Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, August 28, 2014

Ikke vri på Skriften så du bli lik satan

2Kor 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Det er selvfølgelig mange Skriftsteder som blir vridd på med henblikk på å tilpasse sitt eget liv til Skriften. Men når det gjelder gjengifte er vel dette det mest brukte. Man prøver å forklare med dette Skriftstedet at ens første ekteskap er annullert selv om ektefellen lever. Som da er feil. I Himmelen er dette ekteskapet gyldig til en av ektefellene dør.

De har sjeldent lest neste kapittel som begynner slik:

Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. 2Kor 6:1

Her kommer en forklaring på hvorfor og hvorfor det er feil i sammenhengen og referer til 2. Kor 5:17 som et ”brekkmiddel” mot Guds Bud og Hans Fordringer.

Jak 1:17:
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Mal 2:16:
For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.

Så Jesus hater stadig skilsmisse. Hvis vi skulle velge å skille oss på grunn av hor er det stadig på grunn av harde hjerter. Jesus hater all skilsmisse.

Matt 19:8:
Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.

Matt 19:6:
Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

Matt 6:15:
Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.

Tilgivelse og gjenopprettelse er stadig det Herren vil i enhver sak.

Så hvorfor vil så mange ha det til at dersom man er skilt som ufrelst, forblir skilt (ikke ”gifter” seg igjen), kommer til tro og da dermed forfekter at det er fritt frem og igjen gifte seg med hvem man vil selv om ektefellen lever?

Jeg har hørt og lest mange fordreininger av 1. Kor 7 når det gjelder dette og her er noe av det man konsekvent utelater når man referer til innledende vers om ny skapning.

1Kor 7
10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann.
11 Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.

1Kor 7:39
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

Her taler Paulus ved den Hellige Ånd til menigheten. Det betyr at hvis du sitter som nyfrelst og skilt i menigheten og hører dette (eller nå leser dette her på FB) så har du bare en ting å gjøre. Søke gjenforening med din ektefelle. Det er helt klart Herrens vilje etter det vi har fått bekreftet i versene ovenfor. Hvis man mener at dette ikke lar seg gjøre, husk intet er umulig for Herren, så skal man fortsette å leve ugift.

Det de fleste gjør er å angripe de som kommer med denne forkynnelsen som her over og kaller Gud urettferdig eller urimelig. De må selvfølgelig omvende seg omgående.

Her er en historie om hvordan de gjerne behandler de som nekter å kompromisse Guds Ord.

Matt 14
3 Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips hustru.
4 For Johannes hadde sagt til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å ha henne.
5 Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet.

Hvorfor var det ikke lovlig for Herodes å ha Herodias? Fordi hans bror som var gift med henne stadig levde.

Johannes ble selvfølgelig lagt for hat av den øverste ”religiøse” leder og av hans samboer. Akkurat som i dag. Og hva skjer videre, djevelen klekker ut en plan for å få forført Herodes til å halshugge Johannes. Hvem bruker han om ikke Herodias’ datter som da denne horebukke også lystet etter. (Som i så mange andre lignende ”ekteskap”) Planen er klekket ut på satansk vis og datteren kommer inn til sin mor med Johannes’ hode på et fat.

Det er dette også mange som velger gjengifte, men er undervist om det motsatte, ønsker. De skulle gjerne se hodene til de som nekter å kompromisse på et fat. De kan selvfølgelig ikke si dette. I stedet vrir og vrenger de på Skriften. Resultatet blir det samme. En dag vil de svare for alt foran Jesus Kristus Domstol.

Så et godt råd til alle dere hodejegere. Omvende dere og søk Herrens vilje. Ved omvendelse må dere da slutte å leve i dette skamfulle samlivet. Dere skiller dere ikke når dere forlater hverandre. Deres andre ”ekteskap” er aldri registrert i Himmelen så lenge ektefellen til en av dere lever.

No comments: