Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, August 30, 2014

Er du innskrevet i Livets Bok?

bibel

Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Åp 13:8

Her må vi legge merke til at alle som ikke vil stå imot dyret ikke har sitt navn skrevet i Livets Bok.

Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen. Åp 17:8

Likeledes her; alle som vil undre seg og ikke skjønne har ikke sitt navn innskrevet i Livets Bok.

Dette betyr som sum at hvis du ikke kan og vil se klart hva og hvem som dyret dreier seg om og i tillegg hvis du vil skjønne, men lar være å stå imot så har du ikke ditt navn innskrevet i Livets Bok.

Da blir ganske alvorlig når man ikke greier engang å gjenkjenne og stå imot Skjøgen som sitter på dyret som er så klart beskrevet. Og enda verre hvis man toppen av dette samarbeider med henne.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

I denne by ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er blitt myrdet på jorden. Åp 18:24

Det er ikke tilfeldig at vi har blidt bedt om å vende det andre kinnet til og å tåle lidelse, ondt og forfølgelse når vi har blir bedt om å angripe og gi dobbelt igjen til Skjøgen. Så når man er så blind at man ikke selv kan regne ut hvilken by som har huset de som til alle tider har myrdet folk over hele jorden som tilhører Jesus så er det vel ikke så rart at navn ikke står innskrevet hos Jesus.

Jeg anbefaler alle som ikke er opplyst til å studere Skriften om igjen, trekke seg fra feige og feilaktige verdslige argumenter og slutninger og falle på sine knær for Jesus og omvende seg slik at man igjen kan bli innskrevet dersom man skulle være utskrevet.

Nå er de jo de som har den læren at Han som har Makt til å innskrive ikke har makt til å utskrive, men de tar skammelig feil. De er på toppen av sin hyklerske, rebelske vantro meget hovmodig.

No comments: