Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, April 11, 2015

Pinsevenner og Åndsdøpte katolikker

hereticnatt_1_web

Svar på kronikk i KS fredag den 10 april 2015

Leserbrev

”Mennesker som er trygge på sin egen tro er ikke redde for å møte og høre mennesker en med annen tro.”

Hva Pastor i Betel i Trondheim, Frank B. Erlandsen (FE) mener her er jo nærmest ubegripelig. Det er kanskje en trykkleiv? Men, i hans fall, det gjenspeiler hele kronikken som jeg mener er en bestillingsvare til ”sitt stille i båten” når det gjelder problemet; ”Toppen-presten”. Det stinker av forsøk på kontroll!

Nei troende burde ikke være redde for å møte mennesker med en annen tro fordi det er de vil skal forkynne evangeliet til og kaller de seg en bror og roter rundt i synd så skal vi irettesette og formane. Alt etter som. Hvorfor i all verden skal FE mene at katolikker har en annen tro når vi er søsken etter hans mening?

Når det gjelder FE’s diverse formuleringer når det gjelder pinsevenner, Hellige Ånd, gjenfødelse, Åndsdåp, tungetale, Guds barn og troende så overlater jeg det til ekspertene i Lederrådet/etiske råd. Men etter min mening må det vær forvirring hos FE. Likeledes vil jeg prøve å ikke kommentere FE’s ”morsomheter” og spydigheter, noe som kan bli vanskelig da de er grove og mange.

Så kommer altså historien fra ApGj. 10 om Kornelius og Peter hvis vi skal kalle det slikt. Det dreier seg jo om noe helt annet. Og IKKE det som FE skal ha det til. Jeg har vel lest det over 20 ganger og hørt det forlynt over 10 ganger, men aldri vært i nærheten av å høre en slik fortolkning eller utleggelse. Aldri hørt at noen tar seg slike friheter til antagelser og spydigheter overfor avdøde troende. Det er en skam å måtte kommentere nærmest.

Herren hadde jo vist Peter at han hadde ”godtatt” dem lenge føre dette, men som sagt FE sin forståelse av pinsevenners lære om gjenfødelse og slikt får vi overlate til andre, men vi vil selvfølgelig kommenter det falske ved Åndsdåp og tungetaler som etter vår mening sier i klartekst at ”de som ikke taler i tunger går til helvete”.
(se artikkel om dette på http://libertyboy.blogspot.com/2015/03/taler-du-ikke-i-tunger-gar-du-til.html hvor jeg kommenter det Anne Gustavsen skriver i forkant av kronikken).

FE skriver: ”Han befalte nemlig at Kornelius med hele sitt hus skulle døpes, …”. Det er meget viktig Pastor Erlandsen, men hva i all verden har du bedrevet i Bayern i alle disse år. Ikke kom og fortell meg at du har døpt karismatiske tungetalende katolikker for det tror jeg ikke noe på. Men tilbake til det lenger ned.

FE skriver: ”Peter hadde nok også noen vanskeligheter med de rettroende jødene som hadde blitt med ham til Kornelius’ familie. … Det var nok ikke Kornelius som trengte befalingen, for han var søkk åpen. Det var nok de rettroende jødene i teamet til Peter som fikk litt trøbbel med sine fordommer og trengte befalingen.”

At FE da forfekter og lærer at det var de troende som var med Peter som skulle bli beordret til å døpe seg, altså da til en gjendåp, er jo mer enn utrolig. Jeg vil si det er sarkastisk og på grensen til blasfemisk. At FE sliper unna med dette i sin kronikk vitner om dårlig gangsyn hos redaksjonen i KS. Med det vet vi jo fra før. Altså intet nytt her. For å si det rett ut; de er løftebrytere og kraftig forskjellsbehandlende. Begge deler syndig.

FE er dømmende i hele sin kronikk. Han skriver:  ”Nå er det slik at mange pinsevenner er mektig irritert over at én av de sentrale, åndsdøpte katolske prestene skal komme og tale til oss i sommer. Men kjære pinsevenner, Raniero Cantalamessa kommer ikke for å gjøre oss til katolikker. Det er og skal heller ikke være lett å få til. I så fall burde vi i anstendighetens navn kunne spørre om hvor lite grunnfestet vi er i vår egen tro og overbevisning.”

Så det virker som om det er i anstendighetens navn man skal spørre søsken hvorfor de ikke er mer grunnfestet i tro og overbevisning og hvorfor vi skulle bli mektig irriterte over at selve superkoppissen til sjefen for paveveldet, som er kalt ved navn som antikristlig i ca 500 år av alle Guds menn fra Luther og opp til Ravenhill og Gilbrant, kommer og skal tale i vår forsamling. Da må jeg spørre i Jesus navn hvorfor kan ikke FE dømmer rettferdig? Det er han jo forpliktet til. Det er jo en selvfølge at vi blir opprørt og rystet når vi leser at en som mener han har kraft til å gi mennesker det mest blasfemiske som finnes hver gang han holder en såkalt nattverd. Som har en sjef som kaller seg ”hellig far” og ”hellig ånd”. Det er jo ikke rart at man bruker kraftig utrykk for å sette ord på denne forvirringen fra FE og som prøver å gjøre de rettferdige til syndebukker. At det er de som blir rettferdig harme på dette i Jesus navn som det er noe galt med. Det er jo å sette det totalt på hodet. Det er godt han gjør det i anstendighetens navn og ikke andre navn …

Videre: ”Personlig har jeg «overlevd» 15 år i det høykatolske Bayern, hatt kontakt med og fellesskap med katolske prester og felles gudstjenester med dem, uten å være i nærheten av å bli katolikk. Jeg er skikkelig pinsevenn jeg, altså!”

Ja dessverre det er blitt slik at man er en skikkelig pinsevenn når man vil samarbeide med avgudsdyrkere. Nå er jo slik da at avgudsdyrkere ikke kommer inn i Himmelen. Og ikke de som samarbeider med de heller. Men det jeg lurer på er hva herr Erlandsen har bedrevet i disse 15 år uten å da ta en nattverd som er så blasfemisk at ord ikke kan beskrive. Eller han er så hyklersk som Ulf Ekman, som han omtaler så djervt, som da talte i Jesus Church den 22. mars 2015, men som opplyser i forkant at han ikke vil ta nattverd. Det som også da blir spørsmålet hvordan kan det ha seg at man ikke kan ta nattverd med søsken? Og hvordan kan det ha seg at millioner av rettroende har blitt brent på bålet for å nekte ta del i den katolske ”nattverd”? Ja her blir man svar skyldig.

Så det FE har skjønt er at hvis man blir døpt i den Hellig Ånd så er nærmeste pastor kommandert av Jesus til å befale de ned i vannet til dåp i vann. Har EF gjort dette i alle de år han har hatt felleskap med katolikker. Det tviler jeg på. Jeg har ikke en gang et lite håp om det. Fordi hvis han hadde gjort det så ville han bli forfulgt og han ville startet en ny menighet med konverterte ekskommuniserte katolikker. Jeg har ikke en gang et lite håp om det siste. Men det er det vi gjør her i Filippinene. Så enten så har jeg feil eller så har FE inklusive nesten hele pinsebevegelsen feil, samt hele Norges Kristen Råd feil. Konferer mitt åpne brev til PB angående saken. http://libertyboy.blogspot.com/2014/05/apent-brev-til-pinsebevegelsen.html

Kronikken til FE avsluttes med en blasfemisk uttalelse og en vridning av skriften i kjent satanisk stil. Pluss at vridningen gjør at han blir selvmotsigende. På toppen av det hele å oppfordre til sindighet når en avgudsdyrker blir ”kalt” til å tale på våre møter, bare fordi våre HØF venner har en agenda som er så tåkelagt av en hyper egotrip, så er det langt ut over hva jeg kan forstå, men forstår såpas at dette stinker av forsøk på kontroll og ”sitt stille i båten”. Nettopp bestilt for å få gjennomført dette scoopet som de sier det er for å få Jesus brud helere og mer attraktiv. Pinsebevegelsen er i ferd med å ”grave sin egen grav” og det vil ende i splittelse. Troende holder for tiden munn, men det vil ikke ta lenge før noen flere vil stå opp mot dette økumene kjøret som det her er lagt opp til.

Til slutt sier FE at dette er fra Gud. Hvis jeg var han ville jeg omvendt meg fra den uttalelsen.

Kjel Sørsdal, Mindanao, Filippinene den 11. april 2015.

No comments: