Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, June 24, 2018

Mystiske kristne


Hvordan Kundalini ånden har sneket seg inn i menigheten gjennom katolske mystikere, New Age og Vineyard bevegelsen samt «den tredje bølgen»

Jeg har i lengre tid fundert noe på om det finnes en kobling mellom den Romersk Katolske Institusjon (RKI) og New Age. Dette i forbindelse den siste boken jeg holder på å skrive. Boken skal vel hete; «Se til at ingen fører dere vill – Det store frafallet» og skrives sammen med en venn. Den kom til liv etter at det er blitt en kjensgjerning at så mange som kaller seg kristen mener at reformasjonen var et feilsteg. Dette kom igjen til overflaten i feiringen av 500 års jubileet da man feiret økumenisk sammen med paven og Roma.
Som kjent har Vatikanet i lengre tid holdt på å invitere det de før kalte bastarder og kjettere, men nå kaller bortkommende brødre, tilbake til «Moder kirken». Både Pave Frans og Kenneth Copeland med flere går nå så langt at de sier rett ut at de som sier at det er feil at alle må tilbake til Roma er fra djevelen. Det er selvfølgelig trist og følge denne utviklingen og enda tristere er det å se at de som prøve og virke mest «hellige» i Norge også følger opp om dette.
Metodistene skriver på en av sine sider:
KONTEMPLATIV BØNN
Gammel visdom aktualiseres
På denne siden vil du kunne lese om det som i den kristne tradisjonen er kalt kontemplasjon. Dette er en bønn uten ord og begreper, en hvilens bønn. Den fikk en renessanse i forrige århundre. I mange år hadde evangeliets kontemplative side hatt trange kår, selv i klostrene var det slik. En av de tingene som var med å skape en fornyet interesse og forståelse for kontemplativ bønn, var inspirasjonen fra Østens religioner. Mange ble tiltrukket av det som i Østen går under benevnelsen meditasjon. Det førte til at flere begynte å grave i sin egen kristne tradisjon, og det skapte en markert kontemplativ orientering som har bredt seg i den verdensvide kirke. Navn som Thomas Merton, John Main, Thomas Keating, William Johnston, Henri Le Saux og Bede Griffiths er navn som kan nevnes i denne sammenheng.
La oss ta noen stikkord i mest mulig riktig rekkefølge;
Så man har altså leddene i denne rekkefølge; RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk -  meditasjon - yoga – «RKI karismatiske bevegelse» - økumene - New Age – Vinyard m/John Wimber -  NAR m/Peter Wagner – Den tredje bølgen – Kundalini – TOTAL FORFØRELSE OG FRAFALL.
Romersk katolske innflytelser
Wimber ga stor troverdighet til romersk-katolske kilder for å etablere gyldigheten av mirakler. (Power Healing, s. 7). Han motsatte seg de falske påstandene om helbredelse av “Elmer Gantrys, menn og kvinner ut for materiell gevinst på de troendes bekostning”, med den katolske kirkens “strenge kriterier” for å validere sanne mirakler fra Gud (Power Healing, s. 10). Wimber antydet at den romersk-katolske tilnærmingen til mirakler var mer pålitelig enn protestantene (Power Healing, s. 11).
Men hvorfor skal dette overraske oss? Wimber kone Carol ble oppdratt i den romersk-katolske kirke. Wimber uttalte at han og Carol var blitt gift på nytt i den katolske kirken etter å ha skilt for en stund over ekteskapsproblemer. Ingen av Wimbers har neon sinne avvist deres romersk-katolske opplevelser - en annen grunn til at okkulte påvirkninger av romersk-katolsk mystikk finner uttrykk i Vineyard.
I tillegg skrev Wimber for den katolske karismatiske publikasjonen, New Covenant (juni 1988). Hans artikkel, “Hvorfor elsker jeg Maria,” bekreftet ikke de katolske dogmer av Maries syndfrihet, hennes evige jomfruelighet eller hennes opprykkelse til himmelen. Men det gav heller ingen tilbakekallelse av dem. Å kjenne den katolske troen på Maria som “Guds mor” og de ubibelske læresetningene som deltar i hennes ærbødighet, gav en slik artikkel inntrykk av at Wimber ikke hadde noe problem med den katolske tilnærmingen til Maria. (Dessuten unnskyldte Wimber i sin økumeniske glede til ærkebiskop av Los Angeles på vegne av alle protestanter.) (fritt oversatt)
Som vi kan lese videre i denne artikkel så er ikke veien lang fra «RKI mystikk» til «okkult New Age» eller vise versa. Forbindelsen er der allerede på 60-70 tallet. Mye av det som var medvirkende til dette var hippiebevegelsen, The Beatles, Musikaler som «Hair» og «Jesus Christ Superstar» og festivaler som Woodstock. Mange unge kristne begynte å føle seg godt hjemme i «All you need is love - love, love, love» og Østens Hare Krishna.
For at dette ikke skal bli for langt må jeg gå over til den Norske biten. Det reiste en del kristne pastoren og lekmenn over til Toronto og Florida og også Lakeland. Disse bragte med seg Kundalini ånden til Norge. At vi senere inviterte folk som Rodeny Howard- Browne og Bill Johnsen gjorde ikke ting bedre.
På en side kan vi lese:
Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Cristiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.
Det snakes om det som skjedde under den såkalte «tredje bølgen»
Videre kan vi nevne fra samme nettside:
Også i 2009 ble det avholdt møter med John og Carol Arnott  i Bergen og i juni 2012 i IMI-kirken Stavanger. En antikristelig ånd er tilstede der Arnott, Howard-Browne og Randy Clark (og likesinnede) er - og der de blir invitert.” OASE profetene “ Bob Hartley, Marc Dupont Duncan Smith.
Nytt i 2010 er ReformNorge. Lederkonferanse “Himmelen inntar jorden” med Bill Johnson (fra Bethel Redding) , John & Carol Arnott (Toronto TACF). Pinsemenigheten Filadelfia v/Daniel Egeli er arrangør og innbyder med bl a Alv Magnus, Håkon Fagervik, Elin Linde Fagerbakke, Einar Ekerhovd, Asbjørn Simonnes, Tore Kjell Drangsland (CTF Oslo).
Som vi kan forstå så startet det hele med RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk -  meditasjon - yoga – «RKI karismatiske bevegelse» - økumene og New Age og videre til de evangeliske menigheter via bl.a Vineyard bevegelsen.
En som er en foregangsmann for dette i Norge er bloggeren Bjørn Olav Hansen. Han skriver på sin blogg hvor han underviser om kontemplativ bønn:
Fra undervisningen om kontemplasjon, del 1;
«Kontemplative mennesker er mennesker hvis hjerte er helt overveldet, og fanget av Herren Jesus. Det er mennesker som er himmelvendte i en slik grad, at de setter djupe spor etter seg på jorda. I deres liv kan en tydelig se avtrykk etter Gud.»
Vi skal huske på at de som innførte denne type bønn var de samme som utførte mord og tortur av utallige bibeltro mennesker.
Dette er hva Bjørn Olav Hansen skriver om seg selv på sin blogg:
Pastor i Det Norske Baptistsamfunn. Forstander for Kristi himmelfartskapellet. Medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Nestleder Nasjonalt Bønneråd. Forfatter.
Etter å ha studert hans blogg innlegg over en tid kan jeg forsikre at han har de fleste av karakteristikkene som kvalifiserer til å bli kalt «Norges største mystiker» - «en norsk Charles de Foucauld» om du vil eller noe av de andre katolske mystikere som han skriver så varmt om. Hvis man gidder å bruke 15 minutter på å «skrolle» bloggen til Bjørn Olav Hansen vil man finne igjen alt det som linkes opp imot økumene og til slutt Kundalini. Han sier seg altså å være pastor og forstander, økumenikker og bønneråds nestleder samt forfatter. Ikke småtteri. På toppen av dette vil han fremstå som en «hellig person» som vet å forklare andre de Bibelske sannheter. Sannheten er derimot at hans blogg er full av RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk - meditasjon - «RKI karismatiske bevegelse» - økumene og de andre kjennetegn som gjør at man bør flykte for ikke å bli smittet av Kundalini.
Det er på sin plass å advare mot dette som har ødelagt så mange mennesker. Folk har vitnesbyrd om at det tar årevis å komme ut av slik forførelse. Ta derfor avstand fra de som er navngitt i denne artikkel og advar andre om at;
14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. 2Kor 11:14f
Boka blir vel å få kjøpt om et års tid. Gled dere.