Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, July 26, 2015

Prøv alt, hold fast på det gode

516da089829b4.image

Rom 12:9:
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.

1Tess 5:21:
men prøv alt, hold fast på det gode.

2Tess 2:15:
Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.

Åp 3:3:
Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.

SÅ det er altså ingen tvil; VI SKAL IKKE KASTE LÆREN FRA REFORMASJONEN UTEN Å SJEKKE OM DEN ER SANN.

Og reformasjonen lærer at den Romersk Katolske Kirke er opphavet til det onde og vederstyggelige her i verden.

Når lærde menn sier at Paveveldet ved Jesuitter startet den Amerikanske borgekrig, IWW, IIWW myrdet da 6 millioner jøder og 1 million i Serbia/Kroatia osv. osv. så må det sjekkes og ikke bare avfeies som  konspirasjon teorier og eventyr! Alt som f.eks. Alberto Rivera har avslørt må sjekkes. Alt som all andre avhoppende jesuitter og prester har skrevet om i bøker og holdt taler om må sjekkes.

Da vil man komme frem til dette:
4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.
5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.
Åp 17:4-6

Johannes undret seg stort. Vi vil også undre oss stort, men vi har plikt til å ta rede på om læren fra reformasjonen er sann. 100 millioner har blitt brent på bålet for å forfekte at læren fra reformasjonen er sann. Kanskje like mange har blitt torturert og drept før reformasjonen.

Nå vil de som kaller seg Guds barn samarbeide med dette som vil føre frem til en verdens kirke og en verdens orden og antikrist. Hvis du ikke tar et oppgjør med dette i din menighet vil du komme under dette:

1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.
2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.
3 For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.
4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.
6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!
7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –
8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Åp 18:1-8

No comments: