Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, December 26, 2015

Hva er det mennesker trenger?


eller
Hva er meningen med livet?

Skal vi tro filosof Poul Lübcke, er meningen med livet det hver og en finner fram til. Komikerne i Monty Python, i filmen «The Meaning of Life», kom fram til følgende svar: «Prøv å være snill mot andre og ikke å spise for mye fett. Les en god bok innimellom, gå en tur og prøv og lev i fred og harmoni med mennesker fra alle sosiale lag og nasjoner.»

Vel det kan sikkert være noen gode råd i det. Men det har seg slik at det er en som har forklart det bedre. Ingen kommer utenom å ta stilling til følgende:

Hvem er Jesus?
Noen sier; En historisk person. Som i en viss forstand er riktig. Men er han mer enn det? Hva sier han om seg selv? Han hevder å være Guds Sønn. Så er han en løgner eller snakker han sant? Noen sier han var en god lærer og ved den påstanden, ved hjelp av fortid, erklære at han ikke er i live (Hindu). Jesus hevder han stod opp fra de døde. Og hvis han er en god lærer hvordan kan han i så fall lyve? Ingen god lærer lyver! Noen sier han var en profet og til og med sier han ER en profet, men fornekter Hans Guddom, påstanden om at han er Guds Sønn (Muslim).

Hvem tror du han er?
En god løgner? En falsk lærer? En gal person? Du kan ha rett. Bare en gal person komme med en uttalelse som helt sikkert vil dømme ham til å dø på et kors hvis han da ikke nektet å lyve og dermed fortalte sannheten. Han sier i dag som den gangen; «JEG ER GUDS SØNN». Så du må gjøre deg opp en mening. Enten var han gal eller han er Guds Sønn. Og er han Guds Sønn så vet han meningen med livet og hva vi trenger.

Hvorfor måtte Jesus dø?
Rett og slett fordi han var den eneste hellige offer for synd. Selv i denne sekulære verden vil vi bli dømt for våre synder og dømt, i noen land, til døden for noen synder. Hvor mye mer vil vi bli dømt for synd foran vår hellige Skaper. Jesus måtte dø så vi kan ha mulighet til å arve evig liv ved å tro på det han gjorde på korset da han sa; «Det er fullbragt».

Hva er hensikten med livet ditt?
Å tjene Ham som er verdig all tilbedelse. Å elske Gud vår Far fremfor alt, hans Sønn Jesus Kristus og Den Hellige Ånd vår sikkerhet for evig liv og å elske vår neste som oss selv.


Hvordan kan vi være sikker på dette?
Bare ved å teste om det er sant. Hvordan kan vi gjøre det? Å gi Jesus en sjanse til å bevise sine påstander. Skriften sier;

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1:12

Hva har du å tape? Hvorfor ikke teste disse påstander? Er han sannheten? Han hevder dette:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3
Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17

Vi utfordrer deg i dag til å spørre ham ved å be til ham. Men din bønn må være oppriktig. Jesus er den eneste som kan se til hjertet ditt. Han vil se om du virkelig, virkelig er interessert i sannheten, eller du ønsker dine egne lyster og løgner. Her er fakta;

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

Dessuten:
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Hva venter du på? Snakk med Jesus og så få deg en bibel (den gode bok, «en god bok») og begynne å lese de gode nyhetene. Start med Johannes evangeliet i det nye testamente.

Du sier kanskje: «det finnes ingen Gud». Vel det kan ikke bevises. Ingen kan bevise en negativ. Så dermed vil det alltid være en mulighet for at det finnes en Gud og at påstanden til Jesus er korrekt.

Jesus velsigner deg og din familie.


Kontakt oss gjerne på kjell@norway.com.ph

Thursday, November 26, 2015

La oss gå i rette med hverandre

laossgåirette
Kom nå fram her, så vil jeg gå i rette med dere for Herrens åsyn, og minne om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot dere og deres fedre. 1Sam 12:7


Dette er kanskje det viktigste lille hefte du har fått i hele ditt liv. Det kan være verdt mye, mye mer enn alle obligasjoner i hele verden. Dette er mer enn å snakke om liv og død. Det har verdier for Evigheten for deg. Ikke vær så sta at du bare kaster det uten å ha lest det. Putt det i lomma og jeg kan garantere deg at den Hellige Ånd vil nøde deg til å lese det senere.

JESUS SIER:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Matt 7:21

Så det betyr at det du har hørt om at det er bare å bekjenne Jesus som Herre så går du til Himmelen når du dør har mer i seg enn du kanskje har blitt åpenbart. Du går kanskje i en menigheten i dag eller så har du kanskje en gang bedt en såkalt «frelses bønn»? Du har «bedt etter en pastor» eller lest noe på en nettside som ligner på noe som dette:

«Gud. Takk for at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk for at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg».

Å lese eller si dette bringer ingen til gjenfødelse hvis det ikke blir fulgt opp med det som står i Skriften. Det er altså falskt og foreslå at dette er en forsikring om å arve Evig Liv. Likeledes er det falsk å foreslå at man bare kan komme frem til nattverd og spise av brødet og drikke av vinen så er du «frelst». Nattverd er for de som allerede har kommet til tro og som gjør Guds vilje.

image

Her er noe av det som står Skrevet i den sammenhengen:

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18 for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. Apg 26:17f

Man må altså omvende seg fra synd. Ingen som praktiserer synd vil arve Guds Rike!


Det er en løgn at Jesus bærer over med synd. Synd kommer først og fremst av at man ikke tror på Guds Enbårne Sønn, Jesus Kristus. Tro er lik lydighet som vi kan lese over; «den som gjør min himmelske Fars vilje». Dette betyr at på grunn av vantro – ulydighet - så faller man og begår en mengde feil og mest sannsynlig kommer man inn under det å «leve i synd» eller sagt på en annen måte; man praktisere synd, synder mot bedre vitende. Jesus bærer ikke over med dette. Det var nettopp dette Han døde for; at vi skulle omvende oss fra synd og få tilgivelse og slutte å leve i synd. Ja vi snubler og faller alle fra tid til annen, og skal vi legge til grunn Guds standard for synd, kanskje hver dag. Det skal ikke mye til å tenke stykt om noen eller bryte trafikkregler. Men vi skal ikke leve i synd. Vi har kommet til tro for å bli satt fri fra synd.

image

Så la os gå tilbake til det Jesus sier i innledning; altså hvem er det som ikke kommer inn? De som ikke gjør Hans Fars vilje. Så de som Jesus snakker om de forfekter altså å tro fordi de sier Herre, Herre. Men Jesus sier til de:

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:23

Du vil kanskje si at dette er å være «lovisk». At du er under nåden ... Vel hele verden bader i Guds nåde, men hvis du ikke har loven skrevet på ditt hjerte så er du ikke gjenfødt. Når det gjelder gjenfødelse så skal vi ikke ta lett på det. Vi ønsker ikke her å legge ut om dette, men vil du vite mer så ta gjerne kontakt. Det som er viktig å vite i sammenhengen er at det ikke er gjenfødelse i vanndåpen alene. Men det er definitiv ikke frelse i å nekte å la seg døpe i vann på sin tro og bekjennelse når man har hørt det forkynt at dette er det Jesus befaler. For å gjenta til det «kjedsommelige»: TRO ER LIK LYDIGHET.

Jesus sier:

13Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. 15Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Matt 7:13-15

Hvorfor har vi tatt oss «bryderiet» med å trykke denne traktaten å gå ut og dele den ut. Fordi vi vet at det over lengre tid har blitt forkynt et utvannet, sukkerkulørt evangelium i de fleste menigheter Oslo (og andre steder) som ingen av apostlene ville gjenkjent hvis de hadde overhørt det. Noe ville ha sagt at hvis dette hadde vært forkynnelse til Jesus så ville han ikke bli dømt til døden. Heller ikke ville apostlene blitt martyrer hvis de forkynte dette falske evangelium. Du har blitt befalt av Jesus å teste alt og holde fast på det gode. Slik startet Jesus sin forkynnelse;

14Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. 15Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet! Mark 1:14f

Det er altså dette med omvendelse fra synder som skal forkynnes. Det var på grunn av vår synd Jesus måtte dø for at vi skulle ha en mulighet til å bli satt totalt fri fra synd og få tilgivelse for synder. Vi skal ikke her begynne å liste opp synd, men kan nevne at de største syndene i menigheten i dag ikke er utroskap og drukkenskap. Det er heller hovmod, vantro, utilgivelse, unnfallenhet, feighet og baktalelse. Og kanskje da mest hos ledere ...

image

Vi vet jo at seksuell synd florer og da spesielt kanskje pornografi, men selv om dette blir nevnt i Skriften som en spesiell farlig synd så kommer nok det andre foran. Ønsker du å bli satt fri? Ønsker du å leve Hellige for Jesus? Ønsker du å vinne andre for Jesus? Ikke ta feil; alternativet til Himmelen er stadig Helvete. Dette går klart frem i det Jesus sier:

7Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn. 8Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:7f

Jesus sier videre at han vil komme som en tyv om natten. Som det var i Noas dager og Lots dager vil det være. De som er rettferdige vil bli spottet av de som forfekter å tro, men de ulydige vil gå under like mye som de gjorde da vannet kom og ilden kom. Det er de som står og roper Herre, Herre og forfekter å tro som i de siste dage vil spotte de rettroende. Spotte de som velger å følge tett på Jesus. De som ikke kompromisser. De som blir kalt radikale og eller konservative. Akkurat som det finnes en liberal kristen tro. De er lovet forfølgelse disse som velger den smale vei. Ta ikke lett på dette. Jesus sier at hvis du ikke har gjort din utvelgelse fast vil du bli forført. Har du gjort din utvelgelse fast? Har du noen gang vært så plaget av den kjensgjerning av at de rundt deg mest sannsynlig er i ferd med å gå til Helvete. Det er kanskje 2 % av tilhørende i en menighet som er virkelig gjenfødt. Dette er ikke tall som er tatt ut av luften, men vi vil ikke gå inn på analysen her.

Det vi ønsker å gjøre derimot er å nøde deg til å begynne og studere Skriften. Begynner å teste alt du hører forkynt opp mot Skriften. Det er en kommando fra Jesus at vi gjør det. Test denne traktaten opp mot Skriften. Og hvis du finner det i takt med Skriften, og den Hellige Ånd vil da bekrefte, så må du agere på det. Hvis du ikke gjør det så betyr det egentlig at du ikke tror. Da kan du bekjenne Jesus så mye du vil, men Jesus sier syv ganger i Johannes Evangelium 14-15 at «de som elsker meg holder mine bud». Hvis du har skjønt hva Jesus gjorde på korset og du ikke elsker Ham, altså er lydig mot Ham, så er du jo verre enn en vantro. Og hvis du proklamere at Jesus er Herre og at du elsker Ham så holder du altså Hans bud.

image

Vi er altså ute for å konfrontere deg med om du virkelig tror. Vi ber deg sjekke frukten i ditt liv. Jesus sier at vi skal kjennes på frukten. En pastor kan ikke legge ned frelses visshet i ditt hjerte. Det er den Hellige Ånd som gjør det. Vi er inne i de absolutt siste tider og den Åndelige klokken er 23:59:59. Det er snart ikke mer tid igjen til å omvende seg å begynne og gjøre de gjerninger som er omvendelsen verdig. Er du et vitne i hverdagen eller sitter du likegyldig foran TV mens milliarder av mennesker er på vei til Helvete? Hvis du ikke har et hjerte for de fortapte så du heller ikke kommet til tro og er heller ikke gjenfødt!

Skal du være en av de som forfekter å tro, men som en dag får høre disse ord fra Jesus: Jeg har aldri kjent deg. Om disse siste tider sier Jesus:

10Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. 12Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Matt 24:10-13

videre:

21For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! 22Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24:21f

og:

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

Som du ser så sier Jesus klart ifra at hvis du ikke er utvalgt vil du bli ledet vil. Mange er allerede ledet vil av falsk forkynnelse og av kjærlighet til denne verden. Den som elsker verden hater Jesus. Vi bønnfaller deg om å ikke ha ett ben i hver båt. Det er hovmodig og vil ende med fall. Ta dette alvorlig og omvend deg! Du er ledet vill fordi du ikke har kjærlighet til sannheten. Du må altså omvende deg hvis det er tilfelle.

image

Ikke si: «dette gjelder ikke meg». De som går veien om å komme nærmere Jesus og som lengter etter mer av Ham vil ta dette alvorlig. Omvendelse fra dårlige vaner og synd kan bli på en daglig basis hvis du virkelig ønsker å tjene din Frelser med et Hellig og oppofrende liv. Være et vitne i hverdagen. Se mennesker bli revet ut av satans klør og inn til Jesus i frihet. Her er noen Ord som du bør legge deg på hjerte:

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. 1Joh 2:15

Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. 1Joh 3:7

4Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. 6Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

1Joh 2:4-6
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16

Det er de som er radikale kristne som er troende. De som går på den liberale motorvei kan ikke kalle seg etterfølger av Jesus fordi Jesus går ikke der. Vi vil advare deg. Hvis du velger å bli en etterfølger så vil det koste. Jesus sier:

26Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. 27Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Luk 14:26f

Dette som du har lest her er selvfølgelig langt fra det du har hørt til nå. Det er fordi man med vilje unnlater å fortelle hele sannheten og en halv sannhet er og blir en løgn. Vil du fortsette å leve livet ditt på en løgn? Eller vil du virkelig ha sannheten. Det du har fått høre her er bare starten på en vei som vil føre til et liv i tro som setter deg fri fra verden og fra frykt og uroligheter. De fleste som vil få denne traktaten vil kjenne at dette er sannhet. Noen vil blåse av det og kalle det ved navn som ikke vil bli tatt lett på av Herren. Han hører og ser alt og en hovmodig holdning er noe Han hater. Du kan ikke være en etterfølger av Jesus og ikke hate det Han hater. DU må innfinne deg med at du trenger å ta et oppgjør med dine holdninger og din tro ved lydighet.

image

Vi som står bak denne traktaten er villig til å ta samtaler, selv anonymt over telefon, med de som ønsker det. Vi vil strekke oss til det absolutt ytterste for å rettlede den enkelt til å forstå Skriftens realiteter som dessverre gjennom falsk forkynnelse har blitt skult for mange. Ta kontakt og ikke gå på veien til Helvete. Hvis du ikke tror at Helvete er alternativet til Himmelen så bør du studere Skriften om igjen.

Jesus rike velsignelse til deg og din familie.

Kontakt oss på kjell@norway.com.ph

Monday, November 16, 2015

Menigheten må vekkes så vi blir salt igjen, salt med kraft.

trøtt

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Kol 2:8 + ref.

LES: Josva 1 og 7 og 9

Det er nedgravde ting i menigheten. Det må graves opp å bli kastet bort.

Spesielt VILJEN til å gjøre dette må finnes i menigheten.

Også få bort «er det så farlig» holdningen. Samt «nå skal vi kose vårs» holdningen.

Innrømme at «små ting» er minst like viktig som «store ting» slik at man ikke sier i sitt hjerte; «er det så farlig da»

Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Luk 16:10

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
Matt 25:21

Liste over tradisjoner og kompromisser (et lite utdrag, og det er mer, mye mer ...)

 1. Frelses-bønn

 2. Falsk og feil nåde forkynnelse

 3. Skilsmisse og gjengifte

 4. Samarbeid med avgudsdyrkere

 5. Samarbeid med falske lærere

 6. Politikk og det der til følger

 7. Israel og Jerusalem «tilbedelse»

 8. Nåde «tilbedelse»

 9. «Korsisme»

 10. «Paulisme»

 11. «Judaisme»

 12. Feilaktig holdninger og lære til nattverd

 13. Læren om vann dåp

 14. Læren om Åndsdåp

 15. Læren om gjenfødelse

 16. Faste

 17. Ros - Klapping

 18. Såkalt «omvendt misbruk» av Guds navn – Vi skal kalle den Allmektige Gud for Far

 19. “Omvendt missbruk” av Jesus navn. Vi nevner det ikke

 20. Tradisjon vedrørende såkalt «tilbedelse»

 21. En mengde termelogier

 22. Psykologi

 23. Vitenskap

 24. Dømming og ikke dømming

 25. Baktalelse

 26. Høytider

  OSV SOV OSV SOV

Kraften må komme tilbake til menigheten. Uten den vil intet skje. Vi må få igjen lysestaken som mest sannsynlig er flyttet. Dette er vekkelsen. Menigheten som vekkes og frafallene kommer tilbake til Herren Jesus Kristus.

Å så mange frafallene det sitter i våre menigheter i dag! Flesteparten vet ikke engang om at de er frafallene. En Guds mann sa en gang; “hvis du er den samme i dag som i går så er du frafallen”. Det er en del sannhet i det. Fordi hvis dette får lov å skje hver dag i årevis så er vi altså de samme i dag som vi var for flere år siden. Det er ikke Helliggjørelse. Vi har altså ikke Helliggjørelse som frukt. Rett og slett fordi vi ikke er frigjort fra synden.

Rom 6:22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

La oss ikke lenger bli værende her:

Matt 5:13: Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Wednesday, August 26, 2015

Filadelfia, Oslo godkjenner Verdens-kirken med paven som leder.

wolfsheep1
Dette er konklusjonen etter gårsdagens møte med ledelsen i menigheten. Håkon Jahr slår fast at Filadelfia har fraveket læren fra reformasjonen og erklærer at det er totalt feil og kalle den Romersk Katolske Institusjon (RKI) for hora som er beskrevet i Åpenbaringen. Han har ingen alternativer til hora og hevder at vi ikke trenger å ha det fordi vi ikke trenger å forholde oss til Åpenbaringen 18:4 som ber oss gå ut av hora.

Andreas Hegertun går enda lenger (hvis det er mulig) da han mener at det åndelige ikke er sort/hvitt. Han sier klart ifra at ikke alt er enten en løgn eller en sannhet. Sannheten for ham er altså relativ og vi har en gråsone som vi må ta hensyn til. Noe som er delvis riktig, men det er vårt kjød som lager disse gråsoner som i realiteten er kull svarte. Hegertun sier videre at man har en snever Kristus forståelse – «kristologi» – hvis man tar Åpenbaringen 18:4 alvorlig og der igjennom også har en snever «kristologi» hvis man forfekter at det Jesus sier her har noe med frelsen å gjøre. Hegertun lærer altså at vi ikke trenger å ta Jesus på alvor. Det er hans «kristologi». Han er en falsk forkynner som forkynner et annet evangelium og en annen Jesus og har forbannet seg selv. Å lære bort at Jesus bærer over med synd vil det bli en forferdelig straff for en dag. Jesus bære ikke over med synd, Han døde for våre synder slik at vi skal ha en mulighet til å omvende oss fra synd.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Daniel Egeli er vel kanskje den største hykleren av de alle som sier at han er uenig med mye av den Katolske lære, men velger allikevel å samarbeide med RKI og slår fast, som så mange andre, at det må vi fordi pinsevenner, lutheranere, metodister og baptister verden over gjør det.

De godkjenner med andre ord verdens-kirken med paven på topp. De samarbeider derfor, ifølge læren fra reformasjonen, med det antikristelige. Dette gir seg til kjenne gjennom at de alle tre bekrefter at paven er en kristen leder. De må jo vite at paven selv utalet at det ikke er frelse utenfor RKI og at de derfor også godtar dette og dette samlet gjør at de, gjennom sine lederposisjoner, har gjort menigheten (eller organisasjonen) til en av døtrene til hora fra Roma. De ledere dermed også andre i samme retning og må selvfølgelig omvende seg. Dette bekreftes også blant annet gjennom at Andreas Hegertun er pinsevennenes representant i komiteen på «Hedmarks Bunnen» som da «kalte» inn denne presten fra RKI til å tale på Sommerfestivalen.

Vi må aldri slutte å advare mot slike ulver i fåreklær som disse selvoppnevnte ledere er. De lurer mennesker inn på veien til Helvete i Jesus navn på flere enn en måte. Filadelfia er og blir en organisasjon (menighet) som mange andre ser opp til og økumene sjefen #1, TV- Pastoren Egil Svartdahl, er som kjent en av pastorene. De har altså et slagkraftig team og siden menigheten huser mange unge både på sine «møtepunkt» og i utleiesammenheng til forskjellige organisasjoner er de livsfarlige. Derfor må det advares mot deres falske lære med kraft og bestemthet og i alle fora.

Jeg ber for disse og andre likesinnede (hele eldste, pastorer og lederteam) sin omvendelsene og håper at de en dag kan se at å gjøre seg lik med verden ikke er veien å gå for å vinne mennesker for Jesus.

Friday, August 14, 2015

Selvrettferdighet

bigstock-Fake-Mask-52137169

Selvrettferdig betyr omtrent det samme som fariseisk.Se alle synonymer nedenfor. (Hentet fra to nettsteder)

Selvrettferdige Synonymer: fariseisk , egenrettferdig, selvtilfreds, helligere enn, skinnhellig, pietistisk, puritanske, intolerant, didaktiske, prekener, bombastisk, høyt og lavt mektig, pedantisk, hyklersk.

Og slik kan man holde på for å sette ord på selvrettferdighet, men det det hele skummer ned til hyklerske fariseere. Og det sier Skrifte en del om. Jesus er helt klar i Matt 23:

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler 2 og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. 4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger.

5 Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store. 6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene, 7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. 8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. 9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.

11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre. 12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. 13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. 14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!

16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden. 17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. 19 Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det. 21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.

22 Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.

26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. 28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. 29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, 30 og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod!

31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel. 32 Så fyll da opp deres fedres mål! 33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? 34 Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret.

36 Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt! 37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. 38 Se, huset deres skal bli liggende øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:1-39

Et helt kapittel er altså satt av til folk av denne typen.

Folk av denne typen er ofte de som anklager sine venner for å være bombastisk. Det er de som sier til troende at; «er det nødvendig å ta Jesus så alvorlig?». Vel da Jesus døde på korsets for våre synder tok han oss ganske så seriøst. Det minner meg også på den kjente vitsen om pastoren og evangelisten som dro ut for å spille golf, etter pastorens ønske. De hadde ikke kommet lenger enn til utslaget før evangelisten begynte å snakke om Jesus. Pastoren sier da oppgitt; «kan du slutte med dette pratet om Jesus nå! Jeg dro hit for å få en pause fra det!»

Dette er egentlig ikke noe å le av fordi det er en meget trist sannhet flere steder og i en mengde menigheter. Vi er blitt så selvrettferdige at vi ikke lenger trenger den Hellige Ånd, og orker ikke å prise Herren annet enn 10 minutter på formiddagsmøte en gang i uka. Det minner meg på en annen historie som jeg selv har opplevd og som kom fra en eldste; «vi har blitt så dreven på dette så vi trenger ikke spørre den Hellige Ånd».

Jeg skriver dette kortet notatet etter å ha blitt minnet på saken etter flere typiske hyklerske uttalelser på Facebook. Man får høre at man ikke er seriøs, at man setter mennesker i bås, setter merkelapp på mennesker osv. Videre at man, når man blir bedt om å svare på ett konkret spørsmål gir dette svaret; «Svaret på ditt spørsmål kan være så mangt». Videre; «det alltid lurt å la Guds kjærlighets lys skinne mot og over oss selv», og da i forbindelse med at man er for feig til å svare på meget enkle spørsmål. Dette bunner i at man ikke vil ha sannhet, men et tilslørt evangelium som er så sukkerkulørt at ingen fra den første menigheten ville gjenkjent det, men kastet det ut og langt bort som hyklersk, falskt og helt klart kategorisert det som kjettersk.

Vider bruker disse ulver i fåreklær Økumen på alt og alle og kommer alltid med at vi må prøve å være ett, selv om vi er så uenige som det går an å bli. Når man kommer med rene sitater fra Jesus i Ordet så blir man beskyldt for å ha bombastiske fortolkninger som nærmest er syndig. Dette er hva jeg kaller i tillegg til alt annet for «la oss kose vårs kristne». Hvor alt går an og ingen ting er farlig. Hvor alt kommer til å gå bra til slutt og Helvete ikke eksisterer utenom helt billedlig.

Du finner disse mennesker og ledere i enhver menighet og de er en skamplett i menigheten og for Guds Sønn som har utgytt sitt blod for at slike mennesker skal slutte å opphøyes seg og i stede omvende seg fra sitt hovmod og sin selvrettferdighet.

Mye mer kunne vært sagt om dette, men jeg regner med at leseren alt nå har skjønt tegningen. Det er bare en advarsel som trengs før vi slutter. Etter to til tre advarsler la disse mennesker fare for de vet veien, men er ikke villige til å gå den. Be for de, men behandle de som vantro.

Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med sine føtter, og snu seg mot dere og rive dere i stykker. Matt 7:6

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:8

Sunday, July 26, 2015

Prøv alt, hold fast på det gode

516da089829b4.image

Rom 12:9:
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.

1Tess 5:21:
men prøv alt, hold fast på det gode.

2Tess 2:15:
Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.

Åp 3:3:
Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.

SÅ det er altså ingen tvil; VI SKAL IKKE KASTE LÆREN FRA REFORMASJONEN UTEN Å SJEKKE OM DEN ER SANN.

Og reformasjonen lærer at den Romersk Katolske Kirke er opphavet til det onde og vederstyggelige her i verden.

Når lærde menn sier at Paveveldet ved Jesuitter startet den Amerikanske borgekrig, IWW, IIWW myrdet da 6 millioner jøder og 1 million i Serbia/Kroatia osv. osv. så må det sjekkes og ikke bare avfeies som  konspirasjon teorier og eventyr! Alt som f.eks. Alberto Rivera har avslørt må sjekkes. Alt som all andre avhoppende jesuitter og prester har skrevet om i bøker og holdt taler om må sjekkes.

Da vil man komme frem til dette:
4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.
5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.
Åp 17:4-6

Johannes undret seg stort. Vi vil også undre oss stort, men vi har plikt til å ta rede på om læren fra reformasjonen er sann. 100 millioner har blitt brent på bålet for å forfekte at læren fra reformasjonen er sann. Kanskje like mange har blitt torturert og drept før reformasjonen.

Nå vil de som kaller seg Guds barn samarbeide med dette som vil føre frem til en verdens kirke og en verdens orden og antikrist. Hvis du ikke tar et oppgjør med dette i din menighet vil du komme under dette:

1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.
2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.
3 For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.
4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Åp 18:1-8

Saturday, July 25, 2015

Skal vi advare de som er forført og ikke vil høre?

 

38759_kudu_horn_shofar_with_metal_jerusalem_band_and_white_and_gold_sleeves_view_2

Jeg bærer på noe som ikke vil komme frem i ord. Kanskje ved å begynne å skrive det vil komme opp til overflaten. Det er noe som Herrer ønsker å si til menigheten som jeg ikke enda har fått satt ord på. Stikkordet er selvfølgelig som fra sist gang Jesus skrev til menigheten:

16 Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. 17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Åp 2:16f

Også det som står i Daniel 12 er en del av det;

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan 12:10

Det er jo egentlig merkelig at menigheten ikke vil ta inn over seg følgende:

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Matt 24:12

Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24:22

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

Det er som at noe har trengt seg inn og forblindet menighet for disse sannheter. Hva kan det være. Djevelen selvfølgelig, men hva er det som har sneket seg inn over tid og som nå råder grunnen? Hovmod selvfølgelig, men jeg ønsker å sette mer ord på det.

Unnfallenhet er det som kommer til meg når jeg ber Jesus ved sin Hellige Ånd åpenbare det for meg, Kompromiss, mangel på Gudsfrykt. Ulydighet! Agenda som å bli likt å vellykket. Penger! Ting!

Det hadde seg slik i går kveld at jeg ved en tilfeldighet kom til å høre en tale fra et stevne i Norge på TV. Det var en som hadde fått en «drøm» om «Å IKKE SELGE SJELA SI» … Dessverre var det slik at vedkommende ikke skjønte at han allerede hadde solgt sjela si fordi han allerede hadde bevist dette gjennom en kronikk i KS. Men dette forstod han ikke. Han forstod ikke at advarselen var om omvendelse for seg selv. Slik at han da heller holdt en tale til dette festival publikummet om å ikke selge sjela si, som om at han selvfølgelig ikke hadde gått i denne fella selv.

Talen inneholdt mange riktige ord og et «riktig» språk, med vridninger og slang som i dag er velkjent blant mange forkynnere (de kopier jo hverandres stil og talemåte, spesielt Christiansen stilen) og holdt til og med et mas om at man skulle komme frem til forbønn. I kjent pinsestil. Det er ikke måte på hvordan vi tar på oss jobben til den Hellige Ånd og går langt ut over det Han ville gjort.

Vel tilbake til saken om å ikke skjønne at vi selv er forført. Det er nemlig det som er saken. De som er forført skjønner ikke at de er forført. Som jeg tenkte begynner den Hellige Ånd å åpenbare hva som bør sies i denne artikkel. Er det så noen vits i å advare? Jesus sier i slutten av Åpenbaringsboken:

La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Åp 22:11

Med referanser til blant annet:

Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Jes 56:1

Og

Men når jeg taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem: Så sier Herren Herren: Den som vil høre, han får høre! Den som vil la det være, han får la det være! For en gjenstridig ætt er de. Esek 3:27

Så kan det være her det ligger. At vi må advare, men så la det ligge. I så fall hvor mange advarsler skal vi gi?

Det er to viktige referanser på dette i NT:

15 Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. 17 Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Matt 18:15-17

Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. Tit 3:10

Dette blir jo da den personlige biten, men i sosialt media for eksempel på Facebook er det jo på sin plass og mine om disse ting til stadighet da det alltid vil være mye lesere.

SÅ for å summere opp så blir det med to referanser:

2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. 4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. 2Tim 4:2-5

LA oss derfor ikke gå trette, men i personlig sammenheng slippe de som vi skjønner har forherdet sitt hjerte og kommer inn under de som ikke vil forstå. Men aldri slutte å advare i det vi må ikke komme inn under dette:

20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:20f

Guds Fred.

Wednesday, June 03, 2015

Kvinner og lederoller


Vårt Land hadde forleden dag en ”svada artikkel” om dette som heter:

”Kvinner ledet pinsebevegelsen” av Erling Rimehaug.

Sub - Overskriften er ”Pionerene i pinsevekkelsen mente at kvinner i ledelsen var en naturlig følge av Åndens gjerning. Pinsebevegelsen har skuslet bort noe av sitt potensial, mener forsker”.


Artikkelen er ”baseres” på boka Pentekostale perspektiver av Tangen og Sæter. 

En del pinse høvdinger og andre bidragsytere som blir referert i artikkel og i boka (til høyre) er:

Asbjørn Simonnes
Øyvind Gaarder Andersen
John Wesley
Jan-Åke Alvarsson
Terje Hegertun
Truls Åkerlund
Aage Samuelsen
Aril Edvardsen
Thomas Barratt
Lewi Petrus
Peter C. Wagner
Kirsti Thuseth Gunnestad

Rakel Ystebø Alegre
Jan-Åke Alvarsson
Øyvind Gaarder Andersen
Tommy Davidsson
Kirsti Thuseth Gunnestad
Terje Hegertun
Birger Løvlie
Ralph Meier
Asbjørn Simonnes
Knut-Willy Sæther
Karl Inge Tangen
Truls Åkerlund.

Filadelfia i Oslo er nevnt som et eksempel og de lot kvinner bli eldste for noen få år siden. Kommer tilbake til akkurat det og de feilene som er gjort akkurat der. Men først la oss få lov å si at det er merkelig hvordan disse ”professorer” kan skrive så si så mye om dette med kvinner i lederoller uten å si noen ting. Ja absolutt INGEN ting. Det er godt gjort. Vel Jesus gjør de vise til dårer.

I artikkel er Guds Ord ikke referent overhodet. Typisk! I dag bør man ta en kronikk eller lignende å søke på Jesus. Hvis navet Jesus ikke forekommer, som her, er det antagelig ikke vært å lese. Men etter forespørsel fra en kjær søster så vil jeg her dele og dedikerer da til søstre for oppmuntring og kommentar, eventuelt.

Vel, artikkelen blir av noe kalt ”Snikksnakk” og andre igjen ”kjødelig” og jeg er enig. Jeg kaller den ”et virvar av meninger” som sier absolutt ingen ting. Det står faktisk ikke så mye om kvinner i lederoller spør du meg så la oss ta en titt her om hva Skriften sier og da begynne med et mest omtalte og debatterte:

34 Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. 35 Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. 1Kor 14:34f
Dette blir jo litt merkelig når Paulus fortsetter med:

Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og hindre IKKE NOEN i å tale med tunger. 1Kor 14:39 (utheving min)
Hindre ikke noen. Vi skal videre legge merke til at her snakker han til brødre (at de ikke skal hindre NOEN), men når det gjelder over snakker han til kvinner og ikke søstere.

Vel, før vi går videre la oss sjekke grunnteksten å se om det kan være noe med oversettelsen.

G1135
γυνή
gunē
goo-nay'
Probably from the base of G1096; a woman; specifically a wife: - wife, woman.

Så mest sannsynlig skulle oversettelsen kanskje vært hustruer? Dette bringer oss til mer forståelse hvor Paulus bruker brødre om sine mannlige søsken, mens han bruker kvinne (hustruer) på sine kvinnelige søsken. Det bringer oss også over i de refererte undertekster i NB oversettelsen. Jeg bruker her Data Bibelen 88 mens e-Sword er brukt på Strong’s #.

Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. 1Kor 11:3
Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. Ef 5:22
Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 1Tim 2:12
til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Tit 2:5
Vi kunne ha gitt mange flere referanser, men dette holder. Vi ser at det dreier som autoritet. Og vi ser at det er nesten alltid referert til mann og kvinne i ekteskap. Altså til hustruer. Av dette vil vi skjønne mer om den samme autoriteten som det har vært fra evighet av.

Det kan bare være en kaptein på en båt. Selv om vi er ett mister ikke dette sin autoritet gitt av Gud. Så vi kommer ALDRI utenom at mannen er kvinnens autoritet. Kvinner kan hyle om likestilling aldri så mye. Det vil aldri skje noen gang her på denne jord at søsken kan underslå denne Ordningen fra Gud. Ja i Himmelen er vi Guds Barn, men selv der er Faderen Kristi autoritet. Selv om de er ett. Paulus sier:

24 Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. 25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, 26 for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, 27 slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. 28 Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. 30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 32 Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten. 33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ef 5:24-33
Det vi trenger å gjøre i denne sammenhengen er å konsentrere oss om AUTORITER selv om kvinnefrigjøringen og mange bedrevitere og ”autoritet hatere” og hyklere har prøvet så godt de kan å undergrave dette. Er vår autoritet Jesus og er vårt hjem i Himmelen? Ja. Vel det vil selvfølgelig gjenspeile vårt liv her nede som ambassadører. Hvis vi ser på dette ”stridspørsmålet” gjennom lyset av den autoritet som ikke kan bortforklares gitt av Gud så vil det hjelpe oss ikke bare i disse spørsmål, men også i mange andre spørsmål. Spesielt når det handler om ekteskaplige problemer. La oss kaste alt hovmod og innrømme at det finnes autoriteter. Ordninger som er der for å tjene oss og samle oss ikke for å splitte oss.  

Vi skal huske på at Paulus bruker ordene ”sømmer seg ikke” en del ganger i sine utleggelser og det kan være at han derfor er i tid og sted og til og med i helt spesifikke menigheter i Korint. Videre vil vi minne om hva Peter sier her og også mine om at vi er trege til å skjønne dette. Hvorfor kan vi ikke skjønne hva Peter, ledet av Ånden, sier her:

14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:14-18
Slik at vi også tar med Paulus:

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 1Kor 13:9
Dette gjelder også for Paulus.

Derfor bare konstaterer vi at Skriften har ingen selvmotsigelser i selve læren, men at noe kan ha bli ”vanskeliggjort” gjennom oversettelser, ”tid og sted” og noe kan ha forvunnet med forandringer av kultur over 2000 år. Vi skal derfor ikke heller falle i den feilen og ta en vitenskaplig forskning på hvordan det var å være kvinne i disse tider og steder hvor og når dette ble skrevet da vi her også vil mest sannsynlig falle inn under feil. Men det vi skal gjøre og det vi alltid må gjøre er å gå tilbake til opphavet til Ordet, Ordet selv; Jesus. Hva sier nå Jesus om kvinnens rolle?

La oss sjekke:

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-20
Innebefatter dette kvinner. Ja. Fordi det ikke var bare 11 tilstedet her:

14 Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. 15 I de dagene stod Peter fram blant brødrene. Det var samlet en flokk på omkring et hundre og tjue. Og han sa: Apg 1:14f
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2:1-4
Altså det viktigste som er, nemlig å være et vitne er gitt som en kommando til oss alle.

Likeledes skjedde dette med Jesus og kvinner, søster:

Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. 10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann! Joh 4:9f
28 Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: 29 Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias? 30 De drog da ut fra byen og kom til ham. Joh 4:28-30
Dette er jo omtalt, med rette eller ikke, som den første misjonæren. Men hun lærte ikke, hun vitnet. Jesus ble der i noen dager og lærte sammen med sine disipler. Alle men.

16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. 17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. 18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne. Joh 20:16-18
Hun ble sendt for å vitne.

Etter at Jesus var oppstått, tidlig den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10 Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11 Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 12 Deretter åpenbarte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13 Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de. 14 Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Mark 16:9-14
Disiplene blir altså refset for ikke å ha trodd på kvinner. Det var vanlig på den tiden. Kvinners vitnesbyrd var intet verdt. Likevel bruker Jesus kvinner til å vitne til sine disipler om sin oppstandelse! Halleluja som Jesus snur ting på hodet og rister vårt tillukkede forståelse.

Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elleve og alle de andre. 10 Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. 11 Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. 12 Men Peter stod opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem, og undret seg over det som var skjedd. Luk 24:9-12
Peter (og også Johannes som vi kan lese om i et annet evangelium) var altså den enste som gadd å sjekke om det de sa var riktig. Men likevel sier Peter senere:

For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn. 1Pet 3:5
Så det vi sitter igjen med etter min mening er at kvinner skal ikke ta mannens autoritet i lære spørsmål. Det er her menigheter som Filadelfia trår feil. Fordi de sier; eldste bestemmer læren. Og så åpner de for kvinner i eldste. Det som skulle vært gjort er å forandre seg tilbake til Bibelske autoriteter. Og det hindrer ikke kvinner i eldste eller diakon eller andre lederstillinger utenom at hun tar autoritet i det å lære mannen.

Altså må ordningen om at eldste bestemmer læren bort. Det er den Hellige Ånd som bestemmer læren formidlet gjennom forstander innsatt av Jesus og testet av menigheten gjennom Ordet. Ordet, Jesus bestemmer altså læren ved Hjelp av Hjelperen. Dette for å unngå kaos. Vi har en Ordens Gud. Likeledes at det kun kan være en kaptein på skuta. For å unngå mytteri. Men husk. Ingen må innordne seg under de som forkynner falsk lære fordi de har ingen autoritet. Strider noe mot Ordet må INGEN innordne seg, men protestere høylydt. Menn som kvinner.  

Kvinner ble lært opp av Jesus selv om det var uhørt da Jesus vandret her som Menneskesønnen. Men de satt stadig ved Hans føtter. Jesus sa til og med at det var en meget god ting og ingen skal ta det fra dem.

La oss avslutte med dette:

10 En god hustru – hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd. 11 Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. 12 Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. 13 Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. 14 Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra. 15 Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen. 16 Hun tenker på en mark og får tak i den! For det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. 17 Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. 18 Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slokkes ikke om natten. 19 Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på teinen. 20 Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. 21 Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagenfarget ull. 22 Hun gjør seg tepper, fint lin og purpur er hennes kledning. 23 Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. 24 Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. 25 Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. 26 Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. 27 Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke. 28 Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne: 29 Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle! 30 Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. 31 Gi henne av hennes arbeids frukt, hennes gjerninger skal prise henne i byens porter. Ord 31:10-31
For de som ikke tror kvinner har spilt en viktig rolle på linje med menn må tro om igjen:


Monday, June 01, 2015

Størst er kjærligheten, men først er tro med handling


Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1Kor 13:13Men først av alt er tro. Og det skal vi legge oss på hjerte at uten tro er det umulig å behage Gud og man går på toppen av det rett til Helvete uten tro. Skriften sier at troen er død uten gjerning og av det skjønner vi også at kjærlighet må vises i gjerning og kan ikke bevises med ord.

Følgende vers beviser dette:

For så har Gud elsket verden at han GAV sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16 (uthevet av meg)
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16
Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Joh 15:13
Slik at vi kan ikke forfekte og ha kjærlighet bare fordi vi sier ”Jeg elsker deg”. Bare Jesus kan det fordi han er det Levende Ord.

Hvor mange menn skamslår ikke kona i fylla og går og kjøper en bukett roser neste dag og sier; ”husk at jeg elsker deg”. Og et par dager skjer det samme igjen. Og slik har det vært i årevis. Altså ingen omvendelse. Hans handlinger avslører han som en løgner.

Intet kan erstatte handling, Ikke engang bønn. Kjærlighet blir alltid bevist i handling. Hvis noe er på vei mot stupet og du ikke advarer så kan du si at du elsker dem aldri så mye, men sannheten er at du hater dem og er en feiging. Det er de som advarer som elsker. Men de som ikke advarer beskylder de som advarer for ikke å elske fordi man ikke bruker en haug med fine ord. Hyklersk og motbydelig er en slik holdning og slike uttalelser. Kom dere ned fra gjerdet dere som tror dere kan gå rundt å SNAKKE om kjærlighet.

I dag så er det slik at hvis man kaller en spade for en spade så har man ikke kjærlighet. Hvis man taler såkalte autoriteter midt imot så har man ikke kjærlighet. Hvis man er politisk ukorrekt så har man ikke kjærlighet. Hvis man refererer Skriften så har man ikke kjærlighet. Hvis man sier sannheten rett frem så har man ikke kjærlighet. Osv osv.

Jesus ble beskyldt for ikke å ha kjærlighet. Alle disiplene likeså. Alle menn i den tidlige menigheten fikk høre det. Paulus måtte spørre om dette:

Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten? Gal 4:16

Alle Guds menn opp til i dag har fått høre det samme. De taler ikke i kjærlighet. Kun fordi de taler ut om sannheten og dette tåler ikke de som ikke er i Sannheten. En som er i Sannheten vil ikke bry seg om innpakningen, men konsentrere seg om innholdet. Han vil se tvers igjennom innpakningen og sjekke innhold. Men det gjør ikke disse hyklere. De sjekker kun om innpakningen klør i øret. Og gjør det ikke det så sier de; ”han er uten kjærlighet”. Triste greier L

Sunday, May 31, 2015

Vil du ha Jesus og dine søsken eller vil du ha djevelen og hans lakeier?I en videouttalelse offentliggjort nylig sier paven at evangeliske kristne og katolikker er ett og at det er djevelen som forårsaker splittelsen mellom evangeliske kristne og katolikkene.


Så her er altså saken; Dere 3HØF og dere som sitter på gjerdet må nå bestemme dere. Holder dere med djevelen eller holder dere med Jesus. RKI forkynner et annet evangelium og en annen Jesus. De har nå atter en gang bevist hvor de står. De skal ha alle tilbake til Roma.

Det paven sier her er at reformasjonen var fra djevelen. At alle martyrer døde for djevelen. At alt RKI har gjort opp igjennom alle år er fra Gud og de som protesterer er fra djevelen. Han sier som før gjennom avdøde Tony Palmer; ”Luthers protest er død, den protestantiske kirke er død”. Og de spør; ”hvorfor protestere du enda”. Vel denne Tony Palmer har ingen tjeneste lenger. Han sa han kom i Elias sin Ånd for å føre alle tilbake til Roma ...

Nå er det på tide å bestemme seg. Jesus kommer snart og dette som vi ser her er forutsagt av Jesus. Det er slik at de som ikke er imot djevelen er for ham og vil bli straffet med ham og denne Hora fra Roma. Så hva skal denne komiteen si i sin velkomsttale til denne pave huspresten når han kommer til Hedmarks Bunnen. ”Ja vi er enige. Alle pinsevenner som ikke vil ha paven som ledere er fra djevelen og vi ønsker deg og dette budskapet velkommen”

Oppslaget i KS blir vel: ”Scoopet var en suksess. Endelig kan alle se til Roma og våre nye leder. Jesus brud er endelig blitt hel og attraktiv igjen”. Svartdahl vil forfekte at han hadde rett og Hegertun vil si ”Hva sa jeg”. Ulf Ekman vil triumfere og djevelen vil feire noe han tror er en seier. Jeg taler i vanvidd, ja fordi det er det dette er!

Som vi har sagt tidligere. De som sitter på gjerdet må ned. Gjerdet tilhører djevelen og hans feige tilhengere i Roma. Dette blir en av de siste advarsler fra Jesus: ”Kom dere ned på riktig side før det er for sent. Jeg elsker dere. Kom til Meg. Ikke til Hora”.

Ja det vil bli en splittelse og den skal vi ønske velkommen. Det er de som ikke vil holde fast på læren fra reformasjonen som forårsaker denne splittelsen så la ingen beskylde deg for å være årsaken til den. Det er disse 3HØF venner som har planlagt dette lenge for de vet at ikke alle vil være enig. Se blogg om bønnelister for å få greie på hvem du må ta avstand fra.
Dette er bare noen av lederne som er nevnt der, men de er mange, mange flere.


Så hva blir det til med deg? Vil du ha Jesus og dine søsken eller vil du ha djevelen og hans lakeier?Thursday, May 28, 2015

Anne Gustavsen på ville veier!


Pinsebevegelsens ansikt utad, KS med Anne Gustavsen, er på ville veier og Anne Gustavsen må omvende seg eller gå av som redaktør. Her er bakgrunnen;

Anne Gustavsen:


Det må ikke 
være tidsånd og trender som styrer vår bibeltolkning, men Guds vilje.


Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?


I en tid som vår er det avgjørende at ledere og pastorer kan gi bibelsk og pastoral veiledning.


Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det ikke for å legalisere samfunnstrender, men tvert imot for å styrke vår tro og utfordre våre lesere til å søke å leve sine liv slik at Den Hellige Ånds salvelse og kraft kan flyte gjennom våre liv.


Vi tror nemlig at når vi som kristne lever på kompromiss med Guds vilje forklart i Hans ord, suger vi kraften ut av både vårt personlige liv og tjeneste og menighetslivet.


Hvordan har vi som kristenfolk kommet dit at våre egne argumenter og samfunnstrender veier tyngre og har større autoritet inn i våre liv enn Guds ord?


Hvor langt har vår arroganse og vårt ego kommet hvis vi mener at det er greit å kompromisse med og manipulere bibelens budskap slik at det passer inn i vår bekvemmelige livsstil?


Hvem avgjør, tidsånden eller Bibelens tydelige undervisning?


For til slutt er det et spørsmål om bibelsyn: Tror vi at Bibelen er Guds ord som står evig fast?


Hvor ble det av den dype ærefrykten for Guds klare vilje og forordninger og den ydmyke innstillingen som gjør at vi er lydige mot Guds talte ord selv når vi ikke får alt til å stemme med våre egne begrensede mennesketanker, lyster og bekvemmelighet?


Hva tenker vi om å ofre lydighet til Gud selv om det koster for kjøttet og følelseslivet?


I vårt møte med disse vanskelige spørsmålene er det ikke tidsånden og trender som skal styre vår bibeltolkning, men Guds vilje, som aldri forandrer seg.


Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.


Jesus selv levde sitt liv blant mennesker som datidens religiøse ledere foraktet og behandlet dem som sine gode venner.


Å følge Guds ord betyr også å inkludere og elske betingelsesløst, samtidig som vi ikke kompromisser med den rette vei.


Vi veileder til det gode, men fordømmer ikke. Samtidig er også Bibelen tydelig på at vi har rett til å sette krav for livsførsel blant dem som skal lede andre.


Sex og Guds vilje er denne ”I FOKUS” kalt og kommer fra søndag 24, mai 2015, kl. 22:12 Oppdatert: søndag 24, mai 2015, kl. 22:12
Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Artikkel var om:

Om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Det som har med det seksuelle er tatt ut og her er en oversikt over dette og det generelle som vi vil belyse:

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler.
Da Korsets Seier tok opp temaet samboerskap for noen uker siden, avdekket vi det ubehagelige faktum at det er mer vanlig enn vi ønsker å ta inn over oss at kristne bor sammen og har sex før ekteskapet.
Vi lever i en tid der mange mennesker lider i det nye landskapet av seksualiteter og kjønnsidentiteter.
Ut fra Bibelens helhetssyn er det ingen tvil om at ekteskapet mellom to mennesker av ulike kjønn som har lovt hverandre troskap livet ut, er selve grunnstenen både i skapelsen og menigheten. Derfor kan vi ikke uten videre flytte spørsmålene rundt seksualitet til menneskelige vurderinger utenfor Skriften.
Å snakke tydelig om disse spørsmålene må ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på.
Når vi holder fast ved det idealet om familie og ekteskap som Bibelen forfekter, må det aldri innebære at mennesker som lever i andre livssituasjoner fordømmes eller foraktes.

Antall ord: Ord 184 totalt 562 ord på hele artikkel. Det betyr at mesteparten 67 % altså to tredjedeler kan brukes generelt.

Altså er 378 ord det vi bruker som generelt og uthevet med gult.


Det uthevede sier altså Anne Gustavsen at vi må forholde oss til, men selv løfter hun det ikke med en finger eller forholder seg til det i det hele tatt overhode! Etter min mening.


Det som er uthevet i det generelle må altså leses i lyset av følgende;

For et par år siden sendt jeg et brev til Pinsebevegelsen, et åpent brev, med kopi til KS. Jeg hørte ingen ting: For ca et år siden sendte jeg en oppfølger. Dette ble tatt imot av Gustavsens medredaktør Gjerlaug. Der ble det lovet at det skulle trykkes hvis det ble gjort noe mer ”leselig”. Jeg ba da om hjelp to ganger for å få de til å rettlede meg i hva de ville ha rettet på uten at ”meningsinnholdet”, som de sa, ble forandret eller noe av det viktige i innhold ble borte. Jeg hørte ingen ting på lenge og purret da opp med å sende en rettet utgave hvor en del var strøket og hele brevet var da helt ned til ”beinet” og mer kunne ikke tas bort uten at innhold ble borte eller forandret.

Jeg fikk da et svar om at de fikk mange kronikker til sendt og jeg måtte bare stille meg i kø. Siden den gang har det vært mange kronikker og de fleste har vært av ”sitt stille i båten” typen og Gustavsen selv har selvfølgelig skrevet innlegg sammen med Gjerlaug som går på tvers av det jeg prøver å si i min kronikk og mange andre har sluppet til med det stikk motsatte av hva jeg vil ha frem i min kronikk.

Dette med oppfølger av åpent brevet til Pinsebevegelsen startet egentlig med at i forbindelse med at Gjerlaug ble medredaktør så skrev KS at de ville ha mer kontakt med ”grasrota” og trykke mer synspunkter derifra. Jeg tok da dette som en oppfordring og sendte inn oppfølger til det åpne brevet.

Etter som tiden gikk kommenterte jeg en del på KS sine Facebook sider. Det gikk ikke lenge før jeg ble blokkert. Så slette Gustavsen meg som venn. Jeg vil legge ut linker til brev og også en YouTube snutt hvor jeg sier hva jeg mener Skriften sier om søsken som gjør seg til uvenner med andre søsken. Kort fortalt så kan man ikke gjøre det uten å kalle vedkommende vantro, eller da som det står i Skriften som er betegnelsen for vantro ”DÅRER”. Vi er og skal være ett med våre søsken som Jesus er ett med Faderen. Det åpner ikke for å gjøre noen uvenner uten at de først blir vantro. Heller ikke å blokkere de.

Matt 5:22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Hvorfor jeg ble slette og blokkert var antagelig for at kritiserte deres, da KS og redaktørene der, sin særdeles sterke utøvde press på alle de som går imot deres Økumeniske stil og anbefalinger samt stiller spørsmålstegn ved deres generelle holdninger om en del ting innen det Økumeniske og i særdeles helt etter at Lederrådet i samarbeid med Hedmark komiteen inviterte pavens hus-prest til å tale på 2015 festivalen.

Jeg brukte uttrykk som ”halvgale, økumen freak” (som jeg i etterkant har ekspandert til ”hovmodige, hyklerske, halvgale, økumene freak – 3HØF) på deres oppførsel og skriverier. Dette ble jeg kritisert for med begrunnelse i ovennevnte Skriftsted og har da bedt de begrunne det bedre, noe som de ikke har gjort. Jeg har ettertrykkelig bedt de å bevise for meg min synd, men intet har skjedd. Jeg har også på min blogg en utleggelse om hvorfor disse 3HØF venner blir kalt det de blir kalt.

Grunne til at dette ble tatt i bruk var at i en artikkel i KS skrevet av Gjerlaug når de skal forsvare sine egne synspunkter og kritisere de som er imot og ”ser rødt” som de sier, angående dette med invitasjonen til denne presten, så sier de at ”det er et scoop at vi får denne presten til å tale og dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv”. Dette er blasfemi da man ikke gjør Jesus brud noe i den retning av å samarbeide med paveveldet altså satan. Men stikk motsatt! Det skjønner selv et barn. Så dette er ren provokasjon!

Dette vil de nekte på da de nekter for at Hora som er utførlig beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 er den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Det finnes beviser for at Hora er den RKI over hele internert for de som ønsker å sjekke. Når man spør de om hvem Hora er siden de nekter for at det er RKI så kan de ikke svare. Se artikler om dette på blogg og YouTube.

SÅ her er altså saken og man må lese ovennevnte uthevede uttalelser i lys av at vi kan fastslå:
 • Anne Gustavsen (AG) er en løftebryter og løftebrytere kommer ikke inn i Guds Rike.
 • AG kaller søsken for dårer og er skyldig til helvetes ild.
 • AG forskjellsbehandler
 • AG er ekstremt Økumenisk innstilt og pusher dette ut i KS
 • AG tar ikke kritikk og står hardnakket på sitt
 • AG bruker sin posisjon for å tilfredsstille egen meninger samt eierne av KS
 • AG er en kvinne i en stilling på legeme som tar kontroll og autoritet over menn og gjerne vil lære menn.
 • AG driver partipolitikk og nekter for at KS vil bli preget av dette
AG uttaler seg i denne siste artikkel før hun har ryddet opp i eget liv og har dermed ingen anledning til å skrive det hun skriver for å lære andre om disse ting.

Anne Gustavsen lever derfor i synd og må omvende seg omgående før hun i det hele tatt kan være Pinsebevegelsen ansikt utad. Hun må også ta styr på sine medarbeidere og eierne og venner bør slutte å legge press på henne for å få igjennom en Økumene som er forkastelig der de står og pisser på gravene til alle martyrene fra reformasjonen.

De sier Luthers protest er død, den protestantiske kirke er død, reformasjonen var et feilgrep og må reverseres og alle martyrene døde forgjeves og var noen tullinger sammen med alle de som oversatte Bibelen som ikke viste hva de gjorde. De sier vi har rett og alle andre har feil. Men de kan IKKE forklare hvorfor!

De sier: ”LA OSS GÅ TILBAKE TIL ROMA”


AG er altså sterkt preget av selvmotsigelser fordi det kan leses slikt:

Det er NETTOPP tidsånd og trender (les: Økumene) som styrer vår bibeltolkning i KS

Snakker sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene


Skjønner ikke at ledere og pastorer ikke kan gi bibelsk og pastoral veiledning


Glemmer helt at vi må snakke om gjengifte i denne sammenhengen:

Andre temaer som er like aktuelle er utroskap, skilsmisse og homoseksualitet.


Når vi som avis våger å ta opp brennbare spørsmål, er det for å legalisere samfunnstrender


OSV OSV OSV – les selv at man kan rett og slett ikke skrive slikt uten å først rydde opp i eget liv. Det er fenomenalt selvmotsigende.


Linker:
http://libertyboy.blogspot.com/2015/01/en-oppflger-til-tidligere-apent-brev.html

http://libertyboy.blogspot.com/2015/04/pinsevenner-og-andsdpte-katolikker.html

https://youtu.be/iU3tdMSV3qs

https://youtu.be/kVVl3nckS6w

Link til artikkel:
http://www.dagen.no/Meninger/i-fokus/Sex-og-Guds-vilje-203076