Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Wednesday, April 01, 2015

En betraktning av rebelsk vantro

hebr6_4_6_web_neg

Jeg må få komme med noen betraktninger om denne presten som er invitert til Toppen. Jeg blir mer og mer forundret over at jeg skal ha samme Ånd som de som har invitert ham og som hardnakket forfekter at det et ”scoop” og at det overhode ikke er noe å ”se rødt” av. Andre, som i Lederrådet, sier at dette har vi jo gjort før så da er det jo greit.

Det er mulig det er meg det er noe galt med og da vil jeg, hvis den Hellige Ånd overbeviser meg om det, be om unnskyldning, tilgivelse og omvende meg. Men inntil det skjer vil jeg advare alle mot dette hysteriske, hyklerske kontrollerte, falske, overlagte Økumene fremstøtet av noen jeg kaller hovmodige, halvgale økumene freak (HØF).

Inntil noen kan overbevise meg om at RKI ikke er Hora nevnt i Åpenbaringen og da i tillegg kommer med en ny kandidat, som stemmer 100 % med beskrivelsen slik RKI gjør, vil jeg fortsette å forsøke å advare alle på min vei og i alle fora om dette djevelske fremstøtet i den tro og i de håp at noen kan bli reddet fra og bli forført fra sin første kjærlighet til Jesus til en falsk kjærlighet for en falsk enhet. Jeg vil selvfølgelig forfektet at Herren Jesus har lagt meg dette på hjerte.

Det som er problemet til disse ulver i fåreklær er selvfølgelig hovmod. Det kommer til uttrykk i alt de skriver og sier. Ta for eksempel som nevnt over at de gjerne vil godtgjøre dette besøket med å si at vi hadde jo en katolsk prest på 100 års jubileet. At man ikke kan se at det gjør det desto verre. Likeledes at man kan kritisere andre som ”ser rødt”. Da må jo absolutt alle Guds menn som har gått foran fra Luther til Ravenhill og Gilbrant også vært helt ute å kjøre. Millioner av martyr gått i kjødet til bålet og kanskje enda verre millioner er på vei til Helvete fordi de da har gått ut med å kalle noen som er fylt med den Hellige Ånd for antikrist.

Det verste er kanskje at man sier at dette vil gjøre bruden helere og mer attraktiv. Det er faktisk en uttalelse jeg har vanskelig for å tro har kommet på trykk. Det er kanskje minimalt forståelig at man kan forfekte at de ikke vil skade, men å påstå at det vil herliggjøre Jesus og da igjen bruden er langt over min fatteevne. Det er å dra det så langt at jeg har vanskelig for å finne ord. Jeg ber for dem alle sammen at de omvender seg så fort som mulig.

Hva kommer denne enorme rebelske staheten fra om at vi har rett og alle de hundre millioner av andre som har gått foran har hatt feil? Jo som sagt et ekstra ekstremt stort hovmod. Derfor vil også fallet bli ekstra stort. Det er dette jeg så gjerne vil prøve å formidle til disse HØF venner. Vend om før det er for sent.

No comments: