Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, August 26, 2015

Filadelfia, Oslo godkjenner Verdens-kirken med paven som leder.

wolfsheep1
Dette er konklusjonen etter gårsdagens møte med ledelsen i menigheten. Håkon Jahr slår fast at Filadelfia har fraveket læren fra reformasjonen og erklærer at det er totalt feil og kalle den Romersk Katolske Institusjon (RKI) for hora som er beskrevet i Åpenbaringen. Han har ingen alternativer til hora og hevder at vi ikke trenger å ha det fordi vi ikke trenger å forholde oss til Åpenbaringen 18:4 som ber oss gå ut av hora.

Andreas Hegertun går enda lenger (hvis det er mulig) da han mener at det åndelige ikke er sort/hvitt. Han sier klart ifra at ikke alt er enten en løgn eller en sannhet. Sannheten for ham er altså relativ og vi har en gråsone som vi må ta hensyn til. Noe som er delvis riktig, men det er vårt kjød som lager disse gråsoner som i realiteten er kull svarte. Hegertun sier videre at man har en snever Kristus forståelse – «kristologi» – hvis man tar Åpenbaringen 18:4 alvorlig og der igjennom også har en snever «kristologi» hvis man forfekter at det Jesus sier her har noe med frelsen å gjøre. Hegertun lærer altså at vi ikke trenger å ta Jesus på alvor. Det er hans «kristologi». Han er en falsk forkynner som forkynner et annet evangelium og en annen Jesus og har forbannet seg selv. Å lære bort at Jesus bærer over med synd vil det bli en forferdelig straff for en dag. Jesus bære ikke over med synd, Han døde for våre synder slik at vi skal ha en mulighet til å omvende oss fra synd.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Daniel Egeli er vel kanskje den største hykleren av de alle som sier at han er uenig med mye av den Katolske lære, men velger allikevel å samarbeide med RKI og slår fast, som så mange andre, at det må vi fordi pinsevenner, lutheranere, metodister og baptister verden over gjør det.

De godkjenner med andre ord verdens-kirken med paven på topp. De samarbeider derfor, ifølge læren fra reformasjonen, med det antikristelige. Dette gir seg til kjenne gjennom at de alle tre bekrefter at paven er en kristen leder. De må jo vite at paven selv utalet at det ikke er frelse utenfor RKI og at de derfor også godtar dette og dette samlet gjør at de, gjennom sine lederposisjoner, har gjort menigheten (eller organisasjonen) til en av døtrene til hora fra Roma. De ledere dermed også andre i samme retning og må selvfølgelig omvende seg. Dette bekreftes også blant annet gjennom at Andreas Hegertun er pinsevennenes representant i komiteen på «Hedmarks Bunnen» som da «kalte» inn denne presten fra RKI til å tale på Sommerfestivalen.

Vi må aldri slutte å advare mot slike ulver i fåreklær som disse selvoppnevnte ledere er. De lurer mennesker inn på veien til Helvete i Jesus navn på flere enn en måte. Filadelfia er og blir en organisasjon (menighet) som mange andre ser opp til og økumene sjefen #1, TV- Pastoren Egil Svartdahl, er som kjent en av pastorene. De har altså et slagkraftig team og siden menigheten huser mange unge både på sine «møtepunkt» og i utleiesammenheng til forskjellige organisasjoner er de livsfarlige. Derfor må det advares mot deres falske lære med kraft og bestemthet og i alle fora.

Jeg ber for disse og andre likesinnede (hele eldste, pastorer og lederteam) sin omvendelsene og håper at de en dag kan se at å gjøre seg lik med verden ikke er veien å gå for å vinne mennesker for Jesus.

No comments: