Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, April 11, 2016

ADVARSEL

Noen få ord om vår «kampanje» som vi har kalt «ADVARSEL»Vi ønsker altså å advare mot de som mener at hora (omtalt som horen i 2007 NB oversettelsen) BABYLON DEN STORE, skjøgen, den prostituerte kvinnen, er en del av menigheten. Altså å advare den delen av menigheten som har prostituert seg. Skriften taler gjennomgående om dette så vel som i GT som NT.

En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

Hvorfor gjør vi dette? Enkelt og greit fordi Skriften sier at hvis vi ser dette foregå og ikke gjør noe med det så vil vi gå fortapt på grunn av unnfallenhet. Hovmod, vantro og unnfallenhet er de største syndene i menigheten i dag. Derfor godtar de fleste paven som en kristen ledere. De har prostituert seg.

Jesus Kristus renser i dag menigheten, BRUDEN. Hele Skriften omtaler bruden som motsatt av den prostituerte. Ren og hellig. Vi skal ikke her begynne å dele når Jesus kommer igjen for å rykke den ventende, rene og hellige bruden opp for å møte Ham. Enkelt og greit fordi vi er bare blitt befalt å våke og ikke komme med spekulasjoner som innebærer standpunkt om dagen og timen. Ja vi skal kjenne årstiden, men det er noe helt annet.

Men en ting som er sikkert når man studerer Skriften er at bruden vil bli renset. OG NÅ RETT FØRE JESUS GJENKOMST RENSES DEN MED ØKENDE INTENSITET. Derfor vil det bli splittelse. En verdens-kirke vil stå frem drevet av antikrist og en «undergrunn»-«ekklesia» som er overnaturlig vil også komme med og mer til syne for de som er lydige og går ut av hora fra Roma og disse horedøtrene som finnes overalt.

Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Åp 22:14

Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:14

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan 12:10

Det er også en trå gjennom hele Skriften om at renselse foregår med vann og ild. Nesten bestandig må det også forfølgelse til. Slik at en trengsel vil rense og det er nettopp derfor vi skal velvillig ønske en trengsel og forfølgelse velkommen, men be om at vi skal få en sterk rygg til å bære det slik at vi ikke faller fra. Vi skal også:

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

og

Matt 5:11:
Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.

Så å forkynne at bruden IKKE vil bli renset gjennom trengsel er å gå imot Ordet. Dette er fordi nesten alle er ødelagt av dette «lettvint-evangeliet» hvor svært få ting er «farlig». Altså man har snik forkynt falsk nåde nå så lenge at de fleste tror ubevist at Jesus Kristus bærer over med synd.

Jeg mener bestemt at hvis Jesus kom i neste uke så ville kun søndagskolen samt ca 2 % av forsamlingen bli rykket opp. 2 % er ikke et tall tatt ut av luften, men basert på flere Guds menn sine studier samt undersøkelse med statistikker som for eksempel fra Barna - https://www.barna.org

Her kan man få nyhets-brev om de siste undersøkelse ved å melde seg på med epost adresse.

Så vi kan jo ikke akkurat be om at Jesus ikke kommer neste uke og vi skal heller ikke be om forfølgelse, men vi skal be om at BRUDEN vil bli RENSET slik at dette ikke skjer, altså at så mange «troende» vil bli latt tilbake. Vi pleier å si ved slike «dystre» delinger at vi håper at vi tar inderlig feil. Intet ville være bedre enn at vi tar fullstendig feil. Vi kan be om at vi tar feil. Men la oss nå håpe det beste, men arbeide ut ifra det verste. Det er bedre med en advarsel for mye enn en for lite. For tiden så holder jeg også håpet oppe for at en mengde mennesker vil nekte å ta dyrets merke slik at de kan bli frelst ved martyrdøden selv etter bortrykkelsen.

Derfor er det nå, selv om vi er svært få foreløpig, en nød for å advare bruden at hun må renses seg. Gå ut og bort fra den delen av menigheten som stadig ønsker å prostituere seg. Som har en agenda og ett behov av å være med på noe stort og å stige i og styrke sine posisjoner som de elsker sammen med sine penger.

Det er også flere profetier som underbygger dette:

Frodsham profetien, Visjonen til David Wilkerson, «Den smale veien» av Frank Mangs og mange flere. Også forkynnelse om dette finnes det mye av hvis man søker på YouTube.

Så la det nå stå fast at det er til det beste for bruden at det blir forfølgelse. At hun blir advart. At det kommer ild som renser og at noen står opp sier at nok er nok. Vi takker vår Far i Himmelen i Jesus Kristus navn og ved hjelp av den Hellige Ånd for at det nå finnes brennende troende som tør å stå opp å GJØRE noe. Som ikke lenger greier å sitte stille å se på at deler bruden forsvinner inn i skjøgen og går fortapt.

En advarsel til dere som bevist forkynner at paven er en kristen ledere;

6 For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, 7 men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. 8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet 10 – den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. 2Tess 1:6-10

Jesus er klar i mange, mange steder i sitt Ord:


For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor. Matt 12:50

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Matt 7:21

Det er IKKE vår Fars vilje å lede noen inn i prostitusjon og unnfallenhet! 

No comments: