk korrekte. De elsker sine posisjoner og penger. De elsker å bli hilst på og sitte øverst ved bordet. De har aldri hørt om fot-vasking i ordets rette betydning. De har lidd fallitt på troen og de elsker å komme med sine «hvem er du som dømmer» og lignende. De er blitt eksperter på å vri på Skriften og dermed gjort seg selv lik satan, sin far.


Den ytterste konsekvens av polarisering er frelse. Like it or not!