Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, May 06, 2015

BØNNELISTER – (DET STORE FRAFALLET – DEL 3)

apostacy

Her er mitt synspunkt som vi håper er riktig:
Disse 3HØF* venner og da blokerere og uvenner på Facebook må nødvendigvis, siden de kaller seg troende og søsken (kanskje ikke alle), være overbevist om at det de gjør er riktige og da igjen tro at de er rettferdige i å gjøre Guds vilje i sitt fremme av sin Økumene og der igjen samarbeid med RKI* samt blokkeringer og det å gjøre seg uvenner med andre søsken som ikke er enig. Vi skriver det slik fordi det er noe som går igjen og det er at de som er 3HØF også er UB*.

Derfor er det etter min mening viktig at vi lager bønnelistelister. En liste med de som mener at vi skal samarbeide med RKI og en liste med de som mener det er galskap og samarbeide med RKI fordi de er overbevist om at RKI er Hora i Åpenbaringen og at RKI forkynner ett annet Evangelium.
Likeledes to lister og da en med de som mener det er riktig å gjøre seg til uvenner med de som mener noe annet enn de samt og blokkere andre som ikke er enig med det de skriver. Og da en liste over de som mener det er feil å gjøre seg uvenner overhode og at blokkering bare kan foregå i nødstilfelle* og over en kort tid.

Så kan vi be for hverandre at vi får åpenbaring fra Herren gjennom den Hellige Ånd i Jesus navn. Noen mener kanskje at dette er sarkastisk og spydig, men det er ikke det. Vi mener virkelig at det er riktig med enhet og siden det er splittelse i Pinsebevegelen for øyeblikket så er det jo bare etter Guds Ord at vi ber for hverandre.

Jeg er sikker på at alle oppgitte navn bare må sette pris på at de mottar forbønn. Jeg gjør i hvert fall det. Hvis noen mener seg å være på feil liste så er det jo bare å si ifra så kan de bytte plass.
Enten må vi jo komme til enhet og enighet eller så må vi jo splittes. Vi kan ikke ha det slik som det er blitt nå. Det er ikke Herrens vilje at kroppen skal slite slik den gjør nå. Som den første på lista over de som mener at RKI er Hora og at vi IKKE kan samarbeid med RKI og at vi IKKE skal være uvenner og IKKE blokkere er Kjell Sørsdal
.
*Blokkering; så sjeldent at det skal mer eller mindre ikke forkomme.
*3HØF; ”hovmodige, hyklerske, halvgale økumen freak” enkelt og greit fordi det er hovmod og galskap å påstå at RKI ikke er Skjøgen uten å komme opp med et meget overbevisende alternativ som passer 100 % på beskrivelsen gitt Åpenbaringen. Hyklersk fordi de gir et skinn av å være rettferdig i det de gjør, men kan ikke komme opp med et alternativ for Hora i Roma. Likeledes er det er helt utsvevende (ut-freaket) å påstå at RKI ikke forkynner et annet evangelium etter å ha lest CCC (Catholic Church Catechism). Og det kjøret som blir fremmet i å åpne enhet på tvers av uenighet, som kalles økumene; like dans.

*UB; de som blokkerer (på Facebook) og gjør seg uvenner (un-friend på Facebook) med de som har ett annet syn på det økumeniske, RKI og Skjøgen (også kalt hore*) og ”et annet evangelium”.
*RKI; Romersk Katolske Institusjon (også feilaktig kalt kirke, som også mange av døtrene til Skjøgen …)
*Hore/Hora; "Skjøge" er blitt til "hore" i den nyeste oversettelsen
En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Åp 17:1

11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys. Ef 5:11-13

Forbønns liste:
Egil Svartdahl
Bjørn Olav Hansen
Daniel Egeli
Håkon Jahr
Andreas Hegertun
Terje Hegertun
Kjell Haltorp
Sigmund Kristoffersen
Stephan Christiansen
Anne Gustavsen
Lars Christian Gjerlaug
Frank Erlandsen
Lederrådet i Pinsebevegelsen
Ledelse og eldste i Filadelfia, Oslo
Ledelsen i Jesus Church, Oslo
Korsets Seier (ledelse)
Komiteen på Hedmarktoppen
Ledelsen som inviterte prest i forbindelse med Pinsebevegelsens 100 års jubileum
Lobbyistene fra predikantkonferansen i 2006

Liste over kjente enten blokerere og/eller uvenner på FB knyttet til Pinsebevegelen
Anne Gustavsen for antakelig å ha lest noe hun finner støtende som for eksempel ”hovmodige, halvgale, økumene freak”.
Stephan Christiansen for å ha blitt kritisert for hans invitasjon av Ulf Ekman
Jan-Aage Torp for ikke å tåle sannheten
Øystein Gjerme for å ikke tåle å høre sannheten om den pave pastoren han deler plattform med.
Leiv Holstad for å ha fått et spørsmålstegn ved hans lære
Adreas Hegertun for å ikke tåle sannheten
Daniel Egeli for ikke å tåle sannheten
Korsetes Seier samme som Anne Gustavsen
Filadelfia Oslo for alt over …

Begrunnelse for å bli kalt 3HØF, altså å fremme at vi skal samarbeide med RKI, Hora, djevelen:

Egil Svartdahl:t form med
For å ha mottatt prisen for Økumenikk i 2011. For å ha talt om en falsk ”enhet” på festen over ”sammenslåingen” av Frikirkerådet og NKR. For å lære at vi har mange søsken i RKI og samtidig unngå å lære at de i så fall må gå ut av Hora. For å ha fremmet en spådom om at vi alle er en kirke i ca 2028, da nærmest under RKI. For å fremme økumene generelt og for å ha falsk lære om økumeni.

Terje Hegertun:
For å fremme Økumene generelt. For å ha falsk lære om nattverd, dåp og Økumeni.
Ref.: Egen blogg samt doktoravhandling om falsk økumene og avhandling om falsk dåp.

Bjørn Olav Hansen  – Se hans blogg. Det burde egentlig være nok, men vi vil gjerne legge til at han fremstår som en «lysende engel». Han har lagt seg til en pietistisk holdning som lurer mange. Han er derfor nesten like farlig som nr. 1 og 2. Derfor er det han som er brukt som modell i denne artikkel: http://libertyboy.blogspot.com/2018/07/hat-det-onde-og-elsk-det-gode.html

Kjell Haltorp:
For: - Det er kirkehistorie det som nå skjer i Arendal, sier pastor Kjell Haltorp i Sørlandet Bibel og Misjonssenter, etter at han talte i byens katolske kirke søndag. Den katolske pater, Arne Fjeld, talte tidligere i vinter i Haltorps menighet, og deltagelsen i søndagens messe var derfor en naturlig gjenvisitt, forteller Haltorp til Magazinet. (Magazinet, 15/2 2002)

Andreas Hegertun:
For å ha kommentert i Menighetsbladet #4/2014 at det er gledelig at så mange feier gudstjeneste i RKI. For å kommentere falskt i KS angående ”presten på toppen”.

Sigmund Kristoffersen:
For å ha ansvar som leder i Pinsebevegelen og dermed ikke ta ansvar i saken om ”Toppen prest”. For å ha uttalt seg falskt om det samme i samme artikkel i KS som AH.

Stephan Christiansen:
For å invitere Ulf Ekman til å tale og for å ha kommet med en falsk erklæring om økumene i forsvar av dette.

Anne Gustavsen:
For å fremme falsk artikler om økumene og for å hindre artikler mot økumene og for å komme med falsk artikkel om økumen samt å forskjellsbehandle.

Lars Christian Gjerlaug:
For å påstå at Jesus brud blir helere og mer attraktiv ved samarbeid med RKI og ved økumeniske fremstøt.

Frank Erlandsen:
For en kronikk trykket i KS den 10. april 2015.

Forstander trio Egeli, Jahr og Hegertun i Filadelfia, Oslo:
For å la en katolsk prest få komme og be tidebønn på bønnemøte. Hegertun i tillegg for å si at det er meget gledelig at så mange feirer Gudstjeneste i RKI.

Eldste i Filadelfia, Oslo:
For å ha godtatt RKI prest til å lede på bønnemøte. For å trakassere medlemmer og si at de som kaller pavedømme antikristlig ikke kan stå for sin bekjennelse. Altså at de ikke er frelst.

Geir og Linn Byberg:
For å invitere katolsk prest til å tale. (Leder arrangørkomiteen til Sommerstevnet på Hedmarktoppen. For tiden vanskelig å finne på nettet resten av denne gjengen og å prøve henvendelser til Pinse har jeg gitt opp for lenge siden. Vi får tidsnok vite. – og resten av komiteen.)

Liste over talere som godtar å tale sammen med RKI prester og representanter:

Egil Svartdahl
Niklas Piensoho
Øystein Gjerme
Siri Iversen
Andreas Hasseløy
Karl Inge Tangen
Viggo Klausen
Jarle Waldemar
Gunnleik Hofstad
Stephan Christiansen

I tillegg kommer talere og ledelse på Sarons Dal festivalen som trenger forbønn. Dette vil vi komme tilbake til ved et senere tidspunkt.

No comments: