Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, April 02, 2015

Flere stunt av våre HØF venner

trengernoenbriller 

Her er et annen betrakting over rebelsk vantro i forbindelse med denne ”toppen-katolske” presten.

Pinsebevegelsen (PB) har så langt ikke rukket å slå til med sitt nye Økumene stunt nemlig å åpne opp for medlemskap ved såkalt barnedåp. Sprinkling av vann i hodet på spedbarn. Det betyr i realiteten i dag og inntil vindere, max et år regner jeg med, så kan man kun bli medlem i PB menigheter ved korrekt dåp etter Skriften, kalt troende dåp, eller dåp på tro og bekjennelse. Dette med ”barnedåp/medlemskap” er allerede et tema på eldsemøter i flere pinsemenigheter.

Dessuten sier man jo ved og ikke ha tilgang til felleskap for de som ikke er døpt at dåpen er et krav for frelse. Faktisk da på linje med RKI og DNK. Selv om vi snakker om forskjellig typer dåp. Så PB regner seg altså ikke som søsken med de som ikke er troende døpt fordi hvis PB hadde gjort det hadde det jo ikke vært noe problem med med-lem skap. For å rope det ut; vi kan jo ikke nekte søsken å ha samfunn og å bli med-lem! Men vi nekter alle som ikke er døpt med troende dåp. Men dette ser ikke ut til å gjelde for katolikker. Og selvfølgelig ikke for DNK.

Ikke bare godtar vi de som brødre, men vi slipper de til på talerstolen. Dette er jo merkelig at vi skal slippe til de som ikke er søsken på talerstolen. Men vi har jo hørt at HØF vennene sier at katolikker er søsken. Så da må det jo være greit å bli medlem også. Her er det noe muffens.

Det andre som er muffens er at i et av punktene under ”takt og tone” basis regler i Norge Kristne Råd (NKR) hvor nå både PB og RKI er medlemm så sies det at man:

10. Når en person ønsker å melde seg inn i et trossamfunn, anbefales det mottakende trossamfunn å forsikre seg om at vedkommende ikke er medlem av annet samfunn eller sørge for at dette medlemskapet opphører. Vi oppfordrer til gode rutiner i alle kirker ved kirkelige handlinger som involverer personer med ulik kirketilknytning. I slike tilfeller anbefaler vi et samarbeid mellom de involverte kirkesamfunn.

Det er bare det at det er umulig å melde sg ut av RKI når man først er medlem. De ”slipper ingen ut”, de ”ekskummuniserer”( excommunication) som det heter. For en kortere eller lengre periode bortvises man fra nattverd. Så hvordan har da PB tenk å få lirket disse som eventuelt skulle konvertere fra RKI (som da ikke er nødvendig, siden vi er søsken) inn som medlemmer. JO ved snart å godta ”barnedåp” for medlemskap.

Likeledes den andre veien. Når RKI sier at vi er bortkommende søsken og forlanger at vi konverterer blir jo det ikke i tråd med hvordan PB ser på det eller skulle se på det. Kaos? Ja, men dette er ikke nok, for:

9. I vårt land lever ulike kirkeforståelser side om side. Vi bekrefter alle kirker og trossamfunns rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering er å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi tar avstand fra polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon.

Polemisk polemisk evangelisering, forkynnelse og informasjon betyr aggressiv evangelisering eller omtale.

Leksikon: ” KRISTENDOM

Antikrist

polemikk, især fra høymiddelalderen og frem til 1700-tallet. Mest ble bildet tatt i bruk av kirkelige protestbevegelser i polemikken mot kirkens sentralmakt. Middelalderens pavekritikk toppet seg i Luthers uforbeholdne diagnose av paven som Antikrist.”

Så man kan vel godt si at man ikke skal proselytte som også er en avtale og det betyr ”å ta medlemmer fra hverandre”. Og i tillegg at man ikke kan evangelisere RKI fordi evangelisering er jo helt klart ”utfordrene”. I tillegg har man ikke lov å kalle RKI for Hora i Åpenbaringen. Dette er jo nettopp mitt spørsmål i mitt åpne brev til PB; ”er jeg i uttakt med egen menighet når vi evangeliserer i Filippinene hvor 85 % av befolkningen er katolikker?” Er et ikke lov å ha Luthers syn på RKI lenger? Har selvfølgelig ikke fått noe svar på det og får det heller ikke.

Som vi ser så har nå NKR begynt å ta i bruk ord som legmenn ikke har i sitt daglige vokabular på lik linje med hva RKI alltid har gjort. Fortell meg hvorfor man ikke kan snakke vanlig norsk …

SÅ dette blir som vi forstår bare mer og mer kaos. Også i god ”takt og tone” med hvordan RKI og HØF vil ha det.

Konklusjon:

Denne presten kan altså ikke tale på et møte hos PB fordi han er ikke et søsken. Han kan heller ikke tale fordi han kommer i strid med regler som RKI har underlagt seg gjennom NKR. Med hovedgrunnen til at han ikke kan taler er rett og slett fordi han representerer Hora i Roma. Han representerer altså satan og har da djevelen som far.

No comments: