Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, December 22, 2014

Jesus trengte aldri å beseire lyst til synd

bible-02

Jeg finner det nødvendig å bruke noe tid på å kartlegge en ny falsk lære som jeg ikke har vært kjent med før. Og takk Jesus for det, men også takk for at jeg nå er i posisjon til å avsløre denne svindelen av en ny type hypergrace (falsk supernåde) som har tatt en annen karakter en fra tidligere.

Denne læren forfektes av de som enda ikke har fått sitt sinn fornyet ved gjenfødelse. Eller som er i ferd med å bli gjenfødt, men har blitt lurt til å tro at de allerede er gjenfødt. Det hele er for å forsvare sine syndige lyster som ”OK”. Altså ikke synde, men lyste. De skjønner altså ikke at å lyste feil er å synde. Og dermed da ikke ta det så ”høytidlig” om man har syndige lyster.

Jeg ønsker ikke å komme inn på de Skriftsteder de bruker for å rettferdiggjøre læren og da heller ikke Skriftsted for å rettferdiggjøre falskheten da det hele vil og er forstått slik at det faller på sin egen urimelighet. La oss resonere:

De sier at man må bekjenn at Jesus er kommet i kjød og så legger de til; det syndige, lystfulle kjød som er av Adam. Hvis ikke vi bekjenner det så er vi Antikrist.

Med dette forklarer de at vi må bekjenne at Jesus kom i syndig kjøds lignelse og hadde derfor når han vandret her ikke bare tester (fristet av djevelen) og prøvelser, men også slet med de samme syndige lyster som vi sliter med før gjenfødelsen. De sier til og med at man vil slite med disse syndige lyster etter gjenfødelse. Nå kan det jo gå en tid før sinnet er fornyet nok til av vi kan deklarer frihet, men det er ikke saken. Saken er at etter en gjenfødelse så hater man synd og lyst til synd.

Alt dette sier de for å rettferdiggjøre at de har slike syndige lyster, men mener seg gjenfødt. De sliter med det fordi de vil ha det. De er altså ikke blitt satt fri og har ikke fått sitt sinn fornyet. Men det er selvfølgelig ikke det verste, selv om det er ille nok. DE PRØVER Å TA GRUNNVOLLEN UT AV DEN KRISTEN TRO. FOR HVIS JESUS SLET MED SYNDIGE LYSTER SÅ VAR HAN IKKE VERDIG TIL Å DØ FOR VÅRE OG DERFOR FINNES DET NÅ DA IKKE (HVIS DENNE GRUSOMME LØGNEN SKULLE VÆRE SANN) NOE OFFER FOR SYND OG VI ALLE ER EVIG FORTAPT.

Jesus sier klart ifra at Han er ett med Faderen når han gikk her nede. JESUS HATER ALL LYST OG SYND OG ONDT OG URETTFERDIGHET OG HAR ALDRI HATT FRA EVIGHET AV NOE LYST TIL DETTE. Ikke vært fristen av dette og aldri syndet. Nå sier de som har denne læren at ja Jesus har aldri syndet. Men de slår bena under sin bekjennelse for de sier at han måtte beseire sin lyst til å synde! Altså synden Han etter definisjon av Skriften NOE HAN DA DEFINITIVT IKKE GJORDE. Hans lære er at hvis du ser på en kvinne med lyst så har du allerede drevet hor.

Videre lærer de dette for å kunne verifiserer at det skal være mulig for oss å bli helt lik Ham mens vi er her nede. Ikke lik Han som Han er nå, men lik Ham som Han vandre her nede. Fordi han slet med lyster som han måtte overvinne siden han da var født (som de sier feilaktig) etter sed fra Adam så kan vi bli lik Ham selv om vi sliter med lyst til synd. Vi skal dermed ikke ha noen fordømmelse fordi vi er lik med Kristus er i Kristus og vandrer i Ånden.

Alt dette faller på sin totale misforståelse av Skriften. Man kan ikke enga ha lest hva Herren sier til Maria om at det som er i henne er av Gud. Altså de forfekter Josef som far til Jesus. Det har altså rablet for de uten at de vet det.
Og alt dette bare for å kunne slippe å gå veien om fornyelse av sinnet. Dette fordi de vil ha sine verdslige lyster og oppførsel. De benekter at vi skal ha fred og seier i vår vandring og ikke ha en mengede lyster å slite med. De sier at å ha en mengde lyster å slite med er helt ”normalt”. Det som er helt normalt er å bli forfulgt for å gå imot slik lære som dette, men det er det selvfølgelig ingen forståelse for. Det som er normalt er på bli forfulgt fordi man forkynner et rent Evangelium hvor hen man ferdes. Det som er normalt er å gå ut og elske sine fiender. Ikke trøste sine venner med at det er helt likt Jesus å ha alle slags lyste stadig iboende og stadig forfekte gjenfødelse.

Hvis vi ikke tar ultra sterk avstand fra dette og fordømmer dette vil vi snart ende opp med en del lyster selv. Hovmod kommer føre ett fall og det er ultra hovmodig å ikke sterkt ta avstand fra dette.

Jesus trengte aldri å beseire lyst til synd. Han har alltid hatet synd og lyst til synd.