Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, April 13, 2015

Uforstandige pinsevenner! – (3HØF)

wolfsheep1

21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23

(Utheving og understrekning lagt til)

Ord 1:22:

Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

Ord 9:13:

Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.

Pred 1:17:

Jeg vendte mitt hjerte til å kjenne visdommen og forstå dårskap og uforstand. Men jeg skjønte at også dette var jag etter vind.

Hos 4:14:

Jeg vil ikke hjemsøke deres døtre for deres utukt, eller deres sønnekoner for deres hor. For mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med skjøgene. Slik går et uforstandig folk til grunne.

Matt 25:2:

Men fem av dem var uforstandige og fem kloke.

Luk 24:25:

Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt!

29 De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, 30 baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. 32 De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Rom 1:29-32

Gal 3:1:

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Gal 3:3:

Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?

Ef 5:17:

Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

Tit 3:3:

For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

Jak 2:20:

Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig.

1Pet 2:15:

For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker.

Ord 1:32:

For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem.

Ellers er det mye mer i Ordspråkene om uforstand. 

Hvorfor alle disse vers?

Fordi vi vil trekke en konsekvens mellom uforstand og dårskap. Vi legger merke til at uforstand er nevnt av Jesus sammen med all annen slags synd. Også senere av Paulus. Jakob sier at de som ikke skjønner at tro avler god gjerning er uforstandige og Peter sier at vi ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på de uforstandige. Uforstand og dårskap finnes både i og utenfor menigheten og forut for dette kommer hovmod.

Dårskap er rett og slett å ikke tro. Uforstand kommer derfor i samme bås som dårskap bare at det er satt i forbindelse med fornuft. Altså er det en synd som kommer fra hjerte, men blir utøvet i sinnet.

Mange sier at vi skal respektere mennesker å ikke konfrontere deres intelligens ved å kalle de uforstandige eller andre ting i den retning. La oss se hva som er synonymer til uforstand:

Synonymer funnet for uforstand:

avsinn, desperasjon, dumhet, dårskap, fjolleri, forrykthet, galimatias, galskap, idioti, illusjon, meningsløshet, nonsens, rabies, sinnsforvirring, sinnssykdom, toskeskap, tåpelighet, vanvidd, villelse, åndssvakhet - http://synonymordboken.no/

Dårskap:

Synonymer: avsinn, desperasjon, dumhet, fjolleri, forrykthet, galimatias, galskap, idioti, illusjon, meningsløshet, nonsens, rabies, sinnsforvirring, sinnssykdom, toskeskap, tåpelighet, uforstand, vanvidd, villelse, åndssvakhet - http://www.easytrans.org/

Som vi kan se så er det ikke mye forskjell.

Jesus sier:

Matt 5:22:

Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Raka=idiot. (NLT)

I NLT er det også brukt ”cursing” for dåre.

G4469

ῥακά

rhaka

rhak-ah'

Of Chaldee origin (compare [H7386]); O empty one, that is, thou worthless (as a term of utter vilification): - Raca.

Da vi legger lat dette til grunn så kan vi med sikkerhet si at uforstand har noe med intelligens å gjøre. For hav er det Paulus snakker om her:

18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.
19 For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?
21 For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.
22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom,
23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.
24 Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

1Kor 1:18-25

For alle som ikke tror har som regel sin påståtte visdom, sin hjerne som avgud. Det er dette som er hovmodet.

Derfor når vi kobler dette opp mot det økumeniske så får vi svaret. Hovmod, dårskap og uforstand. Overhode ikke noe med tro å gjøre. Men mye å gjøre med rebelsk vantro. Rebelsk vantro er altså at man med vitende å vilje velger å ikke tro. Og da igjen tro er lik lydighet og vantro er lik ulydighet.

Dette er galskap renspiket idioti. Hvorfor vi ikke kaller dem idioter er rett og slett fordi at det er det ordet vi er kommandert til å ikke bruke. Men vi kan bruke uforstand som er lik galskap og idioti. Dermed halvgal er mildt. Fordi man er ikke helt idiot, men halvveis til å bli det.

Noen mener det hadde vært bedre å bruke Jesus straffetale over fariseerne og de skriftlærde i Matt 1-36. Vel det er mulig. Men det blir mange og lange ord. Halvgal er bra og kort og mildt. Man går overhode ikke over streken. Men å koble inn ordet ”hykler” mot det økumeniske er ren visdom.

Ett annet ord som er kritisert i sammenhengen er det engelske annekterte ordet ”freak”

Wiki: In contemporary usage, the word ""freak"" is commonly used to refer to a person with something unusual about their appearance or behaviour. This usage dates from the so-called freak scene of the 1960s and 1970s. ""Freak"" in this sense may be used either as a pejorative, a term of admiration, or a self-description.

Google oversatt:

Wiki: I dagens bruk, ordet "freak" er ofte brukt for å referere til en person med noe uvanlig om sitt utseende eller atferd. Denne bruken stammer fra den såkalte freak scene av 1960 og 1970. "Freak" i denne forstand kan brukes enten som en (noe) nedsettende, et begrep av beundring, eller en selvbeskrivelse.

Slik at når man vil gi et ekstra puff til noen som har en meget uvanlig oppførsler så er det et meget egnet ord. Det har ikke noe med utsende og gjøre når det er nevnt i sammen med meninger om økumeni. Selvfølgelig! Vi er jo ikke ute etter å se på utseende til folk når vi omtaler dette. Selvfølgelig er det nedsettende. Alt med økumene er nedsettende. Det er blasfemisk i tillegg.

Så da nå vi han kommet frem til at de som ønsker å samarbeide med satan – hora - skjøgen og i tillegg som noen sier ogmener at “dette vil gjøre Jesus brud helere og mer attraktiv” så er det på sin plass å kalle disse venner for hovmodige, (for hovmod kommer før fallet), hyklere (fordi de hykler) halvgale (fordi de er hyper - uforstandig) økumen freak (fordi de har en hyper uvanlig, merkelig oppførsle) Altså det nye 3HØF blir nå brukt som en forkortelse for disse venner.

Vi kunne gått mye lenger. Vi kunne kalt de for frafallende. Og dermed hatt full rett til å kalle de dårer. Men vi har det håp, og det er dette vi ber om, at de er hva katolikker kaller bortkommende søsken, eller “atskilte søsken” som de sier. Ja de har fått det som de vil. De er kommet dit de vil. For øyeblikket er det dette de er kalt av katolikker før de da underkaster seg paven. Hvis de da ikke allerede har gjort det.

Før ble vi kalt kjettere og våre barn ble kalt bastarder, men siden Roma nå har gått til yterligheter for å lure oss tilbake i sin higen etter verdensherredømme så må de jo gå lit mer varsomt frem. Vi går derimot ikke varsomt frem så 3HØF står. Som en god beskrivelse på noe som egentlig er en ”Judas” handling.

La oss fortsette og kalle en spade for en spade! 

Uforstandige pinsevenner! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

No comments: