Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, December 22, 2014

Jesus trengte aldri å beseire lyst til synd

bible-02

Jeg finner det nødvendig å bruke noe tid på å kartlegge en ny falsk lære som jeg ikke har vært kjent med før. Og takk Jesus for det, men også takk for at jeg nå er i posisjon til å avsløre denne svindelen av en ny type hypergrace (falsk supernåde) som har tatt en annen karakter en fra tidligere.

Denne læren forfektes av de som enda ikke har fått sitt sinn fornyet ved gjenfødelse. Eller som er i ferd med å bli gjenfødt, men har blitt lurt til å tro at de allerede er gjenfødt. Det hele er for å forsvare sine syndige lyster som ”OK”. Altså ikke synde, men lyste. De skjønner altså ikke at å lyste feil er å synde. Og dermed da ikke ta det så ”høytidlig” om man har syndige lyster.

Jeg ønsker ikke å komme inn på de Skriftsteder de bruker for å rettferdiggjøre læren og da heller ikke Skriftsted for å rettferdiggjøre falskheten da det hele vil og er forstått slik at det faller på sin egen urimelighet. La oss resonere:

De sier at man må bekjenn at Jesus er kommet i kjød og så legger de til; det syndige, lystfulle kjød som er av Adam. Hvis ikke vi bekjenner det så er vi Antikrist.

Med dette forklarer de at vi må bekjenne at Jesus kom i syndig kjøds lignelse og hadde derfor når han vandret her ikke bare tester (fristet av djevelen) og prøvelser, men også slet med de samme syndige lyster som vi sliter med før gjenfødelsen. De sier til og med at man vil slite med disse syndige lyster etter gjenfødelse. Nå kan det jo gå en tid før sinnet er fornyet nok til av vi kan deklarer frihet, men det er ikke saken. Saken er at etter en gjenfødelse så hater man synd og lyst til synd.

Alt dette sier de for å rettferdiggjøre at de har slike syndige lyster, men mener seg gjenfødt. De sliter med det fordi de vil ha det. De er altså ikke blitt satt fri og har ikke fått sitt sinn fornyet. Men det er selvfølgelig ikke det verste, selv om det er ille nok. DE PRØVER Å TA GRUNNVOLLEN UT AV DEN KRISTEN TRO. FOR HVIS JESUS SLET MED SYNDIGE LYSTER SÅ VAR HAN IKKE VERDIG TIL Å DØ FOR VÅRE OG DERFOR FINNES DET NÅ DA IKKE (HVIS DENNE GRUSOMME LØGNEN SKULLE VÆRE SANN) NOE OFFER FOR SYND OG VI ALLE ER EVIG FORTAPT.

Jesus sier klart ifra at Han er ett med Faderen når han gikk her nede. JESUS HATER ALL LYST OG SYND OG ONDT OG URETTFERDIGHET OG HAR ALDRI HATT FRA EVIGHET AV NOE LYST TIL DETTE. Ikke vært fristen av dette og aldri syndet. Nå sier de som har denne læren at ja Jesus har aldri syndet. Men de slår bena under sin bekjennelse for de sier at han måtte beseire sin lyst til å synde! Altså synden Han etter definisjon av Skriften NOE HAN DA DEFINITIVT IKKE GJORDE. Hans lære er at hvis du ser på en kvinne med lyst så har du allerede drevet hor.

Videre lærer de dette for å kunne verifiserer at det skal være mulig for oss å bli helt lik Ham mens vi er her nede. Ikke lik Han som Han er nå, men lik Ham som Han vandre her nede. Fordi han slet med lyster som han måtte overvinne siden han da var født (som de sier feilaktig) etter sed fra Adam så kan vi bli lik Ham selv om vi sliter med lyst til synd. Vi skal dermed ikke ha noen fordømmelse fordi vi er lik med Kristus er i Kristus og vandrer i Ånden.

Alt dette faller på sin totale misforståelse av Skriften. Man kan ikke enga ha lest hva Herren sier til Maria om at det som er i henne er av Gud. Altså de forfekter Josef som far til Jesus. Det har altså rablet for de uten at de vet det.
Og alt dette bare for å kunne slippe å gå veien om fornyelse av sinnet. Dette fordi de vil ha sine verdslige lyster og oppførsel. De benekter at vi skal ha fred og seier i vår vandring og ikke ha en mengede lyster å slite med. De sier at å ha en mengde lyster å slite med er helt ”normalt”. Det som er helt normalt er å bli forfulgt for å gå imot slik lære som dette, men det er det selvfølgelig ingen forståelse for. Det som er normalt er på bli forfulgt fordi man forkynner et rent Evangelium hvor hen man ferdes. Det som er normalt er å gå ut og elske sine fiender. Ikke trøste sine venner med at det er helt likt Jesus å ha alle slags lyste stadig iboende og stadig forfekte gjenfødelse.

Hvis vi ikke tar ultra sterk avstand fra dette og fordømmer dette vil vi snart ende opp med en del lyster selv. Hovmod kommer føre ett fall og det er ultra hovmodig å ikke sterkt ta avstand fra dette.

Jesus trengte aldri å beseire lyst til synd. Han har alltid hatet synd og lyst til synd.

Monday, November 24, 2014

Unnfallenhet og oppfordring til unnfallenhet

Angående unnfallenhet, eller rettere oppfordring til unnfallenhet, med beskyldninger og lære som at man ikke er bra nok eller har fullmakt eller er hellig nok eller andre vinklinger til å irettesette en bror om nødvendig. Altså en foretakskirke med ”sitt stille i båten politikk” som gjør dem sekteriske i det de elsker å utøve kontroll.

Også det hovmodige i at søsken til nød kan godta en refs fra en pastor eller eldste eller annen ”hellig” eller ”verdi” bror, mens en bror som tilsynelatende ikke vandrer helt etter menighetens mål og meninger bør man ikke akseptere en refs fra eller man i beste fall misliker det.

Alle disse negative former og hovmodige former er synd og det må man omvende seg fra. Det trengs en oppvask i menigheten angående dette og all Ære til Jesus, med en takk til min bror som minnet om dette.

Denne broder postet en påminnelse om hovmodet i menigheten når det kom til unnfallenhet og der igjen hierarkiet og der igjennom også ”verdien” og/eller skal vi si myndigheten til den enkelte bror eller søster til å formane og eventuelt refse sine søsken.

Spesielt hvis da et søsken skulle være så frimodig å refse en av høyere ”verdighet” og/eller at den som refser skulle være av da lav ”verdighet”. Som alle skjønner så er dette ikke bare vanskelig å sette ord på, men også vanskelig å håndtere. Det florer i menigheten og alt på grunn av hovmod.

Det jeg vil prøve på ved hjelp av Hjelperen er å sette ord på dette ved å bruke de riktige referanser i Skriften samt uten å dømme det vi ikke skal dømme om, hvem som er født på ny, altså hvem Jesus har døpt i den Hellige Ånd, eller hvem som en dag går hvor.

Vi kan derimot dømme om hvem som går på den smale eller den brede vei. Det er blitt gitt klare retningslinjer for dette og Ånden vil alltid komme oss til hjelp i dette. Vi har blitt bedt om å teste alt og alt er stadig alt. Også om noen går på veien eller ikke. Alt er ikke det som bare Jesus kan; dømme noen angående Himmel eller Helvete.

Kort referert så har vi alle blitt tilbudt gaven om å prøve åndene, men dessverre så er dette som så mange andre gaver ikke i bruk i menigheten. Så la oss starte med å be om alle de nådegaver som finnes for å kunne betjen hverandre best mulig.

Lunkenhet er en synd som man må omvende seg fra. Likeledes vantro, unnfallenhet, hovmod, rebelsk og trass og mange, mange andre ikke så synlige synder i samme ”bås”. Dette skal det ikke være vanskeligere å dømme om enn, hor, drukkenskap og løgn og mord hvis vi er trent i å lytte til hva Ånden har å si til menigheten.

Vi skal kjennes på frukten og på kjærligheten til våre søsken og til nesten. Vi kan ikke erklære at vi elsker Jesus hvis vi ikke elsker vår neste som oss selv. Dette er selvfølgelig nytteløst i kjødet, men Ånden vil komme oss til hjelp. Et faktum er at vi ikke elsker Jesus mer en den nesten vi elsker minst.

Mange mener at det er bare å bekjenne Jesus som Guds Sønn, men vi skal huske på at demoner omtalt i Skriften gjør det. Det ligger mer i Skriften enn å ta disse vers ut av sammenhengen og si at vel han bekjenner Jesus og menigheten har treenighetslære. Da kan vi inneslutte 1,2 milliarder katolikker ført på avveien og det kan vi bare ikke uten videre. Ikke alle sekter som også, selv om deres lære er klart falsk, vil bekjenn Jesus som Guds Sønn.

Så det hele blir ganske så vanskelig hvis vi skal bedømme hvem som er en bror ut i fra lunkenhet, bekjennelse eller ikke, og alle de andre synder som nevnt over finnes eller ikke i ens liv. Vi blir nødt til å erklære at man trenger å bli født på ny og Jesus er Han som ordner den saken.

Selvfølgelig er det ting som gjør at vi kan kunne si at en som kaller seg en bror ikke går på den smale vei. Hvis han mot bedre vitende og etter gjentatte formaninger og advarsler ikke har et ønske om å omvende seg sier Skriften klart ifra at han går på den brede vei som vil føre til fortapelse. Det er nettopp her det ligger; noen kaller seg et søsken.

Jeg vil ta eksempler fra eget liv. Jeg er en forhenværende alkoholiker og jeg trengte tid til å skjønne en del saker og ting rundt det å bli satt fri. Jeg falt to ganger etter at jeg var født på ny. Det er ikke slik at jeg ikke var en bror til resten av menigheten i den perioden. Det er ikke slik at hvis jeg skulle være så ”frekk” å formane og irettesette andre i den perioden så ville jeg gå ut av mitt myndighetsområde fordi jeg enda ikke var fri for alkohol og hadde falt.

Jeg hadde en klar vilje til å omvende meg og skjønte ethvert hva som trengtes etter at den hellige Ånd gjennom andre og direkte hadde opplyst meg. Jeg ble dessverre behandlet feil av menigheten da de mente at jeg ikke hadde myndighet til noe som helst og at jeg skulle ”sitte stille i båten”. Detter er ren kontroll og at det blir brukt en brors svakheter i angrepet vil noen svar for en dag. Hvis de ikke omvender seg.

Så dette med hierarki, hvem som har myndighet eller ikke, og hvordan vi skal reagere når et søsken kommer med formaning og refs og irettesettelse har nesten 100 % med ydmykhet å gjøre uansett hvem det måtte komme fra. Jeg ønsker ikke å gå inn på unntakene her, vil bare understreke at det nesten alltid finnes unntak som bekrefter regelen.

Så de som lever i den formening at de er hevet over enkeltes formaninger fordi vedkommende ikke skulle ha myndighet (ifølge dem) ikke være hellig nok (ifølge dem) eller av andre grunner må omvende seg. La oss til slutt ta for oss hva Skriften sier.

3 Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.

4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

5 Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

7 Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.

11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.

12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Matt 5:3-12

1 Han sa til sine disipler: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra!

2 Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre én av disse små.

3 Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham!

4 Om han så synder imot deg sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer! – så skal du tilgi ham.

Luk 17:1-4

Det er selvfølgelig mange andre skriftsteder som kan legges til grunn, men vi vil kun avslutte med:

1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,

3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.

6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

12 Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.

13 Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.

14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.

15 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.

16 Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.

18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

20 Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.

1Joh 4:1-21

La oss huske på at unnfallenhet og oppfordring til unnfallenhet og falsk lære om helliggjørelse samt utøvelse av kontroll og hierarki skal svares for en dag!

Jesus rike velsignelse.

Thursday, October 16, 2014

Svar til artikkel i KS

La meg først få si at jeg ikke har blitt varslet om at det ble lagt inn forespørsel om å utdype dette. Jeg får se om jeg kan få FB til og varslet meg om dette på lik linje med andre varsler i dette mediet. Den Hellige Ånd derimot varslet meg og ba meg sjekke. Så her er vi og jeg skal svare så kort og konsist jeg kan. Dette kan bli vanskelig med henblikk på kort, men jeg skal prøve.

Det er jo slik at vi er ALLE blitt bedt om å teste ALT. Vi får være ydmyke for at det kan være missforståelser, men er det slik er jo en beklagelse en grei måte å ordene opp i det på. Skulle jeg ha missforstått beklager jeg allerede nå.

På grunn av dårlige linjer her på misjon stasjonen i fjellene i Mindanao, Filippinene så får jeg ikke opp i skrivende stund mine kommentarer og slik at jeg får ta på husk og ved hjelp av den Hellige Ånd. Så får jeg kopiere til mobilen å sende når jeg er i landsbyen.

SÅ til min kommentar av artikkel. Jeg ber om referanser på at ”vi har solid dekning i Skriften for at Åndens kraft og salvelse skal øke frem mot Jesus gjenkomst”. Det er her det kan ligge misforståelser, men jeg mener at Skriften sier det stikk motsatte. Jeg vi gi tre referanser fortalt av Jesus:

Luk 18:8:

Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Matt 24:24:

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

Matt 24:10:

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

Og jeg vil også referere til de mange andre stedene broder Paulus nevnte dette i sine brev til menigheten som:

1Tim 4:1:

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

----------

Alt i alt så leser jeg Skriften slik at jeg ikke kan finne solid dekning for at Åndens kraft og salvelse skal øke. Dessuten er det feil bruk av norsk eller så har man en misforstått holdning til den Hellige Ånd. Fordi Ånden er alltid den samme, men vi er og blir døve. Stort sett …

De kan sies mye, mye mer om dette men det får holde.

Det neste punktet var vel angående: ”Det er viktig å fornye gudstjenesteformen og utrykk for og kommunisere med dagens mennesker”. Det er her jeg finner selvmotsigelser. Som sagt at Ånden er alltid den samme. Derfor er det ikke vi som virker med den Hellige Ånd. Uansett hvordan vi forandrer oss så er det den Hellige Ånd som kommer og overbeviser om synd og nøder til omvendelse. Det sies jo her at ”velg å tro at den Hellige Ånd er med når du møter mennesker”. Vel da er det altså opp til Han. Derfor er det selvmotsigende å si at vi må legge det opp slik at vi kan nå mennesker på bekostning av at vi skal gi rom for den Hellige Ånd. Gi rom for den Hellige Ånd ja; i dag har vi møter og på toppen av det bønnemøter, som er så tidsspikret av det ikke er mye rom for noe som helst innvirking av den Hellige Ånd.

Uten å fortelle direkte hvilken menighet jeg er ”medlem” av så kan jeg forsikre dere alle sammen at jeg vet hva jeg snakker om. Big time.
Det er nettopp dette som har gjort av vi ikke når frem; vi tror at vi kan vinne verden ved å bli lik verden. Det sies jo her at det er viktig å søke Åndens gave og at Ånden leder. Vel den Hellige Ånd er ikke avhengig av farget lys og røyk og siste ”Hillsong” låt.

Så kommer vi til det noe av det viktigste og forfatteren åpner med å beskrive som ”Pinsearven”. Tror vi virkelig at Åndsdåp er en ”pinsearv?” Slik at vi pinsevenner har en fordel? Ja til tider er jeg sikker på at noen mener det! Hovmod. Det som er trist i dag er selvfølgelig at ”Kundalini” ånder har tatt over hos de fleste såkalt ”karismatikere”. Men det verste er at vi ikke greier å komme oss ut av (selv om det nå blir diskutert) den gamle fordreide doktrinen om Åndsdåp.
”Tunger” har aldri vert og kommer aldri til å bli ”tegnet” på Åndsdåp. Hvis det er noe tegn for Åndsdåp, som det ikke er siden det er Jesus som bestemmer, så ville det vært at vi går ut og forkynner evangeliet. Det er jo som det står i artikkelen; vent i Jerusalem til dere får kraft.

Det som skjer i Pinsekretser er at vi opphøyer oss til Gud og forteller Han Sønn når Han døper, hvem, hvor og hvordan. Det er Jesus som døper i den Hellige Ånd med Ild og vi bør være ydmyke nok til å skjønne at vi må overlate til Ham når Han gjør dette, med eller uten tunger. JA i den første menigheten var nådegaven å tale i tunger å finne samtidig med Åndsdåp, men det er ikke dermed sagt at vi er gitt rettigheter til å fortelle Jesus når, hvor og hvem og hvordan han døper i den Hellige Ånd og med Ild.

Det er en annen fare ved dette som Pinse ikke vil vedkjenne seg og derfor noe av grunne til at forkynnelsen om at man trenger å bli født på ny for å komme inn i Guds Rike er kommet totalt i bakgrunnen (sammen med omvendelse, helliggjørelse, lydighet osv). Det er ikke slik at vi har ”født av vann og født av Ånd” og så i tillegg ”døpt i vann og døpt i Ånd”. Gjenfødelse er nettopp dette å bli døpt i vann og døpt i Ånd. Derfor sier Peter på Pinsedag når de spør hva må vi gjøre:
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Eller er det slik at vi tror at Peter og de andre apostlene ikke hadde fått med seg Jesus undervisning til Nikodemus? Vel da må dere tro om igjen. Peter og de andre viste utmerket godt at man trengte å bli født på ny for å komme inn i Guds Rike. Derfor sier han dette.

Det betyr igjen at Pinse ikke tør å forkynne at man trenger å tale i tunger for å komme inn i Guds Rike. Noe de burde selvfølgelig for det er det de sier i denne forvrengte falske Åndsdåp doktrine.

Det er jo bra at de ikke forkynner dette nå selv om de har gjort det før. Please, overlate til Jesus det som skal overlates til Jesus.

Jeg viser for øvrig til; Kapittel 4 - Noen fremstående fallgruver i boka Hovmod.

Vel dette ble noe lenger enn jeg hadde tenkt selv om jeg har utelatt en del som burde vært med. Jeg vil dog legge til en ting som er meget viktig helt avslutningsvis. På grunn av denne falske Åndsdåp doktrinen er nå Pinse blitt lurt til å tro at vi har mellom 120 til 200 millioner Åndsdøpte tungetalende karismatiske katolikker. Vi sier: ”de taler jo i tunger, så da må alt være ok”. Sludder å pølseveve. Det er mange slags tunger. Så derfor når den Karismatikse Katolske bevegelse startet i 1967 så har vi nå nærmett oss kraftig i stedet for å forkynne av at vi skal gå ut av henne, Skjøgen. Ja nettopp, dette som tross alt har vært læren helt siden Luther.

Men i dag er vi gått i kompaniskap med henne isteden og lar katolske pastorer overta våre bønnemøter. Ja RKI har overtatt menigheter som vi støtter med felles lovsangsfest! Bare fordi en pastor sa en gang ”vi har mange søsken blant katolikkene”. Det må så være, men hundretusener av konvertitter derifra vil bevitne at det er kun i noen få dager eller timer til de går ut av henne. Ingen gjenfødt blir værende i den Romersk Katolske Institusjon. Der nemlig gått over fra mørket til lyset.

Det har gått så langt av vi har en avtale gjennom Norges Kristen Råd om å ikke evangeliser til katolikker. Vi skal altså ikke fortelle de at de skal gå ut av henne. Hvordan i alle dager skal vi kunne forsvare dette på Dommedag foran Jesus? Eller er det slik at alle de 8-10 beskrivelser i Skriften angående hvem hun er ikke teller lenger. Inntil noen kommer opp med et meget godt og bedre forsalg, bedre underbygget enn vi i dag har av at det er nettopp RKI, så bør de hode kjeft fordi vi har ikke en Frelser som driver gjette leker som en broder over prøvde å være så morsom med.

Når Jesus sier ”gå på ut av henne så dere ikke skal få del i henne plager!” så vil dette være en god nok beskrivelse i Skriften for å gjenkjenne henne. Kom igjen alle dere bedrevitere og fortell meg; hvem er det Guds folk skal gå ut av? Kom igjen; fortell meg dere som har forlatt den sunne lære og blitt så altvitende.

Jeg sendte en gang for lenge siden et åpent brev til Pinse med kopi til alle store norske aviser inklusive KS (Korsets Seier, nå må dere snart bli så ydmyke at dere bytter ut det navnet siden det ikke er hold i Skriften for et slik navn) og spurte om jeg går på tvers av min menighet når jeg forkynner evangeliet i Filippinene (ca 100 millioner katolikker). Men intet svar og ingen vilje til å trykke noe sted. Vel en dag skal vi alle svar for hver eneste bokstav her på FB i navn og doktriner og annet. Guds Fred og Jesus rike velsignelse.

Tuesday, September 23, 2014

Menigheten er blitt lik verden

SØMMELIG2

Det er ikke lenger noen som helst nedre grense i dag for verken utringning i blusen eller øvre grense på skjørte eller noen som helst regler for ”tights” (kondomdrakt) i menigheten. Det er ikke loviskhet som driver frem denne posten, men en vekker til blinde som enten har blitt blinde fordi deres standard er blitt verdslig eller de er blitt lurt til å tro at Herren Jesus samtykker i at kvinner og menn kler seg bevist seksuelt utfordrene.
Jeg har gjennom de siste årene sett med forferdelse på at det har tatt helt av ikke i bare i medlemsmassen og lovsangsteamet men også hos eldste, pastorer og ledere.

Jeg kan forsikre dere om at Paulus i sine brev ville ha skrevet noe slik hvis han var vitne til dette i menigheten i dag; ”Far ikke vill, ingen som praktiserer og kler seg bevist seksuelt utfordrende, verken med blotting av lår, rumper eller pupper skal arve Guds Rike.”.
Dette er narsisme på toppen av Gudsbespottelse og vil ikke bli godkjent av Jesus hvis Han kom i dag. Hvis man bare ymter frempå om dette som foregår i menigheten i dag blir man omgående kalt for lovisk og satt i bås som en som kommer med fordømmelse. Dette er et grovt overtramp fra ledere å påstå at noen fordømmer noen for å ta opp dette.

Vi er beordret til å dømme i saker og det er kun satan og hans etterfølgere som vrir på Skriften for å slippe unna en klar forkynnelse om dette. De leder som tillater dette og som kaller andre fordømmende fordi de vil så gjerne at menigheten skal fatte ett annet sinn og begynne å bli menneskefisker igjen må omgående ydmyke seg for Herren og omvende seg med ansiktet flatt mot gulvet.

Likeledes de som tror at noen som helst er fritatt fra å omgående ta affære hvis man ser ”uregelmessigheter” til stadighet i menighetens ledelse. Unnfallenhet er en av de største og oftest synder i menigheten i dag og det kommer av hovmod. Det er ikke å være ydmyk å ikke si ifra. Det er hovmodig å tro at man skal slippe unna med unnfallenhet på Dommens Dag.

Tuesday, September 02, 2014

Det blir ropt halleluja i himmelen!

Jeg ber deg innstendig om å studere ikke bare kapitel 13, 17 og 18, men også dette kapittel når det gjelder den tiden vi nå går inn i.

Det blir ropt halleluja i himmelen fordi Babylon er falt og fordi Gud har tatt riket og Lammets bryllup er kommet, 1-10. Kristus går til strid og seirer over dyret og kongene på jorden, 11-21. Åp 19

Dette er et kapittelsammendrag og jeg vil ikke gjengi mer her annet en disse vers under, men studer hele kapittelet;

1 Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!

2 For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd.

3 Og de sa annen gang: Halleluja! Røken av henne stiger opp i all evighet.

4 De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!

5 Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!

6 Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!

7 La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.

Åp 19:1-7

Som vi leser så kommer Lammets bryllup straks etter at dommen over Skjøgen,

20 Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

21 De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

Åp 19:20f

Alle som har bedrevet hor med Skjøgen vil bli drept.

Til alt dette blir det ropt Halleluja x3 og videre:

4 De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!


Det er sjeldent å lese i Skriften om slike totale begeistringer en akkurat her. Og hvorfor denne totale begeistring? Først og fremst fordi Skjøgen har fått sin straff. Ved en slik begeistring må vi også forstå hva det speiler: De som har samarbeidet med henne vil bli straffet med henne.

Som vi alle vet så er mange av oss her på denne gruppa ganske så sikre på at Skjøgen er den Romersk Katolske Institusjon. Men la oss nå si at vi tar feil. Vi har tolket Skriften etter beste evnen, men altså i kjød. Hva vil resultatet bli?

Resultatet vil ikke bli annet enn at 1,2 billioner katolikker får en mye bedre skjebne enn beskrevet siden vi sannsynlig vis har mange flere søsken i RKI enn antatt. Evangeliet har blitt forkynt til de på lik linje med alle andre og deres ledere har altså ingen problemer foran Kristus Domstol.

Heller ikke de som har samarbeiet med henne. Heller ikke vi da vi har forkynte evangeliet og ikke advarte mot annet enn en forferdiglig vranglære som RKI har. At vi tok feil om at hun er Skjøgen får så være, men ingen blir dømt for å advare mot dette i god tro.

MEN, MEN, men; hva vil skje dersom vi skulle ha rett i våre antagelser at RKI med den aller største sansynlighet er Skjøgen som beskrevet i disse kapitler? Jo vi vil få stor lønn for vårt arbeide med å advare og rope ut: ”kom ut av henne”. For å angripe henne og gi henne dobbelt igjen for det hun har gjort. For å stå frem og ikke kompromisse.

Hva vil så skje med de som ikke lot seg advare, de som på tross av alle advarsler samarbeidet med henne. Etter bedre vitende kompromisset fordi det var mer behagelig. Ja det vil Jesus avgjøre. Men jeg vil ikke være der. Jeg vil heller være der at jeg tar feil i mine advarsler.

Ta dette alvorlig da det er kun kort tid igjen for de som trenger å omvende seg fra dette behagelige ståstedet mot bedre vitende.

Sunday, August 31, 2014

Kristne i korstog?

Er du en av dem som vil forandre verden ved å gå i protest-tog? Vel her har du en forklaring på siste arrangerte tog av pinsevenner.

korstog

Det er vel enten den samme heiagjengen eller noe lignende som arrangerer og går i tog mot forfølgelse av kristne. Når Jesus sier at vi skal utholde alt ondt, elske våre fiender, be for de som forfølger oss og velsigen de som forbanner oss, gjøre vel mot de som hater oss og at vi er salige når vi blir forfulgt og skal prise Herren i forfølgelse. Følger du/dere med, eller trenger dere alle til å komme ut av melkestadige (verdslige ”kristne”)

La oss forteste å kose vårs med våre møter og samlinger godt beskyttet i et Norge som enda her kun en mild form for forfølgelse, mens søsken daglig blir drept for Jesus Navn skyld. Selvfølgelig er det trist med slaveri, men det er mer trist at det dør 30.000 barn hver dag av helbredlige sykdommer og fattigdom. Noe du og jeg er med på da vi er i den gruppen på ca 5 % som tar 95 % av alle resurser.

Det dør ca 80.000 mennesker hva da bare i India som aldri har hørt navnet Jesus og jeg må spørre hva gjør du og dere andre (verdslige ”kristne”) GJØR med det? La meg spørre hvor mange par sko dere har i skapet eller hvor mange dresser og kjoler som bare henger deg. Hvor ofte dere bare bytter mobil fordi det kommer en ny en på markedet eller hvor mye koster bilen din. Eller seilebåten? Eller hva hytta på fjellet eller ved sjøen? Eller la meg få høre; hvor mye kostet din siste ferie?

Når er det noen av de 100 eller mer sist gang forkynte evangeliet om Jesus. Eller er det slik at vi ikke skal bry oss så mye om det bare vi får godt i tog på lik linje med verden og protester mot en av 2000 forferdelige ting som skjer hver dag. Har vi ikke enda fått med oss at alt annet vi gjør enn å være med på og høste mennesker for det evige liv er helt fåfengt. Det er ca 200 kriger som pågår i dette øyeblikk og Jesus vil komme hvert øyeblikk for å hente sine. Ikke verdslig institusjoner som er ute og går i tog mot krig og elendighet, men en Ren Brud som er ute og forkynner om Ham.

Menigheten i dag er noen aktivitets institusjoner som gjør alt annet enn å delta i akkurat dette å forkynne et rent og fult evangelium til menneskers frelse. Gå til nærmeste menighet og spør hvor mange apostler, profeter og evangelister som er ute i verden og vinner mennesker for Jesus. Spør hvilken som helst menighet hvor mange som ble døpt siste 10 år? Du trenger ikke poste svaret her for jeg vet det Nesten ingen. La meg spørre, når ga du sist en bibel til noe?

Beklager nesten at jeg ikke bruker et mer passende ord en verdslige, men det ville dere aldri tåle dere tog-gående, feige, falske, rebelske, vantro hyklere …

Om mulig jeg kan vekke noen?!

Saturday, August 30, 2014

Er du innskrevet i Livets Bok?

bibel

Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Åp 13:8

Her må vi legge merke til at alle som ikke vil stå imot dyret ikke har sitt navn skrevet i Livets Bok.

Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen. Åp 17:8

Likeledes her; alle som vil undre seg og ikke skjønne har ikke sitt navn innskrevet i Livets Bok.

Dette betyr som sum at hvis du ikke kan og vil se klart hva og hvem som dyret dreier seg om og i tillegg hvis du vil skjønne, men lar være å stå imot så har du ikke ditt navn innskrevet i Livets Bok.

Da blir ganske alvorlig når man ikke greier engang å gjenkjenne og stå imot Skjøgen som sitter på dyret som er så klart beskrevet. Og enda verre hvis man toppen av dette samarbeider med henne.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

I denne by ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er blitt myrdet på jorden. Åp 18:24

Det er ikke tilfeldig at vi har blidt bedt om å vende det andre kinnet til og å tåle lidelse, ondt og forfølgelse når vi har blir bedt om å angripe og gi dobbelt igjen til Skjøgen. Så når man er så blind at man ikke selv kan regne ut hvilken by som har huset de som til alle tider har myrdet folk over hele jorden som tilhører Jesus så er det vel ikke så rart at navn ikke står innskrevet hos Jesus.

Jeg anbefaler alle som ikke er opplyst til å studere Skriften om igjen, trekke seg fra feige og feilaktige verdslige argumenter og slutninger og falle på sine knær for Jesus og omvende seg slik at man igjen kan bli innskrevet dersom man skulle være utskrevet.

Nå er de jo de som har den læren at Han som har Makt til å innskrive ikke har makt til å utskrive, men de tar skammelig feil. De er på toppen av sin hyklerske, rebelske vantro meget hovmodig.

Thursday, August 28, 2014

Angiveri, sosiale hensyn samt menneskebud

45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
46 Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
Joh 11:45f

Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Joh 11:53

Men yppersteprestene og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham. Joh 11:57

Fortelling om den helbredede fra Betesta:
14 Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.
15 Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.
Joh 5:14f

Fortelling om den blinde som ble seende:
Joh 9:22:
Dette sa hans foreldre fordi de var redde for jødene. For jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.

14 Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene.
15 Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham.
16 Fra da av søkte han anledning til å forråde ham.
Matt 26:14-16

Det er mange grunner for angiveri. De fleste er at man ikke ønsker å bli holdt utenfor sosiale sammenhenger. De fleste ser på det som verdens største katastrofe. Å følge seg utstøtt for å holde Jesus Bud. Når det da er det motsatte. Penger er selvfølgelig også en stor årsak. Andre agendaer også, som makt, så la oss ta for oss å få satt de riktige ordene på dette.

7 Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud.
8 Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter.
9 Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!
Mark 7:7-9

Da Jesus vandret her på jorden var det for jødene å bli utstøtt av synagogen det samme som å bli spedalsk. Eller verre. Det var katastrofe i enhver sammenheng. Slik er det også i menighetssammenheng (og andre steder) i dag. Når man er ”medlemm” av et felleskap hvor man har religiøse falske forkynnere, men er så ”innsmurt” og involvert med barn i søndagskolen, ungdommer i ungdomsmøter, venner i Alpha, tjenester i form av aktiviteter og gjerne i familie med en eller flere eldste er det nesten en umulighet å tenke på å sette seg opp mot autoriteten. På toppen av det vil de komme med sitt ”stille i båten” og beskyldninger i form av vridning av Ordet som:

Rom 16:17:
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Men de glemmer hele teksten:
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.
Rom 16:18

Altså er det de som holder på med falsk lære som volder splittelse. Ikke de som formaner eller irettesetter de med falsk lære. Det er jo ikke mye smigrende når noen sier: ”Så sier Herren” og kommer med en uttalelse som viser de fleste tilbake på plass der de hører hjemme. Under lydighet til Ordet. Altså de som har falskhet om den lære som er Ordet.

Dette er videre hva Skriften sier op splittelse:

Joh 7:43:
Det ble da splittelse i folket på grunn av ham.

Joh 10:19:
Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord.

1Kor 1:10:
Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

18 For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det.
19 For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere.
1Kor 11:18f

1Kor 12:25:
for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.

19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.Gal 5:19-21

Jud 19:
Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden.

Vi leser at der er de som har falsk lære og som sprer splittelse på grunn av dette som gjør kjødets gjerninger.

Så da disse som forfekter at noen er årsak til splittelse på feil grunnlag for å beholde kontroll og autoritet er noen angivere av Kristus. De er noen hyklere som forvrenger skriften for å mele sin egen kake. De har agendaer om å være med på noe stort, med seg selv som midtpunkt. De er frontkjemper for den Økumene bevegelse og går ikke av veien for å komme med all slags falskneri for å oppnå det de brenner etter. Som ikke er annet enn en brennemerkning av satan.

Og de som følger dem for ikke å bli utstøtt er selvfølgelig ikke en hårsbredd bedre. De er egentlig verre da de ikke er totalforført, men har stadig en gnagende følelse av at noe er galt. De er enda ikke blitt totalt døve til den Hellig Ånd og har enda en mulighet til å reise seg opp å si; ”NEI. Dette vil jeg ikke være med på. Det strider imot Skriften”.

Det verste av alt er at de bruker Johannes 17 for å sikre seg at ingen vil komme med innvendinger mot at de er rene i sin streben etter enhet. Men det er ikke den enheten som Jesus vil ha som de ønsker. De ønsker et stort fellesskap som kommer sammen på tvers av uenigheter. Som har mer interesse av å samles om løgner enn å ha splittelse på grunn av sannheten.

Far jeg ber i Jesus navn om at angiveriet og feigheten i menigheten forsvinner ut den samme veien som det kom inn. Jeg ber om menn og kvinner som reiser seg opp i vår midte og taler ut sannheten uten å ta hensyn til hvem som måtte være uenig og hva konsekvensene måtte bli. Jeg ber om beskyttelse for alle disse som jeg vet du vil reise opp for å advare menighetene om dere tilstand nå like før din Sønn kommer for sin renvaskede Brud.

Ikke vri på Skriften så du bli lik satan

2Kor 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Det er selvfølgelig mange Skriftsteder som blir vridd på med henblikk på å tilpasse sitt eget liv til Skriften. Men når det gjelder gjengifte er vel dette det mest brukte. Man prøver å forklare med dette Skriftstedet at ens første ekteskap er annullert selv om ektefellen lever. Som da er feil. I Himmelen er dette ekteskapet gyldig til en av ektefellene dør.

De har sjeldent lest neste kapittel som begynner slik:

Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. 2Kor 6:1

Her kommer en forklaring på hvorfor og hvorfor det er feil i sammenhengen og referer til 2. Kor 5:17 som et ”brekkmiddel” mot Guds Bud og Hans Fordringer.

Jak 1:17:
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Mal 2:16:
For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.

Så Jesus hater stadig skilsmisse. Hvis vi skulle velge å skille oss på grunn av hor er det stadig på grunn av harde hjerter. Jesus hater all skilsmisse.

Matt 19:8:
Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.

Matt 19:6:
Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

Matt 6:15:
Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.

Tilgivelse og gjenopprettelse er stadig det Herren vil i enhver sak.

Så hvorfor vil så mange ha det til at dersom man er skilt som ufrelst, forblir skilt (ikke ”gifter” seg igjen), kommer til tro og da dermed forfekter at det er fritt frem og igjen gifte seg med hvem man vil selv om ektefellen lever?

Jeg har hørt og lest mange fordreininger av 1. Kor 7 når det gjelder dette og her er noe av det man konsekvent utelater når man referer til innledende vers om ny skapning.

1Kor 7
10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann.
11 Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.

1Kor 7:39
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

Her taler Paulus ved den Hellige Ånd til menigheten. Det betyr at hvis du sitter som nyfrelst og skilt i menigheten og hører dette (eller nå leser dette her på FB) så har du bare en ting å gjøre. Søke gjenforening med din ektefelle. Det er helt klart Herrens vilje etter det vi har fått bekreftet i versene ovenfor. Hvis man mener at dette ikke lar seg gjøre, husk intet er umulig for Herren, så skal man fortsette å leve ugift.

Det de fleste gjør er å angripe de som kommer med denne forkynnelsen som her over og kaller Gud urettferdig eller urimelig. De må selvfølgelig omvende seg omgående.

Her er en historie om hvordan de gjerne behandler de som nekter å kompromisse Guds Ord.

Matt 14
3 Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips hustru.
4 For Johannes hadde sagt til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å ha henne.
5 Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet.

Hvorfor var det ikke lovlig for Herodes å ha Herodias? Fordi hans bror som var gift med henne stadig levde.

Johannes ble selvfølgelig lagt for hat av den øverste ”religiøse” leder og av hans samboer. Akkurat som i dag. Og hva skjer videre, djevelen klekker ut en plan for å få forført Herodes til å halshugge Johannes. Hvem bruker han om ikke Herodias’ datter som da denne horebukke også lystet etter. (Som i så mange andre lignende ”ekteskap”) Planen er klekket ut på satansk vis og datteren kommer inn til sin mor med Johannes’ hode på et fat.

Det er dette også mange som velger gjengifte, men er undervist om det motsatte, ønsker. De skulle gjerne se hodene til de som nekter å kompromisse på et fat. De kan selvfølgelig ikke si dette. I stedet vrir og vrenger de på Skriften. Resultatet blir det samme. En dag vil de svare for alt foran Jesus Kristus Domstol.

Så et godt råd til alle dere hodejegere. Omvende dere og søk Herrens vilje. Ved omvendelse må dere da slutte å leve i dette skamfulle samlivet. Dere skiller dere ikke når dere forlater hverandre. Deres andre ”ekteskap” er aldri registrert i Himmelen så lenge ektefellen til en av dere lever.

Wednesday, August 27, 2014

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3M 19:2

For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 1Pet 1:16

Så hva vil det si for oss barn å være Hellig?

Rom 6:19:

Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For likesom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –.

Rom 6:22:

Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

1Kor 1:30:

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2Kor 7:1:

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!

1Tess 4:3:

For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor.

1Tess 4:7:

For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

2Tess 2:13:

Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

1Tim 2:15:

Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

Heb 12:14:

Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1Pet 1:2:

utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!

Heb 2:11:

For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.

Åp 22:11:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!

Hva kan vi trekke ut av dette for å få en god og kort beskrivelse som mulig?

Vi vil begynne med å legge til noe som er så klart at skriftsteder og referanser ikke er nødvendig.

Gudsfrykt. Uten Gudsfrykt er det hele nytteløst. Likeledes lydighet. Gjenfødelse sågar, men det sier seg jo selv. Likeledes omvendelse. Det er jo disse ting menigheten ikke forkynner i dag. Så hvem kan da bli helliggjort?

For det forkynnes heller ikke at vi må hate det som Jesus hater. Ikke bare elske det som Han elsker. Dette bringer oss til den vinklingen vi trenger for å forstå hva som bringer oss til helliggjørelse. Like lite som hyklere bringer helliggjørelse er det med ulydighet, urettferdighet, urenheten, lovløshet, hor, vantro, løgn, usømmelighet, ufred, spott, mangel på rettferdige gjerninger osv …

Så som vi ser så er det ikke nok å elske det som Jesus elsker. Som det så fint heter i dagens forkynnelse; ”Jesus elsker deg som du er og han vil at du skal være velsignet og lykkelig”. Ja Jesus elsker oss, men når vi kommer til Ham for første gang så vil vi omgående bli bedt om å omvende oss. Dette vil vi også bli minnet om av den Hellige Ånd hver uke, hvis ikke hver dag, hvis vi går på veien til helliggjørelse. Likeså må vi ikke glemme denne delen av å være velsignet:

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Matt 5:10-12

Joh 17:19:

Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.

Apg 26:18:

for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.

Rom 15:16:

at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved Den Hellige Ånd.

Heb 10:29:

Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

Åp 19:8:

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Åp 14:12:

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Heb 1:9

Det er umulig å gå på veien mot helliggjørelse uten å ta avstand fra urettferdighet. Hvis vi kompromisser på disse områder nevnt ovenfor, da spesielt urettferdighet, så vil det stoppe all helliggjørelse.

Helliggjørelse er IKKE hva mange i dag tror det er. Det er mangel på helliggjørelse hos de såkalte støttene som er hovedårsaken til dette. Det er ingen eksempler igjen i menigheten. De får som er eksempler er ute i misjonsmarken.

Vi må begynne å konfrontere våre ledere og eldste med deres mangel på helliggjørelse. Jesus kommer veldig, veldig snart og skal vi ha noe håp om at millioner vil bli løftet opp i skyen med Ham må menigheten vekkes. Start med å stille spørsmål om hva som foregår i din menighet. Jesus er på din side i det hvis du gjør dette med et rent hjerte og med ønske om Helliggjørelse for deg og menigheten.

Jesus rike velsignelse til dego og din familie og din menighet.

De fleste er noen hykler som kommer under dette:

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler

2 og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.

3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke.

4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.

5 Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store.

6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene,

7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene.

8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.

9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen.

10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre.

12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.

13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.

14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.

15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!

16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden.

17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet?

18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet.

19 Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven?

20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det.

21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.

22 Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.

23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.

24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen!

25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.

26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!

27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.

28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.

29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige,

30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel.

32 Så fyll da opp deres fedres mål!

33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete?

34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.

35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret.

36 Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.

38 Se, huset deres skal bli liggende øde!

39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Matt 23:1-39

Wednesday, July 30, 2014

”Nå skal vi kose vårs kristne”

Har du hørt utrykket? Skjønner vi at det aldri har vært tid for å kose vårs?

I dagens Norge (og i resten av den vestlige verden) finner vi en drøss med menigheter og bedehus som har den innstillingen. Det typiske for dem er deres sammenkomster søndag kl 11. Uansett stor eller liten menighet, baptist eller pinsevenn, så er det høydepunktet. Også for noen ungdommer søndag kl. 19 eller ungdomsmøte på fredag.

Vi påstår at vi feirer Jesus! Men gjør vi nå det? Når vi skritter over tigeren både inn og ut av menigheten? Når vi egentlig skal for å treffe venner og ser frem til å kose vårs ETTER ”gudstjenesten”. Ungdommen er ute etter å treffe det annet kjønn og eldste er der av ren plikt. Pastor er avhengig av jobben og hele forholdet minner med om ”røde kors” en noe annet.

Budskapet er ikke ”skarpere” enn at de fleste sover. Ikke åpenlyst men tanken er helt andre steder. Ingen har verken tid eller lyst til å hilse på noen nye fjes uten da i små menigheter hvor man ikke har mulighet til å snike seg unna. De fleste ser frem imot julekonserter, alfakurs og alpha weekend, samt andre festivaler og arrangementer. Som hvilken som helst annen koseklubb.

Vi har nesten 3 måneders sommerferie hvor vi fortsetter å digge hverandre på en drøss med festivaler som koster alt fra ikke noe til 2500 kroner for et opphold. Skjærgårdsfestival med lys og røyk og Oslo festivaler med skyhøye billettpriser. Alt for å komme sammen å kose vårs.

I mellomtiden dør ca 30.000 barn av fattigdom og sykdommer hver dag og bare i India dør ca 80.000 mennesker uten engang å ha hørt navnet Jesus. Hver dag!

16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

Gal. 5: 16-17

Altså; Vi begjærer og forer vårt ego slik at hovmodet slipper til og vi er ikke lenger i stand til å gjøre det vi vil. Djevelen har fått overtaket. Ta dette alvorlig. Omvend deg.

Ikke mange av disse har hørt evangeliet:

1.78 deaths per second

107 deaths per minute

6,390 deaths per hour

153,000 deaths per day

56.0 million deaths per year

3.9 billion deaths per average lifetime (70 years)

Så når du har lest dette innlegget og tenker på neste gang du skal kose deg så har ca 400 mennesker dødd uten kanskje å ha hørt om Jesus.

Tuesday, July 22, 2014

Lettvinthets-evangeliet

 

1782_fast_food_hamburger_drink_and_french_fries

Lettvinthets-evangeliet. –  (et annet evangelium - et kopi evangelium - et annerledes evangelium)

Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matt 7:13f

Hvor har vi det ifra at det er så lettvint å komme inn i Guds Rike?

23 Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. 25 For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv? 26 For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og Faderens og de hellige englers herlighet. Luk 9:23-26

Det er på tide at de som vil følge Jesus også blir fortalt hvilke konsekvenser det har.

27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28 For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Luk 14:27f

Det er i dag et lettvinthets evangelium som ikke inkludere dette:

Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 2Tim 3:12

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Matt 7:15

Så la oss vokte oss for disse falske profeter og lærere! Her er hva de forkynner;

De forkynner i dag at veien til Himmelen er så bred at det er nesten umulig å komme på avvei!

Alt er så enkelt og lettvint. Forkynnelsen om omvendelse, gjenfødelse, dåp i vann og ånd, helliggjørelse, lydighet og evig dom blir nesten aldri forkynt. Grunnvollen er totalt borte! Igjen står bare Jesus død uten oppstandelse og en falsk rettferdighet basert på falsk nåde. Jesus Guddommelighet er forsøkt tatt bort og selv om det ikke sies rett ut så døde Han for at vi skulle komme til Himmelen uten å gi opp våre syndige lyster og laster.

En frelsesbønn er det nærmest du kommer til frelsen som allikevel som oftest er langt unna da Jesus ser til hjerte. Det blir invitert til nattverd for ufrelse og man sier at det er bare å komme og drikke og spise og på den måten tilkjennegi at man sier ja til Jesus. Eller man blir bedt om å krysse av på et spørreskjema at man ønsker å bli frelst å legge det i forslagskassa så er alt i orden.

Man trenger ikke å tilgi alt og all med en gang, men det kan gå en stund for å få bearbeidet det. Tillit og glemsel er nesten umulig så det er ikke nødvendig å gi etter at man er blitt behandlet dårlig. Helbredelse for seg å sine får man ved å tenne et lys og Jesus blir gjerne omtalt som profeten.

Ja dette er pinsemenigheten i dag. Men det stopper ikke her. Lutheraner, baptister og metodister er ikke det hakk bedre. Men pinsevenner er kanskje verst siden de er de som kan fortelle Jesus hvem, når og hvordan Han døper i den Hellige Ånd.

De har alle omfavnet Vatikanet og paven og deres guder er penger og økumeni. De vil at vi alle skal gå sammen slik at vi kan oppnå noe stort så vi alle kan bli store. Deres agenda er makt og kontroll og snart vil de ”lykkes”. Det står klart om dette i skrifte. Men det står også klart om deres utgang.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Tras i denne advarsel har de ved flere anledninger nasjonalt og internasjonalt gått i kompaniskap med henne. Disse denominasjoner omfavner i dag en kopi av kirken med en ”vikar” av Jesus. Den Romersk Katolske Institusjon er oppfunnet av djevelen for å villede hele verden og for å forberede for antikrist og hans falske profet med inntog og plassering i ødeleggelsens styggedom som de fleste kristne i dag applauderer.

Vi kan lure på hva som driver disse så ganske betrodde men og kvinner ut i dette havet av falskt og med ulike agendaer. Det er flere ting med øverst kommer hovmod og penger.

Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd. Ord 16:18

For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 1Tim 6:10

Når vi sier penger så må vi legge til makt fordi makt er egentlig en høyere agenda enn penger, men disse er to sider av samme mynt som er preget av hovmod og trykket av satan.

I dag må gå hard til verks for å skille klinten fra hveten. Det som må til er at vi selvfølgelig tar avstand fra alt dette og ikke engang spiser sammen med de av disse som ikke vil omvende seg. I tillegg må undervisningen og forkynnelsen legges om til sannheten om at det er forbudet med harde tider og forfølgelse å komme inn i Guds rike. Det må forkynnes at man må oppgi alt man er og har.

I tillegg bør vi etter at vi har forkynt evangeliet og vedkommende har sagt seg villig til å la Jesus overta livet forsøke å overtale vedkommende til ikke å bli en kristen. Det er ingen fare forbundet med dette bare en sikkerhetsventil om at det er den Hellige Ånds om virker og ikke vi med våre triks og miks. For der hvor den Hellige Ånd er og overtaler og nøder noen til forskales av livet og gjenvinning i gjenfødelse kan ikke kjødet gjøre noe som kan hindre suksess.

Vi må igjen overlate det som er Hellig til den Hellige Ånd og la Han få virke. Vi må bakke ned og bort fra rampelyset og gi all ære til Jesus. Vi må selvfølgelig slutte med alt ovennevnte negativt og igjen samles om grunnvollen. Vi har forsøkt å komme oss til en falsk perfeksjonisme ved å forlate grunnvollen og må dermed omvende oss.

25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! 26 Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27 Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud! 28 Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. 29 Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 uten at han skal få hundrefold igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. 31 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første! Mark 10:25-31

 

bornagainjohn6

Saturday, July 05, 2014

Kapittel 48 - NÅDE - (Grace / «Charis») – fra boka Hovmod

“Grace”

1) grace

a) that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness: grace of speech

2) good will, loving-kindness, favour

a) of the merciful kindness by which God, exerting his holy influence upon souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to the exercise of the Christian virtues

3) what is due to grace

a) the spiritual condition of one governed by the power of divine grace

b) the token or proof of grace, benefit

1) a gift of grace

2) benefit, bounty

4) thanks, (for benefits, services, favours), recompense, reward

Ref (2) - Strong's G5485 - «charis»

Som vi ser så har det Greske ordet «charis», som er brukt i NT, mange oversettelser i Strong's. På norsk blir det jo da det samme og jeg oppfordrer leseren selv hvis nødvendig å oversette.

Satan jobber i dag ekstremt på overtid med å erstatte ordet og konseptet «tro» med «nåde». For å få det hele ut av kontekst og gjøre den enkelte troende forvirret. Vi kunne, hvis mulig, bare latt dette skure og gå, men så lenge vi her snakker om kanskje to milliarder troende som er under forvirring ville dette vært en katastrofe.

Det er ikke slik at fordi man har misforstått begrepene så er man på vei i feil retning. Nei, men det er slik at hvis man blir gjort oppmerksom på alle feilene som kommer av dette og allikevel ikke ønsker å omvende seg så mener vi at man lett kan komme under lunkenhet og dermed ende opp i feil retning.

Det er også en annen viktig sak som vi må ta høyde for og det er at så lenge man er under en falsk nådes forvirring vil man aldri skjønne hvem man kan bli i Kristus og heller ikke Kristus i oss.

Det tredje er jo at nå må det nok være nok og alle disse falske forkynnerne forstå at hvis de ikke omvender seg så fra hovmodet så er de ganske så sikkert på vei bort fra den smale vei.

11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Tit 2:11-15
La oss bare slå det fast. Det er ikke nådefullt å forkynne at vi ikke er ansvarlige eller skal bli ansvarlige en dag for våre handlinger eller ikke handlinger. Vi lar ingen forakte oss for å gå imot falsk lære. Vi er dyrt kjøpt. Dyrere en vi noen gang kommer til å forstå før vi møter vår Redningsmann ansikt til ansikt. La oss ikke gjøre som den første menigheten gjorde i ørkenen;

19 Tilgi da dette folket dets misgjerning etter din store miskunn, som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt og hit! 20 Da sa Herren: Jeg har tilgitt dem etter ditt ord. 21 Men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens herlighet, 22 så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som nå har fristet meg ti ganger og ikke hørt på min røst, 23 sannelig, de skal ikke se det landet jeg har lovt deres fedre med ed. Ingen som har foraktet meg, skal få se det. 4M 14:19-23

eller:

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. 25 De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Rom 1:21-25
La oss ikke forakte Jesus ved å synde «på nåden». La oss takke Jesus på den måten, som vi påstår vi kjenner, at vi lever et liv som ikke vitner om at vi tror at Han døde så vi skulle kunne fortsette å leve ut våre lyster og likevel komme til Himmelen.

I dag er ordet kjærlighet byttet ut med ordet nåde. Nei sier mange. Nåde og kjærlighet er det samme. Så det er slik det er? Hvorfor har vi da disse begrepene;

Nåde; noe som er ufortjent

Kjærlighet; noe som er ubetinget

Kan vi virkelig ikke forstå at ubetinget kjærlighet kommer over og foran ufortjent nåde?

La oss ta det fra begynnelsen.

Hele verden ligger badet i Nåde. Herren viste nåde alt fra første feiltrinn. Han lot et dyr dø i stedet for oss og kledde vår nakenhet. Han hørte Abel og aksepterte hans offer.

Likeledes;

Men Noah fant nåde for Herrens øyne. 1M 6:8

Dette er første gang vi hører ordet i vertfall i den norske oversettelsen.

Men vi må spørre os selv; var det at Noah fant nåde for Herrens Øyne eller var det fordi han trodde Gud og bygde arken i lydighet, som var årsaken til at vi alle ble reddet?

En Hellig kombinasjon selvfølgelig. Nåden står aldri alene. Den har alltid følge med tro og lydighet i kjærlighet til Gud og det Hellige Offer Jesus Kristus. Dessuten; Jesus kom med Nåde og Sannhet.

Så hele kloden er under nåden. Men det hjelper ingen. For vi må komme oss over i tro og lydighet av kjærlighet fordi han elsket oss først. Vi komme over i sannheten. Og sannheten er den at dommen er utsatt. Så sant man ikke spotter den Hellige Ånd! Det er dette som er nåden og sannheten at dommen er utsatt. Men en dag vil nåden ta slutt for en mengde mennesker. Jeg «hater å måtte si det», men det er ikke bibelsk å si; «helvete tomt og himmelen full» En tredjedel av englene er forutbestemt til å gå dit sammen med den forhatte, falske fallende ex erkeengel kalt satan. Den djevel av en forbannet falsk synde engel. Samen med alle de som fornekter Jesus.

Joh 1:7:

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.

Joh 4:41:

Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.

Joh 17:20:

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,

Apg 4:32:

Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.

Apg 9:42:

Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren.

Apg 13:48:

Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var utsett til evig liv.

Rom 10:14:

Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Rom 1:17:

For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.

Det er jo et dusin med flere steder i Apg. og brevene som omhandler «å komme til troen»

TIL TRO; vi har altså kommet til tro. Dette er jo det engelske ordet «believe». Som kan sies på den måten for å bruke det andre ordet «faith» Vi tror til tro.

Altså hele verden ligger badet i nåde. Det er ikke slik at når vi kommer til tro så kommer vi «inn under nåden». Vel er det brukt i Paulus sin utleggelse:

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6:14

Men det er i en helt annen sammenheng.

Så vi er altså kommet TIL tro. Kommet inn under troen. Den troen som er en gave. En nedarvet nådegave fra vår Far. Den er vi født med. ALLE er født med nok tro til å komme til tro. Det betyr at vi er kommet over fra nåden INN TIL troen. Nåden og sannheten er den at dommen er utsatt og Jesus har ved sitt verk på korset og ved sin oppstandelse og opprykkelse gjort en «pakke» klar for alle de som vil TRO. Når vi tar imot denne nåde gaven, frelsen i håpet om evig liv, så kommer vi inn i at den rettferdige skal leve; VED TRO. Vi er altså kommet over i å være troende barn med arverett. Ingen arver av nåde. Nåden er at vi skal ha en mulighet til omvendelse.

Du mener kanskje med dette at jeg som trykker på tastaturet er under loven. Ja takk Jesus Kristus, jeg er under loven. Halleluja. Selvfølgelig er jeg under noe som Herren har lagt i mitt hjerte ved å døpe meg i den Hellige Ånd og Ild og i tillegg skrevet det på mitt sinn. Ja jeg er under loven. Det til de grader. Ja jeg nekter å kompromisse Ordet og Loven. Det er å være under loven. Jeg myrder ikke, jeg stjeler ikke, ja jeg prøver å holde hele loven. Men jeg er ikke under de forskrifter som ble skrevet ut til jødene. Jeg er ikke omskåret og vil aldri bli det på forhuden av kjødet. Men jeg er omskåret på hjerte. Jeg fraholder meg ikke fra visse typer mat, men jeg avholder meg fra, blod og det som er ofret til avgudene. MEN;

Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. Matt 7:12
Den som mener seg gjenfødt og lever et oppstandelseliv og som ikke vandrer i henhold til dette, ja han er verken gjenfødt eller under loven. Så nå alle dere som har skreket om at vi ikke er under loven siden annen verdenskrig, er det dette dere mener at vi ikke er under?

Esek 11:19:

Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,

Jer 31:33:

Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel! Apg 15:28f

For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.

3M 17:11

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Ja jeg sørger for å ha gjerninger. For uten det er troen død. (Se Kapittel om gjerninger.)

Da Jesus døde på korset for våre misgjerninger og stod opp igjen fra de døde og ble opprykket til hvor Han kom fra var verket Fullbrakt. Det er ingen ting vi kan legge til. Men det hjelper jo ikke hvis vi ikke tar imot denne gaven av kjærlighet og nåde. Ja det er ubetinget, ja det er ufortjent.

Det mest «misbrukte» og definitivt det mest misforståtte verset i bibelen i dag er kanskje dette;

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8

Dette ordet nåde som er så tatt ut av sammenheng at vi nesten aldri bruker å referere hele dette verset og langt fra de neste;

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:9f
Dette ordet og med denne oversettelsen er brukt 122 ganger i (King James Version - KJV). (Grace)

Det er kun brukt en gang i Lukas og tre ganger i Johannes. (KJV) Bruker vi en annen oversettelse (New Living Translation - NLT) får vi et resultat på 83 i «brevene» og ingen - 0 - i evangeliene.

Det er i brevene til Paulus at vi har tyngden av bruket. KJV = 86 av 122(16)

Og hvorfor bruker Paulus dette så mye? For å la jødene og andre som er kommet til tro få forståelsen av at vi IKKE kan bli frelst en dag på grunn av gjerninger. At vi ikke vil bli rettferdiggjort ved å holde loven. For å være korrekt, vi kan jo det, men ingen vil greie det. Jesus er den eneste som har holdt hele loven og vil bli den eneste med suksess i den «øvelsen». Han kunne gjøre dette blant annet fordi han var blottet for hovmod.

Så hvorfor har vi brukt et ord så mye som Paulus må bruke for å la de gjenstridige om mulig forstå. Selv etter Jerusalem møte var det jo nesten umulig å få disse judaisme besmittede hedninger og selvfølgelig jøder til å forstå at det bare er av ufortjent nåde. Det er jo derfor Paulus og de andre apostlene har måttet skrive mesteparten av brevene. Vel var det på sin plass å irettesette de kraftig for andre ting også, men hovedtyngden ligger her.

Vi skal være klar over at hvis apostlene ikke hadde vært så indoktrinert av judaisme og likeledes alle de nye troende, samt at hvis alt hadde foregått etter den Hellige Ånds befalinger hadde vårt NT vært ganske mye slankere. For å ha det helt klart. Hvis Israel, den første menigheten, ikke hadde rotet det til ville også GT vært svært så tynt. For ikke å snakke om Adam og Eva, hvis de ikke hadde rotet det til ...

Som vi ser så er det altså på grunn av feil og mangler, eller skal vi være korte å si på grunn av hovmod at vi har en så feit bibel.

Jeg tror vel den kunne vært fylt med mye mer av Guds herlighet og historier om lydighet og blitt enda feiter enn den er i dag. Men det er en annen historie.

Saken er nemlig at der vi bommer er at vi tar disse brevene til Paulus til hovmodige menigheter og bygger nye grunnvoller på det som vi kaller doktriner. Hovmod. Brevene til Paulus, innåndet av den Hellige Ånd, er jo skrevet for å utlegge Evangeliet og Testamentene. For å nærmere forklare at vi er rettferdiggjort av tro og ikke av gjerninger.

Det vi må forstå er at vi skal bygge grunnvollen på Jesus Kristus Evangelium og ikke noe annet. For så hvis nødvendig, benytte oss av brevene dersom en vrang «nyfrelst» ikke har fått det med seg. At;

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16
det står ikke; «for Gud var så grei mot verden at Han ga dem ufortjent sin Sønn» - altså er det ikke uttrykt hvor nådefull Gud er. Nei det er uttrykt hvor kjærlig Gud er. Dette er forøvrig det nest mest misbruket verset stående alene. Eller kanskje det deler plassen med ovennevnte Ef 2:8?

Du mener stadig at det er det samme med nåde og kjærlighet?

Så da kan vi forklare deg at en dag, hvis du holder ut og er tro til enden, vil du stå foran Jesus Kristus domstol og få høre disse Ord;

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21
Så vil du gå inn til Jesus som venter på Bruden som Han har vasket ren i sitt Blod. Så vil det bli Bryllup. Og hvis du tror at Jesus gifter seg med sin forlovede og sier at; «du skal bare vite det at det er bare på grunn av ufortjent nåde jeg tar deg til ekte», så tar du feil. Han vil si som sant er ved et Guddommelig ekteskap; «Jeg Elsker deg min Kjære». Helt uforbeholdent. Ikke fordi og ikke på grunn av. Det er derfor Han utøste Sitt Blod. Av uforbeholdent kjærlighet. Det er derfor Han kunne si og sier i dag; tilgi dem for de vet ikke hva de gjør mens vi spikrer Ham til korset på nytt og håner og spotter Ham med våre falske doktriner og hovmod.

Men Halleluja, vi er elsket, åhhh som vi er elsket. Men våre synder er hatet. Gud vil alltid håndtere synd. Det er derfor Han er Rettferdig.

Men så vil det bli tid for Arv. Og hvis du tror at din Far vil stå der med pekefingeren løfte og si at; «dette skal du vite, du ex syndige barn, at det er bare på grunn av ufortjent nåde Jeg lar deg arve Rike», så tar du grundig feil. Vi arver av kjærlighet sammen med Jesus fordi vi er elsket av Faderen. Fordi vi er Født på Ny. Født av Gud. Han ga ALT for at det er en glede for ham i Kjærlighet å gi oss Riket. ALLE som er medlem av en familie er jo født inn i den. Og har dermed de rettigheter dette fører med seg. Vi vil IKKE arve av nåde, men av Rettigheter som barn.

Derfor heter det;

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:12f

Vi arver fordi det er automatikk i at ekte Barn Arver. Det er også automatikk i at vi er ett med vår ektefelle. Ikke at vi kan forfekte at vi har rett til noe som helst eller at noe som helst er fortjent. Men vi skal vite at;

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6
Så kan vi da snart slutte å kalle våre kirker og tjenester for «Only Grace»? Det er nemlig ultra misvisende. Det er mulig vi stadig er på melk, men en dag må vi da forstå med hjerte at denne nåden IKKE kan stå alene?

Så la oss ta tak i innledningen av dette Kapittel. Denne falske nådes forkynnelsen har den store triste feilen, på toppen av at den sender mennesker på vei mot helvete, at en troende aldri får vite hva han/hun kan bli i Kristus og Kristus i dem. De blir flytende rundt på et hav av falsk nåde, på en liten flåte som heter lyst.

I stedet skulle de ha kommet seg fra nåden over i troen. Ja dette er det som skjer nå vi tar imot nåde gaven som heter frelse. Vi flytter vårt fokus over fra nåde til tro og lydighet av kjærlighet. Vi etterstreber Sannheten, Jesus. Vi reiser i sted rundt på et hav av tro på et stort skip som heter lydighet som er bygd i Kjærlighet. Vi seiler med Helliggjørelse som medvind og med troende nyhøstede sjeler i lasten.

Ikke med en last av lyst og synd som hvert øyeblikk er klare for den minste bølge til å sende oss ned i dypet av det falske nåde havet som vi tror vi flyter på. Det vi flyter på er derimot hovmod og det står som kjent for fall. Det finnes ikke noe mer syndig og nærmere å spotte den Hellige Ånd enn å forfekte at Jesus døde på korset så vi skulle kunne fortsette å synde og leve ut våre lyster. Det er bare Guds tålmodighet som holder ut med dette, men Han har sendt oss forvirring da vi ønsker å høre det som klør i øret.

Men likevel, ve dere ulver i fåreklær som forvrenger Jesus Evangelium. Dere er forbannet. Hvis jeg treffer dere personlig vil jeg overlate dere til satan så dere kan bli tuktet i kjødet for om mulig å bli frelst på Herrens dag.

Vi kan ikke forlate dette Kapittelet uten å ta et oppgjør med hva som blir forkynt av falsk nåde fra Singapore til Houston. Det har fått et navn og det er «hyper grace». Vi velger å kalle en spade for en spade og bruker derfor ordet falsk. Vi kjenner alle til denne falske forkynnelsen som alltid blir pakket inn i det vi kaller «prosperity teaching» - altså; fremgang, suksess og overflods forkynnelse. Det er kjente bibelvers som brukes, men helt ut av kontekst. Bare for å gi en pekepinn så har en av disse sider på vårparten i 2013 på Facebook disse tall: 3,457,619 likes · 1,712,450 talking about this ...

Alle har vel mer eller mindre en viss peiling på hva som kommer nå så la oss begynne. Det går rett og slett ut på å forsikre den søkende om at det ikke er behov for; Helliggjørelse, bli født på ny, omvendelse, enhet, gjerninger som kommer av troen, osv, osv. De ulvene i fåreklær som holder på med dette og skrive bøker om dette gidder ikke lenger skjule sin agenda. De sier åpent rett ut at de ikke er kalt av Gud til å forkynne omvendelse. De skal forkynne nåde og håp. Det er det verden trenger i dag. Det er jo i omvendelsen dette ligger. Hvor langt ut på viddene går det an å komme.

Vi har blitt og er så oppsatt i de siste generasjoner med å forkynne «frelses sikkerhet» eller «frelses visshet» inn i livet til den nyomvendte at vi har gått til ytterligheter. Likeledes har vi blitt desperate på så folk «frelst» at vi har gått til ytterligheter. Ytterligheten er selvfølgelig først og fremst at vi har overtatt Jobben til den Hellige Ånd og dermed fått inn over oss et ultra hovmod. Som nevnt i kapitlet om et omvendt evangelium. Vi tror ikke at den Hellige Ånd kommer til å gjøre det Han har kommet for å gjøre. Vi sier til og med at Han ikke lenger vil overbevise om synd og dom. Bare om rettferdighet. Hovmod og atter hovmod.

Så er det da noen mulighet for å slutte å forkynne at nåden frelser. At det ikke er behov for omvendelse? Ikke behov for å bli født på ny? Skal vi snart slutte med å tilbe nåden som om det er en person? Igjen; omvend dere fra deres hovmod alle dere falske forkynnere.

Det heter ikke at så blir disse fire stående; Nåde, tro, håp og kjærlighet.

Nei det står om kjærlighet, det handler om kjærlighet og det blir alltid om kjærlighet. Vi har fått kjærlighet for å kunne elske.

Så når vi ikke hører om det lenger, men kun om at det er nåde over nåde for alt og alle så blir vi nødt til å korrigere. Gud vår far er Kjærlighet. Ubetinget Kjærlighet, Agape Kjærlighet. Gud Allmektig Skaper av Himmel og jord gav sin Sønn for oss. Vi har intet begrep om hva det vil si. Vi bør være ytterst ydmyke på at dette og ikke ta lett på det. Når vi sier at det kostet Gud alt å gi oss muligheten for evig liv med Ham så er vår forståelse av dette ganske liten, selv om den Hellige Ånd noen ganger gir oss et glimt og vi har som gjenfødte blitt badet i Hans Kjærlighet ved Åndsdåpen.

Det er ingen ende på Fars tålmodighet med oss. Når vi leser hvordan Han var og er tålmodig med Sitt utvalgte folk Israel så begynner vi å se rekevidden.

Men det startet mye før det.

Jeg har latt tanken spinne litt rundt dette med:

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. 29 Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. 30 Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. 31 Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen. 1M 1:26-31
På dette tidspunktet før denne samtalen mellom «oss», «Far Sønn og Hellig Ånd, så må det jo ha blitt diskutert om det var «verdt» det. Jeg mener De visste jo hva som ville bli konsekvensen av å få mange barn. De visste hva det ville koste å gi Sønnen en Brud. De ville bli ultra ulydige og til slutt måtte Far sende den eneste Ekte Sønnen Han hadde for å rette opp.

Mulig at Jesus gjorde Far oppmerksom på at; «hvis vi skaper mennesket vil Jeg en dag bli nødt til å forlate Deg, blir født inn i denne verden som kommer til å bli voldsomt ondt på grunn av hovmod, og Du vil bli nødt til å slakte Meg og la Mitt blod flyte ut til renselse».

Som vi ser så kommer Nåden noe til kort her da vi ikke lenger kan snakke om noe ufortjent. Og ikke heller noe fortjent. Kun Kjærlighet. Kjærligheten det ligger i at på tross av viten om at en dag måtte dette skje, at skapelsen ville korsfeste Skaperen, så var ønske om å elske å bli elsket så enorm og det er helt umulig for oss å fatte. Vi tror vi vet noe om Kjærlighet. Glem det. Vi har ikke peiling.

Skulle Gud Far ha mange Ekte Barn og skulle Jesus en dag stå Brudgom så måtte dette skje. Men det og allikevel la det skje, og tillate at skapelsen ville utøve en slik ond super motbydelig handling, og på toppen tro at de gjorde Skaperen en tjeneste, var selvfølgelig så motbydelig at et menneske ikke har noen som helst mulighet til å skjønne avgjørelsen og da igjen lidenskapen og kjærligheten i det å ville ha Barn og ville stå Brudgom.

Og på toppen av et hele må Jesus ha sagt; «Og Hellige Ånd når Jeg har fullbrakt verket må Du ta over og vi er jo Alle klar over at Din oppgave ikke vil bli verdsatt noe mer enn Min. Du vil bli ignorert, forsøkt bundet, og få vil til slutt overgi seg, men de som spotter deg vil aldri få tilgivelse»

Ja jeg mener å ha tillatelse til å dele og legge ut her hva som kan ha vært en samtale mellom Far, Sønn og Hellige Ånd. Slik at vi en stund forhåpentlig vis kan glemme denne billige nåden som blir forkynt i dag der hvor den Totale Kjærligheten skulle vært forkynt. Vi kan ikke lenger holde på som vi gjør. Det må snart bli en stopp på at vi gjør dette verket om til en billig «Gud elsker meg og vil at jeg skal være lykkelig så nåden dekker alt»

Vi er forpliktet til å forkynne Guddommelig Kjærlighet. Ikke billig nåde. Vi må huske på som nevnt før at vi ikke elsker Jesus mer enn vi elsker neste. Mer enn den vi misliker mest. Nåden dekker ikke det hovmodet det er å overse dette. Vi må komme ut av dette med å tro at ikke den rene forkynnelsen om denne Kjærligheten vil sette oss i stand til å høre hva Ånden har å si til menigheten. Vi må komme ut av det hovmodet det er og ikke la den Hellige Ånd få overbevise oss om synd, rettferdighet og dom. Vi må komme ut av det hovmodet det er og tro at vi kan skjønne denne kjærligheten som har brakt oss i posisjon til å tro. Vi må komme oss over fra hovmod til ydmykhet å få vår forkynnelse bort fra nåde og inn i Kjærligheten. Ingen som får oppleve denne kjærligheten vil tro noe annet at det er av nåde ved tro. Ånden vil sørge for og overbevise om det.

Jeg forkaster ikke troen, for er det frelse å få ved nåden, er altså Jesus død forgjeves.

Hyper nåde - falsk nåde - billig nåde med mer ...

7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. 8 Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder. Og nå gjør de slik mot deg også. 1Sam 8:7f
På samme måte har vi i dag forkastet Jesus fordi noen korrupte loviske forkynnere har gjort det slik at vi har flyktet over fra en grøft, gjennom lyset midt i veien, og over i den andre grøfta. Men vi vil ha det. Så Herren gir oss hva vi ønsker og hva som klør i øret slik at villfarelsen vil bli stor, kjærligheten blir kald hos de fleste og alle profetiene vil gå i oppfyllelse, ikke minst:

... Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk 18:8 (del)

Jeg har fundert på dette en tid og spurt den Hellige Ånd hva er hovedårsaken til villfarelsen? Svaret er hovmod selvfølgelig. Vår «gud» i dag er som alltid og gjennom alle tider; ego. Dette gjør at når noen av oss forviller seg som sønnene til Samuel, benytter vi oss av muligheten til å klage og syte og forlanger forandring på Herrens forordninger. Akkurat som om det er Han som har skylden i vår syndige natur.

De som lever og preker i dette hyper nåde konseptet mangler nettopp dette med å ønske å gå på veien som kalles Helliggjørelse. De er ikke en gang i nærheten av å skjønne med hjerte ordet Helliggjørelse. Langt mindre konseptet. De beskylder andre som velger å gå på den smale vei for å fokusere på synd når de snarere tvert imot fokuserer på omvendelse som Herren har befalt. De selv fokuserer på synd, men da speilvendt. De ser ikke skogen for bare trær i den forstand at de ser ikke trærne fordi skogen av nåde skygger for alt og alle som er i nærheten av å prøve å forklare at Jesus nettopp måtte dø på grunn av synd.

De forfekter at omvendelse ikke er nødvendig på en daglig basis og har en forkynnelse som at en gang frelst alltid frelst og at synd er å ikke tro på Jesus, men bommer på målet med hele skytebanene fordi de har glemt å definere tro. Når du ber dem definere tro så vil de si at det er å bekjenne Jesus og de har med vilje fortrengt den bibelske sannhet at man trenger å bli født på ny.

De forfekter at den Hellige Ånd ikke overbeviser «troende» om synd, bare om rettferdighet. De mener at det er de «der ute i verden» som skal bli overbevist om synd. De har ikke en gang skjønt dette:

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Luk 2:11

De har aldri fått med seg at Jesus ble sendt til menigheten. At hele Skriften, Ordet er skrevet til menigheten. At Kongen ble sendt til Guds Folk, menigheten, men at de ikke ville ha Ham. At det dermed i Guds store Nådes-plan ble en mulighet for hele verden å ta del i denne nåden, denne nåde gaven som Frelsen er. Nok en gang har de på grunn av sitt ego skutt langt over målet og deres giftige piler trenger seg inn i alt for mange uskyldige forbipasserende.

De har fordreid hele brev til menigheten og har ikke fått med seg verken innledning eller avslutning:

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Rom 2:4
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17
De hyler ut om en dømmende holdning fordi de har så ultra mye å skulle av sitt fremtredende ego og mener at det er de som forkynner omvendelse som de må ta avstand fra.

De vil bli stilt til ansvar for dette en dag og foran Jesus Kristus Domstol. Da vil mange få et sjokk når de skjønner at nåden ikke dekker noe som helst. Jesus ble sendt for å forkynne omvendelse og Johannes Døperen ble sendt i forveien for å forkynne omvendelse. Og vi ble sendt til å forkynne omvendelse. Menigheten måtte tilbringe 40 år i ørkenen og alle unntatt to måtte dø i ørkenen på grunn av at de ikke skjønte dette med omvendelse.

Den Allmektige Gud har ikke forandret seg siden da og kommer heller aldri til å forandre seg. Han vil alltid forlange omvendelse og Han vil alltid håndtere synd. Dette er Hans Hellige vesen. Det er av denne grunn Jesus måtte forlate den Herlighet Han hadde fra Evighet av å bli født inn i denne verden for nettopp å forkynne den Hellige Sannhet at det finnes ingen snarveier til Gud. Kun gjennom Hans verk på korset ved som nettopp var til soning for synder. Nå da disse bespottende forførte nådes forkynnere prøver å fordreie den sannhet så vil de en dag måtte svare for dette.

Ve til alle dere som med vitende å vilje fordreier Evangeliet og utvanner det til de grader at det ikke er til å kjenne igjen. Dere har forbannet dere selv med denne handling og vi anbefaler omvendelse.

Wednesday, May 21, 2014

Profetisk advarsel om endetiden av Stanley Frodsham

Stanley Frodsham.(1882-1969) Skribent redaktør og forkynner som tjenestegjorde i pinsebevegelsen i over 60 år. I 30 år var han redaktør for Pentecostal Evangel. Han er mest husket for de 15 bøkene han skrev, den mest kjente er en historie om pinsebevegelsen, "Med Skilt Etter" (1926, revidert 1946) en samling av Smith Wigglesworth sine prekener 'Ever increasing Faith " (1924) og hans biografi om Smith Wigglesworth, 'apostel of Faith " (1948).

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham. Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Broder Frodsham var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England.
/ /

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk.

Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham.

Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt. Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære.

Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet.

Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi Skriften.”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager. Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem. Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet.

Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

/ / Stanley Frodsham