Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, May 05, 2015

Vranglære i Filadelfia Oslo (og i de fleste andre karismatiske)

apostacy  DET STORE FRAFALLET – DEL 2

Se for øvrig mitt brev til menigheten om diverse spørsmål som de nekter å svare på.

http://libertyboy.blogspot.com/2015/05/en-sjekkliste-for-din-menighet.html

Man kommer ikke utenom å neven tidligere forstander i menigheten når man skal ta et oppgjør med det som har ført denne menigheten ut i hengemyra. Det skal videre nevnes at han er blitt godt hjulpet av sin barndomsvenn Håkon Jahr:

”Vi har mange søsken i den Romersk Katolske Kirke” (RKI – institusjon ingen kirke) – vel det er mulig vi har noen som er i ferd med å gå ut av Hora fra Roma, men det tar ikke årevis. Ikke engang månedsvis. Dette at vi har så mange søsken i RKI ble forkynt for ca 10 år siden og det er ikke mulig å spore noen som har gått ut av henne i Norge (meg bekjent). La oss ikke diskutere hvor mange søsken vi har i RKI i Norge, men la oss bare konstaterer følgende:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:4-8

I Sverige derimot så har noen gått inn i henne isteden. Dette kaller alle disse 3HØF* å konvertere. Hvis vi alle er søsken er det ikke behov for å konvertere. Ulf ”apostasy” Ekman har slått det fast at han ikke kan ta nattverd med tidligere søsken. Dette sier alt. Det er offentlig fra RKI at vi er adskilt, da bortkommende søsken. RKI slår også fast at det ikke er frelse uten i RKI. Dette kalles da ofte i Skriften for hor og uttukt.

Dette forførende økumeniske kjetteriet forkynnes av tidligere forstander og nå TV-PASTOREN, Egil Svartdahl og menigheten deler dette syn. Inklusive Tangen (eldste) og Hegertun (1/3 forstander). Dessuten deler de og menigheten (les: eldste, forstandere, pastorer og lederteam), hans syn på det Økumeniske, som i hovedsak er at vi skal ha enhet på tvers av enorme uenigheter.

Det som er trist i denne sammenhengen er at når vi nevner yndlingen til ”kristen-norge” så er det slik at piggene kommer ut fordi flesteparten ser opp til menn i stedet for Jesus. Dessuten så har Svartdahl en agenda om å bli godt likt av alle og det har han jo lyktes ganske godt med.

Luk 6:26:

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!

Når det gjelder Karl Inge Tangen så har  han forkynt at vi ikke trenger å tilgi med èn gagn. Vi må gjerne vente litt. Dette er han konfrontert med og vi håper at også han har omvendt seg fra denne type forkynnelse. Andreas Hegertun er også konfrontert tidligere med falsk lære. Dessuten så sier Tangen at Ildsjøen er å regne som billedlig og fellesskapet kommer føre Jesus. Så har vi uttalelsen om homofili og ”samme kjønn ekteskap” i KS og VL sammen med Hegertun. Ungdomspastor Kristian Bugge Halvorsen uttaler seg også i KS. I tillegg kommer jo Hegertun sin uttalelse på NRK om at Jesus ikke er den eneste veien til Gud.

Tangen utaler også:

”Ordet og handlingen er ikke uviktig, men fellesskap har blitt en mer grunnleggende dimensjon enn ordene, for det handler om Guds natur. Gud er fellesskap — fader, sønn og hellig ånd. Denne innsikten virker også inn på hvordan jeg preker”.

Andreas Hegertun er full av tvil og mener at dette er en del av troen. Samtidig sier han at han skulle ønske at Bibelen ikke sa det den sa om homofili (og andre saker) da han har venner som er homofile og synes det er vanskelig og kommuniser med dem når alt dette negative om homofile står i Skriften. Likeledes finner han Jesus som krass og sen til å svare på bønner. Ordet ”nåde” får han til å tenke på U2-låten ”Grace”. Han referer gjerne ateister i stedet for Guds Ord. Hegertun arrangerer gjerne tog mot forfølgelse i stedet for å be om å få en sterkere rygg til å bære forfølgelse for å kunne juble for å bli funnet verdi til å bli forfulgt. Tangen derimot er vel mest opptatt av fotball som så mange andre pastorer.

Likeledes står de for invitasjoner av folk som Bill Johnsen (Kundalini ånd JDS lære), og opphøyer andre kjettere i sine taler i stedet for å referere til Guds Ord. Videre løfter Tangen opp Toronto og Pensacola som ”vekkelse”, mens ”alle” vet i dag at disse steder bare var og er yngleplass for urene ånder.

Jeg har med egen øyne sett hva disse ånder har gjort og stadig gjør i samlinger, bønnemøter og med de som er (har vært) spesielt involvert i Kapellet med sjelesorg. Dette går da Tangen og Hegertun gode for. Nærmest fordi de ikke har visdom nok til å se noe av dette. De går heller i ”herlighets tunnel” eller ”power tunnel” eller hva de nå velger å kalle det og prøver seg med litt ”sooking”. Fremhever herlighets teologi, støtter opp om ”kingdom now teologi” og en del annet.

Det verste er antagelig dere såkalte ”invitasjon til å bli frelst ved en frelsesbønn” på Filadelfia sin nettside. Det er en invitasjon til Helvete og ikke til Himmelen. Likeledes lysetenning og doktrinen om ”kom å ta nattverd så er du frelst”

De har liten eller ingen forkynnelse angående:

Gjenfødelse slik Skriften beordrer ved tro, omvendelse, renselse fra synd i Jesus Blod, tilgivelse, lydighet, helliggjørelse, utholdenhet til Enden, dåp i vann, dåp i Hellig Ånd, oppstandelse fra døde og evig dom. Og alt det andre som Jesus sier om at Veien er trang og vi må ta opp korset hver dag.

De tror de er viderekommende, men trenger til melk fordi de tar ikke sjanse på å formidle et rent evangelium i tilfelle de skulle støte noen. De er dermed kommet under dette:

Mark 8:38:

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler.

6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, 7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:6-9

Så jeg ber dere alle:

11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys. Ef 5:11-13

På toppen av dette er bunnen nådd idet de godkjenner, Tangen gjennom å stå på samme talerstol og Hegertun gjennom medlem av Lederrådet, at en katolsk prest skal komme og tale på Toppen (nå da å lese; bunnen). De omfavner tidligere kollega Lars Christian Gjerlaug (ungdomspastor) i hans entusiasme når han skriver om dette scoooopet som Lederrådet og Toppen komiteen har fått til. Videre skriver KS ved Gjerlaug at når en representanten fra paven; altså da en representant fra Hora i Roma, selve djevelen, skal tale på våre møter så vil det gjøre Jesus brud både helere og mer attraktiv. Dette trenger vi ikke å kommentere annet enn ved å kalle de ved sitt rette navn; 3HØFStjerne.

Se artikkel:

http://libertyboy.blogspot.com/2015/04/hun-tok-da-grundig-feil.html

og

http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/lederradet-lyver.html

Dette er også bare tippen på toppen av isberget. Jeg kan sitte i timevis å skrive ned vranglæren og hovmodet, men hvorfor heller ikke lese boka ”Hovmod”? Den er gratis:

http://hovmod.norway.com.ph/

Stjerne3HØF – Hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak

No comments: